Primii creştini nu-şi lepădau podoaba bărbătească ,Creştinii erei apostolice şi patristice nu-şi rădeau barba şi mus­tăţile ca sa le arunce la gunoi

Creştinii erei apostolice şi patristice nu-şi rădeau barba şi mus­tăţile şi să le arunce la gunoi cum fac papistaşii, papiştăşiţii şi droa­ia sectarilor, dând pildă rea cu fapta şi cu cuvântul tuturor celor ce-i văd şi intră în legătură cu ei. Creştinii vremilor primare socoteau aceasta drept o batjocorire drăcească, contrară şi răsturnătoare rân­duielii făcută şi pusă de Dumnezeu în lume. Clement Alexandrinul (f215) istoriseşte despre creştinii acelor vremuri, acestea: „Creştinii cei vechi, aveau aceste veşminte: bărbaţii, se arătau de obicei în lu­me cu capul gol; iar femeile cu văluri pe faţă. Bărbaţii purtau părul scurt – adică retezat – iar femeile părul lung, potrivit cuvintelor Sf. Ap. Pavel .

Bărbaţii purtau barba lungă . Pe lângă purtarea podoabei bărbăteşti, prin care se deosebesc bărbaţii de femei, adică a bărbii şi a mustăţilor, pentru care Dumnezeu a dat poruncă pen­tru toţi oamenii , Nazireii Domnului, adică cei sfinţiţi prin făgădu­inţă, purtau şi părul capului lung potrivit cu porunca Dumnezeiască: 

Bărbatul sau femeia care face Domnului făgăduinţă deosebită de a trăi în curăţenie în toate zilele făgăduinţei curăţeniei lui, brici să nu se suie pe capul lui, până ce se vor împlini zilele care s-a făgăduit Dom­nului; sfânt va fi, lăsând să-i crească în plete părul capului” (Num. 6, 2-5). Aşa se purta Clerul şi poporul Ortodoxiei primelor secole ale creş­tinismului, şi aşa s-a purtat Clerul nostru Ortodox – în majoritate după Chipul Mântuitorului, al Sf. Prooroci şi al Sf. Apostoli cu urmaşii lor, până înaintea războiului mondial, care a adus cu sine în lumea creştinismului nostru o mulţime de imoralităţi şi deformări care ne târăsc orbeşte în haosul ereziilor papistăşeşti, protestante, sectare şi păgâne. Tot astfel s-au purtat şi mulţi mireni ai Ortodo­xiei, precum încă mai vedem şi azi – la noi mai rar – şi prin părţile Ortodoxiei din Răsărit precum în Rusia, etc.; aşa se purtau ei fiind­că aşa suna cuvântul apostolic: Următori fiţi mie, fraţilor, precum şi eu lui Hristos… Hristos a pătimit pentru noi, nouă lăsându-ne pildă, ca să urmăm urmelor Lui” .Sfinţii Apostoli Pavel şi Petru care zic ( 1 Cor. 11, 1; 1 Petru 2, 21; Ioan 12, 26.) acestea – niciodată nu şi-au ras podoaba bărbătească adică barba şi mustăţile, dar Sf. Pavel şi-a tuns perii capului de două ori făcând votul Nazireatului pentru a împăca pe Iudei , spre a-i atrage în mreaja pescuirii Evangheliceşti: „Tuturor toate m-am făcut, ca ori cum pe vreunii să mântuiesc” Ei păzeau cu toată scumpătatea pe lângă celelalte porunci şi rânduieli Dumnezeieşti puse în Biserica creştinească, şi această rânduială caracteristică şi privilegiu dat de Preasfântul Dumnezeu bărba­ţilor, pentru a se putea deosebi de scapeţi şi femei, pentru că ei aveau în mintea lor pururea închipuit Chipul Domnului nostru lisus Hristos (Gal. 4, 19, aşa precum îl vedeau închipuit şi pe Sf..Icoane , precum şi după cuvântul Dumnezeieştilor Scripturi, care zice: „Cel ce zice că petrece întru Hristos, dator este precum Acela a umblat, aşa şi el să umble” (i ioan 2 , 6). Dacă până acuma am purtat, din neştiinţă şi orbirea păcatului, chipul cel pământesc, să purtăm măcar de acuma înainte şi noi, iubiţi­ lor, chipul Celui Ceresc; adică Chipul Domnului nostru lisus Hristos ). 

Din cartea: Al cui chip purtam?Al faraonilor?al papilot? sau a Domnului Hristos? (Protos.Nicodim Mândiță)

Un gând despre „Primii creştini nu-şi lepădau podoaba bărbătească ,Creştinii erei apostolice şi patristice nu-şi rădeau barba şi mus­tăţile ca sa le arunce la gunoi

  1. Pingback: Popii păgânilor, egiptenii îşi rădeau podoaba bărbătească, pentru a nu mai fi purtători ai Chipului lui Dumnezeu ci purtători ai chipului lui Satan, căruia i se închinau şi-i slujeau Diavolii, după ce au reuşit să abată lumea, de la

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s