Patriarhul Bartolomeu: Dialogul cu Vaticanul este o prioritate a noastră

Întâlnirea Patriarhului Bartolomeu cu delegația de la Tbilisi. Imagine: romfea.gr

Patriarhul Constantinopolului i-a lăudat pe reprezentanții Universității din Tbilisi pentru menținerea bunelor relații cu comunitatea romano-catolică din Georgia.

Primatul Bisericii Constantinopolului Patriarhul Bartolomeu în cadrul întâlnirii cu o delegație de la Universitatea din Tbilisi a declarat că dialogul cu alți creștini, în special cu Biserica Romano-Catolică, este una dintre prioritățile Patriarhiei Ecumenice, relatează site-ul grec„Romfea”.

La 23 noiembrie Întâistătătorul Patriarhiei Constantinopolului s-a întâlnit la Fanar cu profesori și studenți ai Universității Sulhan-Saba Orbeliani din Tbilisi. Delegația a fost condusă de episcopul catolic al Caucazului Giuseppe Pasotto. La întâlnire au participat și rectorul Vaje Vardidze și decanul școlii teologice universitare, profesorul vorbitor de limbă greacă Goa Barnovi.

Patriarhul Bartolomeu a vorbit în discursul său despre dificultățile slujirii sale într-o țară neortodoxă și a subliniat importanța cooperării cu alte confesiuni: „Facem tot posibilul pentru a consolida unitatea în lumea ortodoxă, aceasta nu este o sarcină foarte ușoară în momentul în care în care resimțim dificultăți în relațiile ortodoxe ecumenice”.

Patriarhul a salutat bunele relații ale universității cu comunitatea catolică din Georgia și a declarat că dialogul cu Biserica Romano-Catolică este una dintre prioritățile Patriarhiei Ecumenice.

Capul Fanarului și-a exprimat totodată admirația pentru personalitatea Primatului Bisericii Georgiene, Patriarhul Ilie.

UJO a raportat că în timpul vizitei sale pe Muntele Athos, Patriarhul Bartolomeu a încercat să convingă obștea monahală de ireversibilitatea unității ortodoxiei și a catolicismului.

Un Mitropolit, exarh în Cipru al Sfântului Mormânt, justifică o convocare a Întâistătătorilor la Ierusalim prin faptul că nu ar fi prima de acest fel

1

theodosie.ro: Timotei, Mitropolit de Vostra, exarh al Sfântului Mormânt în Cipru, aduce câteva argumente pentru întrunirea conducătorilor bisericești în Ierusalim. Pe lângă istoria bisericească și statutul actual al Sfintei Cetăți, mai există cel puțin un precedent răsunător în această privință.

De ce nu o întrunire a Întâistătătorilor la Ierusalim?

Patriarhii de Alexandria, Antiohia și Ierusalim nu sunt la prima întâlnire în Sfânta Cetate pe teme de cea mai înaltă însemnătate pentru Biserică! După Sinodul Ferrara-Florența, s-au întâlnit cei trei Întâistătători în Ierusalim și au condamnat semnarea Unirii.

Să nu uităm că Biserica Ierusalimului a fost centrul la care se întorceau Apostolii de la evanghelizare popoarelor pentru a dezbate subiectele care se iveau între neamuri și acolo, în Ierusalim, decideau despre ce e de făcut.

Desigur că istoric centrul s-a mutat acolo unde a fost stăpânirea politică. Mai întâi la Roma, apoi la Constantinopol, de aceea și Moscova astăzi revendică o astfel de poziție. Totuși Sfânta Cetate a rămas în conștiința creștinilor «Scaunul Împăratului Hristos», după cum a fost întipărit și în procesele verbale (practicalele) Sinoadelor Ecumenice, și Biserica Sionului, a beneficiat de respectul tuturor Bisericilor și a înseși Tronurilor dintâi ca fiind incontestabil «Maică a tuturor Bisericilor».

Bisericile fiice astăzi, având în vedere impasul care a fost creat în Ortodoxie din cauza problemei ucrainene și care trăiesc deja o schismă groaznică, dacă sunt interesate în realitate de unitatea bisericii, care este cea mai mare teama (temă) în viața și activitatea urmașilor apostolilor, «ca să fie una», vor trebui să dea de-o parte interesele și prerogativele de proveniență lumească și, îmbrăcând haina smereniei și a împăcării, să se întrunească cu prilejul referatului Preafericitului Patriarh Teofil al Ierusalimului, după multă rugăciune, și să se consulte în Duhul Sfânt în vederea găsirii unei soluții la problema care dezbină Biserica lui Hristos, astfel încât să fie restabilită unitatea ortodocșilor.

Notă: Desigur că îndemnurile la smerenie și împăcare sună bine, totuși situația actuală este dominată de orgolii foarte puternice, la care greu vor renunța atât fanarioții, cât și rușii. Aceste orgolii au fost puse deja în discuție de această propunere a Mitropolitului Timotei și probabil va fi greu să aibă un ecou favorabil, deși ar fi necesar să se reunească un Sinod chiar fără să existe astfel de voci și îndemnuri. Deja mai toată suflarea ortodoxă își dorește o dezbatere deschisă a problemelor tot mai fierbinți care macină Biserica. Patriarhia de Constantinopol este cea care le provoacă, ieșind tot mai mult în decor atât prin ecumenismul său feorce, cât și prin intervenția schismatică în Ucraina, trăgând după sine câteva Biserici loiale (Alexandria și Grecia) prin pârghii politice. Deja sunt semne tot mai clare că până și Sfântul Munte alunecă pe această pantă periculoasă.

Orgoliile la care fac referire sunt pretențiile rușilor de centru politic principal în lumea ortodoxă, care reclamă o poziție mai importantă pentru Moscova, și prerogativa Constantinopolului de a avea inițiativa măcar în problemele cele mai arzătoare. Ambele ar trebui să fie de importanță secundară pentru că Evanghelia nu este dependentă de lumea aceasta materială, ci izvorăște din lumina cea neînserată, din harul Duhului Sfânt (din smerenie, dreptate, dragoste nefățarnică și credință blândă și nezdruncinată).

Articolul Mitropolitului de Vostra conține în fotocopie și dovada întrunirii unui Sinod la Ierusalim (1443) la care a fost condamnată semnarea unirii de la Ferrara-Florența (1439) și depunerea Patriarhului de Constantinopol.

Amintim că Patriarhul Ierusalimului a propus în cursul vizitei la Moscova întrunirea unei întrevederi a tuturor Întâistătorilor de Biserici în Iordania, la care Arhiepiscopul Ieronim al Atenei a răspuns cu un refuz pe motiv că doar Patriarhul Constantinopolului are dreptul de a face astfel de convocări.

Capul Bisericii Albaneze a susţinut convocarea Sinodului la problema BOaU

1

spzh.news: Preafericitul Anastasie consideră că timpul nu vindecă schismele, ci doar le întăreşte, și deci de urgenţă trebuie convocat Sinodul pentru soluţionarea problemei BOaU.

Primatul Bisericii Ortodoxe Albaneze Preafericitul Părinte Arhiepiscop de Tirana și al întregii Albanii Anastasie consideră că soluţionarea crizei panortodoxe cauzate de oferirea Tomosului BOaU este cât se poate de urgentă. Text integral al comunicatului este publicat pe site-ul grecesc „Romfea„.

Potrivit Primatului Bisericii Albaneze, „desigur, fiecare are dreptul să își exprime opinia ca membru credinciosi ai Bisericii cu privire la problemele bisericeşti”.

Preafericitul Părinte a amintit că „în ultimele luni se scrie și se vorbeşte mult despre problema Bisericii ucrainene”. Dar, după părerea Ierarhului, „cel mai important lucru acum este să fie îndeplinită datoria unității Ortodoxiei”.

Întâistătătorul Bisericii Albaneze ne amintește că Sfântul Ioan Gură de Aur, exprimând duhul patristic, experiența și tradiția bisericească, a declarat: „numele Bisericii nu este numele dezbinării, ci numele unității și armoniei. Biserica nu a fost instituită pentru ca noi să fim împărțiți, și pentru ca noi să fim una”. Și mai scrie: „Nimic nu îl supără pe Dumnezeu mai mult ca împărțirea Bisericii”.

De aceea, potrivit Capului Bisericii Albaneze, „în fiecare acțiune pe care noi o facem trebuie să ținem cont de acest adevăr de bază – că unitatea Bisericii este cea dintîi și mai presus de toate”.

Arhiepiscopul Anastasie consideră că „evenimentele bisericești din anul trecut au creat o situație nouă, cu un amest clar al intereselor și obiectivelor geopolitice” și „această situație nouă nu poate fi neglijată”.

Arhiereul a subliniat că „acordarea autocefaliei Bisericii ucrainene nu a adus unitatea dorită pentru ortodocși, nu a adus pace, așa cum s-a întâmplat cu toate autocefaliile acordate anterior”.

Potrivit Preafericitului Anastasie, „persoana centrală a problemei ucrainene, autoproclamatul „patriarh” Filaret, a renunțat în cele din urmă la Tomos, respingând conținutul și scopul său”.

Mai mult, „dezbinarea și duşmănia s-au răspândit în alte țări și în întreaga lume ortodoxă. Biserica Rusă a folosit comuniunea euharistică pentru presiune. Zeci de milioane de ortodocși au întrerupt comuniunea euharistică cu Patriarhiile din Constantinopol și Alexandria și cu Biserica Greciei”.

Dar, pe de altă parte, subliniază Ierarhul, „problema validității hirotonirilor făcute de autoproclamatul patriarh Filaret, în timp ce era excomunicat și anatemizat, continuă să ne dezbine”, iar „rezultatele dureroase ale acordării autocefalii au devenit cunoscute nu numai în sfera ortodoxă, dar și în general în întreaga lume creștină”.

Preafericirea Sa Anastasie a subliniat că „în momentul de față marea majoritate a Bisericilor Ortodoxe păstrează tăcerea, ceea ce provoacă îngrijorare”, iar presiunea politică folosită în contraversă „afectează autoritatea duhovnicească a Bisericii Ortodoxe”.

În același timp, Arhiepiscopul menționează că „acțiunile persoanelor iresponsabile, care îi mustrează pe cei care exprimă opinii diferite și, în același timp, îi laudă pe cei care sunt de partea lor, umilesc dialogul interortodox într-o epocă critică pentru Ortodoxie”.

Potrivit capului Bisericii Albaneze, „unele cercuri bisericești speră că puțin câte puțin toate Bisericile Ortodoxe îi vor recunoaște pe acei cui i-a fost acordat Tomosul”. Cu toate acestea, Preafericirea Sa subliniază că „chiar dacă unele Biserici Ortodoxe îi recunosc, multe altele, după cum atestă declarațiile lor publice, refuză categoric să facă acest lucru”.

Preafericirea Sa a subliniat că această situație „va duce la o degradare etnofiletică (la greci, slavi și la cei care doresc relații armonioase cu toată lumea), ceea ce anulează la rândul său caracterul multinațional și multicultural al Ortodoxiei și natura sa Universală”.

Arhiepiscopul a accentuat că „timpul nu corectează automat schismele bisericii, nici nu le vindecă, ci dimpotrivă, le întăreşte și le aprofundează”.

De aceea Ierarhul consideră că „trebuie urgent să găsim modalități pentru a depăși polaritatea diferită a Bisericii”.

Primatul Bisericii Albaneze este convins că „pentru a răspunde eficient la problemele create este necesar în primul rând să oprim dușmănia. Tensiunea poate fi înlăturată doar prin dialog”.

Ierarhul menționează că „este necesar să ne străduim cât mai curând posibil să începem comunicarea și schimbul reciproc de propuneri cu privire la soluționarea problemei”, deoarece „în Biserica Ortodoxă există oameni care pot contribui începerea imediată a dialogului”.

Preafericitul Anastasie consideră că la baza unui astfel de dialog trebuie să stea „adevărul Tradiției Ortodoxe, afirmat în Sfintele Scripturi”, pentru că numai „urmând cu credinţă poruncile Domnului vom găsi modalități noi pentru a depăși criza”.

El este sigur că „există o soluție” și „Dumnezeu ne va lumina pentru ca să găsim această soluție”.

În același timp, Ierarhul a amintit că „aceste decizii nu pot fi luate prin schimbul de texte abuzive sau amenințătoare și cu atât mai mult printr-o intervenție din afara Bisericii”.

Preafericitul a subliniat că „desigur, este imposibil ca aceste decizii să fie adoptate unilateral sau să fie rezolvate automat în timp”.

„Orice întârziere va agrava situația care este deja deplorabilă. Și dacă vom spera că se va găsi o soluție oarecare în „viitor”, atunci în istoria Bisericii Ortodoxe se vor aduna multe pagini neplăcute”.

Potrivit Capului Bisericii Albaneze, „Principiul de bază al sobornicității, pe baza căruia şi-a afirmat calea Biserica Ortodoxă de-a lungul timpului, este, până la urmă, singurul care poate deschide o cale de ieșire din criza existentă”.

Ierarhul consideră că doar „la o reuniune în Duhul Sfânt cu respect reciproc cu un singur scop de a găsi pacea, putem să ajungem la o soluție pe care întreaga Biserică Ortodoxă o va accepta”.

Potrivit Prefericirii Sale, „în măsura în care aplicarea principiului sobornicității este amânată la nivel ecumenic, dezbinarea din lumea ortodoxă va deveni cu mult mai periculoasă”, iar „tehnologiile moderne sporesc zgomotul dezordinii şi al confuziei dintre creștinii ortodocși, ceea ce în cele din urmă diminuează încrederea în Biserică”.

Preafericitul Părinte Anastasie scrie că, cu ocazia Nașterii Domnului, prin care Dumnezeu s-a împăcat cu neamul omenesc, „îndreptăm cu smerenie rugăciunile noastre, ca să se accelereze pașii spre împăcare și iertare reciprocă, astfel încât să putem cânta pe bună dreptate „Slavă lui Dumnezeu întru Cei de Sus și pe pământ pace și între oameni bunăvoire”.

Ierarhul este convins că „inițiativa tratamentului care va vindeca situația actuală trebuie să aparțină fără îndoială Patriarhiei Ecumenice”. Cu toate acestea, Preafericitul a subliniat că „toate Bisericile autocefale și toți creștinii ortodocși, fără excepție, au responsabilitatea de a promova această reconciliere”.

Potrivit Primatului Bisericii Albaneze, „atunci când se va produce această reconciliere, se vor împăca milioane de credincioși, iar Ortodoxia își va dovedi capacitatea duhovnicească de a vindeca răni, sub îndrumarea Cuvântului lui Dumnezeu și cu lucrarea Duhului Sfânt, afirmând adevărul de Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolicească Biserică a cărei Cap este Hristos „Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, prin Care și pentru Care toate se fac, și care ne-a dat nouă slujirea împăcării”.

Amintesc că mai devreme Patriarhul Ierusalimului Teofil i-a invitat pe Primații Bisericilor să discute problema BOaU.

Primatul Bisericii Ortodoxe a Greciei a anunțat că poate demisiona

1

spzh.news: Arhiepiscopul Ieronim dorește să urmeze exemplul mitropolitului Ambrozie din Kalavrita, care și-a dat demisia în această vară „pentru a-i deschide calea urmașului său”.

Capul Bisericii Ortodoxe a Greciei Arhiepiscopul Atenei și al întregii Greciei Ieronim a anunțat public dorința sa de a părăsi postul de Primat, potrivit publicației grecești orthodoxia.info.

Arhiepiscopul a făcut această declarație în timpul unei trapeze oficiale, organizate cu prilejul instituirii în funcție a noului administrator al eparhiei de Kalavrita a Bisericii Ortodoxe a Greciei.

Adresându-se mitropolitului nou-numit, Arhiepiscopul Ieronim a spus că dorește să urmeze exemplul episcopului Ambrozie (Lenis), fostul mitropolit de Kalavrita şi Aigialia, care demisionase anterior.

„Pentru participanții la reuniune astfel de cuvinte ale Arhiepiscopului Ieronim nu au fost o surpriză, deoarece el a împărtășit aceste gânduri de multă vreme, dar este prima dată când s-a exprimat public și într-un asemenea context”, a subliniat publicația.

Amintim că la 18 august 2019 și-a dat demisia mitropolitul Kalavritei și Aigialiei Ambrozie (Lenis), cunoscut pentru critica sa față de autoritățile elene și Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului.

Conform informaţiei, Arhiepiscopul Ieronim a refuzat anterior să participe la reuniunea ortodoxă ecumenică inițiată de Primatul Bisericii Ortodoxe al Ierusalimului Patriarhul Teofil al III-lea.

Ambasadorul SUA i-a mulțumit Bisericii Greciei pentru recunoașterea BOaU

1

spzh.news: Ambasadorul SUA în Grecia Jeffrey Pyatt consideră că Arhiepiscopul Ieronim a recunoscut BOaU în pofida presiunilor politice externe.

Ambasadorul SUA în Grecia Jeffrey Pyatt, în numele ambasadorului Statelor Unite pentru libertatea religioasă internațională Sam Brownback i-a mulțumit Primatului Bisericii Greciei Arhiepiscopului Ieronim pentru recunoașterea BOaU, citim pe pagina sa de Twitter.

1

Potrivit lui Pyatt, „este o mare onoare pentru mine să transmit felicitările Ambasadorului Brownback către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ieronim, cu ocazia deciziei istorice a Bisericii Greciei privind recunoașterea Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, sprijinind astfel libertatea religioasă și dreptul la autodeterminare, în pofida presiunii politice externe puternice”.

Orice greșeală și suferință, să Îi mărturisim lui Hristos

Dacă, din imprudenţă, omul înghite otravă sau orice altă substanţă vătămătoare şi simte în stomac durere, nu pierde timpul, ci imediat recurge la medicamente şi caută tămăduirea. Creştine, nu tărăgăna nici tu, dacă din imprudenţă sau din lucrarea diavolului ai gustat din otrava păcatului! Nu tărăgăna, îţi zic, ci imediat aleargă să cauţi tămăduirea! Aleargă cu credinţă la Hristos, Doctorul trupului şi al sufletului, roagă-L să-ţi tămăduiască sufletul. Arată-I rana pe care ţi-a pricinuit-o vrăjmaşul. Arată-I-o, chiar dacă El o ştie. Cazi înaintea Lui şi, cu inimă înfrântă, mărturiseşte-ţi durerea. Nu te ruşina şi nu te teme! El îţi cunoaşte durerea dinaintea mărturisirii tale. Dar este nevoie de mărturisire din toată inima şi de bunăvoie, ca tu însuţi să-ţi vădeşti vinovăţia înaintea Lui şi să nu-ţi ascunzi păcatul. Vorbeşte-I şi mărturiseşte-I fărădelegea ta: „Am greşit, Doamne, miluieşte-mă! Vindecă-mă, Doamne, că Ţi-am greşit Ţie!”

 

(Sfântul Tihon din Zadonsk, Comoară duhovnicească, din lume adunată, Editura Egumenița, Galați, 2008, pp. 105-106)

Patriarhul Chiril: dezbinarea în Ortodoxie este rezultatul presiunii externe

2

spzh.news: Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a subliniat că reprezentanții Bisericii locale îi vorbesc direct despre presiunea exercitată asupra lor.

Contradicțiile care astăzi provoacă dificultăți majore pentru menținerea unității Bisericii Ortodoxe sunt rezultatul presiunii forţelor externe. Preafericirea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Cihrill a declarat acest lucru în timpul liturghiei în Catedrala Mântuitorului nostru Iisus Hristos miercuri, 20 noiembrie 2019, informează TASS.

„Aș dori să-i mulțumesc întregului episcopat, clerului și oamenilor credincioși pentru sprijinul enorm pe care îl simt când iau decizii foarte dificile în ceea ce privește vindecarea acelor schisme, dezbinări, contradicții, care au fost, fără îndoială, insuflate de diavol, care lucrează mereu prin oameni și adesea nu prin oamenii bisericii, și creează dificultăți enorme pentru menținerea unității Bisericii Ortodoxe. Și ceea ce vedem astăzi nu este o inițiativă a conducătorilor bisericii, ci o inițiativă a forțelor externe la adresa Bisericii”, a menționat Primatul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Potrivit Preafericirii Sale, anumite forțe politice externe acţionează consecvent pentru a certa lumea ortodoxă rusă cu cea greacă:

„Prin urmare, ceea ce vedem astăzi nu este rezultatul inițiativelor Bisericii, ci rezultatul faptului că unele Biserici nu au putut să reziste presiunii, despre ce îmi spun direct reprezentanții anumitor Biserici: că apasă asupra lor”.

Exprimându-şi speranța că în curând vor înceta schismele și dezbinarea Ortodoxiei, Preafericirea Sa Patriarhul Chiril i-a binecuvântat pe credincioșii să se consolideze în unitatea credinței.

„Ca răspuns la încercările de a rupe legăturile dintre Bisericile Ortodoxe Locale, trebuie să ne consolidăm în unitate, și atât timp cât această unitate va fi impecabilă, vom avea puterea să rezistăm tuturor încercărilor din exterior să ne dezbine Ortodoxia universală”, a subliniat Patriarhul.

Patriarhul Teofil invită Primații Bisericilor să discute tematica BOaU

1.jpg

spzh.news: Primatul Bisericii din Ierusalim i-a invitat pe Arhiereii Întâistătători să discute în Iordania problema „menținerii unității în comuniunea euharistică”.

La 21 noiembrie 2019 Primatul Bisericii Ortodoxe din Ierusalim Patriarhul Ierusalimului Teofil III i-a invitat pe Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Locale să discute „problema menținerii unității noastre în comuniunea euharistică”. Acest lucru a fost raportat pe canalul de Telegram al președintelui Departamentului sinodal al Bisericii Ortodoxe Ruse pentru relațiile Bisericii cu societatea și mass-media Vladimir Legoida.

Invitația a rpsunat din partea Patriarhului Teofil în cadrul discursului său când i-a fost înmânat premiului Fondului Înternațional pentru unitatea popoarelor ortodoxe în Catedrala Mântuitorului nostu Iisus Hristos.

„În duh pașnic de dragoste și grijă frățească, ne adresăm cu următoarea propunere: vrem că în casa noastră, Patriarhia Ierusalimului, să-i primim pe frații noștri, Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe, ca la o întrunire sobornicescă în duhul sfintelor canoane să discutăm problema păstrării unității noastre în comuniunea euharistică. Unitatea în Biserică, în credință și în viață este un dar al Duhului Sfânt”, transmite cuvintele sale canalul bisericesc de Telegram „Biserica astăzi”.

Preafericirea Sa a amintit că Întâistătătorii Bisericilor „au această responsabilitate dată de Dumnezeu de a menține unitatea Bisericii, chiar dacă aceasta necesită sacrificiu”.

„Folosind această ocazie, anunțăm că deschidem ușile casei noastre în Regatul Hasemit al Iordaniei pentru a organiza o întâlnire frățească de dragoste şi pentru a da mărturie Bisericii și lumii despre unitatea Bisericii Ortodoxe și a credinței noastre dreptmăritoare”, a menționat Patriarhul Teofil III.

Primatul Bisericii din Ierusalim și-a exprimat îngrijorarea cu privire la dificultățile și pericolele care au umbrit viața Bisericii și care i-au învăluit pe credincioși din cauza acestei triste dezbinări.

„El i-a invitat pe Primații Bisericilor Ortodoxe la o „întâlnire frățească în dragoste” în Iordania pentru a „discuta problema păstrării unității noastre în comuniunea euharistică”, făcând referinţă probabil la evenimentele legate de acordarea autocefaliei BOaU”, a comentat Legoida invitația Primatului Bisericii din Ierusalim.

Anterior, Patriarhia din Ierusalim nu a recunoscut crearea noii structuri bisericești în Ucraina. Preafericirea Sa Patriarhul Teofil III permite numai clerului Bisericii Ortodoxe Ucrainene canonice să slujească la Sfântul Mormânt și la alte locuri sfinte ale Ierusalimului și le refuză în această slujire adepţilor BOaU. În 2019 resursele mass-media au informat că delegația BOaU nu a avut permisiunea să intre în Biserica Sfântului Mormânt. „Oricine dorește poate veni la biserică să primească Lumina Sfânta, acest lucru este permis pentru toată lumea, deoarece este sărbătoare”, a publicat „Strana.ua” cuvintele unui reprezentant al Patriarhiei din Ierusalim. Dar să aibă acces în altar şi să participe la rugăciunea comună sau să oficieze slujba în Catedrala din Ierusalim în ajun, cea de-a doua biserică a voastră (BOaU) nu poate. Ei nu au binecuvântare pentru aceasta”.

Capul Bisericii Greciei nu va merge la reuniunea ecumenică din Iordania

1

spzh.news: Numai Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului are privilegiul să organizeze astfel de întâlniri, a declarat arhiepiscopul Ieronim.

Discuția ortodoxă ecumenică din Iordania la subiectul „păstrării unității în comuniunea euharistică”, inițiată de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Ierusalimului Patriarhul Teofil III va avea loc fără participarea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe a Greciei Arhiepiscopul Ieronim al Atenei și al întregii Greciei. Acest lucru a fost raportat de publicaţia online OrthodoxTimes.

„Nu pot da un răspuns concret, pentru că nu cunosc criteriile și nu ştiu de unde provin. Nu știm dacă aceasta este poziția Patriarhului (adică a Ierusalimului) şi dacă Patriarhul Ecumenic știe sau nu despre aceasta”, a declarat Arhiepiscopul Ieronim. „Nu oricine poate convoca o reuniune panortodoxă. Aceasta este prerogativa Patriarhului Ecumenic. Dacă Patriarhul Ecumenic o să ne sune, nu vom spune „nu”, dar dacă cineva care conduce o Biserică ne invită, vom spune nu”.

Această declarație a fost făcută de capul Bisericii Greciei după întâlnirea sa ambasadorul SUA la Atena Jeffrey Pyatt, când timp de o oră au discutat „problema religioasă din Ucraina”.

Pyatt i-a înmânat arhiepiscopului Ieronim o scrisoare de la ambasadorul special pentru libertatea confesională Sam Brownback. Pyatt consideră că recunoașterea BOaU de către Primatul Bisericii Greciei – este o decizie istorică de recunoaștere a suveranităţii poporului ucrainean, iar Statele Unite apreciază înțelepciunea Arhiepiscopului Ieronim.

„Criteriile noastre pentru problemele bisericii sunt judecățile Bisericii. Depăşim temerile, vedem probleme, dar ele nu exercită aceeași presiune ca criteriile Bisericii care ne conduc pe calea noastră”, a declarat poziția Bisericii Greciei Întâistătătorul său.

Amintesc că în data de 21 noiembrie 2019 Patriarhul Ierusalimului Teofil al III-lea i-a invitat pe Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Locale să discute „problema menținerii unității noastre în comuniunea euharistică” la Amman, Iordania.

Cuvioșii Sofronie Saharov şi Ieronim Simonopetritul au fost canonizaţi de Patriarhia Ecumenică

Patriarhia Ecumenică a anunţat miercuri, într-un comunicat de presă, canonizarea cuvioşilor Sofronie Saharov şi Ieronim Simonopetritul. 

Hotărârea a fost adoptată în cadrul şedinţei Sfântului Sinod întrunit în data de 27 noiembrie la Fanar, sub preşedinţia Patriarhului Ecumenic Bartolomeu.
Sofronie Saharov
Arhimandritul Sofronie Saharov a fost ucenicul şi biograful Sfântului Siluan Athonitul.
S-a născut în data de 23 septembrie 1896 în Rusia.
Părintele Sofronie a trecut la cele veşnice în ziua de 11 iulie 1993, la vârsta de 97 de ani, în mănăstirea pe care a înfiinţat-o în Marea Britanie.
Ieronim Simonopetritul
Părintele Ieronim s-a născut în anul 1871, la Reiz-Dere din Asia Mică.
A fost tuns monah în data de 21 martie 1893, în Duminica Floriilor.
A trecut în veşnicie în data de 7 ianuarie 1957.
Foto credit: Fototeca Sfântului Munte
Sursa: basilica.ro