Plansul de duminica seara -Sfantul Efrem Sirul

Plansul de duminica seara -Sfantul Efrem Sirul

Ca inaintea infricosatului Tau Divan, Doamne, stand eu, osanditul, si mustrarea lucrurilor mele si hotararea Ta cea dreapta data mie vazand, care ma leapada pe mine, ticalosul, de la Sfanta fata Ta, in muncile cele nesuferite; si ca si cum atunci ai vrea sa-mi graiesti mie, eu acum strig cu cutremur si cu lacrimi: Drept esti, prea-drepte Judecatorule, si dreapta este judecata Ta; ca dintr-insa nu m-am nedreptatit.

Bunilor, Preasfintilor ingeri, picati asupra mea lacrimi, ca eu pe sine-mi nu m-am miluit, mila lui Dumnezeu trecand-o cu vederea. Deci cu adevarat dupa dreptate ma pedepsesc. Cand Domnul a pus mila Sa inaintea mea, eu, necugetand, nicidecum nu luam in seama aceasta, si cu dreptate acum se intoarce de la mine.
Atunci dar vor grai cu urgie ingerii: Acum nu este vreme de pocainta, ci de rasplatire. Mangaierea acum a slabit, pocainta si lacrimile sunt nelucratoare, iar muncile se inmultesc. Suspinurile cele neincetate nu sunt auzite, ci acum tanguirea este nesfarsita.
Acum du-te si ia-ti rasplatirea cea amara si cumplita a lucrurilor tale, arzandu-te ca o materie necurata, aprinzind gheena cea nestinsa a fiarei celei neadormite, a viermelui celui amar. Ca un fiu al intunericului desfateaza-te. Ca unul ce ai iubit intunericul cel vesnic, indulceste-te de fetele cele negre, pentru ca ai urat lumina cea de-a pururea vecuitoare. Acolo va fi plansul cel neincetat si scrasnirea dintilor cea prea-dureroasa.
Vai mie, vai mie, suflete al meu, ticaloase, gol fiind cu totul de faptele cele bune. Cum vei vedea pe Judecatorul cel nemitarnic, arhanghelii stand si slujindu-i, pamantenii goi inainte stand, toti tremurand de infricosatul Scaun al Facatorului tuturor; ca judecata fara de mila este acolo celor ce nu au lucrat aici mila.
Vai mie atunci, suflete prea-necajite! Dar nu va fi glas si auzire. Caci toate se vor preschimba in altele, si chipul lor trist, si faptele. Fiindca al optulea veac il vom incepe. Vesnic se vor veseli dreptii, vesnic se vor munci ceilalti. Pentru ca pe Dumnezeul tuturor nu L-am veselit. Dar nici acelea nu sunt precum par a fi. Si de lipsa este ca de aici sa strigam catre Dumnezeu si oamenilor sa le vestim: Chezasii Tai sunt Cuviosii.
Vestesc Tie, Doamne, toate, si iarta pe netrebnicul robul Tau. Sa nu treci cu vederea ticaloasa mea rugaciune; mainile mele intinate le intind, sa nu ma lepezi pe mine, cel incarcat cu patimi; ci cauta spre mine cu iubire de oameni si cu blanda milosardia Ta.
Pe sine-mi cu dezmierdarile de tot m-am spurcat si frumusetea sufletului am necinstit-o. Cugetelor celor trupesti am robit si stapanirea mea cea mai dinainte am pierdut-o. Pe vrajmasul l-am ascultat sfatuindu-ma si pe idolii patimilor in suflet i-am inchipuit. Poftele pantecelui le-am desavarsit si stralucirea mintii am innegrit-o.
In cinste de fiime adevarata fiind, dobitoacelor celor fara de minte m-am asemanat, si frica strasnica si cutremur ma tine pe mine, mai inainte vazand taierea mortii venind nearatat asupra tuturor si pe sine-mi fiind neindreptat.
Dintru adancuri strig catre Tine, Doamne, si cad inaintea Ta cu lacrimi: Fii milostiv si iubitor de oameni mie, celui ce spre Tine am nadejdile mele; fa-ma ca sa scap de urgia osandirii ce va sa fie acolo; binevoieste ca sufletul meu cel impietrit mult nascator de fapte bune sa se arate inaintea Ta; gandurile mele cele neroditoare scutura-le in focul Sfantului Tau Duh; sa nu ma tai pe mine ca pe pomul cel neroditor si in focul cel nestins sa ma trimiti; sa nu ma arati materie si paie ale vapaii iadului, ci ca pe niste grau, Dumnezeul meu, baga-ma in hambarul Tau.
Genunchiul inimii mele imi plec eu, ticalosul, neindraznind a cauta la Ceruri; primeste rugaciunea gurii celei spurcate, Cel ce esti fara de pacat, unule Ziditorule. Imparat fiind al tuturor si atotputernic, pe impotrivnicul si tiranul Veliar surpandu-l, din toate felurile faradelegilor mele izbaveste-ma.
Praznuiesc ingerii si muritorii vazand intoarcerea mea. Am trecut cu vederea poruncile Tale cele de viata purtatoare; m-am amagit cu fapte urate; sa nu Te ingretosezi de mine, prea-bunule Stapane, izbaveste-ma de robia celui rau si viclean.

Cu frica a inimii Te rog pe Tine, Cel ce cu voia m-ai zidit pe mine de Dumnezeu lucrat si Care cu multe m-ai imbogatit pe mine in dar; si Care m-ai iubit foarte, incat pentru mine Te-ai intrupat si moarte ai suferit.
Acum nepomenitor m-am aratat eu, ticalosul, de atata dragoste a Ta, Izbavitorule, cu totul rob facandu-ma dezmierdarilor si trupul si sufletul pangarindu-le. Totdeauna strig: Am pacatuit, si de a lucra cele cumplite nu incetez. Acum osandit stau, bunule, ci da-mi mie lasare rautatilor, ca un Dumnezeu milostiv si indurat.
Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, Maica lui Dumnezeu, usa cereasca si chivot, mantuire intemeiata te-am castigat pe tine. Mantuieste, mantuieste-ma, Stapana, in dar.
Legiuni de ingeri in Ceruri de multe ori suspina pentru mine, ca nu cumva sa rapeasca fara de veste sufletul meu si sa merg in curgerile focului.
Legiuitori Apostoli infricosati, sezand pe scaune impreuna cu Judecatorul, ingeri cu palose prea-intr-armati si infioratori vor desparti inimile pacatosilor. Atunci se va tangui toata suflarea, ca nu vor avea margini, vai, muncile cele cumplite.
Apuca mai inainte pe toate acestea, suflete, urmand tanguirea desfranatei. Izbaveste-ma atunci, Mantuitorule, de infricosata groaza a muncilor celor infioratoare. Pe Tine te lauda neincetat Heruvimii si Serafimii cei ce in patru chipuri se poarta. Cetele cele ceresti slujindu-Ti, Te lauda pe Tine, Treime intru o unime.
Lumina nenascuta esti, Parinte, si impreuna fara de inceput ai pe Fiul Tau, de-a pururea impreuna vecuitor ai pe Duhul Tau, Care daruieste tuturor suflare de viata, ca un milostiv, si milosard, si bun.
Cu rugaciunile Mucenicilor, ale Proorocilor, ale Apostolilor, ale Cuviosilor si ale Ierarhilor, primeste si glasurile noastre. Parinte mai presus de Ceruri, Doamne, slava Tie, Caruia Ti se cuvine slava si stapanirea, impreuna cu Preasfantul, bunul si de viata facatorul Tau Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin!
Sfantul Efrem Sirul

Invierea Domnului nostru Iisus Hristos

88eafbaefcc872dfd937905cc4c653c4-1479168245.jpg

 

 

Ziua învierii! Şi să ne luminăm cu prăznuirea, şi unul pe altul să ne îmbrăţişăm. Să zicem: fraţilor şi celor ce ne urăsc pe noi; să iertăm toate pentru Înviere. Şi aşa să strigăm: Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le !

Sărbători pascale binecuvântate, cu pace şi bucurie în casele şi sufletele voastre!

***

Pr. Arhim. Marcu Manolis

Astăzi sărbătorim dătătoarea de viață Înviere a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Învierea Domnului este Sărbătoarea Sărbătorilor și încununarea mântuirii noastre întru Hristos. Este completa dispariție a păcatului și întoarcerea omului la condiția primordială de fericire. Reprezintă revenirea noastră la starea în care ne aflam înainte de neascultare, prin participarea din nou la viața veșnică și intrarea în Împărăția Cerurilor. Este adevăratul Paște. Așa cum sclavii israeliți au părăsit robia lui Faraon, așa și pe noi, acum, Învierea Domnului ne-a eliberat de sub captivitatea Diavolului, ca să putem pleca din Egiptul patimilor către pământul promis și către adevărata viața întru Hristos. Prin aceasta, de la moartea pricinuită de păcat ne-am reîntors la viața adevărată și de la adâncul iadului ne-am urcat la cerul nemuririi și al libertății întru Hristos. Înainte eram copiii păcatului, pruncii diavolului, fiii întunericului și ai pierzării, iar El ne-a dat puterea să devenim fiii lui Dumnezeu. Izbăvirea noastră din păcat și înfierea ca fii ai lui Dumnezeu ne dau siguranța fermă că vom trăi și ne vom bucura de plinătatea harului și al adevărului, dăruite nouă de către Domnul, căci noi am văzut și am cunoscut pe Hristos Înviat, învingător al morții, ca rezultat al păcatului săvârșit de noi. Așa cum Adam, spune Apostolul Pavel, când a păcătuit, prin el a păcătuit întreaga omenire, fiind condamnată la moarte, așa și Hristos când a înviat, învingând păcatul, cu el a înviat întreaga omenire. Căci precum în Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor învia ( I Corinteni 15,22 ). Deci văzând noi că Învierea Domnului reprezintă victoria împotriva păcatului, suntem datori să o sărbătorim ca fiind și ziua propriei noastre victorii asupra păcatului, deci ca pe ziua propriei noastre învieri.

* * *
Lupta asupra păcatului s-a câștigat prin Învierea Domnului. Această zi ne este cea mai dragă sărbătoare. Păcatul este cauza întregii noastre nefericiri. Mustrarea de conștiință, mâhnirea, suspinurile, durerile, bolile, privațiunile, frustrările, decesele, tot răul, ura și războaiele își au originea în păcat. El ne-a alungat din locul pentru care am fost creați. Ne-a privat de comunicarea cu Dumnezeu și de starea de continuă bucurie pentru care am fost zămisliți. Păcătuind am căzut atât de jos, încât a trebuit să vină însuși Dumnezeu Cuvântul și prin sacrificiul Său pe cruce și Învierea Sa să ne ridice, cu moartea pe moarte călcând. Așa fiind, Biserica a rânduit ca Sfânta Înviere să fie sărbătorită nu numai de Paște , ci și următoarele 40 de zile după Paște, precum și în fiecare Duminică a anului.Învierea nu este numai începutul victoriei noastre asupra păcatului și a morții spirituale, ci și darul lui Dumnezeu în realizarea virtuții. Este o garanție a propriei noastre învieri din moartea veșnică, care va avea loc la cea de-a doua venire a Domnului, când vom domni împreună cu El în Ceruri. Pentru ca aceasta să devină realitate trebuie ca fiecare credincios să –l părăsească pe diavol și lucrările lui și să trăiască viața cea nouă pe care ne-a adus-o Domnul Înviat. Să lepede păcatul care este nefiresc și să reușească starea de virtute care este firească prin natura sa. Să deteste răul, precum David care spune : Nedreptatea am urât și am disprețuit… ( Psalmul 118, 163 ) și dimpotrivă să iubească binele , precum a spus Psalmistul : …iar legea Ta am iubit ( Psalmul 118,163 ) și Pentru aceasta am iubit poruncile Tale mai mult decât aurul și topazul ( Psalmul 118, 127 ).
Astăzi la Vecernia Dragostei se citește un fragment din Sfânta Evanghelie în mai multe limbi, în care se vorbește despre apariția Domnului în mijlocul ucenicilor Săi, după Sfânta Sa Înviere din morți. Vedem că El este reprezentat nu ca o persoană care a fost persecutată, ci ca un rege măreț, care își trimite ucenicii să-i continuie activitatea de mântuire a lumii. În timp ce le-a transmis Sfântul Duh, le-a dat și putera să ierte sau nu păcatele oamenilor sub îndrumarea Duhului Sfânt. Vedem în sfârșit că unul dintre ucenicii Domnului, Toma, nu s-a aflat la prima înfățișare a Acestuia și s-a îndoit cu privire la adevărul celor relatate de apostoli despre Învierea Lui. El stăruie să atingă cu mâna sa coasta Domnului. Astfel, neîncrederea lui Toma s-a transformat într-o bună necredință, deoarece Sfinții Apostoli nici măcar un mit plin de înțelepciune, cu alte cuvinte născociri de la un capăt la altul, nu ne-au spus despre Învierea Domnului, ci chiar au devenit martorii ai Învierii celui Preaslăvit.
* * *
Mai întâi l-au văzut pe Domnul înviat din morți Maria Magdalena și cealaltă Marie, care este Născătoarea de Dumnezeu și alte mironosițe. În al doilea rând l-a văzut pe Domnul Apostolul Petru, apoi, în al treilea rând s-a arătat lui Cleopa și Luca, pe drumul spre Emaus. Iar a patra arătare este aceasta. Era seara zilei Învierii Domnului. Porțile casei în care erau ascunși ucenicii Săi de frica iudeilor erau închise. Iisus a apărut în mijlocul lor și i-a salutat zicând: Pace vouă! Apoi le-a arătat urmele lăsate de cuiele care i-au străpuns mâinile și rana din coaste, ca să le dovedească că este El, iar ucenicii să fie siguri de realitatea existenței Lui. Și s-au bucurat ucenicii că l-au văzut pe Domnul, iar El le-a repetat : Pace vouă! De data aceasta însă nu în felul unui salut, ci ca o declarație care arată că prin moartea Lui pe cruce și Învierea Sa din morți s-a restabilit pacea între Dumnezeu și oameni. Apoi le-a zis : Așa cum Tatăl m-a trimis pe mine în lume să-i împac pe oameni cu Dumnezeu, așa și Eu vă trimit pe voi să propovăduiți pacea în lumea întreagă. Atunci le-a insuflat Duhul Sfânt și le-a zis : primiți harul Duhului Sfânt și prin puterea acestui har vor fi iertați de păcate aceia pe care voi îi veți ierta și nu vor fi iertați aceia pe care voi nu îi veți ierta. Așa cum spune Evanghelistul Matei : Drept aceea, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă…( Matei 28, 19-20).
* * *
Iar Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Când s-a întors i-au spus cei 10 ucenici care au fost prezenți ( Iuda se spânzurase ) că l-au văzut pe Domnul înviat din morți. Dar Toma a răspuns că dacă nu va vedea în mâinile Lui semnul cuielor și dacă nu va pune degetul său în semnul cuielor și dacă nu va pune mâna sa în coasta Lui, nu va crede. Dumnezeu a permis ca Toma să arate această necredință ca să ne dea nouă încă o ocazie ca să ne convingem pe deplin de adevărul Învierii Sale. Așa cum spune Apostolul Ioan în prima sa epistolă : Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și mâinile noastre au pipăit despre cuvântul vieții, – și Viața s-a arătat și am văzut-o și mărturisim și vă vestim Viața de veci, care era la Tatăl și s-a arătat nouă –, ce am văzut și am auzit, vă vestim și vouă, ca și voi să aveți împărtășire cu noi. Iar împărtășirea noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. ( I Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan 1, 1-3). Iată deci că Apostolii au fost primii mari și adevărați pacificatori ai lumii. Așa cum Dumnezeu Tatăl și-a trimis Fiul către oameni, așa și Fiul îi trimite pe Sfinții Apostoli aducători de pace întru Hristos către toate neamurile. O misiune ecumenică. Ca să ne învețe, să propovăduiască Sfântul Botez, să ne predea Sfintele Porunci și întreaga educație a vieții întru Hristos. Tot ceea ce ne-a poruncit El. Nu numai ce ne place nouă. Totul, toate. Nu credința după voința și placul nostru. Domnul promite Sfinților Apostoli că va fi alături de ei în toate zilele ce vor urma. Nu va exista ziuă în care ei nu vor avea ajutorul Său. Iar acest lucru va dura până la sfârșitul lumii, când vom avea toți parte de veșnica bucurie, așa cum spun atât profeții, cît și apostolii.
Traducere Cristina Petrescu

Redactare Luminița Terpea

Sursa:http://graiulortodox.wordpress.com

http://acvila30.wordpress.com

Învierea Domnului (Sfintele Paști). Duminica Sfintei Învieri (Începutul Penticostarului)

Acatistul Sfintei Învieri a Domnului

Condac 1:

Apărătorul cel mare și Doamne, biruitorul morții celei veșnice, ca cei ce ne-am izbăvit de omorârea cea duhovnicească, cele de laudă aducem Ție, noi robii Tăi și zidirea Ta. Cel ce ai biruință asupra morții, de moartea păcatelor slobozește-ne pe noi, care grăim: Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Icos 1:

Îngerii, Învierea Ta, Hristoase Mântuitorule, neîncetat o laudă în ceruri. Și pe noi, cei de pe pământ, învrednicește-ne cu inimă curată a-Ți cânta Ție unele ca acestea:
Iisuse, Cel nepătruns, Care luminezi pe toți credincioșii, luminează-ne și pe noi cei ce trăim în întunericul necunoștinței;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morți și la toate le dai viață, înviază-ne și pe noi, cei omorâți în păcate;
Iisuse, Cel ce Te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, înalță-ne și pe noi, cei plecați spre pământ;
Iisuse, Cel ce șezi de-a dreapta Tatalui și părtași slavei Tale îi faci pe cei ce Te iubesc pe Tine, nu ne lipsi pe noi de slava Ta;
Iisuse, Cel ce vei veni sa judeci viii și mortii, nu ne judeca pe noi după fărădelegile noastre, ci miluiește-ne după mare mila Ta;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Condac 2:

Văzând, Doamne, oamenii căzuți, Te-ai întrupat și ai înviat pe toți, dăruindu-le celor înviați toate spre mântuire. Înviază-ne și pe noi cei omorâți din pricina păcatelor, ca să-Ți cântăm Ție: Aliluia!

Icos 2:

Mintea nu pricepe dumnezeiasca taină, cum izvorul vieții înviază, omorând moartea. Pentru aceasta, numai cu inima simțind bucuria învierii și astfel fiind luminați, cu glas de bucurie duhovnicească grăim către Tine unele ca acestea:
Iisuse, Cel ce ai intrat prin ușile încuiate, intră și în casa sufletelor noastre;
Iisuse, Cel ce ai întâmpinat în cale pe ucenicii Tăi, întâmpină-ne și pe noi, pe calea acestei vieți, și ne mântuiește;
Iisuse, Cel ce ai aprins inimile lor cu cuvintele Tale, aprinde și inima noastra cea rece, spre dorirea de slava Ta;
Iisuse, Cel ce Te-ai cunoscut întru frângerea pâinilor, dă-ne și noua a Te cunoaște în dumnezeiasca împărtășanie;
Iisuse, Cel ce ai făgăduit pe Duhul Sfânt ucenicilor Tăi, trimite-ne și nouă pe acest Duh mângâietor de la Tatăl;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Condac 3:

Cu puterea Ta, cea dumnezeiască, înviind pe Lazăr, înviază-ne și pe noi cei ce suntem doborâți de patimi și zăcem în păcatul nepocainței, ca sculându-ne după glasul Tău, să cântăm cântare: Aliluia!

Icos 3:

Având putere asupra morții, sufletele le-ai chemat din moarte, Iisuse. Cheamă-ne și pe noi, din adâncul păcatelor noastre, ca și noi, curățindu-ne simțirile, Ție, celui ce strălucești cu lumina cea neapropiată, cu bucurie să-Ți aducem cântare de biruință, așa:
Iisuse, biruitorul morții, biruiește patimile noastre cele rele;
Iisuse, Datatorule de viață, dă-ne și noua o viață mântuitoare;
Iisuse, izvorul bucuriei, bucură inima noastră întru îndreptările Tale;
Iisuse, Cel ce ai săturat, cu cinci pâini și doi pești, cinci mii de bărbați în pustie, afară de femei și copii, hrănește-ne și pe noi cu pâinea Ta cerească;
Iisuse, nădejdea celor căzuți, scoate-ne și pe noi din adâncul răutăților noastre;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Condac 4:

Viforul patimilor ne tulbură și ne îneacă; ci Te rog pe Tine Iisuse, întinde-ne, ca și lui Petru, mâna Ta cea de ajutor și, cu puterea Învierii Tale, ridică-ne și ne înalță a cânta Ție: Aliluia!

Icos 4:

Având îmbucurătoarea veste a învierii Tale, Iisuse, cerurile cu vrednicie se veselesc și pământul se bucură; iar noi, prăznuind veselia cea veșnica, îndrăznim a-Ți cânta unele ca acestea:
Iisuse, Cel ce șezi întru lumina cea neapropiată, fii aproape tuturor creștinilor, după îndurările Tale;
Iisuse, Cel ce iubești zidirea Ta, nu ne uita pe noi cei de pe urmă;
Iisuse, Cel ce atragi inimile noastre la Tine, întoarce la Tine și inima noastră cea ticăloasă;
Iisuse, Cel ce împlinești toate cererile cele bune, împlinește și doririle noastre cele bune, ca mai mult decât toate să Te iubim pe Tine;
Iisuse, Cel ce primești orice picătură de lacrimi, nu depărta rugăciunile noastre;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Condac 5:

Viață de Dumnezeu plăcută izvorăște din Tine, o, Iisuse, Fiul Dumnezeului celui viu. Pentru aceea Te rugăm pe Tine, ca să nu ne piardă pe noi ucigătorul de suflete, nici să ne închidă gura ca să murim nepocăiți, ci învrednicește-ne să-Ți cântăm: Aliluia!

Icos 5:

Văzând cu Duhul pe Dumnezeu înviat, veniți să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă și neroditoare, ci din izvorul nestricăciunii și purtătorul de viață mormânt al Mântuitorului, care, pe pământul cel neroditor al sufletelor noastre udându-l, ne-a învățat pe toți a cânta unele ca acestea:
Iisuse, Cel ce ne-ai poruncit să primim scump sângele Tău, învrednicește-ne fără de lipsă, a primi acest prea cinstit sânge;
Iisuse, Cel ce trimiți ploaie asupra celor drepți și asupra celor păcătoși, stropește-ne și pe noi cu harul Tău, ca să aducem roadă duhovnicească;
Iisuse, Cel ce nu Te-ai scârbit de păcătoasa care Ți-a sărutat cu lacrimi de pocăință picioarele Tale, da-ne si nouă a-Ți uda picioarele Tale cu lacrimi de umilință;
Iisuse, Cel ce ai întărit pe Toma în credința învierii Tale, dă-ne și nouă credință nefățarnică;
Iisuse, Cel ce ai zis: căutați și veți afla, dă-ne și nouă a Te gasi pe Tine;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Condac 6:

Propovăduind cu duhul neîncetat bucuria învierii tale, celei purtătoare de viață, Iisuse, Dumnezeul nostru, dă să fim și noi, păcătoșii, părtași acestei învieri, ca neîncetat să cântăm în Ierusalimul cel de sus: Aliluia!

Icos 6:

Strălucind la toată lumea cu învierea Sa Domnul Iisus Hristos, acum toate le-a umplut de lumină: și cerul și pământul și cele de dedesubt; ca să prăznuiască toată zidirea Învierea lui Hristos, întru care întăriți fiind vom cânta unele ca acestea:
Iisuse, Cel ce toate le umpli de lumina Ta, luminează și ochii noștri cei întunecați;
Iisuse, Cel ce ai împreunat cerul cu pământul, ridică-ne și pe noi de pe pământ la cer;
Iisuse, Cel ce Te-ai pogorât cu lumina Ta cea dumnezeiască în cele de dedesubt, pogoară-Te și în adâncul inimilor noastre;
Iisuse, Cel ce ai scos din temnițele iadului sufletele ce te așteptau, scoate-ne și pe noi, păcătoșii, din întunericul mâhnirii, căci viața noastră de iad s-a apropiat;
Iisuse, Cel ce tuturor le întinzi prea curatele Tale mâini, cuprinde-ne și pe noi, ticăloșii, în brațele Tale;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Condac 7:

Vrând Domnul Hristos ca să descopere oamenilor puterea dumnezeirii Sale, S-a acoperit cu pecetea lui Caiafa și nestricând-o, înaintea celor ce-L păzeau, ca un purtător de biruință s-a sculat și ne-a învățat a-i cânta: Aliluia!

Icos 7:

Minunat și cu neputință este a pricepe, cum ieri ne-am îngropat împreuna cu Tine, Hristoase, iar azi ne sculăm împreună cu Tine, în Duh. Dar cu bucurie Îți cântăm Ție unele ca acestea:
Iisuse, Cel ce ai înviat și ai dat în dar tuturor viață, întraripează mintea noastră, ca să-Ți urmeze Ție pururea;
Iisuse, Cel ce ai sfințit pământul cu picioarele Tale, sfințește și gândurile noastre, cele care se înalță la Tine;
Iisuse, Cel ce nu ai oprit a se zugrăvi cinstitul Tău chip, dă-ne și nouă a avea pururea în sufletele noastre chipul învierii Tale;
Iisuse, Cel ce ai primit cei doi bani ai văduvei, primește și de la noi cântarea aceasta;
Iisuse, Cel ce n-ai osândit pe femeia desfrânată, ci, prin puterea Ta, ai îndreptat-o pe calea cea buna, nu osândi nici buzele noastre cele întinate care Te sărută pe Tine, prin cântări de laudă;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Condac 8:

Străin lucru, că pe Dumnezeu întrupat și înviat din morți, noi astăzi cu cugetul văzându-L, toată grija cea lumească să o lepădăm. Și că pe Împăratul tuturor să-L primim și să-I cântam Lui: Aliluia!

Icos 8:

Totul ai fost iubire, Iisuse, către omul cel căzut, și ai pus la dumnezeiasca strajă pe de Dumnezeu grăitorul Avacum, să stea împreună cu noi și să arate pe îngerul cel purtător de lumină, care a grăit luminat despre învierea ta. Pentru aceasta și noi grăim Ție unele ca acestea:
Iisuse, Cel ce ai fost păzit de ostași, trimite la straja sufletelor noastre pe ingerul păzitor, pe care noi îl alungăm cu păcatele noastre, ca să ne păzească și să ne călăuzească spre mântuire, pentru învierea Ta;
Iisuse, Cel ce ai orbit cu dumnezeiasca Ta strălucire ochii celor ce Te străjuiau, întoarce ochii noștri de la deșertăciune și-i luminează, spre cunoștința adevărului;
Iisuse, Cel ce ai întrebat pe Apostolul Petru: „Mă iubești?”, dă-ne și noua să avem chipul dragostei lui de la urmă;
Iisuse, Cel ce ai iertat lui Petru Apostolul lepădarea de Tine, iartă și nouă lepădările cele din fiecare ceas, de poruncile Tale;
Iisuse, Cel ce ai dat putere Apostolilor Tăi, a lega și a dezlega, dezleagă-ne și pe noi de nedreptățile noastre;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Condac 9:

Toată firea omenească în Tine s-a preaslăvit, cu învierea Ta, Iisuse, și prin aceasta s-a dăruit nestricăciune trupurilor sfinților, adeverindu-se aceasta prin moaștele sfinților și cântându-Ți cu umilință: Aliluia!

Icos 9:

De Dumnezeu grăitorii ritori mânecă cu duhul întâmpinând ieșirea din mormânt, și în loc de mir, cântare Îți aduc Ție, ca soarelui dreptății și Stăpânului; cu ale căror cântări, primește și aceste rugăciuni ale noastre:
Iisuse, Cel ce ai primit mirul cel vărsat pe Tine, primește și ale noastre cântări de laudă, de mulțumire și de cerere;
Iisuse, soarele dreptății, luminează sufletele noastre cele întunecate;
Iisuse, Cel ce pe pescari i-ai făcut vânători de oameni, atrage și voia noastră cea rea, spre ascultarea Ta;
Iisuse, Cel ce pe Saul l-ai prefăcut în mai-marele Apostol, înțelepțește-ne și pe noi cei ce rătăcim;
Iisuse, pentru rugăciunile acestui Apostol și ale tuturor sfinților Tăi, fie-Ți milă de noi păcătoșii;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Condac 10:

Voind a mântui neamul omenesc, Iisuse, Te-ai pogorât pe pământ și Însuți Dumnezeu fiind, ai primit neputințele noastre, ca și în ele să se arate puterea Ta, care ne îndeamnă a cânta: Aliluia!

Icos 10:

Cel ce ai înviat, Iisuse Hristoase, Mântuitorul și Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce Te-ai pogorât în cele mai de jos ale pământului și ai sfărâmat legăturile cele veșnice, în care se țineau legate sufletele, slobozește-ne și pe noi de legăturile păcatului, ca să-Ți cântăm Ție unele ca acestea:
Iisuse, Cel ce ai încredințat pe iubitul Tău ucenic Maicii Tale, încredințează-ne și pe noi îngrijirii ei, celei mântuitoare;
Iisuse, Cel ce suferințele Maicii Tale le-ai prefăcut în bucurie, dă-ne și nouă, nevrednicilor, cu răbdare să purtăm crucea noastră;
Iisuse, Cel ce ai dat lumii ocrotitoare pe Maica Ta, dă-ne și nouă, păcătoșilor, ca să fim sub acoperământul ei;
Iisuse, Cel ce nu ai oprit pe prunci a se atinge de Tine, dă-ne și nouă blândețile și curăția inimii pruncilor;
Iisuse, Cel ce ai liberat pe desfrânata și i-ai poruncit de acum să nu mai păcătuiască, dă-ne și nouă ca de acum să nu Te mai întristăm;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Condac 11:

Cântare de umilință, despre învierea Ta, binevoiește ca să-Ți aducem Ție, Mântuitorul nostru. Și prin aceasta să primească sufletele noastre mirul vindecărilor de nălucirile cele vătămătoare, ca să-Ți cântăm Ție pururea: Aliluia!

Icos 11:

Primind, prin învierea Ta, razele strălucitoare ale darului, și prin aceasta, ca prin oglindă, duhovnicește văzând scularea Ta cea aducătoare de viață, ne închinăm cinstitei Tale cruci și slăvitei învierii Tale, pe care o lăudam și o slăvim, cântând așa:
Iisuse, Cel ce ai plecat cerul, primește și rugăciunea noastră, ca un îndurător;
Iisuse, Cel ce ai adormit cu trupul ca un muritor, omoară poftele noastre cele trupești;
Iisuse, Cel ce Te-ai dat cu totul pentru mântuirea noastră, da-ne și nouă cu totul a ne preda Ție;
Iisuse, Cel ce Te-ai suit la ceruri, ca să pregătești locașuri celor ce Te iubesc pe Tine, așază-ne și pe noi în locașurile Tale;
Iisuse, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui, numără-ne și pe noi cu oile cele de-a dreapta Ta;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Condac 12:

Darul Tău dă-ni-l nouă, Iisuse, Cel ce pe toți ne-ai iubit, și primește rugăciunea noastră, ca o pârgă, ce-Ți aducem Ție. Și depărtează de la sufletele noastre tot gândul cel viclean, ca fără osândă să-Ți cântam Ție: Aliluia!

Icos 12:

Cântând preaslăvită învierea Ta, Te slăvim pe Tine, o, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, și credem că dăruiești tuturor viața veșnică. Pentru aceasta, întru această numită și sfânta zi, ca frații unul pe altul să ne îmbrățișăm. Iar pe cei ce ne urăsc pe noi, să-i iertăm pentru învierea Ta. Deci cu o gură și cu o inimă să cântăm unele ca acestea:
Iisuse, Cel ce binecuvintezi pe cei ce Te binecuvintează pe Tine, binecuvintează și acum osteneala noastră cea după putere;
Iisuse, Cel ce sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, sfințește și doririle și gândurile noastre;
Iisuse, Cel ce Te-ai făgăduit să fii cu cei credincioși până la sfârșitul veacului, fii neîncetat și cu noi păcătoșii;
Iisuse, Cuvântul cel Adevărat al Tatălui, curăță cuvintele noastre cele nevrednice, ca să Te lăudăm pe Tine;
Iisuse, Paștile cele mântuitoare, care duc de la moarte la viață, sălășluiește-ne în locașul Tău, luminându-ne haina sufletelor noastre;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Condac 13:

O, Iisuse Hristoase, Cel ce ai călcat cu moartea pe moarte și celor din morminte le-ai dăruit viața, primește ca un miros de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune. Și dăruiește-ne nouă, celor ce suntem în mormântul nesimțirii, viața veșnică, ca să-Ți cântăm Ție: Aliluia!

Icos 1:

Îngerii, Învierea Ta, Hristoase Mântuitorule, neîncetat o laudă în ceruri. Și pe noi, cei de pe pământ, învrednicește-ne cu inimă curată a-Ți cânta Ție unele ca acestea:
Iisuse, Cel nepătruns, Care luminezi pe toți credincioșii, luminează-ne și pe noi cei ce trăim în întunericul necunoștinței;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morți și la toate le dai viață, înviază-ne și pe noi, cei omorâți în păcate;
Iisuse, Cel ce Te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, înalță-ne și pe noi, cei plecați spre pământ;
Iisuse, Cel ce șezi de-a dreapta Tatalui și părtași slavei Tale îi faci pe cei ce Te iubesc pe Tine, nu ne lipsi pe noi de slava Ta;
Iisuse, Cel ce vei veni sa judeci viii și mortii, nu ne judeca pe noi după fărădelegile noastre, ci miluiește-ne după mare mila Ta;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Condac 1:

Apărătorul cel mare și Doamne, biruitorul morții celei veșnice, ca cei ce ne-am izbăvit de omorârea cea duhovnicească, cele de laudă aducem Ție, noi robii Tăi și zidirea Ta. Cel ce ai biruință asupra morții, de moartea păcatelor slobozește-ne pe noi, care grăim: Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Acest acatist se citește de la Paști până la Înălțarea Domnului.

Predica la Învierea Domnului

Dumnezeu este lumina

„Intru lumina Ta vom vedea lumina”. Psalmul XXXV 9

Frati crestini,
Invierea Domnului nostru Iisus Hristos, totdeauna, pune problema luminii. Acum se vorbeste de lumina lui Hristos, acum toti crestinii sunt chemati de a veni sa primeasca lumina: „veniti de luati lumina”. Iar prin cantarile bisericesti suntem indemnati „ca luminati sa praznuim” acest praznic al luminii. „Ziua Invierii sa ne luminam popoare” e indemnul parintesc al Bisericii. Acum fiecare crestin e un purtator de lumina, un faclier al lui Hristos.

Lumina bucuriilor e in suflete, ea straluceste in cugetele milioanelor de crestini si-nvaluie intreaga lor fiinta in vesmantul luminilor.

Intreaga fire e pregatita pentru aceasta sarbatorire a luminii. Acum soarele biruitor scalda in lumina si imbratiseaza cu caldura intreaga fire, pe care o impodobeste in chip atat de minunat.

Pe drept putem spune ca sarbatoarea Invierii e sarbatoarea luminii. In aceste clipe praznuim triumful luminii asupra intunericului, victoria vietii asupra mortii. Dupa cum spune si cantarea bisericeasca: „acum toate s-au umplut de lumina: si cerul si pamantul si cele dedesubt”.

Fratilor, aceasta revarsare de lumina, de stralucita bucurie si de viata fericita, desigur ca ne vine de la cineva. Noi nu o aveam si nici nu puteam sa ne-o oferim singuri, ci numai suspinam dupa ea. Intru inceput au avut-o primii oameni de la Dumnezeu, dar au pierdut-o, fiind departati din cauza pacatului, de langa Acel ce este lumina si stralucire fara de patima.

„Dumnezeu e lumina si in El nu este intuneric”(I Ioan I, 5) ne spune sfantul apostol Ioan, care, in avantul lui vulturesc, s-a inaltat pana la cele mai de taine infatisari ale dumnezeirii. El e lumina cea neinserata, pe care Il proslavesc veacurile cele fara de hotar. Dumnezeu e spirit stralucitor, care se invaluie in vesmant luminos si catre care ochii omului nu pot privi. Cine se apropie de aceasta lumina stralucitoare, ajunge si el la randul lui lumina, catre care nu poti sa privesti. Moise, dupa ce s-a coborat de pe muntele Sinai, isi infasura fata cu un voal, intru atata-i stralucea fata, pentru care evreii nu puteau privi la el.

Si cum ca Dumnezeu este lumina, aceasta o credem si o marturisim si noi, ori de cate ori rostim crezul, spunand despre Domnul nostru Iisus Hristos ca este „lumina din lumina, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat”.

Fratilor, dar Dumnezeu nu este numai lumina si stralucire in dumnezeirea Sa, ci El e si creatorul luminii. Biblia ne spune ca, pe cand „intunericul era deasupra adancurilor, si Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor, a zis Dumnezeu: Sa fie lumina: si a fost lumina. Si a vazut Dumnezeu ca lumina este buna si a despartit lumina de intuneric”. (Facerea I 2-4). Numai unul care este el insusi lumina, poate sa creeze lumina, caci noi stim ca lumina din lumina e tot ceea ce avem. Iara noi nu putem da altuia decat ceea ce avem. Ne este doar prea bine cunoscuta inteleapta zicere, care pe baza de experienta rezuma aceasta constatare: din nimic nu iese nimic. Inceputul, creatorul luminii in univers e Insusi Parintele luminilor, Dumnezeu.

Orice crestin si orice pamantean, care a citit Biblia sau a auzit de cele cuprinse in ea de la altii, a aflat ca Dumnezeu a creat mai intai lumina. In prima zi a creatiei a facut lumina. Fratilor, oare aceasta nu ne vorbeste noua de ceva mai mult, decat cele ce v-am spus pana acum? Desigur ca da. Dumnezeu nu numai ca este lumina, si a creat lumina, dar si iubeste in chip deosebit lumina. Si aceasta o putem vedea si prin aceasta intaietate de care se bucura lumina in ordinea creatiei. Mai intai a facut lumina si apoi tot ceea ce impodobeste acest univers. Si, dupa ce a creat acest minunat cosmos, pregatit pentru regele creaturii, l-a facut si pe om. Nici nu se putea o ordine mai fireasca decat aceasta, ca regele universului sa intre deodata in palatul si imparatia sa.

Cu totii stim ca omului, spre deosebire de intreaga creatura, Dumnezeu i-a suflat viata din viata Sa. Din spiritul lui Dumnezeu s-a dat si omului viata prin suflare, la creatie. Sufletul, viata noastra, este scanteie din spiritul divin. Noi stim ca „Dumnezeu e spirit”. Iar noi, atat suntem regi ai firii, intrucat avem viata, avem acest spirit dumnezeiesc. Caci din momentul in care zboara de la noi aceasta suflare dumnezeiasca, trupul se da firii. Moartea pentru noi este o pedeapsa, data pentru pacat. Viata e o binecuvantare. Sufletul viu stapaneste firea, ii da stralucire, si o infatiseaza in toate frumusetile ei.

Viata prin excelenta o intrupeaza Acela care ne-a dat-o, Dumnezeu. Iar atunci cand am pierdut-o prin pacat, tot Dumnezeu ne-o da iarasi prin Invierea Sa. Pana la Invierea lui Hristos, odata cu trupul si sufletul era pierdut, fiind dat muncilor vesnice, in intunericul pedepselor. Cu venirea si Invierea Domnului nostru Iisus Hristos, noi am redobandit viata cea vesnica pe care sa o petrecem cu Parintele luminilor. Pentru noi Mantuitorul este numit „Cuvantul vietii”. El e soarele sufletelor noastre. El e lumina vietii. E insasi viata.

Omul fara Dumnezeu haladuieste in intuneric si in imperiul mortii. Ceea ce este cerul si soarele pentru pamant, aceea e Dumnezeu pentru sufletul omenesc. Proba o avem in viata omenirii dinainte de venirea Mantuitorului si in acea din zilele noastre. Ori de cate ori nu dam ascultare invataturilor lui Dumnezeu, de atatea ori pacatuim. Pacatul nu este socotit decat ca o pata care acopera sufletul nostru. Si avand in vedere aceste indepartari de la voia lui Dumnezeu, noi spunem de omenirea dinainte de Domnul nostru Iisus Hristos, ca ea a orbecait in noaptea pacatelor.

Aceste pete ale pacatului, noi crestinii le stergem prin Taina Sf. Botez. Baia botezului da din nou albeata si stralucirea nevinovatiei sufletesti. Si ca o marturie a acestei luminari sufletesti noi imbracam pe cei de curand botezati in crizma albelor infasari. Iar cine isi pateaza din nou cu pacate acest vesmant sufletesc, nu-si poate sterge aceste pete decat prin Sf. Taina a Marturisirii.

Pentru noi, crestinii, pacatul e indepartarea de Dumnezeu, e indepartarea de lumina vietii.

Iata pentru ce lupta Sf. noastra Biserica, ca oricare pamantean sa fie un fiu al luminii, pentru ca numai astfel poate sa fie un adevarat fiu al Parintelui din ceruri, care e viata cea adevarata.

Iata, pentru ce indemnul nostru de orice clipa este ca noi crestinii sa umblam in lumina, ca niste fii ai luminii.

A umbla in lumina inseamna a fi cu Hristos, a carui stralucita lumina a Invierii Lui o sarbatorim astazi. Aceasta ne-o spune Insusi Domnul nostru Iisus Hristos: „Eu sunt lumina lumii. Cel Ce-Mi urmeaza Mie, nu va umbla prin intuneric, ci va avea lumina vietii.” (Ioan VIII 12).

A fi cu Hristos inseamna a fi implinitor al invataturii Lui. „De veti ramanea in cuvantul Meu, cu adevarat imi sunteti ucenici, si veti cunoaste adevarul… si de veti pazi cuvantul Meu, in veac nu veti vedea moartea”. (Ioan VIII 31 si 51), caci, „cuvintele care vi le graiesc Eu, sunt Duh si viata”, (Ioan VI 63). Invatatura lui Hristos e painea vietii. Cine are invatatura Fiului lui Dumnezeu se sfinteste si se lumineaza.

Un urmator al lui Hristos e un crestin luminat, plin de bunatate si impodobit cu stralucitoare virtuti. El e bucuria si fericirea unei societati. Orice face, ca pentru Domnul face. In orice, e calauzit de binele si fericirea aproapelui si de slava lui Dumnezeu.

Crestinul fiind fiu al luminii, toate le lucreaza pe fata. La dansul nu-i nimic de taina, care sa urmareasca nimicirea societatii. Potrivit invataturii Mantuitorului, ei toate le fac la lumina, caci n-au de ce se rusina. „Caci tot cel ce face fapte rele uraste lumina si nu vine la lumina, ca sa nu i se vadeasca faptele lui, pentru ca sunt rele. Iar cel ce face adevarul vine la lumina, ca sa se vadeasca faptele sale, pentru ca in Dumnezeu sunt lucrate.” (Ioan III 20-21)

Indemnul pe care il face Sf. noastra Biserica prin Sf. Apostol Pavel, e ca „sa ne purtam cuviincios, ca ziua, nu dedandu-ne la ospete si betii, la petreceri si desfranari, la certuri si la intrigi.” (Rom. XIII 13).

Si crestinul, odata descatusat si slobozit sufleteste din atatea patimi, care-i tintuiau fiinta de ceea ce este josnic si trecator, numai atunci isi inalta fruntea catre cele de sus si-si da zbor sufletului catre Dumnezeu din Ceruri. Spiritul fiindu-ne liber de pacatele care-l omoara, nazuieste cu multi sorti de izbanda pe caile luminilor idealurilor dumnezeiesti.

La crestin sufletul e mai de pret decat intreaga lume, caci el marturiseste cu Sf. Carte: „Ce va folosi omului de va dobandi lumea toata, dar isi va pierde sufletul sau?”(Mat. XVI 26).

Aceasta traire in spirit e trairea in lumina. E mijlocul de creare a tuturor valorilor lumii acesteia atat culturale cat si ale civilizatiei. Crestinul e un om luminat, e un om iubitor si creator de cultura si civilizatie. Proba o avem ca in fruntea culturii si a civilizatiei omenesti totdeauna stau popoarele crestine, iar cand este vorba sa se civilizeze si sa fie luminate popoarele pagane, prin crestinism se face.

Lumina lui Hristos, strabatand intunericul indepartatelor nopti sufletesti in care dormiteaza paganatatea, a adus viata, cultura, civilizatie, acolo unde fratii se mancau unii pe altii. Iar acolo unde necrestinii se folosesc de cultura si stiinta fara constiinta morala a raspunderilor crestinesti, s-a ajuns la o salbaticie de nedescris: omoara oameni, distrug toate operele si institutiile de cultura, nimicesc tot ceea ce inalta acele popoare. Ei bine, pentru tot sufletul echilibrat, nu poate fi o izbavire a acestor popoare decat tot prin lumina invataturii lui Hristos. Crestinismul nu distruge, ci el zideste. El nu omoara, ci din contra, calauza lui e deviza Mantuitorului: „ca mai multa viata sa dea, caci pentru aceea a venit in lume”.

Fratilor, calea, adevarul si viata pentru intreaga omenire nu e decat in Domnul nostru Iisus Hristos. Lumina si fericirea nu o putem avea din deplin decat de de la Cel Ce ne-a creat. El ne si poate da intreaga fericire dupa care suspinam. El ne poate da si lumina stralucirilor, fiind El Insusi lumina.

Noua nu ne ramane decat sa marturisim, dimpreuna cu psalmistul, care a zis: „Prin lumina Ta, Doamne, vom vedea lumina”.

Iar daca vom fi ispititi sa ne departam de Domnul, sa zicem si noi ca Sfantul Apostol Petru: „Doamne, la cine sa ne ducem? Cuvintele vietii vesnice Tu le ai, si noi am crezut si am cunoscut ca Tu esti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu” (Ioan VI 68-69).

Si prin Tine ne-a rasarit noua viata si ne-am facut fii ai invierii noastre, atat in veacul de acum, cat si in cel fara de hotar, pe care cu nestramutata credinta il asteptam. Amin.

Parintele Vasile Vasilache, „Dumnezeu este Lumina” – Predici rostite la Iasi intre anii 1935-1939

Invierea Domnului şi importanţa ei universală

Invierea Domnului este evenimentul fara pereche in istoria lumii. Importanta ei intrece in mod absolut tot ce se intampla si se poate intampla in univers. Numai creatiunea lumii mai are aceasta importanta si calitate. Ca si creatiunea tot asa si invierea, nu sunt evenimente propriu-zis istorice, intrucat nu se datoresc unor cauze imanente, nu pot fi explicate si prevazute ca provenind din concursul fortelor si imprejurarilor naturale antecedente.

Cauza care produce creatiunea este metaistorica si metanaturala. De aceea, chiar daca ar fi existat, prin absurd, oameni care sa vada aparitia lumii, ei tot n-ar fi putut privi lucrarea cauzei aducand-o la existenta, o data ce omul nu are acces dincolo de domeniul imanent fizic, istoric si spiritual. Acei predispusi martori ai aparitiei lumii ar fi vazut ceva enigmatic si e posibil ca si-ar fi explicat aceasta enigma altfel decat prin creatiunea lumii de catre Dumnezeu. Creatiunea prin Dumnezeu nu se poate constata pozitiv, empiric, stiintific, istoric. E drept ca celelalte teze pot fi usor respinse, ca absurde, dar actul pozitiv prin care se accepta creatiunea e credinta.

Tot asa de putin istoric este, sub acest raport, evenimentul invierii Domnului. Cel care lucreaza si de asta data in calitate de cauza este tot Dumnezeu. Invierea Domnului nu se datoreaza vreunei puteri din natura omeneasca a Domnului, sau altor puteri naturale de primprejur. Invierea Domnului nu este o veriga ce se insira in lantul vietii istorice ca toate celelalte intamplari. De aceea cauza care a produs invierea nu s-a putut vedea in lucrarea ei, fiind transcendenta mijloacelor de investigatie si de constatare omeneasca. Daca ar fi vazut pe Domnul dupa moarte cineva fara credinta ar fi cautat, desigur, o explicatie naturala a acestui fapt sau l-ar fi considerat o enigma a carei explicatie naturala nu se poate da inca, dar se va putea in viitor. Si aici, ca si la creatiune, toate explicatiile acelea se pot usor destrama si exista foarte multe consideratii care mana mintea spre acceptarea invierii prin Dumnezeu, dar pozitiv, empiric si deci absolut constrangator, lucrul nu se poate vedea. Credinta isi pastreaza si aci rolul hotarator. Se vede ca e destinul nostru cat suntem in forma actuala de existenta sa nu ne putem apropia de lucrarile si de prezenta lui Dumnezeu prin vedere, prin constatare indubitabila, ci prin credinta, prin ascultarea si acceptarea smerita a asigurarii ce ne-o da prin cuvantul Sau.

Dar daca creatiunea si invierea nu sunt evenimente istorice in sensul obisnuit, aceasta nu insemneaza ca ele n-au avut loc sau ca n-au nici o relatie cu istoria si cu natura creata. Ele amandoua sunt un perfectum deplin, fapte petrecute odata pentru totdeauna si nu ceva ce se petrece continuu, o lege generala a existentei. O persoana care a trait intr-un timp si intr-un loc anumit ca om deplin a fost inviata de Dumnezeu. Acesta e un fapt unic, apartinand timpului trecut si tocmai prin aceasta unicitate, introducand in istorie ceva neobisnuit ei, ceva care face sa vedem ca istoria nu e totul, nu e ultima realitate, ca pe langa ea, pe deasupra ei si la sfarsitul ei, exista altceva care da astfel istoriei un sens relativ.

De la punctul acesta, al relatiei cu istoria, creatiunea si invierea merg pe drumuri deosebite. Din cei doi factori ai creatiunii, cauza si efectul, cel din urma cade cu totul in istorie, in domeniul nostru. Creatiunea, fara sa fie astfel o lucrare istorica, tinteste in istorie si determina istoria. Tot ce se intampla ulterior in lume se datoreaza si poarta pecetea actului anistoric al creatiunii, chiar daca nu vad oamenii, chiar daca lumina aceasta revarsata peste univers nu e vazuta de orbia oamenilor cazuti in pacat.

Invierea insa nu numai in factorul cauza, ci si in factorul efect este dincolo de istorie. Iisus Hristos cel inviat nu e o persoana istorica, supusa conditiunilor existentiale ale acestei vieti, cauzelor fizice si spirituale ce domnesc in imanenta. Invierea lui Iisus Hristos se deosebeste astfel de toate minunile savarsite de El, sau de profeti, sau de alte organe dumnezeiesti. Efectul tuturor minunilor, oricat ar fi cauza de metaistorica, este istoric. Prin oricare minune se repara pe cale extranaturala o piesa stricata din natura, se repune ceva in functia ce-o indeplinea in angrenajul imanent al vietii: se reface un ochi, se schimba un lucru din natura cu un alt lucru tot din natura, se readuce o persoana care a incetat de-a mai trai in viata, in starea de a continua viata in aceleasi conditiuni ca inainte de intreruperea prin moarte. Lazar prin inviere n-a intrat intr-un nou mod de existenta, ci l-a reluat pe cel dinainte de-a muri, a reluat o viata tot asa de supusa bolilor si mortii, trebuintelor naturale, ca si cea dinainte. El va mai trai un timp, apoi va muri.

Iisus Hristos insa prin inviere intra intr-un mod de existenta, intr-o dimensiune de viata cu totul deosebita de cea anterioara, de cea istorica, de cea pe care o traim cu totii supusi stihiilor acestei lumi. El a intrat la o viata sustrasa cu totul din angrenajul cauzalitatii naturale; la o viata fara boli, fara moarte, fara frica de moarte. Viata acesta nu e o faza ulterioara a celei istorice, incat sa decurga din ea in mod natural. Atunci toti am ajunge la ea fara sa fi fost necesara patima pe cruce a Mantuitorului. Realitatea aceasta noua a invierii e o opera exclusiva a lui Dumnezeu, nefiind nimic in afara de Dumnezeu care sa contribuie la realizarea ei: e un fel de creatiune din nimic a lui Dumnezeu.

Deosebirea de creatiune consta doar in aceea ca pe cand prin creare se iscodesc ipostasuri, fete cari n-au mai fost, prin inviere se readuc fetele, suporturile cari au incetat sa mai existe, la o noua forma de viata. Cel inviat este, ca eu, ca fata, ca ipostas, exact cel dinainte de moarte. Rostul aparitiilor dupa inviere, a caror natura nu se poate preciza, e tocmai sa arate identitatea lui Hristos cel inviat cu cel de dinainte.

Tocmai in acest punct gasim relatia invierii cu istoria: ea atinge cu degetul ei creator si transformator ceva ce-a fost in istorie. Degetul minunat, lucrarea lui, si efectul lucrarii lui sunt metaistorice. Dar ipostasul invrednicit de o viata metaistorica e tocmai cutare ipostas care a trait intr-un punct precis al istoriei. Golul ramas prin evaporarea vietii din el, „oasele moarte” primesc o noua viata exclusiv prin puterea lui Dumnezeu.

Creatiunea e actul dumnezeiesc ce cade perpendicular pe un punct de la care incepe, tocmai prin aceasta cadere, istoria. Invierea e actul dumnezeiesc ce cade perpendicular pe ceva care a fost in istorie, dandu-i prin aceasta o noua viata, transfigurata. Si la creatiune, si la inviere istoria nu e productiva. Productiv e numai Dumnezeu. Ea e aratata in toata micimea ei. Ea are ce are ca istorie si va ajunge la o depasire a ei in eshatologie numai prin Dumnezeu. Ea este ca istorie si va fi ca eshatologie numai prin harul dumnezeiesc.

Creatiunea da posibilitatea istoriei, invierea o arata ca insuficienta, ca stadiu ce trebuie sa dispara si sa fie inlocuit cu forma cea perfecta si definitiva a existentei. Invierea arata istoria ca un provizorat in tensiune spre eshatologie. In inviere se manifesta nemultumirea lui Dumnezeu cu istoria. O nemultumire de care suntem si noi patrunsi. Daca invierea ar fi fost fapt istoric, incadrat perfect, in cauza si efectul ei, in istorie, atunci ea nu ne-ar arata ceva peste istorie, ci ne-ar confirma existenta istorica drept existenta ultima. Numai prin faptul ca invierea atrage, cu forta metaistorica, ceva din istorie in alta orbita de existenta, arata spre un viitor altfel decat istoric. Invierea are de lucru cu istoria, dar nu pentru a o confirma ca singura realitate, ci pentru a o judeca, a o arata in criza de care sufera, si pentru a se milostivi de ea.

De unde vine aceasta contrazicere dintre intentia dumnezeiasca manifesta in actul creatiunii care afirma istoria si cel al invierii care dezaproba istoria? E de observat mai intai ca invierea nu este o dezaprobare radicala a istoriei, pentru ca atunci nu s-ar mai ridica din moarte aceleasi ipostasuri care au trait in istorie. Invierea e totusi ceva pozitiv si intentia ei se refera tocmai la cele istorice. Dar intrucat invierea trece pe cele istorice la o noua forma de viata, se vede ca forma cea veche nu e pe placul vointei dumnezeiesti. Si intrucat invierea urmeaza dupa catastrofa mortii, in care se arata deplin dezaprobarea dumnezeiasca a istoriei, se vede ca forma de viata istorica, neagreata de Dumnezeu, e atat de inradacinata in fiinta creatiunii, incat e necesara in prealabil o distrugere totala a ei, ca s-o faca Dumnezeu din nou. Dumnezeu nu-si dezminte prin inviere dragostea de cele create, dar forma lor de viata nu mai e cea dorita de El. O deviere, o stricaciune serioasa le face de neacceptat din partea lui Dumnezeu. Interventia lui Dumnezeu dupa creatiune, prin inviere, postuleaza pacatul intrat in lume dupa creatiune.

Manifestarile pacatului, ale stricaciunii, ale bolii care stapaneste toata creatiunea, le simtim toti. Filosofia contemporana a unui Heidegger se opreste in fata acestui caracter bolnav al existentei ca in fata aspectului ei fundamental. Dintre toate manifestarile de boala ale acestei existente se remarca indeosebi in aceasta filosofie moartea cu nelinistea ce-o arunca ca o umbra asupra intregii vieti, determinand in mod covarsitor actele, gandurile, atitudinea vietii noastre. Viata noastra e o „existenta spre moarte”. Moartea margineste tot ce exista in lume. Lumea aceasta este in mod fiintial o lume a mortii. Existenta ei, ca si existenta omului, este o existenta amenintata, nu numai obiectiv, ci si subiectiv, de granita mortii. Aceasta ne face sa suferim. Dar si sa simtim existenta de aici ca ceva nedeplin, ca un biet fragment dintr-un intreg pe care nu-l vedem, dar il dorim. Bolile fizice sunt agentii mortii care avanseaza continuu in fiinta noastra, care rod neintrerupt ca niste viermi ai mortii din micul tezaur de viata al nostru. Insuficientele intelectuale si morale ne vorbesc iarasi de caracterul fragmentar al existentei noastre.

Viata acesta cariata, anemica, tulburata, rapusa in scurta vreme de moarte, nu corespunde cu izvorul care da viata si in care nu e nici o urma de slabiciune si de boala. Caracterul ei actual nu e voit de Dumnezeu. Dar nu Dumnezeu a facut lumea asa, ci stricarea a venit prin voia libera a fiintelor rationale. Daca Dumnezeu ar fi facut lumea asa, atunci prin inviere El s-ar sili sa o repare, manat de regretul ca a facut-o asa. Cum insa stricarea ei s-a facut prin voia libera a fiintelor rationale si urmarea acestei stricaciuni e moartea, invierea se infatiseaza ca un act de gratie a lui Dumnezeu care nu vrea sa lase ca suferinta sa aiba ultimul cuvant si pe oameni pierduti in moarte, ci ridica totul la o noua viata, fara suferinte si fara moarte.

Prin inviere El scoate lumea din starea bolnava in care s-a rostogolit, inaltand-o la o stare a carei bogatie, plenitudine si fericire nici nu ne-o putem inchipui, asa cum nu-si poate inchipui omul mereu bolnav starea de perfecta sanatate. Daca prin pacat s-a introdus in viata de la Dumnezeu boala radicala, prin inviere aceasta boala e eliminata. E de crezut ca fara caderea in pacat n-ar fi intervenit inviere, asa cum peste tot n-ar fi avut loc intruparea Fiului lui Dumnezeu.

In Iisus Hristos viata cea noua, eshatologica, e realizata. El este incepatura pentru toti care cred in invierea Lui, pentru intregul univers, care actual boleste. Viata cea noua nu este numai promisiune, ci este in El realizata, prezenta. Noi insa traim mai departe in istorie, dar cu ochii credintei si ai sperantei spre El, spre viata cea adevarata, deplina, ultima si fara de moarte.

Cand zicem cu credinta: Hristos a inviat! afirmam implicit: Noi toti vom invia!

Parintele Dumitru Staniloae

Sfântul Nicodim Aghioritul, Tâlcuire la canonul Ziua Învierii al Sfântului Ioan Damaschinul

(fragmente)

Troparul

Femeile cele de Dumnezeu înţelepţite, cu miruri în urma Ta au alergat, şi, bucurându-se s-au închinat Ţie, Dumnezeului celui viu, pe Care, ca pre un mort, cu lacrimi Te căutau; şi Paștile cele de taină, ucenicilor Tăi, Hristoase, bine le-au vestit.

Tâlcuire

Acest tropar a fost inspirat din Cân­tarea Cântărilor, căci aşa strigă plin de iubire sufletul, adică mireasa cea nematerialnică, către Hristos, Mirele cel nematerialnic: „mir vărsat este nume­le tău; de aceea fecioarele te iubesc, s-au îndrăgostit de tine şi alergăm du­pă tine, după mireasma balsamurilor tale.“A reunit şi adaptat foarte inge­nios versetul acesta din Cântarea Cân­tărilor la istoria Miroforelor, lăsând loc unei mici variațiuni, anume că cele din Cântarea Cântărilor erau tinere şi alergau pe urmele Mirelui pentru a se umple de mireasma nematerialnică a aceluia, pe când Miroforele aces­tea sunt vârstnice şi alergau dimpo­trivă, ca să-L ungă cu miresme pe mi­rele fără suflare Iisus; cu toate acestea se poate spune că Miroforele, care au adus mirurile pentru trupul Domnu­lui spre a se umple de mireasma Aceluia în chip duhovnicesc, în privinţa virtuţii erau tinere şi pline de vigoa­re [duhovnicească]; în privinţa celor­lalte, versetul de mai sus, din Cânta­rea Cântărilor, se potriveşte şi Miro­nosiţelor, pentru că acestea nu doar au iubit pe Hristos, Care e Mirele nematerialnic al sufletelor, şi au aler­gat după El, lăsând în urmă toate ce­le ale lumii, ci L-au ferecat în inimile lor şi-L aveau acolo întipărit prin iu­bire, adorându-L noetic pe Acesta ca Dumnezeu şi Domn, în acord cu ce­lălalt verset rostit de mireasa din Cân­tarea Cântărilor, care zice: „L-am găsit pe cel iubit; apucatu-l-am atunci şi nu l-am mai lăsat, până nu l-am dus la Maica mea, până nu l-am dus în casa şi foişorul celei ce m-a zămislit.” Iar „casa şi foişorul” reprezintă inima omului; „Maica” şi „ceea ce m-a zămislit” este înţelepciunea lui Dumne­zeu, Care a zidit toate şi, de aseme­nea, inima însăşi, în acord cu tâlcuitorii Cântării Cântărilor şi mai ales după Grigorie de Nyssa şi Maxim, de Dum­nezeu purtătorul.

Ştiind aceste lucruri, dumnezeiescul Ioan [Damaschinul] grăieşte astfel: Femeile ce­le de Dumnezeu înţelepţite şi mirofore au alergat în urma Ta, Dumnezeu-Omule, Stăpâne, cu miresme şi deopotrivă cu lacrimi; iar miresme­le le aduceau întru cinstea cuvenită Dumnezeirii, potrivit cu Teodor, sau, ca să vorbim mai aproape de adevăr, ca să ungă trupul Tău neînsufleţit, după obiceiul iudeilor, spre a rămâne bine mirositor şi spre a nu începe să miroasă urât; „Şi după ce a trecut zi­ua sâmbetei, Maria Magdalena[1], Maria, mama lui Iacov, şi Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă.“ Căci, cum spune şi Sfântul Teofilact, aceste femei, cu încredinţarea că nimic nu e vrednic de Dumnezei­rea lui Iisus, au cumpărat miresme şi s-au pregătit spre a unge trupul mort al Domnului; iar miresmele pentru aceasta le aduceau, pe când lacrimile pentru a-şi arăta iubirea fierbinte pe care o aveau faţă de învăţătorul Iisus, pentru Care fierbinte râuri de lacrimi vărsau spre a stinge cu ele pe cât cu putinţă văpaia din inima lor; de ace­ea a spus avva Isaac:

„Când se va is­ca pomenirea lui Dumnezeu în cuge­tul său (adică al celui iubitor de Dum­nezeu), de îndată inima i se va mişca întru dragostea Sa şi din ochi îi vor curge lacrimi îmbelşugat; că e un lu­cru obişnuit ca iubirea să dea naştere lacrimilor, mişcată fiind de amintirea celor dragi” (Cuvântul 80, p. 53).

Îşi vărsau lacrimile şi din pricină că nu aflaseră trupul cel dorit al Preadulcelui Iisus; căci dacă L-ar fi aflat, ar fi avut poate parte de o oarecare mân­gâiere pentru întristarea şi dragostea lor. Dar negăsindu-L, plângeau şi setânguiau nemângâiate, neputând în­dura pierderea unui asemenea Dascăl si Binefăcător si Mântuitor; căci ştiau sufletele si inimile cele iubitoare de Dumnezeu cât preţuieşte Dumnezeu şi Iisus şi de aceea, la pierderea Lui, aleargă în sus şi în jos, caută trudnic şi varsă pentru El lacrimi însângerate; că şi David plângea nemângâiat lip­sirea de Dumnezeu; de aceea zicea: „Făcutu-mi-s-au lacrimile mele pâine ziua şi noaptea, când mi se zicea mie în toate zilele: «Unde este Dumneze­ul tău?».

Pentru aceea femeile își aduceau ca ofrandă miresmele şi lacrimile; aşa că, auzind de la Hristos Cel înviat, pe Care-L căutau, că le zice: „Bucuraţi-vă“, iar pe înger că le spune: „Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că va merge în Galileea, mai înainte de voi; acolo Îl veţi vedea, după cum v-a spus“, la auzul acestora, zic, şi-au preschimbat lacrimile în bucurie, şi Ţie, Hristoase, Celui pe Care mai îna­inte Te căutaseră ca mort, Ți S-au închinat, bucurându-se, ca unui om viu şi, totodată, Dumnezeu; şi le-au vestit şi Ucenicilor Paștile cel de taină, adică Învierea Ta. Ia aminte, iubite citito­rule, cât de mare folos aduc lacrimi­le; căci acestea le-au făcut pe femeile Mironosiţe să-L vadă pe Hristos Cel Înviat; acestea le-au făcut să vadă pe îngeri; acestea le-au făcut să ajungă ce­le dintâi propovăduitoare ale Învierii şi Evangheliei înaintea celorlalţi Apos­toli şi Evanghelişti ai Domnului[2].

De aceea şi Grigorie Teologul dă fiecărui suflet în parte acelaşi sfat mântuitor de a fi râvnitor şi de a lă­crima, spre a se învrednici de desfă­tarea nematerialnică a celor de care Miroforele s-au învrednicit să le va­dă nemijlocit, grăind astfel:

„Fie că eşti o altă Marie, sau cealaltă Marie sau Salomeea, sau Ioana, varsă dis de dimineaţă lacrimi, ca să fii cea dintâi care vezi piatra ridicată, să întâlneşti îngerii şi chiar pe Iisus Însuşi”.[3]

Şi Atanasie cel Mare, prăznuind Duminica cea Nouă, spune acestea:

„Învi­ind Iisus, înainte de a li Se arăta Uce­nicilor S-a arătat femeilor, iar femei­le au binevestit Apostolilor Învierea lui Hristos; şi aceasta e cât se poate de cuvenit: căci lovitura asupra Evei se întoarce îndărăt asupra diavolu­lui; aşa că de acolo de unde a căpă­tat început boala, vine şi vindecarea; de acolo de unde a început moartea, se arată şi Învierea; femeia este prici­na încălcării, dar şi propovăduitoarea Învierii; aceea care l-a dus oarecând pe Adam la cădere mărturiseşte acum că cel de-al doilea Adam a în­viat.”

Şi Hrisostom a spus:

„Vedeţi de câtă cinste s-au învrednicit femei­le mulţumită stăruinţei? Să le imităm sârgul, bărbaţilor, şi să cinstim după putere ziua Învierii, nu purtând mi­resme şi arome materialnice, ci aducând buna mireasmă născută din fap­tele unei vieţuiri preaînalte; şi pre­cum acestea au primit ca răsplată a răbdării învrednicirea de a-L vedea pe Stăpânul după Înviere înaintea tuturor celorlalţi, îmbrăţişându-I pi­cioarele şi închinându-I-se, aşa fieca­re dintre noi, cu voia noastră, nu doar picioarele să I le îmbrăţişăm, ci să-L luăm pe El întreg (adică prin Sfânta Împărtăşanie)” („Cuvânt la îngropa­re şi Înviere”, vol. V).

Dar şi minuna­tul Chirii al Alexandriei, tâlcuind cuvântul acesta al lui Isaia: „Veniţi, fe­mei, de la vederea [mormântului]; acesta este un popor fără de minte“, aşa zice:

„Aşadar, odată ce Israil M-a părăsit, voi, ca nişte femei înţelepte, zice (Iisus), aţi venit, foarte grabnic binevestind Învierea Celui Ce a omo­rât moartea. Şi de ce oare nu ucenicii au văzut cei dintâi pe Iisus, Cel Ce a omorât puterea morţii, ci El S-a ară­tat femeilor, dându-le acestora vred­nicia de Apostoli? La acestea vom răs­punde: Cuvântul lui Dumnezeu Cel Unul-Născut S-a făcut om ca să vindece ceea ce era bolnav si să-l sloboadă pe om de vina sa străveche. Se cu­venea, aşadar, să li se dăruiască mai întâi femeilor cinstea de a binevesti Învierea; întrucât cea dintâi şi mai străveche femeie, slujind îndemnu­rilor şarpelui, l-a dus pe Adam la în­călcarea poruncii, s-a făcut pricinu­itoare a morţii, se cuvenea, desigur, ca vinovăţiile acestor păcate cumpli­te să fie risipite prin cinstea aposto­latului; căci oare nu zice [Apostolul], «unde s-a înmulţit păcatul, a prisosit harul»?”

Note:

[1] Nu pot trece aici cu vederea istoriile pe carele aminteşte Sfântul Modest, patriarhul Ierusa­limului, despre Maria Magdalena; sunt cu ade­vărat pline de farmec şi admirate de iubitorii de lectură cele pe care le povesteşte şi atotînvăţatul Fotie, în Bibilioteca [cartea sa, care mai e numităşi Myriobiblos], în capitolul 275 (p. 834 ş. urm.).

„În Sfânta Scriptură numărul şapte e folosit atât în relaţie cu virtutea, cât şi cu răutatea. Mân­tuitorul a ales-o pe drept după ce a scos din ea şapte demoni ca prin aceasta să-l alunge din fi­rea omenească pe stăpânul răutăţii; căci istori­ile despre Maria Magdalena ne învaţă că a dus o viaţă în feciorie încununată de martiriu; şi tot ele ne spun că pentru fecioria şi curăţia ei la măsura cea mai înaltă celor ce au supus-o chi­nurilor li s-a părut asemenea cristalului; căci, aşa cum se spune, ducându-se după Adormi­rea Maicii Domnului în Efes, la ucenicul cel iu­bit (Ioan), această Miroforă Maria şi-a încheiat acolo călătoria apostolică prin martiriu, nevo­ind a se despărţi până la sfârşit nici de Fecioa­ra, nici de Evanghelistul Ioan; căci, aşa cum Pe­tru, începătura Apostolilor, a fost numit pen­tru credinţa sa neclintită în Hristos piatră, la fel şi aceasta, care s-a făcut mai-marea ucenicelor, pentru curăţia şi dragostea ei faţă de El, a fost numită Maria, dându-i-se numele pe care l-a purtat şi Maica Mântuitorului; şi, aşa cum pe Stăpânul Hristos îl urma ceata ucenicilor, la fel şi Stăpânei şi Maicii Domnului îi urma ceata fe­meilor ucenice; căci atunci se minunaseră, zice, ucenicii că Domnul vorbise cu o femeie [samarineanca de la Fântâna lui Iacob – n.n.], ceea ce vădeşte că acesta nu era un obicei al Domnului, ci vestirea Evangheliei era dusă la împlini­re de Maica Stăpânului în acelaşi timp cu Fiul şi Făcătorul, iar aceste Mirofore urmându-i ei, le slujeau din bunurile lor în cele trebuincioase Stăpânului de obşte şi ucenicilor” („Cuvânt la Mirofore”).

Mai adăugăm că mâna acestei Mi­rofore şi întocmai cu Apostolii Maria Magdale­na se află în sfânta mănăstire a noii obşti de la Simonopetra din Muntele cu nume sfânt Athos, revărsând minuni şi vindecări de boli asemenea unui râu pururi curgător, aşa cum mărturisesc cei ce o văd şi cu evlavie i se închină.

[2]Că cea dintâi care L-a văzut pe Cel învi­at a fost o femeie arată dumnezeiescul Grigorie al Thessalonicului, care aşa îşi începe cuvân­tul în cinstea Mironosiţelor:

„Învierea Domnu­lui este înnoirea firii omeneşti şi replămădirea lui Adam cel dintâi, care căzuse în moarte prin păcat şi prin moarte s-a întors în pământul din care a fost plămădit; este vivificarea, replăsmuirea şi revenirea la viaţa sa cea fără de moarte. Aşadar, după cum nimeni dintre oameni nu l-a văzut pe Adam la început, de îndată ce a fost plămădit şi adus la viaţă – căci în acel ceas nu exista nici un alt om[pe pământ], însă, după ce a luat duh de viaţă prin insuflarea dumnezeias­că, cea dintâi dintre făpturile omeneşti care l-a văzut a fost femeia (căci Eva a fost cea dintâi dintre oameni venită la existenţă după Adam) -, tot aşa şi pe cel de-al doilea Adam, Care este Domnul, n-a fost nimeni să-L vadă înviind din morţi, căci nimeni dintre cei apropiaţi Lui nu se afla de faţă, iar ostaşii care păzeau mormântul, tulburaţi de frică, erau ca morţi. Or, după ce a înviat El, cea dintâi care L-a văzut a fost o feme­ie, precum am auzit astăzi din Evanghelia după Marcu [«Şi înviind dimineaţa, în ziua cea dintâi a săptămânii, El S-a arătat întâi Mariei Magdalena…» (Mc. 16,9)].”.

[3]Acestea sunt tâlcuite de Nichita Scoliastul astfel:

„Maria Magdalena închipuie pe fie­care suflet făptuitor, care se curăţeşte, prin cu­vântul poruncilor evanghelice, de ataşamentul pătimaş faţă de viaţa aceasta (simbolizată de numărul şapte), ca de nişte demoni; Salomeea, care se tâlcuieşte pace, închipuie pe acela care, supunându-şi trupul sufletului şi primind înșine prin vederea raţiunilor duhovniceşti cu­noştinţa tuturor celor câte există, va avea astfelpacea desăvârşită; Salomeea, care se tâlcuieşte porumbiţă, închipuie sufletul lipsit de răuta­te şi rodnic în virtuţi, care a lepădat cu ajutorul blândeţii toate patimile şi e stăruitor spre a naşteraţiunile duhovniceşti cu ajutorul discernămân­tului. Dacă sufletul tău, iubite, va ajunge una ca acestea, mergi asemenea Mironosiţelor cu râvnă şi sârg (căci «dis de dimineaţă» aceasta înseam­nă: silire şi grabă), la mormânt, adică în străfun­dul lucrurilor, acolo unde sunt ascunse raţiunile celor cereşti şi pământeşti, adică în inima ta(căci spune de Dumnezeu purtătorul Maxim că ini­ma este «pentru fiecare dintre credincioşi mormântul Stăpânului» [cap. 81, Capetele teologice]), şi caută cu lacrimi materiale şi nematerialnice să înveţi dacă va învia în tine Logosul virtuţii şi al cunoştinţei; şi dacă vei căuta în felul aces­ta, mai întâi vei vedea ridicându-se în inima ta piatra, adică împietrirea nedesluşirii Logosului, şi, odată ce se va ridica aceasta, îi vei vedea pe îngeri, adică mişcările conştiinţei tale care pro­povăduiesc că a înviat în tine Logosul virtuţii şi cunoştinţei omorât din pricina răutăţii[scil. a lipsei virtuţii], pentru că în sufletul omului ca­re are o viaţă necurată Logosul nu lucrează, ci e într-un anume chip mort; şi apoi în restul vre­mii ce urmează vei vedea chiar şi pe Dumnezeu Logosul Însuşi arătându-Se în cugetul tău aşa cum e El, fără a recurge la tipuri şi prefigurări, şi umplându-ţi puterile nematerialnice ale sufletu­lui de har duhovnicesc”.

***

Cantarea A 5-A, Irmosul

Să mânecăm cu mânecare adâncă și, în loc de mir, cântare să aducem Stăpânului și să vedem pe Hristos, soarele dreptății, tuturor viață răsărind.

Tâlcuire

Și în acest Irmos, Melodul leagă Oda a cincea de praznicul Învierii; așa că, dacă Isaia, părintele Odei a cincea, folosește cuvântul “mânecare” (“De cu noapte, Dumnezeule, mânecă spre Tine duhul meu”), la fel și Evanghelistul Luca, relatând Învierea, zice:

“Iar în prima zi după sâmbătă (adică duminică), mânecând (scil. foarte de dimineață), ele au venit la mormânt, aducând miresmele pe care le pregătiseră”; de dragul acestui lucru şi scriitorul de cântări, reunind ambele mărturii, se întoarce spre poporul drept-credincios al creştinilor şi spune aşa: „Haideţi şi noi, iubitorii de prăznuire, să urmăm acelor femei Mirofore şi, ridicându-ne din pat foarte de dimineaţă, să-I aducem Stăpanului înviat imnurile cuvenite Învierii Sale, aşa cum Mironosiţele şi-au adus mirurile, şi să nu lenevim dormitând întreaga noapte; să priveghem, fraţilor, în noaptea aceasta a Duminicii luminatei Învieri, prin cântarea de imnuri şi slavoslovii până în zori; căci aşa făceau acei creştini de demult care, aprinzându-şi lumânările, privegheau întreaga noapte, până la al şaptelea ceas, în aşteptarea Învierii Domnului, precum spune şi Grigorie Teologul: „Frumoasă, aşadar, a fost prăznuirea noastră în haine sărbătoreşti şi aprinderea tuturor luminilor, pe care atât fiecare în parte, cât şi cu toţii împreună le-am săvârşit, umplând noaptea de îmbelşugată lumină.” Dar dacă voi, creştini fiind, nu puteţi priveghea întreaga noapte, treziţi-vă măcar cât mai de dimineaţă, după miezul nopţii, spre a prăznui Învierea Domnului. Şi, după cum e firesc, dacă în zorii zilei răsare soarele, noi priveghem pentru că voim a vedea prin credinţă pe Hristos, Soarele nematerialnic al Dreptăţii, ieşind din mormânt ca din spatele orizontului şi răsărind adevărata viaţă nouă, credincioşilor.

***

Troparul

Să ne apropiem purtători de lumină de Hristos Cel Ce a ieşit din mormânt ca un Mire şi să prăznuim împreună cu cetele cele iubitoare de praznice Pastile lui Dumnezeu cele mântuitoare.

Tâlcuire

Precum în troparul anterior, sfântul Melod ne-a îndemnat să ne trezim foarte de dimineaţă spre a aduce slavoslovie Mântuitorului Care a înviat, şi în troparul acesta, văzând pe poporul drept-credincios al lui Hristos purtând lumânări aprinse, socoteşte că acest lucru, al purtării de candele şi lumânări, ar fi plăcut lui Dumnezeu; drept aceea ne îndeamnă şi pe noi, dându-ne ca pildă pe cele cinci fecioare înţelepte care, avându-şi candelele împodobite, au intrat în cămara nematerialnică împreună cu Mirele Hristos. Astfel ne grăieşte scriitorul de cântări:

O, popoare purtătoare ale numelui lui Hristos, veniţi să ne apropiem de Stăpânul Hristos, Care astăzi iese din mormânt ca un Mire din cămara de nuntă; să ne apropiem de El purtând în mâini lumânări aprinse, după chipul celor cinci fecioare înţelepte. Şi nu mă gândesc doar la lumânările materiale, făcute din ceară sau untdelemn, ci la cele lăuntrice, alcătuite din virtuţi, mai ales din milostenii pline de dărnicie; acestea trebuie să împodobească şi să țină nestinse lumânările noastre.

Și dacă milostenia noastră față de săraci e puţină, untdelemnul lumânărilor noastre se va împuţina şi le va face pe acestea să se stingă la vremea când nu vom mai afla săraci ca să-i miluim şi prin milosteniile faţă de ei să ne împodobim candelele; ceea ce nădăjduiesc să nu ni se întâmple, ci mai degrabă să avem untdelemn din belşug în candelele noastre prin milostivirea faţă de săraci, spre a-L întâmpina pe Hristos, Mirele cel nematerialnic, care astăzi iese din mormânt, şi a intra împreună cu El în cămara cerească, bucurându-ne dimpreună cu Acesta veşnic.

Aşadar, nu doar să ne apropiem de Hristos purtând candele în mâini, ci să şi prăznuim dimpreună cu cetele cele iubitoare de praznic ale îngerilor cereşti; căci şi acelea doresc să prăznuiască dimpreună cu noi nu numai pentru iubirea pe care o poartă lui Hristos Cel înviat, Stăpânul lor, ci şi pentru dragostea lor faţă de noi, oamenii, care astăzi, prin Învierea Domnului, am fost făcuţi nestricăcioşi şi nemuritori; de aceea a spus şi Grigorie Teologul: „sunt încredinţat că şi acelea (Puterile îngerilor) se veselesc şi prăznuiesc astăzi dimpreună cu noi, întrucât sunt iubitoare de oameni şi de Dumnezeu”. Căci e, într-adevăr, nepotrivit ca îngerii să sărbătorească de dragul mântuirii noastre, iar noi, cei mântuiţi, să nu prăznuim dimpreună cu aceia praznicul aducător de mântuire lumii al dumnezeiescului Paşti, ci într-un anume fel să ne întristăm pentru mântuirea noastră.

Spune şi Gură de Aur în Cuvântul său la Paşti, al cărui început este „Astăzi e vremea potrivită”:

„Astăzi pretutindeni în lume e bucurie şi veselie duhovnicească; astăzi şi obştea îngerilor şi ceata tuturor Puterilor de Sus se veselesc întru mântuirea oamenilor. Ia aminte, iubite, la măsura bucuriei, că şi Puterile de Sus prăznuiesc dimpreună cu noi; se bucură împreună cu noi de bunătăţile dăruite nouă; şi chiar dacă Harul de la Stăpânul e al nostru, desfătarea este şi a lor; de aceea nu se ruşinează să prăznuiască dimpreună cu noi”.

La fel şi în „Cuvântul împotriva celor ce se îmbată şi despre Înviere” spune:

„Astăzi e bucurie pe pământ; astăzi e bucurie în Cer; iar dacă şi pentru un păcătos care se întoarce e multă bucurie în Cer şi pe pământ, cu cât mai mult acum, când lumea a fost smulsă din mâinile diavolului, nu va fi bucurie în Cer? Acum îngerii saltă; acum Arhanghelii se bucură; acum Heruvimii şi Serafimii prăznuiesc dimpreună cu noi sărbătoarea de față.”

(Sfantul Nicodim Aghioritul, Talcuire la canonul Ziua Invierii al Sfantului Ioan Damaschinul, Editura Sophia, 2018)

Consecinţele invierii Domnului nostru Iisus Hristos

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos şi consecinţele ei în interpretarea Sfântului Efrem Sirul

Moartea nu a putut să-L ţină pe Domnul nostru în pântecele Iadului mai mult decât a vrut El să stea acolo. Sfântul Efrem descrie cu multă vervă artistică momentul acestei biruinţe asupra morţii şi asupra lui Satan (Imnele Nisibene /The Nisibene Hymns, NPNF 213, 2004, 41, 15-16, p. 296):

„Satan a venit cu servitorii lui ca să-L poată vedea pe Domnul nostru azvârlit în Şeol şi să se poată bucura cu Moartea, sfătuitoarea lui şi a văzut-o plină de întristare şi durere din cauza morţilor care, la glasul Celui Unul Născut, au trăit şi au ieşit chiar şi de acolo, din Şeol. Cel Rău a încercat s-o consoleze pe Moarte, rudenia sa: ‘Nu ai distrus cât de mult puteai. Chiar dacă Iisus este în mijlocu tău, la mâna ta trebuie să ajungă cei care au trăit şi care trăiesc.’
‘Deschide ca să-L vedem într-adevăr şi să râdem de El. Să-I răspundem şi să-I spunem, ‘Unde Ţi-e puterea?’ căci uite trei zile au trecut pentru El. Şi să-I spunem, ‘O, Tu, Cel de trei zile, care l-ai ridicat pe Lazăr care fusese îngropat patru zile, înviază-Te pe Tine Însuţi.’ Moartea a deschis porţile Şeolului şi din el a strălucit splendoarea chipului Domnului nostru. Şi au fost izbiţi ca oamenii din Sodoma. Ei au orbecăit şi au căutat poarta Şeolului pe care o pierduseră.”

Înghiţit de moarte, Domnul a înghiţit moartea. Sfântul Efrem subliniază cum, de data aceasta, Hrana a fost Cea Care a devorat pe cea care a încercat să se hrănească cu Ea (Omilie despre Domnul Nostru/Homily on Our Lord, FC, vol. 91, The Catholic University of America Press, 2004, III, 2-3, p. 278-279):

„Şi Eva, care fusese mama tuturor celor vii, a devenit izvor de moarte pentru cei vii. Dar Maria, noul lăstar, a răsărit din Eva, viţa cea veche, şi Viaţă nouă S-a sălăşluit în ea. Când moartea s-a apropiat cu îndrăzneală, ca de obicei, să se hrănească cu rod muritor, Viaţa, Omorâtoarea morţii, stătea în aşteptare, ca, atunci când moartea ar înghiţi fără frică Viaţa, să trebuiască să o verse şi pe mulţi alţii împreună cu ea.
Astfel Leacul Vieţii a coborât de sus şi S-a unit cu rodul muritor, trupul. Şi când moartea a venit, ca de obicei, să se hrănească, Viaţa a înghiţit moartea în schimb. Aceasta este Hrana Care dorea cu ardoare să mănânce pe cea care o mănâncă.”

Prin Moartea Sa, Domnul nostru a omorât moartea şi a înviat. Învierea Domnului a însemnat în acelaşi timp biruinţa asupra morţii, asupra lui Satan şi asupra păcatului. Această biruinţă nu a rămas numai la nivelul Persoanei Sale ci s-a extins la nivelul întregii omeniri. Victoria în calitate de Om a Mântuitorului nostru asupra morţii şi asupra lui Satan, a celor care nu putuseră fi învinşi până atunci, s-a transformat în victoria întregii omeniri. Ea reprezintă evenimentul central în jurul căruia gravitează viaţa întregii omeniri. Aşa cum arată şi Sfântul Efrem, de vreme ce un singur om a reuşit biruinţa, toţi oamenii începând din acel moment sunt părtaşi ai acestei biruinţe (Imnele Bisericii/Hymnes de Ecclesia, SO 83, 2004, 2, 18, p. 29 şi 3, 8, p. 32):

„Natura libertăţii noastre e aceeaşi în fiecare.
Dacă puterea ei slăbeşte în unul, ea slăbeşte în fiecare;
Dar dacă ea se întăreşte în unul, la fel în fiecare.”

„Nu te osteni să cercetezi toţi oamenii
(ca să ştii) dacă sunt capabili să-l învingă pe Cel Rău în luptă.
Căci dacă unul singur este capabil să învingă, atunci toţi pot să învingă.”

După cum păcatul lui Adam a atras consecinţe dezastruoase pentru întreaga omenire prin moarte sufletească urmată de moartea trupească, tot astfel biruinţa prin înviere asupra morţii şi a păcatului repurtată de către Domnul nostru întrupat în trupul muritor al lui Adam a atras după sine desfiinţarea prin înviere a trupului stricăcios adamic şi înlocuirea lui cu un trup nestricăcios veşnic.
Învierea Domnului a însemnat totodată o ancorare în simbol a învierii întregii omeniri. Omorât de moartea trupească a trupului stricăcios pe care Şi L-a luat prin îmbrăcarea Sa în Adam, Domnul Iisus Hristos n-a putut fi omorât de moartea sufletească a păcatului. Şi, fiindcă moartea trupului a fost decretată de Dumnezeu ca urmare a păcatului, moartea nu a putut să-L ţină în pântecele ei pe Domnul mai mult decât a vrut El, pentru că nu a găsit în El păcatul, cauza fiinţării ei. De vreme ce Domnul a înviat definitiv în trup nestricăcios, ba mai mult, după cum arată Sfântul Efrem, i-a înviat definitiv la strigătul Său, când a murit pe Cruce, pe mulţi din drepţii din vechime pe care i-a scos din Şeol a treia zi şi i-a adus împreună cu tâlharul şi cu Adam şi Eva în Rai ca zălog luat morţii, acest eveniment central din viaţa întregii creaţii a însemnat formularea în simbol a învierii omenirii şi a înnoirii ei. Ancorate în realitatea profundă şi desăvârşită a învierii Domnului, întreaga omenire de la Adam şi până la sfârşitul veacurilor, delimitat de a Doua Sa venire şi Judecata de Apoi, va învia în acest soi de trup nestricăcios pe care Domnul ni L-a dobândit prin lipsa Sa de păcat, iar creaţia se va înnoi şi ea în mod corespunzător slavei la care va fi ridicat omul prin slava lui Hristos Omul. Pentru Sfântul Efrem, chiar dacă şi după învierea Domnului oamenii mor ajungând prin aceasta cu toţii în Şeol, această ancorare în simbol a învierii omenirii reprezintă de fapt certitudinea desfiinţării morţii. După cum am văzut, Sfântul subliniază faptul că porţile Iadului, începând din momentul învierii Domnului, au fost sfărâmate pe vecie căci moartea şi Satan, asemenea sodomiţilor, au orbecăit după ele, dar nu le-au mai găsit. Prin urmare, mai devreme sau mai târziu, moartea va fi obligată să-şi verse toţi morţii afară din pântecele ei. Din Şeolul de unde înainte de învierea Domnului nu se putea ieşi nicicum, începând cu învierea Domnului s-a putut ieşi, iar la învierea de obşte se va ieşi oricum. Sfântul Efrem descrie în amănunt acest mecanism prin metafora perfectă a vomatului care goleşte stomacul de tot conţinutul său (Omilie despre Domnul Nostru,…, 3-4, p. 278-279):

„Astfel Leacul Vieţii a coborât de sus şi S-a unit cu rodul muritor, trupul. Şi când moartea a venit, ca de obicei, să se hrănească, Viaţa a înghiţit moartea în schimb. Aceasta este Hrana Care dorea cu ardoare să mănânce pe cea care o mănâncă. Prin urmare, moartea a vărsat multele vieţi pe care le înghiţise cu lăcomie din pricina unui singur rod pe care îl înghiţise cu nesaţ. Foamea care a mânat-o după unul a fost ruina voracităţii care o mânase după mulţi. Moartea a reuşit să mănânce Rodul Cel Unul, dar i-a vărsat repede pe cei mulţi. Atunci când Rodul Cel Unul murea pe Cruce, mulţi dintre cei morţi au ieşit din Şeol la sunetul vocii Lui.
Acesta este Rodul Care a scăpat morţii care îl înghiţise şi i-a scos din Şeol pe cei vii după care fusese trimis. Şeolul păstra tot ceea ce devorase. Dar din pricina unui singur lucru pe care nu l-a putut mistui, el a dat înapoi tot ceea ce era înăuntru şi el mâncase. Când stomacul unei persoane este deranjat, el varsă şi ceea ce-i prieşte şi ce nu-i prieşte. Stomacul morţii a fost deranjat astfel încât, atunci când a vărsat Leacul Vieţii care îl indispusese, a vărsat cu El şi pe cei vii pe care moartea fusese încântată să-i înghită.”

Aşa cum observă Sfântul Efrem, înghiţindu-L pe Domnul, Morţii i s-a făcut rău. I s-a făcut rău pentru că, neavând păcat, Domnul nu era o hrană potrivită pentru Moarte. I-a căzut greu şi L-a dat afară. L-a dat afară însă împreună şi cu conţinutul care-i pria ei. Conţinutul care îi pria a fost dat şi va fi dat afară în etape, aşa cum face oricare om care vomită. Nu vomită tot de prima dată, dar până nu vomită tot conţinutul stomacului nu se linişteşte. La învierea de obşte tot conţinutul Şeolului va fi dat afară.
În a treia zi, sufletul Domnului Care a luminat cu Viaţa Sa Şeolul a revenit în trupul aşezat în mormânt şi Domnul a înviat. Trupul cu care Mântuitorul a înviat este un trup înnoit şi nestricăcios în veac, un trup eliberat de afectele trupului lui Adam pe care îl îmbrăcase la întrupare. În Comentariul la Epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, Sfântul Efrem aduce lămuriri în plus în legătură şi cu trupurile pe care oamenii le vor primi la învierea de obşte (Comentariul la Epistolele Sfântului Apostol Pavel /S. Ephraem Syri comentarii in Epistolas D. Pauli, Veneţia, 1843, p. 82, la 1 Cor 15, 35-4):

„Căci spuneau: Cum învie morţii? Sau în ce trup vor veni? Căci uite, trupul lor care acum zace a fost fărâmiţat şi risipit.
El le-a alcătuit parabola despre sămânţă, care trăieşte în moartea ei.
Şi în niciun fel sămânţa nu este asemănătoare germenului ei deoarece semeni un grăunte gol.
Iar Dumnezeu a dat trup seminţei tale precum a vrut.
Şi chiar dacă ar face toate seminţele să germineze, căci dă şi trupul unic al seminţelor specifice, totuşi nu este acelaşi trupul păsărilor şi al animalelor, şi al omului, ca să vină împreună la înviere. Căci altul este trupul oamenilor, care a fost creat prin mâna lui Dumnezeu, şi lui îi este promisă învierea; şi altul este trupul vitelor şi păsărilor şi peştilor care sunt lipsite de aceasta.
Altul este trupul celor cereşti, adică al celor care lucrează lucrările cereşti, şi altul este trupul celor pământeşti care lucrează cele rele pe pământ, precum o stea întrece altă stea prin strălucire.
Astfel, în însăşi învierea morţilor, cele cereşti întrec cele pământeşti.
Şi astfel trupurile sunt semănate întru stricăciune şi se ridică întru nestricăciune.
Sunt semănate în starea joasă a goliciunii şi se vor ridica în slavă. Sunt semănate întru slăbiciunea morţii şi se ridică în puterea învierii.
Se seamănă trupul sufletesc şi se ridică trupul duhovnicesc, adică se seamănă după asemănarea primului Adam şi se ridică după asemănarea lui Adam Cel duhovnicesc.”

Aşa cum ne explică Sfântul Efrem, prin învierea Domnului se clarifică însăşi taina şi raţiunea morţii ca decret al iubirii desăvârşite a lui Dumnezeu faţă de om. Putem spune că, prin moarte, Dumnezeu nu l-a blestemat pe Adam, ci S-a dovedit milostiv, arătându-Şi marea Sa iubire faţă de el. I-a dat un timp limitat de trăit în trupul în care domnea moartea sufletească adusă de Satan, ca să vadă cât de rău este să trăiască cu această moarte în el, după care l-a adormit în moartea din care Domnul, prin învierea Sa, l-a sculat în alt trup. L-a sculat în trup nou, veşnic şi nestricăcios, trupul obţinut de către Domnul prin pătimirea Sa nedreaptă şi lipsa Sa de păcat, trup în care nici Adam şi nici vreunul dintre oameni nu mai poate păcătui. Aceasta este taina morţii ca etapă a învierii, observată de Apostol şi lămurită de către Sfântul Efrem. Moartea e cea care nimicniceşte trupul marcat de goliciune şi de slăbiciune, purtător al morţii sufleteşti, iar Domnul îl înlocuieşte cu un trup îmbrăcat în slavă şi fortificat de puterea învierii Sale. Sfântul Efrem observă cu ochi sigur cum rodul ucigător, prin care şarpele l-a ucis pe Adam, a fost înlocuit pe Cruce de Rodul de Viaţă Dătător (Comentariu la Diatessaron, tr. Ioan Ică jr. după varianta Leloir, în Sfântul Efrem Sirianul, Imnele Păresimilor, Azimelor, Răstignirii şi Învierii, Ed. Deisis, Sibiu, 2010, XVI, 15, p. 250):

„Şarpele l-a lovit pe Adam în Paradis şi l-a ucis. (De asemenea, i-a lovit) pe Israeliţi în tabără şi i-a nimicit. Întocmai precum Moise a ridicat şarpele în pustie, tot astfel Fiul Omului va fi ridicat. Întocmai precum cei care s-au uitat cu ochi trupeşti la semnul pe care Moise l-a ţintuit pe cruce au trăit trupeşte, tot astfel aceia care privesc cu ochiul duhovnicesc la Trupul lui Mesia ţintuit şi suspendat pe Cruce, şi cred în El, vor trăi (duhovniceşte). Astfel, s-a descoperit prin acest (şarpe) de aramă, care prin natura lui nu poate suferi, că Acela Care urma să pătimească pe Cruce este Cineva Care prin natura Lui nu poate muri.”

La Sfântul Efrem natura trupurilor înviate este mai fină decât cea a sufletului şi chiar a gândului omenesc (Sfântul Efrem Sirianul, Imnele Raiului, tr. Ioan Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2010, 5, 7-10 p. 49-50):

«Am cercetat şi aceasta: dacă Raiul e de ajuns de încăpător pentru toţi drepţii ce trăiesc în el?
Am întrebat despre ce nu stă „scris” şi am fost învăţat ce este „scris”:
Priveşte omul în care sălăşluia o legiune de demoni; ei toţi erau în el chiar dacă nu arătat, căci oştirile lor sunt făcute dintr-o fire mai subţire şi mai fină chiar decât cea a sufletului.
Întreagă acea oştire locuia într-un singur trup.
De o sută de ori mai subţiri şi mai fine vor fi trupurile drepţilor când se vor scula la înviere: vor fi asemenea minţii în stare să se întindă şi să se lărgească după voie ori să se micşoreze şi strâmteze;
dacă se strâmtează, este într-un loc, şi, dacă se lărgeşte, este peste tot.
Ascultă apoi şi află:
lămpi cu mii de raze pot sta într-o singură casă,
zeci de mii de miresme sunt în potirul unei singure flori;
şi chiar dacă toate sunt într-un loc foarte mic, au loc îndeajuns
să-şi ţină prăznuirile; aşa este Raiul: deşi plin de făpturi duhovniceşti, e încăpător pentru prăznuirile lor.
Şi iarăşi: nesfârşite gânduri sălăşluiesc în locul strâmt al inimii, şi totuşi sunt în largul lor;
nici nu se înghesuie, nici nu sunt înghesuite.
Deci cu cât mai mult Raiul – slăvitul- va fi de ajuns pentru făpturile duhovniceşti, a căror fire e atât de subţire,
că nici măcar gândul nu le poate atinge.»

O altă problemă pe care Sfântul o rezolvă în acest pasaj din Imnele Raiului este cea a circumscrierii spaţiale a trupurilor duhovniceşti. Deşi nu sunt ubicue, natura lor fină le permite atât coabitarea în spaţii restrânse cât şi extinderea pe spaţii largi.
Aşadar trupul pe care îl vom primi la înviere este compatibil nu cu moartea sufletească adusă de păcat, ci cu viaţa duhovnicească adusă şi împărtăşită de către Domnul Vieţii prin toate izbânzile Sale, începând cu întruparea şi sfârşind cu învierea şi şederea Sa în Slavă de-a Dreapta Tatălui în calitate de Om cu trup duhovnicesc. Înţelegem astfel, luminaţi de Sfântul Efrem, şi trebuinţa Judecăţii de Apoi de după înviere, şi bucuria celor din Împărăţie, şi chinul celor din Gheena, toate în funcţie de compatibilitatea sufletului şi, în ultimă instanţă, a persoanei ca reprezentantă a lui – persoană pe care ne-am construit-o noi înşine în viaţa aceasta temporară dintre naştere şi moarte -, cu trupul duhovnicesc pe care Domnul ni-l va da la înviere.

Theodor Leontescu

glasulstramosesc