Ceata mărturisitorilor se mărește… să ne rugăm pentru ei dar și pentru cei au întrerupt pomenirea în taina, sau o vor întrerupe curând


Iată și scrisoarea lor de mărturisire, din data de 16 noiembrie 2016:
Expresia conștiinței noastre
Ca urmare a celor petrecute la adunarea inter-ortodoxă din Creta (iunie 2016), conștiința noastră ortodoxă și responsabilitatea de păstori ne-au îndemnat să transmitem următoarele:

  • 1. Am oprit pomenirea la sfintele slujbe a ierarhilor români care au mărturisit public, prin propria lor semnătură, pan-erezia ecumenismului, pentru că dorim să respectăm cu acrivie învățătura dogmatică și Sfintele Canoane ale Bisericii Ortodoxe, care ne legitimează această atitudine (conf. Canonului 15, Sinodul I-II Constantinopol).

  • 2. Rămânem în Biserica Ortodoxă Română și nu o vom părăsi niciodată.
  • 3. Nu ne dezicem de Biserica Ortodoxă Română, ci doar ne îngrădim de pan-erezia ecumenistă și de promotorii ei: ierarhi, monahi și mireni.
  • 4. Mărturisim că unitatea Bisericii este dată doar de Adevărul-Hristos, iar pseudo-unitatea impusă de ecumeniști se sprijină doar pe minciuni și erezie.
  • 5. Datorită Capului Unic și Infailibil al Bisericii, Domnul nostru Iisus Hristos, Harul Dumnezeiesc este prezent și lucrător în Biserica Ortodoxă Română, spre mântuirea poporului dreptcredincios, în pofida abaterilor dogmatice inadmisibile ale unora dintre păstorii ei.

Scopul întreruperii pomenirii ierarhului este îngrădirea necesară de erezie, osândirea acesteia, ca semnal de alarmă pentru trezirea conștiinței poporului. Există marele pericol al pierderii Harului Dumnezeiesc prin extinderea și generalizarea ereziei. Așadar, este imperios necesar pentru mântuire delimitarea clară de ecumenismul propovăduit de adunarea din Creta cât și de orice altă erezie.

Ca mădulare ale Bisericii Ortodoxe Române, solicităm ca punctul nostru de vedere să fie prezentat în mass-media bisericească, lansând pe această cale invitația la un dialog edificator.

În frica lui Dumnezeu și cu dragoste, către pliroma Bisericii Ortodoxe Române.
Semnatari:
Ieromonah Macarie Banu


Ieromonah Grigorie Sanda


Ieromonah Athanasie Porfeni


Preot Buză Claudiu


Ieromonah Serafim Raicea


Preot Ciprian Ioan Staicu


Preot Ioan Miron
sursa