Ieroschim. Rafail Berestov: ”Dacă patriarhul îl va pomeni pe papă, înseamnă că el este catolic şi nu ortodox… Nu se mai poate tăcea…Ortodoxia se va duce în catacombe, învăţătura Ortodoxiei e de nebiruit. Este o mare viclenie.”

Ieroschimonahul Rafail Berestov: Iubiţi Arhipăstori şi Păstori ai Bisericii Ortodoxe Ruse, mă adresez vouă, eu, nevrednicul monah Rafail Berestov.

Duşmanii mântuirii noastre, vrăjmaşii lui Dumnezeu, au trecut cu toată hotărârea la atac. Ei pregătesc unirea (cu „bisericile” eretice – n.n.) şi prin acţiunile lor decisive vor să direcţioneze Biserica Ortodoxă pe calea pieirii, calea unirii. Vremurile pe care le trăim sunt bântuite de diferite învăţături greşite şi tălmăciri teologice false, pentru că noi, oamenii, suntem loviţi de înşelare.
E o mare înşelare atunci când cineva vrea să şteargă dogmele.
Este o foarte mare înşelare diavolească atunci când cineva vrea să şteargă hotarele bisericeşti. În ziua de azi aceşti oameni nu mai văd clar care ne sunt hotarele şi nu se supun nici canoanelor, nici dogmelor bisericeşti, întărite la cele şapte Soboare Ecumenice şi care sunt stâlpul şi temelia adevărului (I Tim. 3, 15).
Este război, un război duhovnicesc, un război al satanei cu Dumnezeu dus prin Biserică, pentru a schimonosi adevărul şi pentru ca Duhul Sfânt, Duhul Adevărului să plece din Biserică atunci când se va săvârşi unirea cu ereticii. Pentru aceasta şi pregătesc ei acum unirea.

Este prima etapă de unire a Sfintei Biserici Ortodoxe cu ereticii-catolici pentru a-l recunoaşte pe papă cap al Sfintei Biserici.

Dar cum să fie ereticul pus cap al Sfintei Biserici?

Este o erezie catolică, papistaşă!

Şi ca urmare – Duhul Sfânt, Duhul Adevărului va pleca din Biserică, şi toţi cei care îl vor primi şi îl vor pomeni pe papa, nu vor mai fi ortodocşi, ci eretici-catolici. Sau o vor face cu viclenie, zicând: „Pomeniţi-l pe patriarhul vostru“, iar patriarhul îl va pomeni pe papă. Este o mare viclenie. Dacă patriarhul îl va pomeni pe papă, înseamnă că el este catolic şi nu ortodox.

Noi, însă, creştinii ortodocşi, nu-l vom pomeni pe patriarhul-catolic.

Mă adresez cu toată fermitatea, stăpânilor mei: mitropoliţi, arhiepiscopi şi episcopi ai Bisericii Ortodoxe Ruse. A bătut ceasul! Nu mai putem tăcea. Trebuie să spunem răspicat NU: un NU – ecumenismului! Un NU – unirii! Un NU – papismului! Un NU – catolicismului! Un NU – globalizării! Un NU – serghianismului! Un NU – renovaţionismului şi neorenovaţionismului!

Vă sfătuiesc să convocaţi Soborul Local al Bisericii Ortodoxe Ruse, fără acei ierarhi care sunt atinşi de erezii şi să osândiţi toate ereziile pe care le-au primit unii reprezentanţi ai Bisericii. Biserica este sfântă, de aceea în ea nu se pot conţine păreri greşite.
Faptul că reprezentanţii oficiali ai Bisericii vor la această etapă să se unească cu papismul şi să-l recunoască pe papa drept cap al Bisericii, este doar începutul căderii. În viitor ei, vrăjmaşii lui Dumnezeu, vrăjmaşii mântuirii noastre, nu se vor opri, vor vrea neapărat să se unească cu toţi cei auto-intitulaţi „creştini“. Şi nici după ce se vor uni cu toţi protestanţii, uniaţii, cu tot felul de monoteliţi, monofiziţi şi baptişti, care chipurile mărturisesc creştinismul, nu se vor opri. Fiindcă ei pregătesc „biserica“ satanei. Mai departe vor vrea unirea cu cu religia musulmană, cu religia satanistă iudaică, cu cea budistă şi chiar cu sataniştii de tot soiul şi cu vrăjitorii, după cum deja au practicat la adunăturile ecumeniste.
Aşadar, vă chem cu toată hotărârea, stăpânii mei, Preasfinţiţi ai Bisericii Ortodoxe Ruse, să apăraţi adevărul bisericesc. Nu se mai poate tăcea. „Nu avem unde da înapoi!“. A ne retrage înseamnă a pieri. Ştiţi oare că putem pierde Biserica Ortodoxă Rusă, după cum întreaga Europă a pierdut Ortodoxia. Ortodoxia se va duce în catacombe, ea va rămâne, învăţătura Ortodoxiei e de nebiruit.

Biserica lui Hristos este stâlp de nebiruit al adevărului (1 Tim. 3, 15), dar câţi oameni, câte milioane vor nimeri în labele diavolilor… Acum mă înţelegeţi?
Aşadar, vă chem pe voi, iubiţi Arhipăstori, să vă ridicaţi întru apărarea credinţei noastre ortodoxe, împotriva tuturor ereziilor şi dezbinărilor.

Dacă însă veţi tăcea şi nu vă veţi ridica întru apărarea Ortodoxiei, cu voi se va judeca Sf. Serafim de Sarov şi Hristos înfricoşător vă va acuza:

„Mie, nevrednicului Serafim, Domnul mi-a arătat că pe pământul Rusiei vor fi mari nenorociri. Credinţa Ortodoxă va fi călcată în picioare, arhiereii Bisericii lui Dumnezeu şi alte feţe duhovniceşti se vor lepăda de curăţia Ortodoxiei şi pentru aceasta Domnul îi va pedepsi cu asprime. Eu, nevrednicul Serafim, trei zile şi trei nopţi L-am rugat pe Domnul ca să mă lipsească pe mine de Împărăţia Cerească, iar pe ei să-i miluiască. Dar Domnul a răspuns: «Nu îi voi milui, pentru că ei învaţă învăţături omeneşti şi cu limba lor mă cinstesc pe Mine, iar inima lor departe de Mine stă…» Orice dorinţă de a introduce schimbări în pravila şi învăţătura Sfintei Bisericii este erezie şi hulă asupra Duhului Sfânt, care nu se va ierta în veac. Pe această cale vor merge arhiereii pământului rusesc şi mânia lui Dumnezeu îi va răpune pe ei…“

Aşadar pocăiţi-vă, cât Domnul mai rabdă.

Poporul rus nu vă va susţine în lepădarea voastră. Veţi fi priviţi ca nişte trădători şi ca nişte iude. Şi doar acei Arhierei, care vor rămâne credincioşi Bisericii şi lui Hristos, vor fi în Biserica Sfântă, Ortodoxă.

Este necesar să fie convocat Soborul Ortodox Local, dacă reprezentanţii oficiali vor accepta al VIII-lea Sobor „tâlhăresc“, dacă vor primi ideile eretice de unire cu catolicii, dacă vor recunoaşte întâietatea papei şi a ecumenismului şi dacă vor încălca aşezămintele Apostoleşti în ceea ce priveşte faptul că preotul este bărbatul unei singure femei şi nu îi este permis să se însoare de două ori.
Acest sobor poate fi convocat de trei episcopi, sau de zece, sau de douăzeci… Aceasta va fi Biserica prigonită, însă noi, toţi creştinii ortodocşi, vom depune mărturie pentru ea. Credincioşii, care-L iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos, vor rămâne în Biserică.
La Sfântul Sobor sabia credinţei va curăţa toate ereziile. Această Biserică va fi Sfântă, Adevărată, Biserica Ortodoxă a lui Hristos curăţită. Iar ereticii vor fi osândiţi şi alungaţi afară împreună cu toate ereziile. Acea „biserică“ a satanei, zidită de apostaţi, care nu se va smeri în faţa sfântului Sobor şi va recunoaşte întâietatea papei în Biserică, şi nu a lui Hristos, se va uni cu celelalte confesiuni. Această „biserică“ o să fie a lui antihrist, fiind acea desfrânată, care şade pe fiară (Apoc. 17, 3). Iată încotro se îndreaptă reprezentanţii oficiali ai Biserici, iată încotro merg – către satana.
Soborul Ortodox, format din episcopi, preoţi, diaconi, călugări şi mireni, este un instrument canonic corect al Bisericii. Cu lama credinţei el curăţă toate rănile canceroase de pe trupul Sfintei Biserici Ortodoxe.
Sfântul Sobor trebuie să osândească toate ereziile şi toate vătămăturile din conştiinţa omenească: şi sionismul, şi masoneria, şi socialismul, şi comunismul, şi democraţia ca fiind lepădări de Dumnezeu ce provoacă daune imense omenirii.
Din istorie cunoaştem că Împărăţia Ortodoxă nu a dăunat Bisericii şi omenirii, ci a contribuit la lărgirea împărăţiei şi întărirea Bisericii. Istoria demonstrează că Monarhia este orânduirea politică patriotică şi folositoare Bisericii. În Rusia Împăraţii erau persoane sfinţite. Monarhul este stăpân în casa sa şi el construia, nu distrugea şi nu provoca haos în propria ţară.

Iubiţi Arhipăstori, noi, preoţii ortodocşi, călugării şi mirenii vom fi cu voi, când vă veţi ridica întru apărarea adevărului şi vă vom susţine.

Aşadar închei şi vă zic direct, stăpânii mei, iubiţi episcopi, că dacă vreţi să vă mântuiţi, ridicaţi-vă, şi formaţi Soborul Local în Biserica noastră Ortodoxă Rusă. Chiar şi în taină, însă este necesar să fie format din câţiva episcopi, câţiva preoţi, diaconi, călugări şi mireni. E bine să fie reprezentanţi ai presei, jurnalişti, oameni credincioşi Ortodoxiei, pentru a da mărturie şi a povesti despre acest Sobor tuturor creştinilor ortodocşi.

Iertaţi-mă, iubiţi Prea Sfinţiţi, pe mine, păcătosul, nevrednicul monah Rafail Berestov ( ianuarie 2012)

s.o.

Patriarhia de Constantinopol pomenind pe papa :

GLOBALIZAREA ȘI ECUMENISMUL: două coarne ale antihristului, două pârghii de putere ale satanei!

Starețul Rafail (Berestov), ieroschimonah Onufrie


Cuvânt pentru Ortodocșii Români și toți Creștinii Ortodocși despre globalizare și ecumenism, scris la rugămintea monahului român Timotei

Hristos în mijlocul nostru! Este și va fi!

Scopul masonilor-sataniști este să conducă omenirea prin globalizare, să-i transforme pe toți în robii antihristului, iar prin ecumenism să creeze o „biserică” unită și religia lui antihrist.
În Rusia globalizarea a început prin buletinul de identitate al Federației Ruse, CNP și polița medicală cu cod individual (SNILS). În buletinul sunt multe ornamente. Printre ele este și ornamentul celor trei de șase, despre care în Apocalipsa Sf. Ap. Ioan Teologul se spune că este numele numeric al lui antihrist.
Creștinii Ortodocși nu trebuie să ia și să aibă un astfel de pașaport! Chiar dacă cei trei de șase nu se află pe trupul omului, totuși primirea lor, semnând chiar cu propria mână un astfel de document, este un mare păcat. Toată greutatea acestui păcat astăzi îl cunoaște doar Dumnezeu și conștiința Ortodoxă vie a Creștinului.

1

În Rusia acesta e CNP, SNILS, УНЗР (în Ucraina), УНП – numărul contabil al contribuabilului (în Belarus), codul numeric personal (în România), матични број (în Serbia), პირადინომერი (în Georgie), προσωπικός αριθμός (în Grecia), ЕГН (în Bulgaria), rodné číslo (în Slovacia), osobisty numer (în Polonia), personal number (în SUA) etc. Dar toate acestea sunt denumirile numelui numeric unic, pe care slugile antihristului îl atribuie omului în calculatorul global numit „fiara”.

Codul de barereprezintă o inscripție tehnică, un semn. Codul de bare în care cel mai des apar cei trei de 6 este EAN-13. Codul de bare e alcătuit din linii de diferite grosimi – subțiri, medii și groase. Acestea sunt separate de trei perechi de linii înguste mai lungi, pe fiecare dintre ele scanerul citindu-le ca cifra 6.

1.png

Un cod de o generație nouă este așa-numitul cod QR. În codul QR sunt trei pătrate mari, așezate în colțurile codului, care în esență sunt purtătoare a cifrei 6. Așadar cele trei pătrate din codul QR sunt tot trei de șase – numele numeric al lui antihrist.

1

Codurile de bare și cele de tip QR se aplică pe toate produsele și mărfurile, pe bilete și pe documentele personale: pe pașaport, permis și chiar pe diamonitirion – permisul de intrare pe muntele Athos. Astăzi pelerinii ortodocși care vin în Sfântul Munte Athos sunt constrânși să primească permis de intrare cu cod QR, adică cu cei tre de șase. Pentru a ajunge în Grădina Maicii Domnului trebuie să ai pașaport cu trei de șase, pașaport biometric, viză biometrică, iar într-un final trebuie să primești cei trei de șase încă o dată pe Athos! Priviți în colțul stânga-jos de pe diamonitirion.

1

Prin toate aceste inscripții „tehnice” – coduri de bare și coduri QR – semnul fiarei deja astăzi este aplicat pe toate produsele, lucrurile și documentele. Astăzi noi vedem deja deschis în viața noastră numărul antihristoului – 666. Noi vedem că satana înseamnă totul și vrea să-și atribuie tot și toate. Deși noi știm că toate aceste produse le-a crescut și ni le-a dăruit Dumnezeu, satana mereu și pretutindeni se împotrivește și pretinde: „asta e al meu”. Să nu dea Domnul!
Oamenii care aplică aceste coduri pe produse pentru că așa le este serviciul probabil nici nu își pun problema despre un oarecare pericol ascuns, ci pur și simplu se gândesc că aceasta e o necesitate tehnică. Iar cei care introduc toate acestea în viața noastră cotidiană – masonii – știu bine că de asta are nevoie „dumnezeul” lor – satana. Masonii știu că asta e necesar pentru înșelarea oamenilor, ca ei să se învețe și să se obișnuiască cu semnul fiarei, astfel încât ulterior antihristuui să-i fie ușor și comod să conducă oamenii.

Verigile acestui lanț diavolesc de aplicare a semnului fiarei – peceții lui antihrist pe fruntea sau mâna omului sunt:

  1. Voința liberă a omului și acordul său personal pentru primirea semnului, astfel încât să poată vinde și cumpăra în continuare. Aceasta poate fi semnătura personală în
    cardul electronic sau în pașaportul biometric, acordul de a oferi date biometrice personale, acordul la colectarea și prelucrare datelor cu caracter personal.
  2. Primirea numelui numeric al fiarei – al antihristului – 666. Aceasta poate fi primirea codului de bare, codului QR sau a unui semn-tatuaj „invizibil” făcut cu laser.
  3. Primirea numelui numeric al omului. Aceasta poate fi primirea codului numeric personal.
  4. La preluarea biometriei cea mai importantă informație dintre toate datele biometrice despre om este algoritmul individual al funcțiilor creierului uman.

Toate aceste componente luate la un loc vor alcătui semnul fiarei (cf. Apoc. 13:16-18).

Sataniștii-masoni încearcă treptat și progresiv, prin diferite rețele globale, să prindă și să înghită omenirea, să-i aducă pe oameni la satanism și să îi conducă precum pe niște bioroboți.
Globalizatorii introduc astăzi tot felul de cipuri peste tot: în dispozitive electronice, în electrocasnice, în haine, în mâncare, dar de asemenea ei le introduc și în carduri electronice și în pașapoarte biometrice. În multe țări ale lumii cipurile sunt introduse deja în implanturile de dinți, în articulațiile artificiale, în cardiostimulatori, în mâinile și trupul oamenilor. Oamenii primesc tatuaje laser – semne pe frunte sau pe mână, care și este acel semn al fiarei despre care Domnul ne avertizează în Apocalipsa Sf. Ap. Ioan Teologul (cf. Apoc. 13:16-18). Slugile lui antihrist – guvernul mondial – impun prin globalizare tuturor statelor să accepte și să introducă un standard unic de documente pentru întreaga omenire.
Noi vedem că toate planurile și cerințele sataniștilor sunt înfăptuite și totul se petrece în fața ochilor noștri. Puteți lua de sine stătător pașapoartele sau cardurile electronice din diferite țări ale lumii pentru a le compara. Ele au un model comun. Pentru a-i înșela și a-i liniști pe oameni totul se oferă într-un ambalaj frumos, rapid și comod. Dar nu uitați: caşcavalul e gratis doar în cursa de şoareci!

1

2

3

Mulți Creștini Ortodocși nu cunosc asta, căci ei nu sunt avertizați de arhipăstorii și păstorii lor despre marea primejdie pe care o ascunde globalizarea și, în particular, primirea actelor biometrice cu cip. Astăzi mulți Ortodocși se bucură că au posibilitatea să călătorească peste hotare, că ei nu mai au nevoie de viză pentru călătorie, că noul pașaport este valabil nu 5 ani, ci 10.
Dar foarte puțini cunosc că în timpul fotografierii și preluării datelor biometrice ale omului există metode pentru aplicarea semnului-peceții laser pe frunte. Majoritatea Creștinilor Ortodocși nu știu că scanarea biometrică laser și primirea acestui semn-pecete este pierzătoare de suflet. Ei nu cunosc acestea pentru că lor nu le explică nimeni și nici măcar nu se vorbește despre asta. Sau, și mai rău, neștiind ei înșiși toate acestea, păstorii neinformați despre această problemă pur și simplu îi adorm pe oameni.

Ei le spun: „nu e nimic grav”, „aceasta e doar o necesitate tehnică a timpului nostru”, „globalizarea și preluarea biometriei e o etapă a progresului tehnic al omenirii”, „asta e foarte comod și accelerează lucrul vameșilor și a altor servicii care verifică documentele personale”, „acestea sunt necesare pentru lupta împotriva terorismului și a criminalității în lume” ș.a.m.d.

Aplicarea semnului laser, a tatuajului laser se face la distanță, nu este dureroasă și însuși semnul rămâni invizibil pentru ochiul liber. Semnul se poate citi doar printr-o scanare specială cu laser. Spre exemplu în unele aeroporturi deja sunt astfel de cabine speciale în care are loc scanarea laser a feței omului și citirea semnului „invizibil” pentru ochiul liber. Astfel de dispozitive, scanere, sunt în toate secțiile în care se face „fotografierea” pentru pașaportul biometric, iar de fapt acolo are loc aplicarea semnului fiarei și identificarea algoritmului individual al funcțiilor creierului omului pentru influența și înrobirea ulterioară a omului însuși.

1

Orificiul rotund mai mare din partea de jos este cameră foto, iar cel mai mic de sus este pentru laser.

Oamenilor care au primit semnul sau cipul și la care a fost identificat algoritmul individual al funcțiilor creierului, li se poate introduce un program informatic, le pot fi influențate emoțiile, simțurile, gândurile și voința. Astfel majoritatea oamenilor nu discern când diavolul îi ispitește prin gânduri, căci oamenii acceptă gândurile vrăjmașului ca și cum ar fi ale lor proprii. Asemenea și în cazul influenței prin calculator. Pentru majoritatea oamenilor această manipulare tehnică a omenirii rămâne ascunsă – taina fărădelegii. Principalul scop al influenței tehnice asupra conștiinței și voinței omului este de a face din el un biorobot lipsit de voință pentru vicleanul antihrist ce va să vină.
Înșelările globaliste sunt foarte diverse, dar pentru oameni ele sunt foarte atractive, comode și profitabile. Astfel prin polița medicală, în care este folosit numărul SNILS – numele numeric personal, care în calculator se citește prin trei de șase, numele antihristului – oamenii beneficiază de ajutor medical. Prin cardurile electronice, pașapoarte biometrice, pașapoarte cu trei de șase – numele antihristului, poți cumpăra și vinde, poți să iei bani din bancă, să călătorești în diferite țări, să vorbești la telefon la un tarif convenabil etc.

În genere în curând globaliștii-sataniști vor scoate din circuit banii obișnuiți, iar toate vânzările și cumpărările se vor face prin cipuri și carduri cu numele lui antihrist – 666.

Oamenii neîmbisericiți și cei neduhovnicești pot spune: „Și ce? E o nimica toată, numele numeric al lui antihrist, mie chiar mi-e foarte comod și convenabil să trăiesc cu aceste documente electronice”.

Dar oamenii care cred și îl iubesc pe Dumnezeu gândesc așa: „Eu nu pot să primesc aceste documente drăcești. Nu pot să fiu un vânzător și un trădător de Hristos”. Omul ortodox ține minte cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos spuse în Apocalipsa Sf. Ap. Ioan Teologul: „Fii credincios până la moarte şi îţi voi da cununa vieţii” (Apoc. 2:10). Iar soarta vânzătorilor și trădătorilor este focul veșnic.

Nouă, ortodocșilor, ne e foarte neconvenabil să fim cu antihrist.

Nouă, ortodocșilor, ne este chiar foarte convenabil să fim cu Hristos și să nu-l primim pe antihrist, să nu nimerim în cursele globale antihristice, în închisoarea globalistă, în focul veșnic.
În timpul apropiat sataniștii masoni vor să îi numeroteze și să le implanteze cip tuturor oamenilor, să-i pecetluiască pe toți cu semnul fiarei. Dacă unele suflete după primirea semnului sau cipului se vor ruga cu osârdie și se vor împotrivi inoculărilor făcute prin calculator și cip, atunci astfel de oameni vor fi pur și simplu „deconectați” din societate. Culegând numele numeric al acelui om, slugile lui antihrist vor putea să-l omoare, transmițând un semnal către cipul său sau, cunoscând algoritmul individual al funcțiilor creierului acestui om, îi vor opri inima sau îi vor face hemoragie cerebrală.
Foarte important!!! Principala informație biometrică despre om nu este amprenta irisului, nici biometria feței sau a degetelor, principala informație biometrică despre om este algoritmul individual al funcțiilor creierului. În timpul așa-numitei preluări a datelor biometrice are loc aplicarea unui semn laser și identificarea acestui algoritm al funcțiilor creierului care este unic pentru fiecare om.

După asta se săvârșește o deplină supunere duhovnicescă a libretății omului, omul nimerește în cursele magiei tehnotronice, se stabilește legătura creierului uman cu calculatorul mondial pe nume „fiara”, un astfel de om va deveni un bioobiect lipsit de voință – rob al lui antihrist.

Creștini Ortodocși, nu primi codurile personale, nu dați datele biometrice, nu luați pașapoarte biometrice și alte carduri și documente electronice, nu luați cipuri!

Fiți credincioși Domnului nostru Iisus Hristos! Mântuiți-vă sufletele!

Ortodocși, auziți încă și încă o dată: nu luați codurile personale, nu dați acordul pentru preluarea datelor biometrice, nu luați actele biometrice! Nu schimbați veșnicia fericită pe o lingură de terci drăcesc! Aceasta e calea spre veșnica pierzanie a sufletului vostru nemuritor! Acesta e un mijloc pentru a vă prinde în cursele satanice și a vă despărți de Domnul Iisus Hristos!

Astăzi Ortodocșii trebuie să înceteze orice călătorii dacă plata pentru aceste călătorii este primirea pașaportului biometric, a vizei biometrice, a permisului de conducere biometric, primirea numărului și semnului fiarei, adică necredința și trădarea de Hristos!

Astăzi Ortodocșii care vor să-și păstreze sufletele pentru Hristos nu mai pot merge nici în Athos, nici în Ierusalim. Pentru a merge în Sfântul Munte este nevoie de pașaport cu trei de șase, viză biometrică sau pașaport biometric, trebuie primit diamonitirionul cu trei de șase. Pentru a merge în Țara Sfântă e suficient un pașaport simplu, dar pentru a ieși din Israel deja se solicită datele biometrice. Atenție, capcana se închide!

Astăzi e mai bine ca Ortodocșii să stea locului, să trăiască și să lucreze în sate, să se roage și să fie cu Dumnezeul cel Viu – să se mântuiască pentru Împărăția Cerurilor, decât să călătorească, să cumpere și să vândă, dar să-și piardă sufletul și să ardă veșnic în gheenă cu satana!

Globalizarea este legată nemijlocit cu ecumenismul. Globalizarea și ecumenismul sunt cele două coarne ale lui antihrist, două pârghii ale puterii lui satana!

Masonii îmbrăcați în rasă aflați în funcții înalte au primit comandă de la masonii-sataniști să creeze o religie unică și „biserica” lui antihrist. Dogma pseudo-bisericii și pseudo-religiei lui antihrist este aceasta: un singur „dumnezeu” pentru toate religiile și popoarele, pentru „ortodocși” și alți „creștini”, pentru iudei, musulmani, buddiști, hinduiști, șamani și tot felul de vrăjitori. Anume asta propovăduiesc astăzi papa de la Roma, papa de la Moscova și papa de la Istanbul.

Anume cu acest scop ereticii-ecumeniști au „adoptat sobornicește” ecumenismul ca învățătură a Bisericii Ortodoxe la Soborul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse din 2-3 februarie 2016 și la pseudo-sinodul din Creta din 17-26 iunie 2016. Panerezia ecumenistă deschide ușa pentru toate ereziile osândite de Biserica noastră și pentru satanism, care astăzi este mărturisit în taină de Vatican și papa Romei.

În sec. XX flecarii ecumeniști ne spuneau cum că Biserica lui Hristos s-a împărțit în multe ramuri și că scopul ecumenismului este să refacă Biserica prin unirea tuturor confesiunilor și religiilor. Asta e erezie! E minciună și hulă!

Domnul nostru Iisus Hristos a spus: „Voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui” (Mt. 16:18). Iar ereticii ecumeniști Îl hulesc pe Domnul, de parcă Dumnezeu a spus un neadevăr.

Iar starea lucrurilor de fapt este aceasta: timp de două milenii mulți eretici diavolești s-au ridicat la luptă pentru a vătăma și a distruge Biserica lui Hristos, dar întotdeauna se ridicau râvnitorii pentru curăția Ortodoxiei și la cele Șapte Soboare Ecumenice Sfinții Părinți au apărat curăția învățăturii Bisericii. Și câte au trebuit să îndure?! Mărturisitorii Ortodoxiei erau bătuți, chinuiți, li se tăia limba și mâinile, erau întemnițați, surghiuniți, înfometați și executați. Dar Ortodoxia a biruit și va și birui!

Astăzi Ortodocșii au slăbit duhovnicește, Ortodocșii pierd sarea. Însă „Dumnezeu nu Se lasă batjocorit” (Gal. 6:7)! Domnul Iisus Hristos a spus: „Voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui” (Mt. 16:18). Prin mila lui Dumnezeu sunt și astăzi mărturisitori și râvnitori Ortodocși! Curăția Ortodoxiei va birui și astăzi! Iar fiara-antihrist cu coarnele rupte ale ecumenismului și globalismului împreună cu satana vor fi aruncați de vii în iezerul de foc (cf. Apoc. 20:10).

Ereticii-reformatori ai Bisericii aflați în funcții înalte, adică distrugătorii Bisericii, acționează cu curaj și îndrăzneală, iar episcopii care sunt chemați și puși de Dumnezeu să păzească Biserica și să păstorească oile lui Hristos, au căzut într-o frică mută. Preoții sunt nedumeriți: unii deschid ochii și devin mărturisitori și nu pomenesc pe ereticii-ecumeniști conform canonului 15 al Sinodului I-II din Constantinopol și canonului 3 al Soborului III Ecumenic; alții nu numai că nu calcă pe calea mărturisirii, ci chiar devin prigonitori ai mărturisitorilor Ortodocși; alții continuă să fie în nedumerire și continuă să aștepte ceva.

Mulți preoți care au tăcut și nu s-au împotrivit episcopilor ce s-au depărtat de Ortodoxie, episcopii care au „adoptat sobornicește” panerezia ecumenistă, astăzi pierd frica de Dumnezeu și evlavia, iar în bisericile lui Dumnezeu organizează concerte blasfemiatoare, spectacole, dansuri și prezentări acrobatice, arată filme și desene animate. Noi vedem cum roadele amare, otrăvitoare și întristătoare ale apostaziei – trădarea Credinței, ereziile, biruința duhului celui viclean, cuprind ca niște buruieni, ciulini și spini pe preoțimea care tace în fața apostaților ecumeniști.
Sărmanul popor ortodox la fel a obosit și e derutat, încercând să înțeleagă cine are dreptate și cine nu. Acei mireni ortodocși care s-au lămurit deja și înțeleg bine totul, se întreabă: unde să mergem? Unde și cum putem găsi un preot ce nu pomenește pe eretici?
Dragi frați și surori întru Hristos, uniți-vă întru Hristos, creați comunități Ortodoxe, rugați-vă sobornicește și căutați un preot credincios. Astfel de preoți există și ei vor deveni tot mai mulți și mai mulți. Rugați-vă cu osârdie către Dumnezeu și Maica Domnului, răbdați totul cu rugăciune, Domnul vă va trimite ajutor și mângâiere, vă va trimite un păstor Ortodox, Dumnezeu și Împărăteasa Cerurilor niciodată nu vă vor lăsa pentru credința voastră.
Răbdați, căci aveți pentru ce să răbdați. În curând situația se va schimba radical în întreaga lume. Va veni un Țar Ortodox Rus, care va zdrobi noua ordine mondială antihristică și va distruge globalizarea.Va veni un Țar Ortodox Rus care va face ordine în Biserica Ortodoxă, ecumenismul, globalismul, masoneria, satanismul și toate ereziile și apostaziile contemporane vor fi osândite, ereticii ecumeniști și pseudo-păstorii care tac vor fi înlăturați din catedrele arhierești și din parohii.
Ortodoxia va birui cu o putere mare și plină de har! La slujirea Bisericii lui Hristos vor fi puși Arhipăstori și păstori noi, adevărați, credincioși lui Dumnezeu și iubitori de Hristos. Va avea loc ultima propovăduire a Evangheliei lui Hristos în duhul Sfintei Ortodoxii în întreaga lume! Se va face o uniune va popoarelor frățești Ortodoxe! Ortodocși din toate țările, uniți-vă întru Hristos!

1

Peste 40 de soroace

Va veni un Țar, sluga lui Hristos!
Citește despre el în Biblie
Și așteaptă venirea sa!

Versuri de monah Mihail, 9.01.2017

Fraților și surorilor ortodocși, răbdați cu rugăciunea lui Iisus, nu acceptați numele numerice, nu acceptați actele electronice cu biometrie și cip, nu-i urmați pe ecumeniști și nu-i pomeniți. Fiți credincioși Domnului nostru Iisus Hristos, mergeți pe calea mărturisirii, rugați-vă pentru sănătatea Țarului Ortodox Rus ce va veni și pentru unitatea tuturor popoarelor Ortodoxe întru Hristos! Amin.

Ieroschim. Rafail (Berestov)
Ieroschim. Onufrie (Stebelev-Velasques)

3/16 iunie 2017
Pomenirea cuv. Varlaam de Hutin
Mutarea moaștelor sf. binecredinciosului țar Dimitrie de Uglici

danielvla.wordpress.com

Mesajul Părintelui Rafail Berestrov către Biserica Ortodoxa Rusa / „Patriarhul Kirill, dacă nu este general al FSB, este MASON. Nu lăsați acest lup să inducă in eroare turma lui Hristos!”

                         *

Părintele Rafail este unul dintre puținii giganți spirituali rămași în lume. Are 85 de ani. Este un schimonah care a petrecut mulți ani în mănăstirea Valaam și în prezent trăiește ca isihast în Muntele Athos. El a transmis un mesaj foarte important pentru toți creștinii ortodocși.

„Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

Arhi-păstori, salvați turma lui Hristos!

Protejați și păstrați oile lui Hristos, voi, care sunteți chemați, salvați-i de lupii răpitori în haine de oi, care înșală oile și le iau de la Hristos la satan.
Patriarhul Kirill, în cadrul numeroaselor întâlniri cu musulmani și evrei, a vorbit despre musulmani, evrei și ortodocși ca având același „dumnezeu”.
Aceasta este blasfemie! El s-a distanțat de Dumnezeul adevărat – Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt.
Episcopi, nu lăsați acest lup să inducă în eroare turma lui Hristos. Poporul ortodocs în simplitatea sa, cu atât de multă încredere și respect, îl tratează ca pe un Arhi-Păstor și Patriarh, dar voi știi și rămâneți tăcuți!
Și acesta este un păcat! Voi, ca apostoli ai lui Hristos, trebuie să vă dați viața pentru oile lui Hristos. El îi înșală, atrăgându-i în biserica antihristă.
Știu cine este Patriarhul Kirill: El – dacă nu este general al FSB, este mason (în mod sigur) și poate cardinal catolic. Este un eretic.
Știu că unii dintre voi sunteți masoni, care purtați și hainele preoțești și robele masonice albe și împreună cu alți Arhi-păstori faceți parte dintr-o lojă masonică. Să fiu surprins că voi, Arhi-păstorii, faceți parte din loje masonice, în tranșeele inamice?! Credeți în Hristos și mergeți la sataniști ?!
În Biserică au deschis poarta condamnatei pan-erezii a ecumenismului, iar acum prin ecumenism, în Biserică intră toate celelalte erezii condamnate de Sinoadele Sfinților Părinți; ocultismul și satanismul intră, de asemenea.
Dragi Arhi-păstori, protejați oile lui Hristos, protejați Biserica lui Hristos! Refaceți ceea ce a fost călcat în picioare: restaurați sobornicitatea (nu catolicismul roman) și sinoadele locale, distrugeți dictatura pontificală a Papei de la Moscova! Condamnați sinodul eretic cretan al lupilor!
Condamnăm, prin urmare, ecumenismul, care vrea să ne introducă în Biserica antihristă, respingem minciunile Consiliului Mondial al Bisericilor!
Acum, vă rog, dragi părinți, frați și surori, să vă rugați pentru Arhi-păstorii noștri, astfel încât Domnul să-i poată ajuta și să-i vindece de această atitudine timidă, pentru ca păstorii noștri să se ridice în apărarea Bisericii lui Hristos și a noastră, fiii săi.”

orthodoxaustralia.org viaortodoxinfo

Adresarea staretului Rafail (Berestov) catre arhierei, preoti si mireni

2

Fragmente traduse:

“Papa de la Roma, papa de la Moscova şi papa din Instambul fac aceeşi lucrare – pregătesc Biserica către venirea lui antihrist.”

“Are loc o lepadare masiva de Dumnezeu, oamenii sunt condusi catre apostazie si dusi in eroare. Globalizarea duce la pecetluirea oamenilor, li se impun semnul 666, bimetria, cipurile. Are loc satanizarea oamenilor. Cum de nimeni nu isi da seama de acest lucru?! Cum se poate de trait in liniste fara sa te opui acestor evenimente?”

“Nu trebuie sa stam in tacere, si trebuie sa ridicam vocea si sa ne ridicam intru apararea ortodoxiei.”

“Explicati oamenilor simpli despre taina faradelegii care are loc acuma in lume si aparati Sfinta Biserica si poporul pe care vi L-a dat Domnul nostru Iisus Hristos sa-l pastoriti.”

aparatorul.md

Duşmanii mântuirii noastre, vrăjmaşii lui Dumnezeu, au trecut cu toată hotărârea la atac. Ei pregătesc unirea cu „bisericile” eretice .

Iubiţi Arhipăstori şi Păstori ai Bisericii Ortodoxe Ruse, mă adresez vouă, eu, nevrednicul monah Rafail Berestov.

Duşmanii mântuirii noastre, vrăjmaşii lui Dumnezeu, au trecut cu toată hotărârea la atac. Ei pregătesc unirea (cu „bisericile” eretice – n.n.) şi prin acţiunile lor decisive vor să direcţioneze Biserica Ortodoxă pe calea pieirii, calea unirii. Vremurile pe care le trăim sunt bântuite de diferite învăţături greşite şi tălmăciri teologice false, pentru că noi, oamenii, suntem loviţi de înşelare.

E o mare înşelare atunci când cineva vrea să şteargă dogmele. Este o foarte mare înşelare diavolească atunci când cineva vrea să şteargă hotarele bisericeşti. În ziua de azi aceşti oameni nu mai văd clar care ne sunt hotarele şi nu se supun nici canoanelor, nici dogmelor bisericeşti, întărite la cele şapte Soboare Ecumenice şi care sunt stâlpul şi temelia adevărului (I Tim. 3, 15).

Este război, un război duhovnicesc, un război al satanei cu Dumnezeu dus prin Biserică, pentru a schimonosi adevărul şi pentru ca Duhul Sfânt, Duhul Adevărului să plece din Biserică atunci când se va săvârşi unirea cu ereticii. Pentru aceasta şi pregătesc ei acum unirea. Este prima etapă de unire a Sfintei Biserici Ortodoxe cu ereticii-catolici pentru a-l recunoaşte pe papă cap al Sfintei Biserici. Dar cum să fie ereticul pus cap al Sfintei Biserici?

Este o erezie catolică, papistaşă! Şi ca urmare – Duhul Sfânt, Duhul Adevărului va pleca din Biserică, şi toţi cei care îl vor primi şi îl vor pomeni pe papa, nu vor mai fi ortodocşi, ci eretici-catolici. Sau o vor face cu viclenie, zicând: „Pomeniţi-l pe patriarhul vostru“, iar patriarhul îl va pomeni pe papă. Este o mare viclenie. Dacă patriarhul îl va pomeni pe papă, înseamnă că el este catolic şi nu ortodox. Noi, însă, creştinii ortodocşi, nu-l vom pomeni pe patriarhul-catolic.

Mă adresez cu toată fermitatea, stăpânilor mei: mitropoliţi, arhiepiscopi şi episcopi ai Bisericii Ortodoxe Ruse. A bătut ceasul! Nu mai putem tăcea. Trebuie să spunem răspicat NU: un NU – ecumenismului! Un NU – unirii! Un NU – papismului! Un NU – catolicismului! Un NU – globalizării! Un NU – serghianismului! Un NU – renovaţionismului şi neorenovaţionismului!

Vă sfătuiesc să convocaţi Soborul Local al Bisericii Ortodoxe Ruse, fără acei ierarhi care sunt atinşi de erezii şi să osândiţi toate ereziile pe care le-au primit unii reprezentanţi ai Bisericii. Biserica este sfântă, de aceea în ea nu se pot conţine păreri greşite.

Faptul că reprezentanţii oficiali ai Bisericii vor la această etapă să se unească cu papismul şi să-l recunoască pe papa drept cap al Bisericii, este doar începutul căderii. În viitor ei, vrăjmaşii lui Dumnezeu, vrăjmaşii mântuirii noastre, nu se vor opri, vor vrea neapărat să se unească cu toţi cei auto-intitulaţi „creştini“. Şi nici după ce se vor uni cu toţi protestanţii, uniaţii, cu tot felul de monoteliţi, monofiziţi şi baptişti, care chipurile mărturisesc creştinismul, nu se vor opri. Fiindcă ei pregătesc „biserica“ satanei. Mai departe vor vrea unirea cu cu religia musulmană, cu religia satanistă iudaică, cu cea budistă şi chiar cu sataniştii de tot soiul şi cu vrăjitorii, după cum deja au practicat la adunăturile ecumeniste.

Aşadar, vă chem cu toată hotărârea, stăpânii mei, Preasfinţiţi ai Bisericii Ortodoxe Ruse, să apăraţi adevărul bisericesc. Nu se mai poate tăcea. „Nu avem unde da înapoi!“. A ne retrage înseamnă a pieri. Ştiţi oare că putem pierde Biserica Ortodoxă Rusă, după cum întreaga Europă a pierdut Ortodoxia. Ortodoxia se va duce în catacombe, ea va rămâne, învăţătura Ortodoxiei e de nebiruit.

Biserica lui Hristos este stâlp de nebiruit al adevărului (1 Tim. 3, 15), dar câţi oameni, câte milioane vor nimeri în labele diavolilor… Acum mă înţelegeţi?

Aşadar, vă chem pe voi, iubiţi Arhipăstori, să vă ridicaţi întru apărarea credinţei noastre ortodoxe, împotriva tuturor ereziilor şi dezbinărilor.

Dacă însă veţi tăcea şi nu vă veţi ridica întru apărarea Ortodoxiei, cu voi se va judeca Sf. Serafim de Sarov şi Hristos înfricoşător vă va acuza:

„Mie, nevrednicului Serafim, Domnul mi-a arătat că pe pământul Rusiei vor fi mari nenorociri. Credinţa Ortodoxă va fi călcată în picioare, arhiereii Bisericii lui Dumnezeu şi alte feţe duhovniceşti se vor lepăda de curăţia Ortodoxiei şi pentru aceasta Domnul îi va pedepsi cu asprime. Eu, nevrednicul Serafim, trei zile şi trei nopţi L-am rugat pe Domnul ca să mă lipsească pe mine de Împărăţia Cerească, iar pe ei să-i miluiască. Dar Domnul a răspuns: «Nu îi voi milui, pentru că ei învaţă învăţături omeneşti şi cu limba lor mă cinstesc pe Mine, iar inima lor departe de Mine stă…»

Orice dorinţă de a introduce schimbări în pravila şi învăţătura Sfintei Bisericii este erezie şi hulă asupra Duhului Sfânt, care nu se va ierta în veac. Pe această cale vor merge arhiereii pământului rusesc şi mânia lui Dumnezeu îi va răpune pe ei…“

Aşadar pocăiţi-vă, cât Domnul mai rabdă.

Poporul rus nu vă va susţine în lepădarea voastră. Veţi fi priviţi ca nişte trădători şi ca nişte iude. Şi doar acei Arhierei, care vor rămâne credincioşi Bisericii şi lui Hristos, vor fi în Biserica Sfântă, Ortodoxă.

Este necesar să fie convocat Soborul Ortodox Local, dacă reprezentanţii oficiali vor accepta al VIII-lea Sobor „tâlhăresc“, dacă vor primi ideile eretice de unire cu catolicii, dacă vor recunoaşte întâietatea papei şi a ecumenismului şi dacă vor încălca aşezămintele Apostoleşti în ceea ce priveşte faptul că preotul este bărbatul unei singure femei şi nu îi este permis să se însoare de două ori.

Acest sobor poate fi convocat de trei episcopi, sau de zece, sau de douăzeci… Aceasta va fi Biserica prigonită, însă noi, totţi creştinii ortodocşi, vom depune mărturie pentru ea. Credincioşii, care-L iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos, vor rămâne în Biserică.

La Sfântul Sobor sabia credinţei va curăţa toate ereziile. Această Biserică va fi Sfântă, Adevărată, Biserica Ortodoxă a lui Hristos curăţită. Iar ereticii vor fi osândiţi şi alungaţi afară împreună cu toate ereziile. Acea „biserică“ a satanei, zidită de apostaţi, care nu se va smeri în faţa sfântului Sobor şi va recunoaşte întâietatea papei în Biserică, şi nu a lui Hristos, se va uni cu celelalte confesiuni. Această „biserică“ o să fie a lui antihrist, fiind acea desfrânată, care şade pe fiară (Apoc. 17, 3). Iată încotro se îndreaptă reprezentanţii oficiali ai Biserici, iată încotro merg – către satana.

Soborul Ortodox, format din episcopi, preoţi, diaconi, călugări şi mireni, este un instrument canonic corect al Bisericii. Cu lama credinţei el curăţă toate rănile canceroase de pe trupul Sfintei Biserici Ortodoxe. Sfântul Sobor trebuie să osândească toate ereziile şi toate vătămăturile din conştiinţa omenească: şi sionismul, şi masoneria, şi socialismul, şi comunismul, şi democraţia ca fiind lepădări de Dumnezeu ce provoacă daune imense omenirii.

Din istorie cunoaştem că Împărăţia Ortodoxă nu a dăunat Bisericii şi omenirii, ci a contribuit la lărgirea împărăţiei şi întărirea Bisericii. Istoria demonstrează că Monarhia este orânduirea politică patriotică şi folositoare Bisericii. În Rusia Împăraţii erau persoane sfinţite. Monarhul este stăpân în casa sa şi el construia, nu distrugea şi nu provoca haos în propria ţară.

Iubiţi Arhipăstori, noi, preoţii ortodocşi, călugării şi mirenii vom fi cu voi, când vă veţi ridica întru apărarea adevărului şi vă vom susţine.

Aşadar închei şi vă zic direct, stăpânii mei, iubiţi episcopi, că dacă vreţi să vă mântuiţi, ridicaţi-vă, şi formaţi Soborul Local în Biserica noastră Ortodoxă Rusă. Chiar şi în taină, însă este necesar să fie format din câţiva episcopi, câţiva preoţi, diaconi, călugări şi mireni. E bine să fie reprezentanţi ai presei, jurnalişti, oameni credincioşi Ortodoxiei, pentru a da mărturie şi a povesti despre acest Sobor tuturor creştinilor ortodocşi.

Iertaţi-mă, iubiţi Prea Sfinţiţi, pe mine, păcătosul.

nevrednicul monah

Rafail Berestov

Pustnicul Rafail Berestov din Muntele Athos: Intreaga Ortodoxie este intr-un pericol nemaiauzit

Sunt necajit si sufar mult din cauza perspectivei groaznice a Sfintei Biserici Universale. Ma doare pentru intreaga Ortodoxie, pentru ca intreaga Ortodoxie este intr-un pericol nemaiauzit. Masonii, nu crestinii, ci masonii, pregatesc pentru noi al Optulea Sobor Ecumenic (cel talharesc – n.) la care ei vor sa rastalmaceasca intreaga noastra Ortodoxie. Duhul Sfant viaza in adevarata Biserica, in dreapta Biserica a lui Hristos. Invatatura lui Hristos sta in Adevar, dar masonii sau mai degraba diavolii, luptand cu Dumnezeu, insista ca Biserica noastra Ortodoxa sa imbratiseze ecumenismul, sa primeasca unirea (cu catolicii si ceilalti eretici – n.)

Biserica lui Hristos are o exprienta foarte mare in lupta cu ereziile. Totodata, in aceasta lupta, sa nu uitam ca intreaga Europa a fost ortodoxa, insa doar cateva tari au ramas ortodoxe. Nici Franta, nici Anglia, nici Germania, nici Italia nu au ramas in ortodoxie. Țarile europene au pierdut curatenia ortodoxiei. Ele au primit catolicismul, protestantismul si alte erezii. De aceea, noi, ortodocsii, trebuie sa intelegem si sa pretuim faptul ca suntem in Adevarata Sfanta Biserica Ortodoxa, despre care a spus Hristos: „voi zidi Biserica Mea si portile iadului nu o vor birui” (Matei 16, 18). Biserica ramane nebiruita, numai oamenii se intampla sa piarda harul pentru ca se lasa pervertiti de ispitele eretice, se departeaza de curatenia ortodoxiei si pier. Noi insa trebuie sa pastram curatia ortodoxiei, sa ne straduim sa o aparam. Noi suntem in stare sa aparam Sfanta Biserica Ortodoxa.”
In continuare, parintele a amintit de Unirea de la Ferara-Florenta cand in apararea curatiei Ortodoxiei s-a ridicat un singur om – episcopul Marcu din Efes.
La intrebarea despre adevarata nevointa a crestinului in vremurile noastre, parintele Rafail, a raspuns ca, precum se cuvine intotdeauna, trebuie sa ne rugam, sa ne nevoim, sa postim, sa urmam tipicul Bisericii privind posturile si rugaciunea. Totusi, cea mai mare nevointa in timpurile noastre este statornicia in credinta, caci, dupa cum spunea Cuv. Anatolie de Optina: „cine va ravni dupa Dumnezeu, dupa Sfanta Ortodoxie, aceluia Dumnezeu ii va socoti acestea ca nevointa”.
Trebuie sa pastram unitatea si sa incercam, cu toate puterile, sa avem si sa mentinem dragostea intre noi. Suntem Biserica luptatoare. Cu dusmanii Bisericii trebuie sa luptam, iar pe cei personali sa-i iertam din toata inima. Trebuie sa fim fierbinti in marturisirea credintei, iar daca ne vor propune painea sau crucea, vom alege crucea.
Pentru apropiatii nostri, care sunt inca departe de constientizarea semnelor apostaziei vremurilor noastre, care sufera de necredinta, de diferite necazuri, sa ne rugam cu rugaciunea lui avva Dorotei: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, milueste-l si pazeste-l pe robul Tau (numele) si pentru sfintele lui rugaciuni, miluieste-ma pe mine pacatosul”.
Parintele a mai vorbit despre cartea sa „Nabat” („Clopotul de restriste”), in care vorbeste despre faptul ca multi dintre arhierei – episcopi, arhiepiscopi, mitropoliti – au fost recrutati de catre dusmanii Ortodoxiei, de catre serviciile secrete comuniste si nu numai, pentru distrugerea Bisericii dinauntru. Astfel se explica faptul ca acestia spun cuvinte nebunesti, indreptate clar impotriva Adevarului dumnezeiesc. „Fiti intelepti, fratilor, nu pentru a judeca episcopii, ci pentru a intelege ca exista si lupi in piei de oi. Pentru a obtine cuget bun si a gasi duhovnici care osandesc globalizarea si ecumenismul,” a mai spus parintele Rafail.
La intrebarea cat de periculoasa este acceptarea noilor documente biometrice, parintele Rafail a spus ca oamenii care le primesc se primejduiesc duhovniceste.
Și, in continuare, vorbind despre rugaciunea lui Iisus, parintele Rafail a spus ca aceasta „nu e data doar noua, calugarilor, ci tuturor crestinilor ortodocsi. Caci spus este: „Rugati-va neincetat, pentru toate multumiti”. Rugaciunea lui Iisus, rostita cu pocainta si semnul crucii, ne ingradeste de toate ispitele diavolesti.” Acest lucru e foarte important acum, in vremurile apocaliptice, de pe urma, cand suntem afectati de influente diavolesti, vrajitoresti si psihotropice. E necesar sa rostim rugaciunea lui Iisus: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, iarta-ma si miluieste-ma pe mine pacatosul”. Parintele Rafail ne recomanda de fiecare data sa adaugam si cuvantul „iarta-ma”, care da o nota de smerenie si inima infranta, iar „inima infranta Dumnezeu nu o va urgisi”. Rugaciunea lui Iisus insotita de semnul crucii e rugaciune curata. De aceea parintele Rafail ne indeamna sa spunem rugaciunea lui Iisus facandu-ne semnul Crucii.

Sursa