PROFETIA SFANTULUI ANATOLIE AL OPTINEI: “Ereticii vor pune mana pe Biserica, isi vor numi peste tot slugile si-i vor prigoni pe pastori si monahi”

Sfântului Anatolie al Optinei (1855-1922)

“Fiul meu, să ştii că în zilele de pe urmă vor veni vremuri grele, după cum spune Apostolul vei vedea că din pricina împuţinării credinţei, rătăcirile şi dezbinările vor apărea în biserici şi, cum mai dinainte au spus Sfinţii Părinţi, pe scaunele ierarhilor şi în mânăstiri nu va mai fi atunci niciun bărbat încercat în viaţa duhovnicească. Din care pricină, rătăcirile se vor răspândi pretutindeni şi pe mulţi vor înşela. Vrăjmaşul neamului omenesc va lucra cu pricepere, ducând în rătăcire, de e cu putinţă, şi pe cei aleşi. Nu va începe prin lepădarea dogmelor despre Sfânta Treime, Dumnezeirea lui Iisus Hristos sau Născătoarea de Dumnezeu ci pe nesimţite va începe a strâmba învăţăturile Sfinţilor Părinţi primite de la Duhul Sfânt– însăşi învăţătura Bisericii. Viclenia vrăjmaşului şi uneltirile lui vor fi îndreptate împotriva unui număr foarte mic, al celor încercaţi în viaţa duhovnicească. Ereticii[2] vor pune mâna pe Biserică, îşi vor numi peste tot slugile, iar viaţa religioasă va fi lepădată. Însă Domnul nu lăsa pe robii Săi fără apărare şi întru neştiinţa. El a spus: „După roadele lor îi veţi cunoaşte“ (Matei 7, 16-20). Şi sârguieşte-te să-i osebeşti de păstorii adevăraţi; acei furi de cele ale Duhului, care sfâşie turma duhovnicească, „nu intră pe uşă în staul, ci sar pe aiurea“, după cum a spus-o Domnul, adică vopr intra nelegiuit, nimicind cu dea sila dumnezeiasca orânduială- pe acestia Mantuitorul îi numeste „talhari” (Ioan 10, 1).
După lucrare, adevărata lor slujire este prigonirea adevăraţilor păstori, întemniţarea lor, căci fără această slujire, turma duhovnicească ar putea să nu fie prinsă. Drept aceea, fiul meu, când vei vedea în biserică batjocorindu-se lucrarea dumnezeiască, învăţăturile Părinţilor şi orânduirea lăsată de Dumnezeu, să ştii că ereticii au şi apărut, chiar dacă pentru o vreme s-ar putea să-şi tăinuiască relele voiri sau vor strâmba pe nesimţite credinţa dumnezeiască pentru a izbuti mai bine, înşelându-i pe cei neiscusiţi.
Îi vor prigoni nu doar pe păstori, ci şi pe slujitorii lui Dumnezeu, căci diavolul, care ocârmuieşte rătăcirea, nu poate suferi vieţuirea după rânduiala lui Dumnezeu. Asemenea lupilor în piei de oaie, vor fi cunoscuţi după firea lor îngâmfată, iubirea de desfătări şi pofta de putere- aceia vor fi trădători care vor pricinui ură şi răutate pretutindeni; şi de aceea a spus Domnul că se vor cunoaşte „după roade” (Luca 6, 43-45). Adevăraţii slujitori ai lui Dumnezeu sunt supuşi, iubitori de fraţi şi ascultători de Biserică.
În vremea aceea, monahii vor îndura mari strâmtorări din partea ereticilor, iar viaţa monahală va fi luată în batjocură. Obştile monahale vor fi sărăcite, numărul monahilor se va împuţina. Cei rămaşi vor îndura silnicii.
Aceşti urâtori ai vieţii monahale, care au numai înfăţişarea credinţei, se vor nevoi să-i atragă pe monahi de partea lor, făgăduindu-le ocrotire şi înlesniri lumeşti, dar ameninţându-i cu exilul pe cei care nu se supun. Din pricina acestor ameninţări, cei împuţinaţi cu sufletul vor fi foarte umiliţi, chinuiţi de propria neputinţă.
De vei trăi să vezi acel veac, bucură-te, căci în vremea aceea cei credincioşi care nu au alte virtuţi, vor primi cununi numai pentru stăruinţa în credinţă, după cuvântul Domnului: „Oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, mărturisi-l-voi şi Eu înaintea Tatălui Meu celui Ceresc” (Matei 10,32).
Să ai frica lui Dumnezeu, fiul meu! Nu pierde cununa primită, ca să nu fii lepădat de Hristos în întunericul cel cumplit şi în veşnicul chin.
Stai tare în credinţă şi, dacă e nevoie, îndură cu bucurie prigonirile şi alte necazuri, căci atunci Domnul îţi va ajuta ţie; iar Sfinţii Mucenici şi Mărturisitori vor privi cu bucurie la lupta ta.
Însă, în acele zile, vai monahilor legaţi de averi şi bogăţii şi care de dragul celor materialnice se învoiesc ca înşişi să se robească ereticilor. Îşi vor adormi conştiinţa spunând: „Vom cruţa mănăstirea, iar Domnul ne va ierta“. Nenorociţi şi orbi, ei nici nu gândesc că prin rătăciri (erezii) şi rătăciţi, diavolul va intra în mănăstire şi că apoi nu va mai fi o sfântă mănăstire, ci ziduri goale din care harul va pleca pe veci.
Dar Dumnezeu este mai puternic decât diavolul şi nu-i va părăsi niciodată pe robii Săi. Vor exista mereu creştini adevăraţi, până la sfârşitul veacurilor, dar ei vor alege locuri singuratice şi pustii. Nu te teme de necazuri, ci teme-te de primejdioasa rătăcire, căci ea izgoneşte harul şi desparte de Hristos; din care pricină, Domnul a poruncit ca în aşa fel să-l socoteşti pe eretic, încât „să-ţi fie ca un păgân şi un vameş” (Matei 18, 17).
Şi aşa, întăreşte-te, fiul meu, în harul lui Iisus Hristos. Cu bucurie grăbeşte-te la mărturisire şi la îndurarea suferinţei ca bun ostaş al lui Iisus Hristos, Care a spus: „Fii credincios până la moarte şi îţi voi da cununa vieţii“ (Apocalipsa 2, 10) Acestuia, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, cinste şi slavă în vecii vecilor. Amin”.
_________________________________________________________________________
[1] Învăţături ale Sfântului Anatolie al Optinei publicate în colecţia de scrieri Vremurile de pe urmă şi cele de acum (ediţie americană)
[2] Aici cuvântul eretic, poate fi înţeles prin extensie şi în sensul de apostat, iar cele petrecute cu Biserica în vremea stăpânirii atee comuniste adeveresc încă odată puterea proorocească a cuvintelor Sfântului Anatolie.
(“Apostazia si Antihristul. Dupa invataturile Sfintilor Parinti”, Fundatia Sfintii Martiri Brancoveni, Constanta, 2008).

Scandal cu amenințări la Mănăstirea Gai. Arhiepiscopia se pregătește să-l „debarce” pe părintele Cleopa

Știri Arad. Un incident mai puțin obișnuit s-a petrecut în ultimele zile la Mănăstirea Gai din Arad. Măicuțele îl acuză pe părintele Cleopa Jurj, duhovnicul mănăstirii, de presiuni și amenințări. Conflictul din Mănăstirea Gai nu este unul nou, în urmă cu aproximativ un an Sinodul din Creta a semnat un document care a iscat mai multe dispute în rândul Bisericii Ortodoxe. Între timp, starea de sănătate a părintelui Cleopa s-a înrăutățit, în acest moment aflându-se în concediu medical. De cealaltă parte, Arhiepiscopia Aradului intenționează să-l destituie pe părintele Cleopa de la Mănăstirea Gai.
În continuare redăm poziția emisă de Arhiepiscopia Aradului:
„În legătură cu incidentul produs la Mănăstirea Gai din Arad  în data de 14 martie 2017,   în   care   Preacuviosul   Părinte   Protosinghel   Cleopa Jurj – duhovnicul sfintei mănăstiri, în fața presei, a adus, la adresa conducerii eparhiale, acuze de erezie și schismă, întrucât promovează desfășurarea ecumenismului local, ca de exemplu în Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștină, totodată a amenințat maicile de aici pentru atitudinea de corectare avută față de el și întrucât, întregul personal nu a aderat la poziția sa, la solicitarea mass-mediei locale, se face cunoscut că s-a procedat la liniștirea sus numitului cu lămurirea că manifestările de bună conviețuire a cultelor religioase nu afectează viața mănăstirii, nici învățătura sau practica Bisericii Ortodoxe.
Având în vedere starea sanitară a sus numitului părinte, care a fost externat din spital de numai câteva zile, beneficiind în continuare de îngrijiri medicale și pentru a-i asigura condițiile optime de vindecare, s-a procedat la amânarea rezolvării cauzei create, cel puțin până la data de expirare a concediului medical, adică 29 martie a.c., mai ales că în perioada postului în care suntem, legislația bisericească oprește orice judecată și luare de măsuri disciplinare. Este potrivit a sublinia aici că părintele Cleopa, până în prezent s-a dovedit un slujitor devotat și duhovnic căutat de mulțime de credincioși, care și-a câștigat un merit unanim recunoscut în înălțarea noii biserici  mănăstirești, ca și în a frecventării acesteia de către pelerini. Suntem îndemnați la înlăturarea intențiilor de tulburare a atmosferei de evlavie, cuvenite mănăstirii în întâmpinarea sfintelor sărbători, care în anul acesta, prin Pronia divină sunt la aceeași dată pentru toate cultele din țara noastră. Între timp, Centrul eparhial se îngrijește de delegarea unui slujitor pentru suplinirea atribuțiilor   părintelui  duhovnic   și   pentru   evitarea   imixtiunilor celor doritori de a prelua conducerea mănăstirii. Menționăm că problema creată de o vreme a fost permanent în atenția celor responsabili pentru a nu aduce vreo sminteală în rândul credincioșilor.”

Sursa

Video: PS LONGHIN ii iarta pe cei care L-AU OTRAVIT


PS Longhin: ”Vă îmbrățișez pe toți, vă dăruiasc lui Dumnezeu și vă mulțumesc! Lui Dumnezeu și vouă, pentru că Dumnezeu v-a dat nouă, pentru că sunteți copiii noștri,fii duhovnicești.Nu contează că ai 80 sau 90 de ani, sunteți fiii noștri duhovnicești,copiii noștri și ai lui Dumnezeu. Daca vii la mama acasă, și mama are 90 de ani și tu ai 70 de ani, eu dacă-ți spun „măi copilule”,ce zici?”La 70 de ani mă faci copil?”Dar când vii la mama acasă zice:”dragul mamei,puiul mamii”.Așa te dezmiardă mama.Asa și la Dumnezeu, așa ne dezmiardă:”copiii Mei iubiți,copiii Mei vă aștept,copiii mei va iert! Orice păcat se iartă,numai, fraților, să lăsăm deoparte raul, să lăsăm problemele deoparte, toate acelea grele, să ne apropiem de Hristos! Avem nevoie de nașterea din nou,de nașterea ​de Sus, de Duhul Sfânt.Asa Îl rog pe Dumnezeu ca la ​toți să vă ajute!

Cred că mult se vorbește despre noi.Spuneti-le că încă nu am murit,suntem vii.Le mulțumim , și să vă rugați pentru Pr Cleopa că este cel mai greu pentru că noi am mâncat împreună, înțelegeți despre ce spun, rugați-va pentru că starea lui este acum cea mai grea.Dar Dumnezeu poate nu ne va lăsa.In ciuda tuturor acelora care au vrut sa ne facă acest rău, îi iertăm din suflet, vă iert din suflet!In numele Domnului Iisus,din inima!

Nu am nici un rau asupra nimănui!Și rog pe Dumnezeu, Doamne, iartă-i! Așa cum iertai de pe crucea Golgotei, așa ajuta-ma și pe mine și pe acei frați care am fost otraviti împreună, să iertăm din suflet, din inima pe toți care caută să ne facă acest rău.Iar cei care vă ocupați de aceste lucruri,ar trebui să vă pocăiți.Sa veniți la Dumnezeu și voi că vă iartă Dumnezeu

Vedeți,dacă doctorii din Germania așa mi-au spus,”intr-acea zi trebuia să fiu mort”Nu știu ce s-a întâmplat,vedeți și voi minunea…

Dar și chiar dacă muream…Le mulțumesc acelor oameni că mă voi întâlni mai degrabă cu Dumnezeu decatl îmi era scris.Moartea pentru mine nu-i o frica fraților,nu contează cum am să mor,pe drum,in pat …Nu contează cum am să mor! Contează dacă mă întâlnesc cu Dumnezeu.

Și vă rog să păstrați Credinta Ortodoxă adevărată!…

Niciodată nu ne vom uni cu nimeni! Pe toți îi așteptăm să vină la Hristos! Noi credem în Iisus Hristos cel răstignit!La El ne închinăm și la alți dumnezei nu ne vom pleca genunchii!

Sa ne omoare,să ne chinuie,ce vor vrea cu noi! Suntem ortodocși,am fost ortodocși și vom rămâne ortodocși! Să rămânem în adevărata credință!

Iar în ciuda celor care vor răul Bisericii Lui Hristos,noi mai mult vom mărturisi și nimeni niciodată nu ne va închide gura noastră!Vom muri noi, vor rămâne alții în urma noastră! Uitați-va!Doar nu veți putea omorî toată lumea!

Voi să strigați că sunteți ortodocși, să spuneți că este singura Credinta Mântuitoare!

Dar, rușine celor care și-au vândut Credinta și au semnat ereziile și au primit altceva…,lepadandu-se de Dumnezeul cel adevărat.Sfintii din vechime fraților,au apărat Credinta Ortodoxă.Cand îi schigiuiau …,le scoteau ochii,le tăiau urechile ei mai tare mărturiseau pe Dumnezeu.Si noi astăzi cum le spunem?

Bucura-te! Ați auzit?Le scoate ochii, îi taie de vii, îi chinuie, îi dă la fiare,iar noi le cântăm in Biserica: Bucura-te Mare Mucenice Gheorghe!De ce? „Bucura-te Mare Mucenice Ioan cel Nou de la Suceava!” în sfintele acatiste.Bucura-te că ai suferit,ai răbdat și ai murit pentru Hristos și pentru Credinta adevărată! Așa și voi să rămâneți!

Bucurati-va frați ortodocși!

Păstrați Credinta Ortodoxă!

Iubiți pe toată lumea,dar nu primiti nici o erezie,nici ecumenism că acestea sunt omorâtoare de suflet și de viață veșnică.Amin!

Hristos a înviat!

Dumnezeu să vă ajute pe toți să vă puteți duce crucea până la sfârșit!

Ne vom uni! Dacă nu am făcut-o in libertate,nu am făcut-o in zilele acestea…Ne vom uni fraților! Războiul care va fi,sangele care s-a vărsat… Suferința adună pe oameni împreună, atunci vom fi mai aproape!…Voi sa nu va temeti de nimic!

Dumnezeu ce face,face spre binele oamenilor!

Vă binecuvantez să mergeți să faceți bine, să umpleți pământul cu roadele Duhului Sfânt, casele voastre, sufletele…

Faceți bine și nu va temeți de nimic!

Temeți-va doar de păcat.Pacatul distruge și sufletul și trupul! Păcatul ne desparte de Dumnezeu.De aceea vă rog din suflet să părăsiți orice păcat și să veniți spre dragostea Lui Dumnezeu!Amin!”

Fragment din Predica la Duminica Mironositelor

Sursa

 

Apostazia Patriarhului Kiril al Moscovei continua. Patriarhul Kiril s-a lepădat de Hristos în timpul vizitei la un spital de copii din Moscova, de Paşti 2017

1

Vizitând Spitalul Clinic de copii din Moscova, de Paşti (2017), întâistătătorul Patriarhiei Moscovei, Patriarhul Kiril S-a lepădat din nou de Hristos, spunând că: creștinii și musulmanii se închină aceluiași Dumnezeu.

Acest om L-a negat în mod repetat pe Mântuitorul, spunând că evreii și musulmanii se roagă la același Dumnezeu ca și creștinii.

Adică e posibil să mărturiseşti pe Adevăratul Dumnezeu, negând Sfânta Treime şi făcând abstracţie de dogmele Întrupării și Răscumpărării?

Această lepădare, la fel ca şi în cazurile precedente este dovedită site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei.

internetsobor.org