Iulie

1

Acatistul Sfintilor Cosma si Damian din Roma, doctori fara arginti (1 iulie)

Rugaciunile începatoare, apoi:

Condacul 1:

Cei alesi facatori de minuni, rabdatorilor de patimi ai lui Hristos si doctori prea întelepti, care în dar dati sanatate celor ce sunt în boli, cele de lauda aducem voua, sprijinitorilor nostri si ajutatorilor întru necazuri; iar voi, fiind vase alese ale harului, vindecati ranile noastre cele sufletesti si cele trupesti. Pentru aceasta, slavind pe Dumnezeu cel minunat întru sfintii Sai, pe voi cu osârdie va fericim: Bucurati-va, Cosma si Damiane, sfintilor doctori cei fara de arginti si prea slavitilor facatori de minuni.

Icosul 1:

Râvnind vietii celei îngeresti, ati defaimat cele pamântesti, si încununându-va cu nevointa muceniciei, v-ati învrednicit sa priviti fata Domnului puterilor. Deci rugati-va cu sârguinta pentru noi cei ce alergam cu sârguinta catre ajutorul vostru si cele de lauda strigam voua:
Bucurati-va, rugatori calzi pentru cei ce cinstesc sfânta pomenirea voastra;
Bucurati-va, ca voi casa, avutia si toate agoniselile parintilor întru nimic le-ati socotit;
Bucurati-va, care fara împutinare vindecati pe cei parasiti de doctori;
Bucurati-va, cei ce pe cei saraci cu milostivirea voastra i-ati hranit;
Bucurati-va, cei ce ati mângâiat pe cei ce sufereau de îndurarea inimii;
Bucurati-va, cei ce prin curatie si cu sfintenie v-ati asemanat îngerilor;
Bucurati-va, faclii ale luminii celei dumnezeiesti;
Bucurati-va, oameni ceresti si îngeri pamântesti;
Bucurati-va, ca voi crestinilor le sunteti scapare nerusinata;
Bucurati-va, cei ce v-ati smerit toata viata voastra chiar pâna la suflarea cea de pe urma întru slujirea Domnului;
Bucurati-va, primitorii cei prea luminati ai harului, vase ale Sfântului Duh;
Bucurati-va, grabnici ajutatori ai tuturor celor ce va cheama pe voi;
Bucurati-va, Cosmo si Damiane, sfintilor doctori cei fara de arginti si preaslaviti facatori de minuni.

Condacul al 2-lea:

Vazând bunul Dumnezeu începuturile voastre cele bune si osârdia voastra cea catre buna cinstire, ca toate cele pamântesti si bunurile lumii acesteia întru nimic socotindu-le, întru o necunoscuta osteneala ati petrecut, din dragoste pentru aproapele si sufletele voastre cu bunele moravuri le-ati împodobit, v-ati umplut de Duhul Sfânt, cu raza caruia sa ne stralucim si noi, cereti-ne de la Hristos Dumnezeu, ca împreuna cu voi sa-i cântam Lui: Aliluia.

Icosul al 2-lea:

Cu întelegerea adevaratei cunostinte de Dumnezeu ati învatat pe împaratul cel fara de lege, înteleptindu-l pe acela cu puterea cuvintelor voastre, prin care cu îndrazneala ati propovaduit pe Hristos. Drept aceea, laudând îndrazneala voastra, strigam asa:
Bucurati-va, cei ce nu v-ati lasat prinsi de înselarea împaratului celui nelegiuit;
Bucurati-va, cei ce cu îndrazneala ati marturisit înaintea lui adevarul lui Hristos;
Bucurati-va, cei ce nu v-ati temut de îndraznirea lui;
Bucurati-va, cei ce ati rusinat adunarile celor fara de lege;
Bucurati-va, propovaduitorii cei neînfricati ai adevarului;
Bucurati-va, nimicitorii slujirii idolesti;
Bucurati-va, luptatorii credintei celei drept slavitoare;
Bucurati-va, marturisitorii cei neclintiti, plini de Duhul rabdarii si al râvnei pentru slava lui Dumnezeu;
Bucurati-va, vestitorii cei fara de tacere ai poruncilor lui Dumnezeu;
Bucurati-va, povatuitorii credinciosi ai cugetarii de Dumnezeu;
Bucurati-va, solitarii cei de nadejde ai Împaratiei lui Dumnezeu pentru noi;
Bucurati-va, cei ce nu ne parasiti pe noi nici chiar dupa moartea voastra;
Bucurati-va, Cosmo si Damiane, sfintilor doctori cei fara de arginti si preaslaviti facatori de minuni.

Condacul al 3-lea:

Cu puterea celui Preaînalt, data noua înca din viata cea vremelnica, ati primit stapâ­nire de a tamadui minunat toate bolile; iar dupa moartea voastra mai cu seama v-a proslavit Dumnezeu pe voi cu multe faceri de minuni, ca toti sa alergam catre voi rugându-ne pentru tamaduirea de bolile trupesti, dar mai cu seama de cele sufletesti, si lui Dumnezeu cu mare glas sa-l strigam: Aliluia.

Icosul al 3-lea:

Având moastele voastre cele mult vindecatoare, ca pe o comoara de mult pret, ne bucuram si cu dragoste laudând darul tamaduirilor dat voua de la Dumnezeu, cu multumire strigam:
Bucurati-va, mijlocitorii cei calzi catre Dumnezeu pentru noi;
Bucurati-va, cei ce cugetarile cele elinesti întru nimic le-ati socotit;
Bucurati-va, faclii prea luminoase ale Romei;
Bucurati-va, luminatorii tarilor întuneca­te de ratacirea cea pagâneasca;
Bucurati-va, povatuitorii barbatiei si ai rabdarii;
Bucurati-va, caci rabdând fara de vina uci­derea cu pietre, sfârsit mucenicesc ati luat;
Bucurati-va, cei ce ati patimit din dragos­te pentru Hristos;
Bucurati-va, robii lui Dumnezeu cei ce ati primit de la Hristos Domnul cununi de biruinta;
Bucurati-va, cei ce ati aratat tuturor minunatul si prea frumosul chip al smereniei si al blândetei;
Bucurati-va, temelia cea neclintita a ortodoxiei:
Bucurati-va, slava cea luminoasa a rabdatorilor de chinuri;
Bucurati-va, frumosi tamaduitori, care de la nimeni n-ati luat plata pentru tamaduiri;
Bucurati-va, Cosmo si Damiane, sfintilor doctori cei fara de arginti si preaslaviti facatori de minuni.

Condacul al 4-lea:

Viforul cei mare al iutimii împaratului Carin n-a putut sa clinteasca sufletele voastre, si când credinciosii v-au ascuns într-o pestera oarecare de cei ce cautau sa va ia pe voi, de voie ati stat înaintea ostasilor strigând: pe noi luati-ne, caci noi suntem acei pe care îi cautati. Deci, înfasurati fiind cu lanturi, ati fost dusi la Roma. Iar noi sarutând credinta voastra si lanturile, cântam lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al 4-lea:

Auzind oamenii de la Roma dragostea voastra cea mare catre cei suferinzi si doctorisirea voastra cea minunata, de pretutindeni alergau catre voi cu credinta în harul lui Dumnezeu cel aducator de vindecari, ce lucra întru voi; si primind grabnica tamaduire, proslaveau pe Dumnezeu, iar pe voi, tamaduitorii lor cei milostivi va mareau, învatându-ne si pe noi sa va laudam asa:
Bucurati-va, propovaduitorii cei nebiruiti ai lui Dumnezeu cel adevarat;
Bucurati-va, cei ce cu buna biruinta ati luat arma Crucii lui Hristos.
Bucurati-va, doctorii cei buni si grabnici ajutatori ai celor suferinzi;
Bucurati-va, cei ce tamaduiti în dar pe toti cei neputinciosi;
Bucurati-va, cei ce izvorâti si acum tamaduiri din belsug;
Bucurati-va, milostivii mângâietori ai celor ce sunt întru nevoi si întru necazuri;
Bucurati-va, cei ce ne aparati în toate înconjurarile;
Bucurati-va, ocrotirea cea mântuitoare a celor lipsiti de ajutor;
Bucurati-va, preaslavita împodobire a celor drepti;
Bucurati-va, solirea noastra cea tare;
Bucurati-va, rugatorii cei sârguinciosi catre Dumnezeu pentru noi;
Bucurati-va, grabnici ajutatori ai tuturor celor ce va cheama pe voi cu credinta;
Bucurati-va, Cosmo si Damiane, sfintilor doctori cei fara de arginti si preaslaviti facatori de minuni.

Condacul al 5-lea:

Pe calea cea cu dumnezeiasca umblare, într-adevar ati mers robii iui Hristos, când erati dusi în legaturi la Roma, pentru ca nu v-ati închinat idolilor, ci lui Hristos unuia l-ati slujit, amare încercari ati rabdat, sfintilor; însa toate le-ati rabdat pentru Hristos cel ce v-a iubit Drept aceea, minunându-ne de rabdarea cea mare si de dragostea voastra cea tare catre Dumnezeu, împreuna cu voi cântam Lui: Aliluia.

Icosul al 5-lea:

Vazând împaratul ca prin puterea lui Hris­tos s-a tamaduit, lauda Aceluia l-a dat, iar noi slavind pe Dumnezeu, va fericim pe voi, placutii Lui slaviti, strigând asa:
Bucurati-va, cei ce ati iubit cele de sus mai mult decât cele de jos;
Bucurati-va, cei ce pe pamânt ati râvnit vietii celei îngeresti;
Bucurati-va, ca lepadând multimea dumnezeilor, de buna credinta cea parinteasca nu v-ati îndepartat;
Bucurati-va, ca toate avutiile voastre, dupa cuvântul Domnului le-ati împartit saracilor ca pe Hristos sa-L câstigati;
Bucurati-va, cei ce pe altii i-ati învatat nu numai cu cuvântul, ci mult mai vârtos cu fapta si cu rugaciunea neîncetata catre Dumnezeu;
Bucurati-va, cei ce aratati si acum izvorul tamaduirilor cel neîmputinat;
Bucurati-va, cei ce ne îmbogatiti pe noi cu revarsarea minunilor date voua de la Dumnezeu;
Bucurati-va, cei ce ati gatit în voi locas lui Dumnezeu;
Bucurati-va, grabnica auzire a celor lipsiti;
Bucurati-va, îngrijirea cea primita a celor necajiti;
Bucurati-va, nadejdea cunoscuta a celor deznadajduiti;
Bucurati-va, grabnica doctorisire a celor ce bolesc;
Bucurati-va, Cosmo si Damiane, sfintilor doctori cei fara de arginti si preaslaviti facatori de minuni.

Condacul al 6-lea:

Propovaduitori ai numelui lui Hristos fiind în viata voastra si acum marturisiti puterea Aceluia prin minunile ce sunt izvorâte de la icoana voastra, si dupa cum oarecând n-ati trecut cu vederea credinta unei femei oarecare, ci, aratându-va ei în vis, i-ati daruit usurare de boala, asa si rugaciunile noastre si glasurile de cântari auziti-le, o, sfintilor cei fara de arginti! Luati aminte la credinta si dragostea poporului vostru si acoperamântul vostru cel de sus daruiti-l celor ce va lauda pe voi si cânta lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al 6-lea:

Rasarit-a ca lumina dreptatea voastra, când ocarâti la judecata împaratului, ati zis catre el: noi nu tamaduim bolile cu viclesugul vrajitoresc, ci cu puterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dupa cum ne-a poruncit Acela zicând: pe cei bolnavi îi vindecati, pe cei leprosi îi curatiti, în dar ati luat, în dar sa dati. Drept aceea, minunându-ne de îndrazneala voastra, va fericim pe voi cu acestea:
Bucurati-va, cei ce ne-ati aratat noua pilda de tarie si de credinta;
Bucurati-va, cei ce va desfatati pururea de bucuria Raiului;
Bucurati-va, prea întelepti semanatori ai bunei credinte;
Bucurati-va, slaviti propovaduitori ai dreptei credinte;
Bucurati-va, dascalilor care povatuiti spre cer;
Bucurati-va, povatuitori cei neadormiti ai vietuirii celei curate si fara de prihana;
Bucurati-va, calzi ascultatori ai celor ce se roaga voua;
Bucurati-va, calauze catre mântuire prea alese si credincioase;
Bucurati-va, povatuitori buni ai celor ce vor sa vietuiasca cu buna credinta si placut lui Dumnezeu;
Bucurati-va, solitori de cele bune pentru toti cei ce cinstesc pomenirea voastra;
Bucurati-va, cei ce cu bine ati sfârsit alergarea voastra;
Bucurati-va, cei ce ati primit de la Stapânul Hristos cununile dreptatii;
Bucurati-va, Cosmo si Damiane, sfintilor doctori fara de arginti si preaslaviti facatori de minuni.

Condacul al 7-lea:

Vrând sa descoperiti puterea lui Hristos împaratului celui rau credincios, fiind plini de Duhul Sfânt ati zis: fii rusinat tu, o, Carine, si cu dumnezeii tai! Si îndata i s-a schimbat lui fata si grumazul i s-a sucit, si se ruga catre voi graind: iata acum vad ca sunteti robii adevaratului Dumnezeu. Deci va rog pe voi ca dupa cum vindecati pe altii, asa tamaduiti-ma si pe mine, ca si eu împreuna cu voi sa cânt lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al 7-lea:

Minunatilor rugatori pentru noi, tamaduitorii sufletelor si trupurilor noastre si mijlocitorii mântuirii vesnice, cu inima multumitoare, cântând cântare de lauda lui Dumnezeu cel ce ne-a daruit noua astfel de mari facatori de minuni, aducem si voua laudele acestea:
Bucurati-va, cei ce ati mirat cu rabdarea voastra pe îngeri;
Bucurati-va, cei ce ati luminat pe toti cu stralucirea minunilor voastre;
Bucurati-va, vindecatori grabnici si fara de plata de toate durerile;
Bucurati-va, cei ce prin sprijineala voastra tamaduiti pe cei slabanogiti;
Bucurati-va, cei ce ne însanatositi din bolile cele de nevindecat;
Bucurati-va, cei ce cu vrednicie ati savârsit nevointa pamânteasca a vietuirii voastre;
Bucurati-va, cei ce mijlociti pururea în fata lui Dumnezeu pentru noi cei goliti de fapte bune;
Bucurati-va, ca pe toti cei credinciosi si luminati cu stralucirea întelepciunii celei date voua de la Domnul;
Bucurati-va, rugatorii prea minunati pentru noi si sprijinitorii nostri;
Bucurati-va, vitejii rabdatori de patimi ai lui Hristos;
Bucurati-va, cei ce ati sfintit pamântul cu sângiuirile voastre;
Bucurati-va, cei ce ati vadit nebunia idoleasca;
Bucurati-va, Cosmo si Damiane, sfintilor doctori cei fara de arginti si preaslaviti facatori de minuni.

Condacul al 8-lea:

Vazând vietuirea voastra cea straina de lume, sa ne înstrainam si noi de desertaciu­nile aceleia, si mintea la ceruri ridicând-o, sa strigam catre voi, sfintilor cei fara de arginti: potoliti durerile izvorând vindecari pline de dar tuturor celor ce alearga cu osârdie spre ajutorul vostru si striga lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al 8-lea:

Toata viata voastra cea de pe pamânt umplând-o cu dragoste catre Dumnezeu si aproapele, sfintilor doctori fara de arginti, Cosmo si Damiane, si acum va aratati grabnici ajutatori tuturor celor ce va cheama cu credinta, nu numai celor ce alearga aproape la sfintele voastre moaste, ci si celor ce sunt departe izvorâti tamaduiri. Întru aceasta va aducem laudele acestea:
Bucurati-va, cei ce ati slujit cu credinta unui Dumnezeu, Celui slavit în Treime;
Bucurati-va, cei ce prea întelept ati ales singurul lucru ce este spre trebuinta;
Bucurati-va, ca în osteneala fara de oboseala si întru nevointa zilele si noptile voastre fara nici o trândavie le-ati petrecut;
Bucurati-va, ca printr-o astfel de viata a voastra strâmtorata si cu scârbe, slava lui Dumnezeu ati înmultit-o printre oameni;
Bucurati-va, ucenicii cei viteji ai lui Hristos;
Bucurati-va, ca învatatori si facatori ai poruncilor lui Hristos v-ati aratat;
Bucurati-va, ca voi cu numele celor mari sunteti numiti întru Împaratia cerurilor;
Bucurati-va, caci cu slava lui Hristos toata lumea, o, ati stralucit;
Bucurati-va, caci cu patima voastra ati luat nepatimirea;
Bucurati-va, ca voi cu moartea de mucenici nemurirea v-ati agonisit;
Bucurati-va, cei proslaviti în cer si pe pamânt ca îngerii;
Bucurati-va, ca purtând cununi si acum stati înaintea lui Dumnezeu;
Bucurati-va, Cosmo si Damiane, sfintilor cei fara de arginti si preaslaviti facatori de minuni.

Condacul al 9-lea:

Toata firea omeneasca s-a mirat de stra­lucirea harului lui Dumnezeu în voi, sfintilor Cosmo si Damiane, când nelegiuitul Carin, vazând minunile facute de voi întru numele Domnului Iisus Hristos, a crezut si a preaslavit pe Dumnezeu. Pentru aceasta si noi slavind pe Cel ce v-a dat voua o astfel de putere, cântam Lui: Aliluia.

Icosul al 9-lea:

Ritorii cei cu multa faima nu se pricep îndeajuns sa descrie multimea dragostei voastre, de care erati plini întru Domnul fata de oameni, sfintilor placuti lui Dumnezeu. Pentru aceasta din adâncul inimilor noastre strigam catre voi:
Bucurati-va, cei ce ati slujit Domnului vostru pâna la moarte;
Bucurati-va, cei ce aprinsi de focul dragostei lui Dumnezeu ati stins focul jertfelor idolesti;
Bucurati-va, cei ce ati iubit pe aproapele mai mult decât pe voi însiva;
Bucurati-va, ca pe cei bolnavi si neputinciosi i-ati cercetat;
Bucurati-va, cei ce nevoile celor sarmani le-ati preîntâmpinat;
Bucurati-va, mângâietorii celor întristati;
Bucurati-va, sprijinitorii celor deznadajduiti;
Bucurati-va, hranitorii celor orfani;
Bucurati-va, ajutatorii celor suferinzi;
Bucurati-va, slobozitorii celor asupriti;
Bucurati-va, ca sfârsind cu bine alerga­rea la Hristos v-ati înaltat;
Bucurati-va, ca întru Împaratia Lui salasluiti;
Bucurati-va, Cosmo si Damiane, sfintilor doctori cei fara de arginti si preaslaviti facatori de minuni.

Condacul al 10-lea:

Vrând sa mântuiasca pe cei multi, aratatu-va Domnul noua, pe voi facatorii Sai de minuni. Caci cine nu se va umili vazând compatimirea voastra cea fara de masura fata de toti. Deci cine nu va va ferici pe voi, caci nu numai pe oameni îi vindecati de neputinte, ci si dobitoacele le miluiti. Nu lepadati, deci, si rugaciunile noastre, ci revarsati neîmputinat peste noi toti milele voastre cele mari si bogate, ca sa strigam lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al 10-lea:

Ziduri sunteti tuturor celor ce lauda minunile voastre, o, doctori cei fara de plata si celor ce alearga la sprijinul vostru; ziduri si scuturi sunteti, care îngraditi de toate nevoile pe cei ce cu osârdie va cheama întru ajutor. Pentru aceasta si pe noi ne îngraditi de saracie, de necazuri si de boli, rugându-ne si cu caldura strigam catre voi:
Bucurati-va, cei ce ati întrecut întru rabdare taria adamântelor (diamantelor);
Bucurati-va, cei ce nevinovati ati suferit de la pizma unui iubitor de argint;
Bucurati-va, slaviti sprijinitori întru necazuri;
Bucurati-va, întarirea celor neputinciosi si obiditi;
Bucurati-va, îmbogatitorii prea îndurati ai celor saraci si lipsiti;
Bucurati-va, hranitorii cei milostivi ai celor flamânzi;
Bucurati-va, prea întelepti vindecatori ai celor cuprinsi de dureri si de boli grele;
Bucurati-va, calzi aparatori din toate înconjurarile necazurilor ai celor ce alearga catre voi cu credinta;
Bucurati-va, ca pomenirea voastra de toti e slavita pe pamânt;
Bucurati-va, ca numele voastre sunt scrise în ceruri;
Bucurati-va, ca preaslaviti sunteti de la Dumnezeu;
Bucurati-va, Cosmo si Damiane, sfintilor doctori cei fara de arginti si preaslaviti facatori de minuni.

Condacul al 11-lea:

Cântarea cea cu totul de umilinta, ce se aduce acum de catre noi, nu este de ajuns spre lauda preaslavitelor voastre nevointe si osteneli pe care le-ati luat în viata aceasta asupra voastra; însa îndraznind, cerem, ca primind rugaciunea noastra cea cu osârdie si pe noi sa ne izbaviti din nevoi cu rugaciunile voastre ca sa cântam lui Dumnezeu, cu inima umilita: Aliluia.

Icosul al 11-lea:

Minte stralucitoare de lumina si cereasca ati aratat oarecând înaintea lui Carin, mustrând ratacirea aceluia; iar acum prin nestricaciunea moastelor voastre si prin multimea minunilor, întariti dreapta credinta. Pentru aceasta cu multumita strigam voua:
Bucurati-va, cei ce ati propovaduit cuvântul cel ipostatic;
Bucurati-va, cei ce cu buna credinta ati surpat puterea idoleasca;
Bucurati-va, ca prin voi s-a calcat slujirea demonilor;
Bucurati-va, ca prin voi s-a propovaduit închinarea lui Hristos;
Bucurati-va, prea întelepti dascali ai tuturor faptelor bune;
Bucurati-va, ca dupa ostenelile pamântesti întru locasurile ceresti saltati;
Bucurati-va, caci si dupa mutarea voastra nu ne parasiti;
Bucurati-va, ca tuturor celor ce va cheama pe voi cu credinta le dati grabnic ajutor;
Bucurati-va, sfintilor doctori, caci vindecati bolile noastre;
Bucurati-va, cei ce nu îndepartati rugaciunile celor credinciosi;
Bucurati-va, cei ce mijlociti si pentru noi nevrednicii la scaunul lui Dumnezeu;
Bucurati-va, Cosmo si Damiane, sfintilor doctori cei fara de arginti si preaslaviti facatori de minuni.

Condacul al 12-lea:

Harul pe care vi l-a dat voua Domnul Dumnezeu ca sa tamaduiti toate neputintele cete sufletesti si trupesti, astazi ne-a adunat, ca sa cinstim pomenirea voastra, sfintilor fara de arginti, Cosmo si Damiane. Deci, cu cucernicie privind la cinstita icoana voastra si cu umilinta inimii cazând înaintea ei, rugam sa ne izbavim noi toti de toate relele si durerile, ca sa cântam toti lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al 12-lea:

Cântând minunile voastre, ostenelile si nevointele le laudam, fericim sfârsitul mucenicesc, cinstim mijlocirea si puterea voastra sprijin pentru toti care cer ajutorul vostru; marim pe Dumnezeu datatorul tuturor de bunatate, care ne-a daruit noua rugatori atât de minunati si cu umilinta strigam catre voi:
Bucurati-va, cei ce credincios ati propovaduit pe Iisus Domnul;
Bucurati-va, martorii viteji ai adevarului Lui;
Bucurati-va, calzi mijlocitori pentru noi la scaunul Lui;
Bucurati-va, doctorii trupurilor noastre cei cu buna îndurare;
Bucurati-va, mostenitorii Împaratiei cerurilor si ai bunatatilor celor vesnice;
Bucurati-va, nadejdea noastra cea tare în Dumnezeu;
Bucurati-va, cei ce izvorâti mirul cel binemirositor al vindecarilor;
Bucurati-va, cei ce îndepartati cu rugaciunile voastre puterea cea rea a patimilor;
Bucurati-va, datatorii de vindecari si izvoare de minuni;
Bucurati-va, stâlpii cei purtatori de lumina ai Bisericii si scuturi nemiscate;
Bucurati-va, doimea cea cu chip de lumina a înteleptilor celor fara de argint;
Bucurati-va, Cosmo si Damiane, sfintilor doctori cei fara de arginti si preaslaviti facatori de minuni.

Condacul al 13-lea:

O, prea minunatilor doctori fara de arginti, facatori de minuni, tainuitori si slavitii placuti ai lui Dumnezeu, Cosmo si Damiane, primiti aceste rugaciuni ale noastre, care se înalta din inima zdrobita, vindecati bolile noastre cele de multe feluri si prin calda voastra sprijineala cereti noua de la Hristos Dumnezeu izbavire de toate nevoile si necazurile, iertare greselilor noastre si nadejdea cea buna a mântuirii vesnice, ca sa ne învrednicim împreuna cu voi si cu toti sfintii întru nesfârsitii veci sa cântam lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru: Aliluia.

Rugaciune:

Catre voi, sfintilor doctori cei fara de arginti si facatorilor de minuni, Cosmo si Damiane, ca spre niste grabnici ajutptori si calzi rugptori pentru mântuirea noastrp, noi cei nevrednici plecând genunchii, alergpm si cazând cu osârdie strigam: nu treceti cu vederea rugaciunea noastra a celor pacatosi, neputinciosi, cazuti în multe faradelegi si care gresim în toate zilele si ceasurile.
Rugati pe Domnul ca sa tinda noua nevrednicilor robilor Sai milele Sale cele mari si bogate si sa ne izbaveasca pe noi de tot necazul si durerea, caci voi ati luat de la Domnul si Mântuitorul nostru Iisus Hristos harul cel neîmputinat al tamaduirilor pentru credinta cea tare, tamaduirea cea fara de plata si sfârsitul nostru cel mucenicesc. Auziti-ne pe noi cei ce ne rugam si cu mijlocirea voastra cea bine primita cereti de la Dumnezeu binecuvântare pentru noi toti; iarasi cazând cu sârguinta ne rugam: cereti-ne noua de la Domnul toate cele folositoare spre bine în viata noastra cea vremelnica, dar mai ales cele ce slujesc spre mântuirea cea vesnica, ca sa ne învrednicim prin rugaciunile voastre a primi sfârsit crestinesc fara de durere, nerusinat, cu pace si ca sa ne izbavim de toate uneltirile diavolesti si de munca de veci; iar ai Împaratiei cerurilor, celei fara de sfârsit si fericite, mostenitori sa fim. Asa, placutilor ai Lui Dumnezeu, nu încetati rugându-va pentru noi cei ce alergam catre voi cu credinta. Ca desi dupa multimea pacatelor noastre, nu suntem vrednici de milostivirea voastra, voi, fiind urmasi credinciosi ai iubirii de oameni a lui Dumnezeu, faceti ca sa aducem roade vrednice de pocainta si sa ajungem la odihna cea vesnica, laudând si binecuvântând pe Domnul si Dumnezeul si Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel minunat întru sfintii Sai, si pe Preacurata Maica Sa si sprijinitoarea voastra cea calda, totdeauna, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

*

1

Acatistul Sfântului Leontie de la Radauti (1 iulie)

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie. (de trei ori)
Împarate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le împlinesti; Vistierul bunatatilor si Datatorule de viata, vino si Te salasluieste întru noi si ne curateste pe noi de toata întinaciunea si ne mântuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte miluieste-ne pe noi (de trei ori).
Slava Tatalui si Fiului si Sfântului Duh.
Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.
Preasfânta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapâne, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.
Doamne miluieste! (de trei ori)
Slava Tatalui si Fiului si Sfântului Duh.
Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti în ceruri, sfinteasca-se numele Tau, vie Împaratia Ta, faca-se voia Ta, precum în cer asa si pe pamânt. Pâinea noastra cea de toate zilele da-ne-o noua astazi, si ne iarta noua greselile noastre precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi în ispita, ci ne izbaveste de cel rau. Ca a Ta este Împaratia, puterea si marirea, a Tatalui si a Fiului si a Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Miluieste-ne pe noi, Doamne, miluieste-ne pe noi, ca nepricepându-ne de niciun raspuns, aceasta rugaciune aducem Tie, ca unui Stapân, noi pacatosii robii Tai, miluieste-ne pe noi.

Slava Tatalui si Fiului si Sfântului Duh.

Doamne, miluieste-ne pe noi, ca întru Tine am nadajduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni faradelegile noastre, ci cauta si acum ca un milostiv si ne izbaveste pe noi de vrajmasii nostri, ca Tu esti Dumnezeul nostru si noi suntem poporul Tau, toti lucrul mâinilor Tale si numele Tau chemam.

Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Usa milostivirii deschide-o noua, binecuvântata Nascatoare de Dumnezeu, ca sa nu pierim cei ce nadajduim întru tine, ci sa ne mântuim prin tine din nevoi, ca tu esti mântuirea neamului crestinesc.

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatal Atottiitorul, Facatorul cerului si al pamântului, vazutelor tuturor si nevazutelor.
Si întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Nascut, Care din Tatal S-a nascut mai înainte de toti vecii. Lumina din Lumina, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, nascut, nu facut; Cel de o fiinta cu Tatal, prin Care toate s-au facut.
Care pentru noi, oamenii, si pentru a noastra mântuire, S-a pogorât din ceruri si S-a întrupat de la Duhul Sfânt si din Maria Fecioara, si S-a facut om.
Si S-a rastignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat si a patimit si S-a îngropat.
Si a înviat a treia zi, dupa Scripturi.
Si S-a înaltat la ceruri si sade de-a dreapta Tatalui.
Si iarasi va sa vina cu slava, sa judece viii si mortii, a Carui împaratie nu va avea sfârsit.
Si întru Duhul Sfânt, Domnul de viata Facatorul, Care din Tatal purcede, Cel ce împreuna cu Tatal si cu Fiul este închinat si slavit, Care a grait prin prooroci.
Întru una, sfânta, soborniceasca si apostoleasca Biserica.
Marturisesc un botez întru iertarea pacatelor.
Astept învierea mortilor.
Si viata veacului ce va sa fie.
Amin!

Doamne miluieste! (de 12 ori).
Slava Tatalui si Fiului si Sfântului Duh.
Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.
Veniti sa ne închinam împaratului nostru Dumnezeu.
Veniti sa ne închinam si sa cadem la Hristos, Împaratul nostru Dumnezeu.
Veniti sa ne închinam si sa cadem la Însusi Hristos, Împaratul si Dumnezeul nostru.

Psalmul 142

Doamne, auzi rugaciunea mea, asculta cererea mea, întru credinciosia Ta, auzi-ma, întru dreptatea Ta. Sa nu intri la judecata cu robul Tau, ca nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrajmasul prigoneste sufletul meu si viata mea o calca în picioare; facutu-m-a sa locuiesc în întuneric ca mortii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine si inima mea încremenita înlauntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am catre Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pamânt însetosat. Degrab auzi-ma, Doamne, ca a slabit duhul meu. Nu-ti întoarce fala Ta de la mine, ca sa nu ma aseman celor ce se coboara în mormânt. Fa sa aud dimineata mila Ta, ca la Tine îmi este nadejdea. Arata-mi calea pe care voi merge, ca la Tine am ridicat sufletul meu. Scapa-ma de vrajmasii mei, ca la Tine alerg, Doamne. Învata-ma sa fac voia Ta, ca Tu esti Dumnezeul meu. Duhul Tau cel bun sa ma povatuiasca la pamântul dreptatii. Pentru numele Tau, Doamne, daruieste-mi viata. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fa bunatate de stârpeste pe vrajmasii mei si pierde pe toti cei ce necajesc sufletul meu, ca eu sunt robul Tau.

Slava Tatalui si Fiului si Sfântului Duh.
Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Aliluia (de trei ori).

Dumnezeu este Domnul si S-a aratat noua, bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului (de trei ori).

Doamne miluieste! (de trei ori).

Slava Tatalui si Fiului si Sfântului Duh.
Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 50

Miluieste-ma, Dumnezeule, dupa mare mila Ta. Si dupa multimea îndurarilor Tale, sterge faradelegea mea. Mai vârtos ma spala de faradelegea mea si de pacatul meu ma curateste. Ca faradelegea mea eu o cunosc si pacatul meu înaintea mea este pururea. Tie unuia am gresit si rau înaintea Ta am facut, asa încât drept esti Tu întru cuvintele Tale si biruitor când vei judeca Tu. Ca iata întru faradelegi m-am zamislit si în pacate m-a nascut maica mea. Ca iata adevarul ai iubit; cele nearatate si cele ascunse ale întelepciunii Tale, mi-ai aratat mie. Stropi-ma-vei cu isop si ma voi curati; spala-ma-vei si mai vârtos decât zapada ma voi albi. Auzului meu vei da bucurie si veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fata Ta de la pacatele mele si toate faradelegile mele sterge-le. Inima curata zideste intru mine, Dumnezeule si duh drept înnoieste întru cele dinlauntru ale mele. Nu ma lepada de la fata Ta si Duhul Tau cel sfânt nu-l lua de la mine. Da-mi mie bucuria mântuirii Tale si cu duh stapânitor ma întareste. Învata-voi pe cei fara de lege caile Tale si cei necredinciosi la Tine se vor întoarce. Izbaveste-ma de varsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide si gura mea va vesti lauda Ta. Ca de ai fi voit jertfa, ti-as fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrânta si smerita Dumnezeu nu o va urgisi. Fa bine, Doamne, întru buna voirea Ta, Sionului, si sa se zideasca zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptatii, prinosul si arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tau vitei.

Tropar… glas 8

Cu nevointe duhovnicesti toata viata ti-ai petrecut-o si primind jugul arhieriei cu smerenie si cu frica lui Dumnezeu ai slujit Biserica lui Hristos, pe care roaga-L sfinte preacuvioase Ierarhe Leontie sa mântuiasca sufletele noastre.

Condacul 1:

Preacuviosului ierarh, iubitorului de nevointe duhovnicesti, înteleptului pastor al turmei celei cuvântatoare încredintate din voia lui Dumnezeu, folositorului celor bolnavi si întaritorului dreptei credinte cu dragoste sa-i cântam: Bucura-te, Sfinte preacuvioase parinte Ierarhe Leontie!

Icosul 1:

Auzind glasul Evangheliei – intrati pe poarta cea strâmta si mergeti pe calea cea îngusta care duce la viata -, din copilarie ai pasit pe aceasta cale, luând cu dragoste jugul lui Hristos si cu totul ai urmat Lui, lepadându-te de sine, pentru care laude ca acestea aducem tie, sfinte Ierarhe Leontie:
Bucura-te, rugatorule fierbinte catre Dumnezeu;
Bucura-te, ca prin rugaciunile tale se risipesc uneltirile diavolilor;
Bucura-te, ca iubind rugaciunea teolog te-ai facut;
Bucura-te, ca mintea si inima pururea catre Domnul le-ai avut;
Bucura-te, vazatorule de Dumnezeu;
Bucura-te, ca prin rugaciunea necontenita îngerilor te-ai asemanat;
Bucura-te, ca nevointele tale sihastresti cu neîncetate rugaciuni le-ai luminat;
Bucura-te, ca rugaciunile tale scara catre cer ti s-au facut;
Bucura-te, ca prin rugaciunile tale mângâiere ai dat celor ce veneau la tine;
Bucura-te, ca pe cei din primejdii cu rugaciunile tale i-ai izbavit;
Bucura-te, izbavitorule de patimile cele trupesti si sufletesti;
Bucura-te, întarirea credinciosilor;
Bucura-te, Sfinte preacuvioase parinte Ierarhe Leontie!

Condacul al 2-lea:

Catedrala Radautilor ca un rai duhovnicesc ti-a fost tie parinte preaiubitorule al credintei ortodoxe, aici cu slavitii voievozi te-ai unit în sfintele rugaciuni catre Dumnezeu pentru Biserica si tara stramoseasca, cântând neîncetat cu acestia lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Preaiubitor de liniste sihastreasca fiind, catre obstea cea mare a Laurei te-ai îndreptat, unde cu nevointele duhovnicesti mintea ti-ai luminat cu lumina cunostintei de Dumnezeu, pentru care aceste laude aducem tie:
Bucura-te, omule ceresc în trup pamântesc;
Bucura-te, a îngerilor preaminunata privire;
Bucura-te, desfatarea raiului;
Bucura-te, chivernisitorule preaîntelept al Tainelor lui Dumnezeu;
Bucura-te, a cuviosilor cununa;
Bucura-te, a lavrei tale ocrotitor;
Bucura-te, al calugarilor preaîntelept îndrumator;
Bucura-te, ca pentru curatia sufletului tau harul preotiei ti s-a dat;
Bucura-te, ca pe aceasta cu smerenia inimii ai încununat-o;
Bucura-te, ca pe tine jertfa preacurata te-ai adus slujind Sfintele Taine;
Bucura-te, ca toata viata ta lui Hristos ai dat-o;
Bucura-te, lauda preotiei lui Hristos;
Bucura-te, Sfinte preacuvioase parinte Ierarhe Leontie!

Condacul al 3-lea:

Cunoscând ca vrednicia slujirii preotesti numai oamenilor a fost data de Dumnezeu, la care îngerii din cer doar cu frica si cu cutremur privesc, tu cu acestia pururea ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Primind harul preotiei odata cu vrednicia de pastor al obstei sfintei manastiri Laura si mai mult ti-ai sporit nevointele duhovnicesti, curatindu-ti sufletul si luminându-ti mintea, pentru care laude ca acestea aducem tie:
Bucura-te, a manastirii Laura ocrotitor prin sfintele tale rugaciuni;
Bucura-te, preaînteleptule pastor duhovnicesc;
Bucura-te, parinte bun al celor straini;
Bucura-te, al dreptei judecati învatator;
Bucura-te, odihna duhovniceasca a nevoitorilor;
Bucura-te, a calugarilor lumina;
Bucura-te, înteleapta calauza spre mântuire;
Bucura-te, al tainicelor gânduri cunoscator;
Bucura-te, al celor slabi întaritor;
Bucura-te, iscusit învatator al cumpatarii;
Bucura-te, cel ce ai dat iertare spre îndreptare;
Bucura-te, pururea ostenitor întru rugaciune;
Bucura-te, Sfinte preacuvioase parinte Ierarhe Leontie!

Condacul al 4-lea:

Precum cerbul doreste apele curate ale izvoarelor asa si tu pururea ai dorit linistea sfintelor nevointe, silindu-te a ajunge, cu darul lui Dumnezeu, masura îngerilor cu care neîncetat ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

În pustie salasluindu-te, multi ucenici ti-ai facut, între care cel mai iubit tie si cunoscut noua a fost Daniil Sihastrul, parintele duhovnicesc al lui Stefan cel Mare, pentru care laude ca acestea aducem tie:
Bucura-te, privighetoarea pustiei;
Bucura-te, al doilea Moise întru rugaciune;
Bucura-te, cel ce în pestera tainica te-ai nevoit;
Bucura-te, vistierie a rugaciunii inimii;
Bucura-te, a Duhului Sfânt desfatata salasluire;
Bucura-te, neadormitule întru rugaciune;
Bucura-te, al postitorilor lauda;
Bucura-te, al pustnicilor întelept povatuitor;
Bucura-te, al diavolilor înspaimantare;
Bucura-te, vazatorule de Dumnezeu;
Bucura-te, Sfinte preacuvioase parinte Ierarhe Leontie!

Condacul al 5-lea:

Retras în linistea sihastriei Putnei, cercetat ai fost de catre calugari si credinciosi pe care i-ai folosit duhovniceste, cu darul lui Dumnezeu, caruia I-ai cântat neîncetat: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Precum lumina aprinzându-se în sfesnic, se pune ca sa lumineze celor din casa, asa si tu ai fost rânduit ca sa luminezi în sfesnicul slujirii arhieresti pe toti cei din casa lui Dumnezeu, Biserica noastra stramoseasca. Drept aceea laude ca acestea aducem tie:
Bucura-te, arhiereule al lui Hristros;
Bucura-te, cel mare între arhierei;
Bucura-te, îndreptator al credintei;
Bucura-te, al turmei tale preaiubit parinte duhovnicesc;
Bucura-te, faclie care luminezi pe cei din întunericul pacatelor;
Bucura-te, lauda arhiereilor;
Bucura-te, cel ce ai înjugat viata sihastreasca cu slujirea arhiereasca;
Bucura-te, întelept întaritor al dreptei credinte;
Bucura-te, cel ce ai taiat din radacini eresurile dracesti;
Bucura-te, stâlp neclintit al crestinatatii;
Bucura-te, pilda slujirii preotiei lui Hristos;
Bucura-te, Sfinte preacuvioase parinte Ierarhe Leontie!

Condacul al 6-lea:

Jugul arhieriei împreuna cu cel al vietii calugaresti deopotriva purtând, ai urmat lui Hristos puitorul de nevointe, pastorind turma duhovniceasca în frica lui Dumnezeu si cu dragoste parinteasca cântând neîncetat: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Cunoscând raspunderea slujirii arhipastoresti si vazându-te cuprins de slabirea puterilor trupului, toiagul arhipastoriei, cu frica lui Dumnezeu, l-ai încredintat altuia mai tare si în sfânta manastire Laura te-ai retras întru privegheri si nevointe duhovnicesti, pentru care laude aducem tie:
Bucura-te, cel ce prin nevointele duhovnicesti vasul sufletului l-ai curatit;
Bucura-te, ca pe acesta l-ai sfintit cu harul cel de sus;
Bucura-te, templu prea curat al Sfântului Duh;
Bucura-te, ca asemanarea cu Dumnezeu ti-a fost cununa vietii tale;
Bucura-te, blândule pastor al obstei tale;
Bucura-te, Mângâietorule al nevoitorilor;
Bucura-te, cel ce ai agonisit bucuria raiului;
Bucura-te, tamâie înmiresmata prin harul Duhului;
Bucura-te, fierbinte rugator catre Dumnezeu;
Bucura-te, cel împreuna cu îngerii slujitor lui Dumnezeu;
Bucura-te, chipul bunatatii;
Bucura-te, Sfinte preacuvioase parinte Ierarhe Leontie!

Condacul al 7-lea:

Cunoscând apropierea sfârsitului vietii tale pamântesti, obstea manastirii ai adunat-o în jurul tau si binecuvântând-o, cu pace te-ai mutat catre Dumnezeu caruia pururea ai cântat: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Trupul tau cu adevarat templu al Duhului Sfânt l-ai facut cu darul lui Dumnezeu, care în mormânt fiind coborât neîncetat a izvorât dar de vindecari celor ce cu credinta si cu dragoste veneau la mormântul tau, pentru care laude ca acestea aducem tie:
Bucura-te, izvor nesecat de tamaduiri;
Bucura-te, alinarea celor îndurerati;
Bucura-te, izgonitorul demonilor;
Bucura-te, Mângâietorul celor preaîndurerati;
Bucura-te, ca viata ta de rugaciune calauza crestinilor s-a facut;
Bucura-te, ca si dupa adormirea ta cu dragoste ai fost cercetat de fiii tai duhovnicesti;
Bucura-te, ca pe acestia în dreapta credinta i-ai întarit;
Bucura-te, înteleptule povatuitor pe calea dreptei credinte;
Bucura-te, lauda si cununa obstei manastirii Laura;
Bucura-te, împreuna rugatorule cu Daniil Sihastrul;
Bucura-te, de Dumnezeu cuprinsule;
Bucura-te, faclie aprinsa în sfesnicul slujirii lui Hristos;
Bucura-te, Sfinte preacuvioase parinte Ierarhe Leontie!

Condacul al 8-lea:

Cunoscute fiind darurile lui Dumnezeu care s-au revarsat prin tine asupra credinciosilor si dupa adormirea ta cu evlavie, din voia lui Dumnezeu, sfântul tau trup a fost scos din mormânt si asezat cu cinste în racla spre folosul cel sufletesc al celor ce cu dragoste lauda pe Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Aduse cu cinste sfintele tale moaste în catedrala din Radauti unde cu vrednicie ai arhipastorit, credinciosii neîncetat au venit la tine sarutând sfintele tale moaste cu credinta si cu dragoste. Drept aceea cântare ca aceasta aducem tie:
Bucura-te, învatatorule al dogmelor credintei ortodoxe;
Bucura-te, comoara de mare pret a credintei ortodoxe;
Bucura-te, podoaba Bisericii lui Hristos;
Bucura-te, grabnicule tamaduitor al celor bolnavi;
Bucura-te, limanul lin al celor învaluiti de multe necazuri;
Bucura-te, îndreptatorul celor gresiti;
Bucura-te, pazitorul cel neclintit al rânduielii Bisericii lui Hristos;
Bucura-te, cel ce închizi gurile celor hulitori de Dumnezeu;
Bucura-te, descoperitorul nedreptatii;
Bucura-te, al credinciosilor tare ajutator;
Bucura-te, taria oraselor si satelor noastre;
Bucura-te, Sfinte preacuvioase parinte Ierarhe Leontie!

Condacul al 9-lea:

Adevarat parinte te-ai aratat credinciosilor si dupa adormirea ta, ca tu împartasesti mângâiere si întaresti în savârsirea faptelor bune pe toti cei ce cu credinta cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Izvor nesecat de vindecari s-au aratat sfintele tale moaste tuturor celor care cu credinta au venit si au cerut rugaciunile tale bine primite la Dumnezeu, pentru care laude ca acestea aducem tie:
Bucura-te, parintele orfanilor;
Bucura-te, sprijinitorul vaduvelor;
Bucura-te, ajutatorul celor lipsiti;
Bucura-te, împaciuitorul celor învrajbiti;
Bucura-te, nadejdea celor nedreptatiti;
Bucura-te, descoperitorul furilor;
Bucura-te, cel ce dai întelepciune copiilor;
Bucura-te, pacea celor casatoriti;
Bucura-te, al bolnavilor doctor fara plata;
Bucura-te, al ostasilor îmbarbatare;
Bucura-te, al calatorilor ocrotitor;
Bucura-te, Sfinte preacuvioase parinte Ierarhe Leontie!

Condacul al 10-lea:

Ierarh luminat cu mintea prin Duhul Sfânt si parinte cu adevarat te-au aratat faptele vietii tale, ca cel care pururea ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Teologhisitor cu adevarat ai fost prin rugaciunile tale neîncetate, vorbind cu Dumnezeu, Caruia cu inima si cu buzele curatite prin harul Sfântului Duh laude I-ai adus. Drept aceea si noi aducem tie cântarea aceasta:
Bucura-te, lauda arhiereilor;
Bucura-te, povatuitorule cel bun;
Bucura-te, sabie ascutita care tai eresurile;
Bucura-te, a credinciosilor bucurie;
Bucura-te, ca rusinezi pe cei vicleni;
Bucura-te, îndreptarea celor rataciti;
Bucura-te, trâmbita cuvântarii de Dumnezeu;
Bucura-te, vestitorul cel tare al Sfintei Treimi;
Bucura-te, candela nestinsa a credintei ortodoxe;
Bucura-te, margaritarul de mare pret al dreptei credinte;
Bucura-te, calauza înteleapta a pastorilor sfintiti prin harul preotiei;
Bucura-te, preasfintite slujitorule al harului Sfântului Duh;
Bucura-te, Sfinte preacuvioase parinte Ierarhe Leontie!

Condacul al 11-lea:

Sfintele tale moaste nenumarate faceri de bine au revarsat, prin darul lui Dumnezeu, veacuri de-a rândul, dar vitregia vremurilor a facut ca acest odor de mare pret al credintei noastre sa fie tainuit pentru oarecare timp, apoi, pentru a noastra mângâiere, bucurie si folosinta, sufleteasca si trupeasca, iarasi s-au aflat, pentru care mila a lui Dumnezeu pentru noi, împreuna cu tine îi cântam: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Desi au fost ascunse pentru credinciosi, oarecare timp, sfintele tale moaste, totusi a ramas amintirea facerilor tale de bine în inimile lor din neam în neam, pentru care laude ca acestea aducem tie;
Bucura-te, doctorul bolnavilor care lesne dai vindecari cu darul lui Dumnezeu;
Bucura-te, învatatorul înfrânarii;
Bucura-te, întaritorul postitorilor;
Bucura-te, preacuvioase parinte ierarhe;
Bucura-te, vorbitorule cu îngerii;
Bucura-te, ca ai slujit lepadat cu totul de cele ale lumii trecatoare;
Bucura-te, ca nefurata si nestricacioasa comoara ti-ai agonisit în cer;
Bucura-te, ca cele pamântesti lepadându-le, cele ceresti ai dobândit;
Bucura-te, visteria milei lui Dumnezeu;
Bucura-te, împreuna locuitorule cu îngerii în cer;
Bucura-te, cununa Bisericii;
Bucura-te, Sfinte preacuvioase parinte Ierarhe Leontie!

Condacul al 12-lea:

Cetatea Radautilor întarire în credinta si alinare în necazuri pururea te are pe tine, sfinte Ierarhe Leontie, pentru care cânta neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Neamuri straine de credinta si de tara punând stapânire pe pamântul românesc nu au putut abate de la dreapta credinta pe fiii Bisericii noastre stramosesti, avându-te pe tine, sfinte Ierarhe Leontie, ocrotitor si întarire neclintita, pentru care laude ca acestea aducem tie:
Bucura-te, a noastra tarie sufleteasca;
Bucura-te, zidul cel neclintit al credintei noastre ortodoxe;
Bucura-te, a noastra binecuvântare;
Bucura-te, grabnic ajutatorule;
Bucura-te, a Radautilor cununa;
Bucura-te, a Bucovinei lauda;
Bucura-te, împreuna rugator cu Daniil Sihastrul si Binecredinciosul Voievod Stefan cel Mare si Sfânt;
Bucura-te, ierarhul cel prea ales al lui Dumnezeu;
Bucura-te, parintele nostru duhovnicesc;
Bucura-te, odraslirea preacurata a Duhului Sfânt pe pamântul Bucovinei;
Bucura-te, ca prin rugaciunile tale în dreapta credinta ne pastram;
Bucura-te, ca prin rugaciunile tale pe vrajmasii vazuti si nevazuti îi biruim;
Bucura-te, cununa Bisericii noastre stramosesti;
Bucura-te, Sfinte preacuvioase parinte Ierarhe Leontie!

Condacul al 13-lea:

O, preacuvioase parinte Ierarhe Leontie, cununa Bisericii lui Hristos si lauda credintei noastre stramosesti, izbaveste-ne din orice primejdie si roaga pe milostivul Dumnezeu sa pastreze pe toti fiii neamului nostru românesc în dreapta credinta, în unirea dragostei si taria nadejdii împlinirii dorintei noastre sfinte de a trai în pace împreuna, multumind pururea lui Dumnezeu pentru toate si cântându-I: Aliluia. (Acest Conduc se zice de trei ori.

Apoi se zice Icosul 1 si Condacul 1).

Rugaciune:

Sfinte preacuvioase parinte Ierarhe Leontie, primeste smerita noastra rugaciune, precum Mântuitorul a primit cei doi bani ai vaduvei, si cere pentru noi dar si putere, ca toate poftele trupesti calcând, sa vietuim în buna cinstire si curatie, agonisind iertare de pacate si trecere fara primejdie în ceasul mortii, si când vom trece noi întru nadejdea Învierii spre viata de veci, pururea sa ne desfatam de preafericita fata a lui Dumnezeu Celui în Treime închinat si slavit, Tatal, Fiul si Sfântul Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

*

1
Acatistul Sfântului Ierarh Ioan Maximovici facatorul de minuni al vremurilor noastre arhiepiscop de Shanghai, Bruxelles si San Francisco (proslavit în 1994 la San Francisco de catre biserica rusa din afara Rusiei, sarbatorit în data de 19 iunie / 2 iulie)

Dupa rugaciunile începatoare se zic:

Condacul 1:

Alesule facator de minuni si slujitorule credincios al lui Hristos, care lumii întregi reversi mirul cel de mult pret al inspiratiei duhovnicesti si multimea minunilor tale. Noi cu dragoste te laudam si-ti cântam tie aces-tea: Bucura-te, sfinte ierarhe Ioane, facatorule de minuni al vremurilor din urma!

Icosul 1:

Ca un înger trimis de catre Creatorul a toata faptura, aparut-ai în aces-te timpuri, ca prin mila lui Dumnezeu sa te îngrijesti de pamânteni. Va-zând frumusetea virtutilor tale, preafericite Ioane, asa îti strigam:
Bucura-te, caci de mic copil cu evlavie ai fost împodobit;
Bucura-te, cel ce cu frica si cutremur voia lui Dumnezeu o ai împlinit;
Bucura-te, cel ce în tainice virtuti harul dumnezeiesc l-ai aratat;
Bucura-te, ascultator din departare al celor aflati în suferinta;
Bucura-te, grabnic ajutator plin de iubire pentru aproapele tau si pen-tru mântuirea lui;
Bucura-te, bucuria tuturor celor ce în rugaciune se îndreapta catre tine cu grabire;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Ioane, parintele nostru, facatorule de minuni al vremurilor din urma!

Condacul al 2:

Vazând revarsarea îmbelsugata a virtutilor tale, Sfinte Ierarhe slavite Ioane, ca un izvor de viata datator cu minunile tale ne adapi pe noi, cei ce strigam cu credinta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2:

De Dumnezeu înteleptite Ioane, cel ce plin ai fost si de teologhisire. În tine cunostinta de Dumnezeu a izvorât din nou, împreuna cu milostivirea fata de omenirea patimitoare. Pentru aceea, învata-ne si pre noi sa-L cu-noastem pre Dumnezeu Cel Adevarat si cu umilinta sa-ti cântam:
Bucura-te, scut neclintit al adevaratei Ortodoxii;
Bucura-te, vas de mult pret al darului Duhului Sfânt;
Bucura-te, dreptule acuzator al necredintei si falselor învataturi;
Bucura-te, plinitor sârguincios al dumnezeiestilor porunci;
Bucura-te, ascet veghetor ce nu dormeai niciodata;
Bucura-te, pastor grijuliu al turmei lui Hristos;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Ioane, parintele nostru, facatorule de minuni al vremurilor din urma!

Condacul al 3:

Prin puterea dumnezeiescului har, parinte milostiv ai fost pentru orfani si dascal bun pentru cei tineri, crescându-i în frica lui Dumnezeu si prega-tindu-i pentru slujirea lui Dumnezeu. Pentru aceea, fiii tai duhovnicesti se îndreapta catre tine, cântându-I cu multumire lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3:

Cu adevarat te-ai învrednicit, parinte Ioane, sa fii preamarit de corurile ceresti, caci nici unul dintre pamânteni nu poate sa descrie maretia fapte-lor tale. Noi însa, daruindu-I lui Dumnezeu tot ce avem mai bun, tie aces-tea-ti cântam:
Bucura-te, cel ce prin rugaciune necontenita pe fiii tai ai acoperit;
Bucura-te, pazitorul turmei tale cu semnul Sfintei Cruci;
Bucura-te, caci prin iubirea ta nemarginita, toate popoarele si toate semintiile ai cuprins;
Bucura-te, luminator stralucit si iubitor de toti;
Bucura-te, chip al blândetii duhovnicesti;
Bucura-te, dulce mângâietor al celor lipsiti si deznadajduiti;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Ioane, parintele nostru, facatorule de minuni al vremurilor din urma!

Condacul al 4:

Coplesiti de multimea faptelor tale evlavioase si pline de dragoste, nu stim cum sa te laudam mai cu vrednicie, o fericite Ioane! Caci ai ajuns pâna la capatul lumii, propovaduind Evanghelia si salvându-i pre ceilalti din întuneric. Pentru aceea, multumindu-I lui Dumnezeu pentru lucrarile tale apostolesti, sa-I strigam: Aliluia!

Icosul al 4:

Oamenii credinciosi de pretutindeni, contemplând viata ta, s-au mirat de minunile tale descoperite din mila lui Dumnezeu chiar în acest veac de apoi. De asemenea, si noi ne minunam de slava lui Dumnezeu aratata prin tine si cu frica strigam:
Bucura-te, invatatorul celor afundati în bezna necredintei;
Bucura-te, cel ce ai condus poporul tau din Extremul Orient în Occident;
Bucura-te, fantana de miracole revarsata de Dumnezeu;
Bucura-te, cel ce cu iubire si rabdare indreptezi pre cei rataciti;
Bucura-te, grabnica alinare a celor ce se caiesc de pacatele lor;
Bucura-te, calauzitor al celor ce inainteaza pre calea cea dreapta;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Ioane, parintele nostru, facatorule de minuni al vremurilor din urma!

Condacul al 5:

Ca o raza de lumina divina te-ai aratat, fericite Ioane, furtunile cele aprige împrastiindu-le, iar pe cei aflati pre insula, de vârtejurile primejdi-oase prin rugaciuni pazindu-i si cu semnul crucii îngradindu-i. Pazeste-ne si pe noi, cei te cheama în ajutor si învata-ne cu îndraznire sa-I cântam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5:

Toti cei care s-au învrednicit de puternicul tau ajutor, fericite Ioane, în necazuri si întâmplari te-au vazut, ca pe un îndraznet mijlocitor înaintea Tronului dumnezeiesc si grabnic ajutator la nevoie. Pentru aceea si noi nadajduim catre mijlocirea ta înaintea lui Dumnezeu, strigând catre tine:
Bucura-te, gonitorul stihiilor celor primejdioase;
Bucura-te, cel ce prin rugaciunile tale ne izbavesti din nevoi;
Bucura-te, pururea datatorule de pâine celor flamânzi;
Bucura-te, cel ce pregatesti belsug de bunatati celor sarmani;
Bucura-te, mângâietorul celor ce zac în mizerie;
Bucura-te, izbavitorul atâtor suflete sortite pieirii;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Ioane, parintele nostru, facatorule de minuni al vremurilor din urma!

Condacul al 6:

O, Sfinte Ierarhe Ioane, ca un nou Moise gângav te-ai aratat, scotând poporul tau din robie. Izbaveste-ne si pe noi din prinsoarea pacatului si din cursa vrajmasului mântuirii noastre, ca sa strigam catre Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6:

O, bunule Pastor! Bucura-te, caci ai stralucit prin rugaciunile tale fier-binti si ai savârsit imposibilul, reusind sa convingi autoritatile lumii aces-teia sa se îndure de cei pastoriti de tine. Pentru aceea si noi împreuna cu ei multumind, îti cântam:
Bucura-te, sprijin de nadejde celor ce te cheama cu staruinta;
Bucura-te, cel ce izbavesti de moartea cea nedreapta;
Bucura-te, cel ce pazesti de cleveteala si calomnii;
Bucura-te, aparatorul celor nevinovati de catuse;
Bucura-te, cel ce respingi atacul pagânilor;
Bucura-te, cel ce nimicesti minciuna si descoperi adevarul;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Ioane, parintele nostru, facatorule de minuni al vremurilor din urma!

Condacul al 7:

Dorind cu înflacarare a-i proslavi pe Sfintii din vechime ai Apusului înstrainat de adevar, tu ai restabilit cinstirea lor în Biserica Ortodoxa, o iubitorule al preacuviosilor Rasaritului si Apusului! În Ceruri salasluind acum împreuna cu ei, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi, cei care-I cân-tam pe pamânt lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7:

Nou cuvios ales al lui Dumnezeu vazându-te, aparut-ai în aceste vre-muri din urma, împreuna cu Sfintii Ierarhi ai vechii Galii. Si, precum unul dintre acestia, ai însufletit turma ta a pastra Credinta Ortodoxa, asa cum o marturiseau si ei odinioara în Apus. Pentru aceea, ajuta-ne sa ramânem în adevarata credinta si pe noi, cei ce-ti cântam tie unele ca acestea:
Bucura-te, noule Martine, prin înfrânarea, nevointele si minunile tale;
Bucura-te, noule Ghermane, prin marturisirea credintei Ortodoxe;
Bucura-te, noule Ilarie, prin dumnezeiasca teologhisire;
Bucura-te, noule Grigorie, prin cinstirea si proslavirea cuviosilor lui Dumnezeu;
Bucura-te, noule Fauste, prin dragostea ta nobila si prin râvna cea mo-nahiceasca;
Bucura-te, noule Cezarie, prin pastrarea cu strictete a canoanelor dum-nezeiestii Biserici;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Ioane, parintele nostru, facatorule de minuni al vremurilor din urma!

Condacul al 8:

Stranie minune vedem la sfârsitul vietii tale, mult patimitorule Sfinte Ioane. Caci trimis fiind în Lumea Noua, ca sa propovaduiesti acolo cresti-nismul primelor veacuri, ai suferit prigoana, fiindca ai dorit sa ramâi drept, pregatindu-ti sufletul pentru Împaratia cereasca. Mirându-ne acum de rabdarea si de suferintele tale, cu multumire strigam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8:

Lucratorule desavârsit în via lui Hristos, cel ce n-ai cunoscut odihna pâna la sfârsitul vietii tale trudnice, ajuta-ne si noua, nevrednicilor, în lucrarile noastre sa ramânem credinciosi pâna la sfârsit lui Dumnezeu. Pentru aceea, si noi te laudam, minunate Ioane, cuviosul lui Dumnezeu, cântându-ti asa:
Bucura-te, cel ce ai rabdat pâna la sfârsit, dobândind mântuirea;
Bucura-te, ca te-ai învrednicit a muri în fata icoanei Maicii Domnului;
Bucura-te, pastrator credincios al credintei, în mijlocul prigoanei celei nedrepte;
Bucura-te, ca bun pastor al turmei fiind, moartea o ai primit, ca un ierarh cârmuitor, sezând;
Bucura-te, ca dupa moarte, prin miraculoasa ta întoarcere, turma ti-ai consolat;
Bucura-te, savârsitorul multor minuni pentru cei ce alearga la racla ta, cu credinta si cu dragoste;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Ioane, parintele nostru, facatorule de minuni al vremurilor din urma!

Condacul al 9:

Toata firea îngereasca s-a bucurat de înaltarea sufletului tau la Ceruri. Pentru aceea, si noi mirându-ne de minunile tale faptuite pre pamânt si descoperite prin lucrarea Sfântului Duh, lui Dumnezeu Îi cântam: Aliluia!

Icosul al 9:

Ritorii cei mult vorbitori nu pot descrie asprimea Sfintei tale vieti, dreptule parinte Ioane, lacas Sfintit al lui Dumnezeu, Celui de necuprins. O, ce minunata aratare dumenezeiasca, descoperita în veacul nostru putin credincios! Pentru aceea, necontenit, cu mare glas te marim, cântându-ti acestea:
Bucura-te, palat al dumnezeiestilor porunci;
Bucura-te, mica si firava adapostire, în care a încaput frumusetea laca-surilor îngeresti;
Bucura-te, scara prin care lesne urcam la Ceruri;
Bucura-te, liman în care toate suferintele îsi afla grabnic vindecare;
Bucura-te, camara tainica a rugaciunii statornice;
Bucura-te, templu luminat de Duhul Sfânt;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Ioane, parintele nostru, facatorule de minuni al vremurilor din urma!

Condacul al 10-lea:

Lumea voind s-o mântuiasca, izbavitorul tuturor trimis-a un nou Sfânt printre noi, chemându-ne astfel prin el din adâncurile sumbre ale pacatu-lui. Auzind aceasta chemare a ta la pocainta, noi, cei saraci în virtuti, lui Dumnezeu Îi cântam: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Zid esti tuturor celor ce alearga catre cereasca ta mijlocire, parinte Ioane. Pentru aceasta, îngradeste-ne si pe noi de atacurile demonilor si ne izbaveste de suferinte, napaste si nevoi pe noi, cei ce cu credinta strigam catre tine:
Bucura-te, vederea celor orbi sufleteste;
Bucura-te, caci prin puterea rugaciunii, ai întors la viata pe cei aflati în agonie;
Bucura-te, cel ce pazesti de razvratire si de razboiul cel dintre noi;
Bucura-te, roua salvatoare celor ce pier în vapaia deznadejdii;
Bucura-te, parinte binevoitor al celor însingurati si parasiti;
Bucura-te, dascal Sfânt al celor ce cauta Adevarul;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Ioane, parintele nostru, facatorule de minuni al vremurilor din urma!

Condacul al 11-lea:

Viata ta fericite Ioane, a fost ca un imn închinat Preasfintei Treimi, în-cercându-i pe toti prin gândurile, cunostintele si faptele tale minunate. Fiindca ai talmacit cu atâta întelepciune poruncile adevaratei credinte, calauzindu-ne cu credinta, nadejde si dragoste, lui Dumnezeu Unul în Treime sa-I cântam: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Luminator stralucit al Ortodoxiei ai fost pentru cei aflati în întunericul necunostintei, o pastorule ales al turmei lui Hristos. Asa si dupa adormi-rea ta, celor nestiutori le dezvalui adevarul, luminând sufletele credincio-silor, care aduc aceasta cântare:
Bucura-te, luminare a celor necredinciosi cu dumnezeiasca întelepciu-ne;
Bucura-te, curcubeu al pasnicei bucurii pentru cei blânzi si umili;
Bucura-te, tunet înfricosator pentru cei ce staruie în pacat;
Bucura-te, fulger ce lovesti în eresuri;
Bucura-te, stâlp al dogmelor Ortodoxe;
Bucura-te, torent de gânduri dumnezeiesti;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Ioane, parintele nostru, facatorule de minuni al vremurilor din urma!

Condacul al 12-lea:

Harul pe care l-ai primit de la Dumnezeu, revarsându-l cu darnicie asu-pra noastra, pe acesta cu evlavie recunostinta îl primim noi toti, cei ce alergam catre atotputernica ta mijlocire. O, prealaudate parinte Ioane, proslavind minunile tale, lui Dumnezeu sa-I cântam: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Înaltând imnuri de lauda catre Domnul, corul ceresc se bucura, ca El n-a uitat aceasta lume decazuta si necredincioasa, aratându-si vointa Sa atotputernica în tine, blândul si umilul Sau slujitor. O, prealaudate parin-te Ioane, cu toti Sfintii minunându-ne, ne închinam tie si te cinstim asa:
Bucura-te, noule astru ce stralucesti în Ceruri;
Bucura-te, noule profet, trimis mai înainte de asaltul final al celui rau;
Bucura-te, noule Iona, care proorocesti pieirea drept urmare a pacate-lor;
Bucura-te, noule Botezator, care îi chemi pe toti la rugaciune si pocain-ta;
Bucura-te, noule Pavele, cel ce ai îndurat toate greutatile propovaduirii Evangheliei;
Bucura-te, noule apostole, propovaduitorul credintei celei pline de fru-musete;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Ioane, parintele nostru, facatorule de minuni al vremurilor din urma!

Condacul al 13-lea:

O, Prealuminate si preaminunate cuvios al lui Dumnezeu, Ierarhe Ioane, parintele nostru, mângâierea tuturor celor scârbiti, primeste acum prinosul rugaciunii noastre si roaga-te catre Domnul sa ne izbaveasca de focul gheenei prin mijlocirea ta cea bineplacuta lui Dumnezeu, caci tu singur dupa moarte ai zis: “Spuneti-le oamenilor: desi am murit, sunt viu”. Aliluia! (de 3 ori)

Apoi se zice iarasi Icosul 1:

Ca un înger trimis de catre Creatorul a toata faptura, aparut-ai în aces-te timpuri, ca prin mila lui Dumnezeu sa te îngrijesti de pamânteni. Va-zând frumusetea virtutilor tale, preafericite Ioane, asa îti strigam:
Bucura-te, caci de mic copil cu evlavie ai fost împodobit;
Bucura-te, cel ce cu frica si cutremur voia lui Dumnezeu o ai împlinit;
Bucura-te, cel ce în tainice virtuti harul dumnezeiesc l-ai aratat;
Bucura-te, ascultator din departare al celor aflati în suferinta;
Bucura-te, grabnic ajutator plin de iubire pentru aproapele tau si pen-tru mântuirea lui;
Bucura-te, bucuria tuturor celor ce în rugaciune se îndreapta catre tine cu grabire;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Ioane, parintele nostru, facatorule de minuni al vremurilor din urma!

si Condacul 1:

Alesule facator de minuni si slujitorule credincios al lui Hristos, care lumii întregi reversi mirul cel de mult pret al inspiratiei duhovnicesti si multimea minunilor tale. Noi cu dragoste te laudam si-ti cântam tie aces-tea: Bucura-te, sfinte ierarhe Ioane, facatorule de minuni al vremurilor din urma!

Rugaciune catre Sfântul Ierarh Ioan Facatorul de minuni al vremurilor din urma:

O, Sfinte Ierarhe Ioane, parintele nostru, bunule pastor si tainicule va-zator al sufletelor omenesti! Acum te rogi înaintea Prestolului dumneze-iesc, precum singur ai zis: “Desi am murit, sunt viu”. Roaga-L pe Dumnezeu Cel Atotmilostiv sa ne daruiasca iertare de pacate, ca sa ne recapatam puterea duhovniceasca, sa scapam de amaraciunea acestei lumi si sa strigam catre Domnul, ca sa ne dea smerenie si inspiratie duhovni-ceasca, cuget dumnezeiesc si duh evlavios în toate caile noastre. Tu care ai fost ocrotitor milostiv al orfanilor si îndrumator încercat pe pamânt, fii acum calauza si pentru noi, ca un nou Moise, iar în discordiile bisericesti povata atotcuprinzatoare a lui Hristos. Asculta plângerea tinerilor des-cumpaniti si de îndracire cuprinsi; scutura lâncezeala plictiselii abatuta asupra pastorilor, slabiti de atacurile lumii acesteia si care zac tintuiti de duhul toropelii zadarnice. Cu lacrimi te rugam pe tine, o, închinatorule înflacarat, vino si la noi, cei care în negura patimilor suntem afundati, asteptand îndrumarile tale parintesti. Lumineaza-ne cu lumina neînserata unde te afli tu acum, rugându-te pentru fiii tai, împrastiati pe toata supra-fata pamântului, dar îndreptati cu iubirea lor plapânda catre lumina, acolo unde salasluieste Hristos, Dumnezeul nostru, Caruia I se cuvine cinstea si Împaratia, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin!

*

1

Acatistul Binecredinciosului Voievod al Moldovei Stefan cel Mare si Sfânt (2 iulie)

Condacul 1:

Aparatorului crestinatatii, Binecredinciosului Voievod al Moldovei, celui care cu dreptate si cu dragoste a cârmuit poporul încredintat lui de Dumnezeu, pilduitorului smereniei crestine si al iertarii celor ce i au facut rau, celui cinstit si iubit ca un parinte, slavitului Voievod sa-i strigam: Bucura-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii!

Icosul 1:

Din pruncie ai fost crescut de parintii tai în dragostea de neam si credinta stramoseasca, iar la vârsta „barbatului desavârsit” rânduit ai fost de Dumnezeu sa conduci Tara Moldovei. Pentru aceasta sfintitul între ierarhi, mitropolitul Teoctist, la locul numit Dreptate domnitor te-a uns, cu care împreuna glasuim:
Bucura-te, ca din copilarie ai iubit buna podoaba a casei lui Dumnezeu;
Bucura-te, ctitorul multor biserici din Tara Moldovei;
Bucura-te, ca si în Transilvania si Muntenia ai zidit locasuri sfinte;
Bucura-te, ca prin acestea ai întarit constiinta unitatii de neam si credinta;
Bucura-te, ca manastirea Zograful ai ctitorit-o cu multa dragoste crestineasca;
Bucura-te, cel ce cu aleasa darnicie ai impodobit sfintele biserici;
Bucura-te, ca prin aceasta Dumnezeu ti-a sfintit viata;
Bucura-te, ca prin înaltarea de biserici si manastiri ai întarit credinta ortodoxa;
Bucura-te, ca prin zidirea lor ai adus lauda si multumire lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca prin acestea pilda te-ai facut cârmuitorilor de tara;
Bucura-te, ca vechimea credintei vestita noua de Sfântul Apostol Andrei ai dovedit-o prin faptele tale;
Bucura-te, ca a o pazi pe aceasta si pe noi ne-ai învatat;
Bucura-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii!

Condacul al 2-lea:

Împodobind sfintele locasuri cu daruri prea alese biserica nefacuta de mâna ti-ai pregatit în ceruri, unde acum te veselesti si cu îngerii împreuna glasuiesti cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Vazând primejduita credinta crestineasca de pagânatatea otomana, te-ai aprins si mai mult de râvna apararii ei, cerând ajutor de la Dumnezeu si luând ca mijlocitori pe sfinti; pentru aceea cu bucurie strigam:
Bucura-te, ca indraznet si iscusit ai luptat cu dusmanii credintei ortodoxe;
Bucura-te, ca Dumnezeu te-a înteleptit si ti-a dat putere în luptele pe care le-ai purtat;
Bucura-te, ca sfintii mari mucenici Procopie si Dimitrie te-au întarit în lupte;
Bucura-te, ca Sfântul Mare Mucenic Gheorghe pururea ti-a fost ocrotitor;
Bucura-te, ca ai rânduit ca icoana acestui mare mucenic sa fie zugravita pe steagurile vitejei tale ostiri;
Bucura-te, ca pe acest mucenic ocrotitor Mitropoliei Moldovei l-ai asezat;
Bucura-te, ca prin mijlocirea acestor sfinti ai biruit pe vrajmasi;
Bucura-te, ca în toate cu puterea lui Dumnezeu ai fost biruitor;
Bucura-te, ca de primejdia mortii în lupta nu te-ai spaimântat;
Bucura-te, ca în lupte pe ostasi ai imbarbatat;
Bucura-te, aparatorul crestinatatii;
Bucura-te, nebiruit ostas al lui Hristos;
Bucura-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii!

Condacul al 3-lea:

Cunoscând ca întreaga crestinatate era în primejdie, ai vestit aceasta si celorlalti conducatori crestini, cerându-le ajutorul; dar ei fiind neputinciosi cu sufletul si slabi în credinta, te-au lasat singur în aceasta lupta, iar tu întarit fiind de Dumnezeu ai biruit si ai cântat: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Fiind încredintat ca Dumnezeu te va ajuta sa biruiesti, ti-ai imbarbatat ostenii cu pilda curajului tau si apoi i-ai rasplatit dupa dreptate, pentru care unele ca acestea glasuim:
Bucura-te, întelepte Voievod ca în toate cu frica de Dumnezeu ai lucrat;
Bucura-te, ca ai rasplatit pe cei ce s-au jertfit pentru credinta si neam;
Bucura-te, ca milostenia i-ai invatat pe cei bogati;
Bucura-te, ca îndreptarea celor potrivnici cu rabdare ai asteptat o;
Bucura-te, ca celor rai le-ai stat impotriva;
Bucura-te, ca pe cei vinovati cu întelepciune i-ai judecat;
Bucura-te, ca pe tatarul Oana si pe altii i-ai iertat;
Bucura-te, ca pe Mihu de moarte l-ai izbavit;
Bucura-te, ca si altora te-ai aratat îndurator;
Bucura-te, ca prin acestea ai împlinit porunca iubirii de vrajmasi;
Bucura-te, ca în toate milostiv te-ai dovedit;
Bucura-te, ca pe vrajmasi la pace i-ai chemat;
Bucura-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii!

Condacul al 4-lea:

Cunoscând pe dusmanii tarii si ai Bisericii lui Hristos, i-ai biruit si lui Dumnezeu ai cântat: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Înconjurat fiind de multimea potrivnicilor de alt neam, ai înteles ca numai Dumnezeu te poate ajuta; drept aceea te-ai silit sa-i faci voia Lui. Pentru aceasta ai luat ca rugator catre Dumnezeu si povatuitor duhovnicesc pe Sfântul Daniil Sihastrul, pentru care aducem laude ca acestea:
Bucura-te, iubitorule al sihastrilor;
Bucura-te, fiu duhovnicesc preaiubit al Cuviosului Daniil;
Bucura-te, ca pe Sfântul Daniil cu dragoste l-ai ascultat;
Bucura-te, ca prin învataturile sale ti-ai luminat cugetul;
Bucura-te, cinstitorule al tuturor calugarilor;
Bucura-te, ca rugaciunilor acestora te-ai încredintat;
Bucura-te, ca tu pe acestia pentru frumusetea vietii duhovnicesti i-ai cinstit;
Bucura-te, ca toate cele de trebuinta lor le-ai daruit;
Bucura-te, ca prin sfintele tale rugaciuni te-ai întarit în lupte;
Bucura-te, ca în luptele tale cu dusmanii, voia lui Dumnezeu ai împlinit;
Bucura-te, ca prin ele ai aparat tara, dreapta credinta si intreaga crestinatate;
Bucura-te, întâiule între voievozii neamului;
Bucura-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii!

Condacul al 5-lea:

Manastirile ctitorite de tine, slavite Stefane, au devenit adevarate vetre de evlavie a credintei noastre ortodoxe si candele luminoase ale cunoasterii lui Dumnezeu, iar prin cuvintele Sfintilor Parinti ai Bisericii strabune am învatat sa cântam neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Sa priveghem si sa ne rugam ca sa nu cadem în ispita, ne-a invatat Dumnezeul mântuirii noastre, iar Apostolul Pavel a zis sa ne rugam neîncetat; învataturi pe care tu în minte si în inima le-ai pus, pentru care laude ca acestea aducem tie:
Bucura-te, iubitorule al rugaciunii;
Bucura-te, ca rugaciunea ta cu multa râvna si dragoste ai savârsit o;
Bucura-te, ca prin post si rugaciune te-ai desavârsit;
Bucura-te, ca prin acestea pe vrajmasii vazuti si nevazuti i-ai biruit;
Bucura-te, ca prin astfel de virtuti ai cunoscut mai bine pe Dumnezeu;
Bucura-te, statornic rugator pentru cei vii si pentru cei adormiti;
Bucura-te, ca prin evlavie ti-ai curatit sufletul;
Bucura-te, ca prin credinta si fapte bune bucurie duhovniceasca ai dobândit;
Bucura-te, ca împreuna cu mosii si stramosii nostri te-ai aprins de dragostea pentru Hristos;
Bucura-te, ca prin post si rugaciune ti-ai agonisit smerenie;
Bucura-te, ca prin acestea sufletul ti-ai luminat;
Bucura-te, ca primind cu vrednicie Sfintele Taine cu Hristos te-ai unit;
Bucura-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii!

Condacul al 6-lea:

Stiind ca diavolii si slujitorii lui sunt biruiti, mai ales, cu postul si cu rugaciunea, la acestea ai alergat pururea cu umilinta si credinta, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Iubind statornic pe Hristos, pururea te-ai îndreptat cu crestineasca dragoste catre cei din nevoi, pentru care graim unele ca acestea:
Bucura-te, ajutatorul celor saraci;
Bucura-te, ca pe ei i-ai iubit pentru dragostea lui Hristos;
Bucura-te, ca i-ai ocrotit de lacomia celor prea bogati;
Bucura-te, ca multe familii tinere ai ajutat;
Bucura-te, ca milosteniile tale bucurie au adus celor saraci;
Bucura-te, ca miluirea saracilor scara catre cer ti s-a facut;
Bucura-te, ca rugaciunea si postul cu milostenia le-ai unit;
Bucura-te, ca milostenie facând, iconom credincios al darurilor lui Dumnezeu te-ai aratat;
Bucura-te, ca prin bogatiile pamântesti, cele duhovnicesti ai agonisit;
Bucura-te, ca împartind cele stricacioase si trecatoare, cele nestricacioase si vesnice ai agonisit;
Bucura-te, învatatorule al milei si prietenul saracilor;
Bucura-te, ca nu ti-ai lipit inima de bogatiile pamântesti;
Bucura-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii!

Condacul al 7-lea:

Iubitor de Dumnezeu fiind, iertare celor osânditi le-ai daruit, iar cei miluiti de dragostea ta au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Din pricina neascultarii, stramosii neamului omenesc au fost scosi din rai, iar tu, prin smerenie si ascultare, cununi de biruinta în Hristos ai dobândit; pentru care cu bucurie cântam:
Bucura-te, pilduitorul smereniei;
Bucura-te, ca prin ea ai surpat uneltirile diavolului;
Bucura-te, ca prin ea ti-ai facut din dusmani prieteni;
Bucura-te, ca prin smerenie spre cele ceresti te-ai înaltat;
Bucura-te, ca biruintele tale lui Hristos le-ai datorat;
Bucura-te, ca înfrângerile tale, certare de la Dumnezeu le-ai socotit;
Bucura-te, ca prin acestea te-ai pazit de duhul mândriei;
Bucura-te, ca prin smerenie ai rusinat pe cel potrivnic;
Bucura-te, ca tara si Biserica neamului prin jertfa ta s-au întarit;
Bucura-te, ca pentru smerenia ta Dumnezeu ti-a dat darul întelepciunii;
Bucura-te, ca smerindu te, ti-ai pus toata încrederea în Dumnezeu;
Bucura-te, ca smerenia ti-a fost cumpana dreapta în cârmuirea tarii;
Bucura-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii!

Condacul al 8-lea:

Tara si credinta le-ai aparat cu barbatie, împreuna cu credinciosii tai osteni, din dragoste pentru Hristos, Caruia cu evlavie îi cântam: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

„Veniti la Mine toti cei osteniti si împovarati si Eu va voi odihni pe voi”, a zis Domnul, iar apostolul graieste: „prin multe necazuri se cade noua sa intram în Împaratia lui Dumnezeu”; la aceste cuvinte tu, slavite Stefane, luând aminte, crucea vietii tale ti-ai purtat-o cu vrednicie crestineasca, pentru care noi îti aducem laude ca acestea:
Bucura-te, vrednicul ostas al lui Hristos;
Bucura-te, ca necazurile vietii tale cu rabdare le-ai îndurat;
Bucura-te, ca moartea celor patru copii nu ti-a slabit dragostea pentru Hristos;
Bucura-te, ca prin aceste necazuri ai înteles vremelnicia vietii pamântesti;
Bucura-te, ca prin acestea te-ai întarit în credinta;
Bucura-te, ca crucea data tie de Hristos Domnul nostru
cu vrednicie, o, ai purtat;
Bucura-te, ca jugul vietii bun si usor l-ai socotit;
Bucura-te, ca înfrânt fiind, n-ai deznadajduit;
Bucura-te, ca sfaturile mamei tale le-ai urmat si glia si credinta le-ai aparat;
Bucura-te, ca primejdiile nu te-au spaimântat;
Bucura-te, ca îndurând multe necazuri, lui Iov te-ai asemanat;
Bucura-te, pilduitorule al rabdarii;
Bucura-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii!

Condacul al 9-lea:

Fiind ranit în lupta de la Chilia, ai rabdat durerile pâna la sfârsitul vietii, cu tarie crestina, gândindu-te pururea la suferintele Mântuitorului pe Cruce, Caruia neîncetat ai cântat: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Stapânit fiind de credinta în Înviere, n-ai slabit în dragostea fata de cei adormiti, ci, cu osârdie, i-ai cinstit prin fapte crestinesti, pentru care te laudam zicând:
Bucura-te, fiu binecinstitor al parintilor care te-au nascut;
Bucura-te, cinstitorule al mosilor si stramosilor din care ai odraslit;
Bucura-te, ca mormintele lor le-ai împodobit;
Bucura-te, ca prin aceasta ai aratat dragostea ta fata de ei;
Bucura-te, ca prin aceasta ai marturisit dreapta credinta;
Bucura-te, ca nedespartit de ei ai ramas prin rugaciunile tale;
Bucura-te, ca pilda de cinstire a inaintasilor te-ai facut;
Bucura-te, ca prin faptele tale credinta în Învierea celor morti ai dovedit;
Bucura-te, podoaba celor adormiti;
Bucura-te, mângâierea noastra în Ziua Judecatii;
Bucura-te, ca pe stramosi i-ai avut pururea povatuitori;
Bucura-te, tarie a credintei;
Bucura-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii!

Condacul al 10-lea:

Cinstirea ostenilor cazuti în lupta pentru neam si credinta, ai dovedit-o asezând osemintele lor la temelia bisericii Manastirii Razboieni, ca pe niste sfinte moaste; pentru care, împreuna cu ei, ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Deschizându-ti inima la cuvintele apostolesti: „Pentru mine viata este Hristos si moartea un câstig”, pururea ai cugetat la ceasul mortii, pentru care îti aducem laude ca acestea:
Bucura-te, ca totdeauna ai avut în suflet gândul mortii;
Bucura-te, ca prin aceasta ai luat aminte la Înfricosata Judecata a lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca te-ai pregatit pentru a da raspunsul cel bun;
Bucura-te, ca moartea stramutare la cele vesnice, o, ai socotit;
Bucura-te, ca pentru aceasta ai zidit biserica Manastirii Putna;
Bucura-te, ca moartea nu te-a înfricosat;
Bucura-te, cel ce ai înteles vremelnicia acestei vieti;
Bucura-te, ca prin trecerea ta la cele vesnice nu ne-ai parasit;
Bucura-te, ca testament sfânt ai lasat urmasilor;
Bucura-te, ca Moldovei urmasi vrednici ai lasat;
Bucura-te, ca si acestia ctitorii sfinte au înaltat;
Bucura-te, ca prin rugaciunile tale i-ai ocrotit;
Bucura-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii!

Condacul al 11-lea:

Stramutându-te la lacasurile de veci, rugator neîncetat catre Dumnezeu te-am aflat, pentru care, împreuna cu tine, îi cântam: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Iubind pe Hristos, frumusetea si adevarul credintei ai propovaduit, pentru care graim:
Bucura-te, pururea propovaduitor al credintei ortodoxe;
Bucura-te, ocrotitorul ctitoriilor tale;
Bucura-te, ca în aceste sfinte lacasuri la rugaciune stând, împreuna cu tine pe Hristos Îl preamarim;
Bucura-te, ca prin acestea se întareste unitatea credintei ortodoxe;
Bucura-te, ctitorul manastirilor Putna si Voronet;
Bucura-te, ziditorul bisericii Manastirii Neamt;
Bucura-te, fondatorul Manastirii Razboieni;
Bucura-te, întemeietorul multor manastiri si biserici;
Bucura-te, mare ctitor al Moldovei;
Bucura-te, ca aparator al dreptei credinte asemenea marelui împarat Constantin te-ai adeverit;
Bucura-te, întâiule din ceata voievozilor;
Bucura-te, om ales de Dumnezeu;
Bucura-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii!

Condacul al 12-lea:

Toate ctitoriile tale cu alese daruri împodobindu-le intotdeauna urmasii cu evlavie le au cinstit si în ele pe Dumnezeu au preamarit cântând: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Parintele si duhovnicul tau, sfintitul între ierarhi mitropolit Gheorghe, cu sobor de preoti si binecredinciosii Moldovei te-au însotit spre locul cel de veci, cinstindu-te dupa cuviinta ca pe un sfânt, pentru care împreuna cu dânsii glasuim:
Bucura-te, alinatorul durerilor poporului tau;
Bucura-te, mângâierea Bucovinei îndurerate;
Bucura-te, ocrotitorul ostirii iubitoare de Hristos;
Bucura-te, ca mormântul tau de toti cei dreptcredinciosi este cinstit;
Bucura-te, ca mormântul tau loc de mângâiere s-a facut;
Bucura-te, ca îngenunchind înaintea mormântului tau aproape de tine ne simtim;
Bucura-te, ca în cer smeritele noastre rugaciuni le primesti;
Bucura-te, cel ce în ceata binecredinciosilor împarati te-ai salasluit;
Bucura-te, cel ce împreuna cu sfintii te veselesti;
Bucura-te, ca împreuna cu dânsii Sfânta Treime preamaresti;
Bucura-te, ca în ziua praznuirii tale la mormântul tau pe toti ne unesti;
Bucura-te, lauda si bucuria noastra a tuturor;
Bucura-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii!

Condacul al 13-lea:

O, iubitorule de Dumnezeu, Sfinte Stefane, zideste în inimile noastre altar sfânt precum ai zidit atâtea biserici si manastiri; biruieste duhurile rele care ne razboiesc precum ai biruit puhoaiele de pagâni; ocroteste-ne cu rugaciunile tale necontenite si cu darul cel dat tie de Hristos, precum ai ocrotit pe crestinii din vremea ta, ca împreuna sa cântam lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi se zice iarasi Icosul 1:

Din pruncie ai fost crescut de parintii tai în dragostea de neam si credinta stramoseasca, iar la vârsta „barbatului desavârsit” rânduit ai fost de Dumnezeu sa conduci Tara Moldovei. Pentru aceasta sfintitul între ierarhi, mitropolitul Teoctist, la locul numit Dreptate domnitor te-a uns, cu care împreuna glasuim:
Bucura-te, ca din copilarie ai iubit buna podoaba a casei lui Dumnezeu;
Bucura-te, ctitorul multor biserici din Tara Moldovei;
Bucura-te, ca si în Transilvania si Muntenia ai zidit locasuri sfinte;
Bucura-te, ca prin acestea ai întarit constiinta unitatii de neam si credinta;
Bucura-te, ca manastirea Zograful ai ctitorit-o cu multa dragoste crestineasca;
Bucura-te, cel ce cu aleasa darnicie ai impodobit sfintele biserici;
Bucura-te, ca prin aceasta Dumnezeu ti-a sfintit viata;
Bucura-te, ca prin înaltarea de biserici si manastiri ai întarit credinta ortodoxa;
Bucura-te, ca prin zidirea lor ai adus lauda si multumire lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca prin acestea pilda te-ai facut cârmuitorilor de tara;
Bucura-te, ca vechimea credintei vestita noua de Sfântul Apostol Andrei ai dovedit-o prin faptele tale;
Bucura-te, ca a o pazi pe aceasta si pe noi ne-ai invatat;
Bucura-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii!

si Condacul 1:

Aparatorului crestinatatii, Binecredinciosului Voievod al Moldovei, celui care cu dreptate si cu dragoste a cârmuit poporul încredintat lui de Dumnezeu, pilduitorului smereniei crestine si al iertarii celor ce i-au facut rau, celui cinstit si iubit ca un parinte, slavitului Voievod sa-i strigam: Bucura-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii!

*

1


Acatistul Sfântului împarat mucenic Nicolae, tarul Rusiei (4 iulie)

Rugaciunile începatoare, apoi:

Condacul 1:

Multpatimitorului ales de la nastere si întruchiparii dragostei lui Hristos, îti aducem cântari de lauda, ca mai mult decât toate ti-ai iubit Patria, iar tu, având îndrazneala catre Domnul lumineaza cugetele si inimile noastre ca sa te chemam:
Bucura-te, de Dumnezeu încoronate Nicolae, împarate-multpatimitorule!

Icosul 1:

Facatorul îngerilor te-a trimis pre tine pamântului Rusiei, ca pe un înger blând, spre luminarea oamenilor tai, ca te-a ales dupa chipul Fiului Sau Unul nascut pentru jertfa ispasirii pacatelor oamenilor rusi, iar noi, minunându-ne acestei iconomii a Atottiitorului pentru tine cu umilinta îti strigam:
Bucura-te, asemanarea lui Hristos;
Bucura-te, arderea cea de tot;
Bucura-te, podoaba împaratilor rusi;
Bucura-te, întarirea tarii tale;
Bucura-te, chipul blândetii si al atotiertarii;
Bucura-te, cetate neclintita a marturisirii;
Bucura-te, al celor obijduiti nadejde nemincinoasa;
Bucura-te, temelie nesurpata a celor credinciosi.
Bucura-te, de Dumnezeu încoronate Nicolae, împarate-multpatimitorule!

Condacul al 2-lea:

Vazând Preabuna Maica Domnului mostenirea Sa, tara noastra, de întinaciunea decaderii spurcata, te-a ales de la nastere, ca pre un neintinat Rusiei întru curatie, ca toti cu neindoielnica nadejde sa înaltam cântare: Aliliuia.

Icosul al 2-lea:

Mintea cea mai prea sus de lume ti-a dus viata spre mântuire asemeni multpatimitorului Iov, ca ziua nasterii tale cu ziua pomenirii lui s-a unit. Noi, în suferinte însa fiind, pentru pacatele noastre si mai mult pentru lepadarea de tine, Unsule al lui Dumnezeu, cu înfrigurata smerenie si cu infrân-gerea inimii îti strigam asa:
Bucura-te, ca ai rabdat de la poporul tau hula si defaimare;
Bucura-te, ca l-ai compatimit pâna la sfârsit;
Bucura-te, îndreptatorule al dreptei credinte;
Bucura-te, chipul blândetii lui David;
Bucura-te, faclia dreptatii;
Bucura-te, custode al adevarului;
Bucura-te, învatator al smeritei întelepciuni;
Bucura-te, al rabdarii lui Iov iubitorule;
Bucura-te, de Dumnezeu încoronate Nicolae, împarate-multpatimitorule!

Condacul al 3-lea:

Harul Celui de Sus te-a umbrit, Unsule al lui Dumnezeu, ca te-ai ostit cu întelepciune împotriva falsei cunostinte apusene ca lumea intreaga sa-ti strige: Aliluia.

Icosul al 3-lea:

Grijindu-te pentru blagocestie, binecredinciosule împarate, ai râvnit zidirii bisericilor, proslavirii moastelor placutilor lui Dumnezeu, raspândirii iluminarii crestine si apararii de asuprire a celor napastuiti, pentru aceasta lumea ortodoxa te lauda asa:
Bucura-te, saditorule al dreptmaritoarei credinte;
Bucura-te, purtatorule al luminii lui Hristos;
Bucura-te, învatatorule al domniei crestinesti;
Bucura-te, aparatorule al tarilor ortodoxe;
Bucura-te, ocrotitorule al lacasurilor calugaresti;
Bucura-te, epitropule al cinstirii sfintelor icoane.
Bucura-te, de Dumnezeu încoronate Nicolae, împarate-multpatimitorule!

Condacul al 4-lea:

Nu te-ai înspaimântat de furtuna necuviintei, a vorbirii de rau si a nebuniei, multpatimitorule Nicolae, zicând: tradarea, frica si minciuna sunt pretutindeni. Hulirea impotriva, intemnitarea si omorârea cu blândete le-ai rabdat, strigând lui Dumnezeu si Atottiitorului: Aliluia.

Icosul al 4-lea:

Vazând neorânduiala împaratiei rusesti si defaimarea crestinilor, te rugai neîncetat ca Preabuna împarateasa sa mântuiasca Rusia pravoslavnica, pentru aceasta si noi îti aducem tie aceste cântari de lauda:
Bucura-te, al Preacuratei cinstitor împaratesc;
Bucura-te, râvnitorule al cinstei icoanelor Ei;
Bucura-te, aparatorule în rugaciuni al oamenilor tai;
Bucura-te, ca i-ai încredintat împaratescului Ei Acoperamânt;
Bucura-te, ca ai baut pentru Hristos paharul suferintelor;
Bucura-te, ca ti-ai iertat pâna la sfârsit tradatorii;
Bucura-te, a rugaciunii tamâie cu bun miros;
Bucura-te, candela nestinsa a credintei;
Bucura-te, de Dumnezeu încoronate Nicolae, împarate-multpatimitorule!

Condacul al 5-lea:

Dumnezeiasca stea calatoare te-ai aratat rusilor aflati în pribegie, întru numele tau adunându-i împreuna si aratându-le calea pocaintei spre renasterea Rusiei, ca sa se veseleasca îngerii pentru pacatosii care se pocaiesc zicând: Aliluia.

Icosul al 5-lea:

Când ai vazut ca blândetea si smerenia nu sunt primite spre intelegere, ti-ai pus toata nadejdea în Maica Domnului si cu totul te-ai predat în mâinile Atottiitorului ca sa-i întelepteasca si pe cei fara de minte sa-ti cânte tie:
Bucura-te, biruitorule al mândriei nebunesti;
Bucura-te, smeritule purtator al coroanei;
Bucura-te, zid nebiruit pentru cei neajutorati;
Bucura-te, dragoste preaîmbelsugata pentru oamenii tai;
Bucura-te, ca ai fost înaltat de Dumnezeu prin minunile din Rusia;
Bucura-te, ca de cei din pribegie ai fost preaslavit;
Bucura-te, pentru Rusia jertfa straduitoare;
Bucura-te, inima milostiva a slavilor;
Bucura-te, de Dumnezeu încoronate Nicolae, împarate-multpatimitorule!

Condacul al 6-lea:

Slava ta o propovaduiesc marginile lumii, în tot pamântul a iesit vestirea ta: nu exista nici o jertfa pe care nu as aduce-o pentru propasirea Patriei mele, astfel învatând poporul tau întru pocainta sa-I cânte lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al 6-lea:

Stralucit-ai mai mult decât soarele pentru pamântul Rusiei, sfinte Nicolae, mijlocire oamenilor tai chiar pe golgota aratând, ca sa se întoarca toti catre Hristos si cu multumire sa cânte:
Bucura-te, lumina de la rasarit venita;
Bucura-te, ca n-ai fost orbit de întunericul apusului;
Bucura-te, nesecata stralucire a adevarului;
Bucura-te, lumina neapusa a blândetii;
Bucura-te, înteleptirea pacatosilor;
Bucura-te, preamarirea dreptilor,
Bucura-te, sluga împarateasca a lui Dumnezeu;
Bucura-te, cu adevarat sfinte împarate ortodox;
Bucura-te, de Dumnezeu încoronate Nicolae, împarate-multpatimitorule!

Condacul al 7-lea:

Vrând sa întaresti pe pamânt dreptmaritoarea credinta, ti-ai ridicat împaratia întru apararea asupritei tari sârbesti, ca vazând faptele tale bune, sa-L proslaveasca pe Parintele Ceresc, strigând: Aliluia.

Icosul al 7-lea:

Ca pre un nou Noe, chivernisitor al mântuirii poporului rus si ocrotitor al Serbiei te-a aratat pre tine Domnul, o, Nicolae, daruitorule al biruintei crestinilor pravoslavnici, ca noi amintindu-ne de toate nevointele tale, neîncetat într-un glas sa-ti cântam:
Bucura-te, înfaptuitorule al Sfintei Scripturi;
Bucura-te, pazitorule al traditiei sfintilor parinti;
Bucura-te, ca pe piatra Hristos ti-ai zidit casa sufletului tau;
Bucura-te, ca ai întarit cu dragoste Cetatea Maicii Domnului;
Bucura-te, al corabiei ruse cârmaciule spre mântuire;
Bucura-te, mângâietorule de nadejde al slavilor aflati în necazuri;
Bucura-te, purtatorule al virtutilor crestinesti;
Bucura-te, stârpitorule al patimilor pacatoase;
Bucura-te, de Dumnezeu încoronate Nicolae, împarate-multpatimitorule!

Condacul al 8-lea:

Minune straina vedem în tine, credinciosule si bunule rob al lui Dumnezeu, ocrotit de multe ori de dreapta Celui Preainalt, încununat împreuna cu împarateasa, cu copiii si cu slugile cu cununa muceniceasca, pentru aceasta ai intrat în bucuria Domnului tau, iar noi sa-I strigam Celui ce se îngrijeste de toate: Aliluia.

Icosul al 8-lea:

Preamarim cu totii nevointa voastra tare, cinstim chinurile, laudam îndelunga rabdare, fericim sfârsitul vostru. Caci cu adevarat, ce este bun si frumos, daca nu a trai si chiar a muri împreuna fiind cu Hristos Iisus, pentru poporul tau. Noi, însa, fiii vostri nevrednici, cu o gura si cu o inima preaslavim si cântam numele voastre asa:
Bucura-te, noua împarateasa Alexandra;
Bucura-te, Alexie, mostenitor ceresc;
Bucura-te, noua Olga de Dumnezeu înteleptita;
Bucura-te, Tatiana cea milostiva;
Bucura-te, Maria având intreaga întelepciune;
Bucura-te, Anastasia mielusea sfânta;
Bucura-te, curcubeu în sapte culori, testament al noii împaratii;
Bucura-te, gradina de flori înmiresmate, triumful ortodoxiei.
Bucura-te, de Dumnezeu încoronate Nicolae, împarate-multpatimitorule!

Condacul al 9-lea:

Domnul prin multe minuni si-a aratat bunavointa Sa poporului rus, pâna când acesta L-a mâhnit tare, dar prin tine, mare mucenice si împarate, fiind chemati la pocainta, avem nadejde de iertare ca sa strigam lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al 9-lea:

Ritorii cei mult graitori ca niste pesti fara de glas nu vor putea spune înaltimea rabdarii tale, noi, însa, adâncul caderii noastre vazând, întru înfrângerea duhului strigam:
Bucura-te, barbatie de nebirut,
Bucura-te, credinciosie neclintita;
Bucura-te, iertare deplina a celor ce se pocaiesc;
Bucura-te, îndelunga rabdare pentru cei indârjiti;
Bucura-te, ca ai urmat testamentul împaratescului tau parinte;
Bucura-te, ca ti-ai pazit juramântul înaintea împaratului împaratilor;
Bucura-te, ca ai fost neclintit ascultator al lui Dumnezeu;
Bucura-te, nefatarnicule în dragoste;
Bucura-te, de Dumnezeu încoronate Nicolae, împarate-multpatimitorule!

Condacul al 10-lea:

Vrând ca toti oamenii sa se mântuiasca si la adevarul cunostintei sa vina, Hristos Cel ce a zidit Biserica Sa pe sângele mucenicilor, te-a pus pe tine, împarate, la temelia noii Cetati Rusesti ca cei ce se afla în ea cu credinta sa strige: Aliluia.

Icosul al 10-lea:

Zid esti tuturor celor ce cu credinta alearga la tine si pavaza nebiruita a lumii pravoslavnice, parinte iubitor de fii, pe toti credinciosii povatuindu-i sa te cheme în ajutor asa:
Bucura-te, tamaduirea cea plina de har a celor neputinciosi;
Bucura-te, plinirea celor saraciti de virtuti;
Bucura-te, slobozitorule al celor robiti;
Bucura-te, aparatorule al nevoiasilor;
Bucura-te, trezvia celor lipsiti de minte;
Bucura-te, tamaduirea celor suferinzi;
Bucura-te, noule Soare Preafrumos;
Bucura-te, purpuriu rau curatitor;

Bucura-te, de Dumnezeu încoronate Nicolae, împarate-multpatimitorule!

Condacul al 11-lea:

Aducând Preasfintei Treimi cântare chiar pâna la moarte, viata ti-ai savârsit si credinta ti-ai pazit, prin aceasta indemnând pre toti dreptmaritorii crestini sa cânte: Aliluia.

Icosul al 11-lea:

Datator de lumina ai fost trimis pamântului nostru, ca un miel nevinovat te jertfesti pentru pacatele noastre, ca în pocainta sa vedem lumina si sa-ti strigam asa:
Bucura-te, ca ne-ai dat chipul vietii si al sfântului sfârsit;
Bucura-te, ca ai suferit pentru pacatele pâmântului tau;
Bucura-te, ca te-ai rugat pentru dusmanii tai;
Bucura-te, ca pe chinuitorii tai i-ai iertat;
Bucura-te, ca în viata ta ai fost facator de pace;
Bucura-te, aparatorule din ceruri al crestinilor;
Bucura-te, ca sceptrul l-ai condus duhovniceste;
Bucura-te, cu porfira duhului impodobit;
Bucura-te, de Dumnezeu încoronate Nicolae, împarate-multpatimitorule!

Condacul al 12-lea:

Har ti s-a dat tie de la Dumnezeu, Nicolae, sa te rogi sa fim iertati pentru lepadarea noastra de tine, Unsule al Lui Dumnezeu, si pentru soborniceasca incuviintare a parintilor nostri, ca sa strigam cu nadejde tare: Aliluia.

Icosul al 12-lea:

Laudând chinurile tale, multpatimitorule sfinte, ne închinam harului Sfântului Duh aratat în tine, ca toti împreuna sa strigam:
Bucura-te, Unsule al lui Dumnezeu, pururea rugator;
Bucura-te, fiu iubit si blând al lui Hristos;
Bucura-te, ca i-ai fost sprijin împaratesei întru viata cu dreptate;
Bucura-te, ca pe copii si pe slugi i-ai adus la Hristos;
Bucura-te, ca i-ai luminat întru adevar pe oamenii tai;
Bucura-te, ca n-ai rusinat onoarea Patriei;
Bucura-te, agonisitorule credincios al Duhului Sfânt;
Bucura-te, purtatorule al credintei mari pâna la sfârsit;
Bucura-te, de Dumnezeu incoronate Nicolae, Împarate-multpatimitorule!

Condacul al 13-lea:

O, crestet sfintit, Unsule al lui Dumnezeu, sfinte mucenice împarate Nicolae, cauta la împaratia ta pamânteasca si la oamenii tai si roaga-L staruitor pe Atottiitorul ca sa nu intre la judecata cu noi, ci sa ne daruiasca noua: marea iertare, ridicare din cadere si înviere împaratiei pravoslavnice, ca neîncetat sa strigam: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi se zice iarasi Icosul 1

Facatorul îngerilor te-a trimis pre tine pamântului Rusiei, ca pe un înger blând, spre luminarea oamenilor tai, ca te-a ales dupa chipul Fiului Sau Unul nascut pentru jertfa ispasirii pacatelor oamenilor rusi, iar noi, minunându-ne acestei iconomii a Atottiitorului pentru tine cu umilinta îti strigam:
Bucura-te, asemanarea lui Hristos;
Bucura-te, arderea cea de tot;
Bucura-te, podoaba împaratilor rusi;
Bucura-te, întarirea tarii tale;
Bucura-te, chipul blândetii si al atotiertarii;
Bucura-te, cetate neclintita a marturisirii;
Bucura-te, al celor obijduiti nadejde nemincinoasa;
Bucura-te, temelie nesurpata a celor credinciosi.
Bucura-te, de Dumnezeu încoronate Nicolae, împarate-multpatimitorule!

si Condacul 1:

Multpatimitorului ales de la nastere si intruchiparii dragostei lui Hristos, îti aducem cântari de lauda, ca mai mult decât toate ti-ai iubit Patria, iar tu, având îndrazneala catre Domnul lumineaza cugetele si inimile noastre ca sa te chemam:
Bucura-te, de Dumnezeu încoronate Nicolae, împarate-multpatimitorule!

Rugaciune:

O, sfinte multpatimitorule mucenice împarate Nicolae, Domnul te-a ales ca pre Unsul Sau, ca sa judeci cu mila si cu dreptate oamenii tai si sa fii aparatorul împaratiei pravoslavnice: aceasta slujire împarateasca si grija pentru suflete cu frica de Dumnezeu o savârseai. Însa ca aurul în foc, cu grele suferinte Domnul te-a încercat, ca pre multpatimitorul Iov, dupa lipsirea tronului împaratesc ti-a trimis si moarte muceniceasca. Toate acestea rabdându-le cu blândete, ca un adevarat rob al lui Hristos, te desfatezi acum de inalta slava lânga prestolul împaratului tuturor împreuna cu sfintii mucenici: sfânta împarateasa Alexandra, sfântul tarevici Alexie, cu sfintele tale fiice Olga, Tatiana, Maria si Anastasia si cu credincioasele slugi. Dar având mare indrazneala catre Hristos împaratul, pentru Care ai si patimit, roaga-te împreuna cu ei ca Domnul sa ierte pacatul poporului care nu s-a impotrivit omorârii tale, a împaratului si Unsului lui Dumnezeu, ca sa izbaveasca Domnul suferinda tara a Rusiei de cruntii impotrivitori care au fost sloboziti de El pentru pacatele noastre si sa ridice prestolul pravoslavnicilor împarati, iar noua sa ne daruiasca iertare pacatelor si sa ne povatuiasca la orice virtute, ca sa câstigam smerenia, blândetea si dragostea pe care le-au aratat acesti mucenici caa, invredicindu-ne de împaratia cereasca, unde împreuna cu tine si cu toti sfintii noii mucenici si marturisitori sa preaslavim pre Tatal si pre Fiul si pre Sfântul Duh. Amin.

Rugaciune pentru daruirea împaratiei Pravoslavnice:

Doamne Dumnezeul nostru, cu umilinta si suspin si cu inima mâhnita venim la Tine si cadem si întru suferinta duhului strigam: gresit-am, faradelege am facut, nedreptate înaintea Ta am savârsit, ale Tale daruri: podoaba Bisericii, buna întocmire a vazduhului, îmbelsugarea roadelor pamântului pe care le-ai daruit împaratiei Sfintei Rusii nu le-am primit cum se cuvine si multumire Tie, Stapânului si Daruitorului nostru, nu Ti-am adus, chiar si ne-am lepadat de stapânirea Ta, pe care prin Unsul Tau si prin împaratia pravoslavnica, o, ai întarit. Iubit-am mai mult cele pamântesti decât cele vesnice si de amândoua ne-am lipsit. Iubit-am sa facem mai mult voia noastra si prin aceasta ne-am robit vrajmasului Tau. Marturisim ca cu judecata dreapta toate acestea le-ai slobozit pentru pacatele noastre. Pomeneste Doamne si cuvintele noilor Tai prooroci, pe care i-ai proslavit în Pamânturile Rusiei în vremurile de pe urma, ca vei darui oamenilor Tai pe o vreme scurta de la sfârsit o pavaza tare si un zid neclintit, împarat-monarh, pe Unsul Tau binecuvântat. Stiind acestea, intelegem ca darul acesta nu de la oameni este, nici din tulburile patimi se daruieste, ci de Atotputernica Ta voie si de buna Ta orânduiala se zideste: ridica-ne noua cârmuitori duhovnicesti, barbati cu puterea lui Ilie si Enoh, ca voia Ta vestita de ei neschimbat sa se savârseasca, iar voia noastra decazuta si pacatoasa o lasam aici înaintea Ta. Si daca vei binevoi sa cauti cu mila spre noi, nevrednicii robii Tai, Insuti, Stapâne arata-ne noua pe alesul de Tine monarh, la slujirea împarateasca cu Dumnezeiasca Ta ungere si cu toate darurile Tale inzestreaza-l. Amin.

*

1

Acatistul Maicii Domnului „Prodromita” (7 iulie)

Condacul 1:

Aparatoare Doamna, pentru biruinta multumiri, izbavindu-ne din nevoi, aducem tie, Nascatoare de Dumnezeu, noi, robii tai. Ci, ca ceea ce ne-ai daruit noua icoana în care chipul tau si al Pruncului tau s-au zugravit prin minune dumnezeiasca, slobozeste-ne din toate nevoile, ca sa-ti cântam tie: Bucura-te, slavita Prodromita a Schitului Prodromu!

Icosul 1:

Îngerii si arhanghelii si soborul cuviosilor athoniti cu mare cinste te-au laudat, Nascatoare de Dumnezeu, si prooroceste i-a vazut Cuviosul Marcu, ucenicul Sfântului Grigorie Sinaitul. Caci palatele tale de aur, pe care le vazuse în partile Viglei, au închipuit Schitul Prodromului, care mai apoi în acel loc s-a ridicat. Si prin venirea icoanei tale facatoare de minuni Prodromita, adica înaintemergatoarea, ni l-ai aratat gradina a binecuvântarilor tale, pentru care îti zicem cu mare glas:
Bucura-te, ca Prodromita esti cu dreptate numita;
Bucura-te, a schitului înaintemergatoare smerita;
Bucura-te, roada pe care Sfântul Munte, o, a cules;
Bucura-te, al Schitului Prodromu chivot ales;
Bucura-te, egumena care sufletele în obstea ta cu grija le aduni;
Bucura-te, trâmbita care spre trezirea din patimi suni;
Bucura-te, ca în icoana te schimbi la fata, pe privitori uimind;
Bucura-te, ca uneori chipul ti se întuneca, mustrator devenind;
Bucura-te, ca icoana stralucitoare la praznicele tale devine;
Bucura-te, ca închinatorii credinciosi vie în icoana te vad pe tine;
Bucura-te, ca fata ta cea preafrumoasa ni s-a descoperit;
Bucura-te, ca si chipul Pruncului tau prin minune a fost zugravit;
Bucura-te, slavita Prodromita a Schitului Prodromu!

Condacul al 2-lea:

Vrând staretul Nifon sa dobândeasca o icoana facatoare de minuni pentru Schitul românesc Prodromu, a cautat un iconar care sa vrea sa pazeasca o rânduiala aspra de nevointa si rugaciune când picta, si, bucurându-se ca a aflat un zugrav râvnitor, I-a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Intristându-se parintii Nifon si Nectarie ca iconarul nu reusea sa ispraveasca de zugravit icoana ta, pe neasteptate au fost chemati: „Sa trimiteti degraba sa ia sfânta icoana, care singura s-a zugravit, caci lume multa s-a adunat privind la minunea sfintei icoane”. Si pentru aceasta îti zicem:
Bucura-te, ca iconarul sfintele fete sa le picteze nu a reusit;
Bucura-te, ca osteneala i-ai primit si nevointa i-ai rasplatit;
Bucura-te, ca, neterminând sa picteze icoana, a aflat-o desavârsita;
Bucura-te, ca de lucrarea ta mintea noastra este covârsita;
Bucura-te, ceea ce n-ai invatat pe nimeni în ce chip a fost;
Bucura-te, ca tainelor tale inimile noastre le faci adapost;
Bucura-te, ca iconarul a scris minunea care s-a întâmplat;
Bucura-te, ca marturia lui pâna astazi ni s-a pastrat;
Bucura-te, ca de cuvintele sale credinciosii nu s-au indoit;
Bucura-te, ca în casa lui lume multa sa ti se închine a venit;
Bucura-te, lumina, a parintelui Nifon sfânta dorire;
Bucura-te, a nadejdii sale neclintita rasplatire;
Bucura-te, slavita Prodromita a Schitului Prodromu!

Condacul al 3-lea:

Precum s-a mirat Sfântul Alipie de la Pecerska când în chilia sa a venit îngerul si a pictat în chip minunat icoana Adormirii Maicii Domnului, asa s-a mirat si iconarul Iordache vazând cum chipul Maicii Domnului si cel al Fiului ei, pe care nu le terminase, fusesera plinite nu de mâna omeneasca, si uimindu-se I-a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Auzind mitropolitul marea minune care se facuse în Iasi, a venit cu preotii sa ti se închine cu evlavie si a marturisit: „Cu adevarat, mare dar ne-a daruit Maica Domnului prin aceasta minunata si slavita icoana a sa”, si pentru aceasta cu multumire cântam tie:
Bucura-te, ca apa cea vie si fara de moarte, o, ai revarsat;
Bucura-te, ca boierul pentru fiul sau care zacea ti s-a rugat;
Bucura-te, ca bolnavul luând agheasma s-a vindecat;
Bucura-te, ca fiul împreuna cu tatal sau ti s-au închinat;
Bucura-te, ca pe lepros l-ai tamaduit când agheasma a baut;
Bucura-te, ca îndata lepra de pe el ca niste solzi a cazut;
Bucura-te, ca omul care avea albeata pe ochi vedere a dobândit;
Bucura-te, ca sirul tamaduirilor tale nici pâna astazi nu s-a oprit;
Bucura-te, ca pe cei parasiti de doctori din paturi îi ridici;
Bucura-te, ca neputintele noastre cu prisos de har le vindeci;
Bucura-te, luminarea preotilor si cinstea ierarhilor;
Bucura-te, ca îi înteleptesti pe urmasii apostolilor;
Bucura-te, slavita Prodromita a Schitului Prodromu!

Condacul al 4-lea:

Neputând parintii sa scrie minunile pe care le auzisera, pentru ca erau covârsiti de credinciosii care le cereau sa se roage pentru ei, au marturisit însa noianul minunilor cu glas de bucurie, si, pregatindu-se de calatoria spre Sfântul Munte, I-au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Mult au avut de mers parintii prodromiti, dar multe au fost si minunile tale, Nascatoare de Dumnezeu, ca în fiecare oras în care a ajuns icoana poporul a venit sa ti se închine cu credinta, si cei care au primit ajutor în nevoile lor au devenit apostoli ai harului tau, cântându-ti:
Bucura-te, bucuria noastra, nadejde neinfruntata;
Bucura-te, ca celor ce te cinstesc le gatesti rasplata;
Bucura-te, ca împreuna cu icoana ta ai calatorit;
Bucura-te, ca la fiecare popas semnele tale au stralucit;
Bucura-te, ca dupa plecarea icoanei ele nu se imputinau;
Bucura-te, ca în mintile oamenilor minunile vii ramâneau;
Bucura-te, ca celor truditi si împovarati le esti aparatoare;
Bucura-te, ca de dusmanii vazuti si nevazuti le esti îngraditoare;
Bucura-te, ca ai surpat jugul minciunii si navalirea diavolilor;
Bucura-te, roaba aleasa a Domnului si stapâna a tuturor;
Bucura-te, Fecioara, a împaratiei Cerurilor mireasma;
Bucura-te, pecete pusa pe a inimilor noastre mahrama;
Bucura-te, slavita Prodromita a Schitului Prodromu!

Condacul al 5-lea:

S-a mâhnit femeia cea bolnava ca nu putea sa mearga sa se închine icoanei care izvora tamaduiri, dar Fecioara preaslavita i s-a aratat în vis, poruncindu-i sa se scoale degraba si sa mearga sa ia binecuvântarea multdorita. Si, pornind la drum, îndata s-a aratat desavârsit sanatoasa, pentru care I-a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Tamaduindu-se femeia cea bolnava, nu s-a lenevit sa mearga sa se închine sfintei tale icoane, vrând sa marturiseasca tuturor ca se vindecase. Iar ajungând la icoana ta, a dat marturie ca o vazuse de mai înainte în vis si a vestit multimii cum a dobândit tamaduire, iar preotii si credinciosii ti-au cântat:
Bucura-te, ceea ce credinta femeii bolnave, o, ai rasplatit;
Bucura-te, ceea ce de visele înselatoare ne-ai ferit;
Bucura-te, ca prin icoana ta multe si felurite minuni ai savârsit;
Bucura-te, ca în casa învatatorului putin-credincios sa fie dusa nu ai primit;
Bucura-te, ca el de doua ori a trimis trasura dupa odor, dar parintii sa i-l dea nu au voit;
Bucura-te, ca mai potrivit sa vina închinatorul la icoana au socotit;
Bucura-te, ca a treia oara trimitând acela trasura s-a aratat minunea ta;
Bucura-te, ca oricât s-au straduit parintii nu au reusit sa ia icoana;
Bucura-te, ca pâna la trasura patru oameni sa o duca cu greu au putut;
Bucura-te, ca împotrivirea ta s-a cunoscut când tocul icoanei s-a desfacut;
Bucura-te, ca de la zgomotul mare oamenii si caii s-au spaimântat;
Bucura-te, ca l-ai smerit pe învatatorul care avea cugetul de necredinta întunecat;
Bucura-te, slavita Prodromita a Schitului Prodromu!

Condacul al 6-lea:

În biserica Sfintilor împarati din Galati, zugravul care nu credea ca icoana a fost pictata prin minune dumnezeiasca a început a-i batjocori pe crestinii care nu se îndoiau de aceasta, dar s-a îngrozit când a vazut-o pe Maica Domnului privindu-l cu asprime din icoana, si, pocaindu-se, I-a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Nimeni sa nu se îndoiasca, nimeni sa nu fie necredincios minunii dumnezeiesti, ca sa nu isi agoniseasca osânda, ci toti sa îi cânte cu veselie Maicii lui Dumnezeu, nadajduind ca vor primi luminarea mintii si întarire în credinta:
Bucura-te, ca risipind tu cursele diavolesti agonisim folos;
Bucura-te, ca nu ai rabdat hulele zugravului necredincios;
Bucura-te, ca prin schimbarea fetei tale din icoana l-ai mustrat;
Bucura-te, ca pricepându-si greseala minunile tale le-a trâmbitat;
Bucura-te, ca nu i-ai îngaduit sa semene îndoiala în popor;
Bucura-te, ca ai venit în apararea credinciosilor;
Bucura-te, ca din îndreptarea sa si altii s-au folosit;
Bucura-te, ca nu pierderea, ci înteleptirea lui ai dorit;
Bucura-te, a hulitorilor chemare la pocainta;
Bucura-te, a binecredinciosilor slavita biruinta;
Bucura-te, ca celor ispititi de necredinta le ajuti;
Bucura-te, ca cei ce vestesc minunile tale îti sunt bineplacuti;
Bucura-te, slavita Prodromita a Schitului Prodromu!

Condacul al 7-lea:

Pentru a lua averea hangiului raposat, sluga cea vicleana a încercat sa o omoare pe vaduva evreica, si i-a pregatit spânzuratoarea, dar femeia si-a adus aminte de vestea minunilor Prodromitei si rugându-se a fagaduit ca, daca va ramâne în viata, se va boteza împreuna cu toti cei din casa ei, si îi va zice lui Dumnezeu cu multumire: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Pregatind latul pentru femeie, fara sa vrea sluga cea netrebnica s-a spânzurat pe sine, iar evreica a vazut lucrarea Maicii Domnului si a crezut cu toti cei din casa ei, facându-se pilda pentru toti cei din neamul evreiesc, pentru pagâni si pentru necredinciosi. Si prin Sfântul Botez a intrat în Biserica lui Hristos, iar pentru aceasta noi te laudam pe tine, care esti nadejdea celor deznadajduiti:
Bucura-te, ca vestea minunilor tale si printre evrei s-a raspândit;
Bucura-te, ca la necaz vaduva hangiului de ele si-a amintit;
Bucura-te, ca ai primit rugaciunea ei deznadajduita;
Bucura-te, ca ai vrut sa lepede credinta ei cea gresita;
Bucura-te, ca viata i-ai salvat în ceasul de pe urma;
Bucura-te, ca prin tine a intrat în a Bunului Pastor turma;
Bucura-te, ca împreuna cu copiii ei a primit botezul;
Bucura-te, ca datorita tie peste casa ei a stralucit harul;
Bucura-te, ca dreapta credinta prin tine se întareste;
Bucura-te, ca gura pagânilor care nu se închina icoanei tale amuteste;
Bucura-te, spre Biserica lui Hristos far calauzitor;
Bucura-te, ceea ce calci serpii ratacirilor si eresurilor;
Bucura-te, slavita Prodromita a Schitului Prodromu!

Condacul al 8-lea:

Din rânduiala dumnezeiasca a venit icoana la Schitul românesc Prodromu, pentru ca domnitorul vroia sa pastreze icoana în tara în care s-a facut minunea, dar Maica Domnului a adus-o în gradina ei duhovniceasca, ferindu-i pe parinti de ispitele drumului, si ei I-au cântat Celui ce îi pazise în calatorie: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Ai binecuvântat prin venirea ta schitul athonit si, asezând-o pe ea nu departe de icoana facatoare de minuni a Sfântului Botezator, i-ai acoperit cu sfântul tau acoperamânt pe toti cei ce au venit sa se închine tie, monahi, preoti, ierarhi si mireni de toate neamurile, pentru care îti cântam:
Bucura-te, ca schitul românesc l-ai umplut de binecuvântare;
Bucura-te, ca obstile athonite cinstesc icoanele tale de minuni facatoare;
Bucura-te, ca din numele date icoanelor tale cunoastem lucrarea lor;
Bucura-te, ca prin icoana Portarita esti Poarta a manastirii ivirilor;
Bucura-te, ca icoana Dulcea sarutare e cununa Filotheiului;
Bucura-te, ca esti Calauzitoarea obstii Xenofontului;
Bucura-te, împarateasa tuturor, lauda Vatopedului;
Bucura-te, grabnica ajutatoare a închinatorilor Dochiarului;
Bucura-te, ca în icoana de la Hilandar semnul milostivirii tale e vadit;
Bucura-te, a Marii Lavre podoaba, ca Sfântul Ioan Cucuzel glasul ti l-a auzit;
Bucura-te, ca în fata icoanei ti-au cerut ajutor staretii Pantocratorului;
Bucura-te, Nascatoare de Dumnezeu, comoara a Prodromului;
Bucura-te, slavita Prodromita a Schitului Prodromu!

Condacul al 9-lea:

Zacând de trei saptamâni topit de boala si nemâncat, ca dintr-un somn s-a trezit schimonahul Inochentie când icoana Prodromita a fost adusa în schit si, cerând sa fie dus în fata ei, s-a rugat cu zdrobire de inima, cântându-I Domnului: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

„Maica lui Dumnezeu, daca imi este de folos sa mai traiesc, insanatoseste-ma, iar daca nu, fie voia ta”, s-a rugat parintele Inochentie si, intorcându-se cu bucurie la chilia sa, dupa un ceas a trecut la cele vesnice. Si noi, invatându-ne de la el sa ne punem toata nadejdea în Dumnezeu si în puterea rugaciunilor tale, îti zicem cu umilinta:
Bucura-te, ca schimnicului i-ai ascultat cererile;
Bucura-te, ca degraba i-au încetat suferintele;
Bucura-te, ca plin de bucurie Sfintele Taine a primit;
Bucura-te, ca având sufletul impacat s-a savârsit;
Bucura-te, ca voia noastra sa o lepadam ne-ai învatat;
Bucura-te, ca evlaviosii tai robi au sfârsit binecuvântat;
Bucura-te, ca prin tine de moartea naprasnica suntem feriti;
Bucura-te, ca pe tine te-au cinstit parintii întru Domnul adormiti;
Bucura-te, ca dascal al cugetarii la moarte pe tine te dobândim;
Bucura-te, ca, pregatindu-ne de moarte, în Domnul Hristos traim;
Bucura-te, a cartilor Cuviosilor Parinti tainica tâlcuire;
Bucura-te, a treptelor caii împaratesti propovaduire;
Bucura-te, slavita Prodromita a Schitului Prodromu!

Condacul al 10-lea:

Crezând mintii sale si lepadând ascultarea, monahul Serghie a cazut în înselare, iar prin aratarea draceasca s-a îmbolnavit, zacând ca un mort si abia dupa trei zile s-a sculat, slabit fiind si ramânând fara auz. Dar, aducându-l parintii la icoana facatoare de minuni, îndata s-a tamaduit de surzenie, si atunci toata obstea I-a cântat Domnului într-un glas: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Ascultatoare a Fiului tau ai fost, Nascatoare de Dumnezeu, si pe calea smereniei i-ai calauzit pe monahi, cerându-le ascultare de povatuitorii lor. Izbaveste-i de înselari si de ispite pe monahii si pe mirenii iubitori de nevointa, ca sa îti cânte tie asa:
Bucura-te, ca parintii au nadajduit ca monahul Serghie va fi tamaduit;
Bucura-te, ca de surzenie l-ai scapat si de mândrie l-ai izbavit;
Bucura-te, ca, patimind el pentru mândria sa, nu l-ai lepadat de la fata ta;
Bucura-te, ca, ridicându-se din iadul inselarii, si-a înteles greseala;
Bucura-te, ca din suferinte a înteles osânda neascultarii;
Bucura-te, învatatoare a ascultarii si Maica a îndurarii;
Bucura-te, a celor apasati de ispitele pierzatorului de suflete alinare;
Bucura-te, a celor legati de lanturile diavolului dezlegare;
Bucura-te, ca mesterul care se îndracise a fost izbavit de duhul care îl muncea;
Bucura-te, ca în fata icoanei tale i s-au citit rugaciuni si el a simtit mijlocirea ta;
Bucura-te, ca pe Cuviosul Nectarie protopsaltul din ghearele diavolului l-ai scapat;
Bucura-te, ca vazându-te cel numit privighetoarea Muntelui Athos ti s-a închinat;
Bucura-te, slavita Prodromita a Schitului Prodromu!

Condacul al 11-lea:

Mergând parintii sa prinda peste pentru praznicul icoanei Maicii lui Dumnezeu, unul din ei a zis cu indrazneala: „Daca icoana aceasta s-a zugravit prin minune, apoi sa faca sa se prinda peste pentru sarbatoarea ei”, dar vazând multimea pestilor prinsi în mreje a lepadat îndoiala si I-a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Credem mijlocirii tale, Maica Sfânta, ca asa cum ai purtat de grija praznicului tau, asa porti de grija si acum, dând cele de trebuinta nu numai monahilor, ci si mirenilor care se roaga tie cu credinta:
Bucura-te, ca pestii de la praznic milostivirea ta au vadit;
Bucura-te, ca multimea darurilor tale, o, au închipuit;
Bucura-te, a flamânzilor îndestulatoare;
Bucura-te, a lipsurilor noastre curmare;
Bucura-te, mângâiere a celor aflati în nevoi;
Bucura-te, îmbracaminte si acoperamânt celor goi;
Bucura-te, cununa a celor care duc crucea necazurilor;
Bucura-te, încurajare a celor aflati la capatul puterilor;
Bucura-te, ca ne înveti sa rânduim toate cu chibzuinta;
Bucura-te, ca sarmanilor le dai cele de trebuinta;
Bucura-te, iconoama a schiturilor si a manastirilor;
Bucura-te, chivernisitoare a caselor crestinilor;
Bucura-te, slavita Prodromita a Schitului Prodromu!

Condacul al 12-lea:

Pictându-se în schitul prodromitilor o icoana dupa izvodul celei minunate, a fost asezata cu mare cinste într-o biserica de lemn, si nu s-a stricat când o mâna blestemata a dat foc bisericii. Si, dupa ce focul mistuise totul, crestinii au gasit icoana nestricata sub un morman de jar, de care minune uimindu-se I-au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Nu numai icoana Prodromitei a primit dumnezeiesc dar, ci si cele facute dupa izvodul ei, spre bucuria credinciosilor. Si vestea despre ele s-a raspândit în lumea intreaga, si chiar în casele crestinilor au fost asezate cu evlavie icoanele Maicii Domnului, careia multimile îi aduc laude ca acestea:
Bucura-te, binecuvântata Maica a drept-credinciosilor;
Bucura-te, ca minunile le însemnezi pe tablele inimilor;
Bucura-te, predanie scumpa a rugaciunii si nevointei;
Bucura-te, praznic neîncetat, candela nestinsa a credintei;
Bucura-te, a celor ce alearga la tine nadejde nerusinata;
Bucura-te, ceresc omofor si milostivire neîmputinata;
Bucura-te, frumusete de nespus si a sufletului dulceata;
Bucura-te, rug aprins care încalzesti inimile de gheata;
Bucura-te, pridvor al împaratiei Ceresti;
Bucura-te, scara a darurilor dumnezeiesti;
Bucura-te, pregustare a bucuriilor mult râvnite;
Bucura-te, împarateasa a bisericilor athonite;
Bucura-te, slavita Prodromita a Schitului Prodromu!

Condacul al 13-lea:

O, Maica preacurata, ocroteste-i pe toti cei care cu cununi de lauda impodobesc icoana ta, prodromitilor arata-le calea mântuirii, pe închinatori acopera-i cu harul tau, pe cei care din locuri îndepartate alearga spre icoana ajuta-i si casa lor fereste-o de relele intâmplari, ca sa îi cânte împreuna cu tine Dumnezeului celui Viu: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi se zice iarasi Icosul 1

Îngerii si arhanghelii si soborul cuviosilor athoniti cu mare cinste te-au laudat, Nascatoare de Dumnezeu, si prooroceste i-a vazut Cuviosul Marcu, ucenicul Sfântului Grigorie Sinaitul. Caci palatele tale de aur, pe care le vazuse în partile Viglei, au inchipuit Schitul Prodromului, care mai apoi în acel loc s-a ridicat. Si prin venirea icoanei tale facatoare de minuni Prodromita, adica înaintemergatoarea, ni l-ai aratat gradina a binecuvântarilor tale, pentru care îti zicem cu mare glas:
Bucura-te, ca Prodromita esti cu dreptate numita;
Bucura-te, a schitului înaintemergatoare smerita;
Bucura-te, roada pe care Sfântul Munte, o, a cules;
Bucura-te, al Schitului Prodromu chivot ales;
Bucura-te, egumena care sufletele în obstea ta cu grija le aduni;
Bucura-te, trâmbita care spre trezirea din patimi suni;
Bucura-te, ca în icoana te schimbi la fata, pe privitori uimind;
Bucura-te, ca uneori chipul ti se întuneca, mustrator devenind;
Bucura-te, ca icoana stralucitoare la praznicele tale devine;
Bucura-te, ca închinatorii credinciosi vie în icoana te vad pe tine;
Bucura-te, ca fata ta cea preafrumoasa ni s-a descoperit;
Bucura-te, ca si chipul Pruncului tau prin minune a fost zugravit;
Bucura-te, slavita Prodromita a Schitului Prodromu!

si Condacul 1:

Aparatoare Doamna, pentru biruinta multumiri, izbavindu-ne din nevoi, aducem tie, Nascatoare de Dumnezeu, noi, robii tai. Ci, ca ceea ce ne-ai daruit noua icoana în care chipul tau si al Pruncului tau s-au zugravit prin minune dumnezeiasca, slobozeste-ne din toate nevoile, ca sa-ti cântam tie: Bucura-te, slavita Prodromita a Schitului Prodromu!

Rugaciune:

O, Fecioara preamarita, infrumusetarea prodromitilor si lauda închinatorilor, tu i-ai spus Sfântului Petru Athonitul ca „Muntele Athosului l-am ales, din toate partile pamântului, si am hotarât sa il afierosesc spre a fi indestulata locuinta monahilor si pustnicilor”, si în acest munte ai voit a aduce icoana ta. O, împacare a noastra cu Dumnezeu, care ne-ai daruit noul praznic de minuni izvorâtor al icoanei tale, nimeni n-a pierit din cei ce aveau spre tine nadejdea bunei credinte. Tu, care împletesti cununi dupa vrednicie celor ce te lauda si daruiesti cererile tuturor celor ce te cinstesc dupa cuviinta, din negura patimilor mântuieste-ne, curatind necuratia noastra.
Neadormita noastra pazitoare, care degraba îi întâmpini pe cei ce te cheama, dat-ai robilor tai chipul fetei tale cel preacinstit si cu totul luminos, pe care il sarutam multumind. Si cu dragoste si credinta închinându-i-ne. Arata-ti milele tale, Nascatoare de Dumnezeu, primind cererile de folos ale robilor tai. Departeaza de la noi norul patimilor si al ispitelor, izbaveste-ne de toata vatamarea trupeasca si sufleteasca si fii mijlocitoare a mântuirii noastre. Ajuta-i pe cei ce cu dragoste se închina chipului tau nefacut de mâna omeneasca, ca sa cinsteasca infricosatele minuni, semen-le mai presus de fire ale icoanei tale.
O, pavaza tare a clerului bisericesc si sprijin al celor din cinul monahicesc, miluieste si mântuieste cu rugaciunile tale pe ortodocsii arhierei, preoti si diaconi, pe toti monahii si pe tot poporul dreptcredincios care ti se închina. Ocroteste obstea parintilor prodromiti si pe toti închinatorii care alearga la icoana ta facatoare de minuni. Cauta spre noi cu milostivirea ta si cu rugaciunea ta invredniceste-i pe toti crestinii sa vietuiasca cu Hristos si în locasurile ceresti sa se desfateze. Cerceteaza-ne, Maica iubitoare de fii, pe noi, robii tai, cu darul tau si daruieste celor neputinciosi tamaduire si sanatate desavârsita, liniste celor înviforati si mântuire tuturor, în vecii vecilor. Amin.

*

1Acatistul Sfintei Chiriachi – Sfânta Mucenita! – Purtatoare de biruinta în nevoi si necazuri grele (7 iulie)

Rugaciunile începatoare:

În numele Tatalui si al Fiului si al Sfântului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Împarate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le împlinesti; Vistierul bunatatilor si Datatorule de viata, vino si Te salasluieste întru noi si ne curateste pe noi de toata întinaciunea si ne mântuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte miluieste-ne pe noi (de trei ori).
Slava Tatalui si Fiului si Sfântului Duh.
Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.
Preasfânta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapâne, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.
Doamne miluieste! (de trei ori)
Slava Tatalui si Fiului si Sfântului Duh.
Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti în ceruri, sfinteasca-se numele Tau, vie Împaratia Ta, faca-se voia Ta, precum în cer asa si pe pamânt. Pâinea noastra cea de toate zilele da-ne-o noua astazi, si ne iarta noua greselile noastre precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi în ispita, ci ne izbaveste de cel rau. Ca a Ta este Împaratia, puterea si marirea, a Tatalui si a Fiului si a Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Condacul 1:

Adunându-ne sa cerem ajutorul Sfintei Mucenite Chiriachi în nevoile si necazurile ce ne cuprind pe noi, sa o laudam pentru nevointele sale cele purtatoare de biruinsa si sa-i strigam cu credinta: Fecioara sfânta, roaga pe Milostivul Dumnezeu sa ne dea cuvânt luminat, patrunderea mintii si curatia în gând si în fapte bune, ca sa preamarim cum se cuvine vitejia ta prin care ti-ai dat trupul jertfa fara de prihana lui Hristos Dumnezeu, si sa-ti cântam totdeauna: Bucura-te, Sfânta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!

Icosul 1:

Pornind pagânul Împarat Diocletian prigoana înfricosata pentru nimicirea Evangheliei lui Hristos, insufla groaza si împrastia moarte asupra dreptcredinciosilor crestini. Tu însa, fecioara Chiriachi, ai înfruntat trufia lui, i-ai nesocotit poruncile si nu te-ai înfricosat de îngrozirile tiranului. Ai predicat pe Dumnezeul cel adevarat si ai umilit pe vrajmasii Crucii. Pentru aceasta si noi îti cântam:
Bucura-te, ca ai avut parinti binecredinciosi pe Dorotei si Evsevia;
Bucura-te, ca si ei au fost chinuiti si ucisi, pentru ca au marturisit dreapta credinta;
Bucura-te, ca ai crezut în dragostea lui Dumnezeu si în ascultarea Evangheliei;
Bucura-te, ca ai venit în lume, în zi de Duminica, al carei nume il porti;
Bucura-te, ca ai fost harazita Domnului înca de la nastere;
Bucura-te, ca viata virtuoasa ai dus din copilarie;
Bucura-te, ca preafrumoasa la chip ai fost, dar si mai aleasa ti-a fost frumusetea sufletului;
Bucura-te, ca preaînteleapta hotarâre ai luat sa ramâi fecioara;
Bucura-te, ca ai adus dumnezeiescului Mire, drept zestre, credinta vitejeasca si dragostea pâna la jertfa;
Bucura-te, ca prin nevointele tale, rodul mântuirii ti-ai agonisit;
Bucura-te, ca înaintea sicriului moastelor tale cazând noi, credinciosii, îti strigam:
Bucura-te, Sfânta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!

Condacul al 2-lea:

Credinta si dragostea ta de Dumnezeu si chinurile ce ai suferit pentru El, Care este Calea, Adevarul si Viata, te-au învrednicit de cereasca fericire împreuna cu cetele îngerilor. Stând împreuna cu ei înaintea Creatorului tuturor, roaga-L, Sfânta Mucenita, pentru noi, cei necajiti în multe feluri, pentru ca dimpreuna cu tine sa-I cântam: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Fiind frumoasa la chip si cu multa avutie pamânteasca, multi tineri de bun neam te-au cerut în casatorie. Tu însa, fecioara, i-ai rugat pe parintii tai sa te lase sa slujetti numai Domnului si Dumnezeului Tau, Iisus Hristos. Si ei s-au bucurat de întelepciunea ta. Însa tinerii aceia, înfuriati ca nu i-ai bagat în seama, te-au pârât ca împreuna cu parintii tai nu va închinati zeilor si nu-i cinstiti pe zei. Pentru aceasta Dorotei si Evsevia au fost batjocoriti, chinuiti si martirizati, iar tu trimisa ai fost la judecata la celalalt Împarat, Maximian, care, uimit de frumusetea ta ti-a cerut sa slujesti de bunavoie idolilor sai. Tu însa, care ai ramas neclintita în credinta Domnului Hristos, primeste de la noi, smeritii, cântarea de lauda:
Bucura-te, ca si Împaratul a ramas uimit de frumusetea ta;
Bucura-te, ca fagaduintele lui nu te-au ademenit si l-ai uimit cu frumusetea sufletului Tau;
Bucura-te, ca îngrozirile si amenintarile lui nu te-au înduplecat;
Bucura-te, ca i-ai raspuns ca prin nimic nu te va desparti de Hristos;
Bucura-te, ca te-au întins la pamânt si te-au batut fara mila;
Bucura-te, ca fata ta stralucea atunci ca a lui Moise, când a coborat din muntele Sinai;
Bucura-te, ca ai ramas luceafar al Bisericii crestinesti;
Bucura-te, ca prin suferintele tale te-ai înaltat mai presus de luceafar;
Bucura-te, a vietii noastre stea stralucitoare si calauzitoare;
Bucura-te, a credintei noastre smirna bine mirositoare;
Bucura-te, cadelnita de aur, ce duci la Dumnezeu tamâia rugaciunilor noastre, pentru care cu evlavie îti cântam;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!

Condacul al 3-lea:

O, fecioara si mucenita care ai suferit munci înfricosate pentru Dumnezeul luminii si al adevarului, asculta cu dragoste cererile si rugaciunile nevrednicilor Sai robi. Cauta spre necazurile si lipsurile ce vin peste noi si roaga-L sa mântuiasca sufletele noastre, ale celor ce cu inima curata cu tine cântam: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Rusinat ca nu te-a putut îndupleca sa te lepezi de Hristos Dumnezeu, Împaratul Maximian te-a trimis la Ilarion, cumplitul cârmuitor al Bitiniei. Înfuriat ca nici el nu te-a putut clinti din credinta cea adevarata, a poruncit sa te spânzure de cositele parului Tau cel frumos si sa te arda cu faciii. Tu însa ai rabdat cu bucurie si te-ai aratat vesela, preaslavind pe Dumnezeu; iar noi, minunându-ne de rabdarea ta cea tare, cu cucernicie te fericim cu laude ca acestea:
Bucura-te, ca ai tinut totdeauna aprins în sufletul Tau focul dragostei de Dumnezeu;
Bucura-te, ca trupul ti-a fost ars cu faclii, pentru Dumnezeul nostru, cel împuns cu sulita în coasta;
Bucura-te, ca, pentru dragostea lui Hristos cel suit pe Cruce pentru noi, ai fost si tu spânzurata;
Bucura-te, ca pe pamânt ai fost patimitoare pentru Dumnezeul cel adevarat care în ceruri împreuna cu cetele Sfintilor te-a asezat;
Bucura-te, ca acum te îmbraci cu stralucirea cea neapusa a fetei Lui;
Bucura-te, biruitoarea vrajmasilor acelora care cu inima înfrânta si smerita se roaga catre tine;
Bucura-te, ca sufletul tau l-ai aratat cu adevarat locas stralucit al lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca prin credinta si curatia ta, ai odraslit credinciosilor roduri de-viata-datatoare;
Bucura-te, ca aceasta ti-a pricinuit desfatarea cea nemuritoare;
Bucura-te, neîncetata rugatoare pentru noi, cei slabi în credinta si cazuti în ispitiri patimitoare;
Bucura-te, grabnica noastra ajutatoare în nevoi si în necazuri:
Bucura-te, Sfânta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!

Condacul al 4-lea:

Vazând barbatia ta în înfricosatele munci la care te supuneau pagânii, multi dintre cei ce erau de fata se minunau zicând: „Cum o fecioara slaba la trup poate rabda atât de vitejeste chinuri ca acestea?”. Dar luminându-se prin Duhul Sfânt si întelegând ca aceasta neasemanata tarie îi vine de la Dumnezeu, pe Care îl marturiseai, au început si ei împreuna cu tine a cânta: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Daca a vazut ca esti mai tare decat diamantul, a poruncit Ilarion sa te arunce în temnita. Uimit ca a doua zi te-a vazut sanatoasa, nu a priceput pagânul de unde ti-a venit vindecarea si puterea, si te-a îndemnat sa multumesti zeilor sai celor mincinosi. Tu însa Sfânta Mucenita, ai avut curajul sa strigi chinuitorului celui cumplit: „Nu lor, Ilarioane, care sunt pamânt si piatra, ci Domnului meu Iisus Hristos, în care cred cu toata fiinta mea, ma închin, pentru ca numai El ma ajuta si ma mângaie în toate chinurile”. Pentru aceasta si noi îti cântam:
Bucura-te, ca, împuternicire primind în sufletul Tau curat, ai hotarât a rabda orice pentru dreapta credinta si pentru Dumnezeul cel adevarat;
Bucura-te, ca ai fost dusa apoi în templul cel pagânesc;
Bucura-te, ca si acolo te-ai rugat Domnului, care a trimis cutremur si toate chipurile idolesti a sfarâmat;
Bucura-te, ca vânt mare a dezlantuit si cenusa le-a spulberat;
Bucura-te, ca fulger din cer cu rugaciunea ta ai coborât;
Bucura-te, ca atunci înfricosatul Ilarion, chinuitorul Tau cel nemilos, de flacara Duhului Sfânt ca de un fulger a fost mistuit;
Bucura-te, ca toti s-au mirat foarte de puterea Domnului Tau;
Bucura-te, ca pe pamânt pilda de credinta tuturor crestinilor te-ai aratat;
Bucura-te, ca suferintele, pe care barbateste le-ai rabdat, în Împaratia lui Dumnezeu te-au înaltat;
Bucura-te, ca de atunci toata Biserica crestina te lauda si-ti cânta tie;
Bucura-te, si ne ajuta pe cei ce te laudam cu evlavie;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!

Condacul al 5-lea:

Taria curajului Tau, fecioara, barbatia si dragostea ta în apararea dreptei credinte ramân pilda pentru toti credinciosii. Cum însa noi suntem slabi si ne temem sa nu fim biruiti de ispite, alergam la ajutorul Tau cel neclintit, Sfânta Mucenita Chiriachi. Mijloceste catre Domnul Puterilor sa nu ne paraseasca în slabiciunile noastre si sa ne mântuiasca pe noi, cei ce îi cântam împreuna cu tine: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Uimiti fiind de diamantul rabdarii tale, laude aducem luptelor tale, preamarim suferintele si fericim sfârsitul Taa cel mucenicesc. Nu trece cu vederea, Sfânta Mucenita Chiriachi, cererile cele spre mântuire ale celor ce cu credinta cadem înaintea dreptei tale celei ocrotitoare, rugându-ne ca la un sfânt acoperamânt si zicând „ajuta-ne pe noi sa ne izbavim din nevoi si din necazuri”, pentru ca împreuna cu tine sa cântam cu bucurie:
Bucura-te, ca nu ti-au putut strivi dragostea de Dumnezeu;
Bucura-te, ca ai uimit pe toti pagânii prin curajul Tau izvorât din credinta în Dumnezeu;
Bucura-te, ca te-au aruncat apoi si în foc;
Bucura-te, ca asemenea tinerilor din Babilon, neatinsa de vapaie ai ramas;
Bucura-te, ca si pe rug n-ai încetat a te ruga Mirelui Tau celui ceresc;
Bucura-te, caci cu toate chinurile la care ai fost supusa, ai ramas neclintita în credinta cea adevarata;
Bucura-te, ca multi dintre privitori au crezut prin tine în Hristos Dumnezeu, care te ocrotea ca pe o aleasa comoara;
Bucura-te, ca de adevaratul Dumnezeu nu te-ai lepadat, niciodata;
Bucura-te, ca pentru aceasta, cu marire vesnica ai fost împodobita;
Bucura-te, caci cu mari daruri te-a înzestrat Domnul pentru care ai patimit si viata ti-ai dat;
Bucura-te, si ne întareste în fata ispitelor cu darul Tau;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!

Condacul al 6-lea:

Usureaza, cu rugaciunile tale, Sfânta Mucenita Chiriachi, nevoile vietii pamântesti si gateste calea mântuirii pentru toti credinciosii din tara noastra, cei strajuiti de moastele sfinte ale mâinii tale, înaintea carora, plecându-ne cu umilinta si cu credinta nestramutata rugându-ne, Îl preamarim pe Dumnezeu cu cântare de lauda: Aliluia!
Icosul al 6-lea:
Fiind închisa în temnita, te-ai învrednicit, preafericita, de cercetarea Domnului Hristos, care Ti S-a aratat în slava, spunându-ti: „Nu te teme, Chiriachi, de chinurile celor ce pot ucide trupul, dar nu si sufletul. Darul meu este cu tine si din toate suferintele te voi izbavi!”. Astfel ti-a vindecat sângerarile, trupul ti-a împuternicit, sufletul ti-a înveselit, iar pe noi ne-a învatat sa-ti cântam asa:
Bucura-te, ca ai fost batuta fara mila pentru Hristos, care a rabdat batai pentru noi;
Bucura-te, ca prin rabdarea ta ai înfrânt pe vrajmasul cel nevazut;
Bucura-te, ca rani ai rabdat pe trupul Tau pentru Domnul Hristos;
Bucura-te, ca Dumnezeu însusi ti-a vindecat ranile trupului tau cel fecioresc;
Bucura-te, ca Domnul Hristos, Lumina Lumii, ti S-a aratat în temnita;
Bucura-te, ca prin închisoarea pamânteasca ai intrat în minunatul salas al cerului;
Bucura-te, ca ti-ai împodobit stralucita haina a muceniciei cu sângele Tau varsat pentru credinta;
Bucura-te, ca si îngeri de lumina au fost trimisi sa te întareasca în suferinta;
Bucura-te, ca ei ti-au deschis usile lacasului ceresc al Domnului;
Bucura-te, ca, prin rugaciunile tale, noi ne vindecam de suferintele trupesti si sufletesti;
Bucura-te, ajutatoarea noastra în necazurile si în nevoile vietii pamântesti;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!

Condacul al 7-lea:

Silindu-se întunecatul tiran sa te întoarca cu fagaduieli amagitoare si cu îngroziri înfricosate de la adevarata credinta, tu, stiind îndemnul lui Dumnezeu: „Îndrazniti, Eu am biruit lumea”, ai raspuns cu îndrazneala: „Nu te mai osteni, chinuitorule, ca nu ma desparti cu nimic de Dumnezeu, pe Care neîncetat Îl voi lauda cântându-I: Aliluia!”.

Icosul al 7-lea:

Întrecut-ai hotarele firii omenesti cu rabdarea ta, Sfânta Mucenita, si cu ostenelile tale ai biruit pe vrajmasul mântuirii oamenilor. Pentru aceasta si noi, care luam prin tine mare mângâiere în necazuri, îti cântam, preafericita Chiriachi:
Bucura-te, ca noian de vindecari ai izvorât cu sângele Tau celor ce te cheama cu credinta în ajutor;
Bucura-te, ca asemenea lui Daniil, marele prooroc, ai fost aruncata în mijlocul leilor;
Bucura-te, ca si leii s-au smerit înaintea ta;
Bucura-te, ca Stapânul Tau neîntrecut în putere, salbaticia lor în blândete a prefacut;
Bucura-te, ca asemenea unei mielusele ai fost adusa spre moarte, pentru dragostea Mielului lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca la toate nevointele te-ai dat de bunavoie, numai sa nu fii despartita de Hristos Mântuitorul;
Bucura-te, ca neîncetat ai purtat grija de podoaba cea aleasa a sufletului;
Bucura-te, ca Lui i-ai adus ca dar credinta, dragostea, chinurile si sângele Tau;
Bucura-te, ca El a trimis înger, care te-a dezlegat de trup, înainte de a ti-l taia prigonitorii;
Bucura-te, ca sufletul, la Mirele Ceresc, de înger ti-a fost dus;
Bucura-te, ca si cetele cele stralucitoare îti cântau;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!

Condacul al 8-lea:

Asemenea fiului celui ratacit din parabola, ne-am cheltuit viata departe de adevarul cel neîntrecut al lui Dumnezeu si de dragostea Celui care din iubire s-a dat Crucii pentru noi, care prin ale noastre pacate ne-am lipsit de lumina si de mântuirea Lui. Dar vazând ca sfârsitul nostru se apropie si ca nu avem sprijin în ceasul cel înfricosat al Judecatii, strigam catre tine, Sfânta Chiriachi cea cu daruri daruita, sa ne ajuti cu puterea rugaciunilor tale, ca sa ne învrednicim de pocainta, prin care sa cântam neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Cu dumnezeiasca râvna luptându-te împotriva necredintei si a pacatului, ai iesit biruitoare, Sfânta Mucenita Chiriachi. Pentru aceasta te laudam noi, credinciosii, ca una ce esti învrednicita de mare har de la Dumnezeu, pentru care ti-ai dat trupul spre chinuire. Primeste, fecioara sfânta, odata cu rugaciunile si cântarile noastre de lauda:
Bucura-te, ca si chinuitorii s-au mirat de rabdarea ta cea îndelungata;
Bucura-te, a credintei crestinesti aparatoare neînfricata;
Bucura-te, ca Însusi Dumnezeu a cautat spre patimile tale;
Bucura-te, ca numai pe câmpia desavârsitei curatii te-ai nevoit;
Bucura-te, ca pe calea cea grea a muceniciei ai calatorit;
Bucura-te, ca ai fost încinsa cu putere de Sus, pentru razboiul împotriva celor de jos;
Bucura-te, ca ai fost îmbracata cu platosa rabdarii asemenea apostolilor si mucenicilor;
Bucura-te, ca prin curajul Tau ai stins puterea pagâneasca a îngrozirilor si a amenintarilor;
Bucura-te, ca asemenea tinerilor din Babilon ai cântat: „Binecuvântat este Dumnezeul Parintilor nostri”;
Bucura-te, ca prin rugaciune din vapaia focului ai primit roua mântuirii;
Bucura-te, aparatoarea crestinilor de dogoarea necazurilor si de focul patimilor;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!

Condacul al 9-lea:

Prin rugaciunile si prin patimirile tale pentru adevarul cel Mântuitor, învrednicitu-te-ai, mucenita prealaudata, de mare putere de la Dumnezeu de care nu te-a departat nicio suferinta, nicio îngrozire. De aceea si noi, de tot felul de necazuri învaluiti fiind, alergam la tine si te rugam: grabeste si te roaga pentru noi, pacatosii, ca sa nu ne osândeasca dupa pacatele noastre, ci sa ne miluiasca dupa mare mila Sa, pentru ca întotdeauna sa-I cântam cu inima vesela împreuna cu tine: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

De boli si de dureri fiind loviti si de tot felul de suparari fiind asupriti, de nedreptati si de neputinte înconjurati fiind, pentru credinta noastra, alergam cu dragoste la sprijinirea ta, de-Hristos-purtatoare Mucenita Chiriachi, si cu credinta te rugam: înalta mâinile tale catre Domnul Dumnezeu, pentru care ai patimit, ca sa ne îzbaveasca din toate încercarile, sa ne dea o viata linistita si sa ne pazeasca în pace si în neprihanire pâna la sfârsitul vietii, pe noi, ce cu evlavie îti cântam: Bucura-te, ca de întinaciunea sufletului si a trupului te-ai pazit neatinsa;
Bucura-te, ca n-ai voit a cunoaste logodnic pamântean;
Bucura-te, crin al fecioriei, care ai crescut în mijlocul spinilor idolesti;
Bucura-te, ca te-ai învrednicit de veselia lui Hristos;
Bucura-te, ca acolo de nesecata Lumina a lui Dumnezeu te îndulcesti;
Bucura-te, ca în corul fecioarelor urmezi Mirelui ceresc;
Bucura-te, ca si în cetele patimitorilor pentru Hristos salasluiesti;
Bucura-te, ca pe pamânt candela credintei nestinsa ti-ai pastrat;
Bucura-te, ca ai stralucit în toata Anatolia si Bitinia cu stralucirea faptelor tale crestinesti;
Bucura-te, ca si în Nicomidia pe toti i-ai uimit cu frumusetea sufletului si barbatia credintei;
Bucura-te, ca toti credinciosii iau îndemn de la barbatia ta cea nebiruita;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!

Condacul al 10-lea:

Povatuitoare si ocrotitoare te punem vietii noastre pe tine, Chiriachi, aleasa mireasa si viteaza Mucenita a lui Hristos. Cârmuieste viata noastra cu pânzele rugaciunilor tale. Îndrepteaza-ne la limanul mântuirii si ne izbaveste de ispitele patimilor, pe noi, care împreuna cu tine cântam Preaputernicului Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Vietuind în curatie si înfruntând barbateste pe hulitorii de Dumnezeu, ai strigat: „La mireasma Mirelui meu am alergat, Doamne, si în muntele cel sfânt al Evangheliei m-am suit si nu ma înfricosez de cei ce vor sa ma întoarca de pe caile mântuirii”. Pentru aceasta si noi te laudam si îti cântam unele ca acestea:
Bucura-te, fecioara, ca fecioria este casa lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca vitejia si curatia sunt sabii neînfrânte ale mucenicilor;
Bucura-te, ca nu ai luat în seama frumusetea cea din afara a trupului cel pieritor;
Bucura-te, ca ai pretuit frumusetea cea dinauntru dupa adevar;
Bucura-te, ca fecioria este dimpreuna vorbitoare cu îngerii;
Bucura-te, ca minunat ai înflorit ca o mladita din radacina sfânta a Evangheliei;
Bucura-te, ca ai odraslit roduri bogate pentru cei ce vietuiesc dupa cuvântul Domnului Hristos;
Bucura-te, ca viata ta este pentru toti credinciosii mireasma adevaratei vietuiri;
Bucura-te, ca mintea ti-ai luminat-o cu dumnezeiasca întelepciune;
Bucura-te, luna lucitoare prin care noaptea ratacirii noastre se lumineaza;
Bucura-te, a noastra grabnica ajutatoare în nevoi si în necazuri;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!

Condacul al 11-lea:

Când ispitele ne împresoara si ajutorul ne lipseste si când necazurile ne apasa, unde sa alergam, Sfânta Mucenita Chiriachi, decât la Mântuitorul si la Preacurata Sa Maica si la tine, fecioara sfânta, care te-ai aratat neclintita în dragostea credintei si vrednica a fi ascultata de Dumnezeu, care ti-a daruit mare har de Sus. Pe Acela roaga-L, Sfânta Mucenita, sa nu ne paraseasca, ci, ca si pe Petru, Apostolul Sau, sa ne scoata din valurile vietii si din toate încercarile sa ne izbaveasca, spre a-I cânta în pace în toate zilele vietii noastre: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Daca a vazut Apolinarie ca nimic nu izbuteste cu îngrozirile si cu chinurile, iar cei de fata urmau pilda ta si se faceau închinatori ai Dumnezeului Tau si al nostru, a poruncit ca si pe toti aceia sa-i dea mortii, socotind necugetat ca se face sminteala în poporul cinstitor de idoli. Apoi, cu momeli a încercat sa te îndeparteze de Hristos, dar neizbutind, porunca a dat sa fii taiata cu sabia. Primind cu bucurie vestea izbavirii de trupul cel patimitor si trecator, primeste si de la noi, Sfânta Mucenita, laude ca acestea;
Bucura-te, ca ti s-a dat vie, înainte de taiere, sa te rogi cu glas Domnului Tau;
Bucura-te, ca si atunci înainte de moarte ai învatat pe credinciosi sa ramâna neclintiti în credinta crestina;
Bucura-te, ca Dumnezeu ti-a ascultat rugaciunea si a luat la El sfintit sufletul Tau;
Bucura-te, ca trupul cel chinuit de pagâni a adormit linistit, uimind si prin aceasta pe ucigasii tai;
Bucura-te, ca pentru suferintele tale de pe pamânt, plata bogata ti-ai adunat în ceruri;
Bucura-te, ca ai fost primita cu dragoste si cu cântari de lauda în cetele de Sus;
Bucura-te, ca atunci glas din cer s-a auzit strigând multimii: „Mergeti, fratilor, si propovaduiti pe Dumnezeu, cel în Treime slavit”.
Bucura-te, ca ostasii si cei ce erau de fata s-au supus poruncii dumnezeiesti;
Bucura-te, ca aceasta s-a facut spre chinuirea trupurilor lor;
Bucura-te, ca prin aceasta si ei au primit, împreuna cu tine, rasplata Mântuitorului Hristos;
Bucura-te, ca, prin rugaciunea si ajutorul Tau, nadajduim a fi feriti de vesnica osânda;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!

Condacul al 12-lea:

Trupul Tau cel chinuit si martirizat a fost îngropat de catre binecredinciosii crestini în pamântul din care a fost luat. Izvor de binecuvântari se revarsau asupra celor ce se apropiau cu credinta si se rugau catre tine cu inima înfrânta si smerita. Bolile se vindecau, patimile se curatau, iar vrajmasii vazuti si nevazuti se potoleau. Prin harul Bunului Dumnezeu si purtarea de grija a pastorului Eparhiei Husilor, episcopul Iacob Stamati, o mâna din sfintele tale moaste, preafericita Mucenita Chiriachi, cu cinste a fost asezata în biserica Manastirii Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, ctitoria binecredinciosului Voievod Stefan cel Mare, unde, împreuna cu Sfintii Apostoli, Îl preamarim pe Dumnezeu cel închinat în Treime si Îi cântam: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Ca sa nu te lipsesti de dragostea lui Hristos si de mântuirea sufletului, nu te-ai temut, Sfânta Chiriachi, a-ti da trupul cel fecioresc la suferinte si a înfrunta pe prigonitorii Evangheliei Domnului Hristos. Focul nu te-a înspaimântat, bataile nu te-au slabit, închisoarea nu te-a înfricosat, fiarele n-au putut sa te îngrozeasca, iar moartea ca pe o dulceata ai primit-o, prin care socoteai sa mergi mai grabnic la Mirele Tau si Dumnezeul nostru. Pentru aceasta si noi îti cântam asa:
Bucura-te, ca prin curajul Tau ai surpat chinurile pagânesti;
Bucura-te, ca mare cutremur a trimis atunci Dumnezeu si a spaimântat pe hulitorii Sai;
Bucura-te, ca acestia, cautând numai la cele pamântesti, nu au putut sa vada puterea ce-ti venea de Sus;
Bucura-te, ca prin rabdarea cea mai presus de fire ai întrecut puterile omenesti;
Bucura-te, ca l-ai ranit pe amagitorul Evei cu nevointele tale;
Bucura-te, ca ai înecat multimea zeilor pagânesti cu picaturile sângelui Tau;
Bucura-te, ca esti slujitoare sfintelor noastre altare si tuturor credinciosilor pilda de curaj si buna cucernicie;
Bucura-te, ca te-ai învrednicit a birui pe Împaratii si pe ostasii cei tari si înarmati, învatându-ne prin aceasta sa-i biruim pe eretici si credinta ortodoxa sa o pazim;
Bucura-te, ca înarmata numai cu credinta si cu dragostea de Dumnezeu, ne-ai învatat cum sa dobândim Împaratia Cerurilor;
Bucura-te, ca neîncetat stai în ajutorul celor care cu credinta se roaga si cu inima curata îti cânta;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!

Condacul al 13-lea: (acest condac se zice de trei ori)

O, Sfânta Mucenita Chiriachi, primeste rugaciunile celor ce ne-am adunat în Biserica lui Dumnezeu ca sa cerem ajutorul Tau si sa te laudam pentru vitejia ta. Nu înceta a te ruga Domnului Tau si Dumnezeului nostru Iisus Hristos ca sa pazeasca întreaga tara a Moldovei, întreg pamântul românesc si întreaga lume, lucrare a mâinilor Sale, iar pe noi si pe întreg poporul Sau sa ne binecuvânteze cu pace si sa ne ocroteasca de toata boala, de asupririle stiutilor si nestiutilor vrajmasi, de toate durerile sufletesti si trupesti si sa împlineasca cererile noastre cele catre mântuire, învrednicindu-ne a-I cânta întotdeauna Aliluia!

Apoi iarasi se zic Icosul 1 si Condacul 1.

*

1

Acatistul Sfintilor Epictet si Astion, Epictet preotul si Astion monahul – Sfinti Mucenici si Doctori fara de arginti! (8 iulie)

Dupa obisnuitul început:

Condacul 1:

Pe Epictet, preotul cel preaîntelept si pe Astion, ucenicul cel mult râvnitor, veniti toti sa-i laudam, ca acestia de o cinste cu Ermolae si cu Pantelimon fiind, împreuna au binevestit Evanghelia lui Hristos si întru adevar, dupa Andrei cel întâi chemat, apostoli ai Dobrogei s-au aratat: pe bolnavi tamaduind, demonii gonind, au stralucit cu minunile si cu puterea cuvântului, pentru care si chinuri au rabdat de la chinuitori si bine încununându-se, pururea se roaga pentru sufletele noastre. Pentru aceasta si noi îi fericim:
Bucurati-va Sfintilor Epictet si Astion, doctorilor fara de arginti si mucenici ai lui Hristos!

Icosul 1:

Din tinerete în înfrânare ai petrecut preafericite Epictet, hranindu-te cu învataturile lui Hristos si când ai ajuns în puterea vârstei, ca Samuel odinioara, luând harul preotiei, din dragoste pentru oameni ai savârsit multe minuni; pentru aceasta cu laude te cinstim asa:
Bucura-te, cel ce ai dus viata neprihanita;
Bucura-te, ca ai avut dragoste desavârsita;
Bucura-te, ca Domnului te rogi neîncetat;
Bucura-te, ca la cele înalte totdeauna ai cugetat;
Bucura-te, ca ochii orbilor ai deschis;
Bucura-te, ca pe slabanogi ai întarit;
Bucura-te, ca duhurile necurate le alungi de la noi;
Bucura-te, mare miluitor al celor din nevoi;
Bucura-te, ca pe leprosi ai curatat;
Bucura-te, ca la credinta i-ai chemat;
Bucura-te, ca pamântul Dobrogei îl ocrotesti;
Bucura-te, ca în primejdii a noastra nadejde esti;
Bucura-te, sfinte Epictet, doctore fara de arginti si mucenice al lui Hristos!

Condacul al 2-lea:

Ascultând cuvintele parintelui Epictet, inima ti-ai deschis, sufletul ti-ai curatit, si ai primit tainele credintei, apoi botezându-te, ai urmat lui Hristos, dovedindu-te a fi rob prea iubit al lui Dumnezeu. Drept aceea, cunoscând si noi marea ta credinta, venim catre tine si cu umilinta te rugam: Izbaveste-ne, Sfinte mucenice Astion, de vesnica moarte, ca împreuna sa-I cântam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Dorind, sfinte Astion, sa petreci viata îngereasca, ai parasit casa parinteasca si te-ai salasluit în cetatea Halmyrisului, unde te-ai aratat mare facator de minuni. Caci mergând spre Dunare, ai întâlnit un om cu duh necurat, pe care îndata l-ai izbavit cu rugaciunile tale si cu semnul sfintei cruci. Iar noi, minunându-ne de unele ca acestea, cântam asa:
Bucura-te, ca ai fost înger pamântesc;
Bucura-te, cel ce esti om ceresc;
Bucura-te, ca prin smerenie cele înalte ai dobândit;
Bucura-te, ca pe vrajmas cu semnul crucii l-ai biruit;
Bucura-te, cel ce cu credinta ai savârsit minuni;
Bucura-te, cel ce ai înspaimântat pe pagâni;
Bucura-te, de demoni izgonitor;
Bucura-te, mare biruitor;
Bucura-te, de boli vindecator;
Bucura-te, de chinuri izbavitor;
Bucura-te, grabnic ajutatorule;
Bucura-te, al Dobrogei aparatorule;
Bucura-te, sfinte Astioane, doctore fara de arginti si mucenice al lui Hristos!

Condacul al 3-lea:

Un mare dregator alergând la tine, Parinte Epictet, a îngenuncheat în fata ta, rugându-te sa-i tamaduiesti fiica paralizata. Iar tu, sfinte, rugându-te lui Dumnezeu si trupul ei ungându-l cu undelemn sfintit, îndata s-a vindecat. Pentru aceea, parintii împreuna cu tine slaveau pe Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Alta data, o femeie oarba a cerut de la tine vindecare, parinte Epictet, plangând si zicând: „Stiu cine esti si cred ca poti multe în fata lui Dumnezeu; de aceea ma rog sa nu dispretuiesti plânsul meu si sa nu iei în desert rugaciunea mea”. Iar tu, sfinte, minunându-te de credinta ei, ai vindecat-o si ea vazând lumina, a slavit pe Dumnezeu, pentru care îti cântam si noi unele ca acestea:
Bucura-te, ajutorul celor ce zac în neputinte;
Bucura-te, mângâierea celor mâhniti si întristati;
Bucura-te, cel ce daruiesti lumina orbilor;
Bucura-te, cel ce aduci alinare credinciosilor;
Bucura-te, ca pe multi i-ai vindecat;
Bucura-te, dregatorul catre tine a strigat;
Bucura-te, scapare din ispite;
Bucura-te, dumnezeiescule parinte;
Bucura-te, chip duhovnicesc;
Bucura-te, doctor sufletesc;
Bucura-te, mult laudat ocrotitor;
Bucura-te, al credintei propovaduitor;
Bucura-te, sfinte Epictet, doctore fara de arginti si mucenice al lui Hristos!

Condacul al 4-lea:

Viforul gândurilor desarte l-ai biruit cu smerita cugetare, caci tânar fiind, întelepciunea vârstnicilor ai dobândit, mucenice Astion si ai biruit ispitele vietii acesteia. Pentru aceea te rugam, ajuta-ne sa scapam nevatamati de tulburarea gândurilor si greutatea necazurilor ce vin asupra noastra, ca împreuna sa cântam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Având iubire de oameni, sfinte Astioane, te-ai retras si în taina te-ai rugat Domnului pentru omul cazut de la înaltime, ce zacea aproape mort. Iar Dumnezeu, ascultând rugaciunea ta, îndata l-a facut sanatos, pentru care, minunându-ne, îti cântam unele ca acestea:
Bucura-te, ca pentru omul cazut, în taina te-ai rugat;
Bucura-te, ca pe el de la moarte l-ai scapat;
Bucura-te, temelia vietii ceresti;
Bucura-te, acoperisul casei duhovnicesti;
Bucura-te, cel ce ai trecut prin vamile cele ceresti;
Bucura-te, cel de sanatate datator;
Bucura-te, cel ce pe bolnavi ai ridicat;
Bucura-te, cel ce pe multi ai vindecat;
Bucura-te, preafericite rugator;
Bucura-te, cel mult folositor;
Bucura-te, chip preacurat;
Bucura-te, om prea luminat;
Bucura-te, sfinte Astioane, doctore fara de arginti si mucenice ai lui Hristos!

Condacul al 5-lea:

Frumusetea chipului si agerimea cugetului tau nu ai voit a le pune în slujba celor pamântesti, preafericite Astioane, ca neamul cel ales si bogatia tatalui tau drept uscaciune socotindu-le, ca un cerb prea sprinten ai alergat spre izvoarele cele pururea curgatoare ale învataturii lui Hristos, pe care si sorbindu-le din buzele preotului Epictet, îndata te-ai aprins de dragostea cea dumnezeiasca si fara tagada în numele lui Hristos te-ai botezat, Caruia îi cânti acum: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Întelept fiind, parinte Epictet, te-ai aratat prin credinta copilului celui de cincisprezece ani, care era surd, mut si uscat la trup si vindecându-l, el ti-a spus asa: „În Iisus Hristos se cuvine noua sa credem, o, prea fericite, caci El aduce oamenilor întotdeauna binefaceri, pana în ziua de azi”. Pentru aceasta, te rugam, parinte, sa primesti de la noi, nevrednicii, unele ca acestea:
Bucura-te, ca izvor nesecat de minuni te-ai aratat;
Bucura-te, ca mutul vindecat, veselindu-se, slava lui Hristos a dat;
Bucura-te, ca vazând minunea, multi din cetate s-au botezat;
Bucura-te, ca prin tine Hristos S-a preamarit;
Bucura-te, ca de dobrogeni esti mult iubit;
Bucura-te, ca românii au evlavie catre tine;
Bucura-te, ca din întreaga tara vin sa se închine;
Bucura-te, cel ce grabnic spre ajutor ne esti;
Bucura-te, ca te veselesti cu puterile ceresti;
Bucura-te, cel ce pe copii îi ocrotesti;
Bucura-te, izbavitorul celor umiliti;
Bucura-te, scaparea celor prigoniti;
Bucura-te, sfinte Epictet, doctore fara de arginti si mucenice al lui Hristos!

Condacul al 6-lea:

Priveghind mereu asupra ucenicului tau Astion, parinte Epictet, si vazând tristetea de moarte ce îl stapânea, ai alungat-o de la el, aratându-i astfel puterea binecuvântarii preotului lui Hristos, pe care o daruieste si noua, pentru a birui îndoiala si deznadejdea, ca împreuna cu toti sfintii sa cântam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Ca pe niste apostoli si ucenici ai lui Hristos v-au primit locuitorii cetatii Halmyris, caci semne si puteri apostolesti ati aratat cu adevarat: pe fata cea paralizata ati facut-o teafara doar cu cuvântul orbului vederea i-ati întors si pe îndraciti i-ati slobozit. Pentru aceasta, multime multa se întorcea la Hristos binecuvântând pe Cel ce da oamenilor astfel de puteri, iar pe voi întru acest chip fericindu-va:
Bucurati-va, ca neamul ni l-ati adus la dreapta credinta;
Bucurati-va, ca ati învins prin rugaciune si nevointa;
Bucurati-va, zid al credintei neînvins;
Bucurati-va, al dragostei de Dumnezeu foc nestins;
Bucurati-va, folos deplin crestinilor;
Bucurati-va, ca pilda de vietuire voi ne-ati dat;
Bucurati-va, ca darul vindecarii de la Hristos ati luat;
Bucurati-va, ca de dusmani ne izbaviti;
Bucurati-va, ca de ispite ne feriti;
Bucurati-va, ca dulceata vietii trecatoare nu, o, ati îndragit;
Bucurati-va, ca bratul celui rau voi l-ati zdrobit;
Bucurati-va, ca ura dusmanului cu rabdarea ati biruit;
Bucurati-va Sfintilor Epictet si Astion, doctorilor fara de arginti si mucenici ai lui Hristos!

Condacul al 7-lea:

Cu cine va vom numara pe voi, preafericitilor, caci chipul cel îngeresc al calugariei purtând, ca niste apostoli Evanghelia ati propovaduit si doctori fara de arginti si facatori de minuni aratându-va, înca si cununa muceniciei la urma ati luat, încât multe daruri si vrednicii au stralucit întru voi. Pentru aceasta, minunându-ne, va fericim, cântând: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Pagânul Latronianus, comandantul provinciei, intrând în cetatea Halmyrisului a început prigoana împotriva crestinilor. Iar voi, sfintilor, ati fost pârâti ca unii care îndepartati pe multi de la jertfele idolesti. Drept aceea, ati fost adusi în lanturi în temnita, dar temnita chilie de rugaciune ati prefacut-o si cu bucurie slaveati pe Dumnezeu în psalmi si rugaciuni pentru care si noi va laudam asa:
Bucurati-va, ca pe comandantul pagân cel cu suflet de fiara, l-ati biruit;
Bucurati-va, ca prin mari chinuri pe Hristos L-ati marturisit;
Bucurati-va, ca numele lui Hristos pe pamânt L-ati propovaduit;
Bucurati-va, cei ce credinta idoleasca ati surpat;
Bucurati-va, caci cu nadejdea v-ati înfrumusetat;
Bucurati-va, caci cu rabdare si dragoste ati biruit;
Bucurati-va, ca temnita biserica ati socotit;
Bucurati-va, ca lanturile nu v-au speriat;
Bucurati-va, ca biciuiri fara de numar ati rabdat;
Bucurati-va, ca prin credinta v-ati încununat;
Bucurati-va, ca în fata lui Latronianus ca soarele ati stralucit;
Bucurati-va, ca din dragoste pentru Hristos mult ati patimit;
Bucurati-va Sfintilor Epictet si Astion, doctorilor fara de arginti si mucenici ai lui Hristos!

Condacul al 8-lea:

În zori, locul de judecata a fost pregatit, iar comandantul vroia sa va piarda. Atunci din înaltime putere primind si lumina harului stralucind ca soarele pe fetele voastre, sfintilor mucenici, judecatorul nu putea privi spre voi, iar multimea poporului ce era de fata, minunându-se, a cântat împreuna cu voi lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Cu totul s-a spaimântat tiranul de prea minunata voastra barbatie, sfintilor, si de raspunsurile voastre s-a tulburat, caci cu îndrazneala l-ati înfruntat, zicând: „Suntem crestini, faca-se voia Domnului nostru cu noi!”. Pentru aceasta va laudam, zicând:
Bucurati-va, ca pentru Dumnezeu, toate durerile desfatari le-ati socotit;
Bucurati-va, ca rabdând chinuri, din dreapta credinta nu v-ati clintit;
Bucurati-va, foc nestins al dragostei dumnezeiesti;
Bucurati-va, ca prin rabdare ati uimit cetele îngeresti;
Bucurati-va, ca de curajul vostru pagânii au ramas fara de glas;
Bucurati-va, ca nu v-ati spaimântat când trupul vi l-au ars;
Bucurati-va, ca prin aceasta, cununa muceniceasca ati agonisit;
Bucurati-va, ca ura dusmanului sufletelor cu barbatie ati biruit;
Bucurati-va, învingatori ai stapânirii iadului;
Bucurati-va, mostenitori ai frumusetii raiului;
Bucurati-va, ca focul inimii voastre luminator al Dobrogei a fost;
Bucurati-va, margaritare de pret ale Bisericii lui Hristos;
Bucurati-va Sfintilor Epictet si Astion, doctorilor fara de arginti si mucenici ai lui Hristos!

Condacul al 9-lea:

Pe scândura fiind schingiuiti, sfintilor mucenici, tiranii v-au sfâsiat cu cârlige de fier, cu faclii aprinse v-au ars trupurile si în cazane cu smoala clocotita v-au aruncat. Însa credinta voastra cea catre Domnul din toate chinurile v-a scos nevatamati si, neîncetat marturisind pe Hristos, ati fost închisi din nou în temnita. Vazând aceste lucruri mai presus de întelegere, ne minunam si cântam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Ritorii cei mult vorbitori ramân ca niste pesti fara de glas si nu pricep a spune cum voi, sfintilor mucenici, în trup omenesc vietuind, ati biruit chinurile mai presus de fire, facându-va urmatori ai lui Hristos. Iar noi, preaslavind pe Domnul, Cel ce v-a întarit pe voi, laudam vitejia voastra si cu multumire graim asa:
Bucurati-va, frumusetea cea mare a neamului românesc;
Bucurati-va, flori binemirositoare din manunchiul mucenicilor dobrogeni;
Bucurati-va, ca pentru slava si cinstea Împaratului ceresc ati luptat;
Bucurati-va, cei ce chinuri înfricosatoare ati rabdat;
Bucurati-va, robi credinciosi ai Domnului, care toata voia Lui ati împlinit;
Bucurati-va, cei ce înaintea stapânitorilor Adevarul ati marturisit;
Bucurati-va, cei ce vergile de frasin, în cununi de mucenicie le-ati prefacut;
Bucurati-va, ca Domnului prea iubiti fii v-ati facut;
Bucurati-va, propovaduitori fierbinti ai dumnezeiestii credinte;
Bucurati-va, ca ati înfruntat mâniile aprinse;
Bucurati-va, mostenitori ai bunatatilor celor vesnice;
Bucurati-va, grabnici rugatori pentru mântuirea noastra;
Bucurati-va Sfintilor Epictet si Astion, doctorilor fara de arginti si mucenici ai lui Hristos!

Condacul al 10-lea:

Auzind unul dintre anchetatori, pe nume Vigilantius, cum pusi fiind la Chinuri, voi, sfintilor, nu ati încetat timp de 30 de zile a marturisi pe Hristos si auzind înca si cuvântul vostru cum ca oricine crede în Hristos va avea viata vesnica, nu s-a putut opri si a marturisit pe Hristos cu glas mare si venind la voi în închisoare, a cerut botezul si împreuna cu voi a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Ca un adevarat parinte duhovnicesc ai îndrumat pasii ucenicului tau Astion, spre Tatal cel ceresc, parinte Epictet, ca în clipa despartirii de lumea aceasta te-ai îngrijit mai întâi de ucenicul tau iubit, pentru care învredniceste-ne si pe noi acestei iubiri parintesti, ca sa va cântam unele ca acestea:
Bucurati-va, cei ce cununi nevestejite ati primit;
Bucurati-va, cei ce în trupurile si în sufletele voastre, pe Dumnezeu L-ati preamarit;
Bucurati-va, cei ce cu toate faptele voastre pe Hristos L-ati slavit;
Bucurati-va, ca mâinile voastre la lucrarea faptelor bune le-ati ridicat;
Bucurati-va, ca pasii judecatorului pe calea cea adevarata ati îndreptat;
Bucurati-va, cei ce nu v-ati lipit inima catre bogatie sau desfatare lumeasca;
Bucurati-va, ca la cele ceresti si la bucuria cea vesnica ati cugetat;
Bucurati-va, marturisitori ai dreptei credinte;
Bucurati-va, vrednici urmasi ai Apostolilor;
Bucurati-va, ca si în temnita ati facut ucenici;
Bucurati-va, ca în ceata mucenicilor cu bucurie ati fost primiti;
Bucurati-va, ca în rai cu sfintii va odihniti;
Bucurati-va Sfintilor Epictet si Astion, doctorilor fara de arginti si mucenici ai lui Hristos!

Condacul al 11-lea:

Pe când sfintii martiri rabdau cumplite chinuri în numele Iui Hristos, un calator din tara lui Astion, vazându-l în fata scaunului de judecata si cunoscându-l, degraba a dat de veste parintilor acestuia. Si venind ei în Halmyris, dupa martirajul sfintilor, au auzit despre faptele minunate ale fiului lor si primind botezul, au slavit pe Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

De tatal tau, Alexandru si mama ta, Marcelina, sfinte Astion, cu multa dragoste te-ai îngrijit. Precum odinioara Iisus a încredintat-o pe Maica Sa apostolului Ioan, asa si tu, sfinte, aratându-te în vis lui Vigilantius, i-ai încredintat pe parintii tai. Acestia, împreuna cu sfintitul preot Bonosus, au mers apoi la maritul episcop Evanghelicus, rugându-l sa-i boteze, si acesta, bucurându-se întru Domnul, a savârsit Sfânta Taina; iar de la noi auzi unele ca acestea:
Bucura-te, ca pe parintii tai din pagânatate i-ai scapat;
Bucura-te, ca si ei haina botezului au îmbracat;
Bucura-te, ca din întristare tu i-ai izbavit;
Bucura-te, ca prin credinta ei te-au regasit;
Bucura-te, stâlpul cel drept al monahilor;
Bucura-te, cinstea si podoaba credinciosilor;
Bucura-te, linistitorul sufletelor tulburate;
Bucura-te, ridicarea celor cazuti în pacate;
Bucura-te, fierbintele nostru ajutator;
Bucura-te, doctor tamaduitor;
Bucura-te, ca ai fost desavârsit în viata calugareasca;
Bucura-te, ca te-ai învrednicit de cununa muceniceasca;
Bucura-te, sfinte Astioane, doctorule fara de arginti si mucenic al lui Hristos!

Condacul al 12-lea:

Dupa taierea capetelor, trupurile voastre, sfintilor mucenici, s-au facut albe la vedere precum zapada, iar cei ce erau stapâniti de vreo slabiciune trupeasca sau sufleteasca, atingându-se de ele cu credinta si cu dragoste, degraba se îndeparta de la ei toata suferinta si durerea. Pentru aceasta, crestinii, cu evlavie, au luat sfintele voastre moaste, le-au asezat într-o cripta, peste care au înaltat în Halmyris o mareata biserica în cinstea voastra, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Venind popoarele barbare peste cetatea Halmyrisului, biserica în care se aflau sfintele voastre moaste a fost distrusa, dar prin purtarea de grija a lui Dumnezeu ele au scapat nevatamate, iar acum, dupa saptesprezece veacuri, ca un soare duhovnicesc au rasarit din pamânt spre luminarea si mângâierea noastra. Iar noi, stiind multimea de tamaduiri ce s-a facut prin sfintele voastre moaste în vremurile de demult, cu dragoste cuprinzându-le si sarutându-le, cu bucurie mare nu ne pricepem a grai decât acestea:
Bucurati-va, ca cinstitele voastre moaste nevatamate au scapat;
Bucurati-va, ca la Praznicul Adormirii Maicii Domnului ele s-au aflat;
Bucurati-va, ca în Dobrogea, sfântului apostol Andrei i-ati fost urmatori;
Bucurati-va, ca dupa voi si mucenicii Zotic, Atal, Camasie si Filip au fost marturisitori;
Bucurati-va, cu sfintii Gherman si Ioan Casian în ceruri locuitori;
Bucurati-va, sfatuitori ai preotilor si monahilor povatuitori;
Bucurati-va, buni cârmaci, care de potopul pacatelor ne feriti;
Bucurati-va, povatuitori credinciosi, cei ce ne îndreptati pe noi la patria cereasca;
Bucurati-va, ca prin voi, Treimea a fost propovaduita;
Bucurati-va, ca prin voi, Unimea a fost preamarita;
Bucurati-va, lauda neamului crestinesc;
Bucurati-va, ca toti credinciosii Dobrogei va cinstesc;
Bucurati-va, Sfintilor Epictet si Astion, doctorilor fara de arginti si mucenici ai lui Hristos!

Condacul al 13-lea:

Mult-patimitorilor pentru Hristos, sfintilor mucenici Epictet si Astion, primiti acum aceasta rugaciune de la noi, cei ce plecam genunchii înaintea sfintei voastre icoane si precum ati luminat ochii orbilor si ati daruit vindecare slabanogilor, tot asa tamaduiti-ne si pe noi de toata neputinta trupeasca si sufleteasca. Paziti-ne de tot raul cel aducator de moarte trupeasca si sufleteasca si din tot necazul grabnic ne izbaviti, pe noi cei care cinstim pomenirea voastra si marturisim minunile pe care cu puterea Sfintei Treimi le savârsiti celor ce cu credinta cânta lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest Condac se zice de trei ori)

Apoi se zice iarasi Icosul 1:

Din tinerete în înfrânare ai petrecut…

Si Condacul 1: Pe Epictet, preotul cei preaîntelept si pe Astion, ucenicul cel mult râvnitor…

Rugaciune:

Sfintilor Mucenici Epictet si Astion, cautati acum spre noi, cei ce cu umilinta cadem înaintea sfintei voastre icoane si cinstim sfintele voastre moaste si ca unii ce v-ati învrednicit de mare cinste înaintea Atotputernicului Dumnezeu, rugati-va Acestuia sa ne izbaveasca de toate necazurile si primejdiile si sa dea iertare de pacate sufletelor noastre. Si ca cei ce sunteti podoaba si ocrotitorii tinutului Dobrogei, împreuna cu sfintii martiri Zotic Atal, Camasie si Filip, purtati de grija multimii credinciosilor ce va aduc voua cinstire.
Primiti acum prinosul nostru de dragoste, lauda si multumire catre milostivul Dumnezeu si prin darul celui Atotputernic, vindecati bolile noastre sufletesti si trupesti, dupa cum ati vindecat si copila acelui mare dregator. Si precum în timpul vietii voastre multime de oameni ati vindecat, asemenea vindecati si sufletele noastre cele asuprite de patimi si dureri. Si dupa cum prin viata curata, credinta si sfânta nevointa, ati biruit puterea vrajmasilor diavoli si ati câstigat mila Dumnezeului nostru Celui în Treime slavit, asa si pe noi întariti-ne în credinta si ajutati-ne sa fim biruitori în lupta cu pacatul, spre câstigarea virtutilor în locasurile ceresti. Ca împreuna cu voi sa cântam lui Hristos Dumnezeu în Împaratia cea fara de sfârsit, ca Lui I se cuvine toata slava, cinstea si închinaciunea, împreuna cu Cel fara de început al Lui Parinte si cu Preasfântul si Bunul si de viata Facatorul Lui Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

*

1

Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei facatoare de minuni de la Kazan (8/21 iulie si 22 octombrie/4 noiembrie)

Condacul 1:

Celei alese dintre toate neamurile, Aparatoarei neamului crestinesc, cântare de multumire aducem tie, Nascatoare de Dumnezeu, pentru sfânta ta icoana. Iar tu, ca o milostiva si ajutatoare a celor ce alearga spre tine, apara-ne pe noi de tot necazul si de toata nevoia, ca sa strigam tie: Bucura-te, Aparatoare grabnica a neamului crestinesc.

Icosul 1:

Îngerul cel înainte-statator a fost trimis sa zica „Bucura-te” Nascatoarei de Dumnezeu, atunci când Dumnezeu-Cuvântul s-a salâsluit în pântecele Fecioarei; si noi pacatosii preamarind aratarea cea minunata a icoanei ei si a Dumnezeiescului Prunc Hristos Mântuitorul cu umilinta strigam celei pline de har:
Bucura-te, Copila de Dumnezeu aleasa;
Bucura-te, Maica lui Dumnezeu;
Bucura-te, împarateasa cerului si a pamântului;
Bucura-te, podoaba cea stralucitoare a Bisericii ceresti si pamântesti;
Bucura-te, ceea ce esti cinstita de îngeri;
Bucura-te, ceea ce esti cântata de serafimi;
Bucura-te, plinirea cea luminoasa a proorocilor;
Bucura-te, lauda apostolilor;
Bucura-te, marturisirea mucenicilor;
Bucura-te, cununa cuviosilor;
Bucura-te, bucuria dreptilor;
Bucura-te, nadejdea pacatosilor;
Bucura-te, Aparatoare grabnica a neamului crestinesc.

Condacul al 2-lea:

Din înaltimea lacasului ceresc al slavei Fiului tau, Preacurata, ai cautat spre necazurile robilor tai din cetatea Kazan, în care raucredinciosii agareni necinsteau credinta în Hrisos, ai binevoit sa le arati lor aceasta icoana, proslavita prin facerea de minuni, ca cei iubitori de Hristos sa se încredinteze în semnele Harului si sa cânte lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al 2-lea:

Fiind înteleptita prin întreita aratare a Maicii lui Dumnezeu, o fecioara înteleapta a marturisit mai marilor cetatii despre aceasta minunata aratare si despre mustrarea ta cea înfricosatoare; iar noi minunându-ne de cele auzite, cu evlavie cântam celei Preabinecuvântate:
Bucura-te, ceea ce dai slava lui Dumnezeu prin buze nevinovate;
Bucura-te, ceea ce descoperi credinciosilor tainele lui Dumnezeu;
Bucura-te, lauda vestita a credinciosilor;
Bucura-te, fulger care înfricosezi pe cei necredinciosi;
Bucura-te, ceea ce luminezi mintea credinciosilor prin maretia minunilor tale;
Bucura-te, ceea ce rusinezi credinta cea rea a agarenilor;
Bucura-te, zdrobirea trufiei necredinciosilor;
Bucura-te, întarirea credintei crestinesti;
Bucura-te, ceea ce sfintesti cinstirea sfintelor icoane;
Bucura-te, ceea ce prefaci necazul nostru în bucurie;
Bucura-te, ceea ce ne înveselesti prin nadejde neîndoielnica;
Bucura-te, ceea ce ne încurajezi prin fagaduinte neamagitoare;
Bucura-te, aparatoarea grabnica a neamului crestinesc.

Condacul al 3-lea:

Puterea Celui Preaînalt prin harul Nascatoarei de Dumnezeu a încurajat pe fecioara cea preaînteleapta spre aflarea darului lui Dumnezeu cel fara de pret, care cu încredere în Domnul s-a straduit a gasi îngropata în pamânt comoara – sfânta icoana a Maicii lui Dumnezeu, pentru care a strigat cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al 3-lea:

Râuri de minuni ai izvorât credinciosilor din cetatea Kazan din preacurata ta icoana, Stapâna. Celor orbi le-ai dat vederea, pe cei întunecati la suflet i-ai luminat cu lumina cunoasterii lui Dumnezeu, iar cei feciorelnici au aflat liman linistit la umbra icoanei tale. Pentru aceasta si noi iti cântam tie:
Bucura-te, ceea ce ai împrastiat intunericul necredintei cu aratarea icoanei tale;
Bucura-te, ceea ce luminezi pe toti prin stralucirea minunilor tale;
Bucura-te, vederea celor orbi;
Bucura-te, luminarea celor întunecati cu mintea,
Bucura-te, marirea Ortodoxiei,
Bucura-te, liman linistit al celor dornici de mântuire;
Bucura-te, Maica fecioriei;
Bucura-te, acoperamântul si îngradirea celor neprihaniti;
Bucura-te, ca de tine se bucura multimea credinciosilor;
Bucura-te, ca de tine se înfricoseaza multimea demonilor;
Bucura-te, ajutatoarea tuturor crestinilor;
Bucura-te, bucuria tuturor scârbitilor;
Bucura-te, Aparatoare grabnica a neamului crestinesc.

Condacul al 4-lea:

Vrând sa potoleasca viforul tulburarilor ridicat de agareni, fericitul Erghemon, scriitorul minunilor icoanei tale, Fecioara, cu lacrimi s-a rugat si a avut descoperire ca aceasta sfânta icoana scut de biruinta este, pentru care întarit fiind în credinta, pâna la sfârsitul vietii sale a cântat lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al 4-lea:

Având descoperire de la cuviosul parinte Serghie ca prin aceasta icoana a Maicii Domnului avea sa se izbaveasca pamântul rusesc de cotropirea celor de alt neam, sfântul ierarh Arsenie a vestit oastei celei iubitoare de Hristos despre aceasta taina. Si purtând ostasii sfânta icoana ca pe un steag aducator de izbânda au curatit cetatea de pagâni, cântând aparatoarei tuturor crestinilor:
Bucura-te, Maica Celui Preaînalt,
Bucura-te, ceea ce rogi pe Hristos Dumnezeu pentru toti;
Bucura-te, ceea ce mântuiesti pe cei care alearga spre atotputernicul tau omofor;
Bucura-te, Aparatoarea celor ce se afla în necazuri si în boli;
Bucura-te, ceea ce daruiesti cele de folos celor ce se roaga cu inima înfrânta înaintea cinstitei tale icoane;
Bucura-te, ceea ce izbavesti de rele pe cei ce au în tine incredere tare;
Bucura-te, liman bun si linistit;
Bucura-te, Ajutatoare grabnica;
Bucura-te, acoperamântul cel cald al mântuirii;
Bucura-te, izvorul cel nesecat al milei;
Bucura-te, ceea ce nu întârzii spre ajutor;
Bucura-te, ceea ce izbavesti de toate nevoile;
Bucura-te, Aparatoare grabnica a neamului crestinesc.

Condacul al 5-lea:

Stea cu dumnezeiasca mergere s-a aratat icoana ta de Dumnezeu Nascatoare, care înconjurând pamântul rusesc a luminat cu razele sale pe cei ce rataceau pe marea vietii. Bezna necazurilor si negura bolilor ai împrastiat si la calea cea mântuitoare ai îndreptat pe cei ce alergau la tine cu credinta si strigau lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al 5-lea:

Vazând minunile care se faceau prin harul lui Dumnezeu, la icoana Maicii Domnului, tarul Petru a luat aceasta icoana conducatoare oastei sale în lupta cu dusmanii, pe care cu ajutorul Nascatoarei de Dumnezeu învingându-i, a cinstit sfânta icoana si a asezat-o în mijlocul cetatii de scaun drept temelie, scut si îngradire. Pentru aceasta strigam celei Preacurate:
Bucura-te, locas si templu a lui Hristos, Dumnezeul nostru;
Bucura-te, vas al slavei lui necuprinse;
Bucura-te, cetate împarateasca pururea însufletita;
Bucura-te, palat preaînfrumusetat;
Bucura-te, bucuria oraselor si satelor;
Bucura-te, aparatoare si îngradire a crestinilor în necaz;
Bucura-te, lauda Bisericii Ortodoxe,
Bucura-te, întarirea pamântului rusesc;
Bucura-te, ajutatoarea oastei celei iubitoare de Hristos;
Bucura-te, biruinta asupra dusmanilor;
Bucura-te, izbavire în necazuri;
Bucura-te, ceea ce ne cercetezi cu îndurarile tale de Maica;
Bucura-te, Aparatoare grabnica a neamului crestinesc.

Condacul al 6-lea:

Cinul arhieresc, calugarii si mirenii, rugându-se înaintea cinstitei tale icoane, binevestesc mila ta cea mare, Stapâna de Dumnezeu Nascatoare, caci tu îngradesti orasele, acoperi manastirile si pazesti satele si stiindu-te pe tine aparatoare nebiruita, cu lacrimi aduc tie rugaciuni, ca sa-ti înalti catre Fiul tau mâinile tale cele de Dumnezeu purtatoare pentru robii tai si sa izbavesti de toata nevoia si necazul pe cei care cu multumire cânta lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al 6-lea:

Rasarit-ai de demult lumina adevarului si ai alungat înselaciunea agarenilor din cetatea Kazanului, iar acum stralucesti cu lumina minunilor în toate orasele rusesti. Cei ce alearga cu credinta la icoana ta primesc vindecare de boli si izbavire de necazuri si învrednicindu-se de toata bucuria îti cânta staruitor asa:
Bucura-te, izvor nesecat al sfinteniei;
Bucura-te, râu curgator al Harului lui Dumnezeu;
Bucura-te, împacarea celor pacatosi cu Dumnezeu;
Bucura-te, curatirea pacatelor noastre;
Bucura-te, calauza cucerniciei;
Bucura-te, ajutor si întarire în lucrurile cele bune;
Bucura-te, ceea ce primesti fagaduintele cele bune;
Bucura-te, ceea ce înlesnesti începuturile cele frumoase;
Bucura-te, ceea ce distrugi pornirile cele rele;
Bucura-te, ceea ce împrastii cursele vrajmasului;
Bucura-te, ceea ce nu întârzii a ajuta pe oameni;
Bucura-te, ceea ce din plin reversi asupra noastra milele lui Dumnezeu;
Bucura-te, Aparatoare grabnica a neamului crestinesc.

Condacul al 7-lea:

Minunata biserica a zidit poporul rusesc cel drept credincios în cinstea sfintei icoane, spre vestirea milelor Preabinecuvântatei Împaratese a Cerului si a pamântului, Careia, dupa putinta, a adus cântare de multumire pentru izbavire de venire asupra sa a celor de alt neam, ca toti sa-si aminteasca de minunile Maicii lui Dumnezeu si sa cânte lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al 7-lea:

Aparatoare neînfricata s-a aratat cetatii de scaun icoana ta, Nascatoare de Dumnezeu, ca si oarecând în Constantinopol, caci catre tine alearga oamenii la vreme de necaz cerându-ti ajutor si tie îti aduc multumiri pentru izbânda. Înaintea cinstitei tale icoane se roaga si pe tine Ajutatoare si Aparatoare tare te marturisesc. Pentru aceasta si noi îti cântam cu multumire:
Bucura-te, Acoperamântul Rusiei;
Bucura-te, întarirea si îngradirea Ortodoxiei în pamântul rusesc;
Bucura-te, scut nezdruncinat al oastei iubitoare de Hristos;
Bucura-te, platosa tare a ostasilor;
Bucura-te, ceea ce descoperi uneltirile vrajmasilor;
Bucura-te, ceea ce sfâsii urzeala dusmanilor;
Bucura-te, mustrarea necinstei;
Bucura-te, distrugerea viclesugurilor;
Bucura-te, ceea ce izbavesti de ratacire pe cei tineri;
Bucura-te, mângâierea batrânilor;
Bucura-te, ceea ce destrami învataturile cele pagubitoare;
Bucura-te, daruirea învataturilor celor de suflet folositoare;
Bucura-te, Aparatoare grabnica a neamului crestinesc.

Condacul al 8-lea:

Strain este celor necredinciosi sa priceapa minunile care izvorasc de la cinstita ta icoana. Iar noi, ca unii ce cunoastem ca harul tau si puterea ta este asupra sfintelor tale icoane, marturisim despre harul si puterea icoanei tale din Kazan, pe care o sarutam cu evlavie si prin ea ne închinam tie, caci darul tau face semne si minuni celor ce alearga la tine cu credinta si cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Ceea ce ai fost înaltata la cer si în cele de sus locuiesti, Nascatoare de Dumnezeu, pe cei de pe pamânt nu-i parasesti prin mijlocirile tale, ca una ce ai îndraznire de maica catre Hristos, Dumnezeul nostru. Pentru aceasta te rugam: îngradeste cu pace viata celor drept credinciosi si cele de folos pururea daruieste robilor tai, ca marindu-te pe tine sa-ti cântam:
Bucura-te, ceea ce ai încaput în pântecele tau pe Cel neîncaput;
Bucura-te, ceea ce esti umbrita cu puterea Celui Preaînalt;
Bucura-te, ca din tine a rasarit Spicul cel Ceresc;
Bucura-te, ca tu izbavesti lumea de foamea cea pagubitoare a sufletelor;
Bucura-te, ceea ce pururea mijlocesti pentru neamul nostru;
Bucura-te, ca mult poate rugaciunea ta înaintea Fiului tau si Dumnezeu;
Bucura-te, ceea ce ne-ai înfiat pe noi lânga Crucea lui Hristos;
Bucura-te, ceea ce pururea ai catre noi dragoste de maica;
Bucura-te, mijlocirea vesnicilor bunatati;
Bucura-te, ceea ce nu ne lipsesti nici de bunatatile cele pamântesti;
Bucura-te, scaparea noastra la vreme de încercare;
Bucura-te, mângaierea noastra în necazuri;
Bucura-te, Aparatoare grabnica a neamului crestinesc.

Condacul al 9-lea:

Mai înalta decât toata firea îngereasca te-ai aratat, Preasfânta Fecioara, caci tu ai purtat în pântecele tau pe Dumnezeul tuturor si cu trupul L-ai nascut. Pe brate ai purtat pe Cel ce poarta în palma Sa întreaga lume, ceea ce esti mai cinstita decât heruvimii si mai slavita fara de asemanare decât serafimii pe tine te marim si lui Dumnezeu Îi cântam: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Pe ritorii cei mult-vorbitori îi vedem tacând, ca pe niste pesti fara de glas, despre tine, Nascatoare de Dumnezeu, caci cu neputinta este oamenilor sa te mareasca pe tine dupa cuviinta, Stapâna, ci ca ceea ce esti buna, primeste de la noi, cei ce-ti cântam tie, glasul Arhanghelului:
Bucura-te, ceea ce esti plina de har;
Bucura-te, caci cu tine este Dumnezeu;
Bucura-te, ceea ce esti binecuvântata între femei;
Bucura-te, ceea ce ai aflat har înaintea lui Dumnezeu;
Bucura-te, ceea ce ai nascut pe Mântuitorul lumii;
Bucura-te, Maica Fiului lui Dumnezeu;
Bucura-te, Nascatoarea Împaratului Celui Vesnic;
Bucura-te, ca din tine a crescut rodul vietii;
Bucura-te, ceea ce esti sfintita de Duhul Sfânt;
Bucura-te, ceea ce esti umbrita de puterea Celui Preaînalt;
Bucura-te, sluga credincioasa a Domnului;
Bucura-te, ca pe tine te fericesc toate neamurile;
Bucura-te, Aparatoare grabnica a neamului crestinesc.

Condacul al 10-lea:

Vrând sa mântuiesti pe multi de tot raul, de necaz si de durere, ne-ai daruit noua sfânta ta icoana, Nascatoare de Dumnezeu, prin care orbii vad, schiopii umbla, slabanogii se ridica, cei stapâniti de duhuri necurate se vindeca, oamenii se izbavesc de ranile cele aducatoare de moarte, pamântului se da roada la buna vreme, casele si orasele sunt pazite de foc. Pentru aceasta preamarim pe Dumnezeu, Cel ce varsa asupra noastra milele Sale si-i cântam cu staruinta: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Zid esti Nascatoare de Dumnezeu pamântului rusesc, oraselor esti slava si îngradire, oastei celei drept maritoare esti izbânda supra vrajmasilor. Pentru aceasta, multumindu-ti, îti cântam:
Bucura-te, ceea ce preamaresti pe cei ce te preamaresc pe tine;
Bucura-te, ceea ce rusinezi pe cei ce te necinstesc pe tine;
Bucura-te, înfricosarea dusmanilor;
Bucura-te, izbavire de venire asupra noastra a celor de alt neam;
Bucura-te, taria ostasilor;
Bucura-te, îngradirea celor ce lupta;
Bucura-te, livada purtatoare de viata, care înveselesti inimile credinciosilor;
Bucura-te, arma de care se cutremura demonii;
Bucura-te, mir mântuitor, cel ce ungi ranile pacatosilor care se pocaiesc;
Bucura-te, nadejdea noastra cea fierbinte;
Bucura-te, asteptarea noastra cea neîndoielnica;
Bucura-te, liman bun si linistit;
Bucura-te, Aparatoare grabnica a neamului crestinesc.

Condacul al 11-lea:

Cântare de lauda aducem si de multumire aducem tie, Stapâna, înaintea icoanei tale cadem si cu dragoste o sarutam. Sub atotputernicul tau omofor, cinurile feciorelnicilor viata pasnica petrec si spre tine nadajduiesc, iar lui Dumnezeu îi cânta: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Faclie primitoare de lumina vedem icoana ta cea preacinstita, Stapâna, care aprinzând în sine focul cel nematerialnic al Harului tau, împrastie lumina celorlale multor chipuri asemanatoare, din care lumina împartasindu-se acestea, stralucesc cu minunile, povatuind la calea mântuirii pe toti care te lauda asa:
Bucura-te, Mireasa, pururea fecioara;
Bucura-te, Maica – fecioara de Dumnezeu aleasa;
Bucura-te, calauza cea buna a fecioriei;
Bucura-te, paza celor doritori de curatie;
Bucura-te, lauda femeilor;
Bucura-te, marirea fecioarelor;
Bucura-te, aparatoarea vaduvelor;
Bucura-te, mângâierea orfanilor;
Bucura-te, hranitoare saracilor;
Bucura-te, vesmântul celor goi;
Bucura-te, bucuria celor scârbiti;
Bucura-te, veselia celor întristati;
Bucura-te, Aparatoare grabnica a neamului crestinesc.

Condacul al 12-lea:

Vrând sa dai har celor ce te cinstesc cu dragoste, Nascatoare de Dumnezeu, ai revarsat puterea harului tau asupra sfintelor tale icoane. Acest har dumnezeiesc daruieste vindecare neputintelor celor ce alearga la tine cu credinta si se roaga tie cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Cântând minunile tale cele de demult si cele de acum, te laudam pe tine, ca ceea ce esti izvor purtator de viata al Harului si râu nesecat al minunilor. Spre tine, adâncul milei si al îndurarilor punem, dupa Dumnezeu, toata nadejdea noastra si, preamarindu-te pe tine în aceasta viata si în viata viitoare îti cântam:
Bucura-te, asteptarea cea nerusinata crestinilor;
Bucura-te, scaparea mântuitoare a credinciosilor;
Bucura-te, nadejdea celor fara de nadejde;
Bucura-te, mântuirea celor mâhniti;
Bucura-te, baie care speli constiinta;
Bucura-te, roua care înviezi sufletele;
Bucura-te, vindecarea cea fara plata a bolilor;
Bucura-te, izbavirea cea grabnica din nevoi;
Bucura-te, ceea ce ne scoti din adâncurile pieirii;
Bucura-te, bucuria noastra în ziua mortii;
Bucura-te, nadejdea noastra de dupa moarte;
Bucura-te, Aparatoare grabnica a neamului crestinesc.

Condacul al 13-lea:

Maica prealaudata, care ai nascut pe Cuvântul, Cel ce este mai sfânt decât toti sfintii, primeste acum de la noi aceasta putina rugaciune si pentru maretia bunatatilor si îndurarilor tale, sa nu pomenesti pacatele noastre cele multe, ci plinind spre bine cererile noastre, daruieste-ne sanatate trupului, mântuie sufletului, izbavire de tot necazul si durerea si ne fa mostenitori ai Împaratiei Cerurilor pe noi, cei ce cântam lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori).

Apoi se zice iarasi Icosul 1: „Îngerul cel inainte-statator…”

si Condacul 1: „Celei alese din…”.

Rugaciune:

O, Preasfânta Stapâna de Dumnezeu Nascatoare! Cu frica, cu credinta si cu dragoste cazând înaintea sfintei tale icoane, te rugam: Nu întoarce fata ta de la noi, cei ce ne cucerim tie, Maica milostiva, roaga pe Fiul tau si Domnul Dumnezeul nostru, Iisus Hristos, sa daruiasca pace tarii noastre. Sfânta Sa Biserica sa o pazeasca neclintita de necredinta, de eresuri si de dezbinare, caci nu avem alt ajutor, nici alta nadejde afara de tine, Nascatoare de Dumnezeu. Tu esti Ajutatoarea si Aparatoarea cea atotputernica a neamului crestinesc. Izbaveste pe cei care se roaga tie de caderea în pacat, de asuprirea oamenilor rai, de toata nevoia si ispita, de tot necazul si de moartea cea naprasnica. Daruieste-ne noua duhul smereniei, inima înfrânta, curatia cugetelor, ca laudând cu multumire maretia ta sa ne învrednicim toti de Împaratia Cerurilor si acolo împreuna cu toti Sfintii sa preamarim Preacinstitul si de mare cuviinta Nume al Tatalui si al Fiului si al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin!

*

1

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Procopie (8 iulie)

Troparul Sfântului Mare Mucenic Procopie, glasul 1:

Sfinte Procopie, cel ce porţi numele înaintării în nevoinţă, de la nevoinţă ai fost ridicat, Părinte, la strălucirea muceniciei. Căci chipului lui Hristos închinându-te, te-ai arătat părtaş mucenicilor, împreună cu care roagă-te, Preafericite, pururi pentru cei ce-ţi strigă: Slavă Celui ce ţi-a dat ţie putere, slavă Celui ce te-a încununat pe tine, slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri!

Condacul 1

Din cer, ca şi pe Pavel te-a vânat Hristos Domnul, Sfinte Mare Mucenice Procopie, arătându-ţi-se chipul Crucii strălucind în văzduh mai mult decât soarele, şi Însuşi Stăpânul tuturor cu tine a vorbit, cutremur pământului făcându-se şi strălucire de multe fulgere şi tunete înfricoşătoare; pentru aceasta acum noi toţi cu bucurie strigăm ţie: Bucură-te, Procopie, slăvite şi mare mucenice al lui Hristos!

Icosul 1

Chemarea ta, alesule între mucenici, nicicum nu a fost de la oameni, ci din cer Mântuitorul Hristos, cu dumnezeiescul şi preadulcele Său glas, ţi-a mărturisit zicând: „Eu sunt Iisus Cel răstignit, Fiul lui Dumnezeu!”; drept care auzi de la noi unele ca acestea:
Bucură-te, că în sfânta cetate a Ierusalimului în copilărie ai crescut;
Bucură-te, că cinstitul tău părinte, Hristofor, prin mucenicie la Domnul a trecut;
Bucură-te, că maicii tale, Teodosia, cu ascultare şi blândeţe te-ai supus;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale şi dânsa, mai târziu, la cer muceniceşte s-a dus;
Bucură-te, că oastea vremelnică, pentru cea a Împăratului ceresc, ai defăimat;
Bucură-te, că de Acela te-ai învrednicit a fi chemat ales şi binecuvântat;
Bucură-te, că de cuvintele nebunului tiran Diocleţian nu te-ai amăgit;
Bucură-te, că Adevărul Hristos ţi-a descoperit taina credinţei şi te-a primit;
Bucură-te, că bogăţia, cinstea şi slava pământească gunoaie le socoteai;
Bucură-te, că la frumuseţile raiului şi la cununa nestricăcioasă gândeai;
Bucură-te, Procopie, slăvite şi mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al 2-lea

Voind Domnul Iisus ca pe cei păcătoşi din stăpânirea diavolului să-i izbăvească, pe cei pierduţi să-i caute şi pe cei morţi să-i învieze, Cruce luminoasă ţi-a arătat în văzduh şi dumnezeiescul glas a grăit către tine: „De n-aş fi fost Fiul lui Dumnezeu, apoi cum aş fi fost viu după moarte?”. După cuvântul acesta, Crucea s-a suit la cer, iar noi, luând minunile dumnezeieştii pronii celei de oameni iubitoare, cântăm din inimi recunoscătoare: Aliluia!

Icosul al 2-lea

O, Neanie, mare este chemarea ta, căci după aceasta iar s-a auzit glas din înălţimea cerului zicându-ţi: „Cu semnul acesta pe care l-ai văzut, vei birui pe vrăjmaşii tăi şi pacea Mea va fi cu tine!”. Astfel şi tu, precum Saul oarecând, prin arătarea Domnului în cale, din prigonitor vas ales te-ai făcut. Cum dar nu-ţi vom grăi aşa:
Bucură-te, că de nedreapta poruncă a pământescului împărat te-ai lepădat;
Bucură-te, că, luminându-te prin glas dumnezeiesc, la chemarea cerească ai alergat;
Bucură-te, că minunata vedenie te-a umplut de duhovnicească bucurie;
Bucură-te, doritorule de cerească slavă ce covârşeşte orice veselie;
Bucură-te, că argintarului din Schitopol cruce asemenea celei cereşti i-ai poruncit;
Bucură-te, că şi temerea aceluia de păgânească poruncă o ai risipit;
Bucură-te, că aurul tău n-ai cruţat pentru sfinţitul odor;
Bucură-te, că, văzându-l, te-ai bucurat plinind al tău dor;
Bucură-te, că, săvârşită fiind Crucea, pe ea s-au arătat trei feţe închipuite, cu evreieşti slove deasupra lor scrise;
Bucură-te, că numele cel mare – Emmanuil – deasupra, iar în părţi – Mihail şi Gavriil – erau puse;
Bucură-te, Procopie, slăvite şi mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al 3-lea

Acestea văzându-le aurarul, se minuna şi nu pricepea cine le-a însemnat pe acelea, nimeni nefiind în casă fără numai el singur, şi luând o unealtă, voia să şteargă întipărirea aceea, dar nu putea, căci mâna i se făcuse nelucrătoare şi uscată. Iar noi, înţelegând preaslăvitele Sale lucrări mântuitoare, lăudăm pe Dumnezeu Cel în toate zilele cu noi, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Văzând tu Crucea, Sfinte Procopie, ai întrebat pe argintar: „Ale cui sunt feţele acestea şi pentru cine sunt închipuite?”, iar el cu jurământ ţi-a grăit: „Când am isprăvit lucrul, s-au arătat aceste feţe de la sine, singure închipuite, şi nu ştiu ale cui sunt; şi am voit să le şterg pe dânsele, dar nu am putut, că mâna mea amorţea”. Acestea auzind şi minunându-te, cu bună cinstire şi cu puterea Sfintei Cruci ai cunoscut:
Bucură-te, că închinându-te ei, lăudai pe Cel în care ai crezut;
Bucură-te, că învelind-o în mătase, Crucea mereu cu tine purtând-o o cinsteai;
Bucură-te, că de atunci pe creştini apărai şi pe păgâni supuneai;
Bucură-te, că înarmându-te cu nebiruita armă, ţinuturi barbare ai robit;
Bucură-te, că şi pe diavoli – nevăzuţii vrăjmaşi – prin puterea ei i-ai biruit;
Bucură-te, că darul Sfintei Cruci te-a împuternicit şi te-a luminat;
Bucură-te, că pe mulţi la credinţa în Hristos i-ai îndrumat;
Bucură-te, că pentru noi la Preasfânta Treime pururea în cer mijloceşti;
Bucură-te, că podoabă a Bisericii dreptslăvitoare şi îndulcire minţilor eşti;
Bucură-te, Procopie, slăvite şi mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al 4-lea

Fiind tu în cetatea ta, Ierusalim, te-au rugat cetăţenii lui şi locuitorii din satele dimprejur să îi izbăveşti de răutatea barbarilor şi de strâmbătăţile ce li se făceau de ei prin năvăliri, prădăciuni şi răpiri. Iar tu, ca un viteaz, nădăjduind în puterea Sfintei Cruci, ieşind ostaşii tăi, i-ai biruit desăvârşit şi ai slobozit pe cei robiţi, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

„Iisuse Dumnezeule, fii mie spre ajutor nădejdii mele!”, se ruga Sfântul Procopie cu inima îndurerată, şi i-a venit glas dintru înălţime zicându-i: „Nădăjduieşte, Neania, că Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt cu tine!”. Iar el, auzind glasul acela, de mare îndrăzneală umplându-se şi strălucită biruinţă dobândind, după cuviinţă îi aducem aceste laude:
Bucură-te, că pe barbari tu până în sfârşit i-ai biruit;
Bucură-te, că ai biruit desăvârşit pe vrăjmaşi prin credinţă tare;
Bucură-te, că nădejdea şi dragostea în inima ta s-au făcut izvoare;
Bucură-te, că maica ta cu bucurie te-a întâmpinat;
Bucură-te, că şi pe ea taina creştinătăţii o ai învăţat;
Bucură-te, că idolii de aur şi de argint din casa ei i-ai zdrobit;
Bucură-te, că pe aceia, făcuţi bucăţi, săracilor i-ai împărţit;
Bucură-te, nebiruitule de nici o oaste pământească;
Bucură-te, că te-ai învrednicit de ceata cea cerească;
Bucură-te, Procopie, slăvite şi mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al 5-lea

Zis-ai maicii tale ca singură să întrebe pe idoli cine ţi-a ajutat în luptă şi nu era glas, nici auzire; drept aceea tu, Fericite, ţinând Crucea în mână, te-ai umplut de dumnezeiască râvnă şi ai început a zdrobi neînsufleţiţii idoli, la pământ aruncându-i şi cu picioarele călcându-i, lui Dumnezeu Celui Atotputernic aducându-I cântarea îngerească: Aliluia!

Icosul al 5-lea

O, Mare Mucenice Procopie, în vremea ce tu ai dăruit aurul şi argintul din idolii sfărâmaţi de tine săracilor care s-au veselit, născătoarea ta, lepădând dragostea cea de fiu, degrabă a alergat la Antiohia jeluindu-se tiranului Diocleţian; iar acela o mângâia zicându-i că te va întoarce la zei cu îmbunări sau cu îngroziri. Dar noi te fericim aşa:
Bucură-te, de mari şi strălucite biruinţe purtătorule;
Bucură-te, al dreptei şi bunei credinţe nevoitorule;
Bucură-te, că s-a lămurit ca aurul în foc nădejdea ta cea tare;
Bucură-te, că în ispite grele te-ai arătat vrednic de a ta de sus chemare;
Bucură-te, că ighemonul Iust din poruncă împărătească te-a căutat;
Bucură-te, că tu înaintea lui cu tărie şi cu vitejie neclintită ai stat;
Bucură-te, că hulele tiranului asupra lui Hristos nu le-ai suferit;
Bucură-te, că ticăloasa lui scrisoare rupând-o ai nimicit;
Bucură-te, că doar lui Hristos şi Bisericii Lui ai voit să slujeşti;
Bucură-te, Procopie, slăvite şi mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al 6-lea

Zicând ighemonului Iust: „Eu sunt creştin, iar tu fă ceea ce ţi s-a poruncit; pentru că eu singur mă aduc jertfă lui Hristos, Dumnezeul meu”, i-ai aruncat în faţă brâul dregătoriei tale, şi primind chinurile cele cumplite şi curgând sângele tău şiroaie, ziceai păgânilor celor de faţă ce lăcrimau pentru tinereţile tale: „Nu plângeţi pentru mine, ci pentru pierzania sufletelor voastre, acelea fiind vrednice de plâns, căci se vor munci în iad fără de sfârşit”, iar nu cei ce vor cânta în veci lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Cutremur mare se făcu la miezul nopţii în cetate, căci Domnul Iisus venind cu îngerii săi să cerceteze pe robul său cel credincios, lumină mare a strălucit în temniţă şi uşile deschizându-se, legăturile tuturor celor de acolo s-au dezlegat, şi doi îngeri s-au arătat cu asemănare de tineri preafrumoşi. De unele ca acestea uimindu-ne, primeşte de la noi acum:
Bucură-te, că, ridicându-ţi ochii spre cer, întărire de la Dumnezeu ai primit;
Bucură-te, că şi prin tine preasfântul Său nume în lume s-a proslăvit;
Bucură-te, că, în temniţă fiind aruncat, Terentie temnicerul, umilindu-se, te-a îngrijit;
Bucură-te, că, în cetate cutremur făcându-se, Domnul Hristos cu îngerii Săi a venit la tine;
Bucură-te, că îngerilor cu smerită înţelepciune tu le-ai grăit;
Bucură-te, că, arătându-ţi-Se în slavă nespusă, Mântuitorul te-a tămăduit;
Bucură-te, că botezându-te de El te-ai născut de sus pentru veacul ce va să fie;
Bucură-te, că ţi-a zis cu dumnezeiescul Său glas: „De acum nu te vei mai numi Neania, ci Procopie”;
Bucură-te, că Domnul apoi S-a urcat la cer, iar inima ţi s-a umplut de negrăită dulceaţă cerească;
Bucură-te, şi nu ne lăsa nici pe noi să ne abatem de la adevărata viaţă duhovnicească;
Bucură-te, Procopie, slăvite şi mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al 7-lea

„Îmbărbătează-te şi te întăreşte, pentru că, împuternicindu-te, vei putea să aduci Tatălui Meu turma aleasă”, ai auzit de la Domnul Dumnezeul tău, şi bucurându-te şi înspăimântându-te, ai căzut la pământ şi te-ai închinat Lui, rugându-L să te întărească în pătimiri, ca să nu te temi de cumplitele chinuri. Iar Domnul ţi-a zis: „Nu te teme, că eu sunt cu tine!”; pentru care cu toată inima ta I-ai cântat: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Minunată arătare aducându-ţi aleasa, duhovniceasca urmă a rănirilor dinainte, căci ai nădăjduit spre Dânsul şi ţi-a ajutat şi ţi-a înflorit trupul tău. Pentru aceasta cu netăcute glasuri îţi cântăm:
Bucură-te, că temnicerul ighemonului dumnezeiască arătare i-a vestit;
Bucură-te, că acela ce te credea mort de mirare a amuţit;
Bucură-te, că, întrebat de ostaşi de eşti viu, dumnezeieştile minuni nu s-au ascuns;
Bucură-te, că: „Sunt viu şi sănătos, cu darul Dumnezeului meu”, ai răspuns;
Bucură-te, că ostaşul ighemonului toate acestea i-a spus;
Bucură-te, că acela la judecată de faţă iarăşi te-a adus;
Bucură-te, că privelişte îngerilor şi oamenilor te-ai făcut;
Bucură-te, că ai înviat prin har şi de sus te-ai născut;
Bucură-te, că ai înşelat pe vicleanul ighemon care socotea că zeii te-au vindecat;
Bucură-te, că mergând în capiştea idolească pe toţi idolii i-ai zdrobit şi i-ai sfărâmat;
Bucură-te, Procopie, slăvite şi mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al 8-lea

„Dumnezeul creştinilor, ajută-ne nouă!”, a strigat cu spaimă poporul păgânesc văzând că, prin rugăciunea mucenicului, din porunca lui Dumnezeu, idolii cei sfărâmaţi s-au prefăcut în firea apei, făcându-se pârâu ce curgea din capişte pe uşi. Apoi nedumeritul ighemon porunci să te întindă iarăşi, unde venind la tine Nicostrat şi Antioh, tribunii a două cete de ostaşi, i-ai adăugat la oastea Împăratului ceresc prin botezarea lor de către Leontie episcopul, cu toţii împreună aducând lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!

Icosul al 8-lea

A doua zi ighemonul venind la divan, ostaşii aceia stând înaintea lui cu mare glas preamăreau pe Hristos, mărturisindu-se creştini şi arătându-se gata spre chinuri şi moarte pentru El. Iar tiranul neputându-l îndupleca să se lepede de Domnul şi să se întoarcă iarăşi la zei, i-a osândit la tăierea de sabie înaintea ta, Mucenice, pentru care te lăudăm zicând:
Bucură-te, că prin rugăciunile şi sfaturile tale ostaşii au venit la credinţă;
Bucură-te, că prin Iubitorul de oameni Hristos a primit a lor frumoasă nevoinţă;
Bucură-te, că pentru Domnul Iisus ei şi-au pus sufletele lor;
Bucură-te, că s-au încununat prin primirea în mucenicescul sobor;
Bucură-te, că îmbunătăţitul Evlavie i-a îngropat cu aleasă cinstire;
Bucură-te, că douăsprezece femei de bun neam ţi s-au alăturat spre pătimire;
Bucură-te, că ele se rugau: „Primeşte-ne pe noi, Doamne, în cămara Ta cerească!”;
Bucură-te, că Teodosia, maica ta, pe Dumnezeu prin ele începu să-L cunoască;
Bucură-te, că Hristos le-a primit pe ele şi le-a încununat;
Bucură-te, că prin credinţă tare, pe satana l-au ruşinat;
Bucură-te, Procopie, slăvite şi mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al 9-lea

„Domnul nostru, pe Care tu nu-L vezi, ca şi orbii care nu văd soarele, ne stă în faţă, aici, ajutându-ne!”, l-au mustrat pe înrăutăţitul ighemon sfintele femei fiind arse cu fier înroşit, iar Teodosia, maica sfântului, umplându-se de râvnă privind la pătimirea lor, a strigat cu glas mare: „Şi eu sunt roabă Celui răstignit – Hristos Dumnezeu”, voind să înveţe şi ea cântarea cerească: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Mare bucurie s-a făcut ţie, Sfinte Procopie, când ai văzut pe maica ta, împreună cu mărturisitoarele lui Hristos, în temniţă şi auzind de la dânsa că inima ei s-a zdrobit de umilinţă şi o rază a răsărit în mintea sa, cunoscând înşelăciunea deşerţilor zei şi crezând în Unul şi Adevăratul Dumnezeu, Cel mărturisit de tine şi de sfintele femei; pentru aceasta îţi cântăm:
Bucură-te, odrăslire aleasă din rădăcini binecuvântate;
Bucură-te, că pe mulţi ai povăţuit la adevăr şi dreptate;
Bucură-te, că ai lepădat idolatria păgânească cea pângărită;
Bucură-te, că ai venit la calea cea de Dumnezei iubită;
Bucură-te, că ai înduioşat inimile cele împietrite;
Bucură-te, luminătorule al minţilor celor întunecate;
Bucură-te, că fericita Teodosia slujeşte în temniţă sfintelor femei;
Bucură-te, că de acolo ai pregătit, prin episcopul Leontie, şi botezul ei;
Bucură-te, că întunericul rătăcirii din multe suflete l-ai risipit;
Bucură-te, că acelea, prin tine, pe Iisus veşnicul Împărat L-au iubit;
Bucură-te, Procopie, slăvite şi mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al 10-lea

Puse înainte la judecată de nedreptul ighemon, fericita Teodosia l-a mustrat pentru nebunia păgânătăţii lui şi, fiind dată la chinuri cumplite, sfintele femei se rugau la Dumnezeu s-o întărească, iar apoi auzind că toate au fost osândite la tăiere de sabie, s-au dus la moarte cu veselie şi cu bucurie, ca la un ospăţ de nuntă, într-o glăsuire cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Dumnezeiasca judecată îl ajunse pedepsindu-l pe ticălosul ighemon, care căzând în nişte friguri groaznice în aceeaşi noapte muri. Dar cuvântul lui Dumnezeu creştea şi se înmulţea, în toate zilele mulţi bărbaţi şi femei primind credinţa în Domnul nostru Iisus Hristos prin învăţătura ta, Sfinte Procopie, şi prin minunile pe care le făceai tu; pentru aceasta veselindu-ne, îţi cântăm:
Bucură-te, că, biruit de sfintele femei, ighemonul pe tine rău s-a mâniat;
Bucură-te, că pentru încununarea lor pe cerescul Împărat L-ai lăudat;
Bucură-te, că tu atunci şi alte rele pătimiri ai primit;
Bucură-te, că şi în acelea ai rămas ca un stâlp neclintit;
Bucură-te, că şi de vrăjmaşul tău cel nevăzut Dumnezeu te-a scăpat;
Bucură-te, că pe mulţi din izvorul dreptei credinţe i-ai adăpat;
Bucură-te, că prin învăţătură şi minuni te-ai arătat adevărat lucrător;
Bucură-te, vindecătorule al bolnavilor, îndrăciţilor şi neputincioşilor;
Bucură-te, că necredincioşii prin tine vin la Dumnezeu;
Bucură-te, şi roagă-te să fim primiţi întru pocăinţă şi noi;
Bucură-te, Procopie, slăvite şi mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al 11-lea

Alt ighemon, cu obiceiul mai cumplit decât cel dintâi, venind în Cezareea Palestinei şi aflând despre tine, Sfinte Procopie, te-a adus fără întârziere înaintea judecăţii sale, spre cercetare, în vreme ce inima ta cea neînfricată cânta neîncetat lui Dumnezeu, Celui în Treime închinat: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Hulele acelui rătăcit asupra lui Hristos Dumnezeu nesuferind, Preaînţelepte Mucenice, din cărţile elineşti multe învăţături şi pilde i-ai adus spre lămurirea dumnezeieştii iconomii şi pronii celei iubitoare de oameni; pentru care te binecuvântăm zicând:
Bucură-te, ritor al tainelor credinţei creştine preaales;
Bucură-te, că din dumnezeieştile Scripturi bogate roade ai cules;
Bucură-te, că şi din cărţi elineşti, ca albina înţeleaptă ai ştiut să aduni;
Bucură-te, biruitorule în cuget, grai şi faptă, vrednicule de cereşti cununi;
Bucură-te, că auzindu-te păgânii, cuvânt de răspuns nu au;
Bucură-te, că, după Iust, acum biruieşti şi pe Arhelau;
Bucură-te, că acela, voind să te ucidă, a pierit;
Bucură-te, că, Domnul binevoind, ai biruit;
Bucură-te, că iarăşi la temniţă şi la chinuri ai fost dat;
Bucură-te, viteaz nebiruit de diavol, frică şi păcat;
Bucură-te, Procopie, slăvite şi mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al 12-lea

„Dreapta Domnului a făcut putere şi tot ea m-a înălţat”, grăia Mucenicul cu ochii trupeşti şi lăuntrici ridicaţi spre cer, având mâna întinsă pe cărbunii aprinşi, apoi spânzurat de mâini cu grele pietre legate de picioare, iar la sfârşit în cuptor aprins fiind aruncat, în mare uimire şi nedumerire se afla păgâneasca adunare, căci nu ştia puterea cântării celei sfinte: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Flacăra din cuptor ieşind şi arzând pe toţi păgânii ce erau împrejur, iar tu rămânând nevătămat, ighemonul a hotărât să ţi se taie capul cu sabia. Şi cerând timp de rugăciune, înălţându-ţi mâinile şi ochii spre cer, te-ai rugat pentru cetate, pentru popoare, pentru sărmani şi văduve, pentru biruinţa sfintei şi dreptei credinţe a Bisericii lui Hristos, să se înmulţească şi să strălucească până la sfârşitul veacului; pentru care cu dragoste cântăm:
Bucură-te, că ai fost bătut cu vine de bou şi împuns cu ţepuşe de fier înroşite;
Bucură-te, că se cutremură păgânii uimiţi de a ta putere şi virtute;
Bucură-te, că nu bagi în seamă mâna ce-ţi ardea pe jertfelnicul învăpăiat;
Bucură-te, că mintea-ţi tinzând spre Dumnezeu, intrarea cereştilor porţi ai aflat;
Bucură-te, că oasele-ţi întinse de greutatea pietrelor ieşeau din loc;
Bucură-te, că în cuptorul aprins nicicum nu te-ai vătămat de foc;
Bucură-te, că hotărârea de moarte prin sabie bucuros ai primit;
Bucură-te, că prin a ta viaţă şi moarte Dumnezeu a fost preaslăvit;
Bucură-te, rugător neîncetat pentru popoare, ortodoxie şi lume;
Bucură-te, că Dumnezeu a făcut pretutindeni slăvit al tău nume;
Bucură-te, Procopie, slăvite şi mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al 13-lea

O, minunatule şi fericite Mucenice Procopie, primind nevrednica noastră laudă ca pe o gângurire pruncească, roagă pe Domnul slavei să ne întărească şi pe noi cu puterea Sa cea dintru înălţime, ca izbăvindu-se de cursele trupului, ale diavolului şi ale lumii, de chinurile cele fără de sfârşit să ne izbăvim, şi împreună cu tine să-I cântăm şi noi în Împărăţia Sa cea veşnică şi binecuvântată: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zice iarăşi Icosul 1: Chemarea ta, alesule între mucenici…, Condacul 1: Din cer, ca şi pe Pavel te-a vânat…,

Icosul 1

Chemarea ta, alesule între mucenici, nicicum nu a fost de la oameni, ci din cer Mântuitorul Hristos, cu dumnezeiescul şi preadulcele Său glas, ţi-a mărturisit zicând: „Eu sunt Iisus Cel răstignit, Fiul lui Dumnezeu!”; drept care auzi de la noi unele ca acestea:
Bucură-te, că în sfânta cetate a Ierusalimului în copilărie ai crescut;
Bucură-te, că cinstitul tău părinte, Hristofor, prin mucenicie la Domnul a trecut;
Bucură-te, că maicii tale, Teodosia, cu ascultare şi blândeţe te-ai supus;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale şi dânsa, mai târziu, la cer muceniceşte s-a dus;
Bucură-te, că oastea vremelnică, pentru cea a Împăratului ceresc, ai defăimat;
Bucură-te, că de Acela te-ai învrednicit a fi chemat ales şi binecuvântat;
Bucură-te, că de cuvintele nebunului tiran Diocleţian nu te-ai amăgit;
Bucură-te, că Adevărul Hristos ţi-a descoperit taina credinţei şi te-a primit;
Bucură-te, că bogăţia, cinstea şi slava pământească gunoaie le socoteai;
Bucură-te, că la frumuseţile raiului şi la cununa nestricăcioasă gândeai;
Bucură-te, Procopie, slăvite şi mare mucenice al lui Hristos!

Condacul 1

Din cer, ca şi pe Pavel te-a vânat Hristos Domnul, Sfinte Mare Mucenice Procopie, arătându-ţi-se chipul Crucii strălucind în văzduh mai mult decât soarele, şi Însuşi Stăpânul tuturor cu tine a vorbit, cutremur pământului făcându-se şi strălucire de multe fulgere şi tunete înfricoşătoare; pentru aceasta acum noi toţi cu bucurie strigăm ţie: Bucură-te, Procopie, slăvite şi mare mucenice al lui Hristos!

Rugăciune:

O, fericite şi mult plăcutule al lui Dumnezeu, Sfinte Mare Mucenice Procopie! Ce graiuri vom îndrăzni noi, nevrednicii, a-ţi aduce ţie, câtă vreme nici una din lucrările slăbănogitei noastre vieţi duhovniceşti nu ne arată a fi următori ai adâncii tale smerenii, ai marii tale râvne, ai răbdării neclintite şi ai dragostei aprinse pentru Dumnezeu şi poporul Lui cel binecredincios, ce ai avut până în sfârşit? Tu, de Însuşi Mântuitorul Hristos, asemenea vasului alegerii, Pavel, şi marelui împărat Constantin, părintele creştinilor, la calea credinţei fiind chemat, suişuri în inima ta ai pus, dar peste dar şi foc peste foc ai câştigat, mereu sporindu-ţi faptele cele bune spre lauda preaslăvitului Său nume. Noi nepreţuitele daruri ce am primit prin Taina Sfântului Botez nicicum nu le-am păzit şi nici lepădarea de satana şi de toate lucrurile lui precum atunci ne-am făgăduit. Taina Sfintei Cruci descoperindu-ţi-se prin dumnezeiescul glas, tu din putere în putere ai mers ca un adevărat închinător şi cinstitor al ei, iar noi, nehotărându-ne la adevărata lepădare de sine, nu o putem lua pentru a ne face vrednici următori ai Stăpânului tuturor, ci până acum în nedumerire şi nelucrare petrecem. Cu adevărat, întru nimic nu am urmat noi, ticăloşii, uimitoarelor tale pătimiri pentru dragostea Mirelui ceresc, Celui ce cu iubire veşnică iubindu-ne până în sfârşit, pentru toţi şi pentru fiecare dintre noi pătimind, toată rânduiala părintească cu desăvârşire a plinit; ci cu reaua pătimire defăimând, iată, până acum, în patimi şi pofte dobitoceşti întreaga noastră viaţă ne-am cheltuit. Nu ne lăsa pe noi mai mult să ne afundăm, ci întinzându-ne mâna cea nebiruită a sfintelor şi pururea primitelor tale rugăciuni, ajută-ne pe noi să putem porni cu însufleţire nouă pe calea luptelor ce ne stau înainte pentru împlinirea dumnezeieştilor porunci, prin păzirea învăţăturilor mântuitoare ale Sfintei Biserici celei dreptslăvitoare.
Ajută-ne, Sfinte Procopie, căci suntem slabi şi ticăloşi, şi nu ne lăsa să fim biruiţi de noul păgânism şi de multele sale viclenii idolatre, căci şi noi făgăduim că de acum ne vom strădui mai mult să punem începutul cel bun, prin sfintele tale mijlociri, astfel ca în veacul cel viitor faţă către faţă să-ţi mulţumim şi împreună cu tine să cântăm Preasfintei şi Celei de o fiinţă şi nedespărţitei Treimi, în nesfârşiţii veci. Amin!

Şi se face otpustul.

*

1


Acatistul Sfintei împaratese Olga (11 iulie)

Troparul (glasul al IV-lea):

Sfânta Olga împarateasa, roaga pe milostivul Dumnezeu ca sa dea iertare de pacate sufletelor noastre.

Condacul 1:

Domnul Dumnezeu Te-a binecuvântat sa ai o viata crestina curata si demna drept pentru care ai un loc în Sfânta împaratie a cerurilor iar noi strigam catre tine asa: Bucura-te, Sfânta Olga împarateasa.

Icosul 1:

Domnul Iisus Christos Te-a chemat pe tine la o viata bineplacuta si smerita plina de fapte bune iar noi cu mult respect crestin zicem catre tine cu multa demnitate asa:
Bucura-te, Sfânta Olga;
Bucura-te, împarateasa crestina;
Bucura-te, pentru chemarea ta;
Bucura-te, ca ai avut viata sfânta;
Bucura-te, ca cei din ceruri lui Dumnezeu îi cânta;
Bucura-te, Sfânta folositoare de a ta chemare;
Bucura-te, Sfânta împarateasa Olga.

Condacul al 2-lea:

Pentru viata ta cea sfânta crestinii te-au scris în calendar, te pomenesc în slujbe, se boteaza cu numele tau iar noi cu multa cinste cântam cântare minunata: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Viata ta cea minunata pe care ai avut-o pe pamânt pe multi a uimit caci fiind împarateasa fapte bune, cinstite si demne de un crestin ai facut însa noi cu respect deosebit zicem catre tine;
Bucura-te, împarateasa smerita;
Bucura-te, buna infaptuitoare;
Bucura-te, de smerita chemare;
Bucura-te, de a ta sfânta lucrare;
Bucura-te, imbunatatita;
Bucura-te, cea de Dumnezeu, iubita;
Bucura-te, Sfânta împarateasa Olga.

Condacul al 3-lea:

Cei care au intocmit calendarul crestin te-au pus cu zi de pomenire pe data de 11 iulie iar în cartile sfinte crestine te-au scris cu mare cinste drept pentru care noi cântam: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Dupa o viata crestineasca, cinstita, demna si cu multe fapte bune, Domnul Dumnezeu Te-a chemat la ceruri iar sfintii îngeri te-au insotit prin vamile vazduhului cântându-ti cântari sfinte iar noi catre tine zicem cu multa evlavie.
Bucura-te, bucuria Îngerilor.
Bucura-te, bucuria celor din ceruri.
Bucura-te, bucuria crestinilor
Bucura-te, bucuria sfintilor.
Bucura-te, bucuria heruvimilor
Bucura-te, bucuria serafimilor si a Puterilor Ceresti;
Bucura-te, Sfânta împarateasa Olga.

Condacul al 4-lea:

S-au bucurat îngerii si toti sfintii de venirea ta în Sfânta împaratie a Cerurilor iar Sfintele Puteri Ceresti te-au laudat cereste dar noi pe pamânt cântam cu dragoste sfânta: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Cei ce strajuiau vamile vazduhului plângeau si varsau lacrimi negre de ciuda ca nu au ce sa-ti mai ceara cu privire la pacate, însa noi ca si îngerii te laudam cu lauda sfânta zicând:
Bucura-te, lauda Îngerilor ce te-au insotit prin vami;
Bucura-te, lauda Sfântului tau Înger Pazitor;
Bucura-te, lauda Maicii Domnului;
Bucura-te, lauda celor din sfintele soboare;
Bucura-te, lauda celor ce te-au primit la poarta raiului;
Bucura-te, lauda celor ce te-au insotit în ceruri;
Bucura-te, Sfânta Olga împarateasa.

Condacul al 5-lea:

Multi sfinti si multe sfinte te-au asteptat la sfânta poarta a raiului ceresc cu dragoste cereasca cântând: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Inconjurata cu dragoste cereasca de catre multe personalitati ceresti care te-au petrecut în cântari pâna la sfântul tron al Domnului Iisus, multi te binecuvântau cereste iar noi zicem:
Bucura-te, binecuvântata sfintelor personalitati ceresti;
Bucura-te, binecuvântata cerului;
Bucura-te, binecuvântata bisericii crestine;
Bucura-te, binecuvântata celor ce te-au petrecut în ceruri;
Bucura-te, binecuvântata celor evlaviosi;
Bucura-te, binecuvântata rugatorilor crestini;
Bucura-te, Sfânta Olga împarateasa.

Condacul al 6-lea:

Domnul Iisus Christos ti-a primit smerita ta ingenunchere în fata sfân-tului Sau tron ceresc iar sfintele personalitati din jurul tronului ceresc cântau cu dragoste cereasca: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Dupa smerita ingenunchere din fata sfântului tron Divin, Domnul Iisus a poruncit sfintilor Sai îngeri ca sa vizitezi iadul spre a vedea de ce fel de chinuri ai scapat iar insotitorii ceresti au fost în permanenta cu tine, iar noi zicem asa:
Bucura-te, aleasa cerului;
Bucura-te, aleasa Domnului Iisus Christos;
Bucura-te, aleasa Tatalui Ceresc;
Bucura-te, aleasa Duhului Sfânt;
Bucura-te, aleasa sfintelor Personalitati Ceresti;
Bucura-te, aleasa sfântului sobor ceresc;
Bucura-te, Sfânta Olga împarateasa.

Condacul al 7-lea:

Insotita fiind de Îngerii Domnului Savaot ai vizitat iadul, ai vazut groaznicele chinuri si pe cei chinuiti strasnic care nu pot cânta cântarea sfânta: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Cei care chinuiau sufletele în adâncurile iadului nimic nu au facut con-tra ta si nimic nu ti-au zis ca nu aveau nici o putere asupra sfinteniei tale însa noi cu respect zicem:
Bucura-te, ca ai vazut si vezi frumusetile ceresti;
Bucura-te, ca ai vazut si vezi frumusete sfintilor;
Bucura-te, ca ai scapat de chinurile iadului;
Bucura-te, ca cei din iad nimic nu ti-au facut;
Bucura-te, ca duhurile intunericului nu s-au atins de tine;
Bucura-te, ca si cei oropsiti pot fi scosi din iad;
Bucura-te, Sfânta împarateasa Olga.

Condacul al 8-lea:

Dupa ce ai vazut iadul si chinurile lui sfintii Îngeri ti-au aratat si locuri-le de pe pamânt în care ai facut fapte bune, milostenie, rugaciuni si cân-tari sfinte iar noi cu totii cântam: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Multimea faptelor tale cele bune le stie doar Domnul Dumnezeu si îngerii din ceruri iar noi dorind sa facem pe toate cele bune zicem:
Bucura-te, implinitoarea sfintelor porunci ceresti;
Bucura-te, lucratoarea faptelor bune;
Bucura-te, ca ai fost o crestina sârguincioasa;
Bucura-te, ca ai avut a viata luminoasa;
Bucura-te, ca ai avut har ceresc;
Bucura-te, ca ai oprit pe cei ce te dusmanesc;
Bucura-te, Sfânta Olga împarateasa.

Condacul al 9-lea:

Având un loc minunat în Sfânta împaratie Cereasca poti privi spre pa-mânt cu multa dragoste sfânta si ne poti ajuta pe noi care cu mult respect cântam: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Personalitate cereasca devenind dupa ce Domnul Iisus Ti-a dat un loc în ceruri poti ajuta pe cei ce au evlavie catre tine iar noi cu totii zicem în mod smerit:
Bucura-te, caci poti privi spre noi crestinii;
Bucura-te, ca poti ajuta pe cei ce au evlavie catre tine;
Bucura-te, ca poti ajuta intreaga crestinatate;
Bucura-te, ca poti ajuta pe cei binecuvântati;
Bucura-te, ca poti ajuta pe cei curati la suflet;
Bucura-te, ca ne poti ajuta pe noi;
Bucura-te, Sfânta Olga împarateasa

Condacul al 10-lea:

Impreuna cu sfintii, cu Maica Domnului si cu toti cei din ceruri poti sa te rogi Domnului Dumnezeu Savaot pentru binele si pentru reunificarea intregului crestinism de peste tot pamântul iar noi cu mult respect cântam: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Domnul Dumnezeu Savaot a binecuvântat toti cei care intotdeauna pe cei care au facut voia Lui cea sfânta în orice timp ar fi trait ei dar noi cu multa demnitate cântam:
Bucura-te, rugatoare sfânta;
Bucura-te, rugatoare smerita;
Bucura-te, rugatoare demna si cinstita;
Bucura-te, a Domnului rugatoare afierosita;
Bucura-te, rugatoare cereasca;
Bucura-te, rugatoare ce ai avut viata pamânteasca;
Bucura-te, Sfânta Olga împarateasa.

Condacul al 11-lea:

Noi cei ce traim pe pamânt si avem evlavie catre sfintele personalitati ceresti cerem ca sa fim ajutati în viata noastra de zi cu zi pentru a savârsi toate cele bune cântând; Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Cu multa smerenie cerem si noi calitati si virtuti sfinte spre a ne inno-bila sufletele noastre crestine si renuntând la pacate si la toate relele cân-tam cu dragoste sfânta asa:
Bucura-te, ajutatoarea noastra;
Bucura-te, ajutatoarea celor necajiti;
Bucura-te, ajutatoarea celor smeriti;
Bucura-te, ajutatoarea celor amarâti;
Bucura-te, ajutatoarea celor oropsiti;
Bucura-te, ajutatoarea celor chinuiti;
Bucura-te, Sfânta Olga împarateasa.

Condacul al 12-lea:

Multumind Domnului Dumnezeu, sfintilor si sfintelor, tuturor celor din ceruri precum si sfintei Olga împarateasa pentru ajutoarele ceresti primite cântam; Aliluia!

Icosul al 12-lea:
Domnul Dumnezeu Savaot împreuna cu toti cei din ceruri si cu sfânta Olga împarateasa sa ne ajute si sa ajute pe toti cei smeriti curati si bine-cuvântati care zic cu nadejde asa:
Bucura-te, ca noi multumim Domnului Dumnezeu Savaot;
Bucura-te, ca noi multumim Domnului Iisus Christos;
Bucura-te, ca noi multumim Maicii Domnului;
Bucura-te, ca noi multumim Sfintelor Puteri Ceresti;
Bucura-te, ca multumim tuturor Sfintelor Personalitati;
Bucura-te, ca îti multumim Sfânta Olga împarateasa;
Bucura-te, Sfânta Olga împarateasa.

Condacul al 13-lea:

Sfânta Olga împarateasa roaga-te si pentru noi împaratului Ceresc spre a fi ajutati, vindecatii si aparati de toti raii si de toate relele caci cu smere-nie cântam: Aliluia! (de 3 ori).

Apoi se zice iarasi Icosul 1:

Domnul Iisus Christos Te-a chemat pe tine la o viata bineplacuta si smerita plina de fapte bune iar noi cu mult respect crestin zicem catre tine cu multa demnitate asa:
Bucura-te, Sfânta Olga;
Bucura-te, împarateasa crestina;
Bucura-te, pentru chemarea ta;
Bucura-te, ca ai avut viata sfânta;
Bucura-te, ca cei din ceruri lui Dumnezeu îi cânta;
Bucura-te, Sfânta folositoare de a ta chemare;
Bucura-te, Sfânta împarateasa Olga.

si Condacul 1:

Domnul Dumnezeu Te-a binecuvântat sa ai o viata crestina curata si demna drept pentru care ai un loc în Sfânta împaratie a cerurilor iar noi strigam catre tine asa: Bucura-te, Sfânta Olga împarateasa.

Rugaciune:

Sfânta Olga împarateasa roaga-te si pentru noi crestinii care cu mult respect si cu multa smerenie îti cerem ajutor sfânt si ceresc. Amin.

*

1

Acatistul Sfintei Mare Mucenite Eufimia (11 iulie / 16 septembrie)

Condacul 1:

Ca un crin într-o gradina aleasa, Sfânta Mucenita a lui Hristos Efimia te-ai aflat în ceata crestinilor, care slujeau Domnului. Erai gatita cu luminoasa frica si dragoste pentru marturisirea lui Dumnezeu si viata cea vesnica, iar noi vazându-te asa, te laudam: Bucura-te Sfânta Efimia, mare mucenita a lui Hristos!

Icosul 1:

Înconjurând pagânii casa unde erai împreuna cu ceilalti crestini la rugaciune, te-au luat la judecata, unde te maguleau si cu desfatari lumesti ai fost încercata. Dar tu n-ai lasat pe Domnul, nici credinta Sa, ci pe toate le-ai urat si munci ai primit, pentru care îti cântam cu drag:
Bucura-te, fecioara împodobita cu sfânta virtute a rugaciunii;
Bucura-te, ce ai izgonit întunericul înselaciunii;
Bucura-te, cu sufletul iubitoare de Dumnezeu;
Bucura-te, cu trupul luptatoare împotriva celui rau;
Bucura-te, vesela fecioara purtatoare de Dumnezeu;
Bucura-te, cea cu dragoste înflacarata pentru aproapele tau;
Bucura-te, crin nevestejit si pasare neînfricata;
Bucura-te, care ai stat între pagâni la judecatî;
Bucura-te, cî de Hristos nu te-ai lepîdat;
Bucura-te, ceea ce pe tirani i-ai înfruntat;
Bucura-te, Sfânta Efimia, mare mucenita a lui Hristos!

Condacul al 2-lea:

Nemaivoind tiranul nimic sa mai asculte, a poruncit sa fii legata pe roata cu dintii de fier. Fiind chinuita, te rugai lui Dumnezeu si deodata roata s-a oprit, calaii s-au îngrozit, iar tu cântai lui Dumnezeu:Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Atunci a venit îngerul Domnului si de pe roata te-a coborât, de rani te-a tamaduit si tu lui Hristos ai multumit, pentru care îti cântam aceste laude:
Bucura-te, ceea ce ai biruit mânia tiranului ighemon;
Bucura-te, fiind întarita de al nostru Domn;
Bucura-te, ceea ce ai primit dureri cu multa bucurie;
Bucura-te, caci ai suferit grele munci pentru vesnicie;
Bucura-te, ceea ce de roata nu te-ai spaimântat;
Bucura-te, ca în munci lui Dumnezeu te-ai rugat;
Bucura-te, ca în ceasul muncilor nu te-ai deznadajduit;
Bucura-te, ca în Domnul te-ai veselit;
Bucura-te, ca un înger de pe roata te-a luat;
Bucura-te, în vremea aceea pe Dumnezeu ai laudat;
Bucura-te, Sfânta Efimia, mare mucenita a lui Hristos!

Condacul al 3-lea:

Mania tiranului s-a aprins asupra ta Sfânta Efimia, ca a poruncit la alti doi chinuitori si mai cumpliti si fara de mila, sa te arunce într-un cuptor de foc, foarte încins, iar tu cu mare glas preaslaveai pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

În mijlocul focului cântai cântarea celor trei tineri din Babilon si îndata mare minune s-a aratat, caci asprimea focului a încetat, cazând o roua cereasca peste tine, ai iesit sanatoasa si biruitoare. iar noi vazând aceasta minune, te laudam cu dragoste asa:
Bucura-te, caci de sunetul focului nu te-ai spaimântat;
Bucura-te, ca în el fara de frica ai intrat;
Bucura-te, si Domnul îndata ti l-a rourat;
Bucura-te, cea cu mireasma lui Hristos învaluita;
Bucura-te, ce esti mult doritoare de patria cereasca si de ea preaiubita;
Bucura-te, fecioara prealaudata care taria iadului ai facut-o zdruncinata;
Bucura-te, ceea ce te veselesti în ceata marilor martiri;
Bucura-te, în lumina cea neînserata a sfintei Treimi;
Bucura-te, cea logodita fecioara mireasa la nuntile Mielului;
Bucura-te, Sfânta Efimia, mare mucenita a lui Hristos!

Condacul al 4-lea:

Nemaistiind ighemonul ce sa-ti faca, te-a aruncat în temnita si neputând a te pleca la închinarea idoleasca, te-a spânzurat pe un lemn si trupul cu unghii de fier ti-l-a strujit. Iar tu, Sfânta Efimia cu bucurie primeai suferintele, cântând: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Vazând tiranul ca te-ai aratat sanatoasa si dupa aceasta muncire, te-a aruncat într-o groapa adânca cu jivini otravitoare. Acestea nu s-au atins de tine, ci se cucereau si-ti slujeau:
Bucura-te, Sfânta Efimia, mireasa lui Hristos, cea mult biruitoare;
Bucura-te, caci lumina Domnului te-a stralucit ca un soare;
Bucura-te, ca si pe Sfântul Daniil, Dumnezeu te-a izbavit;
Bucura-te, atunci tu cu mare glas I-ai multumit;
Bucura-te, caci si ighemonul vazând aceasta, s-a spaimântat;
Bucura-te, dar alta munca a cautat ca un turbat;
Bucura-te, Sfânta Efimia, mare mucenita a lui Hristos!

Condacul al 5-lea:

Cugetând salbaticul ighemon cu mânie alta munca, a poruncit ca o alta groapa sa se sape într-un loc tainuit, sa se umple de tepuse, iar peste ea sa astearna paie. Atunci te-a pus sa treci pe acolo, dar tu ca o pasare peste cursa ai trecut si pe Domnul ai slavit în inima ta, zicând: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Antipatul, vazând ca nu poate sa te ucida, a poruncit sa te bata cu toiege noduroase, cu fierastraul sa te taie si-ntr-o mare tigaie sa te arda. Toate aceste munci le-ai suferit si biruit cu darul lui Hristos, pentru care îti aducem lauda:
Bucura-te, ca ai trecut peste sulite si tepuse, biruitoare;
Bucura-te, caci nu s-au atins de sfintele tale picioare;
Bucura-te, ca a poruncit sa te lege cu asprime;
Bucura-te, si cu fierastraul sa te taie;
Bucura-te, cea pusa la foc într-o tigaie;
Bucura-te, care umpli de mireasma Biserica crestinilor;
Bucura-te, ce cu dreapta rabdare si blândete sfânta ai suferit asprimea batailor;
Bucura-te, Sfânta Efimia, mare mucenita a lui Hristos!

Condacul al 6-lea:

Nemernicul tiran, neavând ce sa-ti mai faca, s-a gândit sa dea drumul la fiare salbatice peste tine, ca sa te rupa si sa te striveasca. Iar tu cu glas te rugai lui Dumnezeu, ca sa te cheme la El, si cântai cu mult dor: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Si asa rugându-te lui Dumnezeu, pagânii au dat drumul asupra ta la lei si ursi flamânzi. Dar fiarele s-au apropiat de tine cu sfiala. Din rânduiala Dumnezeiasca, o ursoaica s-a apropiat de tine si ti-a facut o mica rana la picior, de unde a început a curge sânge. Atunci un glas s-a auzit, chemându-te la viata de veci, iar noi pentru al tau sfârsit mucenicesc te laudam:
Bucura-te, cea care raspândesti dragostea lui Hristos si lumina pacii;
Bucura-te, ceea ce alungi negura pagânatatii;
Bucura-te, ca au dat drumul asupra ta la fiare îngrozitoare;
Bucura-te, ca au pornit asupra ta cu furie mare;
Bucura-te, ca la tine când au ajuns cu mare cucernicie s-au supus;
Bucura-te, caci s-au îmblânzit si picioarele ti-au lins;
Bucura-te, apoi a fost rânduit de Pronia cereasca;
Bucura-te, una dintre ursoaice sa te raneasca;
Bucura-te, Sfânta Efimia, mare mucenita a lui Hristos!

Condacul al 7-lea:

Viata ta fecioreasca si neprihanita ai adus-o jertfa curata Mirelui ceresc, caci dragostea ce nu cade niciodata, nu poate fi zdruncinata de sarpele cel iscusit în rautati si ai cântat prin ultima ta suflare: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Despartindu-ti-se sufletul de trup, s-a dus catre locasurile ceresti, înconjurat de cete îngeresti care îti glasuiau asa:
Bucura-te, Sfânta Efimia, înteleapta fecioara;
Bucura-te, mieluseaua Domnului cea prea frumoasa;
Bucura-te, împreuna cu mucenitele care mai înainte de tine au patimit;
Bucura-te, trandafir înrourat;
Bucura-te, iesle încarcata cu fân si flori mirositoare;
Bucura-te, heruvim si candela plina cu uleiul credintei arzatoare;
Bucura-te, crin învesmântat si porumbel cu glas duios;
Bucura-te, Sfânta Efimia, mare mucenita a lui Hristos;

Condacul al 8-lea:

Sfintele tale moaste au fost puse în biserica de la Bosfor, unde multe minuni faceau prin mirul ca de sânge ce curgea din ele. Iar noi vazând minunile tale Sfânta Efimia, cântam lui Dumnezeu pentru tine: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Miruri aromate izvorasc din sfintele tale moaste si bolile celor neputinciosi tamaduiesti, caci toti care alearga prin rugaciune la tine se izbavesc de multe rele. Pentru a ta grabnica ascultare te laudam asa:
Bucura-te, cea mult încercata prin foc si prin munca;
Bucura-te, caci asemenea aurului prin foc ai fost curatata;
Bucura-te, piatra de mult pret stralucitoare;
Bucura-te, fecioara frumoasa plina de înduiosare;
Bucura-te, a prea frumosilor îngeri veselie;
Bucura-te, ca ne aduci noua multa bucurie;
Bucura-te, ceea ce neputintele le vindeci cu sângele tau;
Bucura-te, ca ne scapi de cursele celui rau;
Bucura-te, mucenita lui Hristos, cea binecuvântata;
Bucura-te, la cer de Dumnezeu încununata;
Bucura-te, Sfânta Efimia,mare mucenita a lui Hristos;

Condacul al 9-lea:

Mult era Biserica Domnului înviforata de vânturile eresurilor potrivnice. Pentru aceasta s-au adunat în Calcedon Sfintii Parinti, aratând adevarul de credinta si aducând prin lupta cu ereticii pace si liniste sfintelor biserici, care cântau: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Sfântul Anatolie a scris marturisirea credintei într-o carte, asemenea si ereticii cei în numar foarte mare au scris într-o carte nebuniile lor. Le-au pus pe pieptul Sfintei Efimia si s-au rugat trei zile cu post, apoi s-au dus la mormânt si au vazut scrisoarea dreptslavitorilor crestini în dreapta Sfintei, iar pe a ereticilor aruncata la picioarele ei. Vazând aceasta minune, slavim pe mucenita Domnului cu mare glas asa:
Bucura-te, limanul crestinilor si a lor icoana de lumina;
Bucura-te, ceea ce aperi adunarea crestina;
Bucura-te, ceea ce marturisirea cea adevarata, o, ai dovedit;
Bucura-te, ceea ce reaua credinta a ereticilor ai izgonit;
Bucura-te, ca ai întins mâna având în ea a ortodocsilor scrisoare;
Bucura-te, dându-i-o patriarhului de parca nu erai moarta, ci vie;
Bucura-te, marturisitoarea credintei crestine;
Bucura-te, caci ai aratat ca numai ea duce la mântuire;
Bucura-te, ca adunarea ereticilor ramasi a intrat la închisoare jos;
Bucura-te, Sfânta Efimia, mare mucenita a lui Hristos!

Condacul al 10-lea:

Mavrichie, Împaratul dreptcredincios, a ajuns la îndoiala despre minunea cum ca ar izvori din sfintele tale moaste mir rosu. Le-a pecetluit si singur le-a deschis, umplându-se deodata biserica de buna mireasma, atunci a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

În timpul cel rau al împaratului Eraclie a îngaduit Dumnezeu navalirea Persilor, care au intrat în biserica mucenitei si au rapit vasele sfinte. Neputând deschide mormântul Sfintei, au strâns multe lemne, dându-le foc, dar marmura n-a crapat si au plecat rusinati. Iar noi pe martira Domnului sa o laudam cu cinste asa:
Bucura-te, ca îndoiala lui Mavrichie ai îndreptat;
Bucura-te, ceea ce i-ai aratat al tau mir minunat;
Bucura-te, caci pe el la pocainta l-ai adus;
Bucura-te, caci nu l-ai lasat de înselaciune si îndoiala rapus;
Bucura-te, ca pagânii mormântul n-au putut sa ti-l jefuiasca;
Bucura-te, caci s-au întors zdrobiti de a ta tarie dumnezeiasca;
Bucura-te, alungarea cu rusine a pagânatatii;
Bucura-te, pecetea cea sfânta a crestinatatii;
Bucura-te, Sfânta Efimia, mare mucenita a lui Hristos!

Condacul al 11-lea:

Raul si blestematul Leon Isaurul când a venit la Împaratie, a îndraznit a lua moastele Sfintei Efimia si în locul lor a pus oasele puturoase ale unui om pacatos cu scopul de a se îndoi ortodocsii de sfintenia Efimiei. Apoi a pustiit biserica, facând în ea cuptoare de fierarie. Dar crestinii cu multa rabdare si tânguire ziceau: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Si aruncându-se cinstitele moaste în mare, a dat peste dansele o corabie. Vazându-le corabierii se bucurau de aceasta pretioasa comoara. Când au ajuns la un ostrov au vazut o fecioara venind pe apa si alta iesindu-i în intâmpinare din corabie, salutându-se: „Bucura-te, mucenita lui Hristos,Sfânta Efimia”, iar ea a zis, „Bucura-te, mucenita lui Hristos, Sfânta Glicheria”, pentru descoperirea numelui tau cu dragoste te laudau asa:
Bucura-te, ca asupra moastelor tale vrajmasul a început lupta;
Bucura-te, ca nimeni nu a putut sa-ti ia biruinta;
Bucura-te, ca lui Serghie si Serghon te-ai aratat;
Bucura-te, ca ei o bisericuta mica ti-au ridicat;
Bucura-te, ca moastele tale în altar, sub pamânt, spre ocrotire au stat;
Bucura-te, ca ti-au slujit pâna la al vietii sfârsit;
Bucura-te, ca si biserica aceea de un voevod s-a risipit;
Bucura-te, ca Anastasie iarasi, o, a înnoit;
Bucura-te, Sfânta Efimia, mare mucenita a lui Hristos!

Condacul al 12-lea:

Venind la Împaratie Sfânta Irina, a gasit în ostrovul Lemnos sfintele tale moaste si a slavit pe Dumnezeu, cântând cu dor: Aliluia!

Icoslul 12-lea:

Împreuna cu Sfântul Tarasie, patriarhul Constantinopolului, au pornit osteni spre ostrovul Lemnos, au ridicat moastele tale si le-au adus în sfântul locas, unde au fost la început. Noi vazând biruinta asupra vrajmasilor, ce cu sunet au pierit, îti cântam cu bucurie asa:
Bucura-te, Sfânta Efimia purtatoare de biruinta;
Bucura-te, si întareste a noastra credinta;
Bucura-te, floare prea frumoasa ce umpli vazduhul de buna mireasma;
Bucura-te, ca tot omul cu lacrimi ti se roaga;
Bucura-te, caci minunata vei fi mereu;
Bucura-te, si ma învredniceste în Împaratia Cerului sa ajung si eu;
Bucura-te, mijlocitoare a mea la Hristos pentru întelepciune;
Bucura-te, biruitoarea eresurilor si-a patimilor nebune;
Bucura-te, Sfânta Efimia, mare mucenita a lui Hristos!

Condacul al 13-lea:

O, Sfânta Mucenita a lui Hristos Efimia primeste de la noi aceasta cântare, apara Sfânta ta Biserica si ne racoreste inimile noastre de vapaia arzatoare a poftelor necurate, ca sa putem cânta tie si Domnului Iisus Hristos din tine: Aliluia! (de 3 ori).

Apoi se zice Icosul 1 si Condacul 1.

*

1

Acatistul Sfintei Veronica, Sfânta Mironosita (12 iulie)

Dupa obisnuitul început, se zic Condacele si Icoasele

Condacul 1:

Folositoare calda câstigându-te pe tine, ne rugam tie, noi, nevrednicii, si, ca ceea ce ai aratat chipul lui Iisus Hristos, daruieste-ne sa-L vedem si noi, sus în cer, ca sa te cinstim si sa-ti cântam: Bucura-te, Veronica, mironosita lui Hristos!

Icosul 1:

Înger pe pamânt te-ai aratat, slujind Domnului în vremea înfricosatelor Lui Patimi, si, precum îngerul I-a slujit în vremea postirii celei de patruzeci de zile, asa si tu, în singuratatea drumului Crucii; pentru aceasta te fericim, zicând:
Bucura-te, Veronica, prin care cunoastem Chipul Stapânului nostru Iisus Hristos;
Bucura-te, prin care vedem patimirea;
Bucura-te, milostivire catre osânditi si dosaditi;
Bucura-te, bunatate mai presus de inimile omenesti;
Bucura-te, mila de Patima Celui Milostiv;
Bucura-te, ca te-ai învrednicit a te atinge de fata Stapânului;
Bucura-te, Veronica, ucenica lui Hristos;
Bucura-te, ca ai întrecut pe cea care a uns picioarele Domnului cu mir;
Bucura-te, ca aceea picioarele a cuprins, iar tu fata lui Hristos;
Bucura-te, prin care ne închinam chipului Mântuitorului;
Bucura-te, prin care ne amintim de Sfintele Lui Patimi;
Bucura-te, Veronica, mironosita lui Hristos!

Condacul al 2-lea:

Vazând Sfânta Veronica prin fereastra casei parintesti pe Stapânul Hristos dus la rastignire, s-a umplut de negraita mila de Cel ce lucra Tainele mântuirii si, cunoscându-L, I-a cântat: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Întelegerea cea neînteleasa de carturarii norodului cautând Sfânta Veronica sa o înteleaga, se întreba pe sine, zicând: Cum patimeste Hristos? Si, cunoscându-L pe El a fi singur Dumnezeu, s-a înfricosat; iar noi, cinstind întelegerea ta, te laudam, zicând:
Bucura-te, slujitoarea lui Iisus;
Bucura-te, ca ai usurat Patima Lui;
Bucura-te, ca ai mângâiat pe Maica Lui;
Bucura-te, ca ai sters sudoarea Fetei Lui;
Bucura-te, ca ai câstigat iubirea Lui;
Bucura-te, ca ai fost preaviteaza;
Bucura-te, ca Apostolii au fugit, iar tu ai îndraznit;
Bucura-te, capetenia mironositelor;
Bucura-te, ca, îndraznind, ai biruit;
Bucura-te, ca, biruind, ai câstigat;
Bucura-te, ca ai lepadat frica parinteasca;
Bucura-te, ca ai câstigat dragoste dumnezeiasca;
Bucura-te, Veronica, mironosita lui Hristos!

Condacul al 3-lea:

Puterea Celui de sus a umbrit atunci pe Sfânta Veronica, de a trecut prin multimea tulburata si a sters fata cea acoperita de sânge si sudoare a iubitului Mire, iar noi cu inima cântam: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Mahrama curata, ai alergat ca un fulger printre tulburatorii evrei, iar Cel ce stie toate, stiind dorirea ta cea buna, Sfânta Veronico, a binevoit a se întipari Sfântul Sau Chip spre mustrarea în veci a celor ce nu L-au cunoscut Dumnezeu si Om; iar noi, laudând priceperea ta, zicem:
Bucura-te, fericita între fecioare;
Bucura-te, prealaudata pentru fapta buna;
Bucura-te, preamilostiva cu inima;
Bucura-te, ca ai mângâiat pe Mângâietorul;
Bucura-te, ca ai sters Fata Celui ce a sters pacatul lumii;
Bucura-te, ca ai odihnit pe Cel ce a odihnit pe cei împovarati;
Bucura-te, ca ai facut bucurie celor îndurerati ce priveau la cele ce se faceau;
Bucura-te, ca tu singura te-ai facut naframa neîntinata;
Bucura-te, îndulcirea lacrimilor nemângâiate;
Bucura-te, lauda neamului omenesc;
Bucura-te, cinstea fecioarelor;
Bucura-te, ceea ce arati lumii pe Mântuitorul în vremea patimirii;
Bucura-te, Veronica, mironosita lui Hristos!

Condacul al 4-lea:

Vifor de gânduri îndoielnice având, Ucenicii Domnului L-au parasit, dar Sfânta Fecioara Veronica, prin luminarea Darului, cunoscând ca patimirea lui Hristos este spre mântuirea lumii, a zis: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Auzit-a Veronica pe noroade hulind pe Iisus si, alergând înainte si vazându-L, L-a cunoscut ca este Dumnezeu si Om, prin Taina întruparii. Pentru aceasta, noi îi cântam unele ca acestea:
Bucura-te, curatia cea neîntinata;
Bucura-te, ca ai îndraznit a privi la Soarele dreptatii;
Bucura-te, ca ai covârsit pe cei vazatori;
Bucura-te, ca luminezi ochii tuturor;
Bucura-te, ca prin tine s-a pastrat Chipul lui Hristos;
Bucura-te, ca ne înveti pe noi sa aflam Chipul Domnului;
Bucura-te, apa lina în care S-a oglindit Dumnezeu, lasându-ti Chipul Sau;
Bucura-te, cunoscatoarea mântuirii;
Bucura-te, ca tainele ceresti le-ai vazut;
Bucura-te, dragoste aprinsa catre Hristos;
Bucura-te, aflatoarea mântuirii;
Bucura-te, solitoarea noastra catre Iisus;
Bucura-te, Veronica, mironosita lui Hristos!

Condacul al 5-lea:

Vazându-te pe tine, fecioara, tatal tau, alergând înaintea lui Iisus si cu mahrama stergându-I Fata, s-a mâniat si te-a închis, ca nu cumva sa mergi dupa Iisus; iar tu, având pe Iisus, Cel dorit si dulce în mahrama, la El uitându-te, cu dragoste cântai: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Necunoscând tatal tau adevarul, socotea ca sa te prinda si sa te piarda, dar tu, lasându-l, ai urmat Sfintilor Apostoli si Sfintelor femei întru propovaduirea Adevarului. Drept aceea, primeste de la noi aceste laude:
Bucura-te, mucenita de bunavoie;
Bucura-te, ca te-ai unit prin dragoste cu Mirele Cel Mare;
Bucura-te, ca ai fost primita în ceata îngereasca;
Bucura-te, ca ai fost retezata de coasa pagâneasca;
Bucura-te, ca ai mostenit Împaratia cereasca;
Bucura-te, ca ai zdrobit ura parinteasca;
Bucura-te, ceea ce cu picior grabnic ai ajuns la locuinta cereasca;
Bucura-te, ca acum vezi Fata lui Iisus în stralucirea Lui cea dumnezeiasca;
Bucura-te, ca ai întrecut pe femeia care a uns picioarele Lui cu mir;
Bucura-te, ca Fata Lui ai sters când nimeni nu îndraznea;
Bucura-te, ca mare îti este darul dat de Hristos;
Bucura-te, ca acum ai înflorit în sânul Sfintei Treimi;
Bucura-te, Veronica, mironosita lui Hristos!

Condacul al 6-lea:

Marturisitori se fac toti cei ce vad Chipul lui Hristos închipuit cu minune pe mahrama, si, pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu, învatându-i cum sa cunoasca împreuna cu cei ce stiu taina, cântând: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Stralucit-a în Ierusalim darul tau, prin închipuirea Chipului nefacut de mâna, prin tine daruit noua celor credinciosi, care ne închinam cu credinta Sfântului Chip si pe tine te laudam asa:
Bucura-te, ca tie ti-a încredintat Iisus talantul Sau;
Bucura-te, ca te-a aflat credincioasa Darului Sau;
Bucura-te, ca si tu ai rodit viata de Serafim;
Bucura-te, diamant din cununa lui Hristos;
Bucura-te, margaritar aflat în apa cea mai de jos;
Bucura-te, începatoarea dogmei crestinesti;
Bucura-te, învatatoarea închinarii dumnezeiesti;
Bucura-te, ca si tu ai vadit dumnezeirea Lui;
Bucura-te, ca tu ai aratat lumii întâi patimirea Lui;
Bucura-te, ca Chipul Cel Sfânt al Lui vazându-L demonii se cutremura;
Bucura-te, folositoare oamenilor;
Bucura-te, veselie credinciosilor;
Bucura-te, Veronica, mironosita lui Hristos!

Condacul al 7-lea:

Dupa rastignirea si învierea lui Iisus, adunându-se Apostolii cei risipiti si vazând chipul cel dumnezeiesc în mâinile tale, pe mahrama, spaimantându-se si bucurându-se, cantau: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Avgar, regele Edesei, vazând chipul lui Iisus, nu acesta al patimirii, ci al dumnezeirii, a crezut din inima si L-a dat lumii spre încredintarea tuturor ca Mesia a venit în lume. Vazând si pe Cel al patimirii, prin tine dat credinciosilor, te lauda, zicând:
Bucura-te, propovaduitoarea lui Hristos;
Bucura-te, porumbita darului Lui;
Bucura-te, podoaba fecioarelor;
Bucura-te, lauda mironositelor;
Bucura-te, lucratoarea Sfintelor Icoane;
Bucura-te, ca ai avut dragoste dumnezeiasca;
Bucura-te, ca ai vadit rutinea pagâneasca;
Bucura-te, ca ai stins focul idolilor;
Bucura-te, ca ai fost marturisitoare;
Bucura-te, ca ai avut dragoste nebiruita;
Bucura-te, Veronica, mironosita lui Hristos!

Condacul al 8-lea:

Negraite au fost milostivirea si rabdarea Fiului lui Dumnezeu, ca a suferit sa fie stearsa Fata Lui Cea dumnezeiasca de o tânara fecioara; ca numai El singur cunostea dragostea cea fierbinte din sufletul ei si numai ea în acea vreme îi cânta Lui: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Vazând lucrarea cea straina a icoanei lui Hristos, sa uitam cele pamântesti, sa ridicam mintea la cer si sa întelegem cum Dumnezeu a lucrat noua mântuire, iar pe fecioara Veronica, cu cuvinte de lauda sa o cinstim:
Bucura-te, mireasa credincioasa;
Bucura-te, faclie luminoasa;
Bucura-te, inima în care s-a scris Sfântul Cuvânt;
Bucura-te, biserica aleasa de Duhul Sfânt;
Bucura-te, cea dintâi închinatoare a sfintelor icoane;
Bucura-te, începatoarea dreptei credinte;
Bucura-te, cea nebuna pentru dragostea lui Hristos;
Bucura-te, cea defaimata pentru Domnul Hristos;
Bucura-te, ca nu ti-ai crutat viata;
Bucura-te, ca ai uitat de tine pentru dragostea Lui;
Bucura-te, ca ai defaimat cinstea ta pentru El;
Bucura-te, ca ai fugit de fata tatalui tau;
Bucura-te, Veronica, mironosita lui Hristos!

Condacul al 9-lea:

Firea îngereasca s-a mirat de lucrarea sfintei mahrame ce s-a închipuit în mâinile Sfintei Veronica si bucurându-se de lucrarea tainica, cânta: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Spaimântatu-s-au ritorii, nepricepându-se cum s-a scris Chipul cel însângerat pe mahrama ta; iar noi, stiind lucrarea Tainei, zicem catre tine:
Bucura-te, ca tie ti s-a daruit aceasta Taina;
Bucura-te, ca prin aceasta ai cunoscut întelepciunea lui Dumnezeu;
Bucura-te, împlinirea rânduielilor Lui;
Bucura-te, ca cei întelepti ai lumii s-au facut nepriceputi;
Bucura-te, ca amutesc gurile ereticilor;
Bucura-te, ca ramân zadarnice întrebarile lor;
Bucura-te, ca se taie amagirile ratacitilor;
Bucura-te, ca se rusineaza ca nebunii, cei ce zic ca Sfântul Chip este chip cioplit;
Bucura-te, zid tare al crestinilor;
Bucura-te, adevarata temelie a credintei;
Bucura-te, dreapta închinare a Sfintelor Icoane;
Bucura-te, Veronica, mironosita lui Hristos!

Condacul al 10-lea:

Pogorându-Se Mântuitorul sa mântuiasca neamul omenesc, prin tot chipul S-a dat tuturor, ca sa-L vedem prin icoana, si, dorindu-L, sa-L slavim si sa-I cântam: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Podoaba Bisericii dreptcredinciosilor si lauda nerusinata s-a dat în mâinile tale Sfânta închipuire pe pânza, ca, vazând ereticii cei de pe urma, sa se rusineze, iar cei ce cred, sa cânte asa:
Bucura-te, podoaba Bisericii;
Bucura-te, ca prin tine s-a întarit închinarea Sfintelor Icoane;
Bucura-te, ca prin tine si-a luat Biserica podoaba preafrumoasa;
Bucura-te, ca ai fost biruitoare;
Bucura-te, aparatoarea Ortodoxiei;
Bucura-te, stânca muceniciei;
Bucura-te, de minuni facatoare;
Bucura-te, a fecioarelor povatuitoare;
Bucura-te, mila catre aproapele tau;
Bucura-te, ceea ce alungi eresurile;
Bucura-te, stingatoarea formelor pagânesti;
Bucura-te, adâncul smereniei;
Bucura-te, Veronica, mironosita lui Hristos!

Condacul al 11-lea:

Împarate Sfinte, de n-am avea Icoana Ta, nici mântuirea noastra nu ar fi nadajduita, dar Chipului Cel din Icoana, prin care s-a aratat puterea Ta, crezând si multumind, ne închinam dumnezeirii Tale, cântând: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Faclie prealuminoasa s-a aratat mahrama ta, Sfânta Veronica, ca a aprins în lume lumina credintei celei adevarate a lui Hristos si a Sfintelor Icoane, pentru care îti cântam si zicem:
Bucura-te, izvorule de apa al credintei;
Bucura-te, cadelnita cu focul dragostei;
Bucura-te, aratatoarea Soarelui Celui întelegator;
Bucura-te, caldura focului mistuitor;
Bucura-te, mireasma sufletelor;
Bucura-te, picatura dulce a inimilor;
Bucura-te, alinarea patimilor;
Bucura-te, roada coapta în gradina raiului;
Bucura-te, ca te-ai încununat cu slava;
Bucura-te, smirna mirositoare a credintei;
Bucura-te, boboc de crin ceresc;
Bucura-te, Veronica, mironosita lui Hristos!

Condacul al 12-lea:

Vrând Iubitorul de oameni sa dea har, marturie ne-a dat Preasfântul Sau Chip, ca, vazându-L, sa ni se para ca suntem înaintea lui Dumnezeu si cuviincioasa închinaciune sa aducem, cântând cântarea: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Având înaintea noastra Chipul lui Hristos, al Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu si al tuturor Sfintilor, ne bucuram, noi pacatosii, de rânduiala lui Dumnezeu si pe Sfânta Veronica, cea care a îndraznit întâi a se apropia de Dumnezeire, o laudam, zicând:
Bucura-te, rugatoarea noastra catre Domnul nostru Iisus Hristos;
Bucura-te, frumusete cereasca;
Bucura-te, floarea mucenicilor;
Bucura-te, întarirea Sfintei Biserici;
Bucura-te, mâna mângâietoare;
Bucura-te, privire înduratoare;
Bucura-te, sprijinitoarea sufletului meu;
Bucura-te, rugatoare catre Dumnezeu pentru mântuirea noastra;
Bucura-te, mijlocitoarea noastra catre Dumnezeu;
Bucura-te, izbavirea noastra de eresuri;
Bucura-te, grabnica ajutatoare a celor din nevoi;
Bucura-te, si te roaga pentru cei ce te cinstesc pe tine;
Bucura-te, Veronica, mironosita lui Hristos!

Condacul al 13-lea:

O, preamilostiva Sfânta Mucenita Veronica, care te-ai învrednicit de minunea cea nespusa a Sfintei Mahrame, primeste acest mic dar ce-ti aducem tie acum si aprinde întru noi flacara iubirii de Dumnezeu, Mântuitorul nostru, ca împreuna cu tine sa ne învrednicim a cânta în Împaratia lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se citeste de trei ori).

Apoi se zice din nou: Icosul 1 si Condacul 1.

*

2

Acatistul Cuviosului Parintelui nostrum Paisie Aghioritul (Ziua adormirii sale; probabil va fi si ziua praznuirii sale) (12 iulie)

Dupa obisnuitul început, se zic:

Condacul 1:

Sa-l laudam toti credinciosii într-un glas, pe cel trimis de Dumnezeu în aceste vremuri de cernere, spre mângâierea si îndrumarea noastra, pe cel ce s-a nevoit în chip bineplacut Stapânului, arzând de dragoste pentru întreaga lume, pe Paisie mult minunatul, care inima si-a pus pentru noi si pentru mântuirea noastra, si sa-i cântam cu multumire zicând: Bucura-te, Cuvioase Parinte Paisie, luminatorule al vremurilor de pe urma!

Icosul 1:

Dumnezeu a rânduit ca sa te nasti, Parinte, în binecuvântatul pamânt al Capadociei, cel ce a odraslit multime nenumarata de sfinti. Carora si tu te-ai adaugat, întru deplina vrednicie, luminând alaturi de ei si neobosit povatuindu-ne spre pocainta. Pentru care te si laudam, cu întreaga bucurie, asa:
Bucura-te, ca te-ai facut urmas ales al tuturor sfintilor capadocieni;
Bucura-te, ca acelora te-ai asemanat întru totul, ca un de-Dumnezeu-purtator;
Bucura-te, floare preafrumoasa si mult înmiresmata, care ai rasarit spre luminarea noastra;
Bucura-te, izvor de har dumnezeiesc, care racoresti lumea intreaga;
Bucura-te, hrana preadulce care saturi sufletele cele înfometate de dreapta învatatura;
Bucura-te, vasule care ai adunat toate neputintele, scârbele si durerile noastre;
Bucura-te, stâlp de foc, care esti reazem neclintit pentru cei ce vor sa câstige mântuirea;
Bucura-te, stea care luminezi pe cerul Bisericii, calauzindu-ne spre vesnicele lacasuri;
Bucura-te, ca te-ai dovedit a fi o binecuvântare a lui Dumnezeu si un semn al negraitei Lui milostiviri;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Paisie, luminatorule al vremurilor de pe urma!

Condacul al 2-lea:

Ales ai fost din pântecele maicii tale, Cuvioase, ca sa te daruiesti lui Dumnezeu cu totul si astfel sa ajungi vas ales al Lui, spre mântuirea si povatuirea tuturor celor ce au nadajduit în tine. Pentru o binecuvântare ca aceasta îi cântam cu totii, Celui ce a lucrat prin tine minuni si îndurari mari, cântarea: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Semnul harului lui Dumnezeu ce se odihnea asupra ta, Parinte, a fost botezul pe care l-ai primit din mâinile Sfântului lui Dumnezeu, Arsenie. Ca acesta vazând cu duhul darurile tale cele multe, înca din frageda pruncie te-a binecuvântat spre a-i fi lui urmas si a-i purta numele. Te fericim, asadar, cu nevrednicie, zicând:
Bucura-te, ca te-ai învrednicit a fi botezat de Sfântul Arsenie Capadocianul;
Bucura-te, ca el a proorocit cele ce aveau sa fie cu tine;
Bucura-te, ca s-a bucurat duhul lui vazând asa rod ales iesind din turma cea pastorita de el;
Bucura-te, ca pentru aceasta ti-a purtat de grija neîncetat, câta vreme a fost în viata aceasta pamânteasca;
Bucura-te, ca nici dupa ce s-a mutat în cerestile locasuri nu te-a lasat, ci mai vârtos a mijlocit pentru tine;
Bucura-te, ca si tu l-ai cinstit dupa cuviinta, socotindu-l cu evlavie ca fiind Parintele tau în Hristos;
Bucura-te, ca te-ai ostenit fara zabava spre preaslavirea lui, adunând marturii despre viata sa cea minunata;
Bucura-te, ca Sfântul lui Dumnezeu te-a binecuvântat sa descoperi moastele lui cele slavite, care s-au facut pricina de nenumarate vindecari;
Bucura-te, ca trupul lui cel cinstit cu mare dragoste l-ai asezat în obstea întemeiata de tine la Suroti;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Paisie, luminatorule al vremurilor de pe urma!

Condacul al 3-lea:

Dupa ce parintii tai au ajuns în pamântul Konitei, Cuvioase, mutându-se în Grecia din pricina prigoanei turcilor celor tirani, ai început a urca cu jertfelnicie pe scara dumnezeiasca a desavârsirii. Ca înca din copilarie te-ai dovedit a fi o lumina pentru toti cei din jur, care vazând darurile tale cele alese, slaveau pe Dumnezeu, zicând: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Povatuit de pilda parintilor tai, te-ai nevoit de mic cu râvna aprinsa spre dragostea lui Hristos, aratând fapte de om desavârsit. Ca urmând mamei tale celei binecuvântate, îndata ai inceput sa postesti cu asprime si sa te rogi neîncetat, pustnic fiind cu trairea, însa copil cu vârsta. Minunându-ne noi de barbatia sufletului tau, îti cântam cu bucurie, asa:
Bucura-te, ca înca tânar fiind, te-ai lepadat cu totul de poftele trecatoare ale acestei lumi;
Bucura-te, ca prin post desavârsit ti-ai pazit nestricata cununa fecioriei;
Bucura-te, ca vârsta nu te-a oprit a te deprinde cu rugaciunea neîncetata în singuratate;
Bucura-te, ca în loc sa te desfeti cu jocuri copilaresti, te desfatai petrecând mereu cu Hristos si cu sfintii Sai;
Bucura-te, ca pentru aceasta fugeai de prietenia celor care te îndepartau de la dragostea ta cea înflacarata;
Bucura-te, ca nu doar în lucrurile din afara te-ai nevoit, ci si sufletul ti l-ai impodobit cu toata virtutea;
Bucura-te, ca ai urmat bunatatii si smereniei mamei tale celei binecuvântate;
Bucura-te, ca ea ti-a fost nesmintita pilda de dragoste si de jertfire deplina de sine;
Bucura-te, ca ne uimim cu totii de vitejia cu care ai început a purta lupta cea buna;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Paisie, luminatorule al vremurilor de pe urma!

Condacul al 4-lea:

În razboi fiind chemat pentru a-ti apara tara de cei fara de Dumnezeu, Parinte, ai stralucit prin vitejia ta cea fara margini. Ca întru totul lepadându-te de iubirea de sine, cautai mereu sa fii acolo unde era primejdia mai mare, pentru a-i scapa pe cei ce luptau împreuna cu tine. Iar ei vazând aceasta, îi multumeau lui Dumnezeu pentru asa un sprijin, zicând cu totii: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Ai folosit razboiul, Cuvioase, ca prilej de sfintire, ca neîncetat ai sporit în dragoste mai presus de patima, punându-ti sufletul pentru prietenii tai. Si astfel ai câstigat cununi nepieritoare de la Cel ce se face rasplata însutita a toata jertfa, de la Hristos Dumnezeu. Aceasta întelegând-o si noi, ne grabim a-ti aduce, spre lauda, unele ca acestea:
Bucura-te, ca în lupta ai fost chip minunat de intreaga jertfire de sine;
Bucura-te, ca ti-ai dispretuit pâna la capat viata aceasta pamânteasca, câstigând-o astfel pe cea cereasca;
Bucura-te, ca nu ai lepadat chipul evlaviei nici în vâltoarea cea cumplita a primejdiilor;
Bucura-te, ca prin marimea ta de suflet te-ai facut lumina spre sfintire si celor din jur;
Bucura-te, ca ajutai cu timp si fara timp pe toti cei ce se aflau în nevoi si-n necazuri;
Bucura-te, ca ai biruit desavârsit frica cea omeneasca înarmându-te cu barbatie de fier;
Bucura-te, ca razboindu-te împotriva dusmanilor tarii, în ascuns luptai si împotriva vrajmasilor sufletului tau;
Bucura-te, ca desi vroiai sa mori tu în locul prietenilor tai, Dumnezeu te-a pazit ca pe un preaiubit al Sau;
Bucura-te, ca si noua ne arati, prin taria cea minunata a sufletului tau, calea spre desavârsire;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Paisie, luminatorule al vremurilor de pe urma!

Condacul al 5-lea:

Cu râvna aprinsa ai lepadat lumea, Parinte, si te-ai închinat lui Hristos în intregime, alaturându-te obstii monahilor, care pururea se lupta pentru a-si birui firea. Si în scurta vreme te-ai facut înger în trup, întru toate îmbracându-te în Cel Caruia si noi îi cântam cu umilinta: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Te-ai retras în pustia cea minunata a Sinaiului pentru a-I sluji Stapânului Hristos, Cuvioase, si biruind poftele lumii, ai ajuns barbat desavârsit, stralucind în toata virtutea si arzând de dragoste adevarata pentru Dumnezeu, Care prin tine a pogorât asupra noastra mila Sa cea bogata. Pentru aceasta si noi, cu slabe puteri, îti multumim zicând:
Bucura-te, barbat îngeresc, ca toate poftele lumii le-ai socotit desertaciune;
Bucura-te, ca vreme de trei ani te-ai nevoit în pustia cea aspra a Sinaiului;
Bucura-te, ca nestiut de nimeni ai trait într-o pestera ascunsa, îndurând arsita si gerul;
Bucura-te, ca acolo ai luptat pâna la sânge împotriva a toata patima;
Bucura-te, ca prin smerenia ta cea adânca, ai biruit desavârsit pe dracii cei vicleni;
Bucura-te, ca te-ai curatat de toata stricaciunea pacatului, ajungând lumina a lui Hristos;
Bucura-te, ca ai început a te ruga cu lacrimi fierbinti pentru întreaga lume;
Bucura-te, ca vazând jertfa ta cea peste putere, Dumnezeu te-a umplut de daruri mai presus de fire;
Bucura-te, ca în pestera ta cea strâmta te-ai învrednicit de nenumarate descoperiri ale harului dumnezeiesc;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Paisie, luminatorule al vremurilor de pe urma!

Condacul al 6-lea:

Dupa ce în Sinai te-ai luptat în bun chip, Parinte, ai fost chemat de Maica Domnului în Gradina ei cea pamânteasca, în Sfântul Munte Athos, cel ce este floarea si lumina Ortodoxiei. Si înainte vazând tu ca acela va fi locul desavârsirii tale, i-ai multumit Preasfintei împaratese pentru acoperamântul ei cel minunat, cu care pururea pazeste întreaga lume de rautatea necazurilor; iar Fiului ei I-ai cântat, cu bucurie, dulcea cântare: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Ajungând în Sfântul Munte si fiind purtat în multe locuri de harul lui Dumnezeu, ai urcat mereu pe scara sfinteniei, Cuvioase, culegând de peste tot, ca o albina inteleapta, nectarul duhovnicesc cel mai dulce. Iar mai apoi ai ajuns fiu al Parintelui Tihon, staret purtator-de-Duh si plin de toata virtutea, pe care l-ai urmat în deplina ascultare. Pentru aceasta îti cântam si noi, cu glasuri neputincioase, asa:
Bucura-te, ca Dumnezeu ti-a rânduit preaslavirea în Muntele cel binecuvântat al Athosului;
Bucura-te, ca pentru aceasta El te-a dat în grija Preacuratei Maicii Sale, care te-a ocrotit ca pe un fiu al ei;
Bucura-te, ca umbrit de Duhul Sfânt ai colindat intregul Munte, cautând Parinti cu viata sfânta;
Bucura-te, ca te-ai minunat de rugaciunile neîncetate ale lor, prin care Dumnezeu trimite mila Sa asupra lumii;
Bucura-te, ca te-ai nevoit sa le scrii si viata, spre slava lui Dumnezeu si folosul oamenilor;
Bucura-te, ca apoi ai ajuns ucenic al Cuviosului Parinte Tihon, cel desavârsit în sfintenie;
Bucura-te, ca pe acesta l-ai slujit cu dragoste netarmurita, în toate încredintându-te povatuirii lui celei întelepte;
Bucura-te, ca pentru ascultarea ta cea pâna la capat, Dumnezeu ti-a daruit si tie harul ce se salasluia în Parintele tau;
Bucura-te, ca dupa moartea sa, Cuviosul Tihon ti-a descoperit ca se va ruga mereu pentru tine;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Paisie, luminatorule al vremurilor de pe urma!

Condacul al 7-lea:

Întru deplina dragoste desavârsindu-te, te-ai facut unealta a lui Dumnezeu, Carele a inceput a lucra prin tine cu putere multa. Ca te-a facut un mângâietor al tuturor celor necajiti si un povatuitor al celor întunecati de pacate. Îi multumim lui Dumnezeu, Parinte, pentru ca te-a daruit noua pe tine spre mântuirea noastra, cântându-I cu totii: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

„Asa sa lumineze lumina voastra înaintea oamenilor, incât ei sa vada faptele voastre cele bune si sa-L slaveasca pe Tatal vostru cel din ceruri”, a zis Mântuitorul lumii cu glas nemincinos. Ca si întru tine, Parinte, cuvântul Lui s-a implinit cu intreaga putere. Iar pentru aceasta te laudam si noi, zicând:
Bucura-te, cel ce ai învatat lumea prin carti luminate de Duhul Sfânt;
Bucura-te, cel ce prin cuvinte cu mult folos sufletesc ai risipit nestiinta vremurilor noastre;
Bucura-te, trâmbita a Duhului, care ai vestit tuturor bucuria pocaintei;
Bucura-te, proorocule minunat, care ne-ai aratat ca traim vremurile sfârsitului;
Bucura-te, tamaduitorule milostiv al bolilor celor cu neputinta de vindecat;
Bucura-te, îngrijitorule preaales al celor cu sufletul apasat de necazuri;
Bucura-te, untdelemn dumnezeiesc, care ai curatat toate ranile noastre;
Bucura-te, pace de sus, care ai împacat nenumarate familii destramate;
Bucura-te, povatuitorule iscusit, ca ai îndepartat de la oameni toate cursele diavolului;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Paisie, luminatorule al vremurilor de pe urma!

Condacul al 8-lea:

Vazând lupta cea înfricosatoare pe care o duce vrajmasul mântuirii impotriva familiei celei binecuvântate de Dumnezeu, te-ai încins cu arma cuvântului, învatându-i pe soti ca pentru a putea câstiga linistea caselor lor, trebuie sa aiba rabdare si îndelunga rabdare, si jertfire de sine cu dragoste. Îl slavim pe Dumnezeu neîncetat, Cuvioase, pentru ca te-a trimis sa ne arati calea cea dreapta, cântând: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

„Dati-mi mame crestine si va voi da sfinti care sa schimbe lumea”, a spus dumnezeiescul Gura de Aur. Iar tu, patruns fiind de acest adevar, te-ai ostenit cu timp si fara timp, prin rugaciuni si îndemnuri, sa le arati sotilor celor credinciosi ca pacea familiei este roada a Duhului Sfânt, si ca trebuie sa lupte pentru ea cu straduinta si întelepciune. Pentru ca te-ai nevoit ca sa aduci vindecare familiilor noastre celor atât de crunt lovite de ispite, îti multumim cu totii, zicând:
Bucura-te, mijlocitorule înaintea lui Dumnezeu pentru buna întelegere a celor casatoriti;
Bucura-te, ca pe sotii cei binecredinciosi i-ai povatuit sa traiasca în înfrânare si sfintenie;
Bucura-te, ca pe acestia i-ai învatat sa-si poarte neputintele unul altuia, cu dragoste si cu marime de suflet;
Bucura-te, ca parintilor le-ai aratat ca prin rugaciune harul lui Dumnezeu se pogoara asupra întregii familii, aducând bucurie si pace;
Bucura-te, ca ai luptat împotriva tuturor pacatelor, vazând ca prin ele vine destramarea casniciei;
Bucura-te, ca te-ai facut mustrator aprig al înspaimântatoarei ucideri de prunci;
Bucura-te, ca mamelor celor credincioase le-ai spus ca prin pilda vietii lor îsi pot face copiii sfinti;
Bucura-te, ca tinerilor le-ai aratat ca prin ascultare câstiga mila de la Dumnezeu si viata linistita;
Bucura-te, ca pe acestia i-ai indemnat sa dobândeasca binecuvântarea parintilor, prin care vine si binecuvântarea Duhului Sfânt;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Paisie, luminatorule al vremurilor de pe urma!

Condacul al 9-lea:

Pe cel ce în chip minunat a tamaduit bolile noastre cele trupesti si sufletesti, prin rugaciunile lui cele facute din adâncul inimii, pe Paisie, mijlocitorul nostru, sa-l laudam noi toti cu bucurie. Iar lui Dumnezeu, cel slavit în Sfânta Treime, sa-I cântam cu multumire, zicând: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Vindecator a toata boala te-ai facut, Parinte, prin darul de care te-a învrednicit Dumnezeu. Ca arzând de dragoste si de mila pentru oamenii ce se chinuiau în dureri, te-ai rugat cu jertfire de sine pentru izbavirea lor, invatându-i sa multumeasca lui Dumnezeu pentru toate. Te fericim într-un glas, noi credinciosii, zicând:
Bucura-te, arma preatare împotriva bolii celei înfricosatoare a cancerului;
Bucura-te, neobositule ingrijitor al celor ce se chinuiesc în dureri cumplite;
Bucura-te, izvor de vindecare în care se racoresc toti cei raniti sufleteste;
Bucura-te, izgonitorule de demoni, ca ai zdrobit cu smerenia ta toata viclenia si asuprirea diavolului;
Bucura-te, preamilostive parinte, ca n-ai îndurat sa-i vezi pe oameni sfârsindu-se sub greutatea chinurilor trupesti si sufletesti;
Bucura-te, ca pentru aceasta toate scârbele si bolile noastre le-ai luat asupra ta;
Bucura-te, ca te-ai rugat cu marime de suflet ca Dumnezeu sa-ti trimita tie neputintele noastre;
Bucura-te, ca ne-ai învatat ca toate necazurile vin prin departarea de Dumnezeu si de poruncile Sale;
Bucura-te, cel ce ne-ai aratat ca negraita este rasplata celor ce-si duc boala cu rabdare, aducând slava lui Dumnezeu;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Paisie, luminatorule al vremurilor de pe urma!

Condacul al 10-lea:

Domnul si Mântuitorul lumii a fagaduit mare rasplata celor ce se vor osteni în bun chip spre desavârsirea altora. Iar tu, Cuvioase, desi calugar simplu si neînvatat în cele lumesti, ai fost înteleptit de Însusi Duhul Domnului ca sa povatuiesti mii de oameni pe calea mântuirii. Iar pentru acestia te rogi pâna acum lui Dumnezeu, Caruia si noi îi cântam cu bucurie: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Pentru întreaga ta virtute, Dumnezeu te-a împodobit cu daruri mai presus de fire, pe care tu le-ai folosit spre slava Lui si spre folosul oamenilor. Ca te-ai facut parintele a multimi nenumarate de credinciosi, care luptati fiind de ispitele cele cumplite ale vremurilor noastre, cautau la tine ca la un liman dumnezeiesc. Iar pentru aceasta, te rugam sa ne primesti si pe noi în rândul fiilor tai duhovnicesti, si sa ne îngadui sa-ti cântam, cu multumire, asa:
Bucura-te, ca i-ai învatat pe oameni sa lupte cu gândurile cele rele sadite în minte de vrajmasul mântuirii noastre;
Bucura-te, ca stralucind de darul deosebirii duhurilor, fiilor tai le aratai îndata daca gândurile lor sunt de la Dumnezeu sau de la diavol;
Bucura-te, ca prin harul lui Dumnezeu cunosteai adâncul inimilor oamenilor;
Bucura-te, ca având deplina întelepciune, ai zadarnicit toate cursele cele mestesugite ale celui viclean;
Bucura-te, ca pe multi i-ai intors la pocainta adevarata prin dragostea ta cea nefatarnica;
Bucura-te, ca te-ai facut mustrare înteleapta a celor îndarat