SEMNUL FIAREI ÎN BISERICILE NOASTRE. CODURILE QR CARE CONȚINE NUMĂRUL 666, SE APLICĂ MASIV ÎN BISERICILE ORTODOXE

Notă: Dragi fraţi şi surori întru Hristos! La început bisericile ortodoxe au primit nume digitale antihristice, iar acum lor li se aplică semnul pecetei satanice, căci cele trei pătrate negre din colţurile codului QR simbolizează numărul 666.

DESCIFRAREA PĂTRATELOR DE PE CODUL QR. ACESTEA ÎNSEAMNĂ 666! 

În imaginea de mai jos este reprezentat conținutul unuia din cele trei pătrate din colțul oricărui QR cod:

Fiecare pătrat conţine alte două pătrate: 1) cel interior compus din 9 pătrate; 2) cel exterior este compus din 24 de pătrate amplasate pe perimetru. 9 + 24 = 33, 3 + 3 = 6 Potrivit numerologiei cabaliste, folosită de slugile antihristului în crearea codului QR, fiecare din cele trei pătrare înseamnă cifra 6.


Precum în barcodul EAN-13, cele trei bare mai lungi înseamnă 666, aşa şi codul QR cele trei pătrate negre din colţuri înseamnă 666. Distanţa dintre pătratele interioare şi cele exterioare stabileşte intervale pentru citirea informaţiilor din codul propriu-zis pe orizontală şi verticală. Precum în barcod primele două bare alungite stabilesc intervalul pentru citirea întregului cod de bare, iar ultimele bare alungite – încheie algoritmul de citire, aşa şi în codul QR pătratele joacă rol de “cheie” pentru citirea informaţiilor stocate în interiorul QR codului. Iar în ţările ortodoxe deja există biserici marcate cu codul QR:

Sursa

https://www.aparatorul.md/semnul-fiarei-in-bisericile-noastre-codurile-qr-care-contine-numarul-666-se-aplica-masiv-in-bisericile-ortodoxe-video/

Pecetluirea va fi încrestare, pe care o vor pune mai întâi pe toate produsele şi după aceea vor impune să se facă şi cu raze laser pe mâna sau pe fruntea oamenilor

Pecetluirea va fi încrestare, pe care o vor pune mai întâi pe toate produsele şi după aceea vor impune să se facă şi cu raze laser pe mâna sau pe fruntea oamenilor. Acum doi ani i-am spus unui medic din Toronto despre pecetluire şi acum, mi-a spus acela, a citit într-un ziar că în loc de cartelă cer amprentele de la mână.

Ei înaintează dar nu putem spune că va fi asta sau aceea. Unele televizoare trimise în ultimul timp în Grecia au şi un aparat care urmăresc pe cei ce privesc la televizor. Peste puţin toţi cei ce vor avea televizor, vor privi la televizor, dar vor fi văzuţi şi ei.
Adică vor urmări şi vor fi urmăriţi. Li se va controla astfel prin computer toată viaţa lor; ce spun, ce fac, totul. Vezi la ce fel de dictatură s-a gândit diavolul! La Bruxelles au o clădire întreagă cu 666, în care-şi adăpostesc computerul. Acest computer poate controla miliarde de oameni – sunt aproape 6 miliarde toată lumea.
Toate le vor fi cunoscute printr-o răsucire de buton. Unii europeni s-au împotrivit, deoarece se tem de dictatura mondială. Noi, ortodocşii, ne împotrivim, pentru că nu-l vrem pe Antihrist şi, fireşte, nici dictatura. Ne aşteaptă evenimente, dar nu vor dura mult. Pe cât s-a vătămat Ortodoxia prin comunism, pe atât se va vătăma şi acum.

Sfântul Paisie Aghioritul – Trezire duhovnicească, Ed. Evanghelismos

Un îndreptar de mărturisire ortodoxă – „Pecetluirea” Sfantului Sinod de la anul 1583


Apel către preoții ORTODOCȘI români! (când spun ortodocși mă refer la cei ce NU POMENESC ERETICI la Sfânta Liturghie și nu au păreri de sine cu privire la situația actuală a Bisericii): Vă rugăm luați în discuție în următoarele sinaxe și problema calendarului. Pentru a veni în sprijinul sfințiilor voastre, publicăm ANATEMA sub care ne aflăm cu toții odată cu schimbarea calendarului cel adevărat.

La anul 1583, Papa Grigorie XIII al Romei a schimbat calendarul iulian, făcând mai apoi numeroase presiuni asupra Patriarhului Constantinopolului din acea vreme – Ieremia al II-lea (1572- 1579, 1580-1584, 1587-1595), pentru a-l convinge să urmeze înnoirea calendaristică apuseană. Însă pentru a le arăta latinilor că fundamentele despărţirii nu ţin numai de măsurarea timpului şi pentru a pune capăt presiunilor politice, Patriarhul Ieremia al II-lea a convocat în acelaşi an Soborul Bisericii în cetatea Constantinopolului, la care au mai luat parte Patriarhul Silvestru al Alexandriei, Patriarhul Sofronie al Ierusalimului şi mulţi alţii. Această hotărâre sinodală numită „Pecetluire”, trimisă către toate bisericile ortodoxe locale, arată principalele erezii papale şi le declară ca fiind în afara Bisericii Ortodoxe prin anatemizarea celor care le cred şi le practică.

Iată întregul text al „Pecetluirii”[1]:

„Către toţi creştinii adevăraţi, mădulare ale Sfintei, Soborniceşti şi Apostoleşti Biserici de Răsărit a lui Hristos din Constantinopol şi din tot locul, har, pace şi milă vouă de la Atotputernicul Dumnezeu.
Nici un pic de tulburare nu a făcut în corabia din vechime furtuna care s-a ridicat din adâncuri. Şi dacă Domnul Dumnezeu, amintit de Noe, nu ar fi binevoit a potoli apele, nu ar fi fost nici o şansă de salvare a ei. În acelaşi chip şi împotriva Corabiei Bisericii Ortodoxe ereticii au ridicat un război neîndurător, noi socotind a fi voia lui Dumnezeu de a lăsa urmaşilor prezentul tom împotriva lor, aşa încât hotărârile cele scrise aici să fie fără doar şi poate în apărarea Ortodoxiei noastre. Dar pentru ca documentul să nu fie prea împovărător (greoi) pentru oamenii simpli, am hotărât a-l pune în opt capete lesnicioase, după cum se va arăta.
Din Vechea Romă au venit anumiţi oameni care au învăţat acolo să gândească latineşte. Dar cel mai rău lucru e că înainte au fost bizantini, născuţi şi crescuţi prin părţile noastre; dar nu numai că şi-au schimbat credinţa, dar au şi ridicat război Ortodoxiei şi adevăratelor învăţături ale Bisericii de Răsărit şi s-au răzvrătit împotriva lui Hristos Însuşi, împotriva dumnezeieştilor Apostoli şi Sfintelor Soboare ale Sfinţilor Părinţi care ni le-au lăsat. Drept pentru care i-am tăiat ca nişte mădulare putrede şi

HOTĂRÂM

I. De nu ar mărturisi careva cu inima şi cu gura ca mădular al Bisericii de Răsărit botezat ortodox că Sfântul Duh purcede numai de la Tatăl fiinţial şi ipostatic, aşa cum Hristos spune în Evanghelie, ci Duhul purcede de la Tatăl şi de la Fiul în acelaşi timp, unul ca acesta să fie lepădat afară de Biserică şi să fie anatema.

II. De nu ar mărturisi careva că în taina Sfintei Liturghii, laicii trebuie să se împărtăşească odată cu cele două sfinte părţi, a Preasfântului Trup şi a Preasfântului Sânge, ci să spună că este de ajuns a primi numai trupul pentru că sângele este inclus, chiar dacă Hristos le-a sfinţit separat şi le-a dăruit fiecăruia din Apostoli, unul ca acesta să fie anatema.

III. De ar spune vreunul că Domnul nostru Iisus Hristos la Cina cea de Taină a folosit azime ca şi evreii şi nu pâine dospită, unul ca acesta să fie departe de noi şi sub anatemă ca unul ce gândeşte ca un evreu şi vrea să introducă doctrina lui Apolinarie şi a armenilor în Biserica lui Hristos, cu a Cărui încuviinţare îl dăm de două ori anatemei.

IV. De ar spune careva că atunci când Hristos Dumnezeu va veni să judece lumea, El nu va veni să judece sufletele împreună cu trupurile, ci numai să hotărască asupra trupurilor, să fie anatema.

V. Orişicine ar spune că atunci când mor, sufletele creştinilor care s-au pocăit în această viaţă dar nu şi-au câştigat mântuirea merg în Purgatoriu – care este un basm grecesc – unde focul şi chinurile îi purifică, şi mai cred că iadul nu este veşnic – aşa cum credea blestematul Origen – şi dau din această pricină slobozire păcatelor, pe unii ca aceştia îi dăm anatemei.

VI. De ar spune careva că Papa e capul Bisericii şi nu Hristos Dumnezeu, şi că Papa are autoritatea de a trimite în Rai prin scrisorile sale, şi că poate ierta păcatele prin plata indulgenţelor, unul ca acesta să fie anatema.

VII. Orişicine nu ar urma hotărârile Bisericii hotărnicite în cele Şapte Soboare Ecumenice şi Sfintele Paşti socotite pentru a le urma, ci vrea să urmeze noua invenţie a pascaliei şi a noului calendar al astronomilor atei papişti, şi vor să răstălmăcească şi să distrugă învăţătura şi Predania Bisericii care noi le-am moştenit de la Sfinţii Părinţi, anatema unora ca aceştia şi să fie îndepărtaţi de Biserică şi de împărtăşirea credinţei.

VIII. Rugăm pe toţi binecredincioşii ortodocşi: rămâneţi în credinţa strămoşească ce-aţi învăţat-o până acum, în care v-aţi născut şi crescut, şi când vremurile o vor cere, vărsaţi-vă sângele pentru a păstra credinţa moştenită de Sfinţii Părinţi.

Luaţi aminte la cele scrise mai înainte şi credeţi că Hristos vă va ajuta să le împliniţi. Fie ca umila noastră binecuvântare să fie cu voi cu toţi. Amin.

+ Ieremia al Constantinopolului
+ Silvestru al Alexandriei
+ Sofronie al Ierusalimului

(cu tot soborul episcopilor prezenţi la acest Sfânt Sinod)

Anul 1583 de la Naşterea Domnului, indictionul XII, 20 noiembrie

1. Pentru traducerea exactă s-au folosit manuscrisele greceşti din Codexul 772 din biblioteca M-rii Sfântul Pantelimon şi mss. Codex 285 al Chiliei „Imnul Acatist” – Schitul Kapsocalivia din Sfântul Munte Athos.

| fragment din cartea monahului Visarion Moldoveanu – Ereziile Apusului 1 pag.75-78

P.S. Ii rog pe toți stiliștii de la Slătioara să se abțină de la a face propagandă schismatică, întrucât vor fi blocați, cunoscute fiind abaterile lor și lipsa succesiunii Apostolice.

g.s.

Vlădica Vladimir al Poceaevului despre lagărul electronic

 


În afară de actele oficiale, în care i se impune creştinului să‘’roage‘’ şi să semneze ca să i se atribuie un cod numeric ( ‘’numărul fiarei‘’ ), mai există şi alte „mijloace” (tatuajul digital, fotografierea cu laser etc )- prin care omul poate să primească ‘’pecetea’’ – fără ca el să ştie sau să fie conştient de aceasta.

De aceea, este foarte important ca noi să înţelegem ce pericole ne pasc oricând, oriunde şi să ne învăţăm cum să facem faţă acestor situaţii. E vorba de cel mai important lucru în viaţa noastră: salvarea sufletului.

Un preţios apel duhovnicesc, în legătură cu acest subiect , ne adresează Vlădica Vladimir al Poceaevului:

Hristos a Înviat!

Iubiţi fraţi şi surori!

„Ne este dat să purtăm un război duhovnicesc, căci acum la noi ‘’s-a pogorât diavolul, având mânie mare, ştiind că puţină vreme i-a rămas” (Apocalipsa 12, 12). Astăzi în lume se pregăteşte înscăunarea fiului pierzării care va apărea ca lider economic, politic şi religios.

Sf. Andrei al Cezareii spune:„Prin cercetarea sârguincioasă a peceţii şi a celorlalte, legate de asta, celor ce vor avea trezvie duhovnicească şi înţelepciune, li se va descoperi vremea ispitirii.”

Astăzi ne este clar că nimeni dintre Sfinţii Părinţi n-au putut tâlcui explicit aceste lucruri din Apocalipsă, deoarece chiar şi în sec. XIX nu existau în limbajul omenesc noţiuni ca: „număr de identificare ’’’’cartelă electronică’’’’microcip’’’’tatuaj digital’’. Dar dacă citim cu atenţie Apocalipsa şi urmăm cu exactitate Sfintei Scripturi, vom deosebi două ‘’numere’’:’’semnul sau numele fiarei, numărul numelui ei’’ (Apocalipsa 13, 17) şi ’’numărul fiarei’’ (Apocalipsa 13, 18). În primul caz este vorba de identificatorul cifric al persoanei (numărul numelui obiectului condus de sistemul cibernetic informaţional, IDNP) , care, în acelaşi timp, reprezintă şi cheia de intrare în dosarul lui electronic. Sf. Ioan Teologul descrie identificatorul cifric al persoanei în limbajul lumii din acea perioadă (sec.I ) : acest nume (’’numele fiarei’’) este nume cifric (’’numărul numelui lui’’) , care poate fi prezentat sub formă de cod de bare (’’pecetea’’) . ’’În sistemul EAN, numărul de identificare, în afară de reprezentarea prin codul de bare, textuală şi electronică, prevede şi varianta radiografică, care este mai avantajoasă prin faptul că se poate aplica pe mâna sau pe fruntea omului sub formă de microcip. ’’ (expert-acad. V. N. Lîsogor, 11. 11. 2010). Iar fără acest nume cifric, atribuit omului de actualul sistem al fiarei, nu va fi posibil de întreţinut relaţii sociale ( ’’ca nimenea să nu poată cumpăra sau vinde, fără numai cel ce are semnul, sau numele fiarei, sau numărul numelui ei ’’ – Apocalipsa 13, 17 ). Dumnezeu ne mai descoperă un indiciu special ce ţine de pecetluire- numărul ‘’666’’ , care nu va exista în mod vizibil, ci ascuns, aşa încât îl vor putea distinge doar cei ce vor avea o cunoaştere specială (cei care vor avea înţelepciune) . În prezent există o serie de expertize ( efectuate de învăţaţii ruşi şi ucrainieni – doctori în ştiinţe tehnice: I. Başkirov, V. Ahromeev, A. Ipatov, O. Samcov, O. Savoliuc, V. Lîsogor, N. Solianicenco ş. a. ) – unde se dovedeşte în unanimitate că în procesul descifrării codului de bare în sistemul EAN – 13/UPC, calculatorul în mod automat citeşte trei perechi de linii prelungite ca – ’’666’’ . ’’IDNP în sistemul de evidenţă ( control ) reprezintă numele omului, dat lui de acest sistem şi conţine numărul, care poate fi pus pe frunte sau pe mâna dreaptă a omului; el e însemnat prin codul de bare, la descifrarea căruia reiese rezultatul – cheie : 666 ’’ ( expert – cand . ştiinţ. tehn. A. P. Ipatov, Universit. Sankt – Petersburg, 13. 02. 2002 ). Biserica Ortodoxă nu de puţine ori i – a avertizat pe creştini că introducerea sistemului electronic de control total este un pericol evident asupra libertăţii persoanei, cu care l–a înzestrat Dumnezeu pe om şi asupra mântuirii, de asemenea, ameninţă independenţa ţărilor. Biserica roagă ca în sistemele de evidenţă a populaţiei să nu i se atribuie omului un număr oarecare, care va fi folosit în loc de nume şi să nu se introducă mijloace de recunoaştere (identificare) a omului chiar în corpul lui. (6 octombrie 2005 – Adresarea Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse către conducătorii ţărilor CSI şi ai Ţărilor Baltice ). Sf .Sinod al Bisericii Ortodoxe Universale în Circulara din 19 mai 1998 declară: ’’IDNP, care va fi atribuit fiecărui om, şi care va fi aplicat pe corpul lui printr – o tehnologie care nu va mai permite niciodată ştergerea lui –poate deveni într – adevăr – pecetea lui antihrist’’. Evenimentele de azi confirmă veridicitatea acestei concluzii a Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Universale. Identificarea este automatizantă, dar nu automată, deoarece omul cu scop bine definit şi conştient trebuie să intre în interacţiune cu actualul sistem de cooperare, adică de bunăvoie să primească sistemul lui antihrist. În formularele cererilor de punere la evidenţă sau de atribuire a diferitor cartele sociale cu număr, sau a altor documente de acest fel se utilizează cuvântul: ’’rog’’, adică este ispitită voinţa raţională şi conştientă a omului, care roagă să i se atribuie numărul fiarei, pentru care şi semnează jos, în colţul formularului. Acordul pentru stocarea şi prelucrarea automată a datelor personale este o capcană vicleană gătită pentru ’’cei aleşi’’, care înţeleg problema identificării, pentru a – i impune să fie de acord cu primirea codului numeric personal. Căci în registrul electronic datele personale trebuie să aibă un indicator numeric propriu, pentru a avea o identificare sigură a datelor. În proorociile Sf. Nil Izvorâtorul de Mir (Sf. Munte Athos) se descoperă sensul duhovnicesc al pecetluirii: ’’Pecetea se va citi astfel: „Eu sunt al tău”. – „Da, tu eşti al meu”. – ’’Merg de bunăvoie, iar nu forţat’’. – ’’ Şi eu te primesc după cum ţi – e voia, iar nu cu de – a sila’’. Aceste patru inscripţii vor reprezenta acea blestemată pecete’’. Aşa cum proorocia profetului Isaia (7,14) despre numele lui Mesia – Emmanuel (Cu noi este Dumnezeu) trebuia neapărat înţeleasă nu ad litteram, ci în sens duhovnicesc, la fel trebuie să fie înţelese şi aceste cugetări despre pecetea lui antihrist. Cuvântul ’’reprezintă’’ vorbeşte despre aceea că omul se va dezice (de Hristos, n. red. ) nu cu cuvântul, ci simbolic. Trebuie să mărturisim credinţa noastră înaintea lumii acesteia, care se leapădă (se îndepărtează ) de Dumnezeu, aşa cum ne învaţă apostolul: ’’Căci cu inima crezi în vederea îndreptăţirii, iar cu gura mărturiseşti în vederea mântuirii’’ (Romani 10, 10). Despre pericolul impunerii sistemului electronic de control şi de manevrare a persoanelor (controlul presupune şi dirijarea lor) ,de asemenea ,s-au pronunţat oficial experţii în domeniul securităţii naţionale. La 6 septembrie 2011 Comitetul de acţiune împotriva crimei şi corupţiei organizate a avertizat asupra extraordinarului pericol al controlului electronic total asupra omului în viaţa lui publică şi în cea particulară. Vice – preşedintele Academiei Geopolitice a Rusiei – C. Sivkov s–a pronunţat pentru necesitatea ’’protestării împotriva acestor cartele electronice şi a bazelor de date (în care se păstrează informaţia despre persoană în indicatorul(codul) numeric atribuit ei (persoanei). Mulţi văd în crearea acestui sistem – temelia (baza)evenimentelor care vor duce la distrugerea lumii. Şi trebuie să recunoaştem că au dreptate. Satana nu va veni sub chipul unui ţap cu coarne, ci el va fi promotorul noului „rai” electronic”. („Sinodul popular”, nr. 3 – 4, 2011). Părintele Paisie Aghioritul i–a preîntâmpinat pe creştini despre metodele viclene de atribuire a peceţii: „Astăzi a mai apărut o boală, împotriva căreia deja au descoperit vaccinul. Vaccinarea va fi obligatorie, şi – când oamenilor li se va face injecţia – li se va pune şi pecetea. Deja foarte mulţi oameni în America au fost ’’pecetluiţi’’ prin intermediul razelor lazer: unii pe frunte, alţii pe mână. După aceea, cine nu va fi pecetluit cu numărul 666, nu va putea să vândă sau să cumpere, sau să împrumute, sau să se angajeze la lucru. Gândul îmi spune că, prin acest sistem, antihrist vrea să – şi supună întreaga lume. Iar oamenii – fie ei roşietici, negri sau albi – care nu vor fi incluşi în acest sistem, nu vor putea lucra şi vor fi excluşi din societate. În felul acesta, antihrist se va impune cu ajutorul sistemului global de control economic; şi doar cei care vor fi pecetluiţi (însemnaţi cu 666) – vor putea întreţine relaţii economice. Totuşi, oamenii care vor primi pecetea, tare vor mai suferi! Un specialist mi – a povestit că razele lazer sunt foarte dăunătoare pentru om. Oamenii care vor fi pecetluiţi vor „absorbi” razele solare, care le vor face asemenea vătămări în corp, încât de durere îşi vor muşca limbile (Apocalipsa 16, 10). Celor care nu vor primi pecetea, le va fi mai bine, deoarece lor le va ajuta Hristos.’’Dacă ei vor aplica cu vicleşug ’’pecetea lui antihrist” sub formă de injecţii, nu – i exclus că tatuajul lazer va putea fi aplicat în timpul fotografierii digitale pentru buletinele electronice de identitate. În deosebi, trebuie să fim foarte precauţi când în ţară se vor introduce actele de identitete electronice, care ne vor oferi posibilitatea să trecem frontierele în mod automat – fără intermedierea vameşilor (fără factorul uman). Dumnezeu ne preîntâmpină: ’’Nimeni nu poate sluji la doi domni, căci sau pe unul va urî şi pe altul va iubi, sau de unul se va ţinea şi de altul nu se va griji; nu puteţi lui Dumnezeu a sluji şi lui mamona’’( Matei 6, 24). Iuda s – a pierdut din cauza iubirii de arginţi. ’’Ci luaţi aminte de sine–vă, ca să nu se îngreuieze inimile voastre cu saţiul mâncării şi cu beţia, şi cu grijile lumii, şi fără de veste să vie asupra voastră ziua aceea’’(Luca 21, 34). În afară de asta, chiar dacă nu are loc aplicarea tatuajului lazer pe frunte în timpul fotografierii digitale pentru buletinele de identitate, totuşi, odată ce primeşte paşaportul cu numărul 666 – omul pierde harul şi se leapădă de Hristos. Stareţul Paisie Aghioritul a avertizat: ’’Aici are loc lepădarea. Primind pecetea, omul se dezice de Dumnezeu. Dacă nu mi s–ar cere semnătura, dar, să zicem, mi s–ar da o foaie oarecare şi mi s–ar zice: iată acesta–i paşaportul tău şi atât, atunci ar fi cu totul altceva. Dar când paşaportul meu are semnul diavolului şi eu singur mă iscălesc că acesta–i paşaportul meu personal, atunci aceasta nu–i un fleac. Prin urmare, eu încuviinţez că aceasta–i lepădare.” (I. Vorobievski, ’’Ciocănit în porţile de aur’’).

Apostolii ne–au lăsat un îndemn: „Trebuie a asculta pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni” (Fapt. Apost. 5, 29).

Astăzi credincioşii aşteaptă hotărâri concrete şi sigure din partea Bisericii şi a păstorilor lor, căci timpul exprimării opţiunilor prudente a trecut ireversibil. Apelurile Întâistătătorilor Bisericii Ortodoxe de a păstra o alternativă au fost favoruri pentru administraţia impozitelor; au dat permisiune în mod legal pentru a atribui pe capete numere de identificare intregii populaţii, cu unele mici excepţii – pentru cei care le vor refuza (până la un timp). Încă în 1946 Tribunalul Internaţional Militar a aprobat ca oamenilor să li se atribuie numere în mod nelegitim ,inuman, fără termen de vechime.( Colecţia de materiale adunate a procesului din Nurnberg, M., 1954, vol.II, pag.865, 872, 873, 910). Lupta Bisericii timp de 15 ani pentru a păstra o alternativă a arătat că aceasta nu este şi nici nu va fi posibilă. Serviciul naţional de impozite al Ucrainei a declarat oficial reprezentantului împuternicit al Bisericii Ortodoxe Ucrainene în Rada de Stat protoiereului Vasilie Rusnic (nr.5411/6/18 – 8015), referindu – se la cetăţenii care refuză IDNP: ’’Codul civil al Federaţiei Ruse nu are excepţii pentru motive religioase. Legislaţia ţărilor Europei – la fel, nu are … Unica excepţie o are legislaţia Greciei pentru călugării din mănăstirile de pe teritoriul delimitat al Muntelui Athos – aceştia primesc în mod automat cetăţenia grecească, dar nu plătesc impozite ’’. Ca ’’alternativă ’’ pentru aceşti cetăţeni va servi alt indicator numeric, format din numărul paşaportului, identificându–i ca’’indivizi problematici’’. Biserica trebuie să ia o atitudine corectă (în legătură cu această problemă); ea trebuie să spună, să explice creştinilor, ca ei să înţeleagă că primirea noilor buletine este cădere (duhovnicească). Şi, în acelaşi timp, Biserica trebuie să obţină din partea statului măcar faptul ca noile buletine să nu fie obligatorii, cel puţin. Dacă Biserica nu va lua o atitudine serioasă şi nu va da dovadă de respect pentru libertatea credincioşilor (şi cine va dori – va primi noile buletine, iar cine nu va voi – va putea rămâne cu cele vechi) – atunci foarte puţini oameni, cu ferme convingeri religioase, nu vor primi numărul 666. Pe aceşti oameni îi aşteaptă mari încercări, deoarece toţi ceilalţi se vor răscula împotriva lor. Majoritatea oamenilor vor primi buletinele cu numărul fiarei. Cei care vor dori să aibă tihnă şi confort, vor primi noile buletine, dar sărmanii oameni blagocestivi vor rămâne cu vechile documente şi din cauza asta vor fi chinuiţi (Cuviosul Paisie Aghioritul, Trezvie duhovnicească ). Prevestind despre vremurile din urmă, Mântuitorul ne povăţuieşte:„Căutaţi să nu vă spăimântaţi, că se cuvine toate acestea să fie”(Matei 24, 6 – 7); „Iar cel ce va răbda până în sfârşit, acela se va mântui” (Matei 24, 13). Întrucât se cuvine să vină ispitiri mari asupra Bisericii, iar noi trebuie să le suferim (dar ele deja sunt, după cum s – a proorocit), se cuvine ca neapărat să fim pregătiţi duhovniceşte, pentru a avea puteri să ţinem piept acestor încercări. Cum se cuvine, deci, să ne pregătim pentru asta? Înainte de toate noi trebuie numaidecât să fim în comuniune cu Hristos, încă de acum trebuie să ne facem griji cum vom duce marea luptă în care vom fi nevoiţi să intrăm. Armele noastre sunt:mărturisirea, împărtăşirea cu Sfintele Taine ale lui Hristos, rugăciunea.

Cine va fi în comuniune cu Hristos, acela va putea deosebi şi semnele vremurilor. Aceşti oameni vor putea recunoaşte ce va fi de la Hristos, şi ce va fi de la diavol. Cei care se vor putea jertfi în numele iubirii lui Hristos, aceia vor avea bărbăţie şi putere.

Să ne ajute Bunul Dumnezeu!

Cerând binecuvântarea lui Dumnezeu asupra voastră,
Mitropolitul Vladimir al Poceaevului

aparatorul.md

Sensul duhovnicesc al acceptării buletinului biometric şi în general al îndosarierii electronice

Fiecare persoană va fi pecetluită; fiecare amănunt sau element al muncii sale şi al vieţii acesteia, ba şi fiecare cuvânt, fiecare mişcare a facultăţilor mintale va fi sub supraveghere neîncetată, astfel încât ea [persoana] nu va mai avea obiceiul de a cugeta la sine, de teamă ca nu cumva înfăţişarea feţei să reflecte fără voia sa ceva nepotrivit cu autoritatea conducătorului lumii, adică a Antihristului. Toată lumea va purta „măşti de piatră”. Toată munca, fiecare metru pătrat de pământ, fiecare bob de grâu va fi sub controlul lui Antihrist. – Profeţie din sec.XV

Deseori credincioşilor care se pronunţă împotriva codificării electronice li se spune: ’’Ce legătura are această operaţie tehnică, formală de atribuire a codului personal de identificare sau a altor identificatori electronici cu religia, cu sfera moral-spirituală?’’ Relaţia în cauză devine clară atunci când se descoperă sensul duhovnicesc al acestei ’’operaţii’’.
Atribuirea pe viaţă a codului neschimbat de identificare este, de fapt, înlocuirea numelui propriu cu numărul, înlocuirea substantivului cu numeralul. Să comparăm: Petru – cine?; 123 – al câtelea? Adică al câtelea eşti, care iţi este numărul? Toate acestea vorbesc despre depersonalizare, despre pierderea personalităţii şi a numelui adică înseamnă şi pierderea vieţii veşnice. Numărul personal se dă de sistemul computaţional şi se utilizează în toate sferele de existenţă pentru ca numele omului pe totdeauna să se şteargă din Cartea Vieţii.

’’Sălbăticia’’, adică pierderea personalităţii, în sens spiritual este direct legată cu pierderea numelui, fiindcă numele indică ceea ce este mai important pentru om – personalitatea lui. ’’Numele presupune o personalitate sau alta. Despre cuvânt putem vorbi referindu-ne la orice obiect; despre nume însă – doar cu referinţă la personalitate sau în genere la un obiect personalizat’’ (A.F. Losev).

’’Numele este ultima expresie în cuvânt a începutului personal, aşa precum numărul – a celui impresonal’’ (Prot. Pavel Florenski).

Iată de ce Apocalipsa numeşte numele ’’numeric’’ ’’al fiarei’’, ’’animalic’’. ’’Al fiarei’’ semnifică depersonalizarea, care îl lipseşte pe om de demnitatea asemănării dumnezeieşti a fiinţei lui nemuritoare, care îl preface într-o fiinţă dobitocească, în fiară, într-o anexă a sistemului impersonal computerizat într-un mecanism dirijabil, marcat de nişte cifre neînsufleţite, adică de numele ’’numeric’’. Daca numele omului este însemnarea şi certificarea personalităţii lui, atunci ’’numele’’ numeric (mai bine-zis, numarul în locul numelui) este însemnarea şi adeverirea pierderii personalităţii, dezicerea de ea, dezicerea de sine însuşi.

Prin nume omul se prezintă drept persoană, iar prin numar – drept obiect. În Roma Antică, de exemplu, robii nu aveau nume proprii, fiind consideraţi ’’obiecte vorbitoare’’.

Deseori ei erau numiţi după apartenenţa lor la neam, după numele vânzătorului sau al locului unde au fost cumpăraţi. Însă aceste nume nu erau personale, evidenţiind persoana drept individ, ci doar nişte etichete ale unor obiecte, care puteau fi schimbate dupa hatârul stăpânilor, mai ales în cazul schimbării acestora. Şi cu atât mai mult numele numerice actuale pot fi numite etichete de inventariere a oamenilor, care sunt calificaţi drept obiecte, ce necesită a fi numărate. Cu atât mai mult cu cât numărul de identificare conţine în sine informaţia despre localizarea (sau vânzarea în robie ’’noii ordini mondiale’’) acestui ’’obiect vorbitor’’.

Astăzi, peste tot, omul nu este prezentat ca o persoană sau personalitate, ci ca un număr (identificarea prin CNP, nota G.S.). Sistemul informaţional electronic îl presează pe om, prefăcându-l într-un obiect informaţional. Prin aceasta se încalcă demnitatea personalităţii umane. De aceea ar fi o mare autoamăgire să considerăm un asemenea fenomen precum atribuirea identificatoarelor numerice ca ceva în sine, iar nu în contextul epocii moderne de ’’fiară’’.

Însăşi ideea înlocuirii numelor personale date de Dumnezeu oamenilor cu cifre impresonale, moarte, poate aparţine doar duşmanului neamului omenesc, diavolului ‚’’marelui balaur-fiară’’ şi căpetenia (’’tatălui) ’’sălbăticiei’’ în lumea creată de Dumnezeu a făpturilor raţionale. Nu în zadar, în tradiţia ortodoxă, pentru satana şi alte duhuri căzute sunt folosite chipuri de fiare (balaurul, şarpele, ţapul, lupul, câinele, ş.a.) sau alte particularităţi ale firii animalice (coarne, copite, coadă, blană, gheare ş.a)

Aici, pe pământ aeastă idee satanică o ’’transpun în viaţă’’ nefericitele slugi ale diavolului şi liderii ’’tainei fărădelegii’’ – sioniştii şi masonii, făuritorii ’’noii ordini mondiale’’ anticreştine – împărăţia ’’fiarei’’. Este binecunoscut faptul că ’’tatăl satanismului modern’’ Alister Crowley (1875-1947) se numea pe sine ’’fiara din Apocalipsă’’.

Satana este primul care a refuzat viaţa personalităţii sale şi care tinde să-i depersonalizeze pe toţi ceilalţi. El este primul sinucigaş impersonal şi prin urmare, ucigaş.

În absurditatea împotrivirii lui Dumnezeu el şi-a ales veşnica moarte şi din invidie aceeaşi soartă o doreşte tuturor celorlalte personalităţi create de Dumnezeu. El le priveşte ca pe nişte obiecte, nişte lucruri, pe când Dumnezeu vede în toţi personalitatea, reflectarea Sa în creaţia Sa. Depersonalizarea şi moartea duhovnicească a fiinţelor raţionale este hrana satanei, aşa precum pentru Dumnezeu ’’mâncare şi băutură’’ este lucrarea de mântuire a personalităţilor create de El pentru viaţa veşnică.

Aşadar, iată care sunt verigile acestui lanţ: răcirea dragostei – înstrăinarea – pierderea personalităţii (’’animalitatea’’) – pierderea numelui. Nu în zadar Sf. Ioan Teologul a ales (mai bine-zis Însuşi Domnul i-a descoperit) acest chip – ’’al fiarei’’. Temelia dragostei este recunoaşterea şi acceptarea personalităţii altuia sau a altora; fiindă dragoste înseamnă comunicarea între personalităţi.

Dacă azi acceptăm enumerarea electronică, ceea ce presupune, depersonalizarea şi îndobitocirea aproapelui, înseamnă că nu avem în noi dragostea lui Hristos. Faptul că suntem de acord cu viaţa în care aproapele nostru va fi identificat prin număr vorbeşte despre aceea că privim la lume cu ochii diavolului, adică rece, înstrăinat, ’’dintr-o parte’’ ‚’’animalic’’, fără a recunoaşte personalităţile apropiaţilor noştri, considerându-i nişte obiecte sau lucruri. Însă prin aceasta şi noi ne pierdem propria personalitate! Să ne amintim sfatul Sf. Ignatie Briancianinov: ’’Schimbă-ţi privirea asupra aproapelui’’. În aceste cuvinte e chemarea de a vedea lumea cu ochii lui Dumnezeu, iar nu cu ochii satanei.

Numele numeric nu exprimă doar ideea mulţimii depersonalizate, ci totodata semnifică apartenenţa, conectarea obiectului cu numar la sistem, în cazul dat – a omului identifcat la sistemul ’’fiarei’’. De aceea acordul nostru de azi cu primele elemente (documente biometrice) ale viitoarei dictaturi antihristice înseamnă, conform Apocalipsei, închinare la ’’fiară’’, coparticipare la construirea împărăţiei ’’fiarei’’, când oamenii se vor preface într-o biomasa depersonalizată, cibernetizată, în bioroboţi cu microcipuri implantate, adică în purtători ai numelor numerice implantate sub piele.

Când suntem de acord cu acest sistem înseamnă că nu avem în noi dragoste, că în inima noastră e doar răceală şi indiferenţă faţă de aproapele. Noi îl ucidem în inimile noastre, cu toate că gura noastră spune ca principalul este de a-L avea în inimă pe Hristos. Însă Hristos se sălăşluieşte doar în inima iubitoare, în care este durere pentru aproapele, suferinţă şi compătimire. De exemplu, părintele Paisie Aghioritul îţi semna epistolele sale despre semnele vremurilor de pe urmă astfel: ’’Cu multă durere şi dragoste întru Hristos’’

În afară de aceasta, creştinul care este de acord cu acest sistem al ’’fiarei’’, se postează pe sine de partea (stânga) duşmanilor Ortodoxiei şi totodată îşi exprimă acordul cu acest sistem antihristic să fie folosit pentru prigoana creştinilor adevăraţi şi nefăţarnici. În Sfânta Scriptură creştinii-trădători şi făţarnici sunt numiţi fraţi mincinoşi.

Slujitorii satanei şi luptătorii cu Dumnezeu orbiţi, ca şi ’’tatăl’’ lor, îi consideră pe toţi oamenii turmă de dobitoace. După cum se ştie, conform Talmudului, toţi creştinii şi în genere, neevreii – sunt ’’goimi’’ care n-au nici familie, nici avere, nici suflet, precum fiarele. Învăţătura lor – Sulhan Aruh – prescrie că goimii nu trebuie socotiţi oameni, evreului i se interzice cu stricteţe să salveze pe goim de la moarte, asupra goimilor pot fi făcute experimente, pot fi încercate medicamente şi otrăvuri, la judecată evreul nu are dreptul să fie martor în folosul neevreului, neevreul este mai rău decât câinele (H. Mișnat, 227)ș.a.m.d.

’’Pentru evrei ţările sunt nişte spaţii, în care masele populare sunt asemeni unor animale de tracţiune, scrie cunoscutul analist al ’’problemei evreieşti’’ Iu. M. Ivanov, formând temelia impersonală de robi a bunastării statale; oamenii în ele, din punctul de vedere al evreilor, fiind doar forma inferioară a zoologiei internaţionale’’

„Goimii sunt o turmă de berbeci, iar noi suntem pentru ei lupi. Dar voi ştiţi ce se întâmplă cu oile când în staul intră lupii?…” se spune în „Protocoalele înţelepţilor din Sion”.

Scopul antihriştilor (luptători împotriva lui Dumnezeu) este nimicirea chipului lui Dumnezeu în om, batjocorirea, depersonalizarea omului. Lovitura de graţie a „tainei fărădelegii” permanent este îndreptată împotriva personalităţii, individualităţii. „Noi le-am dat lor (goimilor – nota autorului) pasărea visului despre asimilarea individualităţii omeneşti de către unitatea simbolică a colectivităţii, se spune în „Protocoalele înţelepţilor din Sion”. Ei încă n-au înţeles şi nu vor înţelege că această pasăre este încălcarea directă a legii principale a naturii (ştiu urâtorii de Dumnezeu că principiul personalităţii este legea de bază a vieţii! – nota autorului), care a creat chiar la începutul lumii unitatea, ce nu se aseamănă cu altele, anume pentru scopurile individualităţii”

Este cunoscut faptul ca în secte, mai ales în cele totalitariste, oamenii se depersonalizează. La aceleaşi consecinţe conduc şi toate ideologiile antihristice, al căror izvor este „fântâna adâncului” (Apoc. 9,2), de exemplu, marxismul. În anul 1918 Sfântul Ierarh Tihon, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, a trimis bolşevicilor o adresare în care erau şi aceste cuvinte: „Da, noi trăim în vremurile groaznice ale stăpânirii voastre şi ea nu se va şterge mult timp din sufletul poporului, întunecând în el chipul lui Dumnezeu şi pecetluind în el chipul fiarei”. „Bardul” revoluţiei V.V. Maiakovski exclama cu patos satanic:

„Te vom sfaşia,
Lume romantică!
Vom schimba credinţele-’n suflet – cu electricitate, aburi.
Vom înlocui cerşetorii
Cu bogăţiile lumilor toate!
E bătrân? – ucideţi-l!
Din cranii faceţi scrumiere!”

Alt mizantrop L. Troţki (Leiba Bronştein), formulând aşa-zisele armate de muncă, scria: „Dragostea de muncă nu este deloc o trăsătură înnăscută: ea se creează prin presiunea economică şi educaţia socială. Putem afirma, că omul este o fiară destul de lenoasă”

Şi iată acum cultura şi civilizaţia americană modernă, „noua ordine mondială” îi propun omenirii o existenţă cu caracter animalic şi mai pronunţat. Marele eceonomist american, vestitul militant politic şi social Lindon Larush, care şi-a dedicat mulţi ani ai vieţii cu oligarhia financiară mondială, spune: „Pentru schimbarea mentalităţii de către adepţii guvernării mondiale a fost lansată în mase ideologia anticreştină a „Noii ere”. Ea neagă ca omul a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, iar în loc de această introducere în conştiinţa maselor închipuirea despre om ca despre un animal desfrânat. Anume în acest scop, inspirându-se din exemplul Imperiului Roman, constructorii noii utopii au început să susţină şi să promoveze homosexualismul şi alte perversiuni sexuale. Ei s-au obişnuit să se comporte cu oamenii ca cu nişte dobitoace iraţionale, care orbecăiesc cu supuşenie în directia în care sunt mânate. De aceea conducerea oligarhiei mondiale, pe de o parte nu este interesată în creşterea populaţiei, iar pe de alta – inventează mijloace de îndobitocire a omului. Iată de ce peste tot se întroduce subcultura de cea mai joasă şi vulgară speţă”

Şi dacă noi astăzi tăcem şi nu mărturisim Adevărul Sfânt al lui Dumnezeu, fiind de acord cu sistemul „fiarei”, nu înseamnă oare că ne-am prefăcut deja într-o turmă necuvântătoare, într-o gloată de impersonali, de „goimi”, cum vor să ne vadă urâtorii de Hristos, „arşi întru a sa cunoştinţă” (1 Tim.4,2) şi al căror „tată” este diavolul?

Taina fiarei – pag. 23-31

Sfântul Paisie Aghioritul despre noile buletine de identitate

– Părinte, a spus cineva: “Cum de folosiţi bancnota de 5.000 de drahme care are pe ea nr. 666? Acelaşi lucru este şi cu buletinul”.

– Hârtia de 5.000 este ban – şi lira Angliei are pe ea pe regina Elisabeta; asta nu vatămă. “Cele ale Cezarului, daţi Cezarului” [1]. Aici însă este vorba de identitatea mea, este ceva personal; nu este ban [2]. Identitatea înseamnă ceea ce înseamnă şi cuvântul; adică cineva se identifică cu cele pe care le declară. Ei pun pe diavolul şi să semnez că îl primesc. Cum să fac asta?

– Părinte, ce legătură are acest buletin de identitate cu pecetluirea?

– Buletinul de identitate nu este pecetea; este introducerea pecetluirii.

[…]

– Părinte, cum se va introduce pecetluirea?

– Încet-încet, după cartelă şi buletin de identitate, adică după “îndosariere”, vor înainta în mod viclean la pecetluire. Vor sili prin diferite mijloace viclene, pentru ca oamenii să primească pecetea pe frunte sau pe mână. Vor forţa astfel lucrurile şi vor spune: “Vă veţi mişca numai cu cartele; banii se vor desfiinţa”. Va da cineva cartela la magazin şi va cumpăra şi vânzătorul va lua banii din bancă. Cel ce nu va avea cartelă, nu va putea nici vinde, nici cumpăra. Pe de altă parte vor începe să facă reclamă “sistemului perfect”, pecetluirii cu raze laser cu 666 pe mână sau pe frunte, care nu se va vedea la exterior. În acelaşi timp la televizor vor arăta că cutare a luat cartela cutăruia şi i-a luat banii din bancă şi vor spune mereu: “Mai sigură este pecetluirea cu raze laser pe mână sau pe frunte, pentru că numai deţinătorul îşi ştie numărul lui. Pecetluirea este sistemul perfect. Celălalt nu-ţi va putea lua nici capul, nici mâna şi nici nu-ţi va vedea pecetea”.

[…]

– Pecetluirea este totuna cu lepădarea?

– Deşi Sfântul Ioan Evanghelistul spune clar în Apocalipsă despre pecetluire, unii nu înţeleg. Ce să le spui? Din păcate auzi o grămadă de neghiobii ale minţii de la unii “cunoscători” contemporani. Unul spune: “Eu voi primi buletinul cu 666 şi voi pune o cruce”. Altul: “Eu voi primi pecetea pe frunte şi îmi voi face şi o cruce pe ea…” Şi o grămadă de asemenea prostii. Ei cred că se vor sfinţii în felul acesta, câtă vreme acestea sunt înşelări. Un episcop mi-a spus: “Eu, lângă semnătură voi face şi o cruce. Nu mă lepăd de Hristos, ci, simplu, mă slujesc (folosesc). În regulă – îi spun – tu eşti episcop şi pui o cruce lângă numele tău în virtutea calităţii ce o ai; altul este arhimandrit şi pune şi el, datorită rangului ce-l are, o cruce. Lumea ce va face?” Lucrul murdar nu se sfinţeşte. Apa curată primeşte harul şi se face aghiazmă. Urina nu se face aghiazmă. Piatra se face pâine prin minune. Necurăţia nu primeşte sfinţenie. Prin urmare, diavolul, antihristul, atunci când este în buletinul nostru de identitate, pe mână sau pe fruntea noastră cu simbolul lui, nu se sfinţeşte deşi am pune şi o cruce. Avem puterea Sfintei Cruci, a Lemnului Sfânt, a harului dumnezeiesc a lui Hristos, numai atunci când păstrăm harul Sfântului Botez, prin care ne lepădăm de satana, ne unim cu Hristos şi primim Pecetea Sfântă: “Pecetea darului Sfântului Duh”. Vezi, unii ca aceştia merg înainte cu o logică…
Vor pune alături o cruce şi totul e în regulă. Şi deşi vedem că Sfântul Apostol Petru s-a lepădat numai la exterior de Hristos, dar şi asta a fost tot lepădare [3], aceştia se leapădă de pecetea cea sfântă a lui Hristos ce li s-a dat la Sfântul Botez, ca să primească pecetea lui antihrist, şi spun că au înlăuntrul lor pe Hristos!

– Părinte, dar dacă cineva primeşte pecetea din neştiinţă?

– Aceasta se va putea întâmpla numai din nepăsare. Ce neştiinţă să fie, atunci când lucrurile sunt atât de clare? Chiar dacă nu ar şti cineva, trebuie să se intereseze şi să afle. Dacă spune că n-am ştiut şi pentru asta am primit pecetea, Hristos ne va spune: “Făţarnicule, faţa cerului ştiţi s-o judecaţi, iar semnele vremilor nu puteţi!” [4]. Chiar de s-ar pecetlui cineva din neştiinţă, pierde harul dumnezeiesc şi primeşte lucrarea diavolească. Vezi, copilaşul, la Sfântul Botez, atunci când preotul îl afundă în apă [5] primeşte pe Sfântul Duh, fără ca acela să-şi dea seama de asta şi după aceea sălăşluieşte în el harul dumnezeiesc.

1 Matei 22,21; Marcu 12,17.
2 “Banul vine de la stat şi tot la stat se duce, însă buletinul poartă chipul şi semnătura mea, îmi reprezintă identitatea” (n.n.)
3 Matei 26, 69-75; Marcu 14,66-72; Luca 22,54-62; Ioan 18, 16-18; 25-27.
4 Matei 16,3
5 Conform Canonului 50 al Sfinţilor Apostoli, Botezul valid se face numai prin cele trei afundări în apă.

| Ieroschimonah Dorotei Melinte – Feriţi-vă de vicleana pecetluire vol.2, pag.45, 47, 49,50

glasulstramosesc

Semnul fiarei incepe sa ia o amploare tot mai mare

Microcipuri RFID implantate sub piele și tehnologia portabil (Tatuaje inteligente) va fi în curând obligatorie. Între timp, Uniunea Europeană și Cybercom din Statele Unite ale Americii elaboreaza planuri pentru un sistem mondial standardizat de identitate pe Internet.

Vei accepta semnul fiarei?

Iata cat de aproape suntem dragi cititori, aceasta tehnologie i-a o amploare tot mai mare si reclamele incep sa se inmulteasca pentru promovarea aceste tehnologii. Parerea mea e ca un conflict major ar rezolva si mai repede aceasta problema, acesta fiind un alt motiv pentru care cred ca se doreste cu disperare razboiul. Satana nu mai are rabdare, stie ca sfarsitul se apropie, e vremea lui. Cautati-l in aceste timpuri grele pe Dumnezeu mai mult decat oricand, nu mai este timp de planuri si de ganduri ca lucrurile se mai pun pe un fagas normal.

sursa

CUM VA FI PECETLUIREA CU NUMARUL FIAREI 666, PROFETIA DESPRE ANTIHRIST SI SFARSITUL LUMII a Sfantului Ipolit, episcopul Romei


Fragment din cartea parintelui Arhim. Evsevios Vittis, Talcuiri la Apocalipsa:

“(…) Incheind capitolul al 13-lea din Apocalipsa, am considerat ca ar fi de mare folos sa oferim doua fragmente din omiliile Sfantului Ipolit, episcopul Romei, martirizat pentru credinta la mijlocul veacului al doilea. Una dintre omilii are titlul «Marturii din Sfintele Scripturi despre Hristos si despre Antihrist». Cea de a doua, desi din perspectiva cercetarii stiintifice exista indoieli in privinta autorului ei, lucrarea circuland insa sub numele lui, are titlul «Cuvant despre sfarsitul lumii si Antihrist, si despre cea de a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos.» (Se gaseste in volumul sase din seria BEPES a editurii Apostoliki Diakonia, pag. 197 si 276).
Descrierile sunt foarte vii si impresionante, oferindu-ne o imagine despre felul cum se vedea la vremea aceea proble­ma Antihristului si a pecetii lui. In dezvoltarea acestui subiect, pare ca s-ar face o identificare intre Antihrist si diavol, insa nu este vorba de asa ceva. Intrucat Antihristul actioneaza ca un instrument orb si cu totul daruit Satanei, autorul vorbeste de Antihrist ca si cum ar vorbi de satana insusi, fapt ce reprezinta acealasi lucru. Aceste fragmente fac referire mai mult la situatia oamenilor din timpul Antihristului, insistandu-se mai putin pe talcuirea anumitor aspecte. Cine este Antihristul ca dispozitie interioara, altfel spus ca persoana concreta, constituie lucruri asupra carora am zabovit deja si nu mai este nevoie sa repetam. Intrucat Sfantul Ipolit si-a dat viata pentru Hristos, vrem sa auzim si vocea unui martir in aceasta problema. Sa ascultam asadar cu atentie cuvintele lui:), pentru a sti ce durere si tulburare va stapani in ultimii ani, cum vor fi relatiile dintre oameni si ce fel de comportament vor avea, apoi despre invidia, ura, certurile, disputele,  lipsa de grija a pastorilor duhovnicesti fata de oile lor cuvantatoare si lipsa de dispozitie de a asculta a poporului fata de preoti.


In fragmentul urmator este descrisa starea oamenilor inainte de cea de a doua Venire a lui Hristos:…6. Facem referire la toate acestea, spune sfantul autor (si are in vedere diferite profetii legate de situatia dinaintea sfarsitului), pentru a sti ce durere si tulburare va stapani in ultimii ani, cum vor fi relatiile dintre oameni si ce fel de comportament vor avea, apoi despre invidia, ura, certurile, disputele,  lipsa de grija a pastorilor duhovnicesti fata de oile lor cuvantatoare si lipsa de dispozitie de a asculta a poporului fata de preoti.

7. Asadar fiecare va trai dupa voia sa proprie. Copiii vor ridica mana impotriva parintilor lor, sotia isi va preda sotul autoritatilor spre a fi omorat, iar sotul isi va trimite sotia la tribunal pentru a fi judecata. Stapanii se vor purta inuman cu robii lor (in limbaj modern, este vorba de sefi si subalterni), iar robii (subalternii si functionarii) vor arata nesupunere fata de cei ce ii conduc. Nimeni nu va mai cinsti parul alb al celor in varsta si nimanui nu ii va mai pasa de soarta celor tineri.
Bisericile lui Dumnezeu vor ajunge ca niste case de rand si se va generaliza o stare de decadere la nivelul tuturor bisericilor locale. Sfintele Scripturi vor fi dispretuite si pretutindeni vor fi can­tate cantecele diavolului. Pamantul se va umple de pornografie, curvii si calcarea juramintelor facute cu diverse prilejuri. Toate acestea vor fi urmate de magii si preziceri nenumarate, care vor domina viata asa-zisilor crestini. Din randul lor se vor ridica falsii profeti si apostoli, sarlatani, oameni care ii vor strica pe ceilalti, raufacatori, mincinosi unii fata de altii, curvari, jefuitori, lacomi, barfitori, oameni plini de ura.
Pastorii Bisericii vor ajunge ca lupii. Preotii vor imbratisa minciuna. Monahii vor pofti bunurile lumii. Conducatorii nu ii vor mai ajuta pe saraci pierzandu-si bunavointa si compatimirea. Judecatorii vor calca in picioare dreptatea celor in cauza si, orbiti de daruri, vor deveni nedrepti.
8. Insa ce sa mai vorbim de oameni, cand elementele neinsufletite ale naturii vor iesi din randuiala si mersul lor firesc? Vor avea loc cutremure in orase, epidemii, furtuni cu tunete si fulgere infricosatoare care vor arde case si pamanturi cultivate, vanturi si vartejuri ce vor biciui pamantul, ridicand apa marii la cote nemaivazute. Marile vor fi agitate intr-un chip nebunesc, iscandu-se o adevarata nebunie in urma pierderii vietilor omenesti. Se vor arata semne neobisnuite in soare si in luna, se va perturba mersul astrelor, vor izbucni conflicte intre popoare, se vor isca perturbari atmosferice, ploi violente cu grindina, ce vor cadea cu putere pe pamant asemenea unor bolizi. Desfasurarea iernii nu va fi dupa randuiala fireasca, fiind insotita de ingheturi neobisnuite, iar apoi de incalziri bruste ce vor perturba natura, tunete din senin, incendii imprevizibile (putem face aici o legatura cu incendiile care de o vreme incoace, in fìecare vara, nu mai dau pace bietei noastre tari). In general pe tot pamantul va stapani jalea, fara sa se intrevada de undeva vreo alinare, intrucat se va inmulti pacatul si dragostea multora se va raci, dupa cum prevesteste Domnul (Matei 24,12).
In mijlocul tuturor acestora, a zapacelii si dezordinii generale, Hristos, Domnul a toate, tuna si striga cu voce puternica: aveti grija sa nu fiti inselati, caci multi vor veni in numele Meu, spunand fìecare despre sine: «eu sunt Hristos» si «ca s-a apropiat sfarsitul». Nu va lasati pacaliti ducandu-va dupa ei. Atunci cand veti auzi ca se vorbeste de razboaie si revolte nu va pierdeti curajul. Acestea vor preceda sfarsitul, insa sfarsitul nu va fi inca.
In fragmentul de text ce il precede pe cel la care vom face referire, sfantul autor face o analiza a profetiei Patriarhului Iacov facuta cu putin inainte sa moara. Acolo este profetit ca Hristos va iesi din neamul lui Iuda, in timp ce Antihristul va proveni din neamul lui Dan, cel de-al saptelea fiu al lui Iacov. Iar sfantul spune in continuare:

                Despre Antihrist

«Dupa cum se spune ca Hristos Se va naste din neamul lui Iuda, asa se spune si ca Antihristul se va naste din neamul lui Dan. Domnul si Mantuitorul nostru a fost numit leu datorita trasaturii Sale imparatesti si slavite. Intr-un chip asemanator, Sfanta Scriptura i-a dat cu anticipare numele de leu si diavolului, adica Antihristului, care va fi instrumentul diavolului datorita caracterului sau violent si ti­ranic. Diavolul amagitor vrea sa se asemene intru toate Fiului lui Dumnezeu. Leu este Hristos, leu si Antihristul. Hristos este Imparat al cerurilor si al celor de pe pamant, imparat se va face si Antihristul pes­te cele pamantesti. Mantuitorul S-a aratat ca un Miel? Ca un miel se va arata si Antihristul, desi interiorul lui va fi de lup. A primit Hristos sa fie taiat imprejur? Atunci va accepta si potrivnicul acelasi lucru. A trimis Hristos pe Apostolii Sai la toate neamurile? La fel va face si acesta, trimitand apostoli mincinosi. A adunat Hristos oile cele risipite? La fel va face si el: va aduna in acelasi chip poporul risipit al evreilor. A dat Hristos tuturor celor ce cred in El Crucea Sa cinstita si datatoare de viata? La fel va da si acesta semnul sau propriu (semnul fiarei). S-a aratat Domnul ca om? Atunci si el, in chip asemanator, va fi om (in persoana Antihristului). Si-a facut cunoscut Hristos trupul Sau ca fiind Templu, ridicandu-l din moarte dupa trei zile? Si acesta isi va ridica la Ierusalim un templu fa­cut din piatra. Toate aceste siretlicuri amagitoare se vor arata in adevarata lor lumina in cele ce urmeaza, pentru toti aceia care vor sti sa asculte cu pricepere.
«Sfanta Scriptura vorbeste de doua veniri ale lui Hristos, Mantuitorul nostru. Prima, cea dupa trup, a avut loc fara sa I se aduca vreo cinstire, aratandu-Se cat se poate de smerit. Cea de a doua venire a Lui va fi intru slava, cand Se va arata din cer cu putere dumnezeiasca, inconjurat de ingeri si de toata slava cereasca. Prima Sa venire l-a avut ca inaintemergator pe Ioan Botezatorul. Cea de a doua venire, atunci cand va veni intru slava, va avea ca inaintemergatori pe Enoh, pe Ilie si pe Ioan Teologul. Ia aminte la iubirea de oameni a lui Hristos, Care se intereseaza de oameni, revarsandu-si mila asupra neamului omenesc si in acele vremuri din urma, intrucat nici atunci nu ne va lipsi de profeti. (…)
Hristos ii va trimite profetii Sai ca sa ne invete, sa ne aduca la cunostinta cele trebuitoare si sa ne intoarca de la lucrarea Satanei in urma aparitiei Antihristului. Acest lucru ne este spus cu anticipare prin profetul Daniel:
„Si va intari fagaduinta la multi o saptamana, si in mijlocul saptamanii va inceta jertfa si turnarea, si in Biserica (Sfanta) va fi uraciunea pustiirilor, si pana la Sfarsitul vremii nu va inceta pustiirea” (Daniel 9, 27).
Saptamana la care face referire profetul inseamna cei sapte ani care se vor derula la sfarsitul veacurilor. Cei doi profeti impreuna cu Ioan vor avea la dispozitie jumatate din aceasta saptamana de ani pentru a denunta in toata lumea stapanirea Antihristului. O mie doua sute saizeci de zile vor propovadui in lume. Imbracati in haine de par, adica in hainele cernite ale durerii si pocaintei. Ei vor face minuni nemaiintalnite, cu nadejdea ca in felul acesta vor mai inmuia inima oamenilor pentru a se intoarce prin pocainta de la o viata ce va atinge culmea faradelegii si necinstirii lui Dumnezeu.
„Si de va vrea cineva sa-i vatame pe ei, foc iese din gura lor si mistuie pe vrajmasii lor; si de va vrea cineva sa-i vatame pe ei, asa trebuie acela sa se omoare. Acestia au putere a inchide cerul, ca sa nu ploua ploaie in zilele prorociei lor si putere au peste ape a le intoarce in sange si a bate pamantul cu toata rana, ori de cate ori vor voi” (Apocalipsa 11, 5-6).
Iar dupa ce vor propovadui toate acestea vor cadea sub lovitura de sabie a diavolului. In acest fel se va implini lucrarea marturisirii lor, dupa cum spune profetul Daniil, care a prevestit ca fiara ce va iesi din adanc se va lupta cu Enoh, cu Ilie si Ioan, biruindu-i si omorandu-i, intrucat au refuzat sa aduca slava diavolului. Refuzul lor va insemna ca se vor opune acelui corn mic vazut de Daniil in vedenia sa despre fiara (si care reprezinta un anumit imparat fioros, dur si tiranic; Sfantul Ipolit vede in acesta pe Antihrist). Acel imparat isi va inalta cornul (fruntea) cu inima cuprinsa de mandrie, adica se va inalta pe sine insusi, pentru a fi slavit ca dumnezeu, prigonindu-i pe sfinti si proferand hule la adresa lui Hristos.
Sirul povestirii, continua Sfantul, m-a facut sa ajung in zilele imparatiei lui Antihrist. Trebuie insa sa vorbesc din nou despre nasterea si ridicarea lui si apoi sa merg mai departe in dezvoltarea temei noastre.
Dupa cum am mentionat la inceput, Antihristul, Diavolul si fiul faradelegii incearca sa se asemene intru toate cu Mantuitorul nostru Hristos. Domnul, intrucat a vrut sa mantuiasca neamul omenesc, S-a nascut din Fecioara Maria si, avand chip de om, l-a calcat si l-a biruit pe vrajmas prin puterea dumnezeirii Sale. Antihristul se va naste pe pamant dintr-o femeie ticaloasa, pe care o va infatisa insa in chip mincinos ca, fiind fecioara. Dumnezeul nostru a venit la noi cu trup omenesc, asa cum i-a dat lui Adam si urmasilor lui, insa fara de pacat. Diavolul, chiar atunci cand ia in stapanire sau se manifesta printr-un trup, acesta ii apartine in mod indirect, intrucat nu poate aparea ca om real, purtator de trup. Cum ar putea de altfel sa poarte un trup pe care nu doar ca nu l-a creat, ci si il razboieste in fiecare zi? Dupa cum Hristos si-a ales Apostolii, asa si Antihristul isi va face o multime de ucenici, care vor fi asemenea lui in rautate si faradelege.
Mai intai de toate va iubi neamul evreilor. Va face semne uimitoare si minuni insa nu adevarate, ci mincinoase si ticaloase, pentru a-i insela pe cei aseme­nea lui in lipsa de cinstire. Si va incerca, daca este posibil, sa-i indeparteze si pe cei alesi de la dragostea lui Hristos.
La inceput se va arata bland, plin de dragoste, linistit, evlavios, plin de pace, urator al nedreptatii, cu sila de daruri si potrivnic idolatriei. Va spune ca ii face placere sa mediteze asupra Sfintelor Scripturi, ca ii va cinsti pe preoti, va cinsti batranetea, ca nu va accepta desfraul, curvia, ca ii este sila de adulter si nu va da atentie acuzelor (impotriva altora), nu va accep­ta juramintele, va fi iubitor de straini, prietenul celor nevoiasi si milostiv. Va face indemnuri la dragoste si nu va avea in general bogatie.
Toate aceste le va face ca un viclean si prefacut, voind sa-i insele pe toti pentru a-l face imparatul lor. Cand multimile oamenilor vor vedea atatea virtuti si lucrari uimitoare, vor fi toti de acord  intr-un singur glas, sa-l declare imparat, spunandu-si intre ei: „Mai este cineva in generatia noastra atat de bun si de drept?” El va fì pretuit in special de neamul evreilor, pentru ca se asteapta sa-l vada imparat. Vor veni asadar toti la el pentru a-i spune: Toti vom asculta de tine. Toti avem incredere in tine. Te vom recunoaste ca cel mai drept de pe tot pamantul. Toti nadajduim sa ne mantuim prin tine. Prin tine am acceptat de altfel sa luam niste hotarari drepte de nezdruncinat.
La inceput, insa, din viclenie, omul minciunii si faradelegii nu va accepta o astfel de slava la adresa lui. Oamenii vor insista, rugandu-l sa primeasca titlul de rege, iar el in cele din urma va accepta. Dupa aceasta insa isi va vadi mandria, cel bland va deveni iute la manie, cel care cauta dragostea se va dovedi lipsit de indurare, cei smerit la cuget va deveni mandru si inuman, cei care ura nedreptatea ii va prigoni pe cei drepti.
Ridicat la demnitatea imparateasca, va face razboi. Apoi va zidi templul Ierusalimului, pe care il va termina foarte repede si il va da iudeilor. Apoi se va arata atat de mandru, incat se va inalta deasupra a toate si a tuturor si va profera hule la adresa lui Dumnezeu, crezand ticalosul despre sine ca este imparat vesnic a toata lumea, neintelegand nenorocitul ca imparatia lui va fi desfiintata repede si ca il va cuprinde focul ce ii este pregatit lui si tuturor celor cel asculta si lucreaza pentru el.
Acum fiti atenti, voi, fratii mei, cei care Il iubiti  pe Dumnezeu, ce mare stramtorare va domni in zilele acelea. Va fi cum n-a mai fost niciodata de cand este  lumea si nici nu se va mai repeta. Stramtorarea aceasta va fi numai in acei ani.
Atunci omul faradelegii se va aseza deasupra conducatorilor lumii si nu se va mai purta ca un om evlavios, ci va aparea tuturor si in orice imprejurare dur, naprasnic, manios, furios, cumplit, nestatornic, dezgustator, odios, respingator, fiara neimblanzita, mandru, detestabil, viclean. Se va stradui sa arunce in groapa pieirii tot neamul omenesc si isi va inmulti ticaloasele lui minuni… Iar oamenii, vazand tot ce va face el, vor fi inselati… Dupa toate acestea, cerul nu isi va mai da racoarea sa. Norii nu vor mai aduce ploaie. Pamantul va refuza sa-si dea rodul sau, marea va deveni murdara, raurile vor seca, pestii marilor vor muri, iar oamenii vor pieri de foame si sete. Tatal si fiul vor muri impreuna, tinandu-se unul pe altul in brate. La fel si mama cu fiica. Gropari nu vor exista si pamantul intreg va puti de la cadavrele aruncate ici si colo… Atunci se vor abate asupra pamantului epidemii cumplite si mortale. Vor rasuna bocete de nemangaiat, plansete si tanguiri neincetate. Oamenii ii vor ferici pe cei care au apucat sa moara inainte, spunand: deschideti mormintele si primiti-ne si pe noi, ticalosii si nenorocitii. Deschideti sicriele voastre, ca sa intram si noi, neamurile si cunoscutii vostri vrednici de mila. Ah, fericiti sunteti ca nu ati ajuns zilele acestea. Fericiti sunteti voi ca nu ati patimit aceste chinuri, ca nu ati trait viata noastra plina de durere, nici nu ati trecut prin epidemiile acestea ucigatoare si fara putinta de alinare care ne biciuiesc fara mila si nici prin nevoile infricosatoare ce ne stramtoreaza sufletele.

Apoi ticalosul isi va trimite solii in fiecare tinut, chemand lumea sa i se inchine, promitandu-le ca le va da grau, vin si multa bogatie. Toti vor merge la el datorita foametei si i se vor inchina. Atunci acela ii va insemna pe mana dreapta si pe frunte, pentru ca nimeni sa nu isi mai faca cinstita Cruce cu mana dreapta la frunte, fiind legata astfel de semnul fìarei pus pe ea. Practic, din acel moment al primirii semnului, nu vei mai putea face cruce pe nici o parte a trupului, caci el va apartine cu totul inselatorului. Un astfel de om va fi rob si sclav al aceluia, pentru el nemaifiind cu putinta pocainta. Cel ce va primi semnul se va da pe sine pieirii, rupandu-se si de Dumnezeu, si de oameni. Inselatorul va oferi in schimb ceva alimente drept rasplata pentru primirea pecetii sale ticaloase si dezgustatoare. Pecetea ticalosului de pe mana dreapta si frunte va fi numarul 666. Cred, insa nu stiu cu siguranta, intrucat in spatele numarului 666 se pot afla multe nume, ca pecetea aceasta va insemna APNOYME (Se translitereaza din greaca ARNOYMAI si se citeste ARNUME. In greaca, verbul αρυ-oύπαι (arnume) are sensul de a nega, refuza, a te lepada [n.tr.] ) (ARNUME), fìind echivalentul numarului 666. (Fiecarei litere ii corespunde o cifra A=l, P=100, N=50, O=70, Y=400, M=40, E=5. Suma lor face 666). Acest nume constituie doar o presupunere, avand in vedere ca la inceput, in timpul prigoanelor, vrajmasul, prin slugile lui din randul idolatrilor, le adresa martirilor lui Hristos acest indemn: Leapada-te de Dumnezeul tau rastignit!
Un astfel de lucru se va petrece si cu pecetea uratorului binelui. Semnificatia lui va fi in realitate ARNUME (ma lepad, il tagaduiesc, refuz) pe Facatorul cerului si al pamantului. Ma lepad de botez. Refuz sa mai aduc slava lui Dumnezeu, devin adept al tau (al Satanei) si in tine cred. Acest fapt al tagaduirii va fi prorocit de profetii Enoh si Iliecare vor spune:
Sa nu va lasati convinsi de cel ce va veni sub chip de prieten, intrucat el este vrajmasul, potrivnicul  stricatorul celor bune, adica fiul pierzarii. El nu vrea decat sa va insele. Pentru refuzul vostru va va omori injunghiindu-va cu sabia lui. Luati aminte si fiti atenti la inselaciunea vrajmasului.
Bagati de seama, asadar, la felul in care unelteste ticalosul, ca sa intunece pentru totdeauna mintea omului. Antihristul va incerca sa-i arate pe demoni ingeri de lumina, fiind scosi la iveala armate intregi de demoni. El va arata cum chipurile se inalta singure la cer, in sunet puternic de trambite, in ovatii si nemaiauzite cantari. Mostenitorul intunericului se va arata stralucitor ca o lumina. El va porunci demonilor ce vor lua chip de ingeri sa duca la indeplinire cu cutremur voia sa. Va trimite in munti, in pesteri si in gaurile pamantului cete de demoni sa-i caute pe cei care au evitat sa i se inchine si s-au ascuns acolo. Pe acestia ii vor aduce in fata lui spre inchinare. Pe cei care se vor lasa convinsi ii va pecetlui cu pecetea sa, iar pe cei ce vor refuza sa se inchine, ii va omora, supunandu-i unor pedepse neinchipuit de aspre, la chinuri infricosatoare prin felurite metode. Tot ce se va petrece atunci va fi cum n-a mai fost vreodata, cum nu s-a mai auzit si nu s-a mai vazut de cand e lumea.
Fericiti cei care il vor birui pe tiran. Vor fi mai slaviti si mai mari decat cei dintai martiri. Se vor arata mai mari decat ei. Intaii martirii i-au biruit pe aghiotantii diavolului. De ce laude nu vor fi vrednici si ce cununi de mare pret nu vor primi de la Imparatul Hristos martirii de la sfarsit, ce se vor lupta cu diavolul insusi, adica cu Antihristul, fiul pierzarii?
Haideti sa ne intoarcem la sirul povestirii noastre. Cand oamenii de atunci vor lua pecetea, insa nu vor afla hrana si apa fagaduita, vor veni la Antihrist si ii vor zice plini de durere: „Da-ne sa mancam si sa bem ceva, intrucat ne sfarsim in tot felul de nevoi. Porunceste cerului sa dea ploaie. Indeparteaza de la noi fiarele ce ne ucid…” Atunci, ticalosul, plin de toata neomenia, batjocorindu-i si ironizandu-i, le va zice: „Cerul nu vrea sa dea ploaie. Pamantul nu vrea sa-si dea roadele sale. De unde sa va dau eu mancare?”
Atunci, auzind cuvintele ticalosului acestuia, oamenii grozav de saraciti vor intelege ca au de a face cu vicleanul diavol. Vor plange cu durere si vaiet, isi vor lovi capetele, isi vor smulge parul din cap, isi vor zgaria fata cu unghiile si vor spune unul catre altul : Vai, ce nenorocire a venit peste noi! Ce lucru cumplit am putut sa facem! La ce schimb ticalos ne-am angajat! Cat de mare a fost caderea noastra! Cum am fost inselati de inselatorul, indreptandu-ne spre el? Cum in timp ce ascultam Scripturile, nu am vrut sa le intelegem?”
Atunci, cei ce vor fi legati de cele lumesti si robiti de poftele veacului acestuia pacatos, ale acestei vieti trecatoare, vor fi dusi la diavolul si vor fi pecetluiti. Cei care asculta insa Sfintele Scripturi,  tinandu-le in mainile lor spre cercetare si bagandu-le bine in mintea lor, acestia vor scapa de inselare. Vor intele­ge uneltirile Antihristului si trufia inselaciunii lui si se vor ascunde in munti si in gaurile pamantului, unde, cu lacrimi si cu inima zdrobia vor cauta pe Domnul Cel iubitor de oameni, singurul Care ii va putea scoate din cursele demonilor. Domnul ii va scapa pe cei credinciosi de smintelile cele cumplite ale Antihristului acoperindu-i in mod nevazut cu dreapta Sa cea ocrotitoare pe cei care vor nadajdui si vor cere dupa cuviinta mila Lui.
Vezi, frate, ce post si rugaciuni vor face atunci sfintii, adica crestinii credinciosi? Baga de seama ce vremuri si zile aspre ii asteapta pe cei ramasi in orase si sate. Atunci oamenii vor merge de la rasarit la apus si de la apus la rasarit si vor plange cu glas mare. Ziua vor astepta venirea noptii pentru a se odihni, iar noaptea, din pricina cutremurelor si furtunilor ori a altor incercari, isi vor dori sa aiba macar putin parte de lumina zilei, infricosati de moartea cumplita ce le va da tarcoale. Atunci intreg pamantul va fi in doliu, marea va fi in doliu, vazduhul va fi in doliu. Vor fi In doliu animalele si pasarile salbatice. Vor fi in do­liu muntii si inaltimile, campiile si copacii, tot neamul omenesc va fi in doliu, intrucat toti s-au indepartat de Dumnezeul Cel sfant si l-au crezut pe inselator, primind pecetea ticalosului si luptatorului impotri­va lui Dumnezeu in locul Crucii datatoare de viata a Mantuitorului.
Si bisericile vor fi in doliu, cu jale adanca, intru-cat nu va mai avea loc Sfanta Euharistie, nici nu se vor mai aduce tamaieri si slujba placuta lui Dumnezeu. Cele sfinte ale Bisericii vor fi tratate fara cinstirea si frica cuvenita, dupa cum spune si psalmistul, precum sunt cele vandute la tejghelele improvizate pentru fructe si legume ce sunt purtate dintr-un loc in altul. Sfantul Trup si Sange al lui Hristos nu se va mai prefa­ce in cadrul Tainei Sfintei Euharistii. Sfanta Liturghie si cantarea bisericeasca va inceta. Nu va mai avea loc citirea Scripturilor. Asupra oamenilor va stapani asadar intunericul, rasunand bocete prelungi; un «vai» se va auzi din gura tuturor. Atunci vor arunca argintul si aurul pe drumuri si in piete si nimeni nu va alerga sa il adune, privindu-l cu dispret. Toti vor incerca sa scape de chinurile la care ii va supune vrajmasul diavol, insa nu vor putea, din pricina semnului de pe trupul lor (pecetii lui), care ii va vadi in orice loc. Din afara vor fi inconjurati asadar de teroare si infricosari de tot felul, iar din interior, tot de frica si groaza, ziua si noaptea. In piete si in case vor fi cadavre si va domni foametea si setea. Pretutindeni se va auzi planset si vaiet…
Atunci insa, Dumnezeu Cel indurat, plin de iubire de oameni, nu va lasa fara mangaiere sarmanul neam omenesc. Acele zile ale celor trei ani si jumatate vor fi scurtate, fiind desfiintata in final imparatia Antihristului celui inselator. Totul se va petrece atat de repede, cat ai clipi din ochi. Chipul acestei lumi de astazi va dispare si va fi desfiintata stapanirea oamenilor, cele vazute astazi de noi pierind dintr-o data. Dupa ce vor avea loc toate acestea pomenite iar saptamana anilor se va injumatati, aratandu-si «uraciunea pustiirii», adica nelegiuirea antihristica de care vorbeste profetul Daniil, si dupa ce inaintemergatorii Domnului isi vor fi implinit misiunea, apropiindu-se deja sfarsitul lumii, ce va mai fi atunci de asteptat decat venirea Domnului nostru Iisus Hristos, Cel in Care ne-am pus nadejdea?
Acesta ii va judeca pe toti cu dreptate, dup ce va avea loc mai intai invierea tuturor…Atunci va fi adus inaintea Lui fiul pierzarii, impreuna cu slujitorii lui, pentru a fi dati pedepsei vesnice din intunericul cel mai din afara…»
Acestea sunt cuvintele Sfantului Ipolit, rostite intr-un fel in care si cei mai simpli dintre noi sa le poata intelege. Sa punem in sufletul si mintea noastra cele auzite si sa incercam sa vietuim cum se cuvine, pentru a fi socotiti si noi impreuna cu acei fericiti de care vor­beste Apostolul
«ca  petrecerea noastra in ceruri este, de unde si pe Mantuitorul asteptam, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Care va schimba chipul trupului smereniei noas­tre, ca sa se faca in chipul trupului slavei Lui…». (Filipeni 3,20-21).
Asa vad crestinii adevarati cele viitoare si in loc sa fìe cuprinsi de teama, infricosare, lasitate, deznadejde si lipsa de speranta, traiesc cu bucurie, nadejde, pace si cu o dulce asteptare plina de speranta. Traiesc cu nadejdea de care vorbeste gura sfanta a marelui si dumnezeiescului Apostol Pavel, atunci cand zice ca «nu rusineaza» (Romani 5,5) niciodata pe cei care o au”.
(in: Arhimandrit Evsevios Vittis, Talcuiri la Apocalipsa, Ed. Egumenita, vol. III)
***
O alta versiune a pasajului legat de pecetluire din cadrul aceleiasi proorocii a Sfantului Ierarh si Mucenic Ipolit:
“Atunci se vor duce toţi către dânsul (Antihrist) şi-i vor zice: am auzit că eşti mare împărat şi veseleşti pe toţi slujitorii tăi, pentru aceasta am venit, ca să ne închinăm ţie, spre a ne hrăni, că pierim de foame. Atunci le va zice înşelătorul: veniţi să vă punem pecetea (666) pe mâna dreaptă şi pe frunte şi vă voi da oricâte voiţi. Pentru aceasta va pecetlui dreapta omului, ca să nu mai poată face cu mâna semnul cinstitei Cruci şi să fie al lui desăvârşit. Se vede că numai cu câte o literă are să fie însemnată în pecetea lui antihrist pentru fiecare cuvânt, care va fi zis al lepădării de Dumnezeu. Iar aceia, necunoscând înşelăciunea lui, vor sta ca să-i pecetluiască pe mâna dreaptă şi pe frunte. Iar pecetea lui va avea numărul 666, după mărturisirea Sfântului Ioan Evanghelistul. Şi îi va face pe cei mari şi pe cei mici bogaţi, va slobozi pe cei ce sunt în robie, ca pe mulţi să-i amăgească, şi nimeni nu va putea să vândă, sau să cumpere, fară numai aceia care vor avea semnul şi numărul fiarei sau numărul numelui fiarei.
«Aici este înţelepciunea. Cel ce are minte, socotească numărul fiarei; că nume de om este şi numărul ei este 666».
Iar înţelesul peceţii va fi aşa: Mă lepăd de Făcătorul cerului şi al pământului, mă lepăd de Sfântul Botez, mă lepăd de a sluji lui Hristos şi mă fac rob al tău; mă lepăd de împărăţia cerului şi iubesc muncile cele veşnice; mă lepăd de Sfânta Cruce şi primesc pecetea ta. Acestea vor fi scrise în pecetea înşelătorului antihrist. Care nu va voi să primească pecetea lui, va primi moartea din mâinile lui.
«Fericit va fi cel ce va răbda în acea vreme, căci se va mântui şi cu mucenicii cei mari va fi», după cum zice Domnul, în Evanghelia de la Matei: «Cel ce va răbda până la sfârşit, acela se va mântui». Şi Sfântul Ioan Evanghelistul zice în Evanghelia sa: «Unii ca aceia mari se vor chema».
După acestea, antihrist va preface pe diavoli în chip de îngeri străluciţi şi mulţime multă de draci va pune ca să-l laude şi să-l slăvească, zicând: «Mare este împăratul vremii de acum, mare este stăpânirea şi domnia lui, cine este dumnezeu şi cine este domn afară de acesta? Acesta este dumnezeu. Veniţi de vă închinaţi lui, veniţi de credeţi lui!»
Pentru aceasta ne porunceşte Domnul în Sfânta Evanghelie de la Matei, zicând: «Căutaţi să nu vă înşele cineva pe voi». Şi atâta se va mândri înşelătorul, că va face multe feluri de năluciri cu vrăji şi cu farmece şi se va arăta prefacându-se că se suie la cer şi-l vor lua dracii şi-l vor purta prin văzduh. Apoi va face, cu năluciri, că omoară şi înviază, făcând pe slujitorii lui a face cele poruncite cu multă frică şi cutremur. Atunci va trimite prin munţi, prin peşteri şi prin crăpăturile pământului pe dracii lui, spre a căuta pe cei fugiţi şi ascunşi de frica lui, cei care nu au voit să se pecetluiască. Şi dacă vor veni pentru a se pecetlui, bine, iar de nu, cu atâtea pedepse îi va munci, de care nu s-au mai pomenit şi nici nu s-au mai auzit în veac. Căci cu aşa de cumplite munci îi va munci, încât numai de s-ar gândi cineva la ele, cu totul s-ar înfricoşa şi cutremura.
Fericiţi vor fi aceia, care vor birui pe nelegiuitul antihrist, că aceşti mucenici se vor cinsti cu mult mai mult decât cei dintâi mucenici. Pentru că cei mai dinainte mucenici au biruit pe slujitorii lui antihrist (oameni), iar aceştia îl vor birui pe însuşi antihrist (Satana). Atunci toţi, care se vor arăta slujitori râvnitori ai lui Hristos, se vor cinsti şi se vor încununa de înseşi mâinile lui Hristos, Dumnezeu Atotţiitorul.
din: Monahul Zosima Pascal, Sfârşitul omului, Editura Credinţa Strămoşească, 1998, pp. 111-113.
Sursa online: Pustnicul digital

Parintele PAISIE AGHIORITUL (interviu) despre, SIONISTI ,ANTIHRIST si 666

Iata ce putem citi in articolul fratelui Apologeticum Interviu cu Părintele Paisie Aghioritul – Despre antihrist şi pecetluire: Pe cât s-a vătămat Ortodoxia prin comunism, pe atât se va vătăma şi acum:
Părinte, spuneţi-ne ceva despre Antihrist.
Să spunem mai bine despre Hristos… Cât putem, să fim lângă Hristos. Dacă suntem cu Hristos, ne vom teme de Antihrist? Oare nu există duh antihristic acum? Răul face duhul antihristic. Şi dacă se va naşte şi un monstru antihrist şi va face unele neghiobii, va fi luat în râs la sfârşit. Se vor petrece multe evenimente. Poate veţi apuca să trăiţi şi voi multe din semnele scrise în Apocalipsă. Încet-încet destule încep să iasă la iveală. Strig şi eu netrebnicul de atâţia ani! Situaţia este înfricoşătoare, ciudată. Nerozia a întrecut limitele. A venit lepădarea şi rămâne ca acum să vină „fiul pierzării” (2 Tes. 2:3). Totul va deveni un spital de nebuni. În harababura ce va stăpâni, fiecare stat se va ridica să facă orice-i spune cugetul. Dumnezeu să ajute, ca interesele celor mari să fie astfel încât să ne ajute. Din ce în ce vom auzi de ceva mai nou. Vom vedea făcându-se lucrurile cele mai neaşteptate, mai neraţionale. Numai că evenimentele se vor derula cu repeziciune. Ecumenism, piaţă comună, un stat mare, o religie după măsurile lor. Acesta este planul diavolilor. Sioniştii pregătesc pe cineva de Mesia. Pentru ei Mesia este împărat, adică va stăpâni aici pe pământ. Martorii lui Iehova şi ei visează la un împărat pământesc. Sioniştii vor prezenta unul şi martorii lui Iehova îl vor primi. Vor spune „Acesta este”. Se va face mare zăpăceală. În mijlocul acestei zăpăceli toţi vor cere un Mesia, ca să-i mântuiască. Şi atunci vor prezenta pe unul care va spune: „Eu sunt Imam, eu sunt al cincilea Buda, eu sunt Hristos pe care-l aşteaptă creştinii, eu sunt acela pe care-l aşteaptă Martorii lui Iehova, eu sunt Mesia evreilor”. Va avea cinci „eu”-uri ! … Evanghelistul Ioan atunci când în prima sa epistola spune: „Copiii mei… că vine antihristul, iar acum mulţi antihrişti s-au arătat…” (1 In. 2, 18), nu înţelege că aşteptatul Antihrist va fi ca prigonitorii Maximian şi Diocletian, ci că Antihristul cel aşteptat va fi într-un fel ca un diavol întrupat, care se va prezenta poporului israelian ca Mesia şi va înşela lumea. Vin ani grei, vom avea încercări mari. Creştinii vor avea mare prigoană. Şi uită-te: oamenii nici nu înţeleg că trăim în semnele vremurilor, că pecetluirea înaintează. Trăiesc ca şi cum nu s-ar întâmpla nimic. De aceea spune Scriptura că va căuta să înşele, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi (Mt. 24:24; Mc. 13:22). Cei care nu vor avea intenţie bună, care nu vor fi luminaţi, se vor înşela în anii apostaziei. Pentru că cel ce nu are harul dumnezeiesc, nu are claritate duhovnicească, asemeni diavolului.
Părinte, sioniştii cred cele despre Antihrist?
Aceştia vor să stăpânească toată lumea. Ca să le reuşească scopul, folosesc vrăjitoria şi satanismul. Satanolatria o văd că pe o putere, care îi va ajuta în planurile lor. Adică vor să stăpânească lumea cu putere satanică. Pe Dumnezeu nu-L pun în socoteala lor. Se vor binecuvânta aşadar de Dumnezeu? Din asta Dumnezeu va scoate multe lucruri bune. Celelalte teorii satanice au ţinut cel puţin 70 de ani; ale acestora nici 7 ani nu vor ţine.
Părinte, atunci când aud despre Antihrist simt o frică înăuntrul meu.
De ce te temi? Va fi mai înfricoşător decât diavolul? Acesta este om. Sfânta Marina l-a bătut pe diavol şi Sfânta Iustina a alungat atâţia. La urma urmei noi n-am venit să ne aranjăm în această lume. Semnul că se apropie împlinirea proorociilor va fi dărâmarea templului lui Omar din Ierusalim. Îl vor dărâma, ca să rezidească Templul lui Solomon, care, precum se spune, a fost zidit în locul acesta. În cele din urmă, sioniştii îl vor aşeza acolo pe Antihrist ca Mesia. Am auzit că evreii deja se pregătesc să rezidească Templul lui Solomon.
Părinte, evreii, deşi citesc Vechiul Testament, cum de nu cred în Hristos?
Nu te duci să le-o spui asta evreilor? Evreii au avut fanatism de la început. Ei înţeleg, dar egoismul îi orbeşte. Dacă ar fi luat puţin aminte, n-ar fi rămas nici un evreu (necreştinat).
Cele pe care le-au citit, cum le-au explicat?
Cum le-au explicat şi cum le explică? Noimele duhovniceşti le fac materiale. De pildă, ceea ce spune proorocul Isaia, „au înflorit pustiurile Iordanului” (Is. 35,2), să vezi cum au explicat-o. Ca să arate că a înflorit pustiul, au întors înapoi un rău, au făcut diguri, grădini, au sădit banani, lămâi, portocali, au făcut numai livezi, aşadar, spun că „a înflorit pustiul”. Pe toate aşa le explică. În timp ce cuvintele acestea ale Proorocului se referă la renaşterea lumii prin Sfântul Botez, prin baia naşterii din nou.
Acum aşteaptă pe împăratul pământesc?
Da, pe Antihrist. Rabinii ştiu că a venit Mesia şi că L-au răstignit. Am aflat de la o persoană că, atunci când un evreu trage să moară, merge rabinul şi-i spune la ureche: „Mesia a venit”. Vezi, îi mustră conştiinţa, pentru că se simt vinovaţi, dar nu se smeresc.
Părinte, peste cât timp se vor petrece aceste evenimente?
Întârzie din pricina ta şi a mea, ca să dobândim o stare duhovnicească bună. Dumnezeu încă mai rabdă, pentru că de se vor întâmpla acum ne vom pierde amândoi. Nu se spune nicăieri în învăţătura lui Hristos despre un anumit timp (Mt. 24:36; Mc. 13:32; Fapte 1:7; I Tes. 5:1;) însă Scriptura spune că semnele vremurilor vor înştiinţa despre venirea lor (Mt.24:29; Mc.13:24; Lc.21:25). Să fim întotdeauna gata şi le vom vedea atunci când se va apropia timpul. Atunci vom fi mai siguri. „Timpul şi experienţa le vor descoperi celor treji” (Sf. Andrei al Cezareii). Mi-a căzut în mână o carte care avea pe copertă un 666 mare. Ei, oameni lipsiţi de mărime de suflet! O fac ca să-l prezinte frumos pe 6 şi să obişnuiască lumea cu el. Astfel, încet-încet va veni şi pecetluirea.
Părinte, şi nasturii ce se cos la haine se vând prinşi pe nişte hârtii care au numărul 666.
Măi, şi diavolul ăsta! Pe cartelele de credit l-au pus de mult timp. Acum şi pe nasturi. Mulţi pun pe 666 ca firmă, ca să fie preferate produsele lor. Unul îl sprijină pe altul. Adică 666 să ia de la 666. S-a scris că atunci când va circula reclamă cu şarpele ce îşi mănâncă coada, asta va însemna că evreii vor stăpâni toată lumea. Acum şi-au pus numărul şi pe unele bancnote. 666 a cuprins şi China şi India.
Părinte, cum de ştiu şi totuşi pun acest număr ?
Sfântul Evanghelist Ioan ştia ce va face diavolul, precum şi proorocii au proorocit că-L vor vinde pe Hristos pentru „treizeci de arginţi”(Zah. 11:1-13;), că-L vor adăpa cu oţet (Ps. 68:22), că-I vor împărţi hainele (Ps. 21:19). Cu 2000 de ani în urmă s-a scris în Apocalipsă că oamenii se vor pecetlui cu numărul 666. „Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase”(Apoc. 13:18). Pentru evrei numărul 666 este simbolul economiei. Evreii, precum se arată în Vechiul Testament, au pus impozit concret neamurilor pe care le-au supus în diferite războaie. Impozitul anual era de 666 talanţi de aur (3 Regi 10:14 şi 2 Par. 9:13). Acum, ca să supună toată lumea, pun iarăşi acest număr de impozit vechi, care se leagă de trecutul lor slăvit. De aceea nu vor să-l înlocuiască cu alt număr. Adică 666 este simbolul lui mamona. L-au luat de la greutatea aurului – nu ştiau aceasta ce o spune Sfântul Ioan în Apocalipsă – dar nu încetează să fie mamona. Evanghelia însă spune: „sau Hristos sau mamona”. „Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui mamona” (Mt. 6:24). Lucrurile înaintează în mod programat. În America câinii umblă fiind pecetluiţi cu un emiţător şi, pac!, îi găsesc. Aşa ştiu unde se află fiecare câine. Câinii care nu au marcaj şi sunt fără stăpân, îi omoară cu raze laser. După aceea vor începe să-i omoare şi pe oameni. Au pecetluit tone de peşti şi-i urmăresc din satelit în ce mare sunt. Acum iarăşi a apărut o boală, pentru care au aflat un vaccin care va fi obligatoriu şi, ca să-l poată face cineva, îl vor pecetlui. Câţi oameni nu sunt deja pecetluiţi acolo cu raze laser, unii pe frunte şi alţii pe mână. Mai târziu, cel care nu va fi pecetluit cu nr. 666 nu va putea nici vinde, nici cumpăra, sau să ia împrumut, să fie numit într-un post etc. Îmi spune gândul că Antihrist cu acest sistem vrea să prindă toată lumea şi, dacă cineva nu este în sistem, nu va putea lucra etc., fie el roşu, fie negru, fie alb, adică toţi. Va supraveghea astfel printr-un sistem economic care va controla economia mondială şi numai aceia care au primit pecetea cu numărul 666 vor putea avea acces la schimburi comerciale. Dar ce vor păţi oamenii care se vor pecetlui!… Mi-a spus un specialist că prin razele laser se pricinuiesc vătămări. Oamenii care se vor pecetlui vor atrage astfel razele soarelui şi vor fi atât de vătămaţi, încât îşi vor mânca limbile de durere (Apoc. 16:10). Cei care nu se vor pecetlui vor petrece mai bine decât ceilalţi, pentru că Hristos îi va ajuta pe cei ce nu s-au pecetluit. Acesta nu este puţin lucru!
Părinte, când îi va ajuta? După aceste evenimente?
Nu, chiar atunci.
Părinte, dacă nu vor putea vinde şi cumpăra, cum vor putea petrece mai bine ?
Să vezi, Dumnezeu ştie un mod, îl ştiu şi eu. Aşadar…, m-a preocupat mult subiectul acesta şi mi-a trimis după aceea… o telegramă. Măi, măi, cum le iconomiseşte Dumnezeu!
Părinte, de ce pecetluirea se numeşte şi încrestare?
Pentru că nu este la suprafaţă. Ce înseamnă „a încresta”? Nu înseamnă a trage linii adânci, crestături? Pecetluirea va fi încrestare, pe care o vor pune mai întâi pe toate produsele şi după aceea vor impune să se facă şi cu raze laser pe mâna sau pe fruntea oamenilor. Acum doi ani i-am spus unui medic din Toronto despre pecetluire şi acum, mi-a spus acela, a citit într-un ziar că în loc de cartelă cer amprentele de la mână. Ei înaintează dar nu putem spune că va fi asta sau aceea. Unele televizoare trimise în ultimul timp în Grecia au şi un aparat care urmăresc pe cei ce privesc la televizor. Peste puţin toţi cei ce vor avea televizor, vor privi la televizor, dar vor fi văzuţi şi ei. Adică vor urmări şi vor fi urmăriţi. Li se va controla astfel prin computer toată viaţa lor; ce spun, ce fac, totul. Vezi la ce fel de dictatură s-a gândit diavolul! La Bruxelles au o clădire întreagă cu 666, în care-şi adăpostesc computerul. Acest computer poate controla miliarde de oameni – sunt aproape 6 miliarde toată lumea. Toate le vor fi cunoscute printr-o răsucire de buton. Unii europeni s-au împotrivit, deoarece se tem de dictatura mondială. Noi, ortodocşii, ne împotrivim, pentru că nu-l vrem pe Antihrist şi, fireşte, nici dictatura. Ne aşteaptă evenimente, dar nu vor dura mult. Pe cât s-a vătămat Ortodoxia prin comunism, pe atât se va vătăma şi acum.
Părinte, a spus cineva: „Cum de folosiţi bancnotă de 5.000 de drahme care are pe ea nr. 666? Acelaşi lucru este şi cu buletinul”.
Hârtia de 5.000 este ban – şi lira Angliei are pe ea pe regina Elisabeta; asta nu vătămă. „Cele ale Cezarului, Cezarului” (Mt. 22:21; Mc. 12:17). Aici însă este vorba de identitatea mea, este ceva personal; nu este ban. Identitatea înseamnă ceea ce înseamnă şi cuvântul; adică cineva se identifică cu cele pe care le declara. Ei pun pe diavolul şi să semnez că îl primesc. Cum să fac asta?
Părinte, ce legătură are acest buletin de identitate cu pecetluirea?
Buletinul de identitate nu este pecetea; este introducerea pecetluirii.
Părinte, lumea întreabă ce să facă în legătură cu noile buletine de identitate.
Atunci când vă întreabă, voi cel mai bine să le spuneţi oamenilor să întrebe pe duhovnicii lor şi să facă răbdare să vadă cum va acţiona Biserica, pentru că mulţi pun întrebări, dar puţini înţeleg răspunsurile. Deoarece eu am scris clar în broşura „Semnele vremurilor”: fiecare să acţioneze potrivit cu conştiinţa lui. Desigur, unii spun: „Ei, acestea sunt o părere a unui călugăr; nu este poziţia Bisericii”. Eu însă nu mi-am spus părerea mea, ci am formulat simplu cuvintele lui Hristos, ale Evangheliei, pentru că propria noastră părere trebuie s-o supunem voii lui Dumnezeu, ce se exprimă în Evanghelie. Alţii, spun cele contrare celor ce le-am spus eu, spunând că le-a zis Părintele Paisie. Unii, care le aud, deşi lucrurile sunt aşa de serioase, nu întreabă dacă sunt aşa, dacă într-adevăr le-am spus, ci le cred. Eu nu mă tem; le spun cu curaj. Vin şi la Colibă şi aruncă 666 în cutie. În sfârşit, asta nu-i nimic! Într-o zi mi-au pus o inscripţie pe uşă … Am crezut că a venit cineva, nu m-a găsit şi a scris „lipseşte”, ca s-o vadă şi altcineva. Dar mă uit mai bine, şi ce să văd? Era scrisă o ocară. O astfel de ocară n-am auzit nici când eram mirean. Toată această situaţie va primi o măturătură bună, dar vom trece şi noi o furtună. Pe unii îi interesează subiectul buletinelor de identitate, alţii îl exploatează şi creează probleme. Biserica trebuie să ia o poziţie corectă. Să vorbească; să explice credincioşilor ca să înţeleagă că de vor lua buletinul de identitate, asta va constitui o cădere. În acelaşi timp să ceară de la stat ca noul buletin cel puţin să nu fie obligatoriu. Dacă Biserica ia o poziţie serioasă, se va respecta libertatea credincioşilor, aşa încât cel ce vrea îşi va lua noul buletin, iar cel ce nu vrea, să-l păstreze pe cel vechi; atunci vor plăti numai câteva nuci tari, pentru că ceilalţi le vor sta împotrivă. Cei ce vor voi să se folosească (lumeşte) vor avea noul buletin, iar ceilalţi, sărmanii, cei credincioşi, vor avea buletinul vechi şi-i vor chinui. Acum, fiindcă ministrul a făgăduit să nu pună 666 în buletinele de identitate, nici la vedere, nici nevăzut, şi asta e ceva. Vom avea răbdare şi se va vedea ce va fi şi numai faptul că spun că nu îl pun pe 666 este ceva. Se leapădă şi ei înşişi. Să vedem în cele din urmă ce vor pune. Până să circule noile buletine de identitate, poate veni urgia lui Dumnezeu. După aceea, nu înseamnă că în 24 de ore toţi vor trebui să-şi scoată buletine noi. Să iasă primele; se vor examina, să iasă ministrul mincinos, şi atunci lupta va fi dreaptă. Dacă acum continuăm protestele, aceia vor spune: „Iată, aceştia pricinuiesc tulburare. Deşi nu s-a pus problema, ei strigă şi protestează”. Câinele, dacă e păzitor bun, latră atunci când vine hoţul. Când pleacă, tace. Dacă însă continuă să latre, atunci nu e păzitor bun. (…) Cei trei ani şi jumătate vor fi grei şi o vor plăti unii care nu vor fi de acord cu acest sistem. Pentru unii ca aceştia vor găsi vreo pricină şi-i vor băga în închisoare. După un an îi vor duce în alt oraş pentru cercetări, ca să treacă pe la alt tribunal; dintr-un oraş în altul. După aceea vor spune: „Să ne ierţi, eşti nevinovat. Dacă ai fi fost pecetluit, am fi cercetat despre tine într-un minut. Acum însă nu-ţi putem face control”.
Părinte, vor putea impune pecetluirea cu sila?
„Politeţea” lor nu va ajunge până acolo! Vor fi politicoşi pentru că vor fi … europeni. Vor arăta că sunt la înălţime. Nu vor chinui pe oameni, dar omul nu va putea trăi, dacă nu are pecetea. Vor spune: „Fără pecete vă chinuiţi! Dacă aţi fi primit-o, nu aţi fi trăit aşa de greu. Nu vor putea folosi nici monezi de aur, nici dolari dacă vor avea. De aceea, dacă fiecare se va îngriji să trăiască de pe acum simplu, în cumpătare, va putea trăi în acei ani. Să aibă un ogoraş, să cultive grâu, cartofi. Să pună puţini măslini şi atunci, cu vreun animal, cu vreo capră, cu puţine găini va putea înfrunta nevoile familiei sale. Pentru că şi provizii de ar face, nu-i vor folosi mult, deoarece alimentele nu ţin mult, ci se strică repede. Fireşte, greul va dura puţin, trei ani-trei ani şi jumătate. Pentru cei aleşi se vor scurta zilele. Nu-şi vor da seama când au trecut. Dumnezeu nu va lăsa pe om neajutorat.
Părinte, în aceşti ani grei va interveni Hristos?
Da. Vezi, dacă aici unui nedreptăţit, care are dispoziţie bună, fiindcă este îndreptăţit să primească ajutorul dumnezeiesc, i se arată de multe ori sfinţii, Maica Domnului, Hristos, ca să-l mântuiască, cu cât mai mult atunci când sărmana lume se va afla într-o situaţie atât de grea. Va fi o vijelie, o mică ocupaţie a lui Satana – Antihrist. După aceea va mânca o palmă de la Hristos, se vor cutremura toate neamurile şi va veni pacea în lume pentru mulţi ani. De această dată Hristos va da o ocazie ca să se mântuiască făptura Sa. Hristos îşi va lăsa făptura Sa? Se va arăta la punctul culminant, când oamenii nu ar mai putea ieşi singuri, ca să-i mântuiască din mâinile lui Antihrist. Oamenii se vor întoarce la Hristos şi va veni în toată lumea o linişte duhovnicească pentru mulţi ani. Unii leagă a Doua Venire de această intervenţie a lui Hristos. Eu nu pot spune asta. Gândul îmi spune că nu va fi a Doua Venire, când va veni ca Judecător, ci o intervenţie a lui Hristos, pentru că sunt atâtea fapte care nu s-au petrecut încă. Va interveni Hristos, va da o brâncă acestui întreg sistem, va pedepsi tot răul şi în cele din urmă îl va transforma în bine. Drumurile se vor umple de locuri de închinare. Autobuzele vor avea icoane pe dinafară. Toţi oamenii vor crede. Te vor trage să le vorbeşti despre Hristos. Aşa se va propovădui Evanghelia la toată lumea. Şi atunci Hristos va veni ca Judecător să judece lumea. Altceva este Judecata, altceva o intervenţie a lui Hristos, ca să ajute făptura Sa.   Extras din Cuviosul Paisie Aghioritul, „Cuvinte duhovniceşti II – Trezire duhovnicească”, Ed. Evanghelismos, 2003

Sursa

Sfântul PAISIE AGHIORITUL explica de ce EVREII folosesc 666 pentru SEMNUL FIAREI, nu-l inlocuiesc cu un alt numar, o fac pe fata, ba il mai si promoveaza

Iata un fragment dintr-un interviu cu Parintele Paisie Aghioritul:

Părinte, peste cât timp se vor petrece aceste evenimente?
Întârzie din pricina ta şi a mea, ca să dobândim o stare duhovnicească bună. Dumnezeu încă mai rabdă, pentru că de se vor întâmpla acum ne vom pierde amândoi. Nu se spune nicăieri în învăţătura lui Hristos despre un anumit timp (Mt. 24:36; Mc. 13:32; Fapte 1:7; I Tes. 5:1;) însă Scriptura spune că semnele vremurilor vor înştiinţa despre venirea lor (Mt.24:29; Mc.13:24; Lc.21:25). Să fim întotdeauna gata şi le vom vedea atunci când se va apropia timpul. Atunci vom fi mai siguri. „Timpul şi experienţa le vor descoperi celor treji” (Sf. Andrei al Cezareii). Mi-a căzut în mână o carte care avea pe copertă un 666 mare. Ei, oameni lipsiţi de mărime de suflet! O fac ca să-l prezinte frumos pe 6 şi să obişnuiască lumea cu el. Astfel, încet-încet va veni şi pecetluirea.

Părinte, şi nasturii ce se cos la haine se vând prinşi pe nişte hârtii care au numărul 666.
Măi, şi diavolul ăsta! Pe cartelele de credit l-au pus de mult timp. Acum şi pe nasturi. Mulţi pun pe 666 ca firmă, ca să fie preferate produsele lor. Unul îl sprijină pe altul. Adică 666 să ia de la 666. S-a scris că atunci când va circula reclamă cu şarpele ce îşi mănâncă coada, asta va însemna că evreii vor stăpâni toată lumea. Acum şi-au pus numărul şi pe unele bancnote. 666 a cuprins şi China şi India.

Părinte, cum de ştiu şi totuşi pun acest număr ?
Sfântul Evanghelist Ioan ştia ce va face diavolul, precum şi proorocii au proorocit că-L vor vinde pe Hristos pentru „treizeci de arginţi”(Zah. 11:1-13;), că-L vor adăpa cu oţet (Ps. 68:22), că-I vor împărţi hainele (Ps. 21:19). Cu 2000 de ani în urmă s-a scris în Apocalipsă că oamenii se vor pecetlui cu numărul 666. „Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase”(Apoc. 13:18). Pentru evrei numărul 666 este simbolul economiei. Evreii, precum se arată în Vechiul Testament, au pus impozit concret neamurilor pe care le-au supus în diferite războaie. Impozitul anual era de 666 talanţi de aur (3 Regi 10:14 şi 2 Par. 9:13). Acum, ca să supună toată lumea, pun iarăşi acest număr de impozit vechi, care se leagă de trecutul lor slăvit. De aceea nu vor să-l înlocuiască cu alt număr. Adică 666 este simbolul lui mamona. L-au luat de la greutatea aurului – nu ştiau aceasta ce o spune Sfântul Ioan în Apocalipsă – dar nu încetează să fie mamona. Evanghelia însă spune: „sau Hristos sau mamona”. „Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui mamona” (Mt. 6:24).

Sursa

Cititi va rog mai multe la: