Primatul Papal. Sfintii Parinti si problema pasajelor de la Matei 16:18 si Ioan 21: 15-17 (II)

time-person-of-the-year-cover-pope-francisI. Matei 16:18

Dupa cum am vazut in articolul precedent, Scriptura insasi arata ca primatul petrin (in forma pe care o promoveaza papalitatea) este inexistent. Cu toate acestea insa, papismul si-a gasit justificarea primatului in pasajul de la Matei 16:18, care spune:

„Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui.”

Pentru rezolvarea acestui pasaj nici nu este cazul sa apelam la dovezile din articolul precedent. Este suficient doar sa fie luat in calcul intregul context.

  1. Hristos intreaba toti apostolii: „Şi le-a zis: Dar voi cine ziceţi că sunt?” (16:15).
  2. Petru raspunde in numele apostolilor: „Răspunzând Simon Petru a zis: Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu. ” (16:16).
  3. Hristos spune apoi: „Şi Eu zic ţie că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui (Mt. 16,18 )
  4. Şi îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri.

Petru marturiseste dumnezeirea lui Hristos, iar aceasta e piatra adevarata. Este extrem de fortat sa omiti dumnezeirea lui Hristos si marturisirea acesteia de catre Petru si sa intelegi din tot episodul doar ca Petru a primit cheile. Tocmai ca a marturisit credinta, Hristos ii da un alt nume, Petru (Πέτρος), care, desigur, este derivat de la piatra (πέτρᾳ ) pe care a marturisit-o. Apoi, parca profetind contra papismului, Hristos arata ca Biserica nu se zideste in momentul respectiv (cum apare in unele invataturi catolice), ci in viitor, si intareste ca Biserica este a Lui si numai a Lui. Tot in viitor va primi si Petru cheile, nu in momentul respectiv.

Deci din citatul acesta reiese ca Petru a primit cheile (care inseamna puterea de a lega si dezlega, putere pe care au primit-o TOTI apostolii, vezi Ioan 20:23) in urma marturisirii de credinta, subliniindu-se astfellegatura indisolubila dintre episcopat si dreapta marturisire a credintei. Astfel, cat timp papa persista in filioque si alte erezii, in mod clar a ramas si fara „chei”.

Aceasta legatura este subliniata de mai multe ori in Sfanta Scriptura, cea mai clara fiind: „Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie anatema! ” (Galateni 1:8). A se vedea cum filioque contrazice in mod explicit cuvintele Mantuitorului de la Ioan 15:26.

De altfel legatura aceasta dintre episcopat si dreapta credinta a fost aratata si de Sfintii Parintii pe care romano-catolicii ii considera partizani ai primatului papal (Sfantul Irineu de Lyon, Sfantul Ciprian al Cartaginei etc.).

Sa vedem acum si ce spun Sfintii Parinti pe tema pasajului invocat [1]:

Sfantul Atanasie cel Mare: „Mantuitorul este Piatra pe care s-a zidit pentru vecie Biserica sa.” (Expositiones in Psalmos, PG 27, col. 220)

Sfantul Grigorie de Nazianz: „Vezi cum, dintre toti ucenicii lui Hristos, cu totii vrednici de alegere, lui Petru doar i s-a zis „piatra” pentru ca sa intemeieze Biserica pe credinta lui” (Sermo 32, PG 36, col. 193).

Sfantul Vasile cel Mare: „Sufletul fericitului Petru a fost ales drept piatra, pentru ca era puternic intarit in credinta si pentru ca infrunta ispitele cu multa barbatie”. (Commentarius in Isaiam, PG 30, col. 233 B).

Sfantul Ioan Gura de Aur: „Si noi il avem pe Petru de vom avea credinta apostolilor marturisita de Petru”. (In Acta Apostolorum, PG 60, col. 86)

„Vrand a indrepta in Petru cusurul grairii impotriva, Hristos ingaduie ca acest apostol sa se lepede… Ascultati ce ii zice: <<M-am rugat pentru tine, ca sa nu piara credinta>> . El ii graieste astfel pentru a-l misca cu mai multa putere si a-i arata ca mai grea va fi caderea sa decat a celorlalti, si ca va avea nevoie de un mai mare ajutor. Caci era in aceasta un indoit pacat: al grairii impotriva si al inaltarii mai presus de ceilalti ucenici. Era chiar si un al treilea, mai grav, acela de a se bizui cu totul pe propriile puteri. Pentru a vindeca pe Petru, Mantuitorul il lasa sa cada si, punand de o parte pe ceilalti ucenici, ii zice: << Simone, Simone, iata Satana v-a cerut ca sa va cearna ca pe grau>>;, adica sa va tulbure, sa va ispiteasca, << dar eu m-am rugat pentru tine, ca sa nu piara credinta ta >>. Daca Satana a cerut sa cearna pe toti apostolii, pentru ce Domnul nu zice tuturor << M-am rugat pentru voi >>? Au nu pentru cuvantul ce am aratat mai sus? Au nu i-a adresat cuvantul numai lui Petru singur pentru a-l misca si a-i arata ca va avea o cadere mai grea decat a celorlalti? (…) Cum dar a putut Petru sa se lepede de Hristos, cu toate ca Domnul S-a rugat pentru el? Hristos nu i-a zis: << ca sa nu te lepezi de Mine >>, ci: <<ca sa nu piara credinta >>;, ca sa nu piara cu totul.”  (Omilii la Evanghelia dupa Matei, Cuvantul 82)

Sfantul Ambrozie al Milanului: „Despre credinta s-a spus ca moartea nu va avea putere asupra ei si portile iadului nu o vor birui.” ; „Piatra, aici, are un caracter metaforic si simbolizeaza marturisirea credintei, care confera lui Petru si tuturor celor ce cred in Hristos calitatea de a fi pietre pe care este zidita Biserica.” (Expositio Evangelii secundum Lucam, PL 15, col. 1781) – n.m.Interesanta aceasta viziune, cu atat mai mult cu cat vine de la un Parinte din Apus…

Fericitul Augustin: ” Textul biblic se refera la credinta in dumnezeirea lui Hristos. Biserica nu va pieri in veac, fiind zidita pe piatra cea din capul unghiului, care este Hristos” ; „Petru este reprezentantul si prototipul totalitatii si unitatii Bisericii.” ; „E drept ca dupa Invierea Sa, Domnul i-a incredintat persoanei lui Petru sarcina de a paste turma Lui. Insa cu adevarat el nu este singurul vrednic de a paste turma Domnului. Insa Hristos vorbeste catre unul, ca sa arate unitatea.” (Sermo 61, PL 38, col 479)

Sfântul Teofilact al Bulgariei: Domnul îi răsplăteşte lui Petru dându-i lui mare plată, a se zidi Biserica pe mărturisirea lui. Căci, de vreme ce Petru L-a marturisit pe El că este Fiul lui Dumnezeu, această mărturisire va să fie temelia celor ce cred, căci tot omul care vrea să zidească casa credinţei pune ca temelie această mărturisire. Căci oricâte fapte bune am zidi, dacă temelie nu vom avea dreapta mărturisire, şubred vom zidi.”  (Talcuire la Evanghelia de la Matei, Editura Sophia. 2007, pp. 290)

De altfel, lista Sfintilor Parinti care au talcuit ortodox acest pasaj este mult mai lunga. Printre altii, ii avem pe: Sfantul Nil al Ancirei, Sfantul Maxim Marturisitorul, Sfantul Ioan Damaschin, Ilarie de Poitiers, Teodoret al Cyrului etc. [2]

II. Ioan 21: 15-17

„Petru a luat-o înaintea celorlalţi, nevrând să vină cu corabia de teamă să nu întârzie, iubirea faţă de Hristos fiind neasemănat de caldă şi vrednică de pomenit. De aceea şi ajunge primul şi trage mreaja. Căci era mereu un om grabit, gata să vorbească şi să lucreze cu mare râvnă. De aceea a şi fost primul care a mărturisit credinţa, când Mântuitorul i-a intrebat în părţile Cezareei lui Filip: „cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului?” (Matei 16, 13). Iar dintre ceilalţi raspund: „unii Ilie, altii Ieremia sau unul dintre prooroci”. Întrebând Hristos iarăşi: „Dar voi cine spuneţi că sunt?” Petru sare iarăşi înaintea celorlalţi şi zice: „Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu” (Matei 16, 16). Când ceata ostaşilor, împreună cu slujitorii iudeilor au venit să ia pe Iisus la căpetenii, toti ceilalţi, părăsindu-L, au fugit, după cum s-a scris (Matei 26, 56), dar Petru i-a tăiat urechea lui Malhus. Căci socotea că trebuie să apere în orice chip pe Învăţător, chiar dacă încercarea lui nu a plăcut Mântuitorului. Sosit şi acum mai repede decât ceilalţi, Hristos îl întreabă de-L iubeşte mai mult decât aceia, şi o repetă de trei ori. Petru răspunde afirmativ şi mărturiseşte că-L iubeşte, declarând că Hristos Însuşi ştie aceasta. După fiecare mărturisire, aude pe Hristos spunându-i ca în chip diferit să aibă grijă de oile Sale, căci aşa numeşte oamenii în pildă.

Eu socotesc (căci spun că trebuie să cercetăm înţelesul ascuns al acestora) că nu degeaba s-au scris acestea, şi cuvântul scoate la iveală înţelesul ascuns al celor de faţă. Va întreba cineva: pentru care pricină Mântuitorul întreabă numai pe Simon, deşi erau prezenţi şi ceilalţi ucenici? Şi ce vrea să spună zicând: „Paşte mieluşeii Mei” şi celelalte? Răspundem că dumnezeiescul Petru fusese deja chemat, împreună cu ceilalţi ucenici, să fie Apostol al lui Dumnezeu. Dar deoarece când s-au săvârşit cele uneltite de iudei împotriva Lui, s-a întamplat căderea lui Petru (căci dumnezeiescul Petru, cuprins de o frică nestăpânită, s-a lepadat de trei ori de Domnul), Hristos vindecă ceea ce a pătimit Petru şi îi cere de trei ori, în mod diferit, mărturisirea, opunand-o acelora (lepădarilor) şi aducând o îndreptare a greşelilor. Astfel, ceea ce a greşit prin cuvânt şi i-a adus vină prin simple vorbe, primeşte dezlegarea în acelaşi fel. Îi cere deci să-I spuna de-L iubeşte mai mult decât ceilalţi. Şi, într-adevar, ca unul ce s-a bucurat de o mai mare iertare şi a primit printr-o mână mai bogată iertarea păcatelor, simte pe drept cuvânt în el o mai mare iubire decât ceilalţi, răsplătindu-L pe Binefăcător cu o iubire la culme. Deşi toţi ucenicii au fugit de duşmănia iudeilor, care le-a produs o frică de nesuportat, şi de sălbăticia ostaşilor, care-i ameninţaseră cu o moarte crudă când au venit să prindă pe Iisus, singur Petru a păcătuit în mod deosebit prin tăgăduirea de trei ori a lui Iisus.

Deci, ca celui ce a primit o mai mare iertare decât ceilalţi, i se cere să spună de-L iubeşte mai mult, căci, după cuvântul Mântuitorului, cel căruia i se iartă mult, va şi iubi mai mult (Luca 7, 47 ). Dar aceasta este şi o pilda dată Bisericilor, că trebuie să se ceară o întreită mărturisire a lui Hristos de la cei ce s-au hotarat să-L iubească venind la El prin Sfântul Botez. Iar de aici învăţătorii cunosc că nu vor putea mulţumi pe Arhipăstorul tuturor, adică pe Hristos, de nu se vor îngriji de întărirea oilor cuvântatoare şi de stăruirea lor în bine.
[…] Deci, prin întreita mărturisire a fericitului Petru, s-a desfiinţat păcatul săvârşit prin întreita tăgăduire. Iar prin cuvântul Domnului: „Paşte oile Mele”, înţelegem înnoirea apostolatului dat lui, înlăturandu-se osânda greşelilor adăugate şi depărtând lipsa lui de curaj, pricinuită de slăbiciunea omenească.” (PSB41, Sf. Chiril al Alexandriei, Tâlcuire la Evanghelia dupa Ioan, pp. 815-816 )

„Petru a sters vina caderii sale de dinainte si se admoniaza de trei ori, ca sa pasca si este intrebat de trei ori daca il iubeste pe Domnul, ca de trei ori sa-l marturiseasca pe Acela, de care inainte de cruce de trei ori s-a lepadat”. (Sfantul Ambrozie cel Mare ) [3].

Si in talcuirea Sfantului Ioan Gura de Aur se arata ca Petru a fost intrebat de trei ori pentru ca s-a lepadat de trei ori, dar, datorita elogiilor pe care Hrisostom le aduce lui Petru aici, catolicii au inteles de acolo ca el il considera pe acesta capetenie absoluta si cap al Bisericii.

Insa, privita in ansamblul ei, omiletica Sfantului Ioan Hrisostom arata ca el avea aceleasi cuvinte pentru toti apostolii si mai ales,  din punct de vedere teologic (al harului pe care l-au primit toti apostolii), Hrisostom subliniaza de multe ori egalitatea dintre apostoli [4].

Ca exemplu, dam talcuirea pe care Sfantul Ioan o face la pasajul: „Si cunoscand harul ce mi-a fost dat mie, Iacov si Chefa si Ioan, cei socotiti a fi stalpi, mi-au dat mie si lui Barnaba dreapta spre unire cu ei, pentru ca noi sa binevestim la neamuri, iar ei la cei taiati imprejur”,  de la Galateni 2:9: „cei întâi cu vrednicia între apostoli, temeliile Bisericii, cei întâi chemaţi şi vârful ucenicilor” (Talcuire la Epistola către Galateni, Cuvântul 1 )

Iata asadar ca Sfintii Parinti au talcuit ortodox aceste pasaje. De altfel, nici nu este nevoie sa ne oprim in mod special asupra acestor talcuiri. Simpla cercetare a gandirii eclesiologice, exprimata in scrierile Parintilor, dar si in dreptul canonic al Bisericii, arata ca nu este loc pentru un „suveran pontif”.

In primele doua articole am aratat interpretarea ortodoxa a eclesiologiei patristice si a celor doua pasaje-problema, asta in eventualitatea in care Sfantul Apostol Petru chiar a fost la Roma.

Dar oare a fost vreodata la Roma?

_______________________________________________

[1]. Citatele din PG sunt preluate apud. „Iisus Hristos Pantocrator”, Preot Profesor Dumitru Popescu, E.I.B.M.B.O.R., 2005, pp. 248

[2]. Vezi pe larg in: Jean-Claude Larchet, „Biserica, Trupul lui Hristos”, vol. 2, „Relatiile dintre Biserici”, Editura Sophia, 2014, pp. 60 si urmatoarele.

[3]. Citatul este preluat apud. Ioan Broju, „Primatul si infailibilitatea papei”, 1890, pp. 13, cu referinte bibliografice.

[4]. Vezi pe larg in: Stylianos Papadopoulos, „Gandirea teologica a Sfantului Ioan Hrisostom”, Editura Bizantina, 2014, pp. 255-271.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s