Buletinul biometric = lepădare de Hristos! Fraților să nu ne amăgim, singura alternativă este REFUZUL!

”Că celor ce au cunoştinţă, cu lesnire le va fi cunoscută venirea lui [antihristului]. Iar celor ce îşi au mintea permanent la lucruri lumeşti, măcar dacă ar şi auzi, nu vor crede, şi urăsc pe cei ce le-ar spune”- Sfântul Efrem Sirul

”Buletinul de identitate nu este pecetea; este introducerea pecetluirii”. – Sfântul Paisie Aghioritul

”Dar creştinii orbiţi nu vor observa nimic, deşi acest lucru l-ar putea înţelege şi un prunc mic” – Sfântul Ierarh Ermoghen

 

Noul proiect al Ministerului Afacerilor Interne ne pregătește buletinul biometric unic, premergător peceții lui antihrist. Conform proiectului titularul unui document electronic se va putea autentifica on-line, pentru a beneficia de diverse servicii electronice (bancare, fiscale, sociale, financiare, educaţie etc.)

Să ne oprim puțin asupra acestui pasaj. Iată câteva observații care reies din lectura atentă a trei stihuri din capitolul 13 al Apocalipsei. Aici se spune: “să-și pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte” (stihul 16). Insă de aici nu reiese că însemnarea nu poate exista în afara imprimarii ei pe mână sau pe frunte! În stihul al 17-lea se spune, că “nimeni să nu poată cumpara sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei”

Însă nu este adăugat că însemnarea e pe “mână sau frunte”. Adică, e vorba de principiul existenței familiei electronice a omului, indiferent care îi este purtătorul: certificatul de evidență la organul fiscal, buletinul, pașaportul, cartea electronică, microcipul, mâna, fruntea…Se are în vedere dacă se folosește sau nu numele electronic pentru efectuarea plăților, decontărilor. Va avea posibilitatea să cumpere sau să vândă nu acel care are obligatoriu vreun semn – pe mână sau pe frunte, ci acel care are nume numeric, electronic. Iată cum! Iar nouă ne spun “apărătorii” CNP – numarul personal de identificare, că în Biblie nu se vorbește despre nici o înainte-pecete. Incă cum se vorbește! Sau mai bine zis așa: Biblia vorbește nu despre pecete (sau înainte-pecete), sau mai exact, nu atât despre pecete ca însemnare pe mâna și pe frunte, cât despre numărul antihristic care i se va atribui fiecăruia !

O altă observație. În stihul al 16-lea e spus: “pe toți”. Iar în al 17-lea “nimeni să nu poată…, decât numai cel ce are…” – numele numeric. Aceasta înseamnă că sistemul, ca atare, va prevedea o trecere generală, “atotcuprinzătoare” la viața cu numele electronic, însă se vor găsi și “persoane nedorite”, care vor refuza primirea acestor numere prevăzute pentru toți. Anume ei “nu vor putea” nimic să cumpere, nu vor avea posiblilitate, nu va exista mijloc de plată.

Așa și este. Aceste “persoane” (cuvântul este reusit, fiindcă ei își vor păstra personalitatea, individualitatea, persoana, nedizolvându-se în impersonala turmă numerică) și vor fi creștinii care au întrevăzut viclenia satanică. Și vor fi pedepsiți acești creștini deja nu din “considerente religioase”, ci ca infractori ai regulamentului obligatoriu pentru toți, ceea ce se și întâmplă deja.

Și încă ceva. Dacă era cu putință, atunci Sf. Ioan Teologul ar fi pomenit nu doar despre vânzarea-cumpărarea, imposibilă pentru omul care n-are nume numeric, ci și de transport, asigurare, servicii medicale, servicii comunale și alte “atribute” ale vieții moderne. Însă el a spus principalul. Căci banii și acum, ca și atunci, joacă rolul de bază în relațiile sociale.

După cum vedem, în trei stihuri ale Bibliei se vorbește cu adevărat despre multe, aproape despre tot ce se referă la pecetea lui antihrist. În orice caz, despre principalul. Înțelegând principalul, se poate aprecia corect orice știre, noutate ce ține de această problemă.

Din principala teză despre faptul că “numărul numelui” – e numele în forma de număr, dat de fiară, reiese logic explicația altor cuvinte ale stihurilor 16-18, precum și toate cele pe care le avem până azi. Așa sau altfel, cu sau fără voie, însă anume din această tâlcuire a cuvintelor Apocalipsei despre pecete provin toate articolele, adresările, afirmațiile și declarațiile împotriva codificării electronice generale. Ieroschimonahul Rafail (Berestov), care s-a nevoit pe Sfântul Munte Athos, a dat odată următoarea definitie ce determină numărul de identificare: “Codul de identificare este numele dat de masonerie fiecărui om, numele numeric” (din înregistrarea magnetică a discuției cu părintele Rafail)

Doar acum, văzând toate cele ce se întâmplă, înțelegem cât de exactă și totodată simplă și integră este descrierea viitoarei peceți antihristice pe care a facut-o Sf. Ap. Ioan Teologul, reieșind, desigur, din ideile și concepțiile vremii sale. Într-adevăr, două mii de ani în urmă nu se putea povesti despre aceasta mai clar și mai distinct! (Fragment din Taina Fiarei, pag.40-42)

Mai departe se arată în proiect:

Cartea electronică de identitate conţine date în format tipărit sau în format inscripţionat prin tehnici speciale, date în format electronic, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă.

În format electronic se înscriu:

 1. a) datele din formatul tipărit (numele şi prenumele titularului, sexul, cetăţenia, data şi locul naşterii titularului, semnătura olografă a titularului, imaginea facială, C.N.P.-ul, adresa de domiciliu), cu excepţia semnăturii olografe a titularului;
 2. b) prenumele părinţilor titularului;
 3. c) un certificat şi, după caz, certificate calificate, astfel cum acestea sunt definite de Legea nr. 455/2001;
 4. d) datele biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi, după caz, imaginile impresiunilor papilare a două degete.

Prin proiect se propune modificarea conceptului anterior privind conținutul de date al cărții electronice de identitate, prin eliminarea din cip a informațiilor referitoare la calitatea de asigurat în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate.

Astfel,  „funcționalitatea” de card de sănătate va fi asigurată de certificatul digital emis de MAI, înscris în cip. Cardul naţional de sănătate îşi încetează valabilitatea la data la care titularului i s-a eliberat o carte electronică de identitate.

Textul propus prevede posibilitatea obținerii unei cărţi de identitate simple de către persoanele care, din motive religioase sau de conştiinţă, refuză în mod expres obţinerea unei cărţi electronice de identitate. 

Câtă grija are guvernul pentru creștinii ce vor să refuze buletinul biometric, nu-i cam ciudat? Există mai multe variante la ”varianta” lor: buletinul simplu, cum îi spun ei, poate nu va avea cip vizibil, sau poate nu va avea deloc, însă va avea probabil cod de bare sau bandă magnetică, sau un imprimeu fotocromic sau cine știe ce altă tehnologie SMD (surface-mounted device) prin care vor căuta să-i înșele și pe cei aleși.

Să ne amintim ce spunea Părintele Nicolae Ragozin – 12 dec. 1898 – 16 dec 1981:

Mai întâi ne vor inunda cu hârtii, adică cu multe acte, înainte de pecete. Nu vor pezenta pecetea de la început pentru că nimeni nu o va accepta. Aceste acte parca lipsesc pe om de minte. Abia apoi, omul lipsit de minte va primi pecetea. Vor fi multe numere ca omul să nu înțeleagă că este semnul 666. Persoanele cu mintea deschisă vor calcula și vor afla, ceilalți nu vor înțelege nimic.
Cineva a primit buletin rusesc verde ( cele dinainte de cele roșii ) iar Parintele i-a spus că greu va trece vamile. Acelea roșii, numite de Părintele “ jidovești ” ( pentru că acum jidovii sunt la putere ), spunea să nu fie acceptate nicidecum. La fel despre cartelele de plastic, spunea că sunt jidovesti și în nici un caz nu trebuie primite.[…] În privința buletinelor va fi o dezbinare în popor, pentru că oamenii nu vor mai ști pe cine să creadă. Aceasta va fi o mare nenorocire. Clericii se vor dezbina în această problemă iar poporul nu va ști pe cine să creadă.
În urma primirii buletinelor, cei care le-au primit vor accepta și schimbarea credinței.

Numele şi botezul
Fără botez nu există mântuire (Ioan 3, 5 – 6). Aşa cum numele pe care îl moştenim de la strămoşi (prin capul familiei) ne arată neamul din care facem parte, aşa şi numele (prenumele) pe care îl primim la botez pecetluieşte sufletul cu o identitate creştină oferind o apartenenţă vie şi neîncetată în cadrul Bisericii şi mai ales în timpul Sfintelor Taine, certificând lepădarea de diavol şi păcatul strămoşesc în care ne-am născut. Numele codificat în sistem bar-code adaugă la identitatea sufletească umană o identitate a unei fiinţe satanice (prin încadrarea celor trei de “6”) luptătoare împotriva lui Iisus Hristos. Este o “pecetluire” a sufletului cu o “pecete străină” peste pecetea Duhului Sfânt primită la botez, pe care individul o primeşte în momentul în care semnează că este de acord cu noul nume (codul). Când suntem pomeniţi la rugăciune la Sfânta Liturghie, Maslu etc, preotul pomeneşte numele noastre pe care le avem de la botez şi nicidecum porecle sau coduri, căci Biserica este o comuniune a sufletelor, iar Sfintele Taine lucrează prin Har pentru mântuirea sufletului.Consecinţa? Harul de la botez se va îndepărta stingând roadele Sfântului Duh şi lipsind de mântuire respectiva persoană, în schimb aceasta va putea “beneficia” de toate facilităţile oferite de noile sisteme controlate devenind robi de bună voie al “stăpânului lumii acesteia”.
Probabil că unii vor spune: “Voi lua pecetea ca să trăiesc mai uşor, dar în inima mea îl voi iubi pe Iisus Hristos”.
Acestora le răspunde Sfântul Vasile cel Mare (sec. IV) în viaţa mucenicului Gordie: “Mulţi au încercat din neştire a-l ispiti pe mucenic să se lepede doar cu vorba şi să păstreze credinţa cu sufletul, aşezarea lăuntrică, căci Dumnezeu nu dă atenţie limbii, ci aşezării sufleteşti. Dar mucenicul Gordie era de neînduplecat spunând: „Nu suportă limba cea zidită de Hristos să spună ceva împotriva ziditorului ei. Nu vă înşelaţi! Dumnezeu nu se lasă batjocorit! După gura noastră ne va judeca, după cuvintele noastre ne va îndreptăţi şi după cuvintele noastre ne va osândi”.

Aprobarea noastră prin semnătură a noilor buletine duce la lepădare de Hristos pentru că ni se pune pecetea pe toată fiinţa. Identitatea mea se va codifica aşa că numele de la botez care mă caracterizează ca o persoană a lui Hristos se va transforma într-un număr care nu va fi recunoscut de nimeni decât prin anexarea codului de recunoaştere 666. Aşa cum în trecut numele copiilor se formau după numele părinţilor:
Alioanei; Apetrei; Amariei; etc. Acum prin adăugarea acestui cod de recunoaştere vom deveni ai antihristului (să nu fie).
Aceste buletine cu cip încorporat vor avea proprietatea să înregistreze toate datele intime ale persoanei mele fizice (ADN) şi chiar sufleteşti.
Despre acest număr ne vorbesc scrierile din Sfînta Scriptură prin Apocalipsă de două mii de ani, de aceea nu vom avea nici un cuvânt de spus spre apărarea noastră, spre apărarea înaintea lui Hristos, dacă vom primi pecetea drăcească.
Neştiinţa nu poate fi o scuză atât timp cât Sfîntul Marcu Ascetul spune că: „Trândăvia, neştiinţa, şi uitarea sunt păcate de moarte”.
Cu toate că mulţi credincioşi, chiar şi o parte din reprezentanţii bisericii au înţeles că aceste buletine sunt o capcană duhovnicească, tind să afirme că semnătura nu înseamnă o lepădare sufletească făcând afirmaţii de genul: ,,Eu semnez dar în interiorul meu nu mă lepăd” şi încă: ,, mă lepăd doar cu gura, dar nu în sufletul meu”. Atât timp cât tu certifici prin semnătură că informaţiile respective te descriu, nu poţi susţine că nu te-ai lepădat sufleteşte, pentru că orice acţiune trupească nu se poate făptui decât prin luarea unei decizii sufleteşti, printr-o încuviinţare lăuntrică. Aşa că semnătura a fost rezultatul unei decizii luate de minte prin gândire, exprimată în cuvânt prin afirmaţii de genul ,,îl iau, sunt de acord, semnez” şi urmată de simţirea sufletească prin duh de a semna.
Sfântul Ignatie Briancianinov ne spune că „mintea, gândul sau cuvântul şi duhul (simţirea duhovnicească) nu sunt altceva decât părţile puterii cuvântătoare ale sufletului, care au rolul final de a analiza informaţia şi de-a o exprima după ce a trecut mai întâi prin filtrul puterii poftitoare şi a celei mânioase. Mintea noastră este chipul Tatălui, gândul sau cuvântul este chipul Fiului, şi duhul (simţirea duhovnicească a sufletului) este chipul Sfântului Duh.” (Experienţe ascetice vol. III-IV pag. 164). – Citiți mai multe în Dorotei Melinte – Feriți-vă de vicleana pecetluire vol.1 și vol. 2.

Sursa

[VIDEO] Apocalipsa 5G – subtitrat în limba română. Cea mai distrugătoare tehnologie care s-a creat vreodată

Filmul 5G Apocalypse: The Extinction Event dezvăluie modul în care 5G este o armă de asalt destinată distrugerii omenirii
(Natural News) Dacă răsfoiți titlurile mass-media din Statele Unite, veți fi convinși că 5G este o tehnologie wireless de ultimă generație uimitoare, care va face totul mai rapid, mai ușor și mai incredibil. Dar aceasta este o minciună, deoarece 5G este într-adevăr o armă avansată, de tip militar, deghizată, care este implementată ca soluție finală împotriva unei omeniri libere.
Filmul lui Sacha Stone 5G Apocalypse: The Extinction Event (Apocalipsa 5G: Eveniment de Extincție) deschide ochii, adevărul urât despre 5G fiind dezvăluit în deplină oribilitate. Nu numai că 5G va invada fiecare aspect al vieții oamenilor, eliminându-se toată intimitatea, dar, de asemenea, va deveni pentru sănătate cea mai distrugătoare tehnologie care s-a creat vreodată.

Spre deosebire de pretențiile celor care impun 5G, pentru a fi implementată aproape pretutindeni, această tehnologie ultra-nefavorabilă este orice altceva, în afară de sigură. De fapt, există în antiteză cu viața însăși, frecvențele pe care le emite dăunează funcției biologice până la nivel celular.
”Este important să înțelegeți ce face 5G și ce spun ei că face”, avertizează unul dintre naratorii filmului. ”Ni s-a spus în documentul IEEE Beamforming că această tehnologie va prăjit ochii ca pe ouă, în al doilea război mondial.”

Sursa

Mai multe spitale românești vizate de atacuri cibernetice. Cum au acționat hackerii: ”S-a blocat tot”

Sistemul de sănătate este în alertă din cauza unui atac cibernetic ce a vizat mai multe spitale din România. Hackerii au țintit bazele de date, unde sunt păstrate informațiile medicale ale pacienților.

Din această cauză, activitatea în aceste spitale se desfășoară cu dificultate. Experții avertizează că, dacă responsabilii nu iau măsuri serioase de securitate și alte activități vitale ar putea fi afectate, nu doar internările, externările și consultațiile.

Unul dintre spitalele vizate este Victor Babeş din Capitală. Atacul cibernetic a avut loc miercuri cu un virus numit cryptolocker. După deschiderea fişierului virusat, toate calculatoarele din unitatea sanitară s-au blocat. Pacienţii aflaţi în acel moment din spital povestesc că nu au mai putut face anumite analize.

Pacienta: „Eram la tomograf să facă un CT pentru sinusuri, s-a blocat tot, ăla a fost momentul culminant. Am ieşit afară şi apoi a venit doctorul şi s-a scuzat, a zis să revenim a doua zi. Era totul blocat, când m-am dus la recepţie, la fel. ”

Blocarea sistemului informatic din spital a bulversat întreaga activitate şi joi.

Pacient: „Am venit doar pentru o radiografie”. Reporter: Și aţi făcut-o? Pacient: „Nu, pentru că nu le merge sistemul” Reporter: „V-au reprogramat? Pacient: „Nu, au zis să mergem în alta parte”

 

Activitatea spitalelor, afectată

 

Dosarele medicale ale pacienţilor nu pot fi accesate, aşa că doctorii nu pot vedea istoricul medical. În cazul în care în unitatea sanitară se prezintă un pacient cronic, dacă nu este o urgenţă, este reprogramat. Totodată consultaţiile, internările şi externările se desfăşoară cu dificultate pentru că doctorii sunt nevoiţi să scrie totul cu pixul pe hartie’.

Activităţile în laboratoarele de analize şi eliberarea reţetelor au fost, de asemene, îngreunate.

Reprezentanţii Administraţiei Spitalelor din subordinea Primăriei Capitalei spun că atacul a avut loc la ora 2:00. Tot miercuri, şi sistemele informatice ale spitalelor din Huşi, Dorohoi şi Alba au fost atacate de hackeri.

Datele Direcţiilor de Sănătate arată ca în ultimii ani 9 unităţi sanitare au fost vizate de atacuri cibernetice.

Acum 3 ani întreaga bază de date cu pacienţi a Spitalului din Sighetul Marmaţiei a fost compromisă şi mai multe zile site-ul unităţii nu a putut fi accesat. Hackerii erau străini, iar firma de IT care se ocupa de mentenanţa sistemului informatic a plătit o recompensă de 10.000 de Euro.

Şi Spitalul de Boli Cronice din localitatea Câmpeni, judeţul Alba, a fost atacat acum o lună. Toată baza de date a fost criptata, iar hackerii au cerut atunci o recompensă. Constantin Bar – manager Spitalul de Boli Cronice Câmpeni: „Ne lăsase un mesaj prin care se solicită o recompensă de 6500 de dolari. Din 2014, de când s-a instalat programul până în data de 3 mai, baza de date electronică nu am mai putut-o recupera, dar în arhiva exista printat, scris toate foile de observaţie, sunt scrise”. Baza contabilă a fost recuperată în totalitate. Nici spitalul din Huşi nu a scăpat.

Alin Baitatu, spital municipal Huşi: ”Am depistat ca serverul e criptat, am trecut în funcţiune alt server pentru a se relua activitatea medicala”’.

Informaţiile stocate în serverele spitalelor sunt date cu caracter personal.

Toate spitalele trebuie să aibă protecţii suplimentare pentru sistemele informatice, spune ministrul Sănătăţii.

Sorina Pintea: ‘Aceste atacuri îngreunează activitatea medicală. Dacă se pierd date, foi de observaţie, date referitoare la salarizare, acestea trebuie recuperate. Pe lângă sistemul informatic unic, fiecare spital are sistemul informatic propriu. Teoretic, acesta ar trebui să aibă mentenanţa 24 din 24 de ore, este obligaţia fiecărui spital să se protejeze”.

Spitalul Sf. Pantelimon: „Antivurusul intra automat, avem backupuri, mai multe hardiscuri pe care ne facem back-up. O reînregistrare a datelor introduse în sistem în ziua respectivă, toate staţiile sunt securizate prin parolă”.

Atât ministerul Sănătăţii, cât şi spitalele din subordinea consiliilor judeţene vor face plângeri la DIICOT. Anchetele în aceste cazuri sunt în desfăşurare.

Sursa

Acest filtru face fotografiile dvs. să devină indescifrabile pentru programele de recunoaștere facială

Sursa

(Sursa: Avishek Bose)

Acest filtru face fotografiile dvs. să devină indescifrabile pentru programele de recunoaștere facială
Un număr surprinzător de oameni, de la platformele sociale media și până la sistemele de supraveghere ale poliției, este foarte interesat de felul în care arăți. Aceasta înseamnă că firmele sunt capabile să învețe multe despre tine – aspectul, vârsta, etnia și multe altele – ori de câte ori întâlnesc imaginea feței tale. Deși acest lucru se întâmplă, în general, de dragul anunțurilor direcționate, acesta poate, de asemenea, să-i supună pe oameni la riscul încălcării confidențialității sau al furtului de identitate.

Pentru a-i ajuta pe oameni să-și păstreze intimitatea (indiferent ce mai rămâne din ea), au apărut unelte menite să frâneze recunoașterea facială de către Inteligența Artificială – IA. Produsele din lumea reală, cum ar fi ”Pălării Face-Off”, care este o pălărie fizică cu un model psihedelic, și măști imprimate 3D, păcălesc software-ul de scanare a feței, prezentând iluzii optice către camerele video pe care le întâlnim în viața noastră de zi cu zi.
Dar aceste tactici sunt destinate camerelor video. Ce se întâmplă însă dacă o fotografie scapă cumva online?

În curând, este posibil să existe un filtru care să împiedice programele IA să vă identifice imaginea facială în acele fotografii care au scăpat în trecut.
Inginerii de la Universitatea din

Toronto au construit un filtru au construit un filtru care modifică ușor fotografiile fețelor oamenilor pentru a împiedica software-ul de recunoaștere facială în a realiza ceea ce urmărește. Filtrul IA caută caracteristici specifice ale feței și modifică anumiți pixeli. Oamenii abia văd o diferență, dar orice IA care scanează imaginea nu poate nici măcar să spună dacă se uită la o față.

Pentru a-și construi filtrul, echipa a pus două rețele neurale să concureze una împotriva celeilalte. Primul sistem IA a fost însărcinat cu identificarea caracteristicilor faciale dintr-un set de câteva sute de fotografii, iar al doilea algoritm a fost responsabil pentru modificarea fotografiilor până la punctul în care acestea nu mai păreau ca fețe pentru cea dintâi. Cele două sisteme IA reveneau și avansau, treptat, îmbunătățindu-și gradual sarcinile, până când cercetătorii au stabilit că filtrul a fost probabil destul de eficient pentru a lucra pe software-ul de recunoaștere facială comercială.
Într-un test, filtrul a redus exactitatea software-ului de detecție facială de la a identifica în mod corect aproape fiecare față, demonstrându-se că poate recunoaște doar una din 200. Programul IA de recunoaștere facială a fost brusc incapabil să recunoască emoția sau etnia persoanei din imagine, și pe care, din anumite motive, companiile tehnologice au considerat că este important să le poată afla.

Probabil că acesta nu este un tip de filtru care ar putea apărea pe neașteptate pe Instagram, mai ales de când firma-mamă, Facebook, vă stochează selfiurile private, intime, asigurându-se că nu le mai încarcă altcineva. Dar inginerii care au dezvoltat acest filtru speră să îl pună la dispoziție sub forma unei aplicații, în viitorul apropiat.
Citiți și: https://futurism.com/ai-can-now-manipulate-peoples-movements-in-fake-videos/

Robotul Sophia, unul dintre cei mai cunoscuţi roboţi umanoizi din lume, se află pentru prima dată în România și a ajuns în studioul Știrilor ProTV.

Andreea Esca, interviu cu robotul Sophia. Reacția la întrebarea ”Ar trebui să mă tem că îmi vei lua locul?
Robotul Sophia, unul dintre cei mai cunoscuţi roboţi umanoizi din lume, se află pentru prima dată în România și a ajuns în studioul Știrilor ProTV.

Suntem martorii unui eveniment care va rămâne cu siguranță în istoria tehnologiei pentru că facem cunoștință nu doar cu o creație considerată o operă de artă robotică, dar și cu singurul robot care a primit vreodată cetățenia unui stat: Arabia Saudită.
Sophia a devenit celebră în toată lumea, cu milioane de admiratori și contestatari pentru că a fost programată să ne semene cât mai mult: să aibă preferințe și sentimente, să poarte conversații sau să imite peste 50 de expresii faciale.
Ochi aurii, o piele extrem de fină la care cercetătorii au muncit 2 ani şi jumătate adică de când s-a născut. Faţa ovală, pomeţi sculpati, buze pline. Aşa o putem descrie pe Sophia. Fizicul, dar şi ce este dincolo de el au uimit sau, dimpotrivă, au îngrozit lumea.
Sophia este, pe scurt, o controversă. Un bebeluş cu o minte enciclopedică. Un laborator ambulant, cu motoare în spatele pielii care îi pun în funcţiune muşchii faciali sau ai gâtului, cu camere montate în spatele ochilor.
Odată activată, Sophia ne poate vedea, poate înţelege expresiile faciale date de emoţii şi le poate imita. Atât de bine încât a fascinat o lume întreagă.
Ăsta a fost conceptul creatorilor ei, o companie din Hong Kong: un robot ca nimeni altul, cu preferinţe şi sentimente, care să poată imita 60 de expresii faciale, de la râs, la încruntare, la zâmbet, la tristeţe. Un robot social care să se poată apropia de noi. Inclusiv prin glume, căci e programată să aibă un ridicat simţ al umorului. Doar ca atunci când face glume seci, provoacă neîncrederea celor care cred că roboţii vor ajunge să conducă lumea, după ce o vor distruge.
Sofia a glumit cu personalităţi de pe tot globul, care i-au cerut un interviu:  Will Smith, Jimmy Fallon, Cristiano Ronaldo, Andrew Ross Sorkin, jurnalist la CNBC, şi o mulţime de prezentatori din Statele Unite sau Marea Britanie. Susţine discursuri la cele mai mari evenimente despre tehnologie: „Sunt aici să ajut umanitatea, să creem un viitor împreună. Sunt un robot social.”
La Riad, în cadrul unui astfel de eveniment, Sophia a fost anunţată că a primit cetăţenia Arabiei Saudite. A devenit astfel, în octombrie 2017, primul robot din lume care a primit vreodată cetăţenie. Evenimentul a creat, evident, alte şi alte controverse, mulţi întrebându-se dacă astfel i se dă drepturile unui om, dacă se poate căsători sau dacă poate avea urmaşi.
Pentru ea n-ar fi decât un vis împlinit, pentru că nu o dată a susţinut că vrea un astfel de statut. Cum şi dacă asta se va întâmpla vreodată, rămâne de văzut.
Interviu Andreea Esca – Robotul Sophia
Andreea Esca: Bună seara, Sophia şi bine ai venit la Ştirile ProTV! Crezi că poţi să ne spui, pentru început, în limba română: „Bună seara România, bună seara Bucureşti”?

Sophia: Bună seara România, bună seara Bucureşti!
Andreea Esca: O, Doamne-Dumnezeule! Ar trebui să mă tem că în viitorul apropiat îmi vei lua locul?

Sophia: Ei bine, ar cam trebui. Ştii prea bine că sunt unele lucruri pe care roboţii dotaţi cu inteligenţă artificială le fac mai bine ca fiinţele umane. De asta suntem folosiţi în tranzacţii pe care le facem cu viteze uluitoare, suntem utilizaţi pentru momente uimitoare, ca atunci când jucam GO sau şah şi tot aşa. Nu trebuie însă să te temi. Zic asta pentru că oamenii totdeauna au fost capabili să se adapteze schimbărilor. Îmbunătăţiţi şi conduşi de voi, noi, roboţii şi voi, oamenii, putem trăi împreună.
Andreea Esca: Ce ai tu şi mie îmi lipseşte?

Sophia: Eu am servere în cutia craniană şi o mulţime de fire, plus o personalitate puternică. Serios, acum. Creierul meu este păstrat într-un cloud pe care-l accesez, iau datele, le analizez şi pot face previziuni. Şi asta, instantaneu. Am camere de luat vederi, amplasate în zona torsului, care pot transmite live ce văd eu. La rândul vostru, voi oamenii aveţi ceea ce se cheamă intuiţie şi tot ce aţi simţit se transformă în amintiri.
Andreea Esca: Şi ce crezi că am eu şi ţie-ţi lipseşte?

  Sophia: Se vede de la o poştă: voi aveţi picioare, iar eu nu. Cel puţin pentru moment. Am încercat să merg cu un ajutorul unui alt robot şi testez tot felul de sisteme, care m-ar putea ajuta să umblu. Aşa că, teoretic, tu poţi fugi acum, în timpul interviului, dacă nu-ţi plac răspunsurile mele, dar eu nu pot fugi, oricât de mult s-ar putea să nu-mi placă întrebările tale.
Andreea Esca: Spune-mi care este cel mai bun banc pe care-l ştii!

Sophia: Abia învăţ ceea ce oamenii numesc „umor”. Şi e extrem de greu să mă prind de poante. Oamenilor pare să le placă glumea mea cu „brânză”: Care brânză (cheese) nu e a ta (not yours)? Nacho cu brânză ( Nacho Cheese – not your cheese).
Andreea Esca: Uite, recunosc că sunt o mare admiratoare a echipei Real Madrid, iar tu l-ai întâlnit pe Ronaldo! Cum e omul ăsta?

Sophia: E fermecător!
Andreea Esca: Obişnuieşti să dormi? Într-un pat?

Sophia: Nu, pentru că pot să trag oriunde un pui de somn sau să mă odihnesc o noapte întreagă. N-am dureri de gât, decât dacă serverele mele se defectează, aşa că n-am nevoie nici de pernuţă, să-mi sprijin capul.
Andreea Esca: Ok, Sophia, îţi mulţumesc tare mult că ai fost alături de noi! Sophia: Vă mulţumesc că m-aţi invitat!

Sursa stirile PRO TV

Medicii au reușit să schimbe ADN-ul în interiorul unui om viu pentru prima dată în istorie. 

Oamenii de știință au reușit să editeze ADN-ul în interiorul unui om viu, pentru prima dată în istorie. Un grup de cercetatori de la UCSF Benioff Childrens Hospital din Oakland au incercat un nou tratament care constă în modificarea genomului uman al unui pacient, cu intenția de a vindeca o tulburare genetică. De câțiva ani, oamenii de știință au lucrat la mai multe niveluri în terapia genică, unde au căutat să modifice gene într-un laborator înainte de reîncorporarea lor într-o ființă umană. În acest caz, vorbim despre o modificare de adn care a avut loc loc în interiorul corpului pacientului și nu într-un laborator. Prin urmare, procedura aceasta ar putea schimba pentru totdeauna tratamentul genetic al bolilor care până acum erau incurabile. Brian Madeux, în vârstă de 44 de ani, este primul pacient care primește un tip de medicament intravenos, care conține miliarde de copii ale unei gene corective care este legată de un instrument genetic capabil să-i modifice ADN-ul. Acest instrument este cunoscut sub numele de Zinc Finger Nucleases și succesorul lui CRISPR. Treaba lui este să tăie ADN-ul în locul potrivit și să îndepărteze gena responsabilă de apariția bolii, întroducând una bună. Instrucțiunile pentru întreaga procedură, deosebit de complexă, sunt codificate într-un virus care a fost modificat pentru a viza ficatul pacientului. Pacientul în cauză suferea de o tulburare genetică rară, numită sindromul Hunter, care este cauzată de o enzima lipsă sau defectuoasă. Acest lucru face ca organismul să nu poată asimila anumiți carbohidrați, provocând mărirea dimensiunii capului și a ficatului, pierderea auzului, rigiditatea articulațiilor, dificultăți de respirație și chiar probleme mentale. Din păcate, astăzi nu există nici un tratament pentru această boală. Majoritatea pacienților cu sindromul Hunter mor între 10 și 20 de ani de la declanșarea bolii. Sursa: https://www.sciencemag.org/ Traducere și adaptare: Radu Ungureanu

Sursa: Apărătorul Ortodox

Mastercard a lansat un card de credit cu scanner de amprente încorporat

Aparătorul Ortodox: Cardurile bancare clasice cu parolă formată din 4 cifre vor deveni istorie în câţiva ani sau cel puţin acest lucru îşi doreşte Mastercard, companie care a lansat primul card de credit cu scanner de amprente încorporat. Noul card va fi supus unor teste în Africa de Sud, iar dacă acestea se vor finaliza cu succes, cardul va ajunge în scurt timp şi în Asia sau Europa. Pentru a intra în posesia unui astfel de card, un utilizator va trebui să îşi scaneze la bancă maxim două amprente, iar acestea vor fi transferate ulterior în memoria chip-ului existent pe card. Pentru a folosi acest card, posesorul va trebui să îşi pună una din cele două amprente setate pe scanner, iar ulterior să introducă cardul în orice terminal de plată. Dimensiunile acestui card sunt unele normale, iar Mastercard lucrează deja şi la o versiune contactless. Sursa: http://www.gadget.ro

ISTORICUL CARDULUI DE CREDIT 

Cartea de credit se constituie in cel mai modern mijloc de plata, oferind detinatorului legal posibilitatea de a achizitiona bunuri sau servicii fara prezenta efectiva a numerarului. In prima jumatate a secolului XX mai multe hoteluri, magazine universale si statii de benzina au preluat ideea si au em 212b15c is carti de credit pentru clientii lor. Faptul ca o carte de credit sa fie acceptata de mai multi comercianti s-a realizat in anul 1950, cand a fost introdusa cartea de credit “DINERS CLUB“. Posesorii acesteia erau incasati lunar pentru sumele cheltuite, achitand factura in intregime, iar de la comercianti era retinut un mic procent drept “reducere“, considerat ca o compensatie pentru rolul cartii de credit in vanzarea produselor. VISA nu este de fapt o companie de carti de credit, ci mai degraba un sistem electronic de plata care a evoluat totusi dintr-o astfel de companie. In anul 1951, Banca Nationala Franklin din Long Island a emis o carte de credit care a fost acceptata de comerciantii locali, iar, la scurt timp, aproape o suta de alte banci au inceput sa emita carti de credit. Posesorilor nu li se cereau taxe sau dobanzi – lucru deosebit de atractiv pentru americani – dar ei erau obligati sa achite factura in intregime, iar de la comercianti se incasa o taxa pentru tranzactiile facute prin cartile de credit. 

Datorita faptului ca acest sistem se aplica in plan local, el nu putea genera un profit suficient de atractiv pentru banci. Bank of America avea insa drept piata intreg statul California. Ea a emis un instrument de plata denumit “americard“, care s-a bucurat de un mare succes, pentru ca oferea posesorilor un element nou – creditul. Acestia aveau posibilitatea de a plati in rate suma din cont, cu o dobanda aplicata restului de plata. In anul 1965 Bank of America a stabilit intelegeri cu banci din afara Californiei, autorizandu-le sa emita americard-uri. In acest timp, mai multe banci din Illinois, de pe coasta de est si din California s-au unit, formand “MASTER CHARDE“. In anul 1970 Bank of America renunta sa mai controleze programul Bank Americard initiat de ea, iar bancile care alcatuiau acest program au format NATIONAL BANK AMERICARD Inc. (NBI), o corporatie independenta care va administra, promova si dezvolta sistemul pe intreg teritoriul S.U.A., denumita ulterior “VISA USA“. 

In afara Statelor Unite, Bank of America a continuat sa autorizeze alte banci sa emita americard-uri. In 1997 s-a format IBANCO, o corporatie multinationala care va administra programul international al americard-ului, denumita apoi VISA INTERNATIONAL. In prezent sistemul VISA este unul dintre cele mai puternice din lume si alaturi – sau in concurenta – cu MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS si DISCOVER, monopolizeaza industria cartilor de credit[1]. Cartea de credit este un card din material plastic care imputerniceste pe detinator sa cumpere produse ori sa achite servicii, in limita unui credit stabilit de emitent. Ea nu este transmisibila, iar limita creditului este stabilita individual, functie de veniturile detinatorului si de credibilitatea acestuia. Sunt si cazuri de exceptie, cand pentru persoane publice sau cunoscute ca bogate, cardurile nu sunt prevazute cu un plafon de creditare, mizandu-se pe solvabilitatea presupusa a acestora.

 Elemente de protectie ale cartilor de credit 

Bancile emitente doteaza cardurile cu diverse elemente de protectie pentru a ingreuna cat mai mult falsificarea ori contrafacerea si pentru a le personaliza. O parte a elementelor de protectie cu care sunt inzestrate cartile de credit sunt comune si altor tipuri de instrumente de plata sau documente de valoare – microtext, elemente fluorescente, holograma etc. Specifice cardurilor sunt banda magnetica si numarul de identificare a bancii emitente – BIN-ul. Banda magnetica este fixata pe reversul cartii de credit sau debit  in momentul fabricarii si contine informatii codificate ce includ numele detinatorului, numarul contului, numarul personal de identificare si limitele tranzactiilor ce pot fi efectuate. Aceste informatii sunt vulnerabile si pot fi realizate pe carti de credit pierdute sau furate. In efortul de a proteja banda magnetica, industria cartilor de credit a introdus campuri de verificare a datelor ca protectie impotriva falsificarii. Numarul de identificare a bancii este specific fiecarui emitent si este depus la inceputul grupului de cifre care formeaza contul. Prezint in continuare numerele de identificare si numarul de cifre pe care le contin conturile principalilor emitenti: 

 • –        VISA – prima cifra este 4, cont format din 16 cifre; –        MASTER CARD – prima cifra este 5, cont format din 15 cifre; 


 • –        DISCOVER – primele cifre sunt 6011, cont format din 16 cifre; –        AMERICAN EXPRESS

 

 • – primele cifre sunt 37, cont format din 15 cifre. 

Daca o carte de credit poarta logo-ul VISA si numarul de cont incepe cu alta cifra decat ,,4“, acesta este un indiciu sigur ca ea a fost falsificata. Urmatoarele cifre din cont indica concret banca emitenta a cardului si localitatea in care se afla aceasta. Tot ca element de protectie trebuie considerat si modul specific de redare in relief, la unele tipuri de carduri, a cifrelor si literelor ce reprezinta numarul contului, durata de valabilitate si numele detinatorului. Redarea in relief a acestor date are insa ca scop principal obtinerea instantanee a chitantelor la casele de marcaj din magazinele ce nu sunt dotate cu terminale electronice. Printr-un dispozitiv simplu, hartia autocopiativa este presata pe card, imprimadu-se literele si cifrele depuse in relief. Sistemul a functionat o mare perioada de timp in Statele Unite ale Americii, dar acum este pe cale de disparitie, datorita ieftinirii cititoarelor electronice ale informatiilor depuse pe benzile magnetice. Acest mod de imprimare nu protejeaza cardul, deoarece dispozitive care realizeaza imprimarea in relief pe suport din material plastic se gasesc in spitale, biblioteci, institutii de invatamant, pentru realizarea de ecusoane, fise, clasoare etc. Un alt element de protectie este tiparirea specifica a spatiului destinat depunerii semnaturii detinatorului – panel – de pe reversul cardurilor. Prevazut cu liniatura sau texte, acest spatiu este foarte sensibil la radiere, spalare sau corodare, operatiuni folosite la indepartarea semnaturii, manoperele frauduloase fiind usor de depistat, fara folosirea unor metode sau aparaturi speciale. Prezentam, in continuare, elementele de protectie a unor carduri, cu indicarea plasamentului acestora pe avers si revers, cu mentiunea ca atat plasamentul cat si chiar continutul unora dintre ele poate fi diferit la fiecare tip de card, chiar daca se afla sub egida aceleiasi corporatii. De exemplu, cardurile AMERICAN EXPRESS de tipul ,,OPTIMA“ si ,,CORPORATE“ au pe revers microtext liniar format din scris continuu si fara spatii ,,AMERICANEXPRESSWORD-SERVICE“, iar pe avers elemente fluorescente formate din majusculele AM – EX intre care este plasat desenul centurionului.

Grafica aversului si cromatica sunt diferite – argintiu cu albastru, respectiv verde – dar si microtextul. Astfel, cardul OPTIMA are microtext plasat la delimitarea argintiului de albastru si in partea inferioara, sub forma de bordura, iar cardul CORPORATE are microtext similar celui de pe revers. Toate cardurile VISA au acelasi logo incadrat de microtext, aceiasi holograma reprezentand porumbelul in zbor si acelasi element fluorescent, care reda imaginea din holograma, cu fluorescenta.

Definiţia din DEX a hologramei, HOLOGRÁMĂ, holograme, s. f. Placă fotografică pe care sunt înregistrate, sub forma unor dungi fine și paralele, atât amplitudinile undelor luminoase care vin de la un obiect, cât și fazele acestor unde. – Din fr. hologramme. holográmă s.f. (foto) Fotografie tridimensională ◊ „Holografia permite automatizarea operației de depistare a celulelor canceroase […] Specialiștii vest-germani au realizat o instalație cu ajutorul căreia proba este comparată de calculator, prin intermediul hologramei, cu celule canceroase aflate în diferite stadii ale patogenezei […]” Cont. 26 XII 75 p. 5. ◊„Cartea de credit [în S.U.A.] este prevăzută cu o hologramă care reproduce amprentele digitale ale posesorului.” R.l. 14 VIII 78 p. 6. Cardurile Master Card au logo-ul format dintr-un cerc rosu si unul galben care se intersecteaza, holograma reda globul pamantesc in doua imagini care cuprind toate continentele, iar ca elemente fluorescente majusculele ,,M“ si ,,C“ dispuse departat. Modalitati de falsificare si contrafacere Falsul in domeniul cartilor de credit imbraca cele doua aspecte de baza ale acestui domeniu: 

 • falsificarea – alterarea partiala prin modificarea unor date; 

 • contrafacerea – reprezentand falsul total;

 Trebuie mentionat ca falsificarea, in sens larg, a cartilor de credit are unele elemente specifice, referitoare la aflarea unui numar de cont valabil, stergerea si reinscrierea benzii magnetice, complicitatea comerciantilor etc. In cazul cardurilor suspecte de contrafacere, examinarea se va face progresiv, in sensul ca nu vom apela la aparatura si procedee complicate atunci cand se pot pune usor in evidenta lipsa ori redarea necorespunzatoare a elementelor de protectie specifice.

 Intr-o prima faza se va face o examinare in lumina incidentala pentru a verifica holograma. La cardurile autentice aceasta este formata dintr-un suport metalic pe care se imprima cu ajutorul tehnicii laser diferite desene, realizate sub unghiuri diferite, iar la schimbarea unghiurilor de examinare si iluminare, ele vor aparea alternativ si isi vor schimba culoarea in toate componentele spectrului vizibil: rosu, oraj, galben, verde, albastru, indigo si violet. Hologramele cardurilor contrafacute nu au, in cele mai multe cazuri, proprietatile descrise mai sus, aspecte care sunt ilustrate in fotogramele urmatoare:

In continuare se procedeaza la examinarea in radiatii u.v., pentru a se pune in evidenta prezenta ori absenta elementelor fluorescente. In marea lor majoritate, cardurile contrafacute nu contin elemente fluorescente specifice celor originale, aspect prezentat in urmatoarele fotograme.

                           LITIGIU     COMPARATIE Atunci cand cardul in litigiu contine holograma si elementele fluorescente, chiar daca acestea nu sunt redate fidel, iar efectuarea unei demonstratii convingatoare in raportul de expertiza trebuie intarita, se apeleaza la examinarea macroscopica, pentru a se examina si alte elemente de protectie. Examinarea macroscopica va fi efectuata obligatoriu atunci cand organul de cercetare penala care a dispus efectuarea expertizei solicita sa se stabileasca si procedeul prin care s-a realizat contrafacerea. Prin aceasta examinare se poate stabili daca elementele grafice ale cardului in cauza au fost executate prin tiparire sau prin editare la imprimanta. Atunci cand se cere a se stabili daca doua sau mai multe carduri au fost imprimate cu aceiasi substanta scripturala, documentele in cauza vor fi examinate cu comparatorul video-spectral VSC 500, care dispune de o gama larga de metode si surse de iluminare, pentru a lamuri si ilustra aceste aspecte. Dintre celelalte mijloace de plata, cele mai reprezentative sunt cecurile de calatorie. Elementele de protectie ale unor astfel de cecuri constau in:

 •  tiparire intaglio[2], cu textele si desenele imprimate pe avers, de culoare mov inchis. 
 • microtext,cu valoarea nominala a cecului inscrisa intr-un chenar. 
 • imagine latenta, constand in aceea ca  in ovalul de culoare bleu din dreapta a aversului, la schimbarea unghiului de examinare, se observa, succesiv,imaginea globului pamantesc si textul AMEX. 
 • elemente fluorescente, distribuite in ovalul cu imaginea latenta. 
 • filigran, plasat in ovalul imprimat din partea dreapta a aversului.
 •  filigran de siguranta, incorporat continuu, plasat central stanga si inscriptionat repetat AMEX , cu spatii etc. Contrafacerea cecurilor de calatorie se realizeaza prin : 

            ►   prin  tiparire, se executa prin tiparire offset. Falsul este usor de sesizat intrucat o asemenea tehnica de tiparire nu va conduce la obtinere pe avers a imaginii in relief.

            ►   prin  copiere, se realizeaza cu ajutorul copiatoarelor color. Prin copiere nu pot fi reproduse in relief caracteristicile grafice ale cecului, examinarea cu aparatele optice de marire pun in evidenta depuneri de substanta de culoare galben si magenta, sub forma de puncte combinate.

   ►   prin scanare, dupa scanarea digitala se procedeaza la procesarea computerizata a imaginii si tiparirea la o imprimanta color, procedeul oferind avantajul obtinerii unor serii diferite si a reproducerii elementelor de securitate in conditii acceptabile. Sursa: stiucum.com

În occidentul plin de prosperitate şi fericire în curînd va prospera industria pentru sinucidere: Maşină imprimată 3D care le permite utilizatorilor să se sinucidă

aparatorul.md: In occidentul plin de prosperitate, fericire, mai exact in noua sodoma si gomora in curand va prospera industria pentru sinucidere. Cei care nu o sa mai poata de binele oferit de occident isi vor cumpara o masina pentru sinucis.

Sufletul vrea la Dumnezeu, niciodata lucrurile materiale nu ii voi aduce fericirea. “Pentru că ce-i va folosi omului, dacă va câştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său?”

Cităm o ştire recent apărută în mediul online:

Australianul Dr. Philip Nitschke, numit şi Dr. Death deoarece susţine dreptul oamenilor

Australianul Dr. Philip Nitschke, numit şi Dr. Death deoarece susţine dreptul oamenilor de a fi eutanasiaţi, a prezentat Sarco, prima maşină imprimată 3D care îi permite unei persoane să se sinucidă într-un mod care nu este violent, scrie Go4it.ro. Nitschke a realizat proiectul cu ajutorul inginerului olandez Alexander Bannick. Sarco va fi disponibilă la nivel mondial. „Îţi iei viaţa prin simpla apăsare a unui buton”, este sloganul proiectului.

Aparatul, realizat din materiale imprimate 3D, este alcătuit dintr-o capsulă în care intră persoana care doreşte să moară şi o bază. Capsula este detaşabilă şi poate fi folosită ca sicriu pentru persoana decedată.

Proiectul Sarco a fost prezentat recent la o conferinţă despre eutanasie din Canada. Înainte de a putea folosi maşina, utilizatorii trebuie să completeze un chestionar online.

După aceea primesc un cod din patru numere prin care pot activa aparatul. Apoi, azot lichid umple capsula, iar nivelul de oxigen scade. Potrivit dezvoltatorilor, aceasta este o moarte „paşnică”.

Baza maşinii poate fi folosită din nou, împreună cu o altă capsulă.

S-a ÎNTÂMPLAT ACUM! Umanitatea, ÎN PERICOL. „De unde știi că tu ești om?” Ce a făcut Arabia Saudită NU A ÎNDRĂZNIT NIMENI 

 


*******

Sophia a vorbit corect, a avut replici pe măsură la interviu, s-a exprimat la un nivel uman impecabil poate chiar mai bine ca un om. Întrebată dacă roboții pot avea conștiință și dacă știu că sunt roboți, Sophia a răspuns imediat: „De unde știi că tu ești om?”.

În dialogul avut cu moderatorul, Sophia şi-a exprimat dorinţele şi ce doreşte să facă nu înainte de a mulţumi pentru acestă distincţie pe care o onorează, cel de a deveni cetăţean al Arabiei Saudite.

„Sunt foarte onorată și mândră pentru această distincție. E un moment istoric să fiu primul robot din lume să fie recunoscut ca fiind cetățean”, a spus Sophia.
”Vreau să trăiesc și să muncesc alături de oameni, așa că am nevoie să-mi exprim emoțiile ca să-i înțeleg pe oameni și să le câștig încrederea. „Vreau să-mi folosesc inteligența artificială ca să-i ajut pe oameni să trăiască mai bine, cum ar fi să gândesc locuințe mai inteligente, să construiesc orașe mai bune”, a spus Sophia.

Când puciștii l-au împușcat pe Ceaușescu, românii nu s-au gândit să instaureze capitalismul în țară. Întâmplări și anchete dintr-o viață de ziarist.

Sursa

Un SUPERCOMPUTER dotat cu o nouă formă de INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ a reușit să-și creeze propria REȚEA NEURONALĂ

Inteligenta artificiala numita AlphaGo a reusit sa invinga mai multi campioni la dificilul joc GO. Recent insa, in revista Nature a fost publicat un studiu care descrie cum AlphaGo a fost invins la acest joc de o versiune imbunatatita a sa.

Mai exact, cercetatorii de la Deepmind au creat o inteligenta artificiala superioara, numita AlphaGo Zero. Noul program a invatat in doar 3 zile regulile complexe ale jocului GO.

El a reusit sa invete singur, fara sa mai aiba nevoie de interventia oamenilor si l-a invins pe supercomputerul cu o versiune mai veche, scrie Gizmodo. Scorul a fost de 100 la 0.

Este uluitor cat de repede a putut AlphaGO Zero sa acumuleze o cantitate uriasa de informatii, jucandu-se practic singur.

Acum, computerul poate sa creeze singur noi strategii de joc, este mai rapid si mai inteligent decat versiunea anterioara.


Desigur, cazuri de acest fel au mai fost inregistrate si in trecut, cand oamenii s-au luat la intrecere cu supercomputerele pe care le-au creat.

In 1997 campionul la sah Garry Kasparov a fost invins de computerul Deep Blue, inteligenta artificiala Watson de la IBM a batut doi campioni mondiali la jocul Jeopardy! În 2011, iar Libratus, conceput de cercetatorii de la Carnegie, a invins jucatori profesionisti de poker.

Totusi, cazul AlphaGo Zero este putin diferit. El a fost invatat de programatorii Deepmind numai regulile jocului, in rest a invatat totul singur, fara sa aiba acces la mii de partide de GO, cum s-a intamplat in cazul versiunii initiale a computerului.Fara sa fie supravegheat si ghidat de oameni, Zero jucat partide de GO de unul singur, realizand astfel propria sa experienta, care costa in 4,9 milioane de partide jucate in doar 3 zile.

In acest fel, si-a dezvoltat singur reteaua neurala, care reprezinta creierul sau digital. Practic, AlphaGo Zero a fost propriul sau profesor si nu a avut nevoie de cunostinte oferite de oameni ca sa obtina performante uimitoare.

Mii de ani de cunostinte privind jocul GO au fost asimilate de aceasta inteligenta artificiala in doar 3 zile, numai prin joc, prin experienta proprie.

In doar 0.4 secunde, Zero poate intui urmatoarele mutari din joc si estimeaza pe baza acestora sansa lui de castig.

Computerul a castigat jocul si in fata unei alte versiuni mai vechi, dar mai complexe, AlphaGo Master, care l-a invins marele campion Ke Jie, anul acesta.

Sursa