Arhiep. Hrisostom al Ciprului numește contestatarii sinodului panortodox drept fundamentalisti și fanatici

Arhiepiscopul Hrisostom al Ciprului a criticat, in discursul sau inaugural de la Sinodul Panortodox din Creta, acei episcopi, teologi si laici care au criticat documentele de pe agenda Sinodului. El a afirmat:

“Intrunirea Sfantului si Marelui Sinod, chiar daca e de necrezut, este o realitate! Absenta unor Biserici Locale nu diminueaza valoarea Sfantului si Marelui Sinod. Temele si documentele Sinodului au fost discutate si unanim aprobate (informatie eronata, Patriarhia Antiohiei neaproband documentul despre casatorie – n.n.) de delegatii Bisericilor Ortodoxe si de primatii lor si, astfel, Sinodul merge inainte. Absenta unora nu e legata de subiectele sau substanta discutiilor ci, in opinia mea, de nevoia de comunicare (?) sau de motive interne specifice fiecarei biserici. Si, in ciuda absentei lor, putem spune ca fac parte din audienta”.

Intaistatatorul Bisericii Ciprului atribuie, insa, gandurile si deciziile unor ierarhi si primati ai Bisericilor Ortodoxe superficialitatii si lipsei de informatie.

“Conflictele inter-ortodoxe, cauzate de etnofiletism, au fost, in opinia mea, primul motiv pentru care a trecut atat timp cu pregatirea acestui Sinod. Etnofiletismul este motivul pentru care autocefalia si dipticele nu au ramas pe agenda Sinodului si, de asemenea, este motivul pentru care avem nevoie de o rezolutie canonica cu privire la chestiunea diasporei. In era noastra, cand granitele sunt abolite, ortodocsii nu numai ca se dezbina, dar se si fac de ras, dand un fundament national ecleziologiei si identitatii Bisericii noastre. Grupurile fundamentaliste si fanatice, printre care se regasesc teologi si ierarhi, care sunt active, intr-o masura mai mica sau mai mare, peste tot in lumea ortodoxa, sunt un motiv serios pentru care a existat un risc nu doar de amanare, ci chiar de anulare a Sfantului si Marelui Sinod. Opozitia acestor grupari fata de orice fel de idee de apropiere de alti crestini a exercitat o influenta indirecta asupra Sinoadelor locale, care au adus si incearca sa introduca amendamente in textele si asupra termenilor documentelor care au fost pregatite in intalnirile pre-sinodale. Nu ne facem iluzii. Pentru aceste grupari, suntem cu totii in erezie si apostazie.  Asemenea situatii nu sunt noi in Biserica. Campul Bisericii va da nastere si buruienilor sadite de vrajmas. Biserica va trai pana la sfarsitul veacurilor.”

sursa

Dubla masura a Patriahiei Moscovei


Unul dintre pretextele invocate de Patriarhia Moscovei pentru justificarea refuzului său de a participa la Sfântul și Marele Sinod Panortodox din insula Creta vizează un proiect de document inclus pe agenda Sinodului, anume cel cu privire ”Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine”, aprobat la reuniunea presinodală de la Chambesy, din 10-17 octombrie 2015.

Au existat mai multe voci din ierarhia moscovită care au susținut că doar ortodocșii sunt creștini și că eterodocșii nu pot fi considerați frați în Hristos, ceea ce ar exclude orice dialog cu aceștia.
Totodată, Patriarhia Moscovei ne confirmă că întreține relații de strânsă cooperare cu eterodocșii, unele curente ale acestora (cum ar fi ”ortodocșii ruși de rit vechi”, începând cu 1971, subiect la care vom reveni) considerându-le ”egal mântuitoare” (rus. – равноспасительные).
Cele mai strânse relații de colaborare ”ecumenică” Patriarhia Moscovei le are cu Biserica Apostolică Armeană (monofizită, precalcedoniană), fapt confirmat și prin pregătirea clerului armean în instituțiile de învățământ ale Bisericii Ortodoxe Ruse. Patriarhul Moscovei a întreprins vizite oficiale în cuprinsul acestei Biserici, acceptând decorații ale ei și vorbind despre ”valorile creștine comune ale poporului rus și armean”. De asemenea, Patriarhia Moscovei cultivă un dialog cu Biserica Catolică Armenească, pe ai cărei credincioși, clerici și ierarhi îi consideră creștini.
Patriarhia Moscovei admite, cu rare excepții, căsătoriile dintre armeni și ruși, fără ca în cazul cununiilor religioase să insiste asupra convertirii armenilor la Ortodoxie sau asupra rebotezării armenilor în Biserica Rusă. Printre cetățenii Federației Ruse există 1 182 388 de etnici armeni și un alt număr comparabil în reprezintă noua diasporă armenească.
Prezentăm mai jos câteva confirmări ale frățietății Patriarhiei Moscovei cu Biserica Armeană, expresie a ecumenismului ei selectiv și geopolitic.

1234567891011

***

1

Patriarhia Moscovei, în contradicție cu toate celelalte Biserici Ortodoxe Locale, nu consideră Biserica Ortodoxă Rusă de Rit Vechi (lipovenească) ca fiind eterodoxă.
Mai mult, Biserica Ortodoxă rusă, la Soborul său din 30 mai – 2 iunie 1971, a anulat anatema pusă în 1656 pe adepții ritului vechi. De precizat că Sinodul Patriarhiei Moscovei este singurul sinod ortodox care a adoptat decizii privind arderea oamenilor pe rug sau omorârea lor în alte forme. Mii și mii de lipoveni au fost uciși pentru că s-au aflat sub anatema Patriarhiei Moscovei. Nicio altă catergorie de oameni din Rusia nu a fost prigonită mai sălbatic de către Patriarhia Moscovei ca lipovenii.
În 1971 Patriarhia Moscovei a recunoscut curentul rus de rit vechi ca fiind ”egal mântuitor” (rus. – равноспасительный обряд), chiar dacă Biserica Rusă de Rit Vechi nu a solicitat acest lucru și a rămas rece la gestul Patriarhiei Moscovei. Astfel, Patriarhia Moscovei a vorbit în cazul lipovenismului despre omodoxie (rus. – eдиновериe).
Patriarhia Moscovei examinează posibilitatea recunoașterii ierarhiei Bisericii Ruse de Rit Vechi și a creat în acest sens o comisie comună (ortodoxă-lipovenească), condusă de mitropolitul Ilarion Alfeev, președinte al Departamentului pentru Relații externe al Patriarhiei Moscovei și mitropolitul de rit vechi Corneliu ”al Moscovei și al întregii Rusii”. Prima ședință a comisiei a avut loc la 31 martie 2015, fiind găzduită de Centrul duhovnicesc din Moscova al Bisericii Ruse de Rit Vechi, curentul (înțelegerea) de la Fântâna Albă (rus. – Белокриницкоe согласиe).
În duminica de 13 decembrie 2015 mitropolitul Ilarion Alfeev (nr. 2 în ierarhia Patriarhiei Moscovei) a oficiat liturghia pe rit vechi, în mijlocul comunității de lipoveni din orașul și regiunea Moscova, la biserica ”Acoperământul Maicii Domnului” din Rubțov. Cu această ocazie, mitropolitul Ilarion Alfeev a ținut să precizeze: ”Atitudinea Bisericii Ortodoxe Ruse față de cei de rit vechi este una specială. Noi nu-i punem niciodată pe cei de rit vechi într-un rând cu eterodocșii”. De asemenea, mitropolitul Ilarion și-a făcut cruce în timpul slujbei în maniera lipovenilor, nu cu trei degete împreunate, ci cu două, ca semn vizibil al comuniunii cu lipovenii.
Patriarhia Moscovei recunoaște botezul oficiat de lipoveni, acceptă căsătoriile dintre ortodocși și lipoveni. La 30 mai 2014, Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse a decis ca primirea în Ortodoxie a lipovenilor botezați de către Biserica lor să se facă doar prin săvârșirea mirungerii. De asemenea, prin decizia sinodală din 30 mai 2014 , Patriarhia Moscovei a reconfirmat că recunoaște ca valabile tunderile în monahism săvârșite de Biserica liovenilor.
Văzând acest prieteșug al Patriarhiei Moscovei cu lipovenii din Federația Rusă, Biserica rușilor lipoveni din România (adevărata continuatoare a Înțelegerii de la Fântâna Albă) a întrerupt comuniunea cu mitropolia lipovenească de Moscova. Mai mulți observatori ai evoluțiilor bisericești din regiunea noastră sunt de părere că prieteșugul Patriarhiei Moscovei cu mitropolia lipovenilor din Rusia ar avea ca miză, între altele, înghițirea Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi din România (Mitropolia de Brăila) și, astfel, asigurarea unei prezențe la Gurile Dunării, de data aceasta și din sudul marelui fluviu.
Cu titlu de fapt divers vom menționa că șarlatanul geopolitic Alexandr Dughin, promovat intens la Chișinău, iar mai nou și în România, a părăsit Ortodoxia, convertindu-se la lipovenism.
Reținem că toate acestea au loc în timp ce Patriarhia Moscovei și-a pretextat neparticiparea la Sfântul și Marele Sinod Panortodox din Creta prin dezacordul unor ierarhi ai săi cu proiectul de document intitulat ”Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine”.

123456789

***

Patriarhia Moscovei, sub flamură verde (culoarea drapelului ei), și-a pretextat refuzul de a participa la Sfântul și Marele Sinod Panortodox din Creta prin neacceptarea, între altele, a proiectului de document intitulat ”Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine”.
Asta în timp ce acasă la ea dezvoltă o strânsă și amplă colaborare ”frățească” cu fel de fel de religii. Într-un demers de geopolitică internă relația partenerială cu robusta comunitate de musulmani din Federația Rusă (cca 30 milioane) este pe primul loc. Semnele frățietății Patriarhiei Moscovei cu musulmanii din Federația Rusă rezultă și din acordarea de distincții bisericești Muftiului Șef al Rusiei, dar și unui întreg șir de servitori ai cultului musulman.

Fotografiile de mai jos nu mai au nevoie de niciun fel de comentariu:

12

4567891011121314151617

sursa

Au început procedurile de semnare a primelor documente


Înaltpreasfințitul Părinte Iov, Arhiepiscop de Telmissos și reprezentant al Secretariatului Sfântului și Marelui Sinod, a anunțat astăzi, 23 iunie 2016, în timpul briefing-ului de presă, transmis în direct pe Basilica.ro, că au început procedurile de semnare a primelor documente sinodale.

Este vorba de două documente de pe ordinea de zi a Sinodului: Autonomia și modul ei de proclamare și Diaspora Ortodoxă. Aceste documente au fost semnate de Întâistătătorii Bisericilor Autocefale și urmează să fie semnate de toți cei 290 de părinți sinodali prezenți.
Conform unei declarațiianterioare a Arhiepiscopului Iov, documentele finale vor fi făcute publice de Secretariatul Sfântului și Marelui Sinod după încheierea procedurii de semnare.
Va urma semnarea documentelor privind Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană și Importanța postului și respectarea lui astăzi.
Procedura de semnare presupune semnarea documentelor nu doar de Întâistătători, ci și de toți ierarhii membri ai Sfântului și Marelui Sinod. Documentele sunt semnate în cele patru limbi oficiale ale Sinodului: greacă, franceză, engleză și rusă.

sursa

Sfântul și Marele Sinod: Familia ortodoxă. Căsătoriile mixte. Creșterea Copiilor.


În cursul celei de-a patra zi de lucrări, 23 iunie 2016, părinții sinodali adunați la Academia din Creta, sub președinția Patriarhului Ecumenic, au purtat discuții pe tema Sfintei Taine a Cununiei și eventualele impedimente la aceasta.

Sinodalii au adus puține amendamente primei părți a documentului, reiterând importanța familiei, formată din bărbat și femeie, și a consfințirii legăturii lor de dragoste înaintea lui Dumnezeu prin săvârșirea Sfintei Taine a Cununiei. Textul prevede, de asemenea, susținerea și consolidarea instituției familiei de către episcopi și preoți, prin diferite acțiuni pastorale.
Un aspect dezbătut mai intens a fost cel al căsătoriilor mixte. Reamintim că unele Biserici locale, și-au exprimat dezaprobarea față de acest subiect. Cu toate acestea, în timpul discuțiilor sinodale, a fost subliniată legătura strânsă dintre căsătoriile mixte și asumarea realității pastorației credincioșilor. Au fost prezentate situații din diferite părți ale lumii, care necesită abordare diferită.
În ceea ce privește creșterea copiilor, aceasta a fost apreciată ca fiind mai mult decât o obligație formală a părinților. Aceștia vor trebui asistați pastoral de către Biserică.
Documentul face referire și la cele două modalități bisericești de abordare a problemelor pastorale, respectiv acrivia (respectarea strictă) și iconomia (pogorământul). Pe marginea acestor subiecte, a fost susținută ideea că fiecare Biserică locală își cunoaște contextul în care se află și este competentă să aplice iconomia într-un context particularizat. Iconomia este, de fapt, o realitate eclezială pe care Biserica și-o asumă prin adaptarea misiunii și lucrării într-un context concret. Așadar, iconomia nu privește aspectele generale, ci situațiile particulare, concrete. Una dintre concluzii a fost aceea că Sinoadele trebuie să legifereze situațiile generale, în care se poate aplica acrivia, și nu cele particulare, care cad sub incidența iconomiei.
Părinții sinodali au acordat atenție în discuțiile lor și problemei relativizării valorilor familiale. Biserica este categorică și nu acceptă nicio altă formă de coabitare decât cea conferită prin Sfânta Taină a Cununiei. Soluțiile actuale privind coabitarea în afara Sfintei Taine a Cununiei nesocotesc modul firesc în care se împlinește omul în familie.
În a doua parte a zilei, au fost inițiate discuțiile pe marginea ultimului document de pe ordinea de zi a Sinodului, respectiv Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine. Au fost prezentate diferite poziții referitoare la acest document. Una dintre concluzii a fost aceea că dialogul Bisericii Ortodoxe cu celelalte confesiuni creștine nu trebuie să însemne altceva decât mărturisirea propriei identități, propriei credințe, fără a exista derogări de la eclesiologia ortodoxă.
Discuțiile asupra acestui subiect vor continua și vineri, 24 iunie. În aceeași zi, Întâistătătorii ortodocși se vor reuni în Sinaxă pentru a analiza proiectul de Mesaj al Sfântului și Marelui Sinod.

sursa

Marele Sinod Panortodox din Creta (16-27 iunie 2016): Se pregătește un genocid cultural și religios


Între 25-29 iunie 2014, la Strassbourg a fost semnat un Memorandum complex, redenumit ulterior „Super-Memorandum”, între conducerea U.E., reprezentată de către Herman van Rompuy, cel care era atunci Președintele Consiliului European, și Guvernul Greciei, în contextul așa-zisei „crize a datoriilor” pe care le avea această țară față de creditori din U.E. Acest act, ale cărui prevederi urmează să fie puse în aplicare în perioada 1 mai 2016-16 august 2020, a fost numit „Super-memorandum”, pentru că nu se oprea la reglementarea unor relații economice și politice dintre UE și o țară membră – Grecia – ci conținea o serie de ingerințe și în sfera Învățământului și a activităților religioase care vizează nu numai Grecia, ci și unele țări ortodoxe și est-europene. Documentul a fost postat pe un site în limbile engleză și greacă, dar a fost retras (șters, fără a fi fost însă negat!) la puțină vreme după aceea, înainte de 5 septembrie 2014, datorită inflamării atmosferei politice din Grecia și a protestelor de stradă care au urmat, fără a mai fi fost publicat. Textul a fost recuperat și republicat pe mai multe site-uri[1], fără a se bucura însă de un ecou mediatic pe măsură.

După formulările introductiv-rituale de rigoare, urmează un prim capitol referitor la fondurile de asigurări și la cele de pensii, atât din Grecia cât și din U.E. în general. Capitolul al doilea al Super-Memorandumului este consacrat Învățământului și are următoarele douăsprezece articole:

Articolul 1: Se va introduce „învățământul multicultural” în toate instituţiile de învăţământ din ţară (Grecia), începând cu data de 11.09.2016

Articolul 2: Începând cu data de 11.09.2017 se anulează toate sărbătorile religioase şi naţionale, la toate instituţiile de învăţământ

Articolul 3: Începând cu data de 11.11.2016, se desfiinţează educaţia religioasă a elevilor

Articolul 4: Începând cu data de 11.11.2016, se vor organiza vizite obligatorii la sinagogi şi moschei pentru toţi elevii de ciclul primar şi, treptat, şi pentru toţi elevii de ciclul gimnazial şi liceal

Articolul 5: Începând cu data de 11.10.2016, la ciclul gimnazial se introduce lecţia de educaţie sexuală, iar începând cu data de 11.09.2016 se furnizează gratuit prezervative tuturor elevilor de ciclu primar.

Articolul 6: Se renunţă la predarea lecţiei de Istorie a Greciei şi la acumularea de cunoştinţe referitoare la Revoluţia Greacă şi se inaugurează cursul de Renaştere Europeană, având în prim plan Revoluţia Franceză şi Italiană a lui Garibaldi de la 1843. Această reformă urmează a fi pusă în practică începând cu data de 11.12.2018

Articolul 7: Începând cu data de 11.12.2017, lecţia de educaţie religioasă va prevedea şi o parte practică pentru toate nivelele de învăţământ.

Articolul 8: Începând cu data de 16.10.2016, se desfiinţează toate sărbătorile naţionale şi parăzile.

Articolul 9: Începând cu data de 17.10.2016, pentru toate ciclurile de învăţământ se vor organiza sărbători dedicate mediului înconjurător.

Articolul 10: Începând cu data de 16.10.2016 se desfiinţează toate facultăţile de Teologie. Acestea vor fi transformate în Departamente de Filosofie. De asemenea, începând cu data de 11.09.2016 se renunţă la lecţia de religie la toate ciclurile de învăţământ şi începând cu data de 12.09.2016 se introduce lecţia de morală religioasă.

Articolul 11: Începând cu data de 01.01.2017 se va trece la concedierea de profesori din toate ciclurile şi categoriile de învăţământ şi se procedează la introducerea internetului.

Articolul 12:

12.a. Începând cu data de 19.09.2016 se introduc diapozitive pentru susţinerea lecţiei de educaţie sexuală.
12.b. Începând cu data de 20.09.2017 se introduc legitimaţii electronice pentru elevi.
12.c. Se va proceda la instalarea de detectoare de metale în toate instituţiile de învăţământ, indiferent de nivel. Accesul elevilor, al studenţilor şi al profesorilor va fi permis numai în baza unui card de acces.
12.d. Începând cu data de 17.09.2017 se vor organiza excursii cu elevii şi studenţii în locaţii în care este promovată emanciparea sexuală.
12.e. Începând cu data de 16.09.2016 se va începe procedura de emancipare sexuală a elevilor.

Ce se urmărește prin aplicarea în practică a unor astfel de măsuri? Din păcate, răspunsurile sunt simple și imediate. Este evident că se urmărește (a câta oară?) construirea unui „om nou”, cu ștergerea amintirii istorice, a memoriei și a identității religioase naționale. Acest „om nou”, prin educarea lui în spiritul unor „sărbători dedicate mediului înconjurător” (art. 9) în paralel cu desființarea cursurilor de religie și teologie, va fi readus la o concepție religioasă inferioară, animist-primitivă, cam așa cum erau concepțiile idolatre existente în urmă cu mai multe mii de ani. Înlocuirea profesorilor cu internetul în procesul de educație urmărește să-i priveze pe elevi de educația prin urmarea unor modele de Profesor, de acea educație prin care se naște și se întărește caracterul. Se urmărește crearea unei turme, nu a unor personalități.

Capitolul al treilea privește viața religioasă și are următoarele cincisprezece articole:

Articolul 1:

1a. Reforma slujbelor bisericești, mai ales în ceea ce privește orele la care vor fi săvârșite. Astfel, în perioada de iarnă Sfanta Liturghie va fi săvârșită în fiecare dimineață de duminică, începând cu ora 10:00 și până la orele 11:30, iar în perioada de vară în fiecare duminică după-amiaza, începând cu ora 19:30 și până la ora 21:00. Reforma va fi pusă în aplicare începând cu data de 17.10.2017.
1b. Începând cu data de 26.10.2017 vor fi demontate toate catapetesmele din biserici.
1c. Începând cu data de 01.03.2017, se vor introduce icoane renascentiste, înlocuindu-se astfel arta bizantină.
1d. Începând cu data de 01.03.2017, in cult se vor folosi și instrumente muzicale.

Articolul 2:

2a. Începând cu data de 15.08.2017 se renunță la obligativitatea reverendei pentru preoți in afara sfintelor lăcașe.
2b. Începând cu data de 01.05.2017, clericii vor fi obligați să renunțe la barbă și păr lung.

Articolul 3: Începând cu data de 14.08.2018 se vor interzice privegherile din biserici și mănăstiri.

Articolul 4: Începând cu data de 15.08.2016 nu vor mai fi sărbătoriți sfinții antisemiți

Articolul 5: Începând cu data de 15.09.2016 toți clericii, indiferent de rang, vor ține predici antirasiste.

Articolul 6: Începând cu data de 16.09.2016 se vor elimina imnurile anti-semite din întreaga Biserică creștină.

Articolul 7:

7a. Începând cu data de 16.09.2016, în toate bisericile creștin-ortodoxe se va renunța la
Utrenie.
7b. Începând cu data de 19.09.2017 in toate bisericile crestine se vor introduce noi slujbe.
7c. Incepand cu data de 20.09.2016 se va celebra o sărbătoare dedicată mediului înconjurător, în fiecare an la data de 5 iunie, precum și o sărbătoare dedicată pământului, în data de 14 aprilie.
7d. Începând cu data de 01.07.2016 se va introduce o sărbătoare dedicată holocaustului evreiesc, cu o slujbă specială în toate bisericile creștine. Sărbătoarea va fi ținută de trei ori pe an, mai precis în datele de 27 ianuarie, 21 aprilie și în Duminca Tomii.
7e. Începând cu data de 15.07.2017 vor fi desființate toate sărbătorile naționale.

Articolul 8

8a. Reformarea tuturor sărbătorilor ținute de Bisericile creștine
8b. Inaugurarea de noi sărbători în cadrul Bisericilor creștine.
8c. Începând cu data de 17.04.2017 în toate Bisericile creștine se va desființa avatonul.
8d. Începând cu data de 01.05.2017, Organizaţia Naţiunilor Unite va prelua controlul Bisericii Creştine Unite
8e. Începând cu data de 01.05.2017, Ierusalimul va deveni capitală spirituală.
8f. Începând cu data de 01.05.2017 se desfiinţează Patriarhiile Ierusalimului, Alexandriei, Antiohiei şi cele Slave, mai puţin Patriarhia Moscovei.
8g. Începând cu data de 01.05.2016, vor mai funcţiona doar trei patriarhii ale Bisericii Creştine Unite, respectiv Patriarhia Rusiei, Patriarhia Romei şi Patriarhia Constantinopolului.
8h. Începând cu data de 17.07.2017 toate seminariile teologice vor fi transformate în şcoli de religie.

Articolul 9:

9.a. Facultatea de Teologie de la Chalki va fi redeschisă la data de 17.07.2017
9.b. Biserica Greciei se angajează, din fonduri proprii, precum şi din fonduri europene, să întreţină lăcaşuri de închinăciune ale musulmanilor.
9.c. De asemenea, începând cu data de 01.09.2016, Biserica Greciei se angajează să permită funcţionarea de lăcaşuri de închinăciune ale budiştilor şi, în general, ale oricărui cult.
9.d. Începând cu data de 20.09.2016, se vor organiza cursuri pentru toţi credincioşii, în cadrul tuturor centrelor religioase de pe lângă toate Bisericile creştine, indiferent de convingerile religioase ale cursanţilor.

Articolul 10:

10.a. Începând cu data de 20.05.2017 se vor introduce noi slujbe inter-religioase, cu acompaniament de instrumente muzicale şi în cadrul tuturor Bisericilor creştine
10.b. Începând cu data de 20.10.2017 se introduc, în toate Bisericile creştine, instrumentele muzicale şi se vor organiza concerte nu doar cu caracter religios chiar în interiorul bisericilor.
10.c. Începând cu data de 01.05.2017 se vor organiza concerte antirasiste în incinta şi în afara lăcaşurilor de închinăciune, asemănătoare celor organizate în mod regulat de Bisericile creştine.
10.d. Începând cu data de 01.06.2017 se desfiinţează avatonul la Sfântul Munte Athos.
10.e. Începând cu data de 01.09.2017 toate Bisericile creştine vor accepta unirile federale şi multinaţionale.
10.f. Începând cu data de 01.09.2018, O.N.U. preia rolul de Guvern Mondial şi de moderator în unirile internaţionale.

Articolul 11:

11.a. Începând cu data de 15.08.2017, conducător al Bisericii creştine devine Vaticanul.
11.b. Începând cu data de 20.11.2017 şi până la data de 18.08.2018, la Sfântul Munte Athos vor fi instalaţi monahi din toate tagmele romano-catolice, precum şi practicanţi ai cultelor păgâne.
11.c. Începând cu data de 01.04.2018, la Sfântul Munte Athos se vor pune în funcţiune telegondole şi alte sisteme inovatoare şi se vor aduce statui aparţinând religiilor păgâne. Sfântul Munte Athos va fi transformat în parc ecologic de tip bizantin, în unitate statală independentă, în centru de promovare a unei noi orientări creştine, în centru păgân şi bizantin de venerare şi îndrumare, în centru de promovare a unei noi orientări şi muzici bisericeşti.

Articolul 12:
Începând cu anul 2016, toate bisericile creştine se vor adapta noii realităţi a Erei celei Noi.

Articolul 13:

13.a. Începând cu data de 17.07.2017, sediul Patriarhiei Ecumenice se mută în Insula Patmos (Grecia), în Sfântul Munte Athos sau în insula Samothraki, şi se vor înfiinţa trei centre ale acesteia.
13.b. Începând cu data de 01.11.2017, în cadrul Bisericilor creştine vor fi numiţi în funcţii de conducere persoane ce au împlinit vârsta de 28 de ani.

Articolul 14:

14.a. În diferite insule din Grecia, dar şi în Cipru şi la Sfântul Munte Athos se vor organiza simpozioane pe teme de ecologie, precum şi conferinţe pe tema unirii internaţionale.
14.b. Începând cu data de 15.08.2017, toate Bisericile creştine vor accepta desfiinţarea statelor naţionale şi înfiinţarea de unităţi statale multinaţionale, multicentrice, multiculturale şi multireligioase, precum şi înfiinţarea de unităţi statale cu caracter religios, de tipul Patriarhiei Ecumenice.
14.c. Începând cu data de 16.10.2014, în cadrul Bisericii Creştine Ortodoxe se vor desfiinţa stranele şi cântăreţii şi se vor introduce coruri.

Articolul 15:

15.a. Acordurile menţionate mai sus vor fi validate de un Sinod Ecumenic al Bisericilor Creştin-Ortodoxe, ale cărui lucrări vor avea loc în perioada 19.06.2016-09.07.2016.

Să luăm câteva dintre aceste articole pe rând. Deci, diriguitorii U.E. au aflat de lipsă să stabilească, peste canoanele și tradiția Bisericii, inclusiv orele între care să se desfășoare sfintele slujbe. Dacă în spatele acestei ingerințe nu se ascunde o intenție perfidă, atunci pretenția cuiva de a dicta orele pentru rugăciune este în cel mai bun caz neavenită, stupidă și hilară.
Catapetesmele din biserici, care separă altarul de naos, pictura bizantină și absența instrumentelor muzicale în biserică, corul în loc de orgă și cântarea omofonă, răspunsuri date de către toți credincioșii, co-liturghisirea poporului împreună cu preotul – toate acestea reprezintă ce are mai specific și mai sfânt liturghia bizantină. Dacă ierarhii din Sinodul Panortodox vor renunța fie și la unul singur dintre aceste elemente, atunci este foarte grav, atunci poporul va fi pus în fața unor concesii absolut inadmisibile. Ce să mai vorbim că membrii clerului vor fi supuși la umilințe inutile, vor siliți să renunțe la barbă și la purtarea reverendei în public, se vor interzice privegherile în biserici și mănăstiri etc.

Articolele 4 și 6 conțin prevederi și mai delicate. Se zice că „nu vor mai fi sărbătoriți sfinții anti-semiți” și că „vor fi eliminate imnurile anti-semite” din slujbele bisericești. Există cu adevărat sfinți creștini care să fie în același timp și „anti-semiți”? Cine va decide care sfinți sau care cântări bisericești sunt „anti-semite”? Pe ce criterii? Până unde va merge și cât arbitrariu va cuprinde această amputare a Sinaxarului și a Liturgicii ortodoxe? Se prevede încă o dată (la art. 7) desființarea unor slujbe specifice Bisericii Ortodoxe, de exemplu Utrenia, și introducerea în schimb a unor slujbe noi dedicate „mediului înconjurător” sau „Pământului”, chestiuni curat idolatre, precum și comemorarea în bisericile creștine, de trei ori pe an (!), a holocaustului evreiesc, simultan cu desființarea tuturor sărbătorilor naționale.

Se preconizează desființarea avatonului (art. 8), adică accesul femeilor la sacerdoțiu, la funcțiile de diacon, preot și episcop, formarea din toate confesiunile creștine a unei singure „Biserici Creștine Unite”, care să fie pusă sub controlul unei autorități din afara Bisericii, anume sub controlul Organizației Națiunilor Unite, despre care se crede că va deveni un fel de Guvern Mondial. Totodată, Bisericilor Creștine le va reveni obligația a pune la dispoziție lăcașuri de cult și pentru alte religii, pentru Islamism și Budism (art. 9). Iată prezentate și comentate pe scurt aici numai câteva dintre articolele Memorandului mai sus-amintit, articole înfricoșătoare prin conținutul lor, articole care înseamnă mai mult decât tot atâtea erezii, anume semnifică o veritabilă apostazie – și toate acestea ar urma să fie realizate prin contrângere politică de sus în jos din partea unei puteri oculte, nevăzute, necreștine, fals-creștine și chiar anticreștine.
Revenim la contextul în care a fost alcătuit acest Memorandum, la scopul pentru care a fost redactat și la destinatarul lui. În primăvara–vara anului 2014, Grecia se afla în plină criză a datoriilor și era amenințată de mari convulsii sociale. Datoriile uriașe, care ajunseseră începând cu anul 2010 să depășească de fapt PIB-ul țării și deci să nu mai poată fi plătite, au fost făcute fără ca poporul grec să fi beneficiat în mare măsură de acele resurse financiare enorme. Țara a fost supra-îndatorată în logica unui asasinat economic. Politicienii care au condus Grecia au fost mituiți de către creditorii externi ca să se împrumute, pentru că F.M.I. și o serie de bănci din Statele Unite să poată preleva de pe poporul grec dobânzi cât mai mari. Datoriile Greciei ar putea fi clasificate în:

(1) legitime, dacă au fost în interesul țării, de exemplu construirea de autostrăzi;
(2) nelegitime, cum ar fi cheltuieli fanteziste pentru înarmarea țării cu armament învechit din Vest, bun de dat la fier vechi, dar cumpărat de către Grecia la prețuri astronomice, la fel cum s-a procedat și în alte țări balcanice și est-europene. Venirea la putere a unui guvern format de către Stânga radicală ar fi prezentat pentru creditorii Greciei riscul ca să declare o mare parte a datoriei țării ca fiind nelegitimă și, ca atare, să refuze să o plătească și să dea armamentul învechit înapoi.

Ce implicare are Biserica aici? Răspunsul este simplu. În Grecia, un procent de 97% din populație este creștin-ortodoxă, Biserica Ortodoxă este Biserică națională, Biserica nu este separată de stat și are o influență politică foarte mare, mult mai mare decât în celelalte țări ortodoxe, în care Biserica a fost separată de stat. Deci, pentru ca creditorii externi să poată prelua controlul asupra politicii economice a statului grec și asupra Greciei în ansamblu, trebuie ca mai întâi să-i slăbească în mod considerabil Biserica, sub pretextul unor procese social-politice progresiste, obiective, necesare și inevitabile ale „globalizării”. Firește că acest Memorandum, care a fost redactat inițial pentru Grecia, conține un maximum cu care conducerea Europei decreștinate, dirijată din afara Europei, s-a prezentat în fața conducerii Greciei, pentru negociere. De ce Grecia? Pentru că Grecia este nucleul dur al Ortodoxiei creștine. Desigur, nu se va obține din prima tot ce este prevăzut în punctele Memorandumului, dar aceasta este tendința pe termen mai lung și este de prevăzut că vor fi făcute unele concesii. Apoi concesiile, despre care se crede că se vor obține din partea Greciei, se va căuta să fie impuse și celorlalte Biserici Ortodoxe naționale, cu ocazia acestui Sinod. Ce se va adopta până la urmă la acest controversat Mare Sinod Panortodox numai Bunul Dumnezeu o mai poate ști. Din capul locului, este cu deosebire suspect faptul că unele teme care vor fi luate în discuție la acest Sinod sunt ținute secrete. Vom trăi și vom vedea!

sursa

1

Slujirea Sfintei Liturghii în limba română la Mănăstirea Gonia. Documentele „Autonomia și modul ei de proclamare” și „Diaspora Ortodoxă” au fost semnate. Documentele despre căsătorie, post si relatiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii crestine în analiză. Conferinta de presa din 23 iunie 2016

Astăzi dimineață, 23 iunie 2016, Mănăstirea cretană Gonia a găzduit Sfânta Liturghie în limba română, celebrată de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. La slujbă au participat: Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, și Preafericiții Părinți Teofil, Patriarhul Ierusalimului, Irineu, Patriarhul Serbiei, și Daniel, Patriarhul României.
La Sfânta Liturghie au participat, de asemenea, membrii delegației Bisericii Ortodoxe Române la Sfântul și Marele Sinod.
Cu binecuvântarea Patriarhului României, membri ai grupului psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale, conduși de Arhid. Protopsalt Mihail Bucă, au sosit în Creta pentru a oferi răspunsurile liturgice. De menționat că sâmbătă, 25 iunie, grupul psaltic Tronos va susține un concert de muzică psaltică, în timpul căruia vor fi interpretate compoziții în limbile română și greacă.
În fiecare zi, lucrările Sinodului sunt precedate de Sfânta Liturghie, pentru ca Duhului Sfânt să călăuzească, să lumineze și să înțelepțească pe părinții sinodali, astfel încât deciziile Sfântului și Marelui Sinod să fie luate sub insuflarea Duhului Sfânt. Membrii delegațiilor fiecărei Biserici Autocefale oficiază Sfânta Liturghie în limba utilizată în cultul local. Astfel, marți, a fost oficiată Liturghia în limba arabă de către Patriarhul Ierusalimului, miercuri, Patriarhul Serbiei a oficiat Liturghia în limba sârbă. Vineri, liturghia va fi celebrată în limba poloneză.

sursa

sursa imaginilor aici

1

234567891011121314151617181920

Membrii „sinodului panortodox” vor constitui o structură permanentă infailibilă

Asa-zisul “Mare si Sfant Sinod din Creta” va fi o structura permanenta in cadrul Bisericii Ortodoxe.

“Intaistatatorii Bisericii Ortodoxe care s-au adunat la Marele si Sfantul Sinod si-au exprimat dorinta ca acesta sa devina un nou organism care sa se intruneasca cu regularitate sa rezolve problemele cu care se confrunta Ortodoxia in secolul 21” a spus reporterilor reprezentatul Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului Mitropolitul Iov de Telmessos.
Mitropolitul a subliniat faptul ca “marele si Sfantul Sinod ce se afla in desfasurare in Creta, este in concordanta cu deciziile Intaistatatorilor Bisericilor Ortodoxe din Ianuarie 2016” si “nicio alta institutie nu are dreptul sa schimbe o decizie pan-ortodoxa luata de acest sinod”.

Cu alte cuvinte orice decizie luata de Sinodul Pan-ortodox nu poate fi contestata, este infailibila chiar daca contravine Sfintilor Parinti, Traditiei Ortodoxe sau credintei predate de catre Sfintii Apostoli. Iata cum dupa modelul papistas , acest sinod talharesc devine infailibil precum ereticul papa.

sursa