Părintele Ioan Miron: cel care aderă la hotărârile sinodului din Creta este un ERETIC! Indiferent că este episcop, preot sau mirean

Iată și relatarea părintelui Ciprian Staicu:
”Joi, 23 februarie, 2017, am fost la Alba-Iulia, pentru a participa la procesul părintelui Ioan Miron, în calitate de martor. Când am ajuns acolo, am văzut că părintele se hotărâse să accepte sfatul doamnei avocat Iulia Tipa de a aborda acest ”proces” din perspectiva faptului că nu are baze legale, adică să îl conteste total. Așa că părintele Ioan a intrat singur în sala de judecată, unde a stat aproximativ o jumătate de oră, străduindu-se să îi facă pe membrii Consistoriului să înțeleagă realitatea: nu le recunoaște autoritatea de a-l judeca, atât legal, cât și duhovnicește (dacă au acceptat sinodul din Creta, înseamnă că nu mai sunt ortodocși, deci nu pot judeca un ortodox).
Noi am stat afară în compania poliției, trimisă în mod ”preventiv.” Doamna avocat Iulia Tipa și domnul Silviu-Mihai Chirilă au încercat un dialog cu un consilier al Arhiepiscopiei, care a ieșit la un moment dat afară din clădire, însă lungimile de undă nu s-au potrivit, acest părinte consilier nedorind să ofere vreo explicație referitoare la prezența poliției, la interdicția de a participa martorii la proces. Mai mult, i-am dat părintelui consilier o mapă cu 12 pagini, conținând o broșură cu 40 de argumente că sinodul din Creta NU a fost în duhul Sfinților Părinți.
L-am rugat să i-o dea părintelui Ioan – nu apucasem, căci am fost să o trag la xerox între timp – și să fie depusă la dosar, ca argumentație teologică a poziției anti-Creta a părintelui Ioan Miron. Consilierul a luat mapa, s-a dus cu ea înăuntru, promițându-mi că aduce o copie după prima pagină, cu un număr de înregistrare. În final a ieșit cu tot cu mapă, fără număr de înregistrare, mi-a înmânat-o, spunând că membrii Consistoriului au refuzat-o la dosar, pe motiv că în timpul procesului NU se pot depune înscrisuri.
Asta a fost culmea! Păi când să le depui?
De fapt, am înțeles, că doar am trecut și eu prin  ”procedura” aceasta, dar la Miercurea-Ciuc. A primi înscrisuri – dreptul inalienabil al acuzatului la apărare – presupune să dai în final un nou termen, ca să poți în calitate de judecător să analizezi probele puse la dosar.
Dar ei AU ORDIN SĂ NE EXECUTE PE LOC. Cum fac cu creștinii cei din ISIS. Numai că aceia transformă creștinii direct în mucenici. Noi mai trebuie să așteptăm.
Ce să mai încărcăm dosarul cu probe?
Asta a fost. Ei au rămas … în deliberare, noi rămânem cu Hristos. Nădăjduim.
Sunt sigur că dacă ar veni acum Hristos și ar fi dus în fața unui consistoriu din acesta și ar vrea să depună la dosar… Evanghelia, judecătorii ar refuza-o fără să clipească.
Domnilor din consistoriu, îl condamnați pe părintele Ioan? Pe voi vă condamnați. Acolo de fapt semnați – ACEASTA ESTE REALITATEA – propria voastră caterisire. Să nu fie!
Post plin de har dorim tuturor ortodocșilor, iar ecumeniștilor le arătăm doar Crucea lui Hristos. Cu Cel răstignit pe ea se războiesc. Iar sorți de izbândă nu au.
pr. Ciprian Staicu
PS – Am uitat ceva: pe turlele catedralei arhiepiscopale din Alba-Iulia tronează crucile satanice ale lui Baphomet. Am făcut 5 ani de seminar acolo, am amintiri minunate din acea biserică, dar acum NU am intrat în ea. S-a transformat – ca să îl citez pe părintele Ioan Miron – într-o biată capiște idolească. Doamne, dă-le pocăință hulitorilor lui Hristos!”
| Prieteniisfantuluiefrem.ro

FOTO și VIDEO trimise de fratele Adrian


Părintele Grigore de la Lacul Frumos refuză să părăsească mănăstirea

Înaltpreasfinţia Voastră,

Am primit Deciziile din 21.02.2017 ale Arhiepiscopiei Râmnicului (n.n. vedeți la sfârșitul articolului), prin care ne puneţi în vedere că trebuie să ne întorcem la mănăstirile de metanie. Din analiza textului, ne permitem să vă reţinem atenţia cu câteva consideraţii legate de modul absolut insolit în care interpretaţi cele două canoane 31 apostolic şi 15 I-II Constantinopol.

Într-adevăr, conform canonului 31 apostolic, preoţii vinovaţi de ieşirea de sub ascultarea canonică a episcopului lor sunt caterisiţi pentru că au provocat schismă, cu o singură excepţie, anume cazul în care au ieşit de sub ascultarea ierarhului din pricina participării acestuia din urmă la erezie. O lectură atentă a canonului v-ar putea arăta şi această excepţie extrem de importantă.

Pentru că deciziile invocă pe profesorul Ioan Floca drept autoritate canonică, aşa cum şi este, Vă propunem spre o lectură sine ira et studio, dar şi cu un pic de pricepere în probleme canonice, tâlcuirea acestui canon, aşa cum o face profesorul de drept Floca:

“Se apreciază că şi complicii clericilor schismatici cad sub aceeaşi pedeapsă, bineînţeles dacă aceştia nu se despart de episcopul lor din motive întemeiate, cum ar fi abaterea episcopului de la dreapta credinţă şi de la comportarea după dreptate. Din textul canonului rezultă că, în asemenea cazuri, clericii sunt liberi să se despartă de episcopul lor, adică să iasă de sub ascultarea lui. În alte texte canonice, se prevede că dacă un cleric constată că episcopul său profesează vreo erezie, este liber să se despartă de acesta fără nici o formalitate (can. 15 I-II), pentru că nu se desparte de un episcop, ci de o erezie”1..

Modul în care este interpretat canonul 15 I-II ne face să credem că interpreţii acestuia au citit o variantă cu totul şi cu totul necunoscută până acum a canonului respectiv. Urmând ediţiilor consacrate şi cunoscute de toţi ale canoanelor bisericeşti, Vă supunem atenţiei câteva consideraţii referitoare la interpretarea corectă a canonului 15 I-II, apelând la două dintre cele trei surse autoritative pe care le-aţi recunoscut în Deciziile episcopale.

Canonul 15 I-II are două părţi. Prima parte vorbeşte despre schisma provocată de mitropoliţii care nu îşi pomenesc patriarhii “pentru orice vinovăţie” a acestora din urmă şi este o continuare a canoanelor 13 şi 14.

Partea a doua a canonului introduce o excepţie de la schisma prevăzută de canoanele 13, 14 şi prima parte a canonului 15 I-II. Astfel, în partea a doua a canonului se spune că, faţă de cele spuse mai sus referitoare la schisma provocată de nepomenire pentru orice formă de vinovăţie găsită episcopului nepomenit şi nedovedită încă, există o situaţie în care nepomenirea este admisă. Această situaţie este cazul în care episcopul propovăduieşte o erezie în mod public.

Pidalionul tâlcuieşte partea a doua a canonului 15 I-II în felul următor:

“Iar dacă întâi şezătorii cei numiţi ar fi eretici şi eresul lor s-ar propovădui întru arătare, şi supuşii lor pentru aceasta se despart de ei mai înainte de sinodiceasca judecată pentru eresul acela, unii ca aceştia despărţindu-se de unii ca aceia nu numai nu se osândesc, ci şi de cinstea cea cuvenită ca nişte dreptslăvitori sunt vrednici. Că nu au pricinuit schismă Bisericii cu osândirea aceasta, ci mai ales o au slobozit de schismă şi eresul minciuno-episcopilor acelora”2.

Opinia Pidalionului coincide cu interpretarea pe care o oferă profesorul Ioan N. Floca, în cartea sa despre canoanele Bisericii Ortodoxe, în care canonul 15 I-II este prezentat în maniera următoare:

“Canonul 15 (Osânda schismei). Schisma faţă de patriarh. Care despărţire nu este schismă?” (s.n.). Vorbind despre partea a doua a canonului, cunoscutul profesor de Drept afirmă: “În cazul în care superiorul propovăduieşte în public în biserică vreo învăţătură eretică, atunci respectivii [clericii – n.n.] au dreptul şi datoria de a se despărţi imediat de acel superior. În acest caz, nu numai că nu vor fi sancţionaţi, dar vor fi şi lăudaţi, pentru că au osândit legal pe cel vinovat şi nu s-au răsculat împotriva acestuia” (s.n.)3.

Aşadar, din această interpretare a Pidalionului şi a profesorului Ioan Floca rezultă că preotul care observă că episcopul său propovăduieşte erezia în mod deschis poate şi trebuie să se separe de episcopul părtaş la erezie imediat, fără nici o formalitate, înainte de cercetarea sinodicească a episcopului pentru erezia pe care o propovăduieşte. Pentru această atitudine, el nu poate fi în nici un caz sancţionat, ci elogiat ca unul care a apărat Ortodoxia de schismă.

Nicăieri nu se spune în cele două canoane că preoţii care nu se supun episcopului care propovăduieşte erezia, înainte de sinodiceasca cercetare a acestuia, trebuie deferiţi Sinodului episcopal pentru caterisire. Nicăieri nu se spune că acel canon sancţionează pe preoţi şi mirenii care “se erijează în judecători” ai episcopului acuzat de erezie, pentru că întreruperea pomenirii nu este un act de acuzare sau judecată, ci este unul de constatare a unei stări de fapt şi de luare de măsuri în consecinţă. Pretenţia că nimeni nu are voie să se erijeze în judecător al episcopului propovăduitor al ereziei, dacă ar fi reală, ar anula cu totul dreptul preotului de a constata că episcopul este eretic, în cazul în care este, şi ar fi contrară canoanelor 31 apostolic şi 15 I-II, deoarece nu ar mai permite în niciun fel nepomenirea pe motiv de erezie a episcopului.

Astfel de pretenţie ar fi contrară total opiniilor Sfinţilor Părinţi, care au permis constatarea ereziei episcopilor şi măsura îndepărtării de aceştia. Iată câteva exemple:

Sfântul Ioan Gură de Aur:

„Dacă episcopul tău este eretic, fugi, fugi, fugi ca de la foc şi ca de la un şarpe”.

Sfântul Ignatie Teoforul:

„Dacă episcopul tău ar învăţa orice în afara orânduielii date, chiar de trăieşte în curăţie, sau de săvârşeşte semne, sau de prooroceşte, să îţi fie ţie ca un lup în blană de oaie, căci lucrează nimicirea sufletelor”.

Sfântul Marcu al Efesului:

„Toţi Dascălii Bisericii, toate Soboarele şi toate Dumnezeieştile Scripturi ne îndeamnă să fugim de cei ce cugetă diferit şi să oprim comuniunea cu aceştia”.

Sfântul Nicodim Aghioritul:

”Se cuvine să ne îngrădim pe noi înşine şi să ne separăm de episcopii care în chip vădit, stăruie în greşeală, privitor la cele ce ţin de Credinţă şi de Adevăr, aşadar se vădesc a fi eretici sau nedrepţi”.

Aceste cuvinte ale Sfântului Nicodim sunt o aplicare directă a prevederilor canoanelor 31 apostolic şi 15 I-II.
Prin urmare, respingem interpretarea din Decizii a canoanelor menţionate, deoarece este trunchiată, alcătuită din punerea cap la cap a unor frânturi de canon care se referă la situaţii cu totul diferite şi intră în conflict cu adevăratul sens al canoanelor respective.

În ceea ce priveşte prevederile Regulilor vieţii monahale, întotdeauna am trăit şi am cugetat în funcţie de prevederile acestora. Situaţia în care ne aflăm acum a fost provocată de acţiunile abuzive luate împotriva noastră în momentul în care am decis să ne apărăm libertatea de conştiinţă ortodoxă şi am întrerupt pomenirea ierarhului părtaş la erezia sinodului din Creta. Din acest motiv, nu putem fi considerati vinovati pentru faptul că, apărându-ne de erezie, am ajuns să nu ne mai putem desfăşura activitatea normală de preoţi şi monahi. Vinovaţi sunt pentru această situaţie cei ce au impus acest regim de opresiune.

În consecinţă, respectuos Vă anunţăm că refuzăm să punem în aplicare Deciziile episcopale prin care ni se cere să părăsim Schitul şi să ne întoarcem la mănăstirile de metanie, deoarece motivarea acestor decizii nu are niciun temei canonic sau în Regulamentul vieţii monahale şi operează cu ideea că episcopul nu ar fi în niciun fel vinovat de părtăşie la erezie, lucru care este contrazis de conţinutul documentelor acceptate ale sinodului eretic din Creta.

Cu respect,

Ieromonah Grigorie, Lacul Frumos

Înaltpreasfinţiei Sale, Înaltpreasfinţitului Varsanufie, Arhiepiscop al Râmnicului

1# Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note şi comentarii, f.e., Sibiu, 2005, p. 26.

2# Ibidem.

3# Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca, op. cit., p. 347.

Sursa

Sursa

SLOVENIA: Căsătoriile homosexualilor vor fi permise

Slovenia permite, începând de vineri, căsătoriile între persoane de același sex, în baza unei legi care le acordă cuplurilor gay în mare măsură aceleași drepturi ca și celor heterosexuale, interzicându-le însă adoptarea de copii, relatează Reuters, conform Agerpres.Multe alte țări din Uniunea Europeană au legalizat mariajele între persoane de același sex, inclusiv Marea Britanie, Franța și Spania.Legea în Slovenia a fosta adoptată în urmă cu 10 luni, după ce, în cadrul unui referendum din decembrie 2015, a fost respins un proiect care le-ar fi dat și dreptul cuplurilor gay să adopte copii.Cuplurile homosexuale din Slovenia, țară membră a UE cu o populație de două milioane de locuitori, aveau voie din 2006 să-și înregistreze relația și să adopte copii rezultați dintr-o relație anterioară a unui partener, dar nu și copii ai altora.Activiștii gay sunt de părere că mai rămân încă multe de făcut în Slovenia. În afară de faptul că nu au voie să adopte copii, le este interzisă și inseminarea artificială.

Sursa

DOCUMENT: Un act ce dovedește hirotonia Părintelui Justin Pârvu

Datorită unor informații denigratoare la adresa Părintelui Justin Pârvu, cum că nu ar fi fost hirotonit canonic in Biserica Ortodoxă Română, sau cum că ar fi fost hirotonit de către altă biserică stilistă, prezentăm mai jos un act ce atestă hirotonia Părintelui Justin de către Mitropolia Moldovei, precum și alte date biografice importante.

Astfel: Părintele Justin Pârvu a fost tuns in monahism la data de 20 septembrie 1942, pe seama mănăstirii Durău, primind numele Justin.

La 27 Decembrie 1942 a fost hirotonit Diacon, iar Preot la 14 iunie 1943, când Mitropolit al Moldovei era IPS Irineu Mihălcescu.

Documentul pdf: act hirotonie p.justin parvu

Presiuni intensificate asupra Marturisitorilor de la Mănăstirea Lacul Frumos


In apropierea Postului Sfintelor Pasti – presiuni intensificate asupra Marturisitorilor de la Mănăstirea Lacul Frumos.
Desi sunt multe de spus si desi am tot evitat sa mai scriu ceva in legatura cu acest subiect, nu pot ramane indiferenta la suferinta semenilor mei. 

Pe scurt: Marturisitorii de la Mănăstirea Lacul Frumos, au primit o adresa din incredintarea Arhiepiscopului Varsanufie, care a devenit „bun” dintr-o data (si-a atras multi de partea lui prin diverse metode, nu intru in amanunte sau cel putin nu acum), deci Marturisitorii au primit o adresa prin care sunt „invitati” sa mearga la manastirile de metanie. Parintele Grigorie a raspuns adresei cu argumente canonice. Vazand ca nu exista motiv canonic pt a fi scosi din manastire, s-a emis o alta adresa prin care doar ceilalti Marturisitori sunt „invitati” sa mearga la manastirile de metanie, iar parintelui Grigrorie i se spune ca poate sa ramana in manastire doar daca se incadreaza in programul manastirii, adica eventual sa-l pomeneasca pe Varsanufie la slujbe. Pe principiul „dezbina si stapaneste” Varsanufie s-a gandit ca ceilalti Marturisitori sa fie scosi din manastire, evident fara motiv. Marturisitorii insa au ramas pe pozitie. Vazand ca nu merge nici asa, incepand de luni, sunt somati sa paraseasca manastirea, ceilalti marturisitori (adica in prima zi a postului), iar Parintele Grigorie, trebuie sa elibereze chilia pt renovari.

Din „bunavointa” staretului, sluga lui Varsanufie, ar urma sa fie mutat intr-o alta chilie, sigur intesata de microfoane si foarte posibil si cu o camera ascunsa. In manastire sunt deja 7 camere de luat vederi. 2 in biserica si 5 in curte. Marturisitorii sunt supravegheati la orice pas.

Cei care doriti sa-i sustineti (pt ca nu vor pleca atat timp cat nu exista motiv canonic SI NU EXISTA) va rog sa-mi scrieti pe chat sa va dau adresa unde puteti trimite, alta decat adresa manastirii.

Nu m-ar mira ca in Postul Sfintelor Pasti, Varsanufie sa dea ordin staretului sa-i scoata cu politia din manastire. 

Sursa