Mitropolitul Pireului: Yoga hinduistă și ocultistă

Pireu, 19 iunie 2015

COMUNICAT

Înaltpreasfințitul Mitropolit al Pireului a trimis următorul comunicat privitor la yoga hinduistă și ocultistă, cu scopul de a se citi duminică, 21 iunie, în bisericile Mitropoliei Pireului.

Preaiubiți frați și fii întru Hristos,
1Respectând întru totul libertatea religioasă, care în Grecia este garantată constituțional, dar în același timp având conștiința răspunderii noastre pastorale de a evita crearea unui climat de sincretism religios, dat fiind că recent a fost consacrată de către Organizația Națiunilor Unite ”Ziua Mondială Yoga” pe data de 21 iunie a fiecărui an, și că, în același timp, Sfântul Sinod al Bisericii Greciei a emis un comunicat pe această temă care amintește pliromei creștine că ”yoga reprezintă un capitol fundamental al religiei hinduiste, prezintă o varietate de școli, ramuri, aplicații și tendințe, și NU CONSTITUIE o simplă metodă de gimnastică și, prin urmare, yoga este întru totul incompatibilă cu credința noastră creștină ortodoxă și nu își are locul în viața creștinilor”, Sfânta Mitropolie a Pireului, având în vedere că în granițele ei geografice există centre yoga, precizează în plus că:

1. Etimologic, yoga provine de la sanscritul yuj, care înseamnă ”cuplare” și ”unire” a omului cu impersonalul Unu Absolut al hinduismului și al religiilor orientale. Prin urmare, yoga nu este o simplă și nevinovată metodă de relaxare, nu este un mod de eliminare a stresului, nici o metodă de tonifiere a trupului, așa cum i se face reclamă, ci un stadiu al meditației hinduiste legat de teoria anticreștină a metempsihozei și de divinitățile demonice Vishnu, Krishna și Shiva. Recent, agențiile internaționale de știri au anunțat întreaga lume că în India a avut loc o jertfă umană prin decapitarea unui copil de cinci ani închinat demonicei pseudo-zeițe Kali a panteonului hinduist. De asemenea, în mult încercatul Nepal hinduist, cu câteva zile înainte de cutremurul catastrofal de 7,8 grade pe scara Richter, a avut loc o fărădelege religioasă de neconceput, au fost înjunghiate 250.000 de animale ca jertfe aduse pseudo-zeilor hinduși, care sunt demoni.

În diferitele școli yoga constatăm dependența nemijlocită a practicanților de învățătorul hinduist (guru sau yogi), care îi îndrumă și le schimbă numele creștin ortodox. Diferitele tehnici yoga nu au nici o legătură cu știința, ci dimpotrivă, prezintă caracteristicile unei magii. Practicarea yogăi ascunde pericole sufletești și trupești.

1. ”Noua Eră a Vărsătorului”, care acționează împotriva Bisericii celei Una, Sfinte, Universale și Apostolice, Ortodoxia noastră, copleșește țara noastră prin promovarea yoga, ca să ducă în înșelare prin dogma demonică potrivit căreia toate religiile sunt căi identice care conduc către același scop.

III. În diferitele stadii yoga, practicantul părăsește orice acțiune, dorință și mișcare prin anumite practici demonice. Astfel, se izolează de lumea exterioară, crede că se adâncește în propria sa lume interioară și încearcă să înlăture orice altă senzație. Deși în primele stadii, practicantul demonicei yoga păstrează anumite elemente de conștiență, în ultimele stadii își pierde conștiința de sine, nu mai are nici percepții de culoare, miros, sunet sau tactile, nu se mai percepe nici pe sine însuși, nici pe altcineva. Această inexistență și afazie este considerată de yoga ”mântuire”. Pe durata exercițiilor, practicantul poate cunoaște fenomene paranormale de origine demonică, precum telepatia, meteorismul, comunicarea cu duhuri rele etc. Toate acestea adeveresc că domeniile parapsihologiei, ale metodei yoga și, în general, ale feluritelor forme de meditație, care se sprijină unele pe altele, își au bazele în ocultism, adică în demonism.

Îi chemăm pe creștinii ortodocși, și mai ales pe tineri, să se împotrivească comandamentelor ideologice ale Noii Ordini a Lucrurilor, să se integreze în parohia lor și să stea în preajma preoților lor, pentru a cunoaște nevoința și spiritualitatea ortodoxă.
Practicarea yogăi este pentru creștinii ortodocși incompatibilă cu învățătura și dogmele credinței noastre, întrucât este o negare a credinței creștine, este blasfemie împotriva Duhului Sfânt și conduce la demonism.

Cu binecuvântări părintești,
MITROPOLITUL PIREULUI
+ SERAFIM

Traducere: Tatiana Petrache (G.O.)

Graiul Ortodox

Sursa: Sf. Mitropolie a Pireului

http://www.imp.gr/2012-03-27-20-22-23/948-ανακοίνωση-σεβασμιωτάτου-μητροπολίτου-πειραιώς-περί-της-αποκρυφιστικής-ινδουιστικής-γιόγκα.html

1

Alocuțiunea patriarhului Daniel la ședința de deschidere a sinodului panortodox

https://www.facebook.com/v2.3/plugins/video.php?allowfullscreen=true&app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FlY4eZXm_YWu.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df47a27321e63ac%26domain%3Dganduridinortodoxie.wordpress.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fganduridinortodoxie.wordpress.com%252Ff3fc0a114632f98%26relation%3Dparent.parent&container_width=640&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F1611918709033003%2Fvideos%2Fvb.1611918709033003%2F1695771737314366%2F%3Ftype%3D2%26theater&locale=en_US&sdk=joey

Sfântul și Marele Sinod al Bisericilor Ortodoxe este în același timp un eveniment rar și începutul unei normalități, pentru că sinodalitatea este o regulă canonică a vieții Bisericilor Locale, pentru a exprima unitatea credinței Ortodoxe, a vieții sacramentale, și a disciplinei canonice a Bisericii Una Sfântă Sobornicească și Apostolească. Este o regulă canonică pentru Bisericile Locale, și trebuie să fie, de asemenea, pentru toate Bisericile în ansamblul lor, la nivel universal. Sinodalitatea sau conciliaritatea se împlinește în slujirea sacramentală a dumnezeieștii Euharistii, pentru a exprima împreună unitatea credinței ortodoxe și a Tainei însăși a comuniunii Bisericii cu Capul ei, Domnul Iisus Hristos.
Autocefalia Bisericilor Ortodoxe exprimă libertatea lor administrativă și pastorală, în timp ce slujirea euharistică panortodoxă și sinodalitatea panortodoxă exprimă unitatea Ortodoxiei în întregimea ei.
Activitatea pastorală și misionară a Bisericii trebuie să țină cont astăzi de probleme de tip contemporan. Totuși scopul principal al Bisericii este sfințirea, mântuirea umanității, adică dobândirea vieții veșnice în dragostea și lumina Împărăției Cerurilor.
In acest sens, acest Sinod nu trebuie să formuleze noi dogme, sau sfinte canoane noi, ci trebuie să aibă o semnificație actuală, pastorală și misionară, pentru a mărturisi dragostea lui Hristos pentru Biserica Sa și pentru întreaga umanitate.
Sfântul Duh, pe care îl sărbătorim în aceste zile, este duhul Adevărului și al comuniunii. Dacă mărturisim împreună adevărata credință, primim bucuria în comuniunea dragostei Sfintei Treimi pe care o sărbătorim astăzi.

Traducere de Roman Ortodox în Franța