Un preot binecuvântează enoriaşii cu furtunul, în biserică VIDEO

Un preot a fost înregistrat în timp ce udă cu furtunul enoriaşii veniţi la slujbă. Oamenii primesc cu smerenie binecuvântarea şi nu par deranjaţi de metoda inedită a feţei bisericeşti de a trimite apa sfinţită spre absolut toată lumea.

Imaginile au fost publicate pe Facebook de preotul Eugen Tănăsescu, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, care face scrie amuzat: „Când se udă grădina … Domnului!”.

Sursa

Despre inselarile dracesti de la Medjugorje, Fatima si Lourdes


Despre inselarile dracesti de la Medjugorje, Fatima si Lourdes

La Fatima, în ziua de 13 iulie 1917, arătarea care a luat chipul Maicii Domnului a spus: „Pentru a împiedica acest război, cer consacrarea Rusiei la inima mea neprihănită şi Sfânta Împărtăşanie, ca reparaţie, în primele sâmbete. Dacă vor fi ascultate cererile mele, Rusia se va convertişi va fi pace. (…) În cele din urmă, Inima mea neprihănită va triumfa. Sfântul Părinte îmi va consacra Rusia care se va întoarceşi se va da lumii un timp oarecare de pace” [13, 95].
Pe 8 decembrie 1942 Papa Pius al XII-lea a închinat întreaga lume Imaculatei Inimi a Mariei, iar la 7 iulie 1952, într -un mod cu totul special acelaşi papă a consacrat Imaculatei Inimi a Maicii Domnului toate popoarele Rusiei. „Prin această consacrare specială s-a urmărit să se ajungă la convertirea Rusiei, adică nu numai la îndepărtarea comunismului, ci, în realitate, la integrarea Rusiei în sânul Bisericii Catolice. (…) Pravoslavnica Rusieşi celelalteţări ortodoxe au fost acuzate pentru rătăcireaşi discordia de a se fi separat de unicul staul al lui Crist de la Roma, cerându -se ca aceste popoare separate să se reîntoarcă sub uniculşi veritabilul Păstor.

Totodată, consacrarea întregii lumi,şi în mod cu totul special a Rusiei, la cultul imaculatei inimi a Mariei rep rezintă o practică inovatoare a Bisericii Catolice care contravine spiritului evanghelicşi Sfintei Tradiţii. Căci ce poate însemna, în realitate, să i se consacre Mântuitorului Hristos sau Maicii Domnului întregul neam omenesc, deci inclusivşi credincioşii altor Biserici creştine, dimpreună cu mozaicii, cu musulmaniişi cu toţi păgânii, dar fără participarea liber consimţită?
În linia aceloraşi apariţii dubioase care duc la credinţe rătăciteşi care stabilesc, prin invizibile fire, o legătură cu demonul, a fost cazul petrecut la Lourdes în anul 1858. Fetiţa Bernadette a avut în total optsprezece viziuni. În ziua de Buna Vestire 1858, vedenia „Fecioarei Maria” a întâmpinat -o cu cuvintele: “Eu sunt Imaculata Concepţiune”. Această repetată şi accentuată mărturisire, aparent miraculoasă, prin care s-a confirmat încă o dată, pe aceeaşi cale, aparent miraculoasă, noua dogmă promulgată de Biserica Romano-Catolică, a contribuit şi mai mult la răspândirea şi înrădăcinarea rătăcirii respective în sufletele credincioşilor catolici. La vedenii s-a adăugat şi faptul că la locurile respective s-au petrecut multe vindecări neobişnuite, în special de paralizii, care i-au impresionat pe pelerini. (…)
Presupusele teofaniişi anghelofanii, în urma cărora au apărut rătăciri, dintre careşi cele pomenite, s-au petrecut în general cu copii sau adolescenţi, dinadins aleşi de către Ispititor, pentru ca nevinovăţia lor să servească drept garanţie a sfinţeniei acelor apariţii. Alteori au fost folosite în aceleaşi scopuri persoane în vârstă, foarte credincioase, dar uşor influenţabile, înclinate a crede tot ceea ce era învăluit în suprafiresc. În toate cazurile menţionate, nălucirile diferitelor întruchipări cereşti,şi în special ale Maicii Domnului, urmăreau să câştige încrederea vizionarilor prin tot felul de promisiuni, recompense şi aprecieri măgulitoare, flatându-le amorul propriu şi stârnind în sufletul lor un duh de mândrie şi de slavă deşartă. Vedeniile au comunicat şi secrete, pe care vizionarii nu aveau voie să le spună nimănui, ceea ce îi subordona şi mai mult nălucirii respective. Asemenea atitudini sunt însă potrivnice spiritului autenticelor teofanii, cunoscute din tradiţia Bisericii şi din Vieţile Sfinţilor” [45, 142-148] (Mihai Urzică, unul dintre puţinii care au analizat „apariţiile mariane” prin prisma Sfintei Tradiţii).
La Medjugorje, „Maica Domnului” i-a transmis unui preot catolic care rămăsese foarte mirat de faptul că un copil ortodox primise vindecare: „Musulmanii şi ortodocşii au aceeaşi calitate caşi catolicii, sunt egali în faţa Fiului Meuşi în faţa Mea; voi sunteţi toţi copiii Mei. Desigur, nu toate religiile sunt egale, dar toţi oamenii sunt egali în faţa lui Dumnezeu, aşa cum spune Sfântul Paul. (…) Cei care nu sunt catolici sunt şi ei creaturi făcute să ajungă într-o zi în casa Tatălui” [6, 90]. Tot acolo, dar doi ani mai târziu, i-a îndemnat pe catolici: „Iubiţi-i pe fraţii voştri, sârbii ortodocşi şi musulmanii, precum şi pe ateii care vă persecută.” [6, 101].

În articolul lui Ioan Butiurcă Medjugorie – dosarul unei mistificări, citim următoarele: „La un sfert de secol după ce a devenit unul dintre cele mai faimoase centre de pelerinaj din întreaga lume, Medjugorie a ajuns un spaţiu al «schismei, dezordinii religioase, neascultării şi activităţii anti-ecleziastice». Caracterizarea, care aparţine lui Ratko Peric, episcopul romano-catolic al aşezării bosniace, pune într-o lumină sumbră Medjugorie, considerat de milioane de persoane locul ales de Dumnezeu pentru a transmite mesaje întregii omeniri, prin intermediul Fecioarei Maria.”[1] „La un moment dat, în Medjugorie s-a vorbit despre un taximetrist care a călcat un bărbat plin de sânge. Acesta i-a dat şoferului o batistă plină de sânge şi i-a spus să o arunce în râu. În timp ce se îndrepta spre apă, taximetristul ar fi fost oprit de o femeie îmbrăcată în negru care i-a cerut să-i dea o batistă. Şoferul i-a oferit propria batistă, dar în acel moment a auzit-o pe femeie spunând: «nu aceasta, ci batista însângerată». Taximetristul i-a îndeplinit dorinţa, moment în care a auzit următoarele cuvinte: «Dacă ai fi aruncat batista în râu, sfârşitul lumii ar fi venit instantaneu». Vicka Ivankovic a notat în jurnalul ei că a întrebat-o pe «Gospa» dacă acest eveniment este adevărat, iar apariţia i-a răspuns: «Da, este adevărat. Bărbatul plin de sânge a fost fiul meu, Iisus, iar eu eram femeia în negru». Comentariul episcopului, menţionat în raportul său, «Adevărul despre Medjugorie», este elocvent: «Ce fel de teologie este aceasta? Din această mărturie reiese că Iisus vrea sa distrugă lumea dacă o batistă este aruncată în râu, iar Fecioara Maria este cea care salvează lumea!». (…) O serie de afirmaţii făcute de «Gospa» se bat cap în cap cu dogma Bisericii Catolice, conform căreia mântuirea se obţine numai în cadrul ei, prin credinţa în Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi în primatul papal: «Toate religiile sunt egale în faţa lui Dumnezeu» (Chronological Corpus of Medjugorje, p. 317), «Dumnezeu conduce toate confesiunile aşa cum un rege îşi conduce supuşii, prin intermediul slujitorilor săi» (Apariţiile de la Medjugorie – Svat Kraljevic, 1984, p. 58), «Musulmanii şi ortodocşii, la fel ca şi catolicii, sunt egali în faţa Fiului meu şi a mea, pentru că toţi sunteţi copiii mei» (Fecioara Maria apare în Iugoslavia – Pr. Marjan Ljubic).
Continuând studiile lui Mihai Urzică din volumul Biserica şi viermii cei neadormiţi, argumentam caracterul demonic al aşa-ziselor „arătări mariane” din spaţiul catolic. E bine că, în cele din urmă, până şi forurile catolice au înţeles că la Medjugorie are loc un fenomen înşelător
A aprecia dacă „arătările mariane” sunt sau nu înşelări nu se poate face decât dacă se ţine seama de mesajele rostite de aceste „arătări”. Dacă la Fatima s-ar fi arătat Maica Domnului, atunci cu siguranţă nu ar fi cerut catolicizarea Rusiei pravoslavnice. Dacă s-ar fi arătat la Medjugorje, nu i-ar fi împărţit pe oameni în catolici şi necatolici (ortodocşii fiind consideraţi astfel mai aproape de musulmani); ci poate i-ar fi sfătuit pe catolici să revină la dreapta-credinţă a ortodocşilor, care este credinţa Bisericii nedespărţite.
Deşi este o afirmaţie grea, afirmaţia lui Mihai Urzică referitoare la faptul că aceste apariţii sunt demonice este adevărată. Este singura apreciere care se poate argumenta cu ajutorul Sfintei Tradiţii. Celelalte aprecieri, deşi sunt făcute în numele dragostei şi al înţelegerii (şi sunt întărite de mărturia pelerinilor ortodocşi la aceste noi „locuri sfinte”), sunt pătate de noroiul înşelării.
Mihai Urzică mai scria: „Orice abatere de la dreapta credinţă şi de la adevăr este o rătăcire şi orice rătăcire are o origine tenebroasă, indiferent de mijloacele şi de căile prin care a provenit.Prin orice credinţă greşită pe care Ispititorul o provoacă, el urmăreşte să câştige încrederea credinciosului, a unor întregi comunităţi creştine, pentru a le compromite mântuirea sufletelor. Şi astfel, atât credinciosul care s-a înşelat cât şi clerul Bisericii care a girat asemenea cazuri dubioase şi obscure, ajung în cele din urmă să poarte stigmatul Satanei.
O rătăcire acceptată pe o astfel de cale şi strecurată în obştea credincioşilor cu binecuvântări sacerdotale antrenează apoi şi alte rătăciri mai mari, în măsura în care Dumnezeu îngăduie asemenea uneltiri ale Satanei, din pricina stării de păcat în care se află lumea. Dumnezeu pune astfel la încercare evlavia creştinilor şi înţelegerea nealterată a credinţei precum şi a bunei îndrumări pe care ei trebuie să o dea credincioşilor. Dar, din păcate, mulţi se poticnesc, iar unii dintre cârmuitorii turmei lui Hristos lasă să intre în staul lupi răpitori îmbrăcaţi în blană de oaie.
Va veni totuşi o zi – cândva – când atât ei cât şi toţi cei care s-au împărtăşit de falsele teofanii vor vedea, cu alţi ochi, că arătările de care s-au împărtăşit aveau, de fapt, coarne şi coadă de capră” [45, 148].
din cartea Darimarea idolilor de Danion Vasile

Sursa

Gheron Iosif isihastul ~ înșelat ori sfânt?

  „Iubiților, NU DAȚI CREZARE ORICĂRUI DUH, CI CERCAȚI DUHURILE, dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulții prooroci mincinoși au ieșit în lume. (1In 4,1)

  Fraților, suntem datori a cerca duhurile și a nu crede orbește ceea ce ni se spune. Deci avem poruncă să facem aceasta. De ce vă spun acest lucru? Am citit cartea „Starețul meu Iosif isihastul” și am considerat de neapărată trebuință să atrag atenția asupra acestei cărți, și cei ce vor voi să ia aminte bine vor face. Cartea este o contradicție totală asupra învățăturii Sfinților Părinți și a Sfintei Scripturi. De aceea, și pentru cei ce au citit deja această carte voi aduce mărturia Sfinților Părinți care dovedesc limpede și clar că, acest vestit gherondă s-a nevoit după a lui părere, după cum el a crezut de cuviință, neștiind că Sfânta Evanghelie spune altceva:

  „Dar toate să se facă cu cuviință și după rânduială.” (1Cor 14,40)

„Iar când se luptă cineva la jocuri, nu ia cununa dacă nu s-a luptat după legile jocului.” (2Tim 2,5)

„Pentru că Dumnezeu nu este al neorânduielii, ci al păcii.” (1Cor 14,33)

În această nevoință mult prea însemnată, de care se cutremură tot iadul, adică cea a rugăciunii lui Iisus, dacă nu te îndeletnicești cu ea după rânduiala Sfinților Părinți ai șanse uriașe să ajungi un ieșit din minți, un înșelat notoriu. Dar aceasta însemnă să cunoști bine Sfânta Evanghelie și scrierile Sfinților Părinți, ceea ce nu este deloc cazul cu acest „vestit” gherondă și cu ucenicii lui. Citind cartea veti vedea cotradicții înfricoșătoare, față de Sfânta Evanghelie și învățătura Sfinților Părinți. El cerea ca o condiție absolut esențială ascultare orbească, chiar și în cazul unei porunci greșite! Așa ceva este diabolic. El nu știa asta. Se vede chiar de la început cărții cum acest vestit gherondă este prea-plin de o trufie grosolană. La un moment-dat el îi cere „ucenicului” său să-i facă metanie, și asta de față cu lumea. Partea cu totul ciudată, este că acesta era doar un simplu mirean, dar totodată și gherondă, iar ucenicul lui era skimonah de foarte multă vreme și chiar cu vârsta era mai mare cu 12 ani. E de mirare, pentru că Evanghelia spune „că cel mai mic se binecuvintează de cel mai mare!” Acest gherondă, după care evanghelie se călăuzea?! Sunt foarte multe contradicții. Am adus câteva fragmente de la Sfântul Ignatie Briancianinov, pe această temă, ca să ne lămurim fiecare dintre noi, și să ne convingem că învățătura Sfintei Biserici este cu totul alta în comparație cu viața și învățătura acestui „vestit” gherondă. Iată ce ne spune acest mare sfânt a lui Dumnezeu:
„Vorba mincinoasă și vicleană nu poate să nu fie rea și vătămătoare. Împotriva unei asemenea meșteșugiri trebuie să ne purtăm cu băgare de seamă. Cercetează Dumnezeiasca Scriptură, spune Sfântul Simeon Noul Teolog, precum și scrierile Sfinților Părinți, mai cu seamă cele practice, pentru ca, punând alături de ele învățătura și purtarea învățătorului și starețului tău (a duhovnicului), să o poți vedea ca în oglindă și să o înțelegi. Ceea ce este potrivit cu Scriptura, să-ți însușești și să ții minte, iar ceea ce este rău și mincinos, să recunoști și să lepezi, ca să NU FII ÎNȘELAT. Să știi că în zilele noastre au apărut mulți înșelători și învățători mincinoși.”

Ofrandă monahilor contemporani  p 79

Editura Egumenița 2011
„Preacuviosul Grigorie Sinaitul spune: Îndeobște singura pricină a înșelării este trufia. În trufia omului, care este amăgire de sine, diavolul își află liman prielnic și îmbină amăgirea lui cu amăgirea de sine a omului. Orice om este mai mult sau mai puțin înclinat spre înșelare, fiindcă <chiar și cea mai curată fire omenească are în sine ceva trufaș>.

Întemeiate sunt preântâmpinările Părinților! Trebuie să fim foarte prevăzători, trebuie să ne păzim de amăgirea de sine și de înșelare. În vremurile noastre, când povățuitorii de Dumnezeu insuflați s-au împuținat cu desăvârșire, este nevoie de o deosebită prevedere, de o deosebită luare-aminte la sine. Acestea sunt de trebuință în toate nevoințele călugărești și mai cu seamă în nevoința rugăciunii, care e între toate nevoințele cea mai înaltă, cea mai mântuitoare, cea mai luptată de vrăjmași. <Cu frică să petreceți> (1Pt 1,17), îndeamnă Apostolul. Îndeletnicirea cu rugăciunea lui Iisus își are începutul său, urcușul său treptat, sfârșitul său fără de sfârșit. Este de neapărată trebuință a începe îndeletnicirea de la început, nu de la mijloc și nici de la sfârșit. Preasfințitul Calist, patriarhul Constantinopolului, descriind roadele duhovnicești ale acestei rugăciuni, spune: Nimeni din cei ce nu au deprins tainele sau dintre cei ce au trebuință de lapte să nu cuteze, auzind învățătura despre lucrarea harică a rugăciunii, a se atinge de ea. Este oprită o astfel de încercare la vreme nepotrivită. Cei ce au încercat-o și au căutat mai înainte de vreme ceea ce vine la vremea potrivită, care s-au străduit să intre în limanul nepătimirii aflându-se într-o așezare lăuntrică nepotrivită cu aceasta, sunt socotiți de către Părinți nu altfel decât ieșiți din minți. Nu poate a citi cartea cel ce nu a deprins slovele.

Ce înseamnă a începe îndeletnicirea cu rugăciunea lui Iisus de la mijloc și de la capăt, și ce înseamnă a începe această lucrare de la început?

De la mijloc încep acei începători care, citind în cărțile Părinților povețe privitoare la îndeletnicirea cu rugăciunea lui Iisus pe care Părinții le-au dat celor ce se liniștesc, adică monahilor ce au sporit mult în nevoința monahală, se apucă în chip nechibzuit să se călăuzească în lucrarea lor de aceste povețe. De la mijloc încep cei care se străduiesc, fără să se fi pregătit defel pentru aceasta, să urce cu mintea în biserica inimii și să înalțe rugăciune de acolo. De la sfârșit încep cei ce caută să descopere numaidecât în sine dulceața harică a rugăciunii și celelalte lucrări harice ale ei. Trebuie să începem de la început, adică să săvârșim rugăciunea CU LUARE-AMINTE si CU EVLAVIE, având ca scop POCĂINȚA, singura noastră grijă fiind ca aceste trei însușiri să însoțească totdeauna rugăciunea noastră.”

Expierențe ascetice  p 184-185.
„Sfântul Simeon Noul Teolog, cugetând la lipsa de sporire ce însoțește uneori rugăciunea și la neghinele înșelării care răsar din ea, pune atât lipsa de spor cât și înșelarea pe seama nepăzirii corectitudinii și înaintării treptate în rugăciune. Cei care vor să se suie la înălțimea rugăciunii, spune Teologul, să nu înceapă a merge de sus în jos, ci mai întâi să urce de jos în sus, la început prima treaptă a scării, apoi pe cea de-a doua, după aceea pe a treia, în fine pe cea de-a patra. În acest chip oricine poate să se înalțe de pe pământ și să suie la cer.”

Expierențe ascetice   p 186.
„Visătorul, odată cu primul pas făcut pe calea rugăciunii, iese din tărâmul adevărului, pășește pe tărâmul minciunii, pe tărâmul satanei, se supune de bunăvoie înrâuririi satanei. Sfântul Simeon Noul Teolog zugrăvește astfel rugăciunea visătorului și roadele ei: El ridică spre cer mâinile, ochii și mintea, își închipuie în mintea sa – asemenea lui Klopstock și lui Milton – sfaturile dumnezeiești, bunătățile cerești, cinurile sfinților îngeri, locașurile îngerilor; pe scurt, adună în închipuirea sa toate cele auzite din Dumnezeiasca Scriptură, le cercetează în vremea rugăciunii, caută la cer; prin toate acestea își stârnește sufletul său către dumnezeiasca dorire și dragoste; câteodată varsă lacrimi și plânge. În acest chip, inima lui se trufește încetul cu încetul, fără a pricepe el aceasta cu inima; i se pare că cele săvârșite de el sunt rodul harului dumnezeiesc spre mângâierea lui și roagă pe Dumnezeu ca să-l învrednicească a petrece pururea în această stare. Acesta este semnul înșelării. Un asemenea om de s-ar liniști cu liniștire desăvârșită nu poate să scape de nebunie și sminteală.”

Expierențe ascetice  p 192.
„Nu primi nicicum, spune Preacuviosul Grigorie Sinaitul, dacă vei vedea ceva cu ochii cei simțiți ori cu mintea, în afară ori înlăuntru tău, de-ar fi chipul lui Hristos, sau chip de înger, sau al vreunui sfânt, sau dacă ți se va arăta lumină,… Fi cu luare-aminte și pază! Nu-ți îngădui a te încrede în ceva, nu arăta învoire cu gândul și cu glasul la nimic, nu te încrede în grabă vreunei arătări, de-ar fi ea adevărată și bună; fi rece către ea și înstrăinat, păzind statornic mintea ta lipsită de închipuiri, fără a alcătui în sine vreun chip și fără a fi întipărită de nici un chip. Cel ce a văzut oarece cu mintea sau cu simțurile, de-ar fi vedenia și de la Dumnezeu, și o primește cu grăbire, lesne cade în înșelare, cel puțin, își descoperă aplecarea spre înșelare, primind vedenia cu grabă și ușurătate.”

Expierențe ascetice   p 193.

Editura Sophia 2008.
„Toate felurile de înșelare demonică la care se supune cel ce se nevoiește în rugăciune apar ca urmare a faptului că LA TEMELIA RUGĂCIUNII NU ESTE PUSĂ POCĂINȚA, că pocăința nu s-a făcut izvorul, sufletul, scopul rugăciunii. Dacă cineva, spune Preacuviosul Grigore Sinaitul, în încrederea în sine întemeiată pe părerea de sine, visează să ajungă la stări înalte de rugăciune și a dobândit râvnă nu adevărată, ci satanicească; pe acela, diavolul îl prinde repede îl lațurile sale, ca pe un slujitor al său. Oricine se silește să intre la nunta Fiului lui Dumnezeu nu în veșminte curate și luminate, puse în rânduială prin pocăință, ci de-a dreptul în zdrențele sale, în starea omului vechi, de păcătoșenie și amăgire de sine, este aruncat în întunericul din afară: ÎN ÎNȘELARE DRĂCEASCĂ.”

Expierențe ascetice  p 191.

Editura Sophia 2008.
Pentru cei ce vor a se lămuri deplin, îi rog să citească tot capitolul „Despre Rugăciunea lui Iisus”, din cartea Expierențe ascetice, p 169.

Acuma, un alt aspect cutremurător pe care vreau să-l subliniez este faptul că în toată învățătura acestui „vestit” gherondă nu-și are loc pocăința !!! De ce oare? Când noi știm că primele cuvinte ale lui Hristos Dumnezeu când a început a propovădui, au fost:

   „Pocăiți-vă căci s-a apropiat Împărăția cerurilor.” (Mt 3,2)

Vedem la Sfinții Părinți că ei căutau toată viața lor pocăința, conștiința proprii păcătoșenii, plânsul pentru greșelile lor. Se rugau din adâncul inimii lor să le dea Bunul Dumnezeu pocăință adevărată, și început bun. Ori la acest gherondă vedem cu totul altceva: desfătări de har, vedenii cu nemiluita, până acolo a ajuns nebunia lor încât se călăuzeau în multe situații după vedeniile avute! Iar de pocăință nici măcar nu amintesc de ea!

Am să închei acest îndemn de luare-aminte cu un fragment luat chiar din cartea acestui gherondă, și asta ca să vedeți și voi cum a înțeles el și ucenicul lui de bază, a învăța această nevoință a rugăciunii:
„Vino micuțule, să te învăț să faci rugăciune! Eu nu știam nimic despre Rugăciunea minții. Vino la mine la kilie, mi-a spus el din nou. Dar chilia lui era mică ca un mormânt. Cum să încăpem amândoi? De aceea mi-a spus: Eu voi sta în picioare pe podea, iar tu vei sta tot în picioare, dar pe scândurile patului. Vom coborâ mintea noastră în inimă și vom spune <Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!> Și să vedem ce se întâmplă. Ai înțeles? Am înțeles. Dar ia aminte, cu mintea să spui, nu cu gura. În picioare tu și eu. Să fii atent și să nu moțăi! Nu, nu voi moțăi. Eu mă străduiam să înțeleg ceva din Rugăciunea minții, dar nu reușeam. Mă sileam  dar mintea mea cutreiera peste tot. După puțin timp părintele Arsenie (acesta fiind ucenicul cel mai apropiat) mă întreabă: Ai simțit ceva? Simți Harul lui Dumnezeu? Nu părintele meu. Afarăăă! De atâta timp să te rogi și să nu simți nimic? Mie mi s-a făcut inima atât de luminoasă și plină de bucurie, iar tu, nimic? Ce ești? Animal? Ce faci?”   p 224

~ Starețul meu Iosif isihastul.
Ei, fraților, cercetați și voi și veți vedea că altul era comportamentul Sfinților Părinți, iar cât despre învățătura acestora, sunt de-a-dreptul în contradicție cu ceea ce ne învață Sfânta Biserică.

Să stăm bine, să stăm cu frică, să luam aminte.

   „Iubiților, NU DAȚI CREZARE ORICĂRUI DUH, CI CERCAȚI DUHURILE, dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulții prooroci mincinoși au ieșit în lume. (1In 4,1)
~ un monah.

O româncă eretică va fi beatificată de Papa Francisc.

O româncă va fi beatificată de Papa Francisc. Povestea care a emoționat lumea catolicăO credincioasă catolică din România va scrie istorie la Vatican. Veronica Antal, căci despre ea este vorba, a fost ucisă acum 60 de ani, iar Biserica Catolică o va recunoaște ca un martir.

Veronica Antal a fost ucisă în anul 1958 când se întorcea de la biserică, iar un bărbat a vrut să o violeze. Aceasta s-a apărat, iar bărbatul a ucis-o.

Papa Francisc a cerut de-a lungul timpului mai multe lămuriri cu privire la această poveste reală care s-a petrecut în România acum zeci de ani.

În urma anchetelor făcute de clericii de la Vatican și de personalul care face astfel de expertize s-au aflat o serie de lucruri interesante, fapt pentru care Veronica Antal va fi beatificată.

Românca și-a dat viața pentru a-și apăra castitatea. S-a născut într-un sat din Moldova și a vrut să se călugărească, dar din cauza regimului comunist nu a putut.

În anii 50, toate mănăstirile catolice erau desființate de regimul lui Gheorghiu-Dej. Veronica a dorit să facă un jurământ de castitate, și tocmai de aceea Papa Francisc îi admiră felul în care a reușit să își apere credința.

Veronica Antal s-a născut într-o familie credincioasă. A fost crescută de nana ei, Serafina și era fiică unică.

Mama Veronicăi nu era de acord ca fiica ei să se călugărească, însă a lăsat-o să facă ce vrea. Din nefericire, pentru că a fost omorâtă, nu a mai reușit.

Veronica a fost înjunghiată de un tânăr pe nume Pavel Mocanu, în timp ce se întorcea de la biserică.

Pe un bilețel, Veronica scria: „Prefer să mor decât să îmi pierd fidelitatea pentru Dumnezeu”. Aceasta e scurta poveste a femeii care va face istorie la Vatican.

Sursa: Huff.ro

Nota mea:

Atentie la inselari! Un neortodox nu poate fi numit martir!
Sfantul Ciprian al Cartaginei a spus ca :

„asemenea oameni, chiar daca au fost ucisi in numele credintei lor, nu-si vor spala nici cu sange greselile lor. Vina dezbinarii e grava, de neiertat, si suferinta n-o poate purifica. Nu poate fi martir cel ce nu este cu Biserica. (…) Nu pot ramane cu Dumnezeu cei ce nu vor sa fie uniti cu Biserica lui Dumnezeu. Chiar daca vor arde pe rug sau vor fi dati fiarelor salbatice, aceea nu va fi coroana credintei, ci pedeapsa tradarii, si nu sfarsitul glorios al celui cu virtute religioasa, ci moartea din disperare. Unul ca acestia poate fi ucis, dar nu poate fi incoronat. Marturiseste ca e crestin, ca si diavolul care adesea minte ca e Hristos, caci Insusi Domnul ne atrage luarea-aminte si zice: «Multi vor veni in numele Meu spunand: Eu sunt Hristos, si pe multi vor insela.» Dupa cum el nu e Hristos, chiar daca inseala cu numele, la fel nu poate fi crestin cine nu ramane in Evanghelia lui Hristos si a adevaratei credinte” [221; 444].

Sfântul Ioan Iacob Hozevitul- Ispita creștinilor cu adevărat ortodocși din veacul de acum: „Pericolul vine de la frații cei mincinoși, cari sunt dușmani ascunși cu atât mai periculoși, cu cât cred că ei sunt frați curați. Predică și ei Ortodoxia, dar oarecum schimbată și prefăcută după placul lumii acesteia și a stăpânitorului acestei lumi

ISPITA CREȘTINILOR CU ADEVĂRAT ORTODOCȘI

(Din veacul de acum)

În Pateric scrie că sfinții Părinți ai Schitului au profețit despre neamul cel de pe urmă. A întrebat unul: Ce lucrăm noi? Și răspunzând unul dintre dânșii, Marele Avă Ishiron a zis: noi am lucrat poruncile lui Dumnezeu. Și iarăși întrebând a zis: cei de după noi ce vor face oare? Și a zis: vor face numai pe jumătate din cât am lucrat noi.

 Dar cei de după dânșii ce vor face? Și a zis: neamul acela nu va putea face nimic; ci le va veni ispită și cei care se vor afla încercați în vremea aceea vor fi mai mari decât noi și decât părinții noștri.
Ce ispită înfricoșătoare va fi oare, să se arate lămuriți cu toate că nu vor avea nici o lucrare și vor fi mai mari decât pustnicii cei mai minunați?
Ispita neamului celui de pe urmă a și sosit, mai grozav acum, cu apropierea venirii lui Antihrist încât amenință să-i piardă pe cei aleși.
Și nu-i atât de periculoasă ispita care vine de la vrăjmașii lui Dumnezeu, de la atei, de la cei cu grija numai la cele pământești sau de la cei destrăbălați cari nu pot ușor să vatăme pe creștini. Pericolul vine de la frații cei mincinoși, cari sunt dușmani ascunși cu atât mai periculoși, cu cât cred că ei sunt frați curați. Predică și ei Ortodoxia, dar oarecum schimbată și prefăcută după placul lumii acesteia și a stăpânitorului acestei lumi. Predica lor e ca o hrană prielnică care a început să se strice și în loc să hrănească, otrăvește pe cei cari o mănâncă. Ei aduc tulburare în rândul creștinilor. Aceștia sunt ispita cea mare a neamului celui de pe urmă. Despre ei a profețit Domnul că vor fi în veacul cel de apoi. „Mulți vor veni întru numele Meu și pe mulți vor înșela.” (Matei cap. 5)
Vorbesc și frații mincinoși de sfânta și prea dulce ortodoxie, de dragoste, de curăție, pentru fapta bună, de smerenie și de virtute, și ajută obștile creștinești. Cât de greu pentru ortodocșii cei curați și simpli să înțeleagă pe cine au înaintea lor. Cât e de ușor să fie atrași de ideile lor cele „filosofice” și să îi creadă. Dacă răscolește cineva adânc în sufletele acestor oameni, va găsi nu dragostea cea fierbinte pentru Dumnezeu, ci închinarea unui idol care se numește „om” (tradusă din grecește).
***
De multe ori înșeală răutatea, prefăcându-se în chipul faptei bune. După cum a spus și Sfântul Dorotei: Nici o răutate și nici unul dintre eresuri, nici însuși Diavolul nu poate să înșele pe cineva, numai dacă se preface în chipul faptei bune. După cum și Sf. Apostol zice că însuși Diavolul se închipuie un Înger luminat. Neghină numește Sf. Vasile cel Mare pe ereticii cari strică învățăturile Domnului și amestecându-se ei cu trupul cel sănătos al Bisericii ca, fiind nevătămați, să facă vătămare. (Din Catehismul Sf. Chiril Patriarhul Ierusalimului pag. 121)

Transcrierea s-a făcut după ediția: „Sfântul Ioan Iacob Romanul (Hozevitul) Din Ierihon către Sion. Trecerea de la pământ la cer” Jerusalem 1999, pagina 393

Textul a fost transcris și la http://sfioaniacobhozevitul.wordpress.com/

Sursa

Preotul Ciprian Staicu insultă și blestemă o creștină care i-a cerut un sfat duhovnicesc

În urmă cu câteva zile, o credincioasă din Bucureşti a adresat un memoriu preoţilor nepomenitori membri ai Sinaxei naţionale române a preoţilor, monahilor şi mirenilor nepomenitori din Biserică Ortodoxă Română, în care cerea un sfat referitor la situaţia domniei sale.

Memoriul a fost adresat şi preotului Ciprian Staicu, care a dat următorul răspuns:

„A ajuns si la mine memoriul. M-am prapadit de ras.

Raspunsul meu: nu ti-a fost de ajuns ca ai facut cu zambetul pe buze combinatia intre erezie si ortodoxie, mai ai si tupeul de a obosi pe parinti cu aiurelile astea?

Atata vreme cat eu particip la vreo sinaxa asemenea memorii – provenite din neurmarea terapiei in curs – nu vor fi luate in seama, pentru ca parintii ortodocsi sunt oameni intregi la minte, care se ocupa cu lucruri serioase, nu cu a motiva IN SCRIS cum o persoana sa stea si in erezie, si in ortodoxie.

Si, ca sa fie mai clar, cu puterea pe care o am de la Hristos esti legata – pe motiv de hulire a Ortodoxiei – de toate pacatele tale si oprita de la impartasanie pana cand un Sinod va anathematiza adunarea din Creta.

Continuă-ti terapia și nu mai stresa oamenii cu scaun la cap.”

Pr Ciprian Staicu

alte detalii aici.

Redacţia noastră a reuşit să obţină textul acelui memoriu, pentru a vedea ce anume a determinat răspunsul pe care l-a dat părintele Staicu. Îl prezentăm în continuare. Din mesajul cu care creştină şi-a însoţit memoriul rezultă că domnia sa sta la dispoziţia sinaxei pentru orice lămuriri pe tema pusă în discuţie în memoriu.


Sursa

Asa zisele „moaşte,,a ereticului Papa Ioan Paul al II-lea vor fi aduse la Cluj spre închinare

Credincioșii români au ocazia de a vedea și de a se ruga la moaștele unuia dintre cei mai cunoscuți și apreciați lideri ai Bisericii Catolice. Moaștele Sfântului Ioan Paul al II-lea vor ajunge, duminică, la Cluj, și vor fi expuse în Catedrala Greco-Catolică „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca.

Un personaj extrem de important la nivel mondial, Ioan Paul al II-lea a fost capul Bisericii Catolice în perioada 1978-2005. Acesta a fost cunoscut drept un papă al premierelor, trecând granițe religioase și culturale vechi de secole, în încercarea sa de a răspândi înțelegerea și iubirea printre semenii săi.

În timp pontificatului său, Papa Ioan Paul al II-lea a ajuns și pe meleaguri românești, în 1999, atunci când, fermecat de frumusețile țării, a numit România „Grădina Maicii Domnului”. După trecerea sa în neființă, în 2005, Ioan Paul al II-lea a fost beatificat, pe 1 mai 2011, iar mai apoi a fost trecut în rândul sfinților, în data de 27 aprilie 2014. SURSA