Plângere penală pe numele starețului Hariton Negrea și al exarhului Nichifor Horea pentru fals și uz de fals într-un proces cu Schitul Rădeni

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Bicaz s-a depus astăzi o plângere penală pentru fals și uz de fals, în care sunt acuzați starețul Hariton Negrea, exarhul Nichifor Horea și câțiva monahi semnatari ai unor documente pe care reclamantul le consideră false.
Plângerea se referă la câteva documente depuse la Judecătoria Târgu Neamț de către Mănăstirea Petru Vodă, într-un proces de revendicare intentat de Schitul Rădeni. Unul dintre documente este un “proces verbal de preluare”, semnat de către starețul Hariton, în care acesta afirmă că a preluat Schitul Rădeni la data de 1 august 2013, că la acel moment exista acolo o biserică cu acoperiș și pereți tencuiți, cu altar, catapeteasmă iconostase, icoane, strane, cărți, covoare tradiționale. Reclamantul pretinde că la acel moment biserica actuală a schitului era în construcție, iar vechea biserică, construită de părintele Iosif, era deja dărâmată. Descrierea pe care o oferă procesul de preluare semnat de către starețul Hariton corespunde mai curând stării de fapt din zilele noastre, decât realității din 1 august 2013. În plus, procesul de preluare nu este semnat în niciun fel de către părintele Pamvo Jugănaru, egumenul schitului, și nu există un proces verbal de predare a ceea ce s-a preluat, neputând avea nicio valoare din punct de vedere legal

Un alt document este o decizie care pare a fi emisă la data de 07.10.2013, în care se anunță că Părintelui Pamvo Jugănaru i se revocă împuternicirea acordată la data de 29.11.2002 de către Părintele Justin Pârvu, iar de la acel moment atribuțiile sfinției sale sunt preluate de către starețul mănăstirii, respectiv săvârșirea de documente juridice, administrative sau bisericești.

Ca și celălalt document, și acesta pare a descrie realitățile survenite după întreruperea pomenirii de către Părintele Pamvo Jugănaru, deoarece până la începutul anului 2017 Părintele Pamvo a putut semna și a și semnat documente juridice, administrative și bisericești, reprezentând schitul față de terți, fără ca cineva să îi interzică acest lucru.
O probă atașată la dosar revelează că în 2015 părintele Pamvo a semnat un document cu calitatea de egumen, iar semnătura sfinției sale era sub semnătura starețului mănăstirii, fără ca acest lucru să provoace vreo reacție a conducătorului mănăstirii Petru Vodă la acel moment. O simplă căutare pe siteul MMB. arată că pe pagina dedicată Schitului Rădeni pe acel site părintele Pamvo Jugănaru continuă să fie egumenul schitului Rădeni.

Regulamentul vieții monahale prevede la art. 6 că “schitul este un așezământ monahal în care viețuiește, după aceeași rânduială ca și în mănăstire, o obște mai mică de călugări și călugărițe1, aflându-se sub administrarea unei mănăstiri sau direct a centrului eparhial”; art. 59 prevede că egumenul conduce un schit sub directa îndrumare a Centrului eparhial sau a starețului mănăstirii. Art. 60 spune că în schit are aceleași datorii ca și starețul mănăstirii, pe când art. 61 spune că în lipsa egumenului de la schit, conducerea o are economul2.
Articolul 79, alin. (1) al Statutului BOR prevede că conducerea schitului este asigurată de către egumen, nu de către starețul mănăstirii, așa cum prevede documentul depus de starețul Hariton, în care se spune că atribuțiile părintelui Pamvo sunt preluate de către starețul mănăstirii. Toate articolele citate din statut și regulament indică faptul că funcția de stareț nu poate fi cumulată cu cea de egumen, iar până în acest moment nu există o decizie de numire a altui egumen decât părintele Pamvo.
Reclamantul arată în plângerea depusă la Parchet că, întrucât părintele Justin a avut toate posesiunile mănăstirii ca proprietate personală, netrecându-le în proprietatea MMB, întreruperea mandatului părintelui Pamvo putea să se facă de către urmașii de drept ai părintelui, moștenitorii de drept ai Mănăstirii Petru Vodă, nu de către stăreția mănăstirii.
Exarhul Nichifor Horea a fost reclamat pentru o împuternicire datată în 3 februarie 2017, în care se menționează că în anul 2001, când a fost înființat Schitul, s-a săvârșit sfințirea locului pe care avea să se clădească biserica schitului. Potrivit părintelui Pamvo, toate cererile făcute către MMB pentru a se sfinți locul unde se va clădi biserica au rămas fără răspuns.
Articolul 320 al Noului Cod Penal descrie falsul ca
“falsificarea unui înscris oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecințe juridice, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani”.
Articolul 323 NCP descrie uzul de fals:
“Folosirea unui înscris oficial sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unor consecințe juridice, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda, când înscrisul este oficial, și cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, când înscrisul este sub semnătură privată”.
Faptele descrise în plângerea penală au fost aduse la cunoștința Judecătoriei Târgu Neamț printr-un răspuns la întâmpinare, trimis de către Schitul Rădeni, în procesul intentat Mănăstirii Petru Vodă.
1 Variantele mai vechi ale regulamentului includ precizarea “cu personalitate juridică”.

2 https://documents.tips/documents/regulamentul-pentru-organizarea-vietii-monahale-si-function-area-administrativa-si-disciplinara-a-manastirii.html.

Sursa O.I

Forma finală a proiectului Legii vaccinării: Părinții sunt OBLIGAȚI să se prezinte la medic, chiar dacă refuză vaccinarea! La înscrierea în unitățile de învățământ va fi solicitată o adeverință care să ateste efectuarea vaccinurilor

Părinții au obligația de a se prezenta la medicul de familie, chiar dacă refuză vaccinarea copilului, caz în care riscă să fie audiați de Comisia județeană de vaccinare, în caz contrar amenzile ajungând și la 10.000 de lei, potrivit proiectului Legii vaccinării.

„Părinții și celelalte persoane responsabile de creșterea și educarea copilului au următoarele obligații:

a) să asigure prezentarea copilului la medicul de familie/furnizorul de servicii medicale pentru realizarea vaccinărilor complete corespunzătoare vârstei în cazul vaccinărilor obligatorii;

b) să se prezinte în cazul în care sunt convocați de Comisia Județeană de Vaccinare sau a cea a Municipiului București”, reiese din art.68 al proiectului pentru legea vaccinării.

De asemenea, în proiect, sunt specificate și drepturile pe care le au părinți, cum ar fi cel la informare cu privire la beneficiile vaccinării, dreptul de primi vaccinuri sigure și de calitate sau chiar să primească asistență în cazul unei reacțiile adverse post-vaccinale indezirabile.
În articolul 21 al proiectului de lege este menționat faptul că „în cazul vaccinărilor obligatorii, consimțământul pentru vaccinare se prezumă ca fiind dat. Excepție fac situațiile în care părinții sau persoana responsabilă refuză în scris vaccinarea copilului minor”.

Draftul proiectului de lege menționează, la articolul 23, că „la data înscrierii copiilor sau a adulților într-o unitate de învățământ sau într-o altă colectivitate, așa cum este definită de prezenta lege, aceasta are obligația de a solicita prezentarea unei adeverințe, emisă de către medicul de familie care are în evidența sa persoana respectivă, care să ateste sau să infirme efectuarea vaccinărilor obligatorii”.

La intrarea în colectivitate, copilul trebuie să fie vaccinat obligatoriu împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei B.
În cazul în care la înscrierea la școală, copilul nu are toată schema de vaccinare la zi, atunci, părintele trebuie să prezinte, până la intrarea în colectivitate, calendarul de recuperare pentru antigenele vaccinale obligatorii sau adeverința contraindicațiilor medicale definitive pentru anumite vaccinări, în funcție de caz.
Proiectul mai cuprinde un capitol întreg destinant sancțiunilor aplicate atât autorităților, cât și medicilor de familie sau părinților. Astfel, părinții care refuză să se prezinte la medicul de familie, să se informeze cu privire la beneficiile vaccinării, pot fi sancționați avertisment sau cu amendă de la 1.000 la 10.000 de lei, în funcție de numărul abaterilor.

„Sancțiunile privesc atât ministrul, cât și funcționarii din minister, Direcții de Sănătate publică, absolut tot lanțul de vaccinare, iar ceea ce s-a vehiculat în presă cu privire la faptul că părinții vor fi amendați pentru faptul că nu-și vaccinează copii este inexact. Părinții vor fi amendați în situația în care refuză să participe la întâlnirea cu grupul de lucru, refuză să participe la întâlnirea cu medicul de familie pentru a fi informați despre vaccinuri. Practic, părintele are dreptul să refuze dar își asumă toată responsabilitatea”, a declarat, luni, Florian Bodog, ministrul Sănătății.

Aceeași sumă de bani ar putea primi amendă și medicii de familie, care nu respectă prevederile legale, de exemplu, dacă nu oferă informații corecte părintelui sau dacă nu asigură confidențialitatea.

Sursa

Protest în Piața Victoriei pe 13 august: Doar părinții își pot asuma viața propriilor copii! Statul nu e părintele copilului! Manifest împotriva Vaccinarii Obligatorii!

Proiectul de lege privind vaccinarea obligatorie scoate oamenii în stradă. Pe Facebook a fost creat deja evenimentul „Manifest impotriva Vaccinării Obligatorii”. Astfel, este anunțat un protest pentru sâmbătă, 13 august, la ora 16:00, în București, în Piața Victoriei.
„Protest liniștit împotriva obligativității de a vaccina. Doar părinții își pot asuma viața propriilor copii! Statul nu e părintele copilului! Doar noi putem decide pentru ei!”, se spune în apelul lansat pe Facebook, iar 200 de persoane și-au anunțat deja intenția de a participa.

Potrivit proiectului Legii vaccinării, părinții au obligația de a se prezenta la medicul de familie, chiar dacă refuză vaccinarea copilului, caz în care riscă să fie audiați de Comisia județeană de vaccinare, altfel amenzile ajungând și la 10.000 de lei.

Draftul proiectului de lege menționează, la articolul 23, că „la data înscrierii copiilor sau a adulților într-o unitate de învățământ sau într-o altă colectivitate, așa cum este definită de prezenta lege, aceasta are obligația de a solicita prezentarea unei adeverințe, emisă de către medicul de familie care are în evidența sa persoana respectivă, care să ateste sau să infirme efectuarea vaccinărilor obligatorii”.
La intrarea în colectivitate, copilul trebuie să fie vaccinat obligatoriu împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei B.

Sursa

Cuviosul Averchie de Jordanville: Cea mai scumpă pentru noi este anume Sfânta Ortodoxie!

„Nouă ne este scumpă anume Ortodoxia curată, care nu a fost știrbită și pervertită de actualele sofisme ce sunt la modă sau de filosofiile tulburi care cu adevărat sunt ”de la cel viclean”, Ortodoxia cea mărturisită de Sfinții Părinți ai Bisericii!
(…)
Noi dorim, și din tot sufletul ne străduim să mergem pe calea Ortodoxiei Apostolești și a Sfinților Părinți, dar în nici un caz nu ”într-un pas cu timpul”, schimbând Ortodoxia cu părelnica ”dragoste creștinească” față de cei ce au lepădat Ortodoxia – romano-catolicii și protestanții – pe care o propovăduiesc insistent inverșunații dușmani a Bisericii noastre – ”ecumeniștii”, care deja au intrat în comuniune liturgică cu cei dintâi şi prin aceasta au călcat în picioare Ortodoxia lor și s-au lepădat de dânsa.
Noi dorim să păstrăm fecioreasca curățenie a sfintei noastre credințe, la care mai mult ca la orice țineau binecredincioșii noștri strămoși din Sfânta Rusie și de aceea îndepărtăm cu hotărâre orice modernism în acest subiect pe care îl impune duhul necurat de lepădare de Dumnezeu al vremurilor pe care le trăim astăzi.
(…)
Pentru orice om cinstit, care nu s-a viclenit până la capăt, toate aceste lucruri trebuie să fie clare și ”la lumina zilei”!
Și noi suntem convinși că dușmanii noștri înțeleg perfect acest lucru. Dar ceva îi leagă și lipsindu-i de puteri și bărbăție nu le permite să recunoască pe față că anume calea noastră este cea dreaptă şi se află în conglăsuire cu învățătura Cuvântului lui Dumnezeu și a Sfintei Biserici, iar ei s-au depărtat pe căi greșite, străine de învățătura Sfintei noastre Biserici, căi care sunt condamnate de Biserică, fiindcă duc la pierire.
(…)
Noi nu putem prieteni și înfrăți cu aprigii dușmani a credinței noastre Sfinte Creștin-Ortodoxe(…) căci vedem în aceasta lepădarea Sfintei Ortodoxii și trecerea în ceata dușmanilor ei. Noi nu putem nici să adaptăm Sfânta Ortodoxie la ”noile cerințe”, cum a făcut-o chiar acum Patriarhia Constantinopolului, care a a aprobat ”noua mărturisire de credință”. Nu putem nici să ne împărtășim cu Sfintele lui Hristos Taine împreună cu ereticii, care pervertesc dogmele Credinței Creștine, și cu moderniștii, care subminează duhul patristic al credinței și al cucerniciei noastre.
Nu noi ne rupem de Biserica Universală, ci ei rup comuniunea cu ea, fiindcă Biserica Universală o compun nu doar cei ce trăiesc pe pământ, dar și sfinții proslăviți în ceruri şi bineplăcuți lui Dumnezeu, care ne-au lăsat poruncă, prin cuvânt și prin exemple din propria lor viață de mărturisitori, să păstrăm fără de schimbare Sfânta Ortodoxie și să nu ne depărtăm de la ea chiar dacă pentru aceasta ne-ar amenința moartea mucenicească.
De dragul necontenitei comuniuni cu aceasta Biserică Universală, biruitoare în ceruri, noi nu putem, având în față conștiința noastră, să mergem pe urmele celor ce s-au lepădat de credință pe pământ, ci putem doar să ne rugăm pentru luminarea și întoarcerea lor la calea pe care au nesocotit-o – a Adevărului lui Hristos, așa cum se roagă pentru întoarcerea tuturor celor rătăciți Sfânta Biserică în Săptămâna Ortodoxiei.”
Comentariu: Despre Arhiepiscopul Averchie, Cuviosul Serafim Rose spunea:” a fost unul dintre ultimii uriași ai ortodoxiei secolului XX, nu numai al Bisericii Ruse și al rușilor de peste hotare, ci al întregii ortodoxii universale din secolul XX.(…) Învățătura lui rămâne cu noi și poate fi lumina călăuzitoare în zilele și mai întunecate care ne așteaptă (…) când Biserica va trebui să pătrundă în pustie așa cum scrie în Cartea Apocalipsei. Pentru cei care sincer însetează să rămână credincioși ortodoxiei, nu mai este niciun glas drept decât acela care iese din gura aurită a Arhiepiscopului Averchie ”
Extras din Viața și opera Părintelui Serafim Rose, trad de prof. Grația Lungu Constantineanu, Apologeticum 2005

Sursa: https://www.aparatorul.md/cuviosul-averchie-de-jordanville-cea-mai-scumpa-pentru-noi-este-anume-sfanta-ortodoxie/

Postul Adormirii Maicii Domnului




Postul Adormirii Maicii Domnului incepe de obicei pe 1 august si are o durata de doua saptamani (1-15 august). Lasata secului pentru postul Adormirii Maicii Domnului se face pe data de 31 iulie. In cazul in care 31 iulie este in zi de miercuri sau vineri, se lasa sec in seara zilei de 30 iulie si postul incepe pe 31 iulie.

In popor este cunoscut si sub denumirea de Postul Sfintei Marii sau Santamariei. Este un post care ii pregateste pe crestini pentru cele doua mari praznice din luna august: Schimbarea la Fata (6 august) si Adormirea Maicii Domnului (15 august).

Originea acestui post a fost fixata in secolul al V lea cand s-a dezvoltat cultul Maicii Domnului. La inceput durata postului Adormirii Maicii Domnului era diferita pentru crestini, cei din Antiohia posteau o zi, pe 6 august , in vreme ce la Ierusalim acest post tinea opt zile. Existau si crestini care posteau toata luna august, in vreme ce altii posteau in luna septembrie. Uniformizarea datei si a duratei postului a avut loc in sec. al XII-lea, la sinodul local din Constantinopol (1166), condus de patriarhul ecumenic Luca Crysoverghis. Aici s-a stabilit ca acest post sa fie tinut incepand cu 1 august si sa se termine pe 15 august, ziua praznuirii Adormirii Maicii Domnului.
Exista randuiala ca impreuna cu slujba Vecerniei sa se savarseasca in aceasta perioada a postului Adormirii Maicii Domnului si cele doua Paraclise ale Fecioarei Maria, iar in ajunul praznicului, Prohodul Maicii Domnului.
Postul Adormirii Maicii Domnului inseamna infranare nu doar de la anumite alimente, ci de la tot ce ne desparte de Dumnezeu. Daca ne tinem departe de anumite mancaruri, sa ne tinem departe si de pacate. Sa nu ne intristam ca pierdem satisfactia pe care ne-o aduce hrana de „dulce”, caci prin retinerea de la ea vom fi partasi unor daruri care ne fac mostenitori ai Imparatiei lui Dumnezeu.
Daca in acest post se recomanda ajunare luni, miercuri si vineri pana la ora 15.00, ora de la care se poate consuma numai mancare uscata, iar daca marti si joi ni se cere sa mancam fara ulei, nu trebuie sa intelegem ca postul Adormirii Maicii Domnului dispretuieste trupul. Nu, acest post cauta sa-l mantuiasca impreuna cu sufletul.
Sa nu ajungem la astfel de ganduri: „Maine ce voi mai gati?”, „Astazi cu ce bani sa mai cumpar bucate de post?”, caci nu diversificare alimentara si cheltuiala peste masura cere postul. Faceti din rugaciune mancare pentru vremea postului si veti vedea cat de hranitoare si de ieftina este adevarata mancare de post. Nu va indemn la o postire peste puterile dumneavoastra, ci doresc sa va atrag atentia ca postul are nevoie si de rugaciune. Fara ea, cele doua saptamani de post vor fi chinuitoare si vor parea ca nu mai au sfarsit.
Post cu bucurie!

                                                Crestin Ortodox