Mitropolitul Serafim de Pireu – dupa ce criterii au fost selectati episcopii ce merg la sinod? Este o inovație nemaivăzută până în prezent

Un apel către Sfântul Sinod privind Sinodul Pan-Ortodox

10 martie 2016

1Mitropolitul Serafim de Pireu a trimis o scrisoare către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei cu privire la viitorul Sinod Pan-Ortodox. Principalele aserțiuni din conţinutul documentului au fost publicate pe site-ul Agionoros.ru.
Vlădica a calificat decizia potrivit căreia fiecare Biserică locală va fi reprezentată de douăzeci și patru de ierarhi la Sinod, ca fiind „o inovație nemaivăzută până în prezent”, fără precedent în două mii de ani de istorie bisericească.
El a menționat că, la fiecare Sinod Ecumenic, au fost prezenți „pe cât posibil cât mai mulți episcopi”. Uneori Bisericile au trimis reprezentanți, dar numai în cazul în care episcopul nu a putut fi prezent la Sinod dintr-un motiv sau altul.

„În conformitate cu eclesiologia ortodoxă, fiecare episcop, care conduce chiar și cea mai mică eparhie, reprezintă turma lui și este un membru viu al Bisericii Universale”, a scris mitropolitul în scrisoarea sa. Conform opiniei sale, a nu invita toți episcopii la Sinodul Pan-Ortodox neagă posibilitatea întregii Bisericii de a se pronunța în chestiuni de credință, „ceea ce se pare că urmăresc organizatorii Sinodului”.

Vlădica reamintește că în sesiunile Sinoadelor Ecumenice desfășurate până în prezent au participat, de asemenea, reprezentanți ai clerului inferior, monahi și laici. „Nu ar fi o exagerare să numim acest Sinod un Sinod Pan-Ortodox, fără (aspectul) Ortodox. Este evident că prin decizia privind reprezentarea în Sinod, contrară Tradiției, a fost evitată posibilitatea unor episcopi de a se exprima împotriva deciziilor Sinodului, care de altfel ar putea constitui o revizuire a Tradiției.”
Mitropolitul Serafim numește „complet nefondată” afirmația Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, prin care Biserica Ortodoxă poate denumi Sinodul viitor doar „pan-ortodox”, și nu „ecumenic”, pentru simplul motiv că Biserica Romano-Catolică nu va lua parte: „Decăderea ereticilor din Biserică nu reduce în nici un fel caracterul ei universal.”

Mitropolitul Serafim se exprimă ca fiind în dezacord cu principiul „o Biserică locală, un singur vot.” În opinia sa, fiecare episcop care participă la lucrările Sinodului ar trebui să aibă drept de vot.

Mitropolitul de Pireu supune unui analize detaliate și critice proiectul de document, „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu întreaga lume creștină”, adoptat la a V-a Conferință presinodală de la Chambésy, 10-17 octombrie 2015
„În acest text nu se menționează nimic despre erezii și înșelări, ca și cum acestea ar fi dispărut din istoria Bisericii după secolul al optulea.” Sinodul Pan-Ortodox nu urmează un principiu similar Sinoadelor Ecumenice precedente, care au analizat și condamnat diferite rătăciri, scrie episcopul în mesajul său.
Al douăzeci și doilea paragraf al documentului este supus, de asemenea, criticii Mitropolitul Serafim:
Biserica Ortodoxă consideră că orice efort de a diviza unitatea Bisericii, realizat de către indivizi și grupuri sub pretextul de menținere sau de protecție a adevărului Ortodoxiei, este condamnabil. După cum reiese din întreaga viață a Bisericii Ortodoxe, păstrarea adevăratei credințe ortodoxe este posibilă doar datorită structurii sinodale, care din cele mai vechi timpuri a reprezentat pentru Biserică criteriul competent și suprem în problemele de credință.

În opinia episcopului, prevederile respective creează impresia că viitorul Sinod Pan-Ortodox caută „ o predeterminare a infailibilității rezoluțiilor sale.” Afirmația că „păstrarea adevăratei credințe ortodoxe este posibilă doar datorită structurii sinodale, care din cele mai vechi timpuri a reprezentat pentru Biserică criteriul competent și suprem în problemele de credință” nu este în concordanță cu faptul istoric conform căruia în Biserica Ortodoxă criteriul ultim al credinței este conștiința dogmatică a membrilor Bisericii. Tocmai de aceea nu a fost recunoscută legitimitatea unor consilii organizate spre a fi ecumenice.
Mitropolitul Serafim își exprimă dezacordul față de decizia arhiepiscopilor de a invita la Sinodul Pan-Ortodox, catolici, monofiziţi și observatori protestanți: „În istoria de 2000 de ani a Bisericii, niciodată nu au participat ‘observatori’ non-ortodocşi nici la Sinoadele Locale, nici la Sinoadele Ecumenice.” „Această practică a caracterizat doar primul și al doilea Sinod al Bisericii Catolice la Vatican”, a spus Mitropolitul Serafim, specificând: „Este permis ca un Sinod Pan-Ortodox să adopte practici papale ca model?”, întreabă Vlădica.
Mitropolitul Serafim reamintește că în trecut ereticii au fost într-adevăr invitați la Sinoadele Ecumenice, dar nu ca ‘observatori’, ci în calitate de ‘împricinați’, pentru a îi aduce la pocăință. În cazul în care aceştia au continuat să persiste în rătăcirea lor, ei au fost excomunicaţi din Biserică și alungaţi din sesiunile Sinodului. În opinia sa, prezența non-ortodocşilor la Sinodul Pan-Ortodox „legitimează ereziile, subminând practic întreaga autoritate a Sinodului.”

Sursa

Dosar cu documentele pregatitoare pentru Sinodul Pan-ortodox din Creta si reactiile lumii ortodoxe fata de acestea


I. DOCUMENTELE PREGĂTITOARE PENTRU SINODUL DIN CRETA, iunie 2016

Comunicatul oficial

SoborRomana: ROF, Comunicatul oficial al Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe. Rezumatul stirilor aparute pe tema lucrarilor de la Chambésy

Franceza: Orthodoxie.com, Communiqué de la synaxe des primats des Églises orthodoxes à Chambésy, 21-28 janvier

1. Regulamentul de organizare si de functionare a Sinodului Panortodox din Creta

Romana: ROF, Regulamentul de organizare si de functionare a Sinodului Panortodox din Creta, iunie 2016

Franceza: Orthodoxie.com, Règlement d’organisation et de fonctionnement du Saint et Grand Concile de l’Église orthodoxe

2. Taina Căsătoriei și impedimente sale

Romana: ROF, Taina Căsătoriei și impedimentele sale – Documentul aprobat în cadrul Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale la Chambésy pe 27 ianuarie 2016

Franceza: Orthodoxie.com, Le sacrement du mariage et ses empêchements

Rusa: Patriarchia.ru, Таинство брака и препятствия к нему

Greaca: Romfea, Το μυστήριο του γάμου και τα κωλύματα

3. Importanța postului și respectarea lui astăzi

Romana: ROF, Importanta postul si respectarea lui astazi – Proiect de document pentru Sinodul Panortodox, adoptat la Chambesy

Franceza: Orthodoxie.com, L’importance du jeûne et son observance aujourd’hui

Rusa: Patriarchia.ru, Важность поста и его соблюдение сегодня

Greaca: Romfea, Απόφαση η σπουδαιότης της νηστείας και η τήρησις αυτής σήμερον

4. Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine

Romana: ROF, Relațiile Bisericii Ortodoxe cu întreaga lume creștină – Proiect de document pentru Sinodul Pan-Ortodox adoptat la Chambésy

Franceza: Orthodoxie.com, Les relations de l’Église orthodoxe avec l’ensemble du monde chrétien

Engleza: Pravoslavie.ru, Relations of the Orthodox Church with the Rest of the Christian World

Rusa: Patriarchia.ru, Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром

Greaca: Romfea, Απόφασις σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον χριστιανικό κόσμο

5. Autonomia și modul proclamării ei

Romana: ROF, Autonomia si modul ei de proclamare – Proiect de document pentru Sinodul Pan-ortodox adoptat la Chambesy

Franceza: Orthodoxie.com, L’autonomie et la manière de la proclamer

Rusa: Patriarchia.ru, Автономия и способ ее провозглашения

Greaca: Romfea, Απόφασις το Αυτόνομον και ο τρόπος ανακηρύξεως αυτού

6. Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană

Romana: ROF, Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană – Proiect de document pentru Sinodul pan-ortodox, aprobat la Chambésy

Franceza: Orthodoxie.com, La mission de l’Église orthodoxe dans le monde contemporain

Rusa: Patriarchia.ru, Миссия Православной Церкви в современном мире

Greaca: Romfea, Η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο

7. Diaspora ortodoxă

Romana: ROF, Diaspora ortodoxă – Document adoptat în a IV-a Conferință presinodală panortodoxă

Franceza: Orthodoxie.com, La diaspora orthodoxe

Rusa: Patriarchia.ru, Православная диаспора

Greaca: Romfea, Η Ορθόδοξος Διασπορά

8. Regulamentul de funcționare a Adunării Episcopale în diaspora ortodoxa

Franceza: Orthodoxie.com, Règlement de fonctionnement des Assemblées épiscopales dans la diaspora orthodoxe

II. REACȚII FATĂ DE DOCUMENTELE PREGĂTITOARE PENTRU SINODUL DIN CRETA

Biserica Ortodoxa a Ciprului

Mitropolitul Athanasie de Limassol

Romana: ROF, Scrisoarea Mitropolitului Athanasie de Limassol adresata Sfantului Sinod din Cipru cu privire la documentul propus pentru Sinodul Panortodox, si intitulat „Relațiile Bisericilor Ortodoxe cu întreaga lume creștină”

Franceza: Orthodoxie. com, Lettre du métropolite de Limassol Athanase au Saint-Synode de l’Église de Chypre concernant le document adopté par la Synaxe des primats au sujet des «Relations des Églises Orthodoxes avec l’ensemble du monde chrétien»

Greaca: http://www.imlemesou.org/images/20016/keimeno-g-sinodo.pdf

Biserica Ortodoxa a Georgiei

Patriarhul Ilia si Sinodul Georgiei

Romana: ROF, Catholicos-Patriarhul Ilia II, a anuntat ca Biserica Georgiei RESPINGE documentul „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu întreaga lume creștina” pregatit pentru Sinodul Pan-ortodox. Video despre Patriarhul Ilia II al Georgiei

Franceza: Orthodoxie.com, Le Saint-Synode du Patriarcat de Géorgie a rejeté le projet de document pré-concilaire «Relations des Églises orthodoxes avec l’ensemble du monde chrétien»

Engleza: Pravoslavie.ru, VIDEO: Georgian Orthodox Church rejects document on ecumenism drafted for the Great Council, 2016.

Rusa: Pravoslavie.ru, Грузинская Церковь подвергла критике ряд проектов документов Всеправославного собора

Biserica Ortodoxa Bulgara

Clerici si mireni

Romana: ROF, Scrisoare adresata Patriarhului Neofit al Bulgariei de catre clericii si mirenii Bisericii Ortodoxe Bulgare cu privire la documentele adoptate pentru Sinodul Pan-ortodox

Franceza: Orthodoxie.com, Des prêtres et moines de l’Église orthodoxe bulgare, soutenus par des laïcs, ont fait part au patriarche de Bulgarie Néophyte de leurs inquiétudes au sujet du document préconciliaire concernant les «Relations des Églises orthodoxes avec l’ensemble du monde chrétien»

Rusa: Pravoslavie.ru: Болгарские духовники направили Патриарху Неофиту письмо-прошение о предстоящем Всеправославном соборе

Muntele Athos

Franceza: Orthodoxie.com, Archimandrite Basile (monastère d’Iviron, Mont-Athos) sur le grand Concile de l’Eglise orthodoxe

Biserica Ortodoxa a Greciei

IPS Ierotheos Vlachos de Nafpaktos si Sfantul Vlasie

Romana: ROF, Scrisorile IPS Ierotheos Vlachos si a lui Dimitrios Tselenghidis cu privire la Sinodul Panortodox din iunie 2016

Engleza: Pravosvlavie.ru, Letter to the Holy Synod of the Church of Greece on the texts proposed for approval by the upcoming Great and Holy Council of the Orthodox Church

Engleza: Pravoslavie.ru, Letter to the Holy Synod of Greece Concerning Preparations for the Upcoming Great and Holy Council

*

Romana: ROF, Arhiepiscopul Atenei Ieronim participa la Marele Sinod impreuna cu 24 de Mitropoliti.IPS Ierotheos Vlachos aduce precizari cu privire la folosirea sintagmei „valoarea persoanei umane„

Engleza: Mystagogy The Theological problem with the Phrase „Value of the human person”

Greaca: Parembasis.gr – Scrisoarea integrala

IPS Serafim de Pireu

Greaca: Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Ανακοινωθέν περί της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου

Rusa: Pravolsavie, Греция: еще один архиерей обратился с посланием к Священному Синоду в связи с Всеправославным собором
IPS Simeon de Nea Smyrni

Greaca: Romfea, Σοβαρές ενστάσεις για την Μεγάλη Σύνοδο από τον Νέας Σμύρνης Συμεών

Rusa: Pravoslavie.ru, Митрополит Новой Смирны: «Не может считаться Всеправославным Собор, в котором участвуют не все епископы»

Preotii si teologii greci

Engleza: Pravoslavie.ru, Greek priest and theologian speaks out against draft document of Pan-Orthodox Council

Profesorul Dimitrios Tselenghidis, profesor emerit al Universității Aristoteliene din Tesalonic

Romana: Graiul Ortodox, Marele dogmatist și profesor contemporan, Dimitrios Tselenghidis, critică aspru textele adoptate de Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Autocefale Ortodoxe (Geneva, 21-28 ianuarie 2016)

Romana: Graiul Ortodox Profesorul Dimitrios Tselenghidis despre pericolul văzut al schismei în Biserică – Scrisoare către Patriarhul Moscovei

Biserica Ortodoxa Rusa; Mitropolia Moldovei

Protopresbiterului Theodoros Zissis, Profesor Emerit al Facultăţii de Teologie a Universităţii Aristoteliene din Tesalonic

Romana: Graiul Ortodox, Conferința de presă privind Marele Sobor Panortodox. Chișinău 22 ianuarie 2016

Romana: Graiul Ortodox, SFÂNTUL ȘI MARELE SINOD AL BISERICII ORTODOXE. Se cuvine să sperăm sau să fim neliniștiți? Chișinău 21 ianuarie 2016

Preoți moldoveni

Romana: ROF, Scrisoarea unui grup de preoti din Mitropolia Moldovei adresata Mitropolitului Vladimir. Adresarea Sinodului Bisericii Ortodoxe din Rep. Moldova către clerul şi poporul drept-măritor „nepomenitor”Scrisoarea unor Parinti athoniți care vin întru susținerea preoților și mănăstirilor din Moldova

Franceza: Orthodoxie.com, Message du Synode de l’Église orthodoxe de Moldavie au sujet des clercs « non-commémorants » du diocèse métropolitain de Chișinău et de Moldavie

PS Longhin
Romana: Graiul Ortodox, P.S. LONGHIN împotriva Sinodului Panortodox: „Nu recunoaștem acest sobor al fărădelegii, care va aduce dezbinare în Biserică”

sursa

Mitropolitul Simeon de Noua Smirna: obiectii puternice la adresa Sfantului si Marelui Sinod Panortodox


„Prin reducerea numărului episcopilor participanți la Marele si Sfantul Sinod, acesta nu mai poate fi considerat un Sfant si mare Sinod” – aceasta este ideea de la care porneste un mesaj al Mitropolitului Noii Smirne, adresat Sfântului Sinod al Bisericii Greciei, pe care agenția de știri greacă Romfea l-a primit recent, a carui traducere va este oferita in exclusivitate de Agentia de stiri Lăcaşuri Ortodoxe®.

Mitropolitul a comentat o serie de probleme și își exprimă protestul ferm, față de faptul că la votul Sinodului Panortodox nu participa toți episcopii.

„Nu poate fi considerat un Sinod Pan-ortodox, daca nu-i implica pe toti episcopii, ci doar pe întâistătătorii Bisericilor locale, chiar și avand delegații impresionante” – a spus Mitropolitul Simeon.

„Prin reducerea numărului episcopilor participanți la autoritatea Sinodului, acesta nu mai poate fi considerat un Sfânt și Mare Sinod” – a continuat el.

Înalt Prea Sfinția Sa a mai subliniat, de asemenea, faptul că nu este posibil ca episcopii sa nu aiba drept de vot, iar acesta sa fie acordat doar la nivel de Biserica – un lucru care vine în contradicție cu Ortodoxia, caracterizata de democrație.
Mitropolitul Noii Smirne si-a mai exprimat, in scrisoare, totodata, regretul că nu au fost incluse in agenda, cu adevărat, problemele importante care privesc Creștinismul, cum ar fi, spre de exemplu: problema dipticelor, autocefalia și problema calendarului.
Trebuie amintit ca aceleasi probleme au fost ridicate, anterior, de Mitropolitul Athanasios de Limassol, în scrisoarea sa către Sfântul Sinod al Bisericii Ciprului:

„Ne exprimăm dezacordul, cu umilință, vizavi de faptul ca practica tuturor Sfintelor Sinoade, locale și universale, ca fiecare episcop sa aiba propria sa voce, a fost anulata. Niciodata nu s-a mai intamplat asa ceva”.

sursa