​Monahii athoniți, binecuvântările duhovnicilor şi conferințele din România

​Distrubuie după ce te informezi corect, dar ajută şi la informarea celorlalți, căci împreună vom reuşii să transmitem celorlalți!

I. Video de unde au avut binecuvântare părinții athoniții şi doar 5 conferințe din cele 6, susținute în România

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

Monahii athoniţi care au ținut conferințe în România despre „Sinodul” eretic din Creta, au venit cu binecuvântare de la duhovnicii lor. Aşa se explică frumoasa misiune pe care au făcut-o în România prin mărturisirea lor de credință.

Părinţii aghioriţi au venit în România reprezentând pe monahii athoniţi care Nu acceptă sinodul din Creta. Pentru aceste conferinţe au avut binecuvântarea marilor duhovnici ai Sfântului Munte.

1) În filmarea de mai jos putem vedea pe părintele Iulian prodromitul, duhovnicul schitului românesc Prodromu, confirmând că părinţii români Efrem şi Nicodim, care au venit în România la conferinţe, au avut binecuvântarea sa:

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

2) Vedeti şi binecuvântarea pe care gheronda Gavriil, cel mai mare duhovnic athonit, în momentul de faţă (urmaş al sfântului Paisie Aghioritul), a dat-o părintelui Sava de la mănăstirea Marea Lavră, din Sfântul Munte Athos:

Traducerea din greacă în română poate fi găsită mai jos:


„Puteţi să ne transmiteţi o urare pentru poporul ortodox român si punctul dumneavoastră de vedere cu privire la Sinodul din Creta?
Dorim din tot sufletul evlaviosului popor român creştin să rămână credincios ortodoxiei noastre şi să nu accepte pseudosinodul din Creta care anulează tradiţia ortodoxă. Şi noi am răspuns cererii care ne-a fost făcută din România şi dăm binecuvantare părintelui Savva şi părinţilor de la Schitul românesc să meargă în România şi să vorbească credincioşilor. Dorim iarăşi din tot sufletul ca Dumnezeu să scrie numele voastre în cartea vieţii veşnice şi să vă pomenească în împaraţia Sa şi să fiţi împreună cu Avraam, cu Isac si cu Iacov. A doua venire a Domnului (Parusia) să vă aducă de-a dreapta Sa şi fiecare dintre voi să audă vocea binecuvântată a Domnului nostru. Domnezeu să vă binecuvinteze şi să vă întarească în credinţa ortodoxă. Dacă trădăm credinţa noastră nu ne vom mântui. Papistaşii sunt eretici. Sunt duşmanii lui Dumnezeu şi a Maicii Sale şi nu trebuie să ne unim cu aceştia. Domnul să fie cu voi! Amin.”

>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

Conferințele ținute de Gheron Sava Lavriotul împreună cu monahii Efrem şi Nicodim de la Schitul Prodromu despre „Sinodul” eretic din Creta : 

1) Prima conferință a  părinților athoniți care a avut loc la Beiuş, despre „Sinodul” eretic din Creta :

>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

2) A doua conferința a părinților athoniți care a avut loc la Oradea, despre „Sinodul” eretic din Creta : 

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<

3) 

>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<

4) A patra conferință a părinților athoniți de la Roman (13.10.2016), despre „Sinodul” eretic din Creta: 

>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<

5) A cincea conferință a părinților athoniți de la Braşov (14.10.2016), despre „Sinodul” eretic din Creta :

>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

6) A şasea conferință  a părinților athoniți de la Bucureşti (15.10.2016), despre „Sinodul” eretic din Creta : 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

Finalul conferinței de la Bucureşti, un cuvânt de mângâiere al Părintelui nostru drag şi îndemn la rugăciune:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<

Rugăciune pentru toți

Prea Sfântă Treime, miluieşte, tămăduieşte şi mântuieşte toți oamenii, adu-i pe cei rătăciți la Ortodoxie şi iartă-i pe cei adormiți, pe cei avortați şi pe cei sinucişi!

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte, tămăduoeşte şi mântuişte toți oamenii, adu-i pe cei rătăciți la Ortodoxie şi iartă-i le cei adormiți, pe cei avortați şi pe cei sinucişi!

Doamne, Iisuse Hristoase fiul lui Dumnezeu, miluieşte, tămăduieşte şi mântuieşte toți oamenii, adu-i pe cei rătăciți la Ortodoxie şi iartă-i pe cei adormiți, pe cei avortați şi pe cei sinucişi!

Toți Sfinții rugați-vă Domnului, să miluiască, să tămăduiască şi să mântuiască toți oameni, să îi aducă pe cei rătăciți la Ortodoxie şi să ierte pe cei adormiți, pe cei avortați şi le cei sinucişi!

Sfinților Români şi Sfinților din închisori, rugați-vă Domnului, să miluiască, să tămăduiască şi să mântuiască toți oamenii, să îi aducă pe cei rătăciți la Ortodoxie şi să ierte pe cei adormiți, pe cei avortați şi le cei sinucişi!

>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<
1) Părintele Iulian de la Prodromu despre căsătoriile mixte (https://www.youtube.com/watch?v=Jbocn2uFU2w)

>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<

2) Părintele Iulian de la Prodromul despre Sinodul eretic din Creta

>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

1) Gheron Sava Lavriotul despre Sinodul eretic din Creta

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<

2) Părintele Sava Lavriotul despre Sfântul Munte Athos şi Sinodul eretic din Creta

>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<

1) Pr. Prof. Univ. Dr. Theodoros ZISIS – Sinodul din Creta a fost talharesc

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<

II. Iată câteva din conferințele mincinoase despre                               Sinodul eretic-ecumenist din Creta, care au avut rolul de a prostii poporul Ortodox şi de a ne face sā credem că ereziile sunt „bune” şi că trebuie să le acceptăm.

>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<

1) Primul video care arată că Sinodul a fost ecumenist-masonic. Dacă era o minciună, televiziunea ukrainiană era închisă după ce au repetat acel material cu slujba ecumenistă. Dar se pare că timp de 7 zile a rulat acel videoclip la ştirile serii care le văd milioane de oameni.

>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<

2) „PS” Varlaam Ploieşteanu se leapădă public de Ortodoxie şi Nu îşi retrage semnătura din Creta… 

Anatema! Anatema! Anatema!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Iubitii nostri Ierarhi, nu e de gluma cu Poporul?!!

Eu vad cum acest Arhiereu, Varlaam Ploieșteanul nostru, orbecăie în întunericul despre care ni l-a arătat Mântuitorul, că o să cuprindă întreaga planetă…Îi trebuia un raspuns clar si concis:

„Iubiți frați și surori, am jurat la taina preotiei, la ocuparea acestui post de Arhiereu, voi pastra veșnic jurământul către Dumnezeu și nu voi dezamăgii niciodată poporul binecredincios: Anatema să fiu, dacă voi trăda credința ortodoxă in Domnul nostru Iisus, Anatema, daca voi trăda Bisrica, Trupul Mântuitorului, Anatema, dacă nu voi rămâne fidel (vrednic) dogmei și Una Sobornicească-Biserică de la Începuturi…”

Frati si surori in Domnul, un element care nu trebuie sa ne scape este acesta care ne învață Sfânta Scriptură:

„Pe preotii cei dintre voi ii rog… pastoriti turma lui Dumnezeu data in paza voastra, cercetandu-o nu cu silnicie, ci cu voie buna, dupa Dumnezeu, nu dupa castig urat, ci din dragoste ; nu ca si cum ati fi stapani peste Biserici, ci pilda facandu-va turmei” (I Petru, 5, 1-3)

Hristos i-a ales pe sfintii apostoli si i-a învătat, prin toate câte a făcut între oameni, cele ale împărătiei lui Dunmezeu. După aceea i-a învrednicit de deosebita cinste de a propovădui Sfânta Evanghelie si de a săvârsi fapte minunate. Domnul nostru Iisus i-au încredintat pe ei Domnului în Care crezuseră» (Fapte XIV, 23), dar având grijă «să nu pună prea degrabă mâinile peste nimeni» (1 Tim. V, 22), să fie cu multă grijă, pentru că „Preotia este lucrarea Duhului Sfânt” (Fapte XX, 28). Si după cum arată acum Biserica, se pare ca „o să se dezbine pe ea însăși.” Oare se va împlini proorocirile Sfinților Părinți: „Biserici aurite și goale?!!” Sa meditam…

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Prea Sfântă Treime, miluieşte-l, tămăduieşte-l şi mântuieşte-l pe PS Varlaam!

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-l, tămăduieşte-l şi mântuieşte-l pe PS Varlaam!

Doamne miluieşte-l, tămăduieşte-l şi mântuieşte-l pe PS Varlaam!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Atenție! 

Noi cei care am fost la patriarhie, am dorit ca primul episcop care își retrage semnătura de la Sinodul Ecumenist din Creta, sa fie chiar 

”PS” Varlaam de ziua numelui. 

Noi suntem BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ și avem dreptul la explicații din partea slujitorilor Bisericii Ortodoxe, dar se pare că ocolesc Adevarul și vor să uităm că au semnat Apostazia lor ca și clerici. 

Ei singuri au căzut sub afurisire, caterisire si Anatematizare, prin simplul fapt că au semnat acele documente ERETICE și NEORTODOXE.

Dumnezeu să îi întoarcă la Ortodoxie pe acești lepădați de Botez prin semnarea acelor documente și prin săptămânile ecumeniste (rugăciuni în comun cu sectele) oprite de Sfintele Canoane!

>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<

3) „Episcopul” Teofan Savu care crede că ereticii au „Taine”, răspunde dar Nu prea la întrebările mirenilor şi mai acuză şi pe PS Longhin că se înşală că cei care au semnat în Creta sunt nişte eretici

>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<

4) Conferința de la Piatra Neamț despre Sinodul eretic din Creta, dar cu preoți care încearcă să inducă în eroare participanții, că Sinodul eretic ar fi „bun” şi că nu au schimbat „nimic”, dar nemțenii i-au prins cu minciuna şi i-au taxat şi le-au demonstrat că sunt puşi de Daniel Ciobotea să mintă poporul

>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<

5) (28.09.2016) Conferință ecumenistă despre Sinodul din Creta la papistaşi acasă, fără să spună.  Filmați și voi dacă mergeți la conferințe că sa afle lumea ce se întâmplă. Ei nu vor da Adevărul, dar îl vor ascunde și vor arăta ce le convine lor.

Cum să faci conferințe despre Sinodul Panortodox acasă la papistaşi?

Ecumenism pe față, dar nu au reuşit să ne facă să ne rugăm împreună cu papistaşii…

Doamne fereşte!

Când am intrat în sală am crezut că am greşit locația, că erau mulți papistaşi.

La sfârşit eram pregătiți cu întrebări :

1) De ce s-a modificat postul (se poate spurca postul prin lactate, că aşa zic spurcații ecumenişti de la Sinod)
2) De ce s-a hotărât împotriva poporului căsătoria mixtă dacă canonele interzic aşa ceva.

CANOANELE SINODULUI DIN LAODICEEA

Can. 6 Laod. 343 – Ereticii să nu intre în biserică:

Nu este îngăduit ereticilor să intre în casa lui Dumnezeu dacă stăruie în eres

[Apostolic, can. 45, 65]

TÂLCUIRE- Nu sloboade canonul acesta pe eretici să intre în Biserica lui Dumnezeu, cea de ortodocşi ţinută, dacă nu vor a se întoarce şi stăruie în eres. Vezi şi cel apostolesc 45.

Can. 31 Laod. 343 – Este oprită căsătoria cu eretici:

Cu nici un eretic nu se cuvine a încheia căsătorie sau a se da fiii sau fiicele după eretici, ci mai ales a-i lua dacă ar făgădui că se fac Ortodocşi.
(Casătoria mixtă este o blasfemie! Pentru că se fac rugăciuni în comun cu ereticii, iar femeia ortodoxă/bărbatul ortodox se leapădă de Hristos afurisindu-se prin Canonul 10 Apostolic.)
I. CANOANELE APOSTOLICE

CANONUL 10 apostolic (OSÂNDIREA COMUNIUNII CU CEI AFURISIŢI).

Dacă cineva s-ar ruga, chiar şi în casă, împreună cu cel afurisit (scos din comuniune), acela să se afurisească.

(11, 12, 32, 45, 48, 65 ap.; 5 sin. 1 ec; 2 Antioh.; 9 Cartag.)
CANONUL 45 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU ERETICII)

Episcopul sau presbiterul sau diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să se afurisească; iar dacă le-a permis acestora să săvârşească ceva ca clerici (să săvârşească cele sfinte), să se caterisească.

(10, 11, 46, 64 ap.; 2, 4 sin. UI ec; 6, 9, 32, 33, 34, 37 Laod.; 9 Tim. Alex.)
Cele două Canoane 10 şi 45 Apostolice, afurisesc mireanul şi caterisesc preotul.

Nu poate avea loc o căsătorie mixtă prin simplul fapt că neortodocsul sau neortodoxa Nu au fost Botezați de preot :

CANONUL 46 apostolic (TAINELE ERETICILOR NU SUNT TAINE)

Poruncim să se caterisească episcopul sau presbiterul care a primit (ca valid) botezul ori jertfa (euharistia) ereticilor. Căci ce fel de împărtăşire (înţelegere) are Hristos cu Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu ne­credinciosul? (II Cor. 6,15).

(47, 68 ap.; 19 sin. I ec; 7 sin. 11 ec; 95 Trui.; 7, 8 Laod.; 1, 47 Vasile cel Mare)
CANONUL 47 apostolic (BOTEZUL VALID NU SE REPETA)

Episcopul sau presbiterul dacă ar boteza din nou pe cel ce are botezul cu adevărat sau dacă nu ar boteza pe cel spurcat de către eretici (cei fără credinţă adevărată), să se caterisească, ca unul care ia în râs crucea şi moartea Domnului şi nu deosebeşte preoţii adevăraţi de preoţii mincinoşi.

(46, 49, 50 ap.; 8, 19 sin. I ec; 7 sin. 11 ec; 84, 95 Trui; 32 Laod.; 48, 72 Cartag.; 1, 47, 91 Vasile cel Mare)
CANONUL 64 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU NECRESTINII ŞI ERETICII)

Dacă vreun cleric sau laic ar intra în sinagogă (adunarea iudeilor sau a ereticilor) spre a se ruga, să se şi caterisească şi să se şi afurisească.

(7, 45, 70, 71 ap.; 11 TruL; 1 Antioh.; 6, 29, 33, 37, 38 Laod.)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Daniel Ciobotea a eşuat încă o dată!!!!

Acest tip de conferințe Anti-Ortodoxe și pro Sindul Ecumenist-Masonic din Creta.

Atenție mare la sinodalii din Creta!!!

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<

6) Convorbiri despre „extremism” cu Părintele Nicolae Dima (10.10.2016)

Două ore de dialog în Biserica Sfântul Nicolae despre cei care sunt                 anti-ecumenism şi anti-sinodul din Creta sunt extremişti!

Dar se pare că ecumenismul este „bun”, că CMB este „bun”, dar de dragul iubirii satanisto-fățarnice Nu pot accepta că Hristos este „eretic” şi că dracu e „ortodox”.

>>>>>>>>>>>>>>>>>

SURSA

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s