Fanarul rămâne netulburat; recunoașterea schismei ucrainene de către Biserica elenă provoacă reacții în Rusia, Grecia, Polonia și Cipru

1

theodosie.ro: Chiar dacă Biserica Greciei a făcut gestul de a se alătura Patriarhiei Ecumenice în recunoașterea «autocefaliei» noii structuri bisericești din Ucraina, restul Bisericilor nu au făcut acest pas, iar unii ierarhi reacționează, încercând să contracareze această mișcare greșită.

Romfea.grBiserica Poloniei nu recunoaște Biserica Ucrainei

1

Pe 29 octombrie s-a desfășurat ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Autocefale a Poloniei sub președinția Preafericitului Mitropolit Sava de Varșovia și a toată Polonia, la care au participat toți Arhiepiscopii și Episcopii acestei Biserici.

Sfântul Sinod a fost informat cu privire la cuprinsul scrisorilor Patriarhului Irineu al Serbiei, Anastasie al Albaniei, precum și a Mitropolitului Sava al Varșoviei adresate Sanctității Sale, Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului și a luat următoarea decizie:

Să rămână în vigoare poziția cu privire la subiectul autocefaliei Bisericii Ucrainei, care a fost exprimat în deciziile sinodale din 9-05-2018, 5-11-2018 și 2-04-2019. Biserica Ortodoxă Autocefală a Poloniei nu se opune acordării autocefaliei Bisericii Ucrainei pe baza regulilor dogmatico-canonice întregii Biserici, totuși nu unei grupări de dezbinați (schismatici). Dezbinații de la învățătura Sfintei Biserici nu pot să reprezinte organismul bisericesc sănătos pentru că forțează unitatea euharistică a întregii Ortodoxii.

Βημα Ορθοδοξιας: Evoluții năvalnice – Serafim de Pireu: La nivel panortodox chiar și fără Bartolomeu – Epistolă comună cu Serafim al Kitirelor

Anticipând o evoluție tragică a lucrurilor, Serafim de Pireu a declarat pentru Βημα Ορθοδοξιας că va trimite împreună cu Mitr. Serafim de Kitire un apel către toți Întâistătătorii Bisericii Ortodoxe prin care le vor cere să convoace un Sinod Panortodox chiar și fără participarea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu. Această epistolă comună va fi trimisă în următoarele zile.

Acesta a mai declarat: «Este cu totul nevalid să susțină cineva că este atinsă unitatea Bisericii prin „restabilirea” și intrarea în ea a persoanelor din parasinagoguri (adunări separate) și schismatice, caterisite, anatematizate și nehirotonite nepocăite”, a subliniat cutezătorul Ierarh și a accentuat că numai un Sinod Panortodox are dreptul să acorde autocefalie.

«Nici o Biserică nu este dispusă să recunoască pe schismatici»

A mai făcut referire încă o dată la cele pe care le-a spus în cadrul Ierarhiei (Sinodului general) și a lămurit faptul că niciodată nu a fost de acord cu autocefalia ucraineană: «Expresia mea, ‘Nu sunt de acord, dar sunt alături de Arhiepiscop’, a fost denaturată la extrem». Declarații asemănătoare, traduse în românește, au fost exprimate și de Mitropolitul Serafim de Kitire.

Ακτινες: Patriarhul Moscovei nu l-a pomenit pe Arhiepiscopul de Atena

La slujba de duminica (ieri), Patriarhul Chiril al Moscovei a început să pună în practică decizia Sinodului Bisericii Ruse de a scoate din diptice și a nu pomeni numele PF Ieronim al Atenei după ce acesta a intrat în comuniune cu schismaticii ucraineni. Slujba a fost televizată și oricine s-a putut convinge de aceasta. La aceeași Liturghie a fost primit oficial în comuniune Exarhatul din Europa Occidentală de tradiție rusă, care s-a desprins de Patriarhia Ecumenică după ce aceasta încercase să-l dizolve. (Pot fi bănuite acolo reacții filetiste și revanșarde față de ruși din partea „ecumenicilor).

Ca reacție, Sinodul Permanent al Bisericii Greciei se va întruni în ședință extraordinară pentru a analiza această situație creată prin oprirea comuniunii de către ruși.

1

Romfea.grArhiepiscopul Ciprului: «Nu suntem de acord nici cu Patriarhul Ecumenic, nici cu al Moscovei»

1

Arhiepiscopul Hrisostom al Ciprului și-a exprimat, în declarațiile sale de imediat după dumnezeiasca Liturghie praznicală din biserica Sfântului Gheorghe din Latsia, neplăcerea sa acută față de întreruperea pomenirii Arhiepiscopului Atenei de către Patriarhul Chiril al Moscovei.

«Atitudinea Patriarhului Moscovei o consider de neacceptat. Nu tăiem pomenirea unul altuia dintre Întâistătători deoarece nu suntem de acord cu o poziție a lui. Numai dacă devine cineva eretic întrerupem comuniunea cu el. Și ceea ce știu este că nici Patriarhul Ecumenic, nici Arhiepiscopul Atenei nu sunt eretici. Aceasta, bineînțeles, nu înseamnă că sunt de acord cu ei. Chiar dacă m-am silit să mediez ca să se facă o întâlnire pentru găsirea unei soluții, cu toate acestea nu a fost pe plac și astfel nu am stăruit. Dar nici Patriarhul Ecumenic nu vrea să se întâlnească cu cel al Moscovei, nici chiar al Moscovei nu vrea să se întâlnească cu cel Ecumenic. De aceea, de altminteri, ca Biserică a Ciprului, păstrăm o atitudine neutră pentru că nu suntem de acord cu atitudinea nici unuia dintre cei doi și nu am trecut la pomenirea nici unui nou Întâistătător (al Ucrainei)».

Ακτινες: Patriarhul Ecumenic Bartolomeu: «Pun la îndoială porunci dumnezeiești și reguli care au fost consfințite de veacuri»

Între timp, Fanarul rămâne netulburat pe poziția sa cu pretenții de lider absolut. Astfel, la Liturghia din 3 noiembrie Patriarhul Bartolomeu a făcut o serie de declarații cu ocazia hirotoniei unui arhiereu și a unui preot:

«Desigur, pentru noi prerogativele și drepturile acestea nu se traduc în rânduieli de autoritate și conducere, după cum ne blamează unii, fiind dezgustați de obiceiul și măreția în smerenie a Bisericii celor săraci ai lui Hristos, deși au luat de la ea lumina lui Hristos, ci li se dă sensul și se materializează ca primat al slujirii, ofrandei și deșertării, după cum dă mărturie istoria nemincinoasă. Într-adevăr, partea constituentă zilnică a acestei Biserici martirice este grija de toate Bisericile.»

«Sunt specializate în Dreptul Canonic. Aceasta merge împreună cu noile tale (ale episcopului hirotonit) responsabilități de a păzi rânduiala în biserică și să rechemi la ordine pe cei ce o încalcă și o aruncă la pământ. Și canoanele ce sunt în Biserică? La ce folosesc? Exact la păstrarea disciplinei, păcii, unității și la buna funcționare a vieții bisericești. De aceea și pun o înșiruire și o ierarhizare a tronurilor și a lucrurilor bisericești în general. Și prin acest sistem și organizare Constantinopolul ocupă prima poziție, slujitoare cum am spus, care poziție, cu prerogativele și drepturile pe care le antrenează, se apucă la urmă să le pună la îndoială fiicele și fiii nerecunoscători, mișcându-și călcâiul asupra binefăcătorului. Pun la îndoială porunci dumnezeiești și reguli care au fost consfințite de veacuri, silindu-se să-și satisfacă oportunitățile lor omenești politice și iubitoare de slavă. Doar că lucrează în zadar. Pentru că ecleziologia ortodoxă și rânduiala canonică a Bisericii, pe care Biserică nici porțile iadului nu o vor birui, nu se strămută. Sunt atât de adânc înrădăcinate în istoria bimilenară a creștinismului, încât nimeni să nu poată să le dezrădăcineze, oricât de tare și de puternic ar fi sau crede că este, totuși potrivit lumii, nu după Dumnezeu.»

Note: 1. Este foarte bine venită precizarea Arhiepiscopului Ciprului că doar pe motive de erezie se poate trece la oprirea comuniunii fără o decizie panortodoxă. Totuși pretențiile papiste ale Fanarului sunt susceptibile tocmai de o viziune dogmatică greșită pentru că privesc ființa Bisericii. Este un subiect care merită discutat. El se regăsește ca și capitol în mai toate Dogmaticile, deci este de natură doctrinară.

2. Pretențiile Fanarului sunt de primat de autoritate, chiar dacă iau formă „slujitoare”. Când cineva impune niște rânduieli peste capul celorlalți, acest gest cu greu poate fi catalogat drept slujire, și nu impunere. Acest limbaj, care seamănă cu cel adoptat de papa cel autentic de la Roma în ultima vreme, nu schimbă cu nimic situația.

3. Așteptăm cu interes scrisoarea celor doi Mitropoliți greci prin care să fie lansat un apel pentru convocarea unui Sinod panortodox pe tema ucraineană. Este stringentă o soluție la acest nivel, bineînțeles și pe cealaltă temă la fel de fierbinte, anume ecumenismul. Sperăm ca aceasta din urmă să nu genereze rețineri la Moscova sau în alte părți (Cipru, Alexandria sau București).

Au devenit cunoscute detalii despre atacul asupra bisericii din Mihalcea

1
Credincioşii Bisericii Ortodoxe Ucrainene şi activiştii Bisericii Ortodoxe a Ucrainei în curtea bisericii

spzh.news: În timp ce credincioșii Bisericii canonice se rugau pentru cei adormiţi la zidurile bisericii, activiștii BOaU au forţat ușa bisericii și au pătruns în interior.

La 1 noiembrie 2019, între orele 19:00 și 20:00, în timpul unei slujbei de pomenire a răposaţilor, enoriașii bisericii din satul Mihalcea, regiunea Cernăuți, au auzit un zgomot ciudat: activiștii BOaU spărgeau ușa bisericii cu un „berbec”. Unul dintre martorii oculari ai evenimentelor i-a comunicat acest lucru corespondentului UJO.

Potrivit acestuia, aproximativ 30 de adepți ai noii structuri bisericești s-au adunat lângă ușa din fața bisericii, în timp ce 4-6 persoane loveau în ea un buștean cu mânere pe părţi.

Printre activiștii adunați ai BOaU au fost 5 „clerici” ai acestei organizații religioase. Credincioşilor şocaţi nu li se permitea să se apropie de uşă.

Adepții noii structuri bisericești au început să-i împingă pe credincioși, au folosit un balon de gaze, după care un bărbat a fost nevoit să depună o plângere la poliţie.

Agenții de securitate „Tigru” au fost primii care au sosit la fața locului, puțin mai târziu, după aproximativ 20 de minute, au ajuns şi 2 polițiști.

1
Între timp, activiștii BOaU au spart ușa bisericii și au pătruns înăuntru

3 sau 4 enoriași ai Bisericii canonice au reușit totuşi să pătrundă în interiorul propriei biserici împreună cu cotropitorii, iar la sosirea poliției au început să-i împingă afară susținătorii noii organizații religioase.

„Ne apropiam tare-tare de fiecare şi începeam să le facem semnul Sfintei Cruci. Fără violență, pur și simplu le făceam semnul Sfintei Cruci i-am împins până la ușă. Și aşa au ieşit rând pe rând toţi”, a spus unul dintre participanții la evenimentele de la Mihalcea.

O echipă mare de poliție formată din 20-30 de persoane a sosit la biserică la orele 22.00 – 23.00, şi activiștii BOaU au fost nevoiți să se retragă și au început să se adune în grupuri mici prin curte.

Până la acea oră s-au adunat foarte mulţi enoriașii ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene, mult mai mulţi decât adepții structurii bisericeşti nou create.

Cu toate acestea, credincioșii nu se grăbesc să se împrăştie – au decis să întărească vegherea de noapte, deoarece nu se exclude posibilitatea sosirii la biserică a „Sectorului de dreapta”.

1
cum enoriașii Bisericii Ortodoxe Ucrainene instalează o uşă nouă la intrarea în biserică

Amintim că la 1 noiembrie, orele 22:34, redacţia site-ului nostru a primit un mesaj că în satul Mihalcea activiștii BOaU au început capturarea bisericii.

În aceeași zi, susținătorii noii structuri bisericești au atacat lăcaşul Bisericii Ortodoxe Ucrainene din satul Jadova Veche, regiunea Cernăuți, dar poliția i-a împiedicat să acapareze biserica.

Activiștii BOaU au atacat biserica din Jadova Veche

1

Biserica Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril din Jadova Veche

spzh.news: Soțul „nașei de botez” a lui Epifanie a spart uşa bisericii, apoi activiștii BOaU au intrat în biserică, şi mai târziu a sosit un autobuz cu tineri necunoscuți.

La 1 noiembrie 2019 în jurul orei 17:00 membrii comunității religioase a Bisericii Ortodoxe Ucrainene din satul Jadova Veche, regiunea Cernăuți, au comunicat că în biserica lor în cinstea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril se află nişte persoane necunoscute. Corespondentul UJO a intervievat participanții la evenimente și a aflat că printre cei care au pătruns ilegal în biserică se află soțul „nașei de botez” a liderului BOaU Epifanie Dumenko Mihail Polyak.

Anume Polyak a spart lăcata de pe ușa bisericii, fapt confirmat de el însuși când a depus mărturie poliţiştilor care au ajuns la fața locului. În total, în biserică au pătruns 7 persoane, dintre care 3 „clerici” necunoscuți ai BOaU. Acești oameni cu bastoane au stricat sistemul de securitate şi de supraveghere video, apoi Polyak a spart liniştit lăcata de pe ușa bisericii.

Mai târziu, la biserică au început să se adune credincioșii Bisericii canonice și reprezentanţii Poliției Naționale din Ucraina.

După ceva timp în ajutorul activiștilor BOaU a sosit un autobuz cu geamurile întunecate, din care au coborât 15-20 de băieți tineri. Nimeni dintre localnici nu i-a mai văzut pe acești băieți.

Au început țipete, s-a iscat o ceartă. Activiştii noii structuri bisericești au strigat că „răbdarea lor s-a terminat” și acum vor să-și ia proprietatea. Polyak a declarat că susținătorii BOaU au hotărârea Curții Supreme a Ucrainei în favoarea lor și, prin urmare, au toate drepturile asupra bisericii.

„Nu este așa, de fapt, Curtea Supremă a stabilit jurisdicţia de circumscripţie în examinarea cazului. Cazul va fi examinat de Curtea raională de Justiţie din or. Storojineţ, regiunea Cernăuți, iar prima ședință a fost deja programată pentru 2 decembrie a.c.”, a comunicat corespondentul UJO enoriaşa bisericii Ala.

Sătenii au accentuat că anume administrația regională de stat din Cernăuți insistă asupra examinării cazului privind biserica din Jadova Veche de către instanța raională. Probabil va fi mai convenabil pentru ei – dacă toate cazurile de capturare din sate diferite vor fi examinate de un singur judecător, pentru autorități va fi mai ușor să să înţeleagă cu el, presupun oamenii.

Ei le-au amintit activiștilor BOaU că soția lui Polyak și „nașa” lui Epifanie Olga Polyak a furat anterior o sumă mare de bani de la casieria bisericii. În luna aprilie a.c., enoriașii Bisericii Ortodoxe Ucrainene s-au adresat la liderul Bisericii Ortodoxe a Ucrainei cu o scrisoare deschisă în care au cerut să le fie întorşi banii luaţi, dar au fost ignorați. Peste un timp, în sat a apărut zvonul procuratura locală nu va intenta un dosar penal împotriva lui Olga Polyak, deși membrii comunității religioase au depus o cerere privind furtul de bani și a documentelor.

La fața locului a sosit șeful adjunct al secției raionale de poliție din raionul Storojineţ Danilyuk, care a reuşit să regleze conflictul în mod diplomat. A invitat ambele părți pentru marți, la 9 dimineața, pentru un dialog și soluționarea conflictului.

După aceea autobuzul cu tinerii aduși în sat a plecat, susținătorii BOaU s-au împrăștiat, iar o parte din enoriașii Bisericii Ortodoxe Ucrainene au rămas la veghea de noapte, pentru a evita orice provocări suplimentare.

„S-au adunat aproximativ 100 de oameni, acum pe femei le-au lăsat să plece, iar bărbații au rămas să păzească biserica”, a spus enoriașa Ala.

Potrivit femeii, în sat sunt 6 biserici ortodoxe și una catolică. Din aceste 6 biserici, 3 aparțin BOaU, astfel că adepţii acestei organizaţii religioase au unde să se roage.

„Nu înțeleg ce s-ar fi putut întâmpla. Încă primăvara totul a fost liniștit, chiar și de Paște la cimitir au mers 2 preoți – unul al nostru, iar al doilea – „clericul” BOaU. Și totul a fost liniştit, nimeni nu a deranjat pe nimeni. Și apoi brusc, după o jumătate de an de linişte – aşa ceva”, se întreabă ea.