Despre avva Aiò

FB_IMG_1506630008395.jpg

Se povestea despre un bătrân de la Thebaida, avva Antianos, că înfăptuise multe în tinereţile sale, şi la bătrâneţe a ajuns neputincios şi a orbit. Iar fraţii îi aduceau mare mângâiere pentru neputinţa lui şi îi dădeau în gură. Şi l-au întrebat pe avva Aiò despre asta:
– Ce se va întâmpla din pricina acestei mari mângâieri?
– Vă spun că dacă inima lui va pofti, şi se va îndupleca plăcerii, chiar să mânce doar o curmală, Dumnezeu o va scădea din ostenelile sale; şi dacă nu va îngădui, ci va primi fără voie, Dumnezeu îi va păstra osteneala lui întreagă, fiind el silit fără voie. Iar aceia vor fi răsplătiţi.