Satanism la Untold – 2016-

DINCOLO DE APARENTE


Motto: Lucrurile, evenimentele și faptele nu sunt aproape niciodată ceea ce ele ne apar a fi la o primă scanare rapidă și superficială.

Fostul președinte al Consiliului Județean Cluj, Mihai Seplecan, a afirmat că în spatele festivalului „Untold” se ascunde un ritual de magie neagră care a fost sprijinit de către masonerie.Aceste afirmații ale sale au fost suficiente pentru ca acesta să fie atacat din toate direcțiile de către fanii acestui festival, mai ales că Mihai Seplecan și-a asumat o ipostază creștină. Evident că această postură pe care a ales-o să îl reprezinte, cea de credincios creștin ortodox, împreună cu acțiunile sale din ultima vreme în care a vizitat diverse mănăstiri creștine, conține o conotație care îl transformă în veritabilă carne de tun. De ce? După incendiul din clubul Colectiv au existat anumiți prelați din cadrul Bisericii Ortodoxe care au incriminat în bloc pe toți cei care au fost prezenți în acel club, inclusiv pe victime, deoarece acel concert la care au participat, ar fi avut, în viziunea lor, conotații demonice datorită muzicii și versurilor formației care a concertat în acel spațiu. Într-un mod de neînțeles, părerea individuală a unor prelați creștin-ortodocși a fost citată pe alocuri trunchiat, fiind desprinsă de contextul în care a fost rostită, totul fiind realizat pentru a incita la contestarea Bisericii Ortodoxe în ansamblul ei. S-a dovedit ulterior că, deși nu s-a mediatizat, în momentul incendiului a fost prezent la fața locului un preot ortodox care aparținea unității de pompieri, preot care a oferit sprijin și s-a rugat pentru cei implicați în acele incidente tragice.

Strict din punct de vederea al doctrinei spirituale creștine, exprimate prin intermediul scrierilor Sfinților Părinți, compasiunea este singura atitudine care se cere manifestată în astfel de cazuri, indiferent de natura evenimentelor petrecute. Aduc aici un argument zdrobitor care aparține părintelui Porfirie, care dădea în acest sens un exemplu concret. El se întreba retoric: ce faci când vezi un călător care este atacat de mai mulți tâlhari? ”Sari și tu și îl lovești la rândul tău?”, explicând astfel într-un mod înțelept care este condiția unei ființe care se găsește sub incidența unor forțe demonice.

Aceste atitudini de condamnare a publicului aflat la concertul din clubul Colectiv au fost, prin urmare, complet nejustificate, chiar privite strict din perspectiva doctrinei creștin-ortodoxe, așa cum de altfel am precizat mai sus. Această doctrină a fost invocată, din crasă ignoranță de către unii dintre acuzatori. În consecință, multe persoane care „s-au emancipat” de sub cadrul considerat rigid al religiei instituționalizate, au perceput în respectivele declarații, oarecum justificat, expresia unui fanatism religios intolerant. Astfel, orice referință la demoni și activități care ar putea facilita o manifestare a acestora sunt sancționate dur. Acestă veritabilă ostracizare a tuturor opiniilor colorate religios, în cazul nostru particular, idei de factură creștin-ortodoxe, devine apanajul tuturor persoanelor care se lasă strict ghidate de raționalismul ateist al epocii tehniciste în care trăim. Există și persoane care cred în Dumnezeu, dar nu aparțin nici unui cult instituționalizat și a căror viziune aparține categoriei „believers but not belongers” (credincioși dar neaparținători), cu alte cuvinte aceștia și-au creat propria concepție și viziune despre divinitate, viziune care nu integrează realitatea unor astfel de entități malefice, cunoscute ca demoni, draci sau diavoli. Cei care fac parte din această categorie socială s-au simțit lezați de acuzele lansate în spațiul public de către acele persoane care atacau verbal, cu înverșunare, pe cei care au participat la concertul din Clubul Colectiv, afirmații care implicau, din partea celor care le făceau, o totală lipsă de compasiune. Această compasiune ar fi fost firesc să fie îndreptată asupra victimelor și apropiaților acestora care au suferit în urma tragicelor evenimente. Acest gen de abordare, venită din partea ambelor părți, impregnată cu incriminări și aruncarea unor invective dure de o parte sau alta, a contribuit la înveninarea mediului social. Preluarea fără discernământ a acestor afirmații, uneori tendențioasă, de către o parte mass-mediei, avide de senzaționalism ieftin, a condus la intoxicarea și implicit tensionarea atmosferei din spațiul public.

De altfel, nu este greu de sesizat că, în cazul multor evenimente care au loc în prezent, s-a creat un curent care a instituit ideea că este cool și trendy să te raportezi la entități eminamente malefice, pentru că ele exercită o fascinație mai puternică asupra publicului prin utilizarea lor în cadrul campaniilor de marketing. Acest lucru se realizează evident în detrimentul utilizării unor eventuale personaje pozitive. Acestă abordare dovedește existența unei intenționalități distincte care urmărește deliberat să plaseze acele evenimente sub incidența unor forțe negative. Ceea ce declari la nivel de formă este în mod indisolubil prezent și în conținutul acțiunii pe care o realizezi.

Dacă realizăm o analiză exactă și precisă a elementelor constitutive a identității vizuale, parte constitutivă a brandului „Untold”, putem observa faptul că acestea acoperă și se află în deplină concordanță cu realitatea pe care se străduiește să o invoce. Astfel putem decela următoarele aspecte care sunt, poate, mai puțin evidente:

Denumirea Untold în traducere desemnează nenumitul, nerostitul pe care mulți ar putea să-l traducă ca de nepovestit, însă sensul conferit este cel desemnat de noi inițial.

Se știe foarte clar faptul că, în tradiția românească, această sferă de forță ale nenumitului, nerostitului (Untold) se identifică cu Satana, Lucifer, necuratul, nenumitul, nespusul. În tradiția spirituală (populară) românească este prezentă această regulă, de a nu rosti în mod explicit numele unei entități malefice, pentru că acestă precizare explicită a numelui invocat, atrage în mod inexorabil acea prezență. Cu alte cuvinte rostirea efectivă a numelui implică invocarea acelei entități și implicit manifestarea ei. De aceea, în tradiția populară românească există termeni care desemnează această entitate purtătoare de rău doar sub o formă exorcizatoare: ucigă-l toaca, ducă-se pe pustii, ucigă-l crucea. Legătura cu egregorul poporului român este evidentă tocmai prin această nenumire care este specifică tradiției spirituale românești, iar de aici derivă conexiunea cu subconștientul colectiv al locuitorilor din acest areal (spațiu specific). Astfel, prin intermediul acestei conexiuni cu această entitate malefică, subconștientul colectiv poate fi influențat și impregnat cu energii toxice, nefaste, care ulterior influențează prin intermediul subconștientului individual fiecare persoană în parte. Astfel, prin consacrarea care s-a realizat la început în cadrul acestui festival, acesta a fost plasat clar sub incidența unei anumite entități distincte desemnată ocultat (ascuns) sub numele de Untold. Cu alte cuvinte, entității căreia îi consacrii (dedici) acțiunea, în cazul nostru Untold, cuvânt explicat anterior, devine destinatarul final, adică este cel căruia îi sunt puse la dispoziție energiile participanților: spectatori și artiști deopotrivă. Cei care au realizat consacrarea în calitate de organizatori, împreună cu cei care au coordonat din background toată această operațiune extrem de complexă, au subordonat prin această operațiune evenimentul sferei malefice de forță dorite. Pentru a înțelege mai bine forța și impactul consacrării mă voi referi la mediul esoteric din Franța în perioada care a precedat Revoluția din anul 1789. Atunci s-a cerut în mod expres consacrarea Franței în totalitate inimii Fecioarei Maria. Această cerere a fost făcută în urma unor apariții maritale în care această acțiune a fost solicitată în mod explicit. Acest fapt s-a corelat cu anumite avertismente privind iminența declanșării unor evenimente sociale de natură violente. Această consacrare, dacă se realiza la timp, ar fi plasat Franța sub protecția și ocrotirea Fecioare Maria și evident acea revoluție eșua, împreună cu tot carnagiu care i-a urmat. Din nefericire pentru poporul francez, acea consacrare a fost amânată și evenimentele s-au succedat așa cum le cunoaștem astăzi.

S-ar putea spune că este doar o joacă. Dar această joacă cu invocări atât de clare și distincte a unor entități de natură malefică nu este o simplă joacă, pentru oricine dispune de o minimă, doar minimă, capacitate asociativă denumită inteligență.

Astfel, deși a fost ocultată (ascunsă) în mod extrem de abil, rostirea efectivă a acelui nume, folosindu-se în acest scop limba engleză, deci, chiar dacă nu i-a fost totuși rostit direct numele, legătura astfel creată este mai mult decât evidentă.

Mulți artiști plastici cu care am stat de vorbă, au remarcat și mi-au comunicat că au perceput în întreaga identitate vizuală o stare acută de darkness începând cu bannerele gigantice plasate pe sediul ‚Băncii Transilvana” de pe strada Barițiu și sfârșind cu imaginile afișelor destinate mediatizării acestui festival.

Există în toată acestă succesiune de coincidențe, mult prea cusute cu ață albă pentru ca adevărul din spatele lui să nu transpară clar și limpede pentru cineva care are minime noțiuni de esoterism și înțelege etapele costituente ale unui ritual de orice natură ar fi acesta. În cazul festivalului „Untold” este vorba fără nici un dubiu de un ritual de magie neagră care a fost oferit, consacrat, încredințat acestei entități numite Untold.

Mă întreb și eu, de ce acest festival nu a fost plasat sub incidența unor personaje de lumină, eminamente benefice: Arhanghelul Mihail, de exemplu, conducătorul legiunii îngerilor în lupta împotriva entităților malefice, acesta fiind simbolul exponentului curajului divin, fiind prezentat în poze care denotă o ipostază războinică, Mihail fiind dealtfel înzestrat cu o sabie. Sau pentru ca să nu fim acuzați că ne referim strict la tradiția spirituală creștină, avem în tradiția spirituală hindusă pe Shiva Matangari, Shiva (Conștiința Masculină Universală) în ipostaza de triumfător asupra forţelor ostile, malefice (Absolutul Divin în ipostaza de distrugător), care alungă demonii, personaj care emană o masculinitate debordată și care prin energia pe care o manifestă, conform tradiției spirituale hinduse, poate distruge sau exorciza orice rău manifestat prin intermediul oricăror entități de natură malefică.

În mod evident acest festival Untold, „The world capital of night and magic”, prezintă toate ingredientele care-l transformă în ceea ce s-a și afirmat pe sine a fi, adică un spectacol de noapte (noapte caracterizată de întuneric, implicit de lipsă a luminii) și magie (evident neagră, corespunzătoare întunericului în care se manifestă) și a reprezentat în fond, ceea ce s-a autodeclarat adică un veritabil ritual de magie neagră în care energiile care s-au vehiculat, respectiv ale artiștilor și simultan a participanților din public, au fost consacrate dintr-un start entității Untold.

Un alt element care apare frecvent în afișele festivalului „Untold” este oglinda. Utilizarea acestui element nu este deloc întâmplătoare. Fiecare dintre dumneavoastră puteți consulta semnificațiile simbolisticii asociate oglinzii. Citez:

„Oglinda redă imaginea inversă a obiectului fiind o îndepărtare de Principiu și Esență. Se spune că în oglindă se reflectă dublura omului, caracterizată prin atribute malefice”. Pentru a nu exista nici un dubiu în acest sens, s-a plasat în fața oglinzii imaginea un personaj sinistru care se reflectă în oglindă. Prin urmare expresia „Your selfie here” în afișul plasat pe clădirea Băncii Transilvania nu este deloc întâmplătoare. Ea presupune identificare sinelui (self sine, parte componentă a cuvântului selfie) fiecărui participant cu entitatea care a fost reprezentată de acea figură fără chip, în fapt Untoldul pe care l-am menționat anterior. Este vorba de potențarea în ființa umană a aspectelor negative prezentate într-un mod simbolic prin intermediul acelui personaj la care negrul feței desemnează abisul de natură malefică.                     

          

  

                                        

 Toate aspectele imagistice (poze și sloganuri) și faptice efective, indică fără nici un dubiu faptul că toate acestea au fost alese ca și cum ar fi făcut parte dintr-un ansamblu bine articulat care desemnează pentru orice inițiat existența și prin urmare performarea (efectuarea) unui ritual de magie neagră.

În cazul performării (efectuării) unor ritualuri de către adepții unor culte religioase, în cadrul acestora se invocă și se consacră în mod distinct acele acțiuni unor entități spirituale eminamente benefice ca îngerii, Fecioara Maria, Iisus Hristos, Duhul Sfânt, Dumnezeu Tatăl. Toți aceștia se presupun că se manifestă în acel spațiu destinat invocației. Aceste spații sunt de cele mai multe ori biserici. Energia acestor ființe necorporale interferează cu participanții la aceste ritualuri, în funcție de deschiderea fiecăruia dintre ei. Stările obținute de unii dintre participanți în urma acestei comuniuni realizate la nivel de suflet sunt iubire, liniște, pace sufletească.

Toate tradițiile spirituale autentice fac referire clară și distinctă la cele două categorii aflate în tabere diferite și care își dispută întâietatea asupra ființei umane. Ființa umană, poate alege în baza liberului arbitru pe cine să deservească: tabăra entităților eminamente benefice cunoscute ca îngeri sau devași (ființe de lumină) sau tabăra entităților malefice: demoni sau raksași.

Pentru a pecetlui acest legământ făcut cu entitatea desemnată sub numele Untold s-a făcut, unii bineînțeles ar spune spune că este doar coincidență, o donare de sânge sub emblema sugestivă a lui Dracula (din nou o coincidență) vampir care consumă sângele astfel oferit (consacrat), acțiune care a dat posibilitatea donatorilor de participa la acest festival-ritual. Deci, cu alte cuvinte, s-a donat, în esență s-a consacrat (oferit, încredințat) sângele entității Untold, sânge care, se știe din ocultism, că este suportul fizic al unor energii de natură subtilă (vitală) și constituie cadru de manifestare a unor entități necorporale, care leagă persoana respectivă (și dacă aceasta știe și dacă nu știe) de ființa căreia i-a fost consacrat respectivul ritual. Deci, sub aparența benignă a donării de sânge centrelor de transfuzii din țară, a existat o caravană „Untold” care a făcut acest demers. Este de văzut dacă acest sânge a ajuns unde era destinat să ajungă, adică la centrele de donație sau s-a pierdut pe parcurs. Este de notorietate, și exprim o evidență care nu are cum să fie negată, faptul că orice ritual de magie neagră implică sângele, de preferință uman, care se constituie într-un veritabil liant și catalizator subtil care permite invocarea și manifestarea acelor entități malefice de natură subtilă. Sângele a fost donat, în acest caz, de bună voie și nesiliți de nimeni, de către tineri care vroiau să participe la acest ritual deghizat în festival și care nu dispuneau de banii necesari. Cei care au procedat în acest fel și-au vândut propria energie și au fost legați într-un mod tainic de entitatea căreia i-a fost consacrat acest ritual. Aceste persoane au reprezentat rezonatori specifici, vehicole umane prin care cel invocat s-a manifestat utilizându-le propriile energii drept pârghii de manifestare. Poza luată de pe site a fost denumită dealtfel profund semnificativ, pay-with-blood.De asemenea există o rețea extinsă la nivelul întregului teritoriu al României, numită deloc întămplător blood network.

Esoterismul care este în esență o știință spirituală aplicată, are niște reguli precise și exacte și este departe de a fi o simplă joacă. De altfel toate cele descrise până acum n-au constituit deloc o joacă pentru cei care le-au conceput. Toate elementele utilizate au avut o semnificație precisă și exactă.

Același lucru se pote spune și despre poza a cărui gest este și el elocvent corelat și cu brățara inscripționată cu numele Untold.

Îmi exprim și eu nedumerirea; expresia sinceră a unei naivități ingenue: toate personajele este strict necesar (trebuie musai) să aparțină părții malefice? Nu se poate să fie personaje și ființe care să aparțină categoriei personajelor benefice, eroilor pozitivi care dispun de curaj în lumina adevărului? Cred că li s-ar putea da și acestor personaje un aspect cool și trandy, care să le facă atractive și implicit dezirabile pentru marele public.

Șirul lung de coincidențe profund semnificative, vizând aspectele stranii care au însoțit acest festival-ritual, ar trebui să determine orice ființă plină de bun simț să se gândească asupra direcției ce i s-a dat acestei manifestări.

Las strict la latitudinea cititorilor acestui articol întrebarea care vizează în ce măsură realitatea subtilă de factură spirituală a unor astfel de entități malefice, care evident au fost invocate deliberat, a avut sau nu o influență în conștiințele individuale care participă la un astfel de mega ritual de magie neagră. Sensul dat este evident ocultat și ține de intenționalitatea și scopurile avute în vedere de cei care au utilizat o asemenea imensă energie. Ei s-au folosit de acestă energie pe care au utilizat-o în conformitate cu propriile scopuri.

Cam cu ce ne-am ales de fapt? Cu anumiți artiști care au prestat o muzică mai mult sau mai puțin inspirată. Amintesc că acest gen de muzică este benign în sine fără să aibă o conotație incriminabilă sub aspectul rezonanțelor pe care le poate induce în public. Mi s-a atras atenția de către anumiți compozitori și muzicieni prezenți la acest festival, că și aici a survenit o mutație, începând cu anul 2010; trance-ul clasic a fost alterat intenționat de sound-uri (sonorități) stranii care pune auditoriul în rezonanță cu energii nu tocmai armonioase. Deci, nici la capitolul muzică în sine nu stăm tocmai bine.
Cineva s-a jucat de-a magia neagră sau chiar a fost vorba de un ritual performat (efectuat) deliberat în acest sens?
La o primă scanare rapidă și superficială, am avut de-a face cu un festival de muzică trance la care au participat mulți oameni care au petrecut împreună un timp agreabil.

La un nivel mai profund am avut de-a face cu un veritabil, din plin recognoscibil, ritual de magie neagră care a implicat un număr uriaș de participanți, a căror energie a fost folosită (utilizată) și modulată specific în vederea anumitor scopuri ascunse și chiar prin acestea dubioase. Aproximativ 300.000 de oameni a căror energie vitală, sexuală, volitivă și afectivă a fost utilizată, folosită într-un sens numai de inițiatorii din umbră știut, și care evident a dus la poluarea atmosferei subtile energetic-informaționale în Cluj-Napoca. Aici trebuie să existe o mare atenție. În cazul consacrării nu contează natura energiei utilizate ci sensul pe care i se dă acesteia de către cel care operează, deci depinde de entitatea căreia i se consacră, precum și de intenționalitatea și scopul celui care realizează această consacrare. Spre exemplu, într-un ritual de magie roșie unde se utilizează energia sexuală a participanților, aceasta poate fi folosită pentru trezirea iubirii fiind consacrată unei entității eminamente benefice, sau poate servi uciderii unei persoane dacă ritualul este consacrat unei entități malefice. Totul este la cheremul celui care inițiază, conduce acest ritual. Restul participanților nu sunt decât folosiți. Asta nu înseamnă că nu se resimte plăcerea în acel ritual. Dar scopurile urmărite și consecințele celor două tipuri de ritualuri sunt evident diferite. Exact acest lucru s-a petrecut și în cazul ritualului de magie neagră deghizat sub masca unui Festival de muzică trance, „Untold”.

Există și un alt element care este de reținut. Mi s-a relatat că în perioada festivalului ofițeri de la crimă organizată au fost în concediu în masă, în timp ce orașul colcăia de droguri. Cu alte cuvinte psihismul individual al participanților trebuia fluidizat prin consumul de droguri pentru ca energiile acestora să fie apte de utilizare.

Nicolae Ceaușescu făcea referire la agenturile străine prezente pe teritoriul României, în discursul său din decembrie 1989, în cazul evenimentelor derulate atunci, discurs preluat „ad literam” într-un număr al revistei „Lumea” de anul trecut. Marea majoritate dintre noi am tratat atunci acele informații cu dispreț, având în vedere sursa de proveniență. Acum însă, privind retroactiv acel discurs precum și informațiile conținute în el, toate s-au dovedit a fi perfect adevărate. Așa se întâmplă acum și în cazul lui Mihai Seplecan care, chiar dacă posedă un limbaj care este tributar unor sintagme, nu știu cât de bine înțelese, rostește totuși anumite adevăruri care se doresc a fi ascunse și tratate ca derizorii de către presă și evident de către anumite persoane „nenumite” din umbră. Din perspectiva trecerii timpului și al dezvăluirilor făcute între timp, evenimentele din decembrie 1989, ni s-au revelat a fi realități incontestabile pe care de altfel și SRI-ul le-a făcut publice prin intermediari din lumea gazetăriei. Vezi în acest sens persoana lui Grigore Cartianu care a semnat 3 cărți despre acele evenimente. Am precizat că le-a semnat, nu faptul că le-ar fi scris el, pentru că în scriitura efectivă se simte touch-ul unor băieți rafinați din cadrul serviciilor, băieți care au capacitatea de a face o analiză pertinentă de intelligence utilizând un limbaj adecvat, aspecte care îl depășesc cu mult pe susnumitul Grigore Cartianu. Dealtfel Gregoar Ecrive, așa cum singur s-a prezentat în dialogul cu scriitorul Paolo Cohelio, dispune de un bagaj cultural limitat.

Aștept la anul schimbarea „destinatarului” acestui festival. Nu de alta, dar să nu fiu acuzat că sunt paranoic. Se poate alege orice entitate angelică căreia să-i fie consacrată pe față, la lumină, acest eveniment. Orice entitate angelică din cadrul ierarhiilor angelice prezentate de Dionisie Aeropagitul. Se poate alege, pentru a nu fi considerat fundamentalist creștin, de ce nu, și o altă tradiție spirituală dacă se vrea, tradiția hindusă cu Shiva Matangari, în ipostaza de distrugător al răului. Numai musai ca personajul principal să fie pozitiv. Organizatori vă prindeți? Aceeași DJ-invitați, fără donări de sânge, fără darkness, cu white-magic la vedere, la lumină. Eu știu artiști plastici care ar lucra cu plăcere la aceste proiecte. De fapt au fost și în acest an dar au fost refuzați. Viziunea lor artistică nu coincidea cu linia directoare a celor din spate. Era mult prea soft, deschisă și armonioasă. Apropo de profesorul Ioan Sbârciu, mason notoriu, care a fost președintele comisiei care a desemnat lucrările câștigătoare. Și apropo și de artiștii care le-au realizat. Nici până astăzi nu și-au văzut banii pentru manoperă. Au rămas cu buzele umflate și urmează să-i dea în judecată pe organizatorii „Untold”.

Despre sponsori numai de bine. Totuși să sponsorizezi un ditamai ritual de magie neagră, nu dă prea bine. Sau tocmai de asta îl sponsorizează?!

Poți să prostești toți oamenii un anumit interval de timp, poți să prostești un număr de oameni un anumit interval de timp, dar nu poți prosti toți oamenii tot timpul.

Anul acesta festivalul „Tiff” la Secțiunea filmului de groază scria negru pe alb că personajul central al secțiunii este Antihristul. Eu propun ca de anul viitor să existe pentru echilibru și o secțiune a filmului spiritual în care care personajul principal să fie Iisus Hristos. Pe bune, o să-i propun acest lucru lui Tudor Giurgiu și celui care face selecția la acest festival, mai precis lui Mihai Chirilov. În cazul acestuia din urmă nu-mi propun să-i schimb orientarea. Ar fi cam greu. Se știe de ce.

Ce a devenit de fapt, pe nebănuite, orașul Cluj-Napoca? Observăm că devine creuzetul și terenul de țintă a unor forțe oculte malefice care uzitează de energiile puse la dispoziție cu naivitate de persoane de bună-credință pentru a-și duce la îndeplinire scopurile abjecte. Este în fapt, o poluare a atmosferei psiho-mentale (denumită de unii și atmosferă subtilă de natură energetic-informațională), poluare a cărui țintă manipulatorie suntem chiar noi.

sursa

​Părintele Justin Pârvu despre catolicism: În crezul rătăcit, catolic, nu este mântuire

În crezul rătăcit, catolic, nu este mântuire
„Biserica” catolică deţine erezii foarte mari în sânul ei. Noi nu avem ce discuta cu nişte făţarnici care şi-au inventat propria lor „biserică” în afara harului lui Dumnezeu, pentru a fi independentă şi de sine stătătoare, asemenea lui Lucifer care a vrut să îşi ridice alt scaun pe tronul Dumnezeirii. Papalitatea a închis credincioşilor „bisericii” lor porţile Împărăţiei cerurilor ca să se închine lui pe un alt tron, la Vatican. Au încercat să ne subjuge şi pe noi, aruncând în ograda noastră şopârla uniatismului, dar sângele martirilor noştri mărturisitori i-a alungat cu puterea harului lui Dumnezeu.

Eu aş crede în botezul lor dacă ar renunţa la primatul papal şi la infailibilitate, dar atâta vreme cât la ei papa este Hristos, deci nu mai este Sfântă Treime, ce valoare mai are botezul lor? Numai la noi e Botez în numele Sfintei Treimi, la ei e botez în numele Papei, chiar dacă ei invocă în mod formal pe Sfânta Treime. Şi astfel creştinismul nostru a operat atât de frumos, dar asta numai prin sacrificiile şi jertfele mamelor.

Îmi amintesc un capitol din Frații Karamazov, din care rămâi foarte uimit de anumite asemănări de doctrine: Papa era reprezentat în roman, grandios, la înălțimea unui balcon, cu fastul de rigoare, iar, jos, pe o margine de stradă, mergea Mântuitorul Iisus Hristos, de-abia ducându-Şi picioarele de slab şi rănit ce era. De la balcon Papa strigă: „Luaţi-L repede şi băgaţi-L la puşcărie! El nu-şi mai are rostul, că mult ne-a încurcat în administraţia noastră. Noi suntem stăpâni, noi dăm pâinea, noi dăm dreptatea, noi dăm fericirea poporului”. Iată cum este văzut Hristos în concepţia papală, de altfel de aici au apărut şi dogmele lor eretice despre infailibilitatea papală, Filioque şi alte inovaţii de ale lor, pentru a crea un sistem autonom şi dictatorial în biserică, până într-acolo încât Îl scoate pe Dumnezeu din lume. Nu mai există Dumnezeu, ci omul, iar omul superior este, bineînţeles, Papa. Nu vedeţi şi dumneavoastră asemănarea izbitoare între doctrina umanistă, nihilistă, papală şi comunistă?
Şi aşa a rămas omul gol goluţ în grijile şi păcatele lui, dezbrăcat de haina luminoasă a harului lui Dumnezeu. Dar el nu mai este nici măcar gol ca Adam în Rai, ci s-a îmbrăcat cu haina întunecată a dumnezeilor mincinoşi de care am pomenit. Acum, că urmează să vină papa în România, mă întreb oare cu ce scopuri politice mai vine? Că aşa s-a jucat istoria asta până acum şi s-au împărţit neamurile, prin vizite şi conferinţe de pace, chipurile. Noi sperăm să rămânem cu Ardealul întreg totuşi. Că dacă nu au reuşit atâţia papi să îl subjuge, nu o reuşi acesta de azi!

Mântuirea este aşadar doar în Biserică şi nu în afara ei sau în vreo altă pseudo-biserică. Singura Biserică adevărată rămâne Biserica Ortodoxă. Faptele bune ale neortodocşilor pot să îi ajute să cunoască Adevărul ortodox, dar nu sunt suficiente spre mântuire. Fără Botezul în numele Sfintei Treimi, a unei Treimi mărturisite în Crezul ortodox, şi nu cel rătăcit, catolic, nu este mântuire. Dar este vreme de pocăinţă pentru fiecare şi îi aşteptăm cu braţele deschise către Sfânta Ortodoxie pe toţi cei rătăciţi pe cale.
(Preluat din Părintele Justin Pârvu, Biserica și noile erezii, Fundatia Justin Parvu).

Sursa