Harul Rugaciunii „Cine nu respira nu traieste, cine nu se roaga nu respira Har”

 

Părintele Mihail Lungeanu s-a născut pe 12 aprilie 1924, în localitatea Frumușița din județul Galați, din părinții preot Costin Lungeanu și înv. Elena Lungeanu. A urmat clasele primare în localitatea natală. Apoi, tatăl fiind numit preot la Biserica Frumoasa din Iași, a devenit elev al Liceului Național din Iași și apoi student al Facultății de Medicină din Iași, secția Medicină Generală.
În luna august 1947, pe când se pregătea să înceapă al cincilea an al facultății, a fost arestat cu „grupul Medicină“, trecând prin închisorile Jilava, Suceava și Aiud, fiind eliberat în anul 1953. Timp de nouă luni a lucrat în Iași ca oficiant sanitar pe mașina de salvare. Apoi a fost din nou arestat, trecând iarăși prin închisorile Jilava, Pitești, Târgu Ocna și Aiud.
A fost eliberat la data de 9 mai 1964, la sărbătoarea Izvorului Tămăduirii. În anul ce a urmat, a început să lucreze ca laborant în cadrul Clinicii a III-a Medicală a Spitalului „Sfântul Spiridon“ din Iași. În același an s-a și căsătorit.
Deoarece nu i s-a permis să-și continue studiile în cadrul Facultății de Medicină, a fost reînmatriculat la Facultatea de Psihologie, direct în anul 3 de studiu. După absolvirea facultății a fost angajat ca asistent de laborator la Policlinica Municipală din Iași și apoi, în urma unui concurs, a lucrat până la pensionare, în anul 1986, ca biolog principal la Dispensarul Comasat Tătărași. Respectându-și promisiunea făcută cu mulți ani în închisoare, și anume aceea de a-și închina viața Domnului Iisus Hristos, în luna octombrie a anului 1993 a fost hirotonit diacon în Catedrala din Cluj, de către vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania. În luna ianuarie a anului 1998 a fost hirotonit preot de către același înalt prelat și a slujit la Biserica „Buna Vestire“ din Iași, până în decembrie 2008.
Părintele Mihail Lungeanu a plecat la Domnul duminică, 2 septembrie 2012.

Mărturisire de credință împotriva ecumenismului și a globalizării din partea fratelui Sandu Tașca, fost viețuitor al Mănăstirii Pătrunsa


Mărturisire de credință împotriva ecumenismului și a globalizării din partea fratelui Sandu Tașca, fost viețuitor al Mănăstirii Pătrunsa

“Au trecut acele timpuri îndepărtate de prigoane deschise când în fața mucenicilor așezau uneltele de tortură și tămâia jertfei. Acum ne propun câștigul cu binecuvântare patriarhală sau pecetea rascolnicilor, făcătorilor de pace sau dușmanii renașterii Rusiei. În acest fel, în fața fiecărei generații de creștini stă alegerea între Cruce și pâine” (Schiarhimandrit Hristofor de Tula).

Hristos a înviat! Sunt Sandu Tașca, fost viețuitor la mănăstirea Pătrunsa. Ca mădular al Bisericii Ortodoxe Române am simțit că trebuie să scriu o scrisoare de mărturisire a Dreptei Credințe cu ajutorul lui Dumnezeu, mai ales că am văzut și văd cu durere în inimă cum “cozile de topor ale Apusului” au pus mâna pe cârma Bisericii.
Vreau să vă mărturisesc faptul că în majoritatea mănăstirilor din țară a pătruns erezia ecumenismului și din păcate luările de poziție ale monahilor lipsesc cu desăvârșire.

Mulți nu știu faptul că ecumenismul are rădăcini mult mai profunde, mai exact prin apariția Bibliei “tipărită de Sinodul rusesc în 1751, sub influența iluministă a apusenilor, unde Vechiul Testament a fost tălmăcit după Textul Masoretic. Și în limba română, prin presiunile Societății Biblice, instituție transnațională înființată în Marea Britanie de ANGLICANI, s-au publicat, din 1874 (Biblia ce poartă semnătura Prof. Dr. Nitzulescu care nu s-a bucurat de binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române) până azi, tălmăciri făcute după Textul Masoretic al Vechiului Testament.
Textul evreiesc al Vechiului Testament (Tanakh) s-a păstrat de către Evrei într-o formă numită «text masoretic». Masoreții (necreștini, n.a.) au fost cei ce au adăugat vocalele, punctuația și paragrafele textului Scripturii, lucrând cu o acrivie nebunească (se spune că numărau semnele fiecărei copii și, dacă nu ieșeau la fel, distrugeau copia). Ei au folosit alfabetul aramaic, renunțând la cel paleo-ebraic. De altfel, după întoarcerea din robia babiloniană, Iudeii au renunțat la folosirea limbii ebraice, îmbrățișând aramaica, ebraica fiind folosită numai în sinagogi. Adoptarea alfabetului aramaic în veacurile 1 – 2 după Hristos pentru textele scripturistice a fost una din primele reforme talmudice. Ne-am putea aștepta ca textul masoretic să fie unul și același cu cel al Septuagintei (este traducerea Pentateuhului și ale celorlalte cărți ale Vechiului Testament din ebraică în greacă fiind destinată evreilor din diaspora, iar aceasta a fost realizată în cea de a doua jumătate a secolului III î.H. de către 72 de învățați evrei, care au lucrat separat sub asistența Duhului Sfânt, versiunile lor dovedindu-se în final identice), pentru că și aceasta a fost tălmăcită din ebraică. Dar adevărul este altul: în comparație cu cel al Septuagintei, el e plin de omisiuni și de adaosuri. Și – ținând seama de certurile dintre Creștini și Iudei, din vremea ucenicilor Sfinților Apostoli, cu privire la anumite pasaje din Vechiul Testament – afirmăm că Iudeii de la sfârșitul primului veac începuseră schimbarea textului Scripturii, sub foarte atentă purtare de grijă a unor rabini cu multă ură față de adevărul Scripturii, cărora vrăjmașul le-a întunecat mintea, astfel încât au făcut numeroase greșeli.” (extras din cartea “Tâlcuirea Psalmilor Împăratului Proroc David a Fericitului Teodorit”, episcopul Kirului, Petru Vodă, 2003, pp. 473, 474, 483).
Trebuie precizat faptul că:
„ultima versiune, realizată în jurul anului 900 d.H. de către Ben Asher și Ben Neftali, a primit aprobarea autorităților rabinice și s-a constituit în ceea ce se cheamă, până astăzi, Textul Masoretic al Vechiului Testament. El stă la baza traducerilor moderne, devenind astfel echivalentul unui textus receptus (text standard, n.a.) pentru «creștinătatea» protestantă (ghilimelele îmi aparțin, n.a.).” (extras din Biblia lui Anania, ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2009, pag. 10).
Ca parte a lumii ortodoxe, poporul român și-a avut Biblia tradusă după Septuaginta până la apariția în 1936 a Bibliei traduse după textul masoretic, în ceea ce privește Vechiul Testament, de către Gala Galaction, Vasile Radu și Nicodim Munteanu. Această opțiune a fost motivată de Galaction prin trebuința ca și noi, ortodocșii, să avem textul folosit de sectele neoprotestante, spre a le combate mai ușor.
„Tălmăcirea din ebraică NE ZDRUNCINĂ DIN TEMELII. Rezultă NOI GÂNDURI, O NOUĂ BISERICĂ, O NOUĂ ERĂ.” (extras din cartea “Tâlcuirea Psalmilor Împăratului Proroc David”, a Fericitului Teodorit, episcopul Kirului, Petru Vodă, 2003, pag. 484).

Vă dau următorul exemplu în legătură cu acest subiect:
În cazul Psaltirei (tipărită cu binecuvântarea patriarhilor Teoctist sau Daniel) tradusă în mare parte după Textul Masoretic, s-a lovit puternic în Taina Pocăinței fiind modificate mai multe versete în acest sens:
“Că nu este întru moarte cel ce Te pomenește pe Tine și în iad cine te va LĂUDA pe Tine?” (Ps. 6,5; Biblia sinodală 2008 – verset tâlcuit după T.M.).
“Căci nu este în moarte pomenirea Ta; și în iad cine se va MĂRTURISI Ție?” (Ps. 6,5; Biblia de la 1688 – cu ușoare îndreptări pentru înțelegerea textului – verset tâlcuit după Septuaginta).
Aceeași modificare s-a efectuat și în cazul Psalmilor/versetele…: 9,1; 73,20; 118,7 etc.

Însuși Mântuitorul a citat din Septuaginta. Nu mă credeți? Luați ca exemplu versetul de la Mt. 4,7 care face referire la textul de la Deut. 6,16 unde apare termenul “ispitești” la singular, în timp ce în Textul Masoretic apare același cuvânt dar la plural ceea ce nu e în concordanță cu citatul din Noul Testament.
Ca să dau o definiție, ecumenismul este o infernală mișcare globală a sionismului, politică și religioasă, ce are ca obiectiv supunerea umanității sub un conducător universal (antihrist) și unirea tuturor religiilor într-o panreligie, astfel încât să dispară Creștinismul, să dispară mântuitoarea Credință Ortodoxă și la sfârșit, în locul adevăratului Dumnezeu, să fie închinat satana.
În 1961, Biserica Ortodoxă Română a intrat în “Consiliul Mondial al Bisericilor”. Adunând sub egida sa majoritatea sectelor “creștine”, ce susțin și împărtășesc numeroase erezii, consiliul se dovedește a fi cea mai desăvârșită formă de atac la adresa Bisericii lui Hristos, iar aceasta a demonstrat-o din plin de-a lungul celor 10 adunări ale CMB.
Marcat de carențe, pseudosinodul ce a avut loc în data de 16-26-2016 (așa cum apare în broșura Patriarhiei despre “sinod”) la Kolymbari, în insula Creta, nu numai că nu a reprezentat totalitatea episcopilor și credincioșilor ortodocși, din acest motiv neavând caracter panortodox și neexprimând nici unitatea Bisericii, dar în primul rând nu a exprimat cugetul ortodox al Bisericii celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolice și a atacat dogme și învățături fundamentale și esențiale. Dar ce dogme s-au modificat? S-au modificat “două dogme fundamentale, dogma despre unitatea și unicitatea Bisericii, dogma eclesiologică, precum și dogma soteriologică, potrivit căreia numai în Biserica cea Una și Unică ne putem mântui….” (Protoprezbiterul Theodoros Zisis).
De altfel, Mitropolitul Ieremia al Gortinei a adus și alte lămurări vizavi de acest subiect: “Când se vor publica Procesele Verbale ale Sinodului, în care se înregistrează punctele de vedere ale celor care au hotărât și au semnat textele, atunci se va vedea limpede că în Sinod au dominat TEORIA RAMURILOR, TEOLOGIA BAPTISMALĂ și mai ales PRINCIPIUL INCLUZIUNII (ATENȚIE – toate aceste teorii sunt ERETICE, n.a.), adică alunecarea de la principiul exclusivității la principiul incluziunii.” (extras din revista “Credința Ortodoxă”, anul XXI, Nr. 3 (241), Martie 2017, pag.15, revistă tipărită cu binecuvântarea PS Galaction, episcop al Alexandriei și Teleormanului)).
Din acest motiv e lesne de înțeles de ce a trebuit și trebuie întreruptă pomenirea ierarhului ce a semnat documente eretice în Creta.
“Ecumenismul cade sub incidența cerinței Canonului 15 al Sinodului I-II, potrivit căreia erezia propovăduită de episcop trebuie să fie «osândită de Sfintele Sinoade sau de Părinți?» Dincolo de faptul că Sfinții Părinți au condamnat deja această erezie, învățăturile care stau la baza ei au fost condamnate de Sfinți din vechime și de vechi sinoade, de Sfânta Scriptură însăși, fiindcă atacă dogme esențiale ale Bisericii, este chintesența tuturor ereziilor, de aceea și este numită panerezie. Nu e nevoie de multe cunoștințe și studii teologice pentru ca cineva să îi numească eretici pe cei care nu acceptă că Hristos este singurul Mântuitor și Izbăvitor, potrivit învățăturii Sfintei Scripturi, mărturisite în multe locuri și în multe feluri (…) Este cu putință ca însăși Biserica, într-un canon al unui sinod oficial și celebru, la care a prezidat chiar Sfântul Fotie cel Mare, ilustru învățător, teolog, canonist, jurist, filosof, precum și mulți alți episcopi, să recomande săvârșirea schismei și nu doar împotriva Bisericii, ci chiar și împotriva lor înșiși, ca episcopi? Prin sinoade Biserica încearcă să își păstreze membrii în cadrul hotarelor sale, păzindu-i de erezii și de schisme. Este posibil să le spună «întrerupeți pomenirea episcopului și ieșiți din Biserică?»” (extrase din cartea “Îngrădirea nu este schismă – Lămuriri datorate” de Protoprezbiter Theodoros Zisis, Suceava 2018, pp. 36, 42).
Chiar într-o revistă ortodoxă găsim un fragment care ne sugerează faptul că trebuie întreruptă pomenirea episcopului care a semnat în Creta:
“Eu vă dau un exemplu de episcop care a semnat în Creta, și în practică s-ar putea spune că el chiar se comportă cumva ca un episcop ortodox. Deci viața lui, în afară de problema Creta, e ca și cum ar fi a unui episcop ortodox. Ce facem în această situație?
– Este o situație foarte dificilă. Dar, cred că, de fapt, și acest episcop este un episcop cu două fețe. Pentru că, Creta și ecumenismul sunt același lucru.
– Vă spun despre ce situație este vorba. În Moldova, mitropolitul Moldovei a semnat în Creta după care a dat un comunicat în care a arătat poporului moldovean, credincioșilor, că toată activitatea Înalt Prea Sfinției sale este de fapt ortodoxă.
– E un episcop mai bun decât ceilalți. Ceea ce îi lipsește este faptul că nu condamnă Creta.
– Și e suficient pentru a i se întrerupe pomenirea?
– Eu cred că sinodul din Creta este criteriul pentru a ÎNTRERUPE POMENIREA.” (interviu luat Protoprezbiterului Theodoros Zisis, extras din revista “Credința Ortodoxă”, anul XXI, Nr. 5 (243), Mai 2017, pag.16, revistă tipărită cu binecuvântarea PS Galaction, episcop al Alexandriei și Teleormanului)).
Dar iată ce gasim scris într-o altă altă revistă ortodoxă:
– “Chiar dacă duhovnicul face vreo greșeală sau poate că episcopul greșește cu ceva, facem ascultare de ei. DAR ÎN PROBLEME DE CREDINȚĂ, DE DOGMĂ, ESTE INTERZIS SĂ FACEM ASCULTARE TOTALĂ DE EI, ci este nevoie să îi verificăm, să-i controlăm, chiar și un mirean poate să-l certe pe un preot sau un episcop. În Constantinopol, când Nestorie a predicat în Biserica Sf. Sofia că Maica Domnului nu e Născătoare de Dumnezeu și a numit-o născătoare de Hristos, și-a ridicat glasul un mirean care era în biserică. Nestorie era sus la amvon și mireanul i-a zis: ceea ce spui tu este erezie! Un mirean de jos…
– Întreruperea pomenirii este schismă?
– Nu este schismă. O spune și canonul. NU ESTE SCHISMĂ CI FEREȘTE DE SCHISMĂ! ECUMENIȘTII FAC SCHISMĂ PRIN EREZIA ECUMENISMULUI. CANONUL SCRIE CĂ NU FAC SCHISMĂ CEI CE ÎNTRERUP POMENIREA, EI APĂRĂ BISERICA DE SCHISMA EREZIEI. Trebuie să spunem aceasta: că și dacă întrerupem pomenirea, aceasta nu este schismă. NOI CONTINUĂM SĂ RĂMÂNEM ÎN BISERICĂ. Ea nu se întinează, nu se întinează toți dacă doar câțiva episcopi… cad în erezie. NOI RĂMÂNEM ÎN BISERICĂ.” (interviu luat Protoprezbiterului Theodoros Zisis, extras din revista “Credința Ortodoxă”, anul XX, Nr.12 (238), Decembrie 2016, pag. 12, revistă tipărită cu binecuvântarea PS Galaction, episcop al Alexandriei și Teleormanului, dar articolul a fost preluat din revista “Atitudini” după cum se evidențiază sus în pagină).
De altfel există mai multe cărți ortodoxe unde se arată foarte clar că “sinodul” din Creta a fost tâlhăresc:
Întrebat fiind de “sinodul” din Creta în 2013 Cuviosul Părinte Justin Pârvu avea să răspundă:
“O să facă ei, dar va fi ce s-a întâmplat cu Sinodul de la Ferrara-Florența. Tot așa va fi și acum, vor fi aceleași dispute dogmatice și, slavă Domnului, vom avea niște ierarhi care, cred eu, că nu vor trăda Ortodoxia (precum a fost ÎPS Justinian Chira, n.a.). Și doi, trei dacă sunt, e suficient. Avem datoria însă să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să îi păzească pe ierarhii ortodocși în dreapta credință, pentru că altă salvare nu mai avem decât în mila lui Dumnezeu…” (extras din cartea “Biserica și noile erezii”, Editată de Fundația Justin Pârvu, iunie 2016, pag. 5).
Ce mult ne lipsește Cuviosul Părinte Mărturisitor Justin Pârvu care spunea lucrurilor pe nume. Acum majoritatea clericilor dau răspunsuri vagi la adevăratele probleme, adevărul fiind ținut sub obroc.
În cartea “Ecumenismul fără mască” scrisă de arhim. Haralambie D. Vasilopoulos găsim un fragment dintr-o epistolă de mare însemnătate care aparține Sf. Justin Popovici și care a fost adresată Sfântului Sinod al Bisericii Serbiei:
“În scrisoarea sa, de o mare importanță istorică majoră, Arhimandritul Justin Popovici acuză că se încearcă o întrunire a Sinodului fără Hristos și reliefează: «Dacă problemele contemporane ale Bisericii Ortodoxe nu se rezolvă prin Dumnezeu-Omul și într-o manieră dumnezeiesc-omenească, apostolească și patristică, este cu neputință ca ele să se rezolve într-un mod ortodox și plăcut lui Dumnezeu. Va duce neapărat la catastrofă, schisme, eresuri și la o varietate de rătăciri umaniste, la nihilism și anarhism. Asta este valabil, din toate punctele de vedere și în ceea ce privește convocarea unui nou Sinod Ecumenic, care în ultima vreme se precipită și este IMPUSĂ de anumite GRUPĂRI…” (extras din cartea “Ecumenismul fără mască”, ed. a II-a, pag. 101).
Trebuie specificat și faptul că există o poziție oficială vizavi de pseusinodul din Creta exprimată printr-un document de Sfântul Sinod al Bisericii autocefale Georgiene care e canonică. Iată ce scrie la punctul 4:
“«Documentele din Creta trebuie să reflecte învățătura Bisericii Ortodoxe; ceea ce nu se întâmplă în cazul prezentului set de texte.» Punctul 4 al deciziei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Georgiene afirmă fără echivoc faptul că documentele sinodului din Creta NU SUNT ORTODOXE, deoarece ele nu reflectă învățătura Bisericii Ortodoxe. Or, dacă nu sunt ortodoxe, este de la sine înțeles că ele SUNT ERETICE…” (extras de pe situl OrtodoxINFO care a preluat la rându-i materialul de pe Orthodoxethos.com).
Ierarhii au semnat documente eretice în contul pleromei în care s-a hotărât și legiferat ca sectele să fie numite biserici ceea ce e inadmisibil. Să nu uităm că protestanții și neoprotestanții o defaimă pe Maica Domnului și totodată Sf. Cruce, Sf. Moaște, Sf. Icoane etc. Acum dacă îi întrebi pe majoritatea clericilor de ce au semnat acel document în care sunt denumite biserici sectele protestante și neoprotestante, aceștia răspund de cele mai multe ori că e vorba de denumirea istorică a acestora. Însă de ce se aplică în majoritatea cazurilor ereticilor protestanți și neoprotestanți (și papistași) doar mirungerea și nu și botezul? Pentru că le e RECUNOSCUT botezul din cauza teoriei baptismale (conform căreia toți oamenii care sunt botezați în numele Sfintei Treimi sunt “creștini”) care a fost legiferată în Creta. Interesant e că a fost scoasă toată rânduiala de primire la Ortodoxie a ereticilor din Molitfelnic. De ce oare?
Biserica noastră Ortodoxă e bolnavă într-adevăr însă trebuie să recunoaștem faptul că Harul mai lucrează în Biserică până când se va întruni un sinod care să condamne pseudosinodul din Creta.
Sf. Chiril, Mitropolitul de Kazan, pomenit la 26 ianuarie spune un cuvânt foarte de folos în acest sens:
“… Dar Tainele săvârșite de serghianiștii care sunt hirotoniți corect și nu sunt caterisiți de la slujirea de preot sunt fără îndoială Taine mântuitoare pentru cei care le primesc în credință, în simplitate, fără discuții și îndoieli privind eficiența lor, și nici nu suspectează măcar ceva incorect în ordinea serghianistă a Bisericii. Dar, în acelasi timp, ele slujesc spre judecată și spre condamnare pentru cei ce le săvârșesc și pentru cei care se apropie de ele înțelegând bine neadevărul care există în serghianism și, prin lipsa lor de opoziție față de aceasta, arată o indiferență criminală față de batjocorirea Bisericii. De aceea este esențial pentru un episcop ortodox sau pentru un preot să se rețină de la comuniunea de rugăciune cu serghianiștii. Acelasi lucru este esențial pentru laicii care au o atitudine conștientă față de detalile vieții bisericești.” (extras din cartea “Sfinților Catacombelor Rusiei”, București, 2015, pp. 221, 222).
Una din consecințele acestui pseudosinod este venirea pseudopapei Francisc în România care este profetul mincinos din Apocalipsă, fapt dovedit foarte clar de Arhimandritul Nectarie Moulatsiotis în Omilia sa din 23 februarie 2013 (pe care o puteți găsi în cartea “Dictatura numerică”, ed. a III-a, pag. 97). Să nu uităm de clipul cu papistașii care-l pomenesc pe Lucifer în timpul misei lor în 2015. Îl puteți viziona aici: https://m.youtube.com/watch?v=IQXN13EHAnc
Vedeți cu cine vor să ne unească ierarhii BOR­? De așteptat este ca mulți dintre clericii BOR să sărute mâna înaintemergătorului lui antihrist ceea ce semnifică LEPĂDARE.
Nu trebuie uitat faptul că
“Patriarhul Bartolomeu… presat fiind de forțe politice, a acceptat cererea acordării autocefaliei pseudopatriarhiei schismatice a Kievului precum și a pseudobisericii schismatice din Skopje, punând în acest fel o bombă la temelia unității panortodoxe și creând baze solide pentru o nouă schismă în sânul Bisericii Ortodoxe.” (extras din cartea “Ortodoxia și Kolymbari, 2 ani mai târziu, Rm. Vâlcea, 2018, pag 57).
Există o prorocie a Sf. Lavrentie de Cernigov în acest sens:
“Se vor deschide bisericile și mănăstirile și vor fi reparate, și toate învățăturile cele mincinoase (false) vor ieși la suprafață cu dracii, și cei strâmb credincioși (catolicii, uniații, ucrainienii autocefali și mulți alții) și tulburare mare va fi în Ucraina, căci mulți se vor opune unității Bisericii Ortodoxe Ruse. Această organizație eretică va fi condusă de puteri necurate, de aceea le vor lua ortodocșilor bisericile (ceea ce se întâmplă deja, n.a.) și pe cei drept-credincioși îi vor prigoni. Atunci Mitropolitul Kievului (nevrednic de acest nume), împreună cu arhiereii și protoiereii vor cârti grav împotriva Bisericii Ruse. Toată lumea se va mira de fărădelegile lui și mult se va înfricoșa. El singur își va semna sentința la moartea veșnică și se va pierde ca și Iuda. Dar toate aceste ispite și sminteli ale diavolului vor dispărea, căci Rusia are adevărați rugători și va fi din nou o Biserică Unică Rusă.” (extras din cartea “Profeții și mărturii creștine pentru vremea de acum”, Ed. Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2008, pag. 83 – a apărut cu binecuvântarea PS Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului).
Cuviosul Părinte Justin Pârvu ne-a atenționat că: “Ecumenismul merge strategic împreună cu globalizarea.” (extras din cartea “Biserica și noile erezii, iunie 2016, pag. 53 ).
Globalizarea semnifică guvernarea electronică care are scopul ca fiecare om de pe pământ să fie conectat cu un număr la sistemul «fiarei» , calculatorul de la Bruxelles, pentru a se construi împărăția «fiarei» când oamenii se vor preface într-o biomasă depersonalizată, cibernetizată, în bioroboți cu microcipuri implantate, adică în purtători ai numelor numerice implantate sub piele.
La noi în România, globalizarea a început odată cu introducerea CNP-ului ca
“element OBLIGATORIU de identificare în actele de identitate, de starea civilă și în alte acte personale printr-un decret prezidențial semnat de Nicolae Ceaușescu la data de 2 martie 1978. (…) Ceaușescu a împrumutat niște bani de la FMI, garanția fiind chiar populația României plus valoarea pe care o produce. Le-a făcut un plan de afacere cămătarilor, la cererea acestora. În acest plan era nevoie să se știe câți bătrâni sunt, câți sunt apți de muncă, copiii, tot…” (din cartea “Dictatura numerică”, ediția a III-a, pp. 17, 18).
Așa cum e necesar să se taie răul de la rădăcină (“taie așadar rădăcina, ca să nu rodească fructul otrăvit” – Sf. Ioan Gură de Aur, cartea “Problemele Vieții”, Ed. Egumenița, pag. 47) în cazul patimilor și a ereziei așa trebuie procedat și în cazul globalizării, mai ales în zilele noastre când trăim sub influența noii ordini mondiale care reprezintă împărăția lui antihrist.
Marele stareț al vremurilor noastre Sf. Paisie Aghioritul ne preîntâmpina: “Cine va primi buletin nou cu cod de bare sau cartelă cu trei de șase, cu NUMĂRUL DE IDENTIFICARE, acela va pierde harul lui Dumnezeu și în el se va sălășlui energia drăcească.” (extras din cartea “Stareții despre vremurile din urmă, Petru Vodă, 2007, pag. 30).
Sf. Paisie Aghioritul a avut parte de o descoperire de la Dumnezeu în privința actelor antihristice. În revista «Salvați-ne sufletele noastre» (Nr.8, 2012) este descrisă întâlnirea Sf. Paisie Aghioritul cu Sf. Eufimia (traducere din limba rusă). Starețul Paisie povestește:
“Pe 27 februarie 1974 eu eram în chilia mea de rugăciune. De-odată am auzit o bătaie în ușă și un glas de femeie care a spus: «Cu rugăciunile Sfinților Părinți…» Mirându-mă de unde pe Muntele Athos e o femeie întreb: «Cine-i acolo?» Ușa s-a deschis singură cu toate că era încuiată. Sfânta după salutare a intrat. (…) În discuția noastră ea a rezolvat problema ce mă necăjea pe mine, adică despre NUMĂRUL PERSONAL și documentele de plastic. Sfânta mi-a arătat o mulțime de aceste DOCUMENTE DE PLASTIC și a spus CĂ E FOARTE PERICULOS DE PRIMIT.”
“Când ieșise prima carte a lui și poporul a cumpărat-o, la al doilea tiraj, Sinodul a rupt foaia în care Sf. Paisie spunea SĂ NU PRIMIM DOCUMENTELE, zicând că ei nu sunt de acord.”(extras din cartea Dictatura numerică, Ediția a III-a, pag. 70).
Sf. Paisie Aghioritul, n-a fost de acord ca în Sf. Munte Athos să se facă drum, sau să intre femeile acolo, sau să primească bani și ajutoare de la UE, într-adevăr este un gigant al Ortodoxiei.
Totodată starețul cu viață sfântă, Antonie (a fost un bătrân duhovnicesc care a slujit, după detenția din lagărele sovietice, în parohiile Bisericii Ortodoxe Ruse a Patriarhiei Moscovei și s-a învrednicit de două viziuni de la Dumnezeu despre vremurile din urmă) avea să spună:
“Așa va găsi o scuză și pentru NUMERELE PERSONALE și pentru pașapoarte și pentru … 666! Că doar nu pe cadavre vor fi puse numerele astea și nici nu vor adormi simțurile oamenilor, nu nicidecum. Toți, toți vor înțelege, dar rațiunea va găsi justificări, numaidecât va găsi, iar omul, pregătit deja în forul său interior să trădeze, se va autoliniști cu argumentele rațiunii.” (extras din cartea “Viziunile dumnezeiești ale starețului ortodox rus Antonie – Pentru cele ce vor veni peste oameni până la sfârșitul lumii acesteia”, pp. 53, 54).
Poate că în România nu este cunoscut Schiegumenul Gavriil Vinogradov († 2005), dar în Rusia s-a remarcat mai ales datorită lucrării care îi poartă numele: «Numărul de identificare» care a apărut cu binecuvântarea arhimandritului Pustiei din Optina. Urmează fragmente din această lucrare:
“Părintele Gavriil pe nimeni nu judeca, ci totul lăsa în voia lui Dumnezeu. (…) Ei au schimbat prigonirea Bisericii pe dreptul de a se dezvolta și construi, însă cu condiția, neînțeleasă atunci de mulți. Condiția consta într-aceea ca Biserica să nu se împotrivească la darea pentru creștini a NUMĂRULUI DE IDENTIFICARE PERSONAL.
(…) Odată pelerinii, îngrijorați de problema identificării prin cifre, l-au întrebat pe părinte: «Se poate de primit numărul de identificare?» Părintele a plecat capul, se vede că se ruga, însă pe urmă a răspuns clar: «Să-ți iei NUMĂR DE IDENTIFICARE PERSONAL înseamnă să-ți pui ștreangul de gât.» Așa simplu, clar, fără compromisuri a răspuns părintele.” (traducere din lb. rusă din ziarul Mir, N30, 2017). (extras din «Leacuri amare pentru suflet împotriva nebuniei», Mahala-Cernăuți-Ucraina, 2017-7).
Dar ca să vedeți cât de periculoasă este atribuirea pe viață a CNP-ului vă redau mai jos câteva rânduri din cartea “Taina Fiarei”, pp. 23, 24, care a fost tradusă și tipărită cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, arhiepiscop al Poceaevului:
“Atribuirea pe viață a CODULUI NESCHIMBAT DE IDENTIFICARE este, de fapt, înlocuirea substantivului cu numeralul. Să comparăm: Petru – Cine?; 123 – al câtulea? Adică al câtulea ești, care îți este numărul? Toate acestea vorbesc despre DEPERSONALIZARE, despre PIERDEREA PERSONALITĂȚII ȘI A NUMELUI, adică înseamnă și PIERDEREA VIEȚII VEȘNICE. NUMĂRUL PERSONAL se dă de sistemul computațional și se utilizează în toate sferele de existență pentru ca NUMELE OMULUI PE TOTDEAUNA SĂ SE ȘTEARGĂ DIN CARTEA VIEȚII.”
Tânărul Andrei din regiunea Volgograd a fost mort și a înviat, și-a fost dus în iad și-n rai. Dar atenție!Sfinții Nicolae, Serafim de Sarov, Serghie de la Radonej și Iov de la Poceaev i-au transmis un mesaj de foc cu bătaie lungă valabil pentru fiecare dintre noi: “…Apoi oamenii sfinți mi-au spus să nu primesc NICI UN FEL DE DOCUMENTE…”
(…) “…Vestea că Rusia va renaște, care a adus-o Maica Domnului, va întări pe mulți oameni SĂ NU PRIMEASCĂ SIMBOLICA SATANEI, să o respingă. PRIN REFUZUL DE A PRIMI ACESTE PAȘAPOARTE, DOCUMENTE, OAMENII DE ACUM VOR PUTEA SĂ SE MÂNTUIASCĂ. IAR CEI CE LE-AU PRIMIT, TREBUIE SĂ LE ÎNTOARCĂ, SĂ SE POCĂIASCĂ DE GREȘEALA FĂCUTĂ.” (fragmente culese din cartea “Minuni din vremea noastră – Viața după moarte”, Editura Axa, pp. 99-100; 102-103).
“Săptămâna trecută cu ajutorul lui Dumnezeu am tradus din limba rusă în limba română cartea monahilor din pustiul Caukazului pe tema aceasta, editată în 2012. Una din concluziile acestei cărți este bazată pe chemarea Sfintei Scripturi: «Ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți», adică să ieșim din noua orânduire mondială, pe care o organizează sataniștii și de ce este necurat să NU VĂ ATINGEȚI, în acest caz NUMĂRUL PERSONAL (2 Cor. 6, 14-18).” (extras din Seria «Leacuri amare pentru suflet împotriva nebuniei», Mahala-Cernăuți-Ucraina, 2018-44).
Dumnezeu când l-a zidit pe om, i-a dat NUME nu NUMĂR. Căci ce însoțire are dreptatea cu fărădelegea? Sau ce împărtășire are lumina cu întunericul? Și ce învoire este între Hristos și Veliar, numele creștin și numărul format din “cifre impersonale, moarte care nu pot aparține decât dușmanului neamului omenesc, diavolul.” (extras din “Taina Fiarei”, pag. 25, carte tradusă și tipărită cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, arhiepiscop al Poceaevului).
Există și o proorocie legată de CNP:
“După cum spun călugării de la m-rea Diveevo antihristul nu va trece peste șanțul ce înconjoară mănăstirea. Da, el nu va trece dar va spune: «Cel ce are număr să vină la mine! L-ai primit de bunăvoie? Ai scris cerere?» «Da.» Antihristul nu este un orișicare. El are putere și forță, are duh demonic. Și cel ce are NUMĂR nu se va putea opune și va ieși la dânsul. Și toate călugărițele de la m-rea Diveevo care au NUMĂR, vor pleca la dânsul și i se vor închina.” (extras din cartea “Dictatura numerică”, Ed. a III-a, pag. 110).
Semnătura pentru prelucrarea datelor reprezintă o altă problemă. Unii spun că e în regulă să semnăm doar pentru instituția unde lucrăm. Dar să vedem ce au spus Sfinții și Cuvioșii Părinți în legătură cu acest subiect:
“Copilașii mei (așa îi numea pe vizitatorii cu adevărat ortodocși), NU VĂ SUPUNEȚI AUTORITĂȚII SOVIETICE, PENTRU CĂ NU ESTE O AUTORITATE DE LA DUMNEZEU. Nu mergeți la fermele colective sub niciun pretext. Lăsați-vă proprietatea și drepturile; dar nu vă duceți la ei, NU SEMNATI pentru ei.” (Sf. Agata din Bielorusia, extras din cartea “Sfinții Catacomblor Rusiei”, București 2015, pag. 370).
Acum nu mai avem de-a face cu comuniștii, adică cu vrăjmași ai lui Hristos, ci cu politica lui antihrist. Deci cu atât mai mult NU TREBUIE SĂ NE SUPUNEM.
Toate aceste semnături vor fi introduse în idolul acestui veac – supercomputerul din Bruxelles. Să ne reamintim ce spunea Gheron Gavriil, ucenicul Sf. Paisie Aghioritul:
“…Dacă luăm buletin sau pașaport sau ORICE ALTCEVA CARE ARE LEGĂTURĂ CU PECETLUIREA, s-a terminat. Împărăția lui Dumnezeu N-O MAI VEDEM.” (sursa: Apologeticum.ro)
“Dacă cineva a SEMNAT pentru ridicarea CNP-ului sau A ALTUI DOCUMENT, trebuie să predea documentul respectiv și să scrie cerere de predare a actelor.” (pr. Gurie Cheznov – “Sarea pământului 5”, film apărut cu binecuvântarea PS Diomid, episcop de Anadâr și Ciukotka).
“Învoirea de a primi acest număr, care este număr de identificare, personal, de asemenea învoirea de a da la PRELUCRARE DATELE PERSONALE (iar această prelucrare nu se face fără numărul personal), totodată intrarea în Reestr, toate acestea SUNT FAPTE DE INCHINARE FIAREI APOCALIPTICE, ADICĂ INCHINARE SISTEMULUI ELECTRONIC, BAZAT PE NUMĂRUL 666.” (extras din Seria «Leacuri amare pentru suflet împotriva nebuniei», Mahala-Cernăuți-Ucraina 2017- 7).
Fiind OBLIGATORIE semnătura pentru prelucrarea datelor, se vădește astfel că este o lucrare demonică ca și CNP-ul căci Dumnezeu ne-a lăsat LIBERI.
“…De aceea acordul nostru de azi cu primele elemente ale viitoarei dictaturi antihristice înseamnă, conform Apocalipsei, ÎNCHINARE LA «FIARĂ» , coparticipare la construirea împărăției «fiarei»…” (extras din “Taina Fiarei”, pag. 27, carte tradusă și tipărită cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, arhiepiscop al Poceaevului).
În legătură cu codurile de bare, Părintele Arhimandrit Tavrion (Sarea pământului 4) a demascat în ce constă viclenia care se află în spatele lor încă din 1970:
“…«atunci când vor apărea niște liniuțe, unele mai lungi, iar altele mai scurte, în număr de 30, exact după numărul celor 30 de arginți cu care a fost Mântuitorul vândut, să știți că aceea e pecetea (lui antihrist, n.a.)». Un alt amănunt e că acel cod de bare e reprezentat cu acele gratii care simbolizează de fapt o închisoare în care omul se va îndrepta de bunăvoie. Un detaliu important e și folosirea cifrei 13 din sintagma EAN-13 pentru că în capitolul 13 din Apocalipsă se vorbește despre însemnarea oamenilor cu numărul Fiarei: 666, ceea ce e pe placul lui antihrist.” (extras din cartea “Dictatura numerică”, Ediția a III-a, pag. 62).
Părintele Petroniu Tănase:
“…Ei bine, s-a descoperit că acest sistem de linii, decodat în cifre, devine 666. A fost un protest vehement al episcopilor, al întregii Biserici…” (extras din cartea “ROMÂNI, apărați-vă Dreapta Credință, preoții și libertatea! Refuzați actele cu cip! Ed. Credința strămoșească 2013, pag. 169, carte tipărită cu binecuvântarea Pr. Arhim. Justin Pârvu).
“Liniile sunt puse acolo nu pentru computere, ci pentru OAMENI. Scannerele iau în considerare doar lățimea barelor. Și acele «bare cu 666» sunt aproape întotdeauna mai lungi d.p.d.v vizual decât celelalte, ca să putem vedea «semnul stăpânitorului acestei lumi.»”(Ierom. Metodie, Sf. Lavră a Optinei – extras din cartea Dictatura numerică, ed. a III-a, pag. 62)
În privința actelor electronice cuvântul protoereului Nicolae Ragozin mi se pare cel mai potrivit:
“Mai întâi ne vor inunda cu hârtii, înainte de pecete. Nu vor prezenta pecetea de la început pentru că nimeni nu o va accepta. Aceste acte PARCĂ LIPSESC PE OM DE MINTE. Abia apoi, omul lipsit de minte va primi pecetea. Vor fi multe numere pentru ca omul să nu înțeleagă că este semnul (fiarei, n.a.) 666. Persoanele cu mintea deschisă vor calcula și vor afla, ceilalți nu vor înțelege nimic. Cineva a primit buletin rusesc verde, părintele i-a spus că greu va trece vămile. Acelea roșii, numite de părintele «jidovești», spunea să nu fie acceptate nicidecum. La fel despre CARTELELE DE PLASTIC, zicea că sunt de asemenea jidovești și ÎN NICIUN CAZ NU TREBUIE PRIMITE.” (extras din “Sarea pământului 1”, film apărut cu binecuvântarea PS Diomid, episcop de Anadâr și Ciukotka). Acest părinte care a avut o viață sfântă a fost descoperit cu Moaște întregi.
Întrebat fiind de actele cu cip Părintele Justin Pârvu a răspuns:
“Ce creștin adevărat poate să se însemneze cu pecetea înaintemergătorului lui antihrist? CREȘTINUL ADEVĂRAT ȘTIE CĂ LA CEA MAI MICĂ LEPĂDARE ÎL PĂRĂSEȘTE HARUL LUI DUMNEZEU, ȘI CU CÂT ESTE MAI SPORIT, CU ATÂT SIMTE ACEASTĂ PĂRĂSIRE PE PIELEA LUI.” (extras din cartea “Români, apărați-vă libertatea! Refuzați actele cu cip”, Editura Credința strămoșească, 2013, pp. 19, 20, carte tipărită cu binecuvântarea Pr. Arhim. Justin Pârvu).
“Nu luați documentele electronice, fiindcă în ele numărul personal e împletit prin codul de bare (ștrihcod) cu numărul diavolului 666.” (Schiegumenul Gavriil Vinogradov, extras din «Leacuri amare pentru suflet împotriva nebuniei», Mahala-Cernăuți-Ucraina, 2017-7)
În privința actelor biometrice cu cip v-ați pus întrebarea: De ce statul cheltuie sume enorme pentru procurarea unei astfel de aparaturi dacă fotografia nu diferă mult de cea simplă? De asemenea există patentul lui Thomas Hitrow din 1999 ce constă în imprimarea de coduri barate nevăzute pe corpul uman pentru facilitarea operațiunilor financiare și comerciale.
Gheron Gavriil (ucenicul Sf. Paisie Aghioritul) a dat un răspuns foarte concis:
“Vor lua buletinele și pașapoartele biometrice. Da. Vor lua. NU SE VOR MÂNTUI. Le spune Apocalipsa…” (sursa: Apologeticum).
Totodată și părintele Nicolae Ragozin a spus foarte clar că:
“În privința buletinelor va fi o dezbinare în popor, pentru că oamenii nu vor mai știi pe cine să creadă. Aceasta va fi o mare nenorocire. Clericii se vor dezbina în această problemă, iar poporul nu va știi pe cine să creadă. ÎN URMA PRIMIRII BULETINELOR, CEI CARE LE-AU PRIMIT VOR ACCEPTA ȘI SCHIMBAREA CREDINȚEI.” (Protoereul Nicolae Ragozin, extras din “Sarea pământului 1”, film apărut cu binecuvântarea PS Diomid, episcop de Anadâr și Ciukotka).
Dar au oare vreo legătură aceste acte biometrice cu pecetluirea?
“Într-un articol interesant citim cu uimire că Dr. Heldeman, specialist și președinte al sectorului de analiză statistică al Pieții Comune, informează în Bruxelles că se pregătește un sistem electronic inteligent, care se va ocupa cu probleme de interes mondial…întregul sistem este NUMERIC. Fiecare om de pe pământ va primi un număr al său. Numărul acesta va da sistemului eletronic date despre fiecare individ, și pe baza acestui număr va putea să întreprindă relații de schimb în sectorul mondial. Numărul va fi NEVĂZUT și IMPRIMAT fie pe FRUNTE, fie pe MÂNĂ, cu UTILIZAREA RAZELOR LASER. Cu un dispozitiv special se va citi de pe fiecare semn numărul înscris. După cum deja am amintit, sistemul este pregătit în întregime și DEJA ESTE PUS ÎN APLICARE. Așadar începe să se pună în aplicare la nivel mondial, fiindcă noua metodă de tranzacție se va aplica sub guvernarea lui Antihrist. Este noul sistem de vânzare și cumpărare, cu cod numeric, despre care vorbim, care va pune stăpânire pe fiecare individ, odată cu numărul special 666, care va fi plasat cu cifre, cu raze laser, pe frunte sau pe mâna dreaptă, care nu se pot șterge…” (extras din cartea “ROMÂNI, apărați-vă Dreapta Credință, preoții și libertatea! Refuzați actele cu cip! Ed. Credința strămoșească 2013, pp. 171-172, carte tipărită cu binecuvântarea Pr. Arhim. Justin Pârvu).
De altfel și Sf. Paisie Aghioritul ne-a avertizat în acest sens:
“Cei care încearcă să impună dictatura mondială vor înainta cu VICLENIE și la PUNEREA PECEȚII PE FRUNTEA OAMENILOR, astfel încât URMĂRILE VOR FI CUMPLITE.” (extras din cartea “Semnele vremurilor din urmă – Mărturii ale monahilor și ale închinătorilor”, Ed. Egumenița, 2013, pag. 92).
Totodată în cartea “Stareții despre vremurile din urmă”, Petru Vodă, 2007, pag. 220, stă scris:
“În multe țări ale lumii, unde nu a fost opusă rezistență, DEJA a fost aplicată o însemnare cu raze laser pe frunte sau pe mână, pentru că astfel poate fi realizat controlul despre care scrie în Apocalipsă: «încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul (Apoc. 13:17). »” (Sf. Paisie Aghioritul).
“Iar prin așa numită FOTOGRAFIERE la ei acest ștrihcod (adică numărul personal împletit prin codul de bare cu numărul 666, n.a.) cu laserul îl pun pe fruntea întemnițatului lagărului de concentrare electronic.” (Schiegumenul Gavriil Vinogradov, extras din «Leacuri amare pentru suflet împotriva nebuniei», Mahala-Cernăuți-Ucraina, 2017-7).
Iată ce spunea și un programator rus vizavi de acest subiect:
“Am aflat că în procesul prelevării datelor biometrice, persoana ESTE MARCATĂ CU LASER (rece și invizibil, n.a.). Pentru ce fac ei acest lucru? Pentru a identifica persoana …în câteva minute (așa ca în lagărele naziste). De ce nu este identificată persoana în baza amprentelor digitale sau a retinei ochilor? Fiindcă pentru aceasta va fi nevoie de mult timp (cam vreo lună).” (sursa: ortodoxinfo.ro).
Părintele Hristofor de Tula a explicat foarte clar de ce a îngăduit Dumnezeu însemnarea cu laser pe fruntea omului în mod viclean: “Dumnezeu, din cauza vieții noastre viclene și fără de căință a permis și un alt tip de pecete la fel de vicleană, care se va aplica cu laserul și va fi invizibilă.” (extras din “Sarea pământului 2”, film apărut cu binecuvântarea PS Diomid, episcop de Anadâr și Ciukotka).
În revista Atitudini nr. 34/2014 am găsit scris:
“Dacă împotriva ecumenismului a avut ca susținere anumite canoane ale Sf. Părinți care demonstrează că ecumenismul este erezie, împotrivirea sa față de noile acte biometrice cu cip, a avut-o ca descoperire directă de la Duhul Sfânt, lucru susținut și de pr. Mihai Valica: «Și vă mărturisesc că ceea ce eu am studiat ca teolog la Freiburg și mă refer la tehnica RFID și la biometrie, pr. Justin a primit prin viziune dumnezeiască.»”
În legătură cu pașapoartele biometrice s-a anunțat în 2009 la TV că acestea conțin numărul fiarei 666. Deci ce scuze mai avem? Iată și dovada: https://youtu.be/fN1hoK_MiTk
Dar nu numai pașapoartele biometrice ci orice act care conține cip, cod de bare sau bandă magnetică neagră (“…încercarea societății de a edita noile buletine care ar fi cuprins, așa cum s-a descoperit în cele din urmă în banda care are culoarea neagră de pe carduri numărul 666 și chipul diavolului, Bătrânul s-a exprimat mai mult”). (Sf. Paisie Aghioritul, extras din “Semnele vremurilor din urmă, mărturiile monahilor și ale închinătorilor, ed. Egumenița, 2013, pp. 83, 84). Se știe că actualul buletin conține bandă magnetică, deci nu duce lipsă de numărul fiarei 666 (de altfel s-au depistat în el și simboluri oculte cu ajutorul lampei UV – pentru mai multe detalii puteți viziona clipul: https://www.youtube.com/watch?v=iJ8P0RJ77PY). Totodată pe poza mică din dreapta este în zona frunții cuvântul “card”, care citit invers dă “DRAC”.
“Această observație a făcut-o Cuviosul Părinte Justin Pârvu, care spunea: «Uitați, unde noi vă miluim (miruim, n.a.), după slujbă ei au venit cu numele diavolului.»” (extras din cartea “Dictatura numerică”, ed. a III-a, pag. 26).
Oamenii acceptă cu ușurință actele antihristice deoarece nu conștientizează ce semnifică numărul fiarei 666 și pentru că nu realizează ce este Harul. Căci acceptând aceste documente “Harul lui Dumnezeu s-a retras de la noi, iar îngerul stă și plânge.” (Vrednicul de pomenire Părintele Mărturisitor Vasile Novikov; sursa: https://youtu.be/umUAiN3AloU)
După spusele Sf. Efrem Sirul “a ȘASEA zi a săptămânii (Vineri) a corespuns cu a ȘASEA zi a creației când Adam a PĂCĂTUIT și a fost alungat din Rai.” (extras din “Imnele Bisericii”, 51:8 – Eseul “The Luminous Eye, Cistercian Studies 124, 1992, pag. 33). Totodată și Gheorghe Chedrinul scriitorul a scris:
“Aceasta adevărată este, cum că în ziua a ȘASEA, adică Vineri și în ceasul al ȘASELEA a fost greșeala Strămoșilor noștri în Rai, și în ceasul al nouălea a fost izgonirea, ci nu chiar întru aceeași Vineri întru care și zidiți au fost, ci mai pe urmă în altă Vineri a fost aceea.” (extras din cartea “Hronograf”, Ed. Pelerinul Român, Oradea, 2005, Ediția a II-a, pag. 31).
Deci, cifra “6” simbolizează nașterea PĂCATULUI în om, iar “666” (adică un șase întreit) reprezintă semnul de împotrivire față de Dumnezeu, o replică la adresa Sfintei Treimi.” Totodată “666” mai are o semnificație:
“Pentru evrei numărul 666 este simbolul economiei. Evreii, precum se arată în Vechiul Testament, au pus o taxă fixă neamurilor pe care le-au supus în diferite războaie. Birul anual era de 666 talanți de aur. Acum, ca să supună toată lumea, pun iarăși acest număr de impozit vechi, care se leagă de trecutul lor slăvit. De aceea nu vor să-l înlocuiască cu alt număr. Adică 666 este simbolul lui mamona. L-au luat de la greutatea aurului – nu știau oare ce spune Sf. Ioan în Apocalipsă? Dar nu încetează să fie mamona. Evanghelia însă spune: «sau Hristos sau mamona». Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui mamona.” (Sf. Paisie Aghioritul, extras din cartea “Trezire duhovnicească”, vol. 2, Ed. Evanghelismos, București, 2003, pag. 195).
În primăvara acestui an au anunțat la TV că a fost adusă aparatură NOUĂ pentru scanare/fotografiere (în majoritatea regiunilor țării) în ceea ce privește actele biometrice. DAR ATENȚIE! În cazul pașapoartelor temporare și a oricărei variante de buletin nou (să nu uităm nici de permisul auto) se va utiliza aceleași aparate noi (gândiți-vă, de ce nu te lasă să aduci poză de acasă?). Care-i scopul? Marcarea izotopică. În ce constă marcarea izotopică?
„Marcarea izotopică este cea mai periculoasă formă de inscripționare a persoanei umane dintre toate formele de inscripționare electronică. Este vorba de nanoparticule conducătoare de semnal electric, care sunt inserate prin intermediul laserului în codul ADN, adică în organism pentru totdeauna. Acest program, odată demarat, începe să-l distrugă pe om. Inscripționarea intră în funcțiune după 8-12 luni de la momentul aplicării. Această inserare are loc printr-o simplă procedură de FOTOGRAFIERE, iar nanoparticulele sunt trimise în zona frunții. Acest tip de cip nu necesită alimentare cu energie din afară, întrucât este alcătuit din celule vii (celulele corpului uman/animalului cipat), care funcționează în mod firesc. Persoana căreia i se aplică un astfel de marcaj poate fi controlată cu ajutorul oricărui satelit, care devine astfel o antenă psihotropică. Spre deosebire de oricare cip implantat, care se poate scoate din corp prin diferite acțiuni, marcarea izotopică E IMPOSIBIL de scos din corp.” (extras din transcriptul unui clip rusesc: https://youtu.be/HNRINJ0xvoo).
Mai e de precizat faptul că e nevoie și de tehnologia 5G pentru marcarea izotopică prin care se va îndeplini planul sioniștilor după spusele inginerului Mircea Vlad; aceasta se testează deja în țara noastră, mai exact în cartierul Florești din Cluj și mai nou în București; Bruxelles e primul oraș care refuză tehnologia 5G în timp ce România a devenit un laborator de experimente căci iată ce a declarat de curând Celine Fremault, ministrul guvernului regiunii Bruxelles – Capitale, responsabil cu calitatea vieții, mediul și energia: “…oamenii din Bruxelles nu sunt cobai, a căror stare de sănătate o pot vinde pentru un profit. Nu putem lăsa nimic la voia întâmplării.” (sursa: uzp.org.ro).
Iată ce i s-a descoperit unei persoane anul trecut în legătură cu pașaportul biometric:
“Azi m-am convins încă o dată în plus ce înseamnă pașaportul biometric. O colegă de serviciu și-a făcut pașaport, ea purtând breton pe frunte. La secția pașapoarte i s-a spus să-și elibereze fruntea de păr, însă ea a zis că permanent poartă breton, dar funcționarul a spus că e OBLIGATORIU să fie FRUNTEA LIBERĂ. Se pune întrebarea pentru ce? Deci clar că se imprimă codul de bare…” (extras din cartea “Dictatura numerică, Ed. a III-a, pag. 96).
De altfel pentru cei care tot nu le vine să creadă că sunt însemnați oamenii pe frunte în timpul fotografierii pentru dobândirea unui act biometric există un clip care este foarte elocvent în această privință, pe care îl puteți găsi aici:

Cei mai mulți monahi cu care am stat de vorbă așteaptă ca să fie “siliți” ca să primească actele antihristice sau însemnarea. Ei consideră că actele actuale nu reprezintă niciun obstacol în calea mântuirii deoarece se dau fără condiții religioase și fără “silire”. Iată cum o astfel de concepție lumească te învață a merge pe drumul larg și să te adaptezi «veacului acestuia» nevăzând în acesta păcat.
Însă mulți nu știu că traducerea corectă a versetului 16 din capitolul 13 din Apocalipsă e următorul:
“Și FACE pe toți, pe cei mici și pe cei mari, și pe cei săraci, și pe cei volnici și pe cei robi, ca să le dea lor însemnare peste mâna lor cea dreaptă sau peste fruntea lor.” (Biblia de la 1688).
“«Face» (cum apare și în Biblia lui Anania) este un termen mult mai cuprinzător și mai pervers decât «silește». Dintr-o dată trebuie să fii de 1000 de ori mai vigilent pentru că nu mai știi din ce parte vine pericolul. Adică «face» înseamnă că vine din toate părțile, 360 de grade, pe când «silește» înseamnă că pericolul vine dintr-o singură direcție.” (ing. Mircea Vlad, autorul cărții “Apocalipsa 13 – Sfârșitul libertății umane”).
Următorul exemplu l-am pus mai ales pentru cei care se îndreptățesc în privința actelor antihristice:

“De asemenea, sub stăpânirea lui Deciu, s-a poruncit creștinilor să mărturisească religia închinătorilor la idoli și creștinii care au mărturisit și au jertfit idolilor, au primit un CERTIFICAT, scăpând astfel de mucenicie. Dar nu numai aceștia s-au lepădat de Hristos, ci și cei care au dat bani închinătorilor și AU LUAT CERTIFICATUL FĂRĂ SĂ SE LEPEDE DE HRISTOS, așa numiții «libellus». Dar și pe aceștia Biserica noastră i-a considerat LEPĂDAȚI, căzuți.” (extras din cărticica “Semnele vremurilor, 666 – Sfântul Munte Athos, ed. Evanghelismos, 2006, pag. 12).
Multe sunt capcanele sioniștilor, însă o să vă mai redau în rândurile de mai jos doar un fragment ce aparține Cuviosului Părinte Justin despre vaccinuri:
“…deja s-a început, uciderea omului la nivel oficial, prin otrăvurile care ni le introduc prin mâncare, prin OTRĂVURILE DIN VACCINURI toate se fac la nivel oficial. Iar noi le luăm pe toate de bune, pentru că așa spune ziarul ori televiziunea.” (Români, apărați-vă libertatea! Refuzați actele cu cip!, ed. Credința strămoșească, 2013, pag. 143 – tipărită cu binecuvântarea Pr. Arhim. Justin Pârvu).
Sf. Ier. Mc. Ermoghen a prorocit că:
“…Adevărațíi credincioși din împărăția antihristului (evreii susțin de ceva timp că-l au pe «Mesia», adică pe antihrist, n.a.) – societatea vremurilor din urmă – vor viețui în singurătate, departe de lume. Ei nu se vor supune nici unor legi civice ale societății, nu vor avea niciun fel de obligații civice. Cei ce vor recunoaște legile societății și se vor supune, chiar din neplăcere, se vor face părtași antihristului prin aceasta și vor fi lepădați de la fața lui Dumnezeu.” (sursa: OrtodoxINFO)
Ce-i de facut în vremurile pe care le trăim? Ar fi bine să ne simplificăm viața și să alegem un mod de viață mai pustnicesc. Dar totodată avem datoria de a mărturisi adevărul aproapelui.
“Căci pe aceasta se bazează puterea celui rău: pe intimidarea noastră, pe frică, pe supunerea oarbă, pe paralizanta convingere că nu se mai poate face nimic. Nu ne lipsește decât un singur lucru: curajul de a-L mărturisi pe Hristos și a lupta pentru El ca Domnul să plinească neputințele noastre și să ne aducă biruința.” (schiarhimandrit Hristofor de Tula, “Sarea pământului 5”, film apărut cu binecuvântarea episcopului Diomid).
Important e să nu cădem în capcanele lor și să ne retragem ușor-ușor căci”Biserica se va păstra în grupuri-grupuri”, după cum scrie Dr. Alexandros Kalomiros în cartea sa: “Împotriva falsei uniri”, pag. 78.
În cartea “Întru slujirea Bisericii”, Râmnicu Vâlcea, 2018, pp. 38, 39 am găsit un fragment care m-a impresionat foarte mult:
“Am mai vorbit și cu alți părinți care au întrerupt pomenirea și cam toți au ajuns la aceeași concluzie: că este probabilitatea ca aceasta să fie ultima luptă a Ortodoxiei pe tărâmul românesc. Că avem foarte multe păcate, foarte multe greșeli înaintea lui Dumnezeu, avem câteva zeci de milioane de avorturi, avem pe Sfinții mărturisitori și mucenici din temnițele comuniste care nu au fost canonizați. Deci Biserica noastră nu-și mai atinge scopul ei, țelul ei, adică să cinstească pe Sfinți. Cinstind pe Sfinți îl cinstim pe Dumnezeu. Și se poate ca aceasta să fie ultima luptă, iar dacă noi nu vom fi uniți, în principal poporul, atunci se poate să vină mânia lui Dumnezeu asupra noastră și să vină tot răul. Nu trebuie să ne gândim la sfârșitul lumii când va fi. Înainte de a fi sfârșitul lumii poate să fie sfârșitul României.”
Cuvioasa Aspazia Oțel Petrescu ne-a dat următorul sfat din propria experiență: “În închisoare, asta am înțeles că nu poți să urci pe Tabor pe alt drum ocolit, decât urcând Golgota.”
Înainte de final, țin să precizez că mă dezic de Textul Masoretic, CMB, toate documentele eretice semnate de ierarhi în cadrul unor întruniri ecumeniste (precum Porto Alegre, Busan, Balamand etc.), pseudosinodul din Creta, CNP și toate actele antihristice astfel încât prefer, după cum spunea Sf. Episop Ioan să fiu un “cetățean al munților Carpați”, nepunându-mi nădejdea într-o bucată de plastic sau de hârtie ci doar în bunul Dumnezeu căruia îi mulțumesc pentru toate binefacerile de care m-a învrednicit pe mine nevrednicul robul Său.
Conchid cu următorul verset din Apocalipsă care este spre îmbărbătarea tuturor:
“Am văzut ceva ca o mare de sticlă amestecată cu foc, și pe BIRUITORII FIAREI și-ai chipului ei ȘI-AI NUMĂRULUI NUMELUI EI, stând pe marea de sticlă și având țiterele lui Dumnezeu.” (Apoc. 15, 2; Biblia lui Anania).

Sursa ortodoxinfo

semnatura_fratele_sandu-768x1321573224826.jpg

Biserica s-a îmbogățit cu șase noi mucenici, printre care cinci copii cu vârste între 6 și 10 ani

Membrii unei organizații umanitare

Șase persoane au fost ucise și alte opt au fost rănite duminică într-un atac terorist la mănăstirea Sfinții Petru și Pavel – Al-Suqaylabiyah din nord-vestul Siriei, informează ChristianPost.
Conform Associated Press, victimele sunt cinci copii cu vârste între 6 și 10 ani și profesoara de la școala duminicală pentru copii.

Părintele Maher Haddad a povestit cum copiii ieșiseră să se joace, nimic nu prevestea atacul:
„O rachetă a lovit grupul de copii, cinci dintre ei au fost uciși, alții au fost răniți. Doamna profesoară a fost ucisă pe o stradă din apropiere de o altă rachetă”.

Orașul ortodox grec a suferit, de asemenea, pagube materiale însemnate ca urmare a atacului.
Conform Associated Press, atacul a țintit comunitatea de creștini din Idlib, unde afiliatul al-Qaeda Tahrir al-Sham și Armata Siriană Liberă rămân active. Tahrir al-Sham are o istorie de a încerca să profite de orașe creștine în zona al-Suqaylabiyah.
Presa de stat siriană afirmă că regimul a răspuns atacului al-Suqaylabiyah prin bombardarea locațiilor unde se află insurgenții din marginea sudică a provinciei Idlib, ultima cetate rebelă majoră din țară.
Luptele au crescut între forțele guvernamentale și grupurile armate nestatale din Siria de nord-vest în ultimele săptămâni, potrivit grupului de monitorizare din Marea Britanie, Observatorul Siriei pentru Drepturile Omului (SOHR). Începând cu 30 aprilie, trupele siriene au fost în ofensivă și au lansat în mod repetat avioane împotriva forțelor rebele de acolo.
Escaladarea violenței a determinat deplasarea a peste 180.000 de persoane în teritoriu și a ucis peste 120 de persoane, potrivit Oficiului pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) al ONU. Provincia găzduiește 3 milioane de oameni, dar peste 150 000 au fost forțați să fugă din cauza luptelor continue.
Claire Evans, reprezentant al unei fundației ce ajută creștinii din Orientul Mijlociu, a declarat:

„Războiul civil sirian este un exemplu trist de ucidere fără discriminare a civililor și de violență fără sens… Creștinii plătesc un cost ridicat, deoarece sunt adesea considerați cetățeni vulnerabili, de clasa a doua. Satele lor au devenit un pion într-o strategie mai mare pentru fracțiunile multiple implicate în războiul civil. Trebuie să păstrăm familiile celor decedați în rugăciunile noastre și să oferim rugăciuni continue pentru siguranța acelor credincioși care se găsesc prinși între părțile războinice ale Siriei”.
Într-o scrisoare, Arhiepiscopul Ieronim al Greciei a transmis condoleanțe creștinilor sirieni:
„Încă o dată, vedem efectele tragice ale urii religioase care orbește mintea umană și îl face pe om disperat, capabil să răspândească moartea și tristețea”, relatează avereaBisericii.ro
De asemenea Patriarhul Neofit al Bulgariei a scris Patriarhului Ioan din Damasc spunând:

„Cu durere am aflat despre incidentul tragic de la Biserica Sfinților Petru și Pavel… În zilele acestea când cântăm Domnului nostru Iisus Hristos Cel înviat, care prin moartea Sa a biruit moartea, răul și stăpânitorul acestei lumi, ne rugăm ca Tatăl nostru Ceresc să primească sufletele ce au plecat.”

Sursa

Iubeşte pe cel căzut şi păcătos, câtă nevoie are de tine!

Nu-i aşa că faţă de trupul bolnav avem mai multă grijă şi gingăşie, decât atunci când este sănătos? Ei bine, să ştiţi că şi aceşti nefericiţi, pe care noi îi socotim nişte lepădaţi, aceşti criminali au şi ei inimă omenească, îi mustră conştiinţa, se chinuie. „Cum aşa”, veţi întreba, „suntem datori să îi iubim şi pe ăştia?” Da, tocmai cu ei trebuie să fim mai atenţi, tocmai faţă de ei trebuie să avem cât mai mult tact în cuvinte, fiindcă ei sunt grav bolnavi cu duhul.

Dumnezeu vrea de la noi bunătate, milostivire faţă de oamenii nefericiţi, slabi, faţă de cei căzuţi şi dispreţuiţi, chiar şi faţă de cei pe care s-ar părea că avem depline drepturi de a-i socoti lepădaţi: faţă de hoţi, de bandiţi, de curve, de ucigaşi. „Cum aşa”, veţi întreba, „suntem datori să îi iubim şi pe ăştia?” Da, tocmai cu ei trebuie să fim mai atenţi, tocmai faţă de ei trebuie să avem cât mai mult tact în cuvinte, fiindcă ei sunt grav bolnavi cu duhul.
Nu-i aşa că faţă de trupul bolnav avem mai multă grijă şi gingăşie decât atunci când este sănătos? Ei bine, să ştiţi că şi aceşti nefericiţi, pe care noi îi socotim nişte lepădaţi, aceşti criminali au şi ei inimă omenească, îi mustră conştiinţa, se chinuie. Le este greu să ducă povara lepădării, dispreţului şi blestemului obştesc.
Domnul a venit „să caute şi să mântuiască pe cel pierdut” (Luca 19, 10) ‒ nu doar pe cei pierduţi care-L înconjurau în timpul vieţii Sale pământeşti, ci şi pe cei din vremurile următoare, printre care ne numărăm şi noi. El stă la inima fiecăruia dintre noi, şi bate, şi cere cu smerenie să-L lăsăm înăuntru. El Se opreşte lângă fiecare dintre noi, ne cheamă pe nume, şi ne cheamă la pocăinţă, şi ne mântuieşte.

(Sfântul Luca al Crimeei, La Porţile Postului Mare, traducere de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, Editura Biserica Ortodoxă, Bucureşti, 2004, p. 10)

PROFANARE! Spurcatii de unguri au acoperit cu saci de gunoi crucile eroilor români din cimitirul Valea Uzului!!! ”Sunt amplasate ilegal!”

a1.ro: Un autointitulat ”grup de inițiativă maghiar” a luat decizia de a acoperi, cu saci de gunoi, crucile eroilor români din Cimitirul Internațional din Valea Uzului, pe care le-au considerat ”amplasate ilegal”. Locul este subiect de dispută între UDMR și autoritățile locale, fiind situat la ”granița” dintre județele Bacău și Harghita. Primăria Dărmănești a hotărât ca lângă ostașii maghiari să odihnească și cei români.

Crucile a zeci de eroi români, amplasate de primăria orașului Dărmănești în Cimitirul Internațional al Eroilor Valea Uzului, au fost profanate de către un ”grup de inițiativă maghiar”, după cum se arată pe site-ul Erdely.ma. Pentru că sunt considerate a fi ”amplasate ilegal”, monumentele au fost acoperite cu…saci de gunoi, de culoare neagră, legați cu scotch!

1

2

1

Locul este subiect de dispută, de ani buni, între UDMR și autoritățile locale, fiind situat la granița județelor Bacău și Harghita. Primăria Dărmănești a amenajat o parte a cimitirului pentru a amplasa și cruci ale unor eroi români, lângă cele ale maghiarilor sau ale ostașilor ruși ori italieni. Conform presei de la Budapesta, pe 12 mai a avut loc o slujbă ecumenică, maghiarii prezenți aici solicitând anchetarea tuturor ilegalităţilor săvârşite în timpul activităţii profanatoare şi pedepsirea celor vinovaţi, restaurarea fără întârziere a stării iniţiale a cimitirului, rezolvarea imediată a disputei privind linia de demarcaţie dintre localităţi şi judeţe, stoparea imediată a proceselor de pângărire a maghiarilor şi de falsificare a istoriei, scuze publice adresate aparţinătorilor soldaţilor care se odihnesc în cimitirul profanat şi naţiunilor ofensate”. La final acțiunii, s-au intonat imnurile maghiare și cel secuiesc.

1

Care este adevărul istoric?

În Cimitirul Internațional al Eroilor din localitate sunt înhumați 1143 de soldați aparținând de șapte naționalități diferite, decedați pe frontul ambelor Războaie Mondiale și care au provenit din patru armate (austro-ungară, germană, română și rusă), motiv pentru care locația a căpătat această denumire. Astfel, pe lângă majoritatea formată din soldați maghiari și germani, au fost înmormântați aici ostași români, precum și soldați ruși, sârbi, austrieci și italieni. O proporție semnificativă (984) este formată din suflete neidentificate. Inițial, a reprezentat cimitirul civil al localității, profilul său schimbându-se în timpul Primul Război Mondial, mai exact în anul 1917, când Armata Ungară a îngropat aici 350 de soldați din regimentele 9 și 10 Honvezi.

*

1

Asta e Cosmin. Nascut in Sfantu Gheorghe, Covasna. E student la Brasov si militeaza pentru unitate nationala si pentru drepturile romanilor din Harghita si Covasna. Astazi a fost batut in fata Cimitirului din Valea Uzului fiindca a mers acolo sa scoata sacii de gunoi de pe crucile Eroilor români. Politia a venit la fata locului dupa mai bine de o ora! Azi, ora 19:00, protest tacut fata de tacerea autoritatilor „romanesti”! (In fata ministerului de interne, Piata Revolutiei)

O zi din viața unui bolnav credincios valorează în ceruri cât un an din viața unui necredincios

Binecuvântat este omul care nu cleveteşte când se află în suferinţă, ci cercetează pricinile suferinţei cu răbdare şi nădejde în Dumnezeu.
Binecuvântat este omul care, cu răbdare şi nădejde în Dumnezeu, îndură toată suferinţa din viaţa aceasta. Fiecare zi a lui prețuiește în ceruri cât o lună și cât un an al unui necredincios, care se veseleşte fără să aibă suferinţă, ori suferă fără să aibă răbdare şi nădejde în Dumnezeu.
Binecuvântat este omul care nu cleveteşte când se află în suferinţă, ci cercetează pricinile suferinţei cu răbdare şi nădejde în Dumnezeu. Unde va găsi pricinile suferinţei sale, cel care se află în suferinţă? Le va găsi în sine, sau în părinţi sau în cei din preajma lui – aici va afla pricinile suferinţei cel care este în suferinţă. Împăratul David a suferit pentru păcatele sale; Ieroboam a suferit pentru păcatele tatălui său, împăratul Solomon; prorocii au suferit pentru păcatele celor din preajma lor.
Dacă cel ce se află în suferinţă ar căuta mai departe şi mai adânc pricinile suferinţei sale, unde le-ar găsi? El le va găsi în necredinţa cea dintâi a omului faţă de Dumnezeu sau în duhul răului celui întunecat şi rău, într-un întuneric otrăvit fără zi, sau în iubirea lui Dumnezeu şi rânduiala lui Dumnezeu, cea tămăduitoare – aici va găsi pricinile suferinţei sale, cel care se află în suferinţă. Adam şi Eva au suferit pentru lipsa lor de credinţă faţă de Dumnezeu; dreptul Iov a suferit din pricina duhului celui rău întunecat şi pizmaş; şi bărbatul născut orb, ai cărui ochi au fost deschişi de Domnul Cel milostiv, a suferit spre slava lui Dumnezeu şi răsplata sa veşnică.
(Sfântul Nicolae Velimirovici, Predici, Editura Ileana, București, 2006, p. 248)